CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

W interesie spółdzielców

Redakcja Administratora  |  21.06.2013  |  5
W interesie spółdzielców
W interesie spółdzielców
sxc.hu

Czy potrzebne jest ustawowe powołanie rzecznika praw spółdzielców z uprawnieniami do uchylania uchwał organów spółdzielni sprzecznych z ustawami?

W opinii części środowiska spółdzielczości mieszkaniowej lustracja prowadzona przez Związki Rewizyjne Spółdzielni Mieszkaniowych i Krajową Radę Spółdzielczą formułuje jedynie wnioski polustracyjne na podstawie obowiązujących zapisów zawartych w statutach spółdzielni i regulaminach.

Czy Prezydent RP skieruje ustawę deregulacyjną do Trybunału Konstytucyjnego?

Droga sądowa, jeśli w statutach znajdą się np. klauzule niedozwolone jest długotrwała. Prościej i szybciej można by załatwiać i prostować sporne sprawy, gdyby funkcjonowała instytucja rzecznika praw spółdzielcy, która czuwałaby m.in. nad eliminowaniem zapisów w statutach spółdzielni mieszkaniowych sprzecznych z ustawami.

Spółdzielnie mieszkaniowe powinny wypełniać śmieciowe deklaracje

NOWE TECHNOLOGIE: instalacje, izolacje, osuszanie
 

Potrzebujesz więcej TREŚCI?

Odbierz TUTAJ
ADM-newslettera

Zajęłaby się ponadto monitorowaniem realizacji zmian wprowadzanych nowelizacją ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i upowszechnianiem tzw. dobrych praktyk w zarządzaniu spółdzielniami mieszkaniowymi, związanych np. z wypełnianiem ustawowego obowiązku wydzielania nieruchomości jednobudynkowych; rozliczaniem przychodów i kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości, a także kosztów utrzymania mienia wspólnego; prowadzeniem ewidencji i rozliczania na nieruchomości wpływów i wydatków funduszu remontowego; udostępnianiem dokumentów członkom spółdzielni itp.

To tylko luźny pomysł, ale ciekawi jesteśmy Państwa opinii na ten temat.

Komentarze

(5)
eugeniusz | 25.06.2013, 11:07
Nie jest potrzeby żaden "nowy" Rzecznik!
Jeśli Ktoś szuka takich rozwiązań to z pewnością nie zapoznał się z treścią zastrzeżeń jakie formułują do działalności spółdzielni mieszkaniowych jej członkowie, właściciele lokali nie będący członkami oraz inni zainteresowani. Do ich rozwiązania, przeprowadzenia zmian na dobrą sprawę wystarczyły by dzisiejsze przepisy, gdyby faktycznie spółdzielnie rozumiały właściwie swoją sytuację dysponenta i zarządcy pieniędzy członków (innych osób).
Spółdzielnie, działające (pracujące) w nich osoby, oraz cała spółdzielcza nadbudowa (ZRSM i KRS) jednak skupiły się na przesadnym wyolbrzymianiu dokonań i atakach na wnioskodawców zmian, a przy tym na wspieraniu projektów ustaw, które bardzo niebezpiecznie, dla nas wszystkich, poszerza obszar ich samowładztwa.
Takim projektem jest np. aktualny DRUK nr 1005, w którym znajdujemy zapisane przywileje dla spółdzielni, większe od obecnych. Chodzi oczywiście o nadanie z mocy ustawy formy prawnej organizacji pożytku publicznego. Suma proponowanych zmian i aktualnych ulg dla spółdzielni mieszkaniowych spowoduje, że po ewentualnym wejściu w życie takich przepisów spółdzielnie mieszkaniowe stały by się "potentatami prawnymi" których dziś nie posiadają organizacje pożytku publicznego. Okazuje się zatem, że w dobie tzw. optymalizacji wydatków, można zaproponować projekt aktu prawnego, którego cel jest nie tyle niezrozumiały, co wręcz powinien skłaniać wszystkich ku zapaleniu czerwonych światełek celowości.
Jeśli przy tym dodamy aktywność KRS i ZRSM w kierunku likwidacji praktycznie jedynej ulgi związanej z gospodarowaniem naszymi mieszkaniami (art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT), mamy ponury obraz lobbystycznej działalności spółdzielczości, skutkujący dla użytkowników mieszkań w Polsce (wszystkich po zwolnieniem objęta jest przedmiotowo całość mieszkaniówki.
Hasłem artykułu jest: w interesie spółdzielców!?
Odpowiedź na powyższe jest wyjątkowo prosta i nieskomplikowana.
Interesów spółdzielców (szerzej użytkowników mieszkań) nie trzeba specjalnie bronić, a już z pewnością nie przez mnożenie przepisów lub jakiekolwiek formy etatyzacji.
Mamy krótką, jasną, nieskomplikowaną ustawę o własności lokali. Mamy normy (min. art. 64) Konstytucji oraz ukształtowane zasady postępowania cywilnego. To wystarczy aby obywatele mogli funkcjonować "na rynku nieruchomości" w sposób bezpieczny.
Wypadało by wspomnieć o roli tzw. wymiaru sprawiedliwości?!
Ale, akurat ten organizm Państwa, w zakresie szeroko pojętego mieszkalnictwa (również spółdzielczości) nie posiada żadnych tzw. znaczących sukcesów. Na biurkach Posłów, RPO, Prokuratur i wielu innych instytucji i właściwych osób, znajdują się tysiące stron już formalnie prawomocnych decyzji wymiaru sprawiedliwości, świadczących wyłącznie o tym, że Polsce po przekształceniach własnościowych interes szeregowego obywatela (w tym użytkownika mieszkania i członka spółdzielni) są zaszufladkowane na dużo niższym poziomie niż korporacyjne interesy tutaj: działalność lobbystyczną Krajowej Rady Spółdzielczej i Związków Rewizyjnych Spółdzielczości Mieszkaniowej.
Nie było by powodów do narzekań, gdyby to były jawne interesy.
Jak to robi KRS i ZRSM?
Nakazuje (pardon: prosi) poszczególnym spółdzielniom "zainteresowanie" pracami nad określonymi ustawami. Na tę "prośbę" setki (tysiące) Prezesów, pracowników zgłasza swoje zainteresowanie lobbingiem, np. poprzez zgłoszenie się do udziału w wysłuchaniu publicznym. I nie było by w tym nic zdrożnego, gdyby nie fakt, że takie zgłoszenie jest związane nie z konkretną osobą fizyczną, ale też z oznaczeniem Firmy (spółdzielni lub np. związku rewizyjnego).
W takiej sytuacji dobrze wiemy, że trzeba zachować kodeksowe i ustawowe normy reprezentacji podmiotów, a więc: właściwa decyzja organu osoby prawnej, pełnomocnictwo w danej sprawie i związane z nimi inne czynności formalne, wynikające z zasad działania danej osoby prawnej.
W sprawie ww. projektów ustaw spółdzielczych zadziałano jednak "na żywioł", w wyniku czego na listach do wysłuchania pojawiły się nazwiska kilku setek osób, które nie spełniały ww. norm. Przy czym parę zapytań do członków spółdzielni mieszkaniowych wystarczyło, aby się zorientować, że w sprawie ww. lobbingu nie było jakiejkolwiek dyskusji, np. na ostatnich walnych zgromadzeniach.
Dobrze zatem się stało, że nominalnie bulwersująca niegdyś (np. sprawa Pana Dochnala) opinię publiczną kwestia stanie się przedmiotem analizy służb i być może wkrótce usłyszymy ich opinie i wyjaśnienia w tej, bez wątpienia bulwersującej, sprawie.
Tego powinniśmy oczekiwać, a nie "nowego" fotela dla Rzecznika.
Skoro jednak Ktoś pyta i bulwersuje to można też odpowiedzieć.
Rzecznikiem ww. korporacji doskonałym byłby z pewnością Pan Minister Styczeń.
gość | 26.06.2013, 08:04
Żaden jeszcze jeden rzecznik nie jest potrzebny. Potrzebne jest doprowadzenie ułomnej i szkodliwej ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych do zgodności z Kodeksem Cywilnym i przede wszystkim z konstytucją, wtedy obywatele poradzą sobie sami. Właściwie to nie obchodzi mnie jak wyglada wewnętrzna struktura zarządcy, ani sposób podejmowania w tej organizacji decyzji. Interesuje mnie prawo do rozporzadzania moją własnością a w tym mozliwość wyboru zarządcy bo powierzam mu swoje środki na zarzadzanie i powinien wzbudzać moje zaufanie. I jeszcze jedna sprawa. Jak wyglada w świetle prawa rozliczenie SM z członkiem, który rezygnuje z czlonkostwa?
Fix | 01.07.2013, 18:11
Najprościej rzecz ujmując polskie molochowate spółdzielnie mieszkaniowe są fatalnie zorganizowane i nieudolnie zarządzane.
Należy je "rozjechać walcem drogowym".

Konieczna jest ich dekoncentracja poprzez podział na jednobudynkowe autentyczne spółdzielnie mieszkaniowe lub wspólnoty mieszkaniowe.

Jednak punktem wyjścia powinno być przekształcenie z mocy prawa tzw. spółdzielczego w własnościowego prawa do lokalu w prawo własności.
Wówczas większość właścicieli lokali wybierze odpowiednią dla nich formę zarządu nieruchomością wspólną (spółdzielnia lub wspólnota mieszkaniowa)

Dla ludzi rozumnych nieuniknioną i należycie uzasadnioną koniecznością jest stosowanie powszechnej zasady, że z chwilą wyodrębnienia własności pierwszego lokalu w budynku spółdzielczym stosuje się przepisy ustawy o własności lokali.
persistent10 | 26.08.2013, 15:06
Całkowicie zgadzam się z moimi przedmówcami. Członkowie SM powinni się zjednoczyć celem poparcia projektu ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, którego współautorką jest poseł Lidia Staroń.
Obecnie wytworzyła się taka sytuacja, że prezesi spółdzielni mieszkaniowych zmobilizowali wszystkich "klakierów" spółdzielni, zasiadających w radach nadzorczych, radach osiedlowych, oraz nasze środki finansowe na czynne protesty w Sejmie. Z naszych pieniędzy finansowane jest silne sejmowe lobby, wywodzące się z różnych ugrupowań partyjnych. Wielu naszych posłów powiązanych jest ze spółdzielniami w miejscu swojego zamieszkania poprzez korzystne "zakupienie" domku czy mieszkania od spółdzielni. Jest to jedna ze spraw, której członkowie powinni się przyjrzeć i nagłośnić. Nie są to sprawy pojedyncze. Być może się mylę ...... .
Janusz | 26.08.2013, 21:36
Nie myli się "persistent10" niestety.
Każde Miasto od Warszawy po wszystkie granice ma swoje mroczne spółdzielcze tajemnice. Stolica przewodzi, bo tu jeszcze długo może trwać spółdzielcze porządkowanie, bo opór stawiają nawet wykształcone mocno głowy. Do pewnego czasu można było sądzić, że przewodzi liczebnie. Dziś wiemy, że stopień nikczemności w Stolicy jest bodaj najwyższy. Wstyd?
Nawet Skarbówka nie oparła się spółdzielczej presji. Bojaźń urzędników przed kontrolowaniem spółdzielczej księgowości jest porażająca. Miejmy nadzieję, że przynajmniej kwestionowanie pewnych decyzji administracyjnych przez Sądy Administracyjnej pomoże wzruszyć decyzyjną administracyjną bezmyślność lub wręcz głupotę, np. w podejmowaniu decyzji budowlanych.
Banki przyjmują spółdzielcze lokaty nie pytając czy są to faktycznie i księgowo pieniążkami spółdzielni. Każdy czytający art. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zrozumie, że z ich opłat nie może być pieniędzy dla spółdzielni na inną niż mieszkanie działalność.
Ludzie latami dopominają się remontów, a Prezesi twierdzą co nie ma pieniędzy. Nie ma ale jest kilkaset tysięcy na lokatach. CUD?! Spokojnie. Wszystko wkrótce wyjdzie na jaw. Spokojnie. Poczekamy na wskazanie politycznych aspiracji CUD-otwórcy.
Mówię Prezesi bo nie ma przecież nigdzie nie podano przykładu badaj jednej Rady Nadzorczej która faktycznie kontroluje poczynania Zarządu. Jak ma kontrolować poczynania magistrów i inżynierów grupka emerytów o średniej wieku powyżej 70-tki? Jak ma kontrolować osoba tonąca w długach, nie potrafiąca dać sobie rady z własnymi złotówkami.
Oczywiście że są powiązania polityczne. Gdyby ich nie było to każdy przeciętny Poseł zrozumiał by że nie można pozwolić aby Statut osoby prawnej miał możliwość niwelowania praw członka spółdzielni wynikających z ustawy. Ba, z ustawy wyższego rzędu, czyli z "prawa". Wiadomo zainteresowanym że chodzi np. o kwestie pełnomocnictw.
Uchowały się bodaj dwa bastiony poniżania praw konstytucyjnych. Drugim oprócz spółdzielni mieszkaniowych jak wiadomo dość powszechnie jest związek działkowców, który czeka na decyzje Sejmu R.P. w sprawie swojego istnienia.
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Zarządzanie nieruchomościami - centrum wiedzy Akademia Rynku Nieruchomości »

Studia dla zarządcówAkademia Rynku Nieruchomości to centrum wiedzy stworzone dla osób związanych z rynkiem nieruchomości. W ramach Akademii przygotowaliśmy dla Państwa... Czytam więcej »


Jak usunąć nieprzyjemny zapach ze studzienek kanalizacyjnych?

Nieprzyjemny zapach z kanalizacjiNieprzyjemne zapachy wydobywające się ze studzienek kanalizacyjnych to problem nie tylko starych dzielnic, lecz często również nowo budowanych osiedli, które podłączane są do istniejącej infrastruktury... Czytam więcej »


Dowiedz się, jak poprawnie montować styropian?»

Montaż styropianu - jak to zrobić poprawnie Zamawiając usługę, mamy nadzieję, że zostanie ona wykonana poprawnie, jednak za słowami ... Czytam więcej »


Naprawa uszkodzonej elewacji - zobacz sprawdzone sposoby? »

Naprawa uszkodzonej elewacjiJeśli Twoja elewacja osypuje się lub pyli, oznacza to, że następuje początkowa faza spadku wytrzymałości ocieplenia. By zapobiec jej postępowaniu, należy zespoić i wzmocnić  (...) ... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Czy urzędy muszą odbierać e-faktury?

jak obniżyć rachunki za prąd Urząedy czy muszą przyjmować e-faktury
DOszczędzaj na rachunkach za prąd w domu lub firmie. Wystarczy Po Prostu Energia (...)  zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Przyjmowanie elektronicznych faktur w administracji staje się faktem. Jak polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z elektronicznego fakturowania w kontaktach z administracją? Czym jest rządowa Platforma... czytam więcej»


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe.  Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Jakie wyposażenie osiedlowego placu zabaw wybrać?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
Plac zabaw na osiedlu Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Wraz z pierwszymi promieniami słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze ... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Jak skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Indywiudalna temperatura dla każdego emitera ciepła Ogrzewanie gazem plynnym
Termostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu właściwa temperatura! ... chcę wiedzieć » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Termomodernizacja nieruchomości - zobacz najnowsze rozwiązania»
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Poznaj i wybierz kompleksowe rozwiązania ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
7-8/2019

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Gospodarowanie ciepłem
  • - Rachunek strat
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16916|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10529|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10100|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl