CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Co nowego w Orzecznictwie? Sposób dostępu do dokumentacji wspólnoty mieszkaniowej | Zasady wykorzystania pożytków z nieruchomości wspólnej

Paweł Puch  |  Administrator 7-8/2013  |  08.07.2013  |  1
Cotygodniowy, aktualny przegląd orzecznictwa sądowego (cz. 127), w którym omawiamy sposób dostępu do dokumentacji wspólnoty mieszkaniowej oraz zasady wykorzystania pożytków z nieruchomości wspólnej.
Cotygodniowy, aktualny przegląd orzecznictwa sądowego (cz. 127), w którym omawiamy sposób dostępu do dokumentacji wspólnoty mieszkaniowej oraz zasady wykorzystania pożytków z nieruchomości wspólnej.

Cotygodniowy, aktualny przegląd orzecznictwa sądowego (cz. 127), w którym omawiamy sposób dostępu do dokumentacji wspólnoty mieszkaniowej oraz zasady wykorzystania pożytków z nieruchomości wspólnej.

Sposób dostępu do dokumentacji wspólnoty mieszkaniowej

Zarząd lub zarządca wspólnoty mieszkaniowej ma obowiązek udostępnić właścicielowi lokalu całość posiadanej dokumentacji poprzez zapewnienie mu nieskrępowanej możliwości jej przeglądania, robienia zdjęć, skanowania i robienia odpisów.

Pojęcie „sporządzania notatek i odpisów” należy interpretować szeroko. Skoro strona może przeglądane dokumenty utrwalać w formie ręcznych odpisów, notatek i zdjęć wykonanych przyniesionym aparatem fotograficznym, to nie ma przeciwskazań, by to samo uczyniła za pomocą kserokopiarki czy w inny sposób – wynika z wyroku Sądu Okręgowego w Słupsku.

W przedmiotowej sprawie Sąd Rejonowy w Lęborku odrzucił pozew o nakazanie wspólnocie mieszkaniowej, aby sporządziła i wydała „za opłatą” kserokopie wymienionych dokumentów. W uzasadnieniu wskazał, że o to samo roszczenie między tymi samymi stronami toczyło się już postępowanie, które zostało prawomocnie zakończone w wyniku zawarcia ugody.

Powód zaskarżył powyższe postanowienie, a Sąd Okręgowy uznał, że zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie. Sąd odrzuca pozew, jeżeli o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa jest w toku albo została już prawomocnie osądzona.

O wystąpieniu stanu powagi rzeczy osądzonej rozstrzyga nie tylko tożsamość stron, ale równocześnie tożsamość podstawy faktycznej i prawnej rozstrzygnięcia. Dopiero kumulacja obu tych przesłanek przesądza o wystąpieniu tej przesłanki, prowadzącej do nieważności postępowania.

Z tożsamością roszczeń mamy do czynienia, kiedy sąd ma w obu sprawach orzec o tym samym, dysponując tymi samymi faktami, które mają spowodować ocenę tego samego żądania i kiedy rozstrzygnięcie jednej ze spraw oznacza rozstrzygnięcie także drugiej.

W sprawie powód domaga się nakazania pozwanej, by sporządziła i wydała mu kserokopie znajdujących się w jej posiadaniu dokumentów dotyczących zarządu nieruchomością wspólną (protokołów odbioru wszystkich robót budowlanych w latach 2011 i 2012, faktur wystawionych przez wykonawcę w latach 2011 i 2012, wyciągów bankowych potwierdzających przelewy za faktury wystawione w latach 2011 i 2012, załącznika do aneksu dotyczącego umowy podpisanej w 2011 r. na wykonanie robót budowlanych, umów zawartych przez pozwaną z bankami w roku 2011, protokołu odbioru dokumentów wspólnoty, umowy o administrowanie nieruchomością).

Natomiast w zakończonym już prawomocnie postępowaniu w pierwszej sprawie, które toczyło się przed Sądem Rejonowym w Lęborku powód domagał się nakazania wspólnocie mieszkaniowej, by udostępniła mu całość dokumentacji dotyczącej wspólnoty mieszkaniowej. 

NOWE TECHNOLOGIE: instalacje,
izolacje,
osuszanie
 
 

Potrzebujesz więcej TREŚCI?

Odbierz TUTAJ
ADM-newslettera

W toku postępowania strony zawarły ugodę, na mocy której wspólnota mieszkaniowa zobowiązała się do udostępnienia całości posiadanej dokumentacji w ten sposób, by powód miał „nieskrępowaną możliwość jej przeglądania, robienia zdjęć, skanowania i robienia odpisów wybranych dokumentów, przy zachowaniu wymogów obowiązującego prawa w zakresie danych osobowych”.

Kluczowe dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy jest ustalenie, czy użyte w zawartej przez strony ugodzie sformułowanie, precyzujące sposób udostępnienia powodowi całości posiadanej dokumentacji, poprzez zapewnienie mu „nieskrępowanej możliwości jej przeglądania, robienia zdjęć, skanowania i robienia odpisów”, obejmuje również sporządzanie jej kserokopii.

Pojęcie „sporządzania notatek i odpisów”, należy interpretować szeroko, obejmując nim możliwość sporządzenia kopii dokumentów za pomocą kserokopiarki. Oczywistym jest bowiem, że skoro strona może przeglądane dokumenty utrwalać w formie ręcznych odpisów, notatek i zdjęć wykonanych przyniesionym aparatem fotograficznym, to nic nie ma przeciwskazań, by to samo uczyniła za pomocą kserokopiarki. W konsekwencji żądania, z którymi powód wystąpił w obu sprawach należało uznać za tożsame.

Postanowienie Sądu Okręgowego w Słupsku sygn. akt IV Cz 307/13

Czytaj dalej: Zasady wykorzystania pożytków z nieruchomości wspólnej

Komentarze

(1)
Fix | 16.07.2013, 21:41
W przedmiotowej sprawie prawdopodobnie występuje nienależyte wykonywanie zarządu nieruchomością wspólną przez zarządcę ?

Właściciele lokali powinni żądać zasądzenia od zarządcy kwoty stanowiącej sumę pożytków, które otrzymałby każdy współwłaściciel nieruchomości wspólnej, gdyby zarząd sprawowany byłby w sposób należyty.

W tym zakresie polecamy Państwa uwadze orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Krakowie (sygn. akt I ACa 757/12) dot. odpowiedzialności zarządcy za niewłaściwe sprawowanie zarządu.
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Jak łatwo naprawić dach pokryty papą? »

Masz problem z odczytem wodomierzy u lokatorów?

naprawa dachu papą odczyt liczników wody
Czy można naprawić mniejsze i większe defekty dachu bez korzystania z usług specjalistycznej ekipy? Czy też konieczna będzie wymiana całego... czytam więcej »

Jak ciężko jest zrobić spis liczników zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Możemy na szczęście sobie pomóc, dzięki czemu znacznie przyśpieszymy czas ... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »

Dlaczego warto wiedzieć więcej o zarządzaniu nieruchomościami »

Ile kosztuje ocieplenie stropodachu bloku lub wieżowca?

Studia dla zarządców Ocieplenie stropodachu
Zarządzanie nieruchomościami ma charakter interdyscyplinarny. Doradztwo, planowanie i nadzorowanie to tylko niektóre ... Czytam więcej »

Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej... chcę wiedzieć ile to kosztuje»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Jak zapewnić ciepłe grzejniki mieszkańcom?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Spadek ciśnienia wody w instalacji wodnej - co zrobić?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywamy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu budynku? »

ubezpieczenie budynku

Bardzo istotne i jednocześnie problematyczne jest ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia. Z prostego powodu – niedoszacowanie może skutkować (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
9/2019

Aktualny numer:

Administrator 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowelizacja Ustawy o własności lokali
  • - Winda pod nadzorem
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17124|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10682|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10254|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl