CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?» ‎
http://a001.administrator24.info/weber-hydroizolacje-bitumiczne/▲
Po zimie na dachach płaskich pokrytych papą mogą się pojawić widoczne pęknięcia, rysy czy pęcherze powietrza. Czy można naprawić mniejsze i większe...
Kategorie: naprawa dachu, dachy płaskie, powłoka uszczelniająca weber, papa dachowa, punktowa naprawa dachu

Co nowego w Orzecznictwie? Sposób dostępu do dokumentacji wspólnoty mieszkaniowej | Zasady wykorzystania pożytków z nieruchomości wspólnej

Paweł Puch  |  Administrator 7-8/2013  |  08.07.2013  |  1
Cotygodniowy, aktualny przegląd orzecznictwa sądowego (cz. 127), w którym omawiamy sposób dostępu do dokumentacji wspólnoty mieszkaniowej oraz zasady wykorzystania pożytków z nieruchomości wspólnej.
Cotygodniowy, aktualny przegląd orzecznictwa sądowego (cz. 127), w którym omawiamy sposób dostępu do dokumentacji wspólnoty mieszkaniowej oraz zasady wykorzystania pożytków z nieruchomości wspólnej.

Cotygodniowy, aktualny przegląd orzecznictwa sądowego (cz. 127), w którym omawiamy sposób dostępu do dokumentacji wspólnoty mieszkaniowej oraz zasady wykorzystania pożytków z nieruchomości wspólnej.

Sposób dostępu do dokumentacji wspólnoty mieszkaniowej

Zarząd lub zarządca wspólnoty mieszkaniowej ma obowiązek udostępnić właścicielowi lokalu całość posiadanej dokumentacji poprzez zapewnienie mu nieskrępowanej możliwości jej przeglądania, robienia zdjęć, skanowania i robienia odpisów.

Pojęcie „sporządzania notatek i odpisów” należy interpretować szeroko. Skoro strona może przeglądane dokumenty utrwalać w formie ręcznych odpisów, notatek i zdjęć wykonanych przyniesionym aparatem fotograficznym, to nie ma przeciwskazań, by to samo uczyniła za pomocą kserokopiarki czy w inny sposób – wynika z wyroku Sądu Okręgowego w Słupsku.

W przedmiotowej sprawie Sąd Rejonowy w Lęborku odrzucił pozew o nakazanie wspólnocie mieszkaniowej, aby sporządziła i wydała „za opłatą” kserokopie wymienionych dokumentów. W uzasadnieniu wskazał, że o to samo roszczenie między tymi samymi stronami toczyło się już postępowanie, które zostało prawomocnie zakończone w wyniku zawarcia ugody.

Powód zaskarżył powyższe postanowienie, a Sąd Okręgowy uznał, że zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie. Sąd odrzuca pozew, jeżeli o to samo roszczenie pomiędzy tymi samymi stronami sprawa jest w toku albo została już prawomocnie osądzona.

O wystąpieniu stanu powagi rzeczy osądzonej rozstrzyga nie tylko tożsamość stron, ale równocześnie tożsamość podstawy faktycznej i prawnej rozstrzygnięcia. Dopiero kumulacja obu tych przesłanek przesądza o wystąpieniu tej przesłanki, prowadzącej do nieważności postępowania.

Z tożsamością roszczeń mamy do czynienia, kiedy sąd ma w obu sprawach orzec o tym samym, dysponując tymi samymi faktami, które mają spowodować ocenę tego samego żądania i kiedy rozstrzygnięcie jednej ze spraw oznacza rozstrzygnięcie także drugiej.

W sprawie powód domaga się nakazania pozwanej, by sporządziła i wydała mu kserokopie znajdujących się w jej posiadaniu dokumentów dotyczących zarządu nieruchomością wspólną (protokołów odbioru wszystkich robót budowlanych w latach 2011 i 2012, faktur wystawionych przez wykonawcę w latach 2011 i 2012, wyciągów bankowych potwierdzających przelewy za faktury wystawione w latach 2011 i 2012, załącznika do aneksu dotyczącego umowy podpisanej w 2011 r. na wykonanie robót budowlanych, umów zawartych przez pozwaną z bankami w roku 2011, protokołu odbioru dokumentów wspólnoty, umowy o administrowanie nieruchomością).

Natomiast w zakończonym już prawomocnie postępowaniu w pierwszej sprawie, które toczyło się przed Sądem Rejonowym w Lęborku powód domagał się nakazania wspólnocie mieszkaniowej, by udostępniła mu całość dokumentacji dotyczącej wspólnoty mieszkaniowej. 

NOWE TECHNOLOGIE: instalacje,
izolacje,
osuszanie
 
 

Potrzebujesz więcej TREŚCI?

Odbierz TUTAJ
ADM-newslettera

W toku postępowania strony zawarły ugodę, na mocy której wspólnota mieszkaniowa zobowiązała się do udostępnienia całości posiadanej dokumentacji w ten sposób, by powód miał „nieskrępowaną możliwość jej przeglądania, robienia zdjęć, skanowania i robienia odpisów wybranych dokumentów, przy zachowaniu wymogów obowiązującego prawa w zakresie danych osobowych”.

Kluczowe dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy jest ustalenie, czy użyte w zawartej przez strony ugodzie sformułowanie, precyzujące sposób udostępnienia powodowi całości posiadanej dokumentacji, poprzez zapewnienie mu „nieskrępowanej możliwości jej przeglądania, robienia zdjęć, skanowania i robienia odpisów”, obejmuje również sporządzanie jej kserokopii.

Pojęcie „sporządzania notatek i odpisów”, należy interpretować szeroko, obejmując nim możliwość sporządzenia kopii dokumentów za pomocą kserokopiarki. Oczywistym jest bowiem, że skoro strona może przeglądane dokumenty utrwalać w formie ręcznych odpisów, notatek i zdjęć wykonanych przyniesionym aparatem fotograficznym, to nic nie ma przeciwskazań, by to samo uczyniła za pomocą kserokopiarki. W konsekwencji żądania, z którymi powód wystąpił w obu sprawach należało uznać za tożsame.

Postanowienie Sądu Okręgowego w Słupsku sygn. akt IV Cz 307/13

Czytaj dalej: Zasady wykorzystania pożytków z nieruchomości wspólnej

Komentarze

(1)
Fix | 16.07.2013, 21:41
W przedmiotowej sprawie prawdopodobnie występuje nienależyte wykonywanie zarządu nieruchomością wspólną przez zarządcę ?

Właściciele lokali powinni żądać zasądzenia od zarządcy kwoty stanowiącej sumę pożytków, które otrzymałby każdy współwłaściciel nieruchomości wspólnej, gdyby zarząd sprawowany byłby w sposób należyty.

W tym zakresie polecamy Państwa uwadze orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Krakowie (sygn. akt I ACa 757/12) dot. odpowiedzialności zarządcy za niewłaściwe sprawowanie zarządu.
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Szkolenie: Rozliczanie ciepła i ciepłej wody w budynkach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych »

Szkolenie dla wspólnot i spółdzielniPrzekazanie wiedzy i praktycznych wskazówek, jak przygotować budynek i lokale do indywidualnych rozliczeń: podstawowe wymagania zawarte w przepisach prawa, kontrole zużycia w budynku...
Chcę zobaczyć program szkolenia »


Dbałość o warunki mieszkaniowe w zasobach zarządzanych przez spółdzielnię»

Jaki grill ogrodowy wybrać? Na co zwrócić uwagę? »

mieszkańcy spółdzielni Jaki grill ogrodowy
Okres wiosenno-letni warto poświęcić na naprawy i przeglądy nieruchomości po zimie. Zadbać o bezpieczeństwo miekszańców i ... czytam więcej »

Wspólne spotkania z rodziną i znajomymi przy grillu są bardzo popularnym sposobem na spędzanie czasu ... czytam więcej»


Głowice i zawory termostatyczne - jak to działa? »

Zimne kaloryferyTermostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu... Czytam więcej »


Dlaczego woda może się wlewać do piwnicy?

Jak otworzyć bramę pilotem i to bezpłatnie?

zalane piwnice Otwieranie bramy telefonem
Zaleganie wody w piwnicach jest utrapieniem. Właściciele domków jednorodzinnych z takim problemem muszą sobie radzić sami. Lokatorzy budynków (...) czytam dalej »

Bezpłatne, zdalne sterowanie bramą lub dowolnym urządzeniem elektrycznym za pomocą uprawnionego telefonu komórkowego lub stacjonarnego, z dowolnego miejsca na Ziemi, poprzez wysłanie... chcę wiedzieć więcej»


W jaki sposób pozbyć się osadów oraz rdzy z wody i rur?

Jak dbać o ruryWoda pochodząca z natury niesie w sobie ładunek rozpuszczonych w niej soli wapnia i magnezu. To dobrze , bo wapń i magnez to pierwiastki życia , najlepiej przyswajalne z surowej ... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem liczników - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście pomiar zużycia wody możemy ... chcę wiedzieć jak»


Powiedz „nie” umowom »

Orange flexŻegnajcie długoterminowe umowy! Pobierz aplikację Orange Flex, zainstaluj eSIM-a (lub zamów tradycyjną kartę SIM) i poczuj smak wolności. Wybierz swój Plan i zmieniaj go, kiedy chcesz. Bez okresu wypowiedzenia. Bez zobowiązań. Bez problemu.... Czytam więcej »


Pompa wodna - proste i wydajne rozwiązanie dla budownictwa »
System do tymczasowego przechowywania odpadów - jaki wybrać? »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym System segregacji odpadów
Urządzenia zapewniają wysoką oszczędność energii w sektorach zastosowań domowych i mieszkaniowych, takich jak ogrzewanie i klimatyzacja, zaopatrzenie w wodę, zwiększanie ciśnienia, nawadnianie ogrodów, ... czytam więcej » Dyskusje dotyczące nowych zasad segregacji śmieci nie cichną. Od 1 stycznia mieszkańców wielu polskich miejscowości powitały nie tylko podwyżki, lecz także obowiązek dzielenia... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Ocieplenie budynku -  jaki styropian wybrać »
Detektory gazów w garażach podziemnych Jaki styropian zastosować
Ciągła kontrola stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu ... czytam więcej » Poznaj różne rodzaje oraz właściwości płyt styropianowych i dobierz do potrzeb swojego budynku... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak zwiększyć efektywność energetyczną w budynku mieszkalnym»
Seminaria dla zarządców, wspólnot i spółdzielni - dowiedz się więcej »
efektywność energetyczna Szkolenia i seminaria
Odnowa budynków mieszkalnych to wyzwanie zarówno dla zarządców nieruchomości, jak i lokatorów. Stare, nieestetyczne budynki i kamienice często potrzebują kosztownychj (...) czytaj dalej »

Odbiory lokali mieszkalnych oraz usługowych według warunków technicznych wykonania i odbioru robót (...) czytam dalej »


Chcesz usunąć szkodę po pożarze lub zalaniu? Zamów bezpłatne oględziny »

Usuwanie szkód po pożarze i zalaniu

W przypadku zalania domów w technologii szkieletowej występuje bezwzględna konieczność przeprowadzenia specjalistycznych prac osuszających. Osuszane budynki przy użyciu technologi osuszania kondensacyjnego (...) Czytam więcej »Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
1-2/2020

Aktualny numer:

Administrator 1-2/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Rynek nieruchomości 2019 – analiza
  • - Grunt na własność – postulaty zmian
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18209|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11435|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11007|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl