CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 4/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Co nowego w Orzecznictwie?
Zaniedbania proceduralne nie zwalniają właściciela z obowiązków | Zbyt restrykcyjny regulamin wspólnoty mieszkaniowej

Paweł Puch  |  Administrator 7-8/2013  |  22.07.2013
Cotygodniowy, aktualny przegląd orzecznictwa sądowego (cz. 129), a w nim m.in. o tym, czy zaniedbania proceduralne zwalniają właściciela z obowiązków oraz o zbyt restrykcyjnym regulaminie wspólnoty mieszkaniowej.
Cotygodniowy, aktualny przegląd orzecznictwa sądowego (cz. 129), a w nim m.in. o tym, czy zaniedbania proceduralne zwalniają właściciela z obowiązków oraz o zbyt restrykcyjnym regulaminie wspólnoty mieszkaniowej.

Cotygodniowy, aktualny przegląd orzecznictwa sądowego (cz. 129), a w nim m.in. o tym, czy zaniedbania proceduralne zwalniają właściciela z obowiązków oraz o zbyt restrykcyjnym regulaminie wspólnoty mieszkaniowej.

Zaniedbania proceduralne nie zwalniają właściciela z obowiązków

Kwestia nienależytego wykonania obowiązków przez zarządcę (przedwczesne przystąpienie do remontu) dotyczy relacji na linii wspólnota – zarządca, a nie relacji właściciel lokalu - wspólnota, a  zatem nie zwalnia właściciela z obowiązku poniesienia kosztów tego remontu.

Dla ważności uchwał nie ma także znaczenia kwestia nieprawidłowego zawiadomienia o podjęciu uchwał w trybie indywidualnego zbierania głosów.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego utrwalone jest bowiem stanowisko opowiadające się za liberalnym traktowaniem wymagań formalnych. Zgodnie z tym poglądem, uchybienia formalne mogą być podstawą do uchylenia uchwał tylko wtedy, jeżeli zostanie dowiedzione, że miały wpływ na treść uchwał. Decydujące znaczenie ma zatem wola członków wspólnoty, a nie kwestie proceduralne – wynika z wyroku Sądu Rejonowego we Wrocławiu.

W przedmiotowej sprawie wspólnota mieszkaniowa wniosła o zasądzenie na jej rzecz od jednego z właścicieli lokali zaległości związanych z remontami w nieruchomości wspólnej.

Nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu upominawczym sąd nakazał właścicielowi, aby zapłacił na rzecz wspólnoty zaległą kwotę wraz z ustawowymi odsetkami oraz z kosztami postępowania. Od tego nakazu właściciel lokalu złożył sprzeciw. Sąd uznał jednak, że powództwo zasługiwało na uwzględnienie. Pozwana zarzucała, że strona powodowa przystępowała do wykonywania prac remontowych nie posiadając 100 % środków finansowych na zabezpieczenie zapłaty za wykonane prace, co było niezgodne z zapisem, znajdującym się w jej uchwałach.

Faktem jest, że każda z podejmowanych przez wspólnotę uchwał zawierała zapis, po myśli którego warunkiem przystąpienia przez zarządcę do realizacji przedmiotowych prac było zgromadzenie przez właścicieli lokali na koncie funduszu remontowego środków finansowych zabezpieczających 100 % koszt planowanych prac remontowych, zgodnie z posiadanymi udziałami własności w nieruchomości wspólnej.

W ocenie Sądu przytoczone postanowienie uchwał było skierowane do zarządcy wspólnoty, który przystąpił do remontów przedwcześnie. Miał co prawda zgromadzone na funduszu remontowym środki w 100% pokrywające koszty remontów, ale nie były to środki zgromadzone w stosunku do wielkości udziałów.

Dowiedziono bowiem, że co prawda zgromadzono całą pulę środków, wymaganych na kolejne prace remontowe, to jednak nie wywiązano się z obowiązku uzyskania ich stosowanie do udziałów, przypadających na poszczególnych członków wspólnoty. Część brakujących środków pokryła gmina w udziale większym, niż na nią przypadał.

W tym zatem zakresie postanowienia uchwał wspólnoty zostały zatem naruszone przez zarządcę, który w imieniu wspólnoty przystąpił do wykonywania prac remontowych przedwcześnie. W ocenie Sądu jednak wymienione naruszenie przez zarządcę woli wspólnoty wyrażonej w ten sposób w uchwale nie uchyla ustawowego obowiązku pozwanej ponoszenia wydatków i ciężarów związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej (art. 12 ustawy o własności lokali).

W świetle tego przepisu nie ma przy tym znaczenia, czy właściciel lokalu wpłaciłaby te środki przed remontem (np. przez oszczędzanie w formie miesięcznych wpłat na fundusz remontowy), czy też już po jego wykonaniu. Wykazano, że remont z uwagi na bardzo zły stan techniczny budynku był konieczny, a nadto, że koszty remontu zostały poniesione.

Do właściciela lokalu należy teraz poniesienie związanych z nim wydatków, stosownie do jej udziału. Właściciel lokalu zobowiązany jest bowiem do rozliczenia się za wykonane remonty wobec wspólnoty, a nie wobec zarządcy i fakt ewentualnego nienależytego wykonywania uchwał wspólnoty przez zarządcę, nie może uchylać tego ustawowego obowiązku, skoro wydatki na remonty nieruchomości wspólnej zostały przez wspólnotę faktycznie poniesione, a wspólnota w formie uchwał każdorazowo podjęła wolę wykonania tych remontów. 

Kwestia bowiem nienależytego wykonania obowiązków przez zarządcę (przedwczesne przystąpienie do remontu) dotyczy relacji na linii wspólnota – zarządca, a nie relacji właściciela lokalu ze wspólnotą. Kwestie takie mogą być np. podstawą do zmiany zarządcy, jeśli taka będzie wola wspólnoty.

Zgodnie z jej art. 25 ust. 1 i 1 a właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy. Skoro właściciel lokalu takiego powództwa nie wytoczył, a uchwały wspólnoty nie zostały uchylone, ani też uznane za nieistniejące czy nieważne to obowiązują.

Właściciel lokalu nie może wykorzystywać postępowania o zapłatę do podważania uchwał wspólnoty mieszkaniowej z pominięciem w/w trybu ustawowego. Dla ważności uchwał nie ma także znaczenia kwestia nieprawidłowego zawiadomienia o podjęciu uchwał podejmowanych w trybie indywidualnego zbierania głosów.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego utrwalone jest bowiem stanowisko opowiadające się za liberalnym traktowaniem wymagań formalnych związanych ze zwoływaniem zebrań wspólnoty mieszkaniowej. Zgodnie z tym poglądem, uchybienia formalne, jakich dopuszczono się przed zebraniem, mogą być podstawą do uchylenia podjętych na nim uchwał tylko wtedy, jeżeli zostanie dowiedzione, że miały wpływ na treść tych uchwał.

Wskazuje się bowiem, że bardziej rygorystyczna interpretacja przepisów regulujących działanie wspólnot mogłaby doprowadzić do utrudnień, a nawet do niemożności ich funkcjonowania. Decydujące znaczenie ma zatem treść woli wyrażonej przez członków wspólnoty w podjętych uchwałach, a nie kwestie proceduralne (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2007 r., II CSK 370/06).

Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu sygn. akt IX C 1171/12

Czytaj dalej: Zbyt restrykcyjny regulamin wspólnoty mieszkaniowej

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Elektryczne pojazdy dla spółdzielni mieszkaniowych »

Zanieczyszczenia w wodzie instalacyjnejPojazdy elektryczne to gwarancja bezpieczeństwa i jakości pracy. Zgodnie z obowiązującym prawem pojazdy elektryczne wolnobieżne z naszej oferty osiągają maksymalną prędkość do 25 km/h i nie podlegają rejestracji.Czytam więcej »


Jak zredukować koszty związane z zapewnieniem ciągłości dostaw wody?

Zanieczyszczenia w wodzie instalacyjnejUdowodniono, że ponad 50% akcji awaryjnych i serwisowych można by uniknąć dzięki wcześniejszym i regularnym przeglądom.Czytam więcej »


Zarządco, dbaj o systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych

Pożar budynku a systemy oddymianiaWłaściciel lub zarządca budynku powinien, poza zapewnieniem prawidłowego działania systemów oddymiania, posiadać również dokumentację potwierdzającą utrzymanie ich w odpowiednim stanie ... Czytam więcej »


Otoczenie nieruchomości i sama nieruchomość - nie wolno o tym zapomnieć »?

Systemy przeciwoblodzenioweOkres wiosenno-letni warto poświęcić na naprawy i przeglądy nieruchomości po zimie. Jak oszczędzić na naprawach i przeglądach budynku? Zadbać o bezpieczeństwo miekszańców i zabezpieczyć budyenk i jego okolice przed... Czytam więcej »


Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych »

Jaki system domofonowy wybrać na osiedle mieszkaniowe?

Ciepło i zawór ciepła System domofonowy na osiedle
Dzięki środkom z inicjatywy ELENA (European Local Energy Assistance / Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej) udostępnionym Alior Bankowi przez Europejski Bank Inwestycyjny Inwestorzy będą mogli uzyskać refundację kosztów? czytam dalej »

Domofony wielomieszkaniowe można obsługiwać przez tel GSM lub tel. stacjonarny z dowolnego miejsca na ziemi z zasięgiem sieci GSM. System nie wymaga... czytam więcej»


Jakie ogrzewanie podłogowe wybrać?

Dystrybucja wodyCzęsto szkoda miejsca na grzejniki ścienne, a tradycyjne płaszczyznowe ogrzewanie podłogowe wymaga specjalnego przygotowania konstrukcyjnego budynku. Najlepszym rozwiązaniem w takim przypadku (...) zobacz więcej »


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Zobacz jakie grzejniki warto wybrać do różnych pomieszczeń »

Wymiana rur w budynkuNowoczesny dizajn, solidne wykonanie, bezpieczne w użytkowaniu, wydajność i funkcjonalność – to tylko namiastka cech grzejników. W zalezności od miejsca przeznaczenia... zobacz więcej »


Jak zadbać o dobry wygląd lub renowację elewacji budynku»
Mycie i malowanie elewacji budynków mieszkalnych, najlepsze ceny na rynku»
czyszcenie i renowacja elewacji Mycie i malowanie elewacji
Jednym z najważniejszych powodów, poza ekologią, jest fakt nienaruszania w trakcie czyszczenia naturalnej struktury materiału poddawanego rewitalizacji. Technologie można stosować do powierzchni z wapieni, wapieni zbitych, wszelkiego rodzaju cegły, piaskowców, a także ... czytam więcej» Czy elewacja budynku mieszkalnego lub bloku, w którym mieszkasz wymaga konserwacji? Czy oprócz profesjonalnego czyszczenia, przydało by się pokryć ją dobrej... czytam dalej »

Izoalacja ścian od wewnątrz budynku - jak to zrobić?
Ile kosztuje sieć gazowa zasilana gazem płynnym »
Osuszanie ścian budynku Brak ogrzewania w budynku
Eurothane G jest wolną od freonów, twardą poliuretanową płytą termoizolacyjną (PIR) wykończoną jednostronnie płytą gipsowo-kartonową. Stosowany do termoizolacji... czytam więcej» Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Pompy ciepła zyskują na popularności. Stosowane są zarówno w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym, jak i wielorodzinnym, a także w obiektach (...) Czytam więcej »


Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej?
Profesjonalna obsługa nieruchomości - Jakość a nie ilość!
Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej obsługa nieruchomości
Uszkodzony i nieszczelny fragment rury kanalizacyjnej jest nie lada problemem dla zarządcy nieruchomości, zwłaszcza jeśli fragment ten przebiega w lokalu, (...) czytaj dalej »

Zarządzanie nieruchomościami to niezwykle złożona praca. Zawód ten powołała do życia ustawa o gospodarce nieruchomościami (...) czytam dalej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Czy środki pieniężne zgromadzone na funduszu remontowym, a przeznaczone na nabycie przez nich własności przyległego gruntu:
ADMIREO ADMIREO Admireo to nowoczesny i funkcjonalny system do kompleksowego zarządzania nieruchomościami online. System działa w modelu SaaS i w...
4/2019

Aktualny numer:

Administrator 4/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Prawo a praktyka – debata
  • - Rozliczenie mediów
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16492|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10162|Ocena: 1.5
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl