CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Co nowego w Orzecznictwie?
Zaniedbania proceduralne nie zwalniają właściciela z obowiązków | Zbyt restrykcyjny regulamin wspólnoty mieszkaniowej

Paweł Puch  |  Administrator 7-8/2013  |  22.07.2013
Cotygodniowy, aktualny przegląd orzecznictwa sądowego (cz. 129), a w nim m.in. o tym, czy zaniedbania proceduralne zwalniają właściciela z obowiązków oraz o zbyt restrykcyjnym regulaminie wspólnoty mieszkaniowej.
Cotygodniowy, aktualny przegląd orzecznictwa sądowego (cz. 129), a w nim m.in. o tym, czy zaniedbania proceduralne zwalniają właściciela z obowiązków oraz o zbyt restrykcyjnym regulaminie wspólnoty mieszkaniowej.

Cotygodniowy, aktualny przegląd orzecznictwa sądowego (cz. 129), a w nim m.in. o tym, czy zaniedbania proceduralne zwalniają właściciela z obowiązków oraz o zbyt restrykcyjnym regulaminie wspólnoty mieszkaniowej.

Ciąg dalszy artykułu...

Zbyt restrykcyjny regulamin wspólnoty mieszkaniowej

Nie można na właściciela lokalu nakładać obowiązku przekazania zarządcy danych jego najemców. Właściciel lokalu nie może też ponosić odpowiedzialności za działania swojego najemcy, gdyż ten za swoje czyny sam ponosi odpowiedzialność.

Ponadto niedopuszczalne jest umożliwienie zarządcy wejścia do lokalu pod nieobecność właściciela. Za niezgodne z prawem należy także uznać ograniczenie w kwestii trzepania dywanów, pościeli, odzieży tylko w określonych godzinach – wynika z wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

W przedmiotowej sprawie gmina w pozwie przeciwko wspólnocie mieszkaniowej domagała się uchylenia w części uchwały właścicieli lokali w sprawie regulaminu porządku domowego w części, w której zobowiązywał on właściciela lokalu do przekazania zarządcy danych kontaktowych najemcy, dzierżawcy oraz innych osób zamieszkałych lub uprawnionych do korzystania z lokalu, nałożenie na właściciela odpowiedzialności za przestrzeganie regulaminu przez mieszkańców i inne osoby trzecie korzystające z jego własności oraz nałożenie na właściciela odpowiedzialności materialnej za szkody wyrządzone w mieniu wspólnoty mieszkaniowej z winy osób trzecich przebywających lub korzystających z jego lokalu; umożliwiał wejścia zarządcy do lokalu właściciela pod jego nieobecność bądź pomimo braku jego zgody, nieracjonalne i restrykcyjne ograniczał pory trzepania dywanów, pościeli, odzieży, określając ją na godz. 8–18 w dniu powszednie oraz w godz. 11–15 w soboty.

Sąd uznał, że powództwo zasługiwało na uwzględnienie. Podstawę prawną roszczeń stanowił przepis art. 25 ustawy o własności lokali, zgodnie z którym właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy.

Tego typu powództwo może być wytoczone przeciwko wspólnocie mieszkaniowej w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu ogółu właścicieli albo od dnia powiadomienia wytaczającego powództwo o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów.

Zaskarżanie do sądu uchwały właścicieli lokali na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o własności lokali będzie skuteczne, jeśli zostanie spełniona któraś z określonych w tym przepisie przesłanek, tj. uchwała nie będzie zgodna z prawem, nie będzie zgodna z umową właścicieli lokali, będzie naruszała zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób niż przez naruszenie zasad prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną będzie naruszała interesy właściciela lokalu, który składa skargę.

Zdaniem Sądu nie można na właściciela lokalu nakładać bezwzględnego obowiązku przekazania zarządcy danych kontaktowych najemców i innych osób, albowiem jego realizacja uzależniona jest od zgody osób, których dane te dotyczą. W wypadku nieuzyskania takiej zgody właściciel lokalu nie będzie mógł zadośćuczynić obowiązkowi nałożonemu na niego przez regulamin bez naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych.

Właściciel lokalu nie może też ponosić odpowiedzialności za działania lokatora gdyż ten za swoje czyny sam ponosi odpowiedzialność. Ponadto za niedopuszczalne zdaniem sądu uznać należy umożliwienie zarządcy wejścia do lokalu pod nieobecność właściciela, lokatora, mieszkańca, użytkownika lokalu lub innych osób reprezentujących jego prawa. Żaden przepis ustawy nie dopuszcza bowiem możliwości wejścia do lokalu podczas nieobecności właściciela. Wejście do lokalu możliwe jest jedynie za zgodą właściciela.

Jednocześnie ustawa o własności lokali nakłada na właściciela lokalu obowiązek udostępnienia lokalu zarządowi, np. w razie awarii. W razie odmowy właściciela możliwe jest wyegzekwowanie tego prawa na drodze sądowej, względnie za pośrednictwem właściwych organów, np. policji. W wypadku lokali wynajmowanych przez gminę to właściciel w określonych wypadkach może wejść do wynajmowanego lokalu, np. w asyście policji.

Za niezgodny z prawem należało także uznać ograniczenie trzepanie dywanów, pościeli, odzieży tylko w miejscach na ten cel przeznaczonych w dniu powszednie w godzinach od 8.00 do 18.00, w soboty od 11.00 do 15.00. Zdaniem Sądu powyższe uregulowanie wprowadza zbyt dalekie ograniczenia w zakresie korzystania przez właścicieli z nieruchomości wspólnej. Czynności trzepania dywanów, pościeli, odzieży również w innych dniach i porach dnia niż wskazane w rozważanym przepisie regulaminu również może odbywać się z poszanowaniem praw innych współwłaścicieli.

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu sygn.akt I C 1646/12

1 stycznia 2014 roku zniknie częściowy zwrot VAT za materiały budowlaneZmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminachPowierzchnia użytkowa mieszkania - obligatoryjna jedna norma
     
Zasady budowy ogrodzeń od strony drógWynagrodzenie dla członków zarządu wspólnoty mieszkaniowejNabycie nieruchomości a podatek VAT (cz. 1)
     

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak łatwo naprawić dach pokryty papą? »

Masz problem z odczytem wodomierzy u lokatorów?

naprawa dachu papą odczyt liczników wody
Czy można naprawić mniejsze i większe defekty dachu bez korzystania z usług specjalistycznej ekipy? Czy też konieczna będzie wymiana całego... czytam więcej »

Jak ciężko jest zrobić spis liczników zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Możemy na szczęście sobie pomóc, dzięki czemu znacznie przyśpieszymy czas ... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »

Dlaczego warto wiedzieć więcej o zarządzaniu nieruchomościami »

Ile kosztuje ocieplenie stropodachu bloku lub wieżowca?

Studia dla zarządców Ocieplenie stropodachu
Zarządzanie nieruchomościami ma charakter interdyscyplinarny. Doradztwo, planowanie i nadzorowanie to tylko niektóre ... Czytam więcej »

Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej... chcę wiedzieć ile to kosztuje»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Jak utrzymać ciśnienie, usuwać zanieczyszczenia i odgazować systemy HVAC?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Jak skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Indywiudalna temperatura dla każdego emitera ciepła Ogrzewanie gazem plynnym
Termostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu właściwa temperatura! ... chcę wiedzieć » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Termomodernizacja nieruchomości - zobacz najnowsze rozwiązania»
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Poznaj i wybierz kompleksowe rozwiązania ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
7-8/2019

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Gospodarowanie ciepłem
  • - Rachunek strat
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17091|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10657|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10231|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl