CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Deregulacja – szansa czy zagrożenie?

Jeszcze jeden głos w dyskusji
Maciej  Kamiński  |  30.08.2013

W lipcu tego roku Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał Ustawę o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, zgodnie z którą deregulacja m.in. zawodu zarządcy nieruchomości stała się faktem. Czy są aspekty zmian, które zwiększą przewagę konkurencyjną licencjonowanych zarządców nieruchomości z doświadczeniem nad podmiotami, które zaczną dopiero będą świadczyć swoje usługi?

Debata publiczna na temat ułatwienia dostępu do zawodów regulowanych została rozpoczęta w mediach we wrześniu 2011 roku wraz z opublikowaniem raportu „Zawody regulowane” przez Fundację Republikańską. Objęcie stanowiska ministra sprawiedliwości przez Jarosława Gowina pociągnęło za sobą początek prac Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw deregulacyjnych, których celem było m.in. przygotowanie projektu ustawy ułatwiającej dostęp do 50 zawodów, w tym także do zawodu zarządcy nieruchomości. Początkowo planowano obniżenie wymagań dotyczących wykształcenia, odbywania praktyk zawodowych czy też niekaralności. Sytuacja zmieniła się diametralnie podczas posiedzenia Sejmu 19 kwietnia 2013r. podczas którego przegłosowane zostały zmiany idące znacznie dalej niż pierwotne założenia rządu. Zamiast otwarcia dostępu do zawodu zarządcy nieruchomości został on wykreślony
z Ustawy o gospodarce nieruchomościami, a więc zlikwidowany. Zmiany te wywołały poruszenie wśród federacji i stowarzyszeń zawodowych.
W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi ochrony interesów właścicieli nieruchomości w ostatecznej formie Ustawy przyjętej przez Prezydenta przywrócono część zapisów dotyczących zawodu.

Połowiczna deregulacja

Paradoksalnie wykreślenie zawodu zarządcy nieruchomości z Ustawy może przynieść pozytywne skutki dla licencjonowanych zarządców, których już przybywać nie będzie. Licencja i dorobek w postaci zasobu zarządzanych nieruchomości przy tym może uwiarygodnić firmę w oczach klientów.

Zmiany

Pomimo wykreślenia z Ustawy zawodu zarządcy nieruchomości utrzymane zostały wymogi dotyczące pisemnej formy umowy o zarządzanie oraz obowiązek posiadania polisy od odpowiedzialności cywilnej. Nierozwiązana pozostaje kwestia odpowiedzialności zarządcy za brak polisy OC. Dotychczas podmiotem nadzorującym była Komisja Odpowiedzialności Zawodowej przy ministerstwie właściwym ds. gospodarki nieruchomościami. Nowelizacja Ustawy o gospodarce nieruchomościami nie przewiduje sankcji za brak obowiązkowego ubezpieczenia. Kwestia ta może zostać określona
w przepisach wykonawczych.

Brak pełnej deregulacji i utrzymanie pewnych obowiązków związanych ze świadczeniem usług zarządzania nieruchomościami może mieć pozytywny aspekt dla licencjonowanych zarządców nieruchomości. Ceny polis OC dedykowanych zarządcom nieruchomości są  wyższe niż zwyczajnych polis dedykowanych przedsiębiorcom. Konieczność ponoszenia dodatkowych, wyższych opłat za ubezpieczenie bez gwarancji zdobycia klientów może stanowić czynnik demotywujący dla osób nie posiadających doświadczenia ani możliwości zdobycia licencji zawodowej, która uwierzytelniałaby ich w oczach klientów.  

Do największych zmian wprowadzonych przez tzw. ustawę deregulacyjną można zaliczyć:

1)      Brak obowiązku doskonalenia zawodowego

Ustawa o gospodarce nieruchomościami nakłada na zarządców obowiązek doskonalenia zawodowego w wymiarze co najmniej 24 godzin rocznie w formie seminariów, szkoleń
i kursów specjalistycznych. Brak odgórnego nakazu ustawowego gwarantującego zbyt szkoleń może być czynnikiem motywującym dla firm szkoleniowych do oferowania bardziej atrakcyjnej oferty szkoleniowej.

2)      Brak obowiązku przynależności do organizacji zawodowej

Rozdrobnienie organizacji zawodowych zarządców nieruchomości negatywnie wpływa na możliwość współdziałania środowiska i wpływania na procesy polityczno – gospodarcze dotyczące przyszłości branży. Obecnie zarządcy są zrzeszeni m.in. w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości, Polskiej Federacji Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości. Wykreślenie
z Ustawy o gospodarce nieruchomościami zawodu zarządcy oraz obowiązku członkostwa
 w organizacji branżowej może spowodować potrzebę redefinicji stowarzyszeń branżowych oraz poszukiwań nowego pomysłu na nich działanie. Może to wpłynąć pozytywnie na konsolidację organizacji branżowych i skuteczność podejmowanych przez nie działań.

3)      Stosowanie kodeksu etyki zawodowej oraz odpowiedzialność przez Komisją Odpowiedzialności Zawodowej

W związku z usunięciem z Ustawy o gospodarce nieruchomościami zapisów dotyczących obowiązku stosowania kodeksu etyki zawodowej oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej  przez Komisją Odpowiedzialności Zawodowej można domniemywać, iż funkcję tę przejmą organizacje branżowe, pod których auspicjami powstał kodeks etyki zawodowej nie będący ogólnie obowiązującym aktem prawnym a przepisem wewnętrznym występującym
w organizacjach zawodowych. Mając na uwadze potrzebę ponownego zdefiniowania charakteru organizacji branżowych przejęcie przez stowarzyszenia i federacje zarządców nieruchomości funkcji strażnika dobrych praktyk wydaje się być naturalną i logiczną kontynuacją wprowadzanych zmian.

***

Obawy związane z wprowadzeniem rewolucyjnych zmian w dostępie do zawodu są zjawiskiem naturalnym i uzasadnionym. Moim zamiarem przy tym nie jest ocena słuszności deregulacji zawodu zarządcy nieruchomości, a zwrócenie uwagi czytelników, iż 9. lipca 2013r. stała się ona faktem, a pisząc niniejszy tekst wskazać na ewentualne pozytywy sytuacji, w której jako zarządcy nieruchomości musimy się odnaleźć.  

Maciej Kamiński – licencjonowany zarządca nieruchomości

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Ogrzewanie podłogowe - ile to kosztuje?

Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne?

ogrzewanie podłogowe urządzenia grzewcze
Dla zdecydowanej większości użytkowników grzejniki kojarzą się z białą plamą widniejącą pod oknem. Taki obowiązywał dotychczas standard. Obecnie inwestorzy dążą do tego, by ten stały w naszej strefie klimatycznej element wyposażenia był jak najmniej widoczny... czytam więcej »

Chcesz aby koszty eksploatacyjne ogrzewania były niższe o ok. 50% niż w przypadku ogrzewania gazem ziemnym i aż 70% niż w przypadku ... czytam więcej»


Jakie pompy ciepła i kotły wybrać do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
11/2019

Aktualny numer:

Administrator 11/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Odpowiedzialność za szkody "chodnikowe"
  • - Split payment – co nowego?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 11090|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10665|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl