CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Odbiorcy wrażliwi otrzymają dodatki energetyczne

Danuta Gąsiorowska  |  04.09.2013
Odbiorcy wrażliwi otrzymają dodatki energetyczne
Odbiorcy wrażliwi otrzymają dodatki energetyczne
www.sxc.hu

Od 2014 roku najubożsi otrzymają dodatki energetyczne. Umożliwi to dalszą liberalizację rynku energii i spełni wymagania unijne. Znowelizowana w ramach tzw. małego trójpaku ustawa Prawo energetyczne zwiększa m.in. uprawnienia odbiorców energii. Wprowadza od kilku lat zapowiadane przepisy definiujące odbiorcę wrażliwego energii elektrycznej oraz zasady przyznawania im dodatku energetycznego. Na ten cel z budżetu państwa ma być przeznaczonych w 2014 r. prawie 115 mln zł, a rok później – prawie 119 mln zł. i narastające kwoty w następnych latach – do 2023 r.

Dodatek energetyczny otrzymają tylko odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym. Są nimi odbiorcy końcowi, dokonujący zakupu energii elektrycznej wyłącznie w celu jej zużycia w gospodarstwie domowym. Muszą być przy tym zaliczeni do grona odbiorców wrażliwych.

Odbiorcy wrażliwi energii i gazu

Odbiorca wrażliwy energii elektrycznej to osoba, której przysługuje dodatek mieszkaniowy i jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Dodatki mieszkaniowe dziś pobiera 400 tysięcy rodzin.

Osobie takiej przysługuje zryczałtowany dodatek energetyczny, który wynosi rocznie nie więcej niż 30 proc. iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy prądu w gospodarstwie domowym, ogłaszanej do 31 marca każdego roku przez prezesa URE. Po przekroczeniu limitu trzeba będzie samemu dopłacać.

Wysokość limitu wynosi:

  • 900 kWh w roku kalendarzowym – dla osoby samotnej, 1250 kWh w roku – dla 2 do 4 osób;
  • 1500 kWh rocznie dla większych rodzin, co najmniej 5 osobowych.

Corocznie, do 30 kwietnia, w Monitorze Polskim będzie ogłaszana wysokość dodatku energetycznego na kolejne 12 miesięcy.

Dodatek energetyczny przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. Do wniosku dołącza się kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz kopię decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.

Będzie on wypłacany „do ręki” odbiorcy prądu do 10. każdego miesiąca z góry i będzie wynosił miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego, ogłaszanej przez ministra do spraw gospodarki. Wypłatami zajmą się gminy, która otrzymają dotacje celowe z budżetu państwa.

Znowelizowana ustawa zawiera także definicję odbiorcy wrażliwego paliw gazowych. Jest to osoba, której przyznano ryczałt na zakup opału, zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, posiada umowę kompleksową lub umowę sprzedaży paliw gazowych zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania tych paliw.

Tacy odbiorcy będą w przyszłości adresatami dopłat rekompensujących gospodarstwom domowym podwyżki cen gazu, po liberalizacji tego rynku. Ponadto dodatek energetyczny nie podwyższy dochodu, który limituje przyznanie dodatków mieszkaniowych. Art. 7 nowego prawa energetycznego zmienia, bowiem treść art. 3 ust. 3 ustawy z 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, definiującego pojęcie dochodu.

Po zmianie w przepisach, do dochodu nie będzie się wliczać nie tylko dodatku mieszkaniowego, ale również dodatku energetycznego.

Prawa konsumenta energii

Mały trójpak energetyczny także w sposób znaczący zwiększa zakres praw wszystkich konsumentów na rynkach energii. I tak: sprzedawca paliw gazowych lub energii elektrycznej dostarcza odbiorcy tych paliw lub energii w gospodarstwie domowym kopię zbioru praw konsumenta energii oraz zapewnia do niego publiczny dostęp.

Przez zbiór praw konsumenta energii rozumie się dokument sporządzany przez Komisję Europejską w konsultacji z krajowymi organami regulacyjnymi, organizacjami konsumentów, partnerami społecznymi, przedsiębiorstwami energetycznymi oraz innymi zainteresowanymi stronami – zawierający praktyczne informacje o prawach konsumentów energii elektrycznej i paliw gazowych.

Zbiór praw konsumenta energii będzie ogłaszany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki.

Uściślono także przepisy dotyczące umowy sprzedaży dla konsumenta. Zarówno umowa sprzedaży, jak i umowa kompleksowa, których stroną jest odbiorca paliw gazowych lub energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, powinny określać strony umowy i zawierać także informacje o:

  • prawach tego odbiorcy, w tym o sposobie wnoszenia skarg i rozstrzygania sporów;
  • możliwości uzyskania pomocy w przypadku wystąpienia awarii urządzeń, instalacji lub sieci gazowej, lub elektroenergetycznej;
  • miejscu i sposobie zapoznania się z obowiązującymi taryfami, w tym opłatami za utrzymanie systemu gazowego albo elektroenergetycznego.

Sprzedawca gazu lub energii powinien powiadomić odbiorców, w sposób przejrzysty i zrozumiały, o podwyżce cen lub stawek opłat określonych w zatwierdzonych taryfach, w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia tej podwyżki.

Wypowiadanie umów, zmiana dostawcy

Odbiorca końcowy, zarówno odbiorca przemysłowy, jak i odbiorca w gospodarstwie domowym, może wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieoznaczony na dostawę gazu lub energii, bez ponoszenia kosztów, składając do przedsiębiorstwa energetycznego pisemne oświadczenie. Odbiorca, wypowiadając umowę, jest obowiązany pokryć należności za pobrany gaz/energię oraz za świadczone usługi przesyłania lub dystrybucji.

Odbiorca paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła w gospodarstwie domowym to odbiorca końcowy, dokonujący ich zakupu wyłącznie do zużycia w gospodarstwie domowym. Może on wypowiedzieć umowę zawartą na czas oznaczony bez ponoszenia kosztów i odszkodowań innych niż wynikające z treści umowy. Wystarczy złożenie do przedsiębiorstwa energetycznego pisemnego oświadczenia.

Operator systemu przesyłowego oraz operator systemu dystrybucyjnego mają obowiązek umożliwić odbiorcy zarówno paliw gazowych lub energii elektrycznej zmianę sprzedawcy, nie później niż w ciągu 21 dni od dnia złożenia oświadczenia o zmianie sprzedawcy.

Dotychczasowy sprzedawca jest obowiązany dokonać rozliczeń z odbiorcą, który skorzystał z prawa do zmiany sprzedawcy, nie później niż 42 dni od dnia dokonania tej zmiany. Operator systemu przesyłowego lub systemu dystrybucyjnego są obowiązani przekazać, dotychczasowemu i nowemu sprzedawcy, dane dotyczące ilości zużytych przez odbiorcę paliw gazowych lub energii elektrycznej, w terminie umożliwiającym dotychczasowemu sprzedawcy rozliczeń z odbiorcą.

Ustawa o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz innych ustaw, DzU z 27 sierpnia 2013 r., poz. 984. Wchodzi w życie 11 września.

Źródło: Eko-energia.pl

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak usunąć nieprzyjemny zapach ze studzienek kanalizacyjnych?

Nieprzyjemny zapach z kanalizacjiNieprzyjemne zapachy wydobywające się ze studzienek kanalizacyjnych to problem nie tylko starych dzielnic, lecz często również nowo budowanych osiedli, które podłączane są do istniejącej infrastruktury... Czytam więcej »


Dowiedz się, jak poprawnie montować styropian?»

Montaż styropianu - jak to zrobić poprawnie Zamawiając usługę, mamy nadzieję, że zostanie ona wykonana poprawnie, jednak za słowami ... Czytam więcej »


Naprawa uszkodzonej elewacji - zobacz sprawdzone sposoby? »

Naprawa uszkodzonej elewacjiJeśli Twoja elewacja osypuje się lub pyli, oznacza to, że następuje początkowa faza spadku wytrzymałości ocieplenia. By zapobiec jej postępowaniu, należy zespoić i wzmocnić  (...) ... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Czy urzędy muszą odbierać e-faktury?

jak obniżyć rachunki za prąd Urząedy czy muszą przyjmować e-faktury
DOszczędzaj na rachunkach za prąd w domu lub firmie. Wystarczy Po Prostu Energia (...)  zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Przyjmowanie elektronicznych faktur w administracji staje się faktem. Jak polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z elektronicznego fakturowania w kontaktach z administracją? Czym jest rządowa Platforma... czytam więcej»


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe.  Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Jakie wyposażenie osiedlowego placu zabaw wybrać?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
Plac zabaw na osiedlu Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Wraz z pierwszymi promieniami słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze ... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Jak skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Indywiudalna temperatura dla każdego emitera ciepła Ogrzewanie gazem plynnym
Termostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu właściwa temperatura! ... chcę wiedzieć » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Programy wspomagające pracę zarządcy - przegląd 2019»
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Programy dla zarządców nieruchomości Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Poznaj i wybierz kompleksowe rozwiązania ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
7-8/2019

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Gospodarowanie ciepłem
  • - Rachunek strat
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 10517|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10083|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl