CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Przypominamy: Wilo wyszło z inicjatywą nieodpłatnego usuwania awarii w zakresie urządzeń Wilo w szpitalach? ‎
http://a001.administrator24.info/wilo-pomoc-szpitalom▲
Na początku wybuchu epidemii pisaliśmy o akcji Wilo „#pomagamszpitalom”, dzisiaj chcemy pochwalić to przedsięwzięcie, bo niewątpliwie można mówić o...
Kategorie: pompy, hydrofory, koronawirus, epidemia, ogrzewanie, podwyższanie ciśnienia wody

Procesowy obraz Facility Management (cz. 2)

KS Procesowy obraz Facility Management (cz. 2)
KS Procesowy obraz Facility Management (cz. 2)

Podejście procesowe w obszarze Facility Management pozwala na efektywne wykorzystanie synergii pomiędzy różnymi usługami, co pomaga poprawiać wyniki i redukować koszty organizacji. Ale to tylko część korzyści wynikających ze zidentyfikowania, opisania i usprawniania procesów.

Facility Management został zdefiniowany w normie PN-EN 15221-1 jako „integracja procesów w ramach organizacji, mająca na celu świadczenie i rozwój uzgodnionych usług, które wspierają i podnoszą efektywność podstawowej działalności organizacji”.

Definicja ta potwierdza trwałą już w świecie biznesu konieczność zorientowania przedsiębiorstw na procesy biznesu i systemowe podejście do zarządzania wymagane np. normą ISO 9001. O przyczynach zainteresowania świata biznesu procesami i podejściem procesowym pisaliśmy w poprzednim numerze Facility Management (zob. FM 6/13, s. 6).

Normalizacja procesów Facility Management

Procesy Facility Management stanowią zwykle działalność pomocniczą, a więc taką, która jest niezbędna, by procesy podstawowe organizacji – wynikające z niezbywalnych kompetencji w łańcuchu wartości – mogły być prawidłowo realizowane.

Procesy pomocnicze są wykonywane i dostarczane przez wewnętrznych lub zewnętrznych dostawców usług i mają bezpośredni wpływ na wydajność i efektywność działalności podstawowej.

Za uzyskanie wymaganych usług Facility Management odpowiedzialny jest klient, natomiast nabywca określa specyfikację tych usług i zamawia je na warunkach określonych w umowie Facility Management. Procesy FM związane są z potrzebami danej organizacji. Potrzeby te mogą powstać na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym i w tych trzech obszarach przekształcane są na wymagania procesów FM.

Podejście procesowe w obszarze Facility Management pozwala na efektywne wykorzystanie
synergii pomiędzy różnymi usługami, co pomaga poprawiać wyniki i redukować koszty organizacji.

Główne korzyści wynikające ze zidentyfikowania, opisania i usprawniania procesów to również zrównoważone wykorzystanie zasobów, elastyczność i adaptacyjność organizacji. Podejście
procesowe umożliwia integrację i koordynację wszystkich potrzebnych usług pomocniczych oraz wprowadzenie prostej i dającej się zarządzać koncepcji wewnętrznej i zewnętrznej odpowiedzialności za usługi zależnej od decyzji strategicznych, co prowadzi do redukcji konfliktów pomiędzy dostawcami usług.

Zarządzanie przez pryzmat procesów daje dostęp do transparentnej wiedzy i informacji o poziomach usług i ich kosztach, które mogą być łatwo przekazane użytkownikom końcowym.w godzinach szczytu.

Poziom strategiczny Facility Management daje możliwość osiągania długoterminowych celów organizacji poprzez m.in. odniesienie się FM do strategii organizacji czy wprowadzenie oceny działań opartej na analizie ryzyka.

Poziom taktyczny Facility Management umożliwia wdrażanie celów strategicznych organizacji w perspektywie średnioterminowej poprzez tworzenie m.in. biznesplanów i budżetów oraz z optymalnym wykorzystaniem zasobów przedsiębiorstwa.

Poziom operacyjny Facility Management daje możliwość bieżącego kształtowania wymaganego środowiska dla użytkowników końcowych poprzez m.in. dostarczanie usług zgodnie z SLA, monitorowaniem i kontrolowaniem procesów dostarczania usług czy przyjmowanie zleceń serwisowych, np. poprzez helpdesk lub telefoniczną linię serwisową.

Zrozumienie procesów w obszarze FM oraz ich mechanizmów integracyjnych wymaga ich zidentyfikowania i opisania. To punkt wyjścia dla budowania organizacji zorientowanej na procesy i zarządzanie nimi.

Jeden obraz wart tysiąca słów

Chińskie przysłowie mówi, że „jeden obraz jest wart tysiąca słów” i może tłumaczyć zainteresowanie świata biznesu modelowaniem procesów, czyli opisywaniem ich w formie graficznej na różnych poziomach szczegółowości, najlepiej z wykorzystaniem przeznaczonych do tego celu narzędzi informatycznych.

Punkt wyjścia w budowaniu architektury procesów stanowią zwykle ogólne mapy procesów na poziomach strategicznym, taktycznym i operacyjnym. Głębokość procesów na kolejnych poziomach należy ustalić biorąc pod uwagę czytelność i zrozumienie modelu oraz właściwy stopień szczegółowości.

Przebieg procesu powinien być przedstawiony możliwie krótko i przejrzyście. Kolejne funkcje procesu należy opisać w sposób umożliwiający ich zrozumienie przez wszystkich interesariuszy procesu, czyli osoby, które z różnych powodów mogą być danym procesem zainteresowane. Konieczne jest więc określenie jednolitego języka dla opisu wszystkich procesów, czyli wybór odpowiedniej notacji modelowania.

Zobacz także: Zarządzanie ciągłością działania w obszarze FM

Stopień szczegółowości modelu zależy od rodzaju procesu, jego otoczenia oraz zapotrzebowania na informację uczestniczących w nim pracowników i organizacji. Standardem w tym obszarze jest obecnie BPMN 2.0 (ang. Business Process Model and Notation), jednak wiele organizacji na początku swojej drogi w kierunku budowania dojrzałości procesowej stosuje intuicyjne, graficzne metody opisu procesów.

Pozwalają one na prezentację logicznych i czasowych powiązań czynności wykonywanych w ramach procesu, przyporządkowania do kolejnych funkcji procesu osób lub stanowisk odpowiedzialnych za realizację danej funkcji, opracowanie systemu mierzenia efektywności procesów, ustalenie, jakie informacje podlegają transformacji podczas realizacji procesu oraz jakie informacje otrzymujemy w wyniku realizacji procesu, opracowanie tzw. interfejsów, a więc powiązań z innymi procesami, co jest istotne gdy należy np. określić czas przekazania klientowi danego procesu wyników realizacji.

Korzyści wynikające z modelowania będą widoczne nie tylko u dostawców usług FM (zarówno zewnętrznych jak wewnętrznych), ale także u odbiorcy usług, którym jest organizacja.

Mapy struktur procesów i modele przebiegów procesów są wykorzystywane nie tylko dla potrzeb ich pomiarów, usprawniania, benchmarking’u, czy wprowadzania pracowników w procesową organizację pracy, ale też jako niezbędna dokumentacja dla wdrażania systemów zarządzania jakością zgodnych z normami. Identyfikacja i opis procesów to punkt wyjścia dla budowania dojrzałości procesowej organizacji oraz do normalizacji.

Obszar FM, jako pomocniczy w organizacji, rzadko obejmowany jest projektami związanymi z modelowaniem, analizą i usprawnianiem procesów. A wraz z ewolucją samej koncepcji FM, strategii z tego obszaru, następuje powoli ale ewolucja podejścia procesowego. Główne firmy FM dążą bowiem w kierunku modelowania, analiz i usprawniania procesów obszaru FM za pomocą standaryzacji i formalizacji realizowanych procesów dla lepszego definiowania usług i formułowania kontraktów outsourcingowych oraz w kierunku powiązań procesów dostawców i klientów usług FM
na tym samym poziomie dojrzałości proce­sowej.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Rozwiązania, które pomogą Ci utrzymać porządek wokół nieruchomości»

Porządek wokół nieruchomościSprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... Czytam więcej »


Jaki piec (kocioł) gazowy wybrać? »

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnoszenia ciśnienia wody »

kociol gazowy kondensacyjny w kuchni poradnik doboru pomp
Właśnie jesteś na etapie wyboru kotła do budynku lub domu i im więcej czytasz tym mniej wiesz? Poznaj kotły kondensacyjne. Oszczędność i... Chcę wiedzieć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy place zabaw wracają? Zobacz, jak rozbudować plac zabaw na osiedlu! »

Place zabaw na osiedluPlac zabaw to ważny punkt osiedla, szczególnie ważny dla najmłodszych mieszkańców i ich rodziców. Tutaj zawiązują się przyjaźnie, toczą się rywalizacje, powstają nowe historie i... Czytam więcej »


Co postawić zamiast wiaty śmietnikowej?

Wiaty śmietnikoweBiorąc pod uwagę aspekty estetyczne – wiaty pozostawiają wiele do życzenia, widok przepełnionych i brudnych śmietników budzi odrazę... Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Dobudowa windy w bloku - ile to kosztuje?

pompy cieplne Brak windy w budynku
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Z powodzeniem sprawdzają się w budynkach mieszkalnych, hotelach, obiektach publicznych, budynkach przemysłowych i sportowych. Wszystkie "windy" od udźwigu... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Dezynfekcja termiczna instalacji - co zastosować i jak zabezpieczyć instalację wodną?

Czym wyczyścić części wspólne i elewację nieruchomości? »

dezynfekcja wody w instalacji Czyszczenie części wspólnych
Często mówimy „woda to życie”, ale woda w pewnych warunkach może również nieść ze sobą niebezpieczeństwo dla naszego zdrowia... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... chcę wiedzieć więcej»


Jak wykorzystać energię cieplną przyrody?

Pompy ciepła ogrzewanie z naturąEnergia odnawialna jest bezpłatnym i niewyczerpalnym źródłem energii, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by je efektywnie wykorzystywać. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także... zobacz, jakie rozwiązanie wybrać  »


Kotły gazowe - jakie wybrać i na co zwrócić uwagę?

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Ciepła woda użytkowa odczyt liczników wody

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Detektory gazów w garażach Program dla zarzadcy
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Oto sposób na monitoring budynku lub osiedla?
Gdzie ubiegać się o pożyczkę termomodernizacyjną? »
monitoring osiedla i budynku pożyczka termomodernizacyjna
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków... zobacz przewidywane koszty pożyczki»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
6/2020

Aktualny numer:

Administrator 6/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Rozliczanie fundusz remontowego
  • - Przeglądy techniczne po nowemu
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 19238|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 12607|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11737|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl