CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Procesowy obraz Facility Management (cz. 2)

KS Procesowy obraz Facility Management (cz. 2)
KS Procesowy obraz Facility Management (cz. 2)

Podejście procesowe w obszarze Facility Management pozwala na efektywne wykorzystanie synergii pomiędzy różnymi usługami, co pomaga poprawiać wyniki i redukować koszty organizacji. Ale to tylko część korzyści wynikających ze zidentyfikowania, opisania i usprawniania procesów.

Facility Management został zdefiniowany w normie PN-EN 15221-1 jako „integracja procesów w ramach organizacji, mająca na celu świadczenie i rozwój uzgodnionych usług, które wspierają i podnoszą efektywność podstawowej działalności organizacji”.

Definicja ta potwierdza trwałą już w świecie biznesu konieczność zorientowania przedsiębiorstw na procesy biznesu i systemowe podejście do zarządzania wymagane np. normą ISO 9001. O przyczynach zainteresowania świata biznesu procesami i podejściem procesowym pisaliśmy w poprzednim numerze Facility Management (zob. FM 6/13, s. 6).

Normalizacja procesów Facility Management

Procesy Facility Management stanowią zwykle działalność pomocniczą, a więc taką, która jest niezbędna, by procesy podstawowe organizacji – wynikające z niezbywalnych kompetencji w łańcuchu wartości – mogły być prawidłowo realizowane.

Procesy pomocnicze są wykonywane i dostarczane przez wewnętrznych lub zewnętrznych dostawców usług i mają bezpośredni wpływ na wydajność i efektywność działalności podstawowej.

Za uzyskanie wymaganych usług Facility Management odpowiedzialny jest klient, natomiast nabywca określa specyfikację tych usług i zamawia je na warunkach określonych w umowie Facility Management. Procesy FM związane są z potrzebami danej organizacji. Potrzeby te mogą powstać na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym i w tych trzech obszarach przekształcane są na wymagania procesów FM.

Podejście procesowe w obszarze Facility Management pozwala na efektywne wykorzystanie
synergii pomiędzy różnymi usługami, co pomaga poprawiać wyniki i redukować koszty organizacji.

Główne korzyści wynikające ze zidentyfikowania, opisania i usprawniania procesów to również zrównoważone wykorzystanie zasobów, elastyczność i adaptacyjność organizacji. Podejście
procesowe umożliwia integrację i koordynację wszystkich potrzebnych usług pomocniczych oraz wprowadzenie prostej i dającej się zarządzać koncepcji wewnętrznej i zewnętrznej odpowiedzialności za usługi zależnej od decyzji strategicznych, co prowadzi do redukcji konfliktów pomiędzy dostawcami usług.

Zarządzanie przez pryzmat procesów daje dostęp do transparentnej wiedzy i informacji o poziomach usług i ich kosztach, które mogą być łatwo przekazane użytkownikom końcowym.w godzinach szczytu.

Poziom strategiczny Facility Management daje możliwość osiągania długoterminowych celów organizacji poprzez m.in. odniesienie się FM do strategii organizacji czy wprowadzenie oceny działań opartej na analizie ryzyka.

Poziom taktyczny Facility Management umożliwia wdrażanie celów strategicznych organizacji w perspektywie średnioterminowej poprzez tworzenie m.in. biznesplanów i budżetów oraz z optymalnym wykorzystaniem zasobów przedsiębiorstwa.

Poziom operacyjny Facility Management daje możliwość bieżącego kształtowania wymaganego środowiska dla użytkowników końcowych poprzez m.in. dostarczanie usług zgodnie z SLA, monitorowaniem i kontrolowaniem procesów dostarczania usług czy przyjmowanie zleceń serwisowych, np. poprzez helpdesk lub telefoniczną linię serwisową.

Zrozumienie procesów w obszarze FM oraz ich mechanizmów integracyjnych wymaga ich zidentyfikowania i opisania. To punkt wyjścia dla budowania organizacji zorientowanej na procesy i zarządzanie nimi.

Jeden obraz wart tysiąca słów

Chińskie przysłowie mówi, że „jeden obraz jest wart tysiąca słów” i może tłumaczyć zainteresowanie świata biznesu modelowaniem procesów, czyli opisywaniem ich w formie graficznej na różnych poziomach szczegółowości, najlepiej z wykorzystaniem przeznaczonych do tego celu narzędzi informatycznych.

Punkt wyjścia w budowaniu architektury procesów stanowią zwykle ogólne mapy procesów na poziomach strategicznym, taktycznym i operacyjnym. Głębokość procesów na kolejnych poziomach należy ustalić biorąc pod uwagę czytelność i zrozumienie modelu oraz właściwy stopień szczegółowości.

Przebieg procesu powinien być przedstawiony możliwie krótko i przejrzyście. Kolejne funkcje procesu należy opisać w sposób umożliwiający ich zrozumienie przez wszystkich interesariuszy procesu, czyli osoby, które z różnych powodów mogą być danym procesem zainteresowane. Konieczne jest więc określenie jednolitego języka dla opisu wszystkich procesów, czyli wybór odpowiedniej notacji modelowania.

Zobacz także: Zarządzanie ciągłością działania w obszarze FM

Stopień szczegółowości modelu zależy od rodzaju procesu, jego otoczenia oraz zapotrzebowania na informację uczestniczących w nim pracowników i organizacji. Standardem w tym obszarze jest obecnie BPMN 2.0 (ang. Business Process Model and Notation), jednak wiele organizacji na początku swojej drogi w kierunku budowania dojrzałości procesowej stosuje intuicyjne, graficzne metody opisu procesów.

Pozwalają one na prezentację logicznych i czasowych powiązań czynności wykonywanych w ramach procesu, przyporządkowania do kolejnych funkcji procesu osób lub stanowisk odpowiedzialnych za realizację danej funkcji, opracowanie systemu mierzenia efektywności procesów, ustalenie, jakie informacje podlegają transformacji podczas realizacji procesu oraz jakie informacje otrzymujemy w wyniku realizacji procesu, opracowanie tzw. interfejsów, a więc powiązań z innymi procesami, co jest istotne gdy należy np. określić czas przekazania klientowi danego procesu wyników realizacji.

Korzyści wynikające z modelowania będą widoczne nie tylko u dostawców usług FM (zarówno zewnętrznych jak wewnętrznych), ale także u odbiorcy usług, którym jest organizacja.

Mapy struktur procesów i modele przebiegów procesów są wykorzystywane nie tylko dla potrzeb ich pomiarów, usprawniania, benchmarking’u, czy wprowadzania pracowników w procesową organizację pracy, ale też jako niezbędna dokumentacja dla wdrażania systemów zarządzania jakością zgodnych z normami. Identyfikacja i opis procesów to punkt wyjścia dla budowania dojrzałości procesowej organizacji oraz do normalizacji.

Obszar FM, jako pomocniczy w organizacji, rzadko obejmowany jest projektami związanymi z modelowaniem, analizą i usprawnianiem procesów. A wraz z ewolucją samej koncepcji FM, strategii z tego obszaru, następuje powoli ale ewolucja podejścia procesowego. Główne firmy FM dążą bowiem w kierunku modelowania, analiz i usprawniania procesów obszaru FM za pomocą standaryzacji i formalizacji realizowanych procesów dla lepszego definiowania usług i formułowania kontraktów outsourcingowych oraz w kierunku powiązań procesów dostawców i klientów usług FM
na tym samym poziomie dojrzałości proce­sowej.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Ogrzewanie podłogowe - ile to kosztuje?

Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne?

ogrzewanie podłogowe urządzenia grzewcze
Dla zdecydowanej większości użytkowników grzejniki kojarzą się z białą plamą widniejącą pod oknem. Taki obowiązywał dotychczas standard. Obecnie inwestorzy dążą do tego, by ten stały w naszej strefie klimatycznej element wyposażenia był jak najmniej widoczny... czytam więcej »

Chcesz aby koszty eksploatacyjne ogrzewania były niższe o ok. 50% niż w przypadku ogrzewania gazem ziemnym i aż 70% niż w przypadku ... czytam więcej»


Jakie pompy ciepła i kotły wybrać do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
11/2019

Aktualny numer:

Administrator 11/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Odpowiedzialność za szkody "chodnikowe"
  • - Split payment – co nowego?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17704|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11050|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10630|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl