CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Przypominamy: Wilo wyszło z inicjatywą nieodpłatnego usuwania awarii w zakresie urządzeń Wilo w szpitalach? ‎
http://a001.administrator24.info/wilo-pomoc-szpitalom▲
Na początku wybuchu epidemii pisaliśmy o akcji Wilo „#pomagamszpitalom”, dzisiaj chcemy pochwalić to przedsięwzięcie, bo niewątpliwie można mówić o...
Kategorie: pompy, hydrofory, koronawirus, epidemia, ogrzewanie, podwyższanie ciśnienia wody

KBiN w sprawie rzeczoznawców majątkowych

Redakcja Administratora  |  16.09.2013

Departament Gospodarki Nieruchomościami wraz ze Związkiem Zawodowym Budowlani po zapoznaniu się z projektem Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych oraz z uzasadnieniem do ww. rozporządzenia, przedstawili swoje stanowisko w tej sprawie.

Część I. Uwagi ogólne

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarski Morskiej od wielu lat dysponuje systemem walidacji i certyfikacji oraz ewidencji rzeczoznawców ruchu drogowego przygotowanym zgodnie z europejskimi standardami.

Mamy pytanie: Dlaczego resort nie chce z tego doświadczenia skorzystać w odniesieniu do rzeczoznawców majątkowych? Czy uzasadnione jest tworzenie nowych, odmiennych rozwiązań dla rzeczoznawców majątkowych?

Drugim istotnym problemem jest fakt pomijania w konsultacji spraw związanych z kompetencjami zawodowymi w obszarze gospodarowania  nieruchomościami  przedstawicieli związków zawodowych które – na równi ze związkami pracodawców – posiadają w tym zakresie uprawnienia przewidziane w prawie krajowym i konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Jest to problem, który powinien być przez resort uporządkowany w hierarchii ważności partnerów społecznych uprawnionych do zajmowania stanowiska w problematyce np. wszystkich kompetencji zawodowych występujących na rynku pracy, które są związane działowo i branżowo z MTBiGM.

Sądzimy, że uporządkowanie tej sprawy powinno być istotne dla MTBiGM, ponieważ Związek Zawodowy „Budowlani” jest stałym członkiem grupy „Kształcenie Zawodowe” struktur europejskiego dialogu społecznego w budownictwie i wraz z KBiN uczestniczył czynnie we wszystkich projektach rządowych związanych z reformą polskiego systemu kształcenia zawodowego.

Część II. Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Budownictwa, Transportu i Gospodarki Morskiej w  sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzczeznawcy majątkowego

Rozporządzenie nie definiuje podstaw, które stanowią warstwę merytoryczną odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych. Aktualnie obowiązuje rzeczoznawców majątkowych standard pod nazwą „Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności", ustalony przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, uzgodniony i ogłoszony w Komunikacie Ministra Infrastruktury z dnia 4 stycznia 2010r.

Zgodnie z art.178 ust.1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami rzeczoznawca podlega odpowiedzialności zawodowej z tytułu niewypełnienia obowiązków, o których mowa w art.158 oraz art.175 ust.1,3 i 4 Ustawy.

Nadto, należy zauważyć, iż ustawodawca, mocą Ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, pozostawił wyłącznie dla rzeczoznawców majątkowych uprawnienia gospodarowania majątkiem skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z art.23 ust.1 pkt.2 i art.25 ust.3 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (eliminując z grona uprawnionych m.in. zarządców nieruchomości).

Z wyżej podniesionych względów jest nader oczywiste, iż rzeczoznawca majątkowy, jako podmiot sektora gospodarki nieruchomościami wchodzi ustawowo w relacje zawodowe z innymi uczestnikami tegoż sektora: zarządcami, analitykami rynku, organami prowadzącymi kataster nieruchomości, geodetami, także pośrednikami w obrocie nieruchomościami.

Z tych względów, należałoby opracować nowy, uwspółcześniony standard zawodowy (standard kompetencji zawodowych) dla rzeczoznawców majątkowych, po czym właściwy Minister wydałby stosowne Rozporządzenie w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej.

Jest to możliwe w stosunkowo krótkim czasie, nawet w aktualnej sytuacji prawnej, przy wykorzystaniu zapisu zawartego w art.175 ust.6 Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Procedura uzgodnienia standardu zawodowego mogłaby posłużyć do zintegrowania środowiska osób związanych z gospodarką nieruchomościami i zapewnienia wysokiej jakości usług w tym obszarze.

Po stronie pracodawców naturalnym podmiotem integrującym może być Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości, zrzeszająca w pionie nieruchomości profesjonalistów rynku nieruchomości: rzeczoznawców majątkowych, zarządców nieruchomości i innych.

Zapisy opiniowanego Rozporządzenia MTBiGM stanowią mechaniczne powielenie odpowiednich regulacji jeszcze obowiązującego starego Rozporządzenia z dnia 11 stycznia 2008 r.
Oddziaływanie zawodowe rzeczoznawcy majątkowego na inne obszary gospodarki nieruchomościami, na których działają zarządcy nieruchomości, analitycy rynku, prawnicy etc. implikuje uwzględnienie powyższego w pracy Komisji Odpowiedzialności Zawodowej. Jest wskazane, aby stałym organem Komisji było Prezydium, składające się z:
1. Przewodniczącego,
2. Dwóch wiceprzewodniczących, odpowiedzialnych merytorycznie za segmenty odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawcy,
3. Sekretarza, odpowiedzialnego za sprawy administracji, sprawy organizacyjne.

Przygotowanie sprawy do rozpatrzenia, o czym mowa w paragrafie 6 ust.1, należy powierzyć Prezydium Komisji, a nie tylko Przewodniczącemu, jak w projekcie.

Jeśli założyć zaistnienie pozytywnego kierunku zmian przygotowywanych przez Ministerstwo: powołanie nowego składu Komisji Odpowiedzialności Zawodowej nie tylko z grona rzeczoznawców majątkowych (uniknięcia zarzutu bycia sędzią we własnej sprawie) – a również z grona innych zawodów z gospodarki nieruchomościami – to przygotowywane Rozporządzenie winno w sposób bardziej klarowny regulować osobową odpowiedzialność członków Zespołu d/s przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Posiedzenia Zespołu winny być rejestrowane elektronicznie (dźwiękowo i w obrazie), a cała dokumentacja powinna być dostępna dla stron. 

Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości wspólnie ze Związkiem Zawodowym Budowlani, dysponujące odpowiednim doświadczeniem, deklarują zorganizowanie prac mających na celu wypracowanie nowego uniwersalnego standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych i zaproszenie do współpracy właściwych merytorycznie i uprawnionych statutowo organizacji z rynku nieruchomości.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Rozwiązania, które pomogą Ci utrzymać porządek wokół nieruchomości»

Porządek wokół nieruchomościSprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... Czytam więcej »


Jaki piec (kocioł) gazowy wybrać? »

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnoszenia ciśnienia wody »

kociol gazowy kondensacyjny w kuchni poradnik doboru pomp
Właśnie jesteś na etapie wyboru kotła do budynku lub domu i im więcej czytasz tym mniej wiesz? Poznaj kotły kondensacyjne. Oszczędność i... Chcę wiedzieć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy place zabaw wracają? Zobacz, jak rozbudować plac zabaw na osiedlu! »

Place zabaw na osiedluPlac zabaw to ważny punkt osiedla, szczególnie ważny dla najmłodszych mieszkańców i ich rodziców. Tutaj zawiązują się przyjaźnie, toczą się rywalizacje, powstają nowe historie i... Czytam więcej »


Co postawić zamiast wiaty śmietnikowej?

Wiaty śmietnikoweBiorąc pod uwagę aspekty estetyczne – wiaty pozostawiają wiele do życzenia, widok przepełnionych i brudnych śmietników budzi odrazę... Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Dobudowa windy w bloku - ile to kosztuje?

pompy cieplne Brak windy w budynku
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Z powodzeniem sprawdzają się w budynkach mieszkalnych, hotelach, obiektach publicznych, budynkach przemysłowych i sportowych. Wszystkie "windy" od udźwigu... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Dezynfekcja termiczna instalacji - co zastosować i jak zabezpieczyć instalację wodną?

Czym wyczyścić części wspólne i elewację nieruchomości? »

dezynfekcja wody w instalacji Czyszczenie części wspólnych
Często mówimy „woda to życie”, ale woda w pewnych warunkach może również nieść ze sobą niebezpieczeństwo dla naszego zdrowia... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... chcę wiedzieć więcej»


Jak wykorzystać energię cieplną przyrody?

Pompy ciepła ogrzewanie z naturąEnergia odnawialna jest bezpłatnym i niewyczerpalnym źródłem energii, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by je efektywnie wykorzystywać. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także... zobacz, jakie rozwiązanie wybrać  »


Kotły gazowe - jakie wybrać i na co zwrócić uwagę?

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Ciepła woda użytkowa odczyt liczników wody

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Detektory gazów w garażach Program dla zarzadcy
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Oto sposób na monitoring budynku lub osiedla?
Gdzie ubiegać się o pożyczkę termomodernizacyjną? »
monitoring osiedla i budynku pożyczka termomodernizacyjna
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków... zobacz przewidywane koszty pożyczki»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
6/2020

Aktualny numer:

Administrator 6/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Rozliczanie fundusz remontowego
  • - Przeglądy techniczne po nowemu
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 19222|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 12573|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11722|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl