• Szkolenie: Gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym po zmianie prawa
  • Miejsca postojowe we wspólnocie mieszkaniowej
  • Jak usunąć mostki termiczne na ścianach budynku?
  • Prezes PFRN: rynkowi brakuje dodatkowego impulsu
  • Są pieniądze na windy, podjazdy i likwidację barier architektonicznych

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Szkolenie: Gospodarowanie gminnym zasobem mieszkaniowym po zmianie prawa

14.11.2019
Rewolucyjne przepisy o zasadach gospodarki „dużymi” lokalami mieszkalnymi, nowa polityka czynszowa gminy po zmianie prawa, nowy ład w polityce remontowej a obowiązki gminy, bilans potrzeb remontowych gminnych budynków, planowanie krok po kroku remontów dla poszczególnych budynków,...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Miejsca postojowe we wspólnocie mieszkaniowej

13.11.2019
Czy wspólnota mieszkaniowa ma zawsze rację w ustalaniu sposobu korzystania z miejsc postojowych? Czy członek wspólnoty może mieć zakaz korzystania z parkingu?
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Jak usunąć mostki termiczne na ścianach budynku?

27.09.2018
2
Mostek termiczny określany jest jako miejsce newralgiczne. Nie bez przyczyny właśnie tak, ponieważ to on naraża budynek na spore straty ciepła. A to oznacza nie tylko szkody finansowe w postaci wyższych rachunków za ogrzewanie, lecz także negatywne oddziaływanie na konstrukcję...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Prezes PFRN: rynkowi brakuje dodatkowego impulsu

20.11.2019
Aby Polska w 2030 r. osiągnęła poziom średniej unijnej ws. dostępności mieszkań, musi powstać prawie 1 mln lokali ponad to, co buduje rynek – ocenił szef PFR Nieruchomości Mirosław Barszcz. Wskazał, że jest to koszt ok. 300 mld zł, dlatego bez inwestorów prywatnych wykonanie...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Są pieniądze na windy, podjazdy i likwidację barier architektonicznych

Ponad 40 mln zł do wykorzystania na likwidację barier architektonicznych i poprawę dostępności budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami – m.in. seniorów, rodziców z dziećmi i osób z niepełnosprawnościami. Trwa nabór wniosków na nisko oprocentowaną pożyczkę z programu...
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

KBiN w sprawie rzeczoznawców majątkowych

Redakcja Administratora  |  16.09.2013

Departament Gospodarki Nieruchomościami wraz ze Związkiem Zawodowym Budowlani po zapoznaniu się z projektem Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych oraz z uzasadnieniem do ww. rozporządzenia, przedstawili swoje stanowisko w tej sprawie.

Część I. Uwagi ogólne

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarski Morskiej od wielu lat dysponuje systemem walidacji i certyfikacji oraz ewidencji rzeczoznawców ruchu drogowego przygotowanym zgodnie z europejskimi standardami.

Mamy pytanie: Dlaczego resort nie chce z tego doświadczenia skorzystać w odniesieniu do rzeczoznawców majątkowych? Czy uzasadnione jest tworzenie nowych, odmiennych rozwiązań dla rzeczoznawców majątkowych?

Drugim istotnym problemem jest fakt pomijania w konsultacji spraw związanych z kompetencjami zawodowymi w obszarze gospodarowania  nieruchomościami  przedstawicieli związków zawodowych które – na równi ze związkami pracodawców – posiadają w tym zakresie uprawnienia przewidziane w prawie krajowym i konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy.

Jest to problem, który powinien być przez resort uporządkowany w hierarchii ważności partnerów społecznych uprawnionych do zajmowania stanowiska w problematyce np. wszystkich kompetencji zawodowych występujących na rynku pracy, które są związane działowo i branżowo z MTBiGM.

Sądzimy, że uporządkowanie tej sprawy powinno być istotne dla MTBiGM, ponieważ Związek Zawodowy „Budowlani” jest stałym członkiem grupy „Kształcenie Zawodowe” struktur europejskiego dialogu społecznego w budownictwie i wraz z KBiN uczestniczył czynnie we wszystkich projektach rządowych związanych z reformą polskiego systemu kształcenia zawodowego.

Część II. Uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Budownictwa, Transportu i Gospodarki Morskiej w  sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzczeznawcy majątkowego

Rozporządzenie nie definiuje podstaw, które stanowią warstwę merytoryczną odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych. Aktualnie obowiązuje rzeczoznawców majątkowych standard pod nazwą „Wycena dla zabezpieczenia wierzytelności", ustalony przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, uzgodniony i ogłoszony w Komunikacie Ministra Infrastruktury z dnia 4 stycznia 2010r.

Zgodnie z art.178 ust.1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami rzeczoznawca podlega odpowiedzialności zawodowej z tytułu niewypełnienia obowiązków, o których mowa w art.158 oraz art.175 ust.1,3 i 4 Ustawy.

Nadto, należy zauważyć, iż ustawodawca, mocą Ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, pozostawił wyłącznie dla rzeczoznawców majątkowych uprawnienia gospodarowania majątkiem skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z art.23 ust.1 pkt.2 i art.25 ust.3 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (eliminując z grona uprawnionych m.in. zarządców nieruchomości).

Z wyżej podniesionych względów jest nader oczywiste, iż rzeczoznawca majątkowy, jako podmiot sektora gospodarki nieruchomościami wchodzi ustawowo w relacje zawodowe z innymi uczestnikami tegoż sektora: zarządcami, analitykami rynku, organami prowadzącymi kataster nieruchomości, geodetami, także pośrednikami w obrocie nieruchomościami.

Z tych względów, należałoby opracować nowy, uwspółcześniony standard zawodowy (standard kompetencji zawodowych) dla rzeczoznawców majątkowych, po czym właściwy Minister wydałby stosowne Rozporządzenie w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej.

Jest to możliwe w stosunkowo krótkim czasie, nawet w aktualnej sytuacji prawnej, przy wykorzystaniu zapisu zawartego w art.175 ust.6 Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Procedura uzgodnienia standardu zawodowego mogłaby posłużyć do zintegrowania środowiska osób związanych z gospodarką nieruchomościami i zapewnienia wysokiej jakości usług w tym obszarze.

Po stronie pracodawców naturalnym podmiotem integrującym może być Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości, zrzeszająca w pionie nieruchomości profesjonalistów rynku nieruchomości: rzeczoznawców majątkowych, zarządców nieruchomości i innych.

Zapisy opiniowanego Rozporządzenia MTBiGM stanowią mechaniczne powielenie odpowiednich regulacji jeszcze obowiązującego starego Rozporządzenia z dnia 11 stycznia 2008 r.
Oddziaływanie zawodowe rzeczoznawcy majątkowego na inne obszary gospodarki nieruchomościami, na których działają zarządcy nieruchomości, analitycy rynku, prawnicy etc. implikuje uwzględnienie powyższego w pracy Komisji Odpowiedzialności Zawodowej. Jest wskazane, aby stałym organem Komisji było Prezydium, składające się z:
1. Przewodniczącego,
2. Dwóch wiceprzewodniczących, odpowiedzialnych merytorycznie za segmenty odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawcy,
3. Sekretarza, odpowiedzialnego za sprawy administracji, sprawy organizacyjne.

Przygotowanie sprawy do rozpatrzenia, o czym mowa w paragrafie 6 ust.1, należy powierzyć Prezydium Komisji, a nie tylko Przewodniczącemu, jak w projekcie.

Jeśli założyć zaistnienie pozytywnego kierunku zmian przygotowywanych przez Ministerstwo: powołanie nowego składu Komisji Odpowiedzialności Zawodowej nie tylko z grona rzeczoznawców majątkowych (uniknięcia zarzutu bycia sędzią we własnej sprawie) – a również z grona innych zawodów z gospodarki nieruchomościami – to przygotowywane Rozporządzenie winno w sposób bardziej klarowny regulować osobową odpowiedzialność członków Zespołu d/s przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Posiedzenia Zespołu winny być rejestrowane elektronicznie (dźwiękowo i w obrazie), a cała dokumentacja powinna być dostępna dla stron. 

Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości wspólnie ze Związkiem Zawodowym Budowlani, dysponujące odpowiednim doświadczeniem, deklarują zorganizowanie prac mających na celu wypracowanie nowego uniwersalnego standardu zawodowego rzeczoznawców majątkowych i zaproszenie do współpracy właściwych merytorycznie i uprawnionych statutowo organizacji z rynku nieruchomości.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Ogrzewanie podłogowe - ile to kosztuje?

Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne?

ogrzewanie podłogowe urządzenia grzewcze
Dla zdecydowanej większości użytkowników grzejniki kojarzą się z białą plamą widniejącą pod oknem. Taki obowiązywał dotychczas standard. Obecnie inwestorzy dążą do tego, by ten stały w naszej strefie klimatycznej element wyposażenia był jak najmniej widoczny... czytam więcej »

Chcesz aby koszty eksploatacyjne ogrzewania były niższe o ok. 50% niż w przypadku ogrzewania gazem ziemnym i aż 70% niż w przypadku ... czytam więcej»


Jakie pompy ciepła i kotły wybrać do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
11/2019

Aktualny numer:

Administrator 11/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Odpowiedzialność za szkody "chodnikowe"
  • - Split payment – co nowego?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17701|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11048|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10628|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl