CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Co nowego w Orzecznictwie?
Zasady podziału kosztów ogrzewania | Właściwa treść i sposób podjęcia uchwały

Paweł Puch  |  14.10.2013  |  1
Cotygodniowy, aktualny przegląd orzecznictwa sądowego (cz. 141), a w nim m.in. o zasadach podziału kosztów ogrzewania oraz o właściwej treści i sposobie podjęcia uchwały.
Cotygodniowy, aktualny przegląd orzecznictwa sądowego (cz. 141), a w nim m.in. o zasadach podziału kosztów ogrzewania oraz o właściwej treści i sposobie podjęcia uchwały.

Cotygodniowy, aktualny przegląd orzecznictwa sądowego (cz. 141), a w nim m.in. o zasadach podziału kosztów ogrzewania oraz o właściwej treści i sposobie podjęcia uchwały.

Zasady podziału kosztów ogrzewania

Dopuszczalny jest sposób podziału kosztów ogrzewania poszczególnych lokali wchodzących w skład wspólnoty mieszkaniowej biorący pod uwagę nie tylko odczyty podzielników ciepła ale także powierzchnię lokali  – uznał Sąd Okręgowy w Toruniu.

W przedmiotowej sprawie właścicielka lokalu wniosła o uchylenie w całości uchwały wspólnoty mieszkaniowej dotyczącej podziału kosztów centralnego ogrzewania jako niezgodnej z zasadami prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną i naruszającej jej interes.

W uzasadnieniu pozwu wskazała, iż na mocy uchwały koszt ogrzewania poszczególnych lokali wchodzących w skład wspólnoty mieszkaniowej ustala się na podstawie dwóch czynników: powierzchni tychże lokali oraz podzielników ciepła (w proporcji 30% i 70%).

Zdaniem powódki tylko podzielniki ciepła gwarantują obiektywne i odpowiadające faktycznemu zużyciu rozliczenie kosztów ogrzewania. Zaś zaakceptowanie podziału tych kosztów w proporcji 70% z podzielników oraz 30% z powierzchni lokali stanowi wyraźne naruszenie zasad prawidłowego zarządu nieruchomością wspólną (Czytaj więcej na ten temat).

Sąd stwierdził, że energia cieplna jest rodzajem energii o specyficznych właściwościach takich jak np. przenikanie przez przegrody czy ściany. Sprawia to, że nie można z założenia rozliczyć jej tak prosto jak w przypadku innych rodzajów energii np. elektrycznej.

Energia cieplna ogrzewa lokal niezależnie od tego z jakiego źródła pochodzi tj. czy z grzejników znajdujących się w danym lokalu, czy z innych źródeł np. kuchni podczas gotowania posiłków, czy z sąsiedniego dobrze ogrzanego lokalu – przenika przez ściany, sufity bądź z przewodów cieplnych – rur przechodzących przez lokal.

Zobacz także: Co nowego w Orzecznictwie? Błędy wspólnoty przy wykonaniu zastępczym oraz przedawnienie zaliczek

Można więc mieć ogrzany lokal, choć grzejniki w danym lokalu będą wyłączone, a podzielniki nie wykażą zużycia. Odczyt ciepłomierza czy podzielnika jest więc tylko jednym ze składników metody obliczania zużycia ciepła przez dany lokal.

Na podzielnikach w lokalach wykazywane są szacunkowe dane, a faktyczne wskazywane są na urządzeniach pomiarowych znajdujących się w węźle ciepłowniczym. Na podzielnikach wskazywana jest ilość ciepła jak została wydalona przez kaloryfer, a na węźle mierzona jest ilość wody jaka jest podgrzana i wtłoczona do instalacji.

W przedmiotowym budynku przewody zasilające i powrotne są poprowadzone przez pomieszczenia piwniczne i lokale mieszkalne, powodując ogrzewanie tych pomieszczeń bez żadnego opomiarowania ciepła dostarczanego tym pomieszczeniom. W większości pomieszczeń na grzejnikach są zainstalowane podzielniki kosztów ciepła, ale w takich pomieszczeniach jak np. łazienki, piwnice, korytarze, opomiarowania ciepła pobieranego nie ma, bo takie opomiarowanie często jest technicznie niewykonalne.

W konsekwencji za ciepło pobrane przez nieopomiarowane pomieszczenia wspólnota mieszkaniowa musi zapłacić dostawcy zgodnie ze wskazaniami ciepłomierza pokazującego ciepło zużyte przez cały budynek, tj. przez wszystkie pomieszczenia budynku, zarówno nieopomiarowane jak i opomiarowane.

Zastosowanie metody rozliczania zużytego ciepła opierającej się tylko i wyłącznie na stosunku do powierzchni poszczególnych lokali, nie stymuluje energooszczędnego zachowania się użytkowników i nie zapewnia ponoszenia opłat za ciepło odpowiednio do jego zużycia.

W przedmiotowym budynku przy istnieniu w mieszkaniach pomieszczeń nieopomiarowanych wspólnota mieszkaniowa zastosowała odpowiedni do możliwości pomiarowych, istniejących we wszystkich pomieszczeniach budynku, sposób rozliczania całkowitych kosztów ogrzewania, uwzględniający zarówno wskazania podzielników jak i powierzchni lokali.

Koszty zakupu ciepła dostarczanego do budynku obejmują koszty stałe dostawy ciepła, które są niezależne od tego ile faktycznie zostało zużyte ciepła. Koszty stałe dzieli się według udziału powierzchni użytkowej lub kubatury lokalu, a koszty zmienne ustalane są w oparciu o wskazania układu pomiarowo-rozliczeniowego.

 

Wspólnota ustala je na podstawie podzielników ciepła zainstalowanych w danym lokalu w sumarycznym zużyciu ciepła przez wszystkie lokale na podstawie wskazań wszystkich podzielników w lokalach. W praktyce stała część opłaty za energię cieplną ponoszona przez użytkownika lokalu jest zwykle większa od tej, która wynika z rozdzielenia na lokatorów kosztów stałych widniejących na fakturze, a część zmienna jest mniejsza od tej która wynika z rozdzielenia na poszczególnych lokatorów kosztów zmiennych.

Jest to konsekwencją tego, że z całości ciepła dostarczonego do budynku jego część jest zużywana przez pomieszczenia wspólne np. korytarze czy piwnice, a część przez pomieszczenia nieopomiarowane np. łazienki. Z tych powodów, aby zebrać od lokatorów opłaty na pokrycie całości kosztów dostawy ciepła do budynku sumuje się koszty stałe i zmienne i dzieli się procentowo na dwie części od 30 % i 70% do 50% i 50%.

Pierwsza procentowa część dzielona jest między użytkowników lokali według zasad dla kosztów stałych czyli proporcjonalnie do powierzchni lub kubatury, a druga część według wskazań urządzeń pomiarowych lub wskaźnikowych w poszczególnych lokalach. Taki sposób rozliczania pozwala na bieżące pokrywanie kosztów ogrzewania części wspólnych budynku.

Przyjęty w zaskarżonej uchwale podział całkowitego kosztu dostawy ciepła na ogrzewania budynku (kosztów stałych i zmiennych zakupu ciepła) w proporcji 30% rozliczanych według powierzchni lokali i 70% według podzielników ciepła – uwzględnia ilość faktycznie zużytego ciepła w danym lokalu, jest prawidłowy i możliwie najsprawiedliwiej rozdziela koszty ogrzewania na poszczególne lokale oraz pozwala pokryć całość kosztów dostawy ciepła na ogrzewanie, dostarczonego do budynku wspólnoty mieszkaniowej. Przy tych proporcjach faworyzuje się pomieszczenia opomiarowane.

Zdaniem Sądu w świetle opinii biegłego i orzecznictwa należy przyjąć, że podzielniki zamontowane w poszczególnych lokalach na kaloryferach służą jedynie do rejestrowania ciepła oddanego w mieszkaniach przez grzejniki, a wynikom odczytów nie podporządkowuje się fizycznych jednostek zużytego ciepła.

Podzielników nie sposób uznać za urządzenia pomiarowe (patrz też SN w wyroku z 7.05.2004r. III SK 37/04). Nie można zdaniem sądu uznać, że zaskarżona przez powódkę uchwała narusza zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością. Wręcz przeciwnie zastosowanie takich jak przyjęła wspólnota w zaskarżonej uchwale proporcji ustalania zaliczek wydaje się w ocenie sądu być słuszne.

Ponieważ powódka nie udowodniła, że zaskarżona uchwała jest niezgodna z zasadami prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną i narusza jej interes, dlatego na podst. art. 25 Ustawy o własności lokali oraz art. 45a ustawy Prawo energetyczne sąd oddalił powództwo.

Wyrok Sąd Okręgowy w Toruniu z dnia 24.09.2013 roku sygn.akt I C 2455/12

Czytaj dalej: Właściwa treść i sposób podjęcia uchwały 

Komentarze

(1)
c.2000 | 27.04.2016, 20:18
Sąd był na tropie do uznania nieadekwatności podzielników do rozliczeń c.o. i nieodwzorowywania rzeczywistego zużycia na ogrzanie lokali. Biegły podpowiadał. Ale - nie udało się. Metoda podzielnikowa jest wręcz zupełnie wadliwa. Sporo o tym na http://casim.blog.pl
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Jak łatwo naprawić dach pokryty papą? »

Masz problem z odczytem wodomierzy u lokatorów?

naprawa dachu papą odczyt liczników wody
Czy można naprawić mniejsze i większe defekty dachu bez korzystania z usług specjalistycznej ekipy? Czy też konieczna będzie wymiana całego... czytam więcej »

Jak ciężko jest zrobić spis liczników zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Możemy na szczęście sobie pomóc, dzięki czemu znacznie przyśpieszymy czas ... czytam więcej»


Dowiedz się, jak poprawnie montować styropian?»

Montaż styropianu - jak to zrobić poprawnie Zamawiając usługę, mamy nadzieję, że zostanie ona wykonana poprawnie, jednak za słowami ... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Czy urzędy muszą odbierać e-faktury?

jak obniżyć rachunki za prąd Urząedy czy muszą przyjmować e-faktury
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Przyjmowanie elektronicznych faktur w administracji staje się faktem. Jak polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z elektronicznego fakturowania w kontaktach z administracją? Czym jest rządowa Platforma... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »

Dlaczego warto wiedzieć więcej o zarządzaniu nieruchomościami »

Jak usunąć nieprzyjemny zapach ze studzienek kanalizacyjnych?

Studia dla zarządców Nieprzyjemny zapach z kanalizacji
Zarządzanie nieruchomościami ma charakter interdyscyplinarny. Doradztwo, planowanie i nadzorowanie to tylko niektóre ... Czytam więcej »

Neprzyjemne zapachy wydobywające się ze studzienek kanalizacyjnych to problem nie tylko starych dzielnic, lecz często również nowo budowanych osiedli, które podłączane są do istniejącej infrastruktury... czytam więcej»


Naprawa uszkodzonej elewacji - zobacz sprawdzone sposoby? »

Naprawa uszkodzonej elewacjiJeśli Twoja elewacja osypuje się lub pyli, oznacza to, że następuje początkowa faza spadku wytrzymałości ocieplenia. By zapobiec jej postępowaniu, należy zespoić i wzmocnić (...) ... Czytam więcej »

Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Jakie wyposażenie osiedlowego placu zabaw wybrać?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
Plac zabaw na osiedlu Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Wraz z pierwszymi promieniami słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze ... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Jak skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Indywiudalna temperatura dla każdego emitera ciepła Ogrzewanie gazem plynnym
Termostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu właściwa temperatura! ... chcę wiedzieć » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Termomodernizacja nieruchomości - zobacz najnowsze rozwiązania»
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Poznaj i wybierz kompleksowe rozwiązania ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
7-8/2019

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Gospodarowanie ciepłem
  • - Rachunek strat
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17083|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10653|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10225|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl