CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?» ‎
http://a001.administrator24.info/weber-hydroizolacje-bitumiczne/▲
Po zimie na dachach płaskich pokrytych papą mogą się pojawić widoczne pęknięcia, rysy czy pęcherze powietrza. Czy można naprawić mniejsze i większe...
Kategorie: naprawa dachu, dachy płaskie, powłoka uszczelniająca weber, papa dachowa, punktowa naprawa dachu

Co nowego w Orzecznictwie?
Zasady podziału kosztów ogrzewania | Właściwa treść i sposób podjęcia uchwały

Paweł Puch  |  14.10.2013  |  1
Cotygodniowy, aktualny przegląd orzecznictwa sądowego (cz. 141), a w nim m.in. o zasadach podziału kosztów ogrzewania oraz o właściwej treści i sposobie podjęcia uchwały.
Cotygodniowy, aktualny przegląd orzecznictwa sądowego (cz. 141), a w nim m.in. o zasadach podziału kosztów ogrzewania oraz o właściwej treści i sposobie podjęcia uchwały.

Cotygodniowy, aktualny przegląd orzecznictwa sądowego (cz. 141), a w nim m.in. o zasadach podziału kosztów ogrzewania oraz o właściwej treści i sposobie podjęcia uchwały.

Zasady podziału kosztów ogrzewania

Dopuszczalny jest sposób podziału kosztów ogrzewania poszczególnych lokali wchodzących w skład wspólnoty mieszkaniowej biorący pod uwagę nie tylko odczyty podzielników ciepła ale także powierzchnię lokali  – uznał Sąd Okręgowy w Toruniu.

W przedmiotowej sprawie właścicielka lokalu wniosła o uchylenie w całości uchwały wspólnoty mieszkaniowej dotyczącej podziału kosztów centralnego ogrzewania jako niezgodnej z zasadami prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną i naruszającej jej interes.

W uzasadnieniu pozwu wskazała, iż na mocy uchwały koszt ogrzewania poszczególnych lokali wchodzących w skład wspólnoty mieszkaniowej ustala się na podstawie dwóch czynników: powierzchni tychże lokali oraz podzielników ciepła (w proporcji 30% i 70%).

Zdaniem powódki tylko podzielniki ciepła gwarantują obiektywne i odpowiadające faktycznemu zużyciu rozliczenie kosztów ogrzewania. Zaś zaakceptowanie podziału tych kosztów w proporcji 70% z podzielników oraz 30% z powierzchni lokali stanowi wyraźne naruszenie zasad prawidłowego zarządu nieruchomością wspólną (Czytaj więcej na ten temat).

Sąd stwierdził, że energia cieplna jest rodzajem energii o specyficznych właściwościach takich jak np. przenikanie przez przegrody czy ściany. Sprawia to, że nie można z założenia rozliczyć jej tak prosto jak w przypadku innych rodzajów energii np. elektrycznej.

Energia cieplna ogrzewa lokal niezależnie od tego z jakiego źródła pochodzi tj. czy z grzejników znajdujących się w danym lokalu, czy z innych źródeł np. kuchni podczas gotowania posiłków, czy z sąsiedniego dobrze ogrzanego lokalu – przenika przez ściany, sufity bądź z przewodów cieplnych – rur przechodzących przez lokal.

Zobacz także: Co nowego w Orzecznictwie? Błędy wspólnoty przy wykonaniu zastępczym oraz przedawnienie zaliczek

Można więc mieć ogrzany lokal, choć grzejniki w danym lokalu będą wyłączone, a podzielniki nie wykażą zużycia. Odczyt ciepłomierza czy podzielnika jest więc tylko jednym ze składników metody obliczania zużycia ciepła przez dany lokal.

Na podzielnikach w lokalach wykazywane są szacunkowe dane, a faktyczne wskazywane są na urządzeniach pomiarowych znajdujących się w węźle ciepłowniczym. Na podzielnikach wskazywana jest ilość ciepła jak została wydalona przez kaloryfer, a na węźle mierzona jest ilość wody jaka jest podgrzana i wtłoczona do instalacji.

W przedmiotowym budynku przewody zasilające i powrotne są poprowadzone przez pomieszczenia piwniczne i lokale mieszkalne, powodując ogrzewanie tych pomieszczeń bez żadnego opomiarowania ciepła dostarczanego tym pomieszczeniom. W większości pomieszczeń na grzejnikach są zainstalowane podzielniki kosztów ciepła, ale w takich pomieszczeniach jak np. łazienki, piwnice, korytarze, opomiarowania ciepła pobieranego nie ma, bo takie opomiarowanie często jest technicznie niewykonalne.

W konsekwencji za ciepło pobrane przez nieopomiarowane pomieszczenia wspólnota mieszkaniowa musi zapłacić dostawcy zgodnie ze wskazaniami ciepłomierza pokazującego ciepło zużyte przez cały budynek, tj. przez wszystkie pomieszczenia budynku, zarówno nieopomiarowane jak i opomiarowane.

Zastosowanie metody rozliczania zużytego ciepła opierającej się tylko i wyłącznie na stosunku do powierzchni poszczególnych lokali, nie stymuluje energooszczędnego zachowania się użytkowników i nie zapewnia ponoszenia opłat za ciepło odpowiednio do jego zużycia.

W przedmiotowym budynku przy istnieniu w mieszkaniach pomieszczeń nieopomiarowanych wspólnota mieszkaniowa zastosowała odpowiedni do możliwości pomiarowych, istniejących we wszystkich pomieszczeniach budynku, sposób rozliczania całkowitych kosztów ogrzewania, uwzględniający zarówno wskazania podzielników jak i powierzchni lokali.

Koszty zakupu ciepła dostarczanego do budynku obejmują koszty stałe dostawy ciepła, które są niezależne od tego ile faktycznie zostało zużyte ciepła. Koszty stałe dzieli się według udziału powierzchni użytkowej lub kubatury lokalu, a koszty zmienne ustalane są w oparciu o wskazania układu pomiarowo-rozliczeniowego.

 

Wspólnota ustala je na podstawie podzielników ciepła zainstalowanych w danym lokalu w sumarycznym zużyciu ciepła przez wszystkie lokale na podstawie wskazań wszystkich podzielników w lokalach. W praktyce stała część opłaty za energię cieplną ponoszona przez użytkownika lokalu jest zwykle większa od tej, która wynika z rozdzielenia na lokatorów kosztów stałych widniejących na fakturze, a część zmienna jest mniejsza od tej która wynika z rozdzielenia na poszczególnych lokatorów kosztów zmiennych.

Jest to konsekwencją tego, że z całości ciepła dostarczonego do budynku jego część jest zużywana przez pomieszczenia wspólne np. korytarze czy piwnice, a część przez pomieszczenia nieopomiarowane np. łazienki. Z tych powodów, aby zebrać od lokatorów opłaty na pokrycie całości kosztów dostawy ciepła do budynku sumuje się koszty stałe i zmienne i dzieli się procentowo na dwie części od 30 % i 70% do 50% i 50%.

Pierwsza procentowa część dzielona jest między użytkowników lokali według zasad dla kosztów stałych czyli proporcjonalnie do powierzchni lub kubatury, a druga część według wskazań urządzeń pomiarowych lub wskaźnikowych w poszczególnych lokalach. Taki sposób rozliczania pozwala na bieżące pokrywanie kosztów ogrzewania części wspólnych budynku.

Przyjęty w zaskarżonej uchwale podział całkowitego kosztu dostawy ciepła na ogrzewania budynku (kosztów stałych i zmiennych zakupu ciepła) w proporcji 30% rozliczanych według powierzchni lokali i 70% według podzielników ciepła – uwzględnia ilość faktycznie zużytego ciepła w danym lokalu, jest prawidłowy i możliwie najsprawiedliwiej rozdziela koszty ogrzewania na poszczególne lokale oraz pozwala pokryć całość kosztów dostawy ciepła na ogrzewanie, dostarczonego do budynku wspólnoty mieszkaniowej. Przy tych proporcjach faworyzuje się pomieszczenia opomiarowane.

Zdaniem Sądu w świetle opinii biegłego i orzecznictwa należy przyjąć, że podzielniki zamontowane w poszczególnych lokalach na kaloryferach służą jedynie do rejestrowania ciepła oddanego w mieszkaniach przez grzejniki, a wynikom odczytów nie podporządkowuje się fizycznych jednostek zużytego ciepła.

Podzielników nie sposób uznać za urządzenia pomiarowe (patrz też SN w wyroku z 7.05.2004r. III SK 37/04). Nie można zdaniem sądu uznać, że zaskarżona przez powódkę uchwała narusza zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością. Wręcz przeciwnie zastosowanie takich jak przyjęła wspólnota w zaskarżonej uchwale proporcji ustalania zaliczek wydaje się w ocenie sądu być słuszne.

Ponieważ powódka nie udowodniła, że zaskarżona uchwała jest niezgodna z zasadami prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną i narusza jej interes, dlatego na podst. art. 25 Ustawy o własności lokali oraz art. 45a ustawy Prawo energetyczne sąd oddalił powództwo.

Wyrok Sąd Okręgowy w Toruniu z dnia 24.09.2013 roku sygn.akt I C 2455/12

Czytaj dalej: Właściwa treść i sposób podjęcia uchwały 

Komentarze

(1)
c.2000 | 27.04.2016, 20:18
Sąd był na tropie do uznania nieadekwatności podzielników do rozliczeń c.o. i nieodwzorowywania rzeczywistego zużycia na ogrzanie lokali. Biegły podpowiadał. Ale - nie udało się. Metoda podzielnikowa jest wręcz zupełnie wadliwa. Sporo o tym na http://casim.blog.pl
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Windy w budynkach - zobacz specjalne rozwiązania»

Wzroszt cen za ogrzewanieGodziny szczytu w budynkach mieszkalnych przypadają na godziny poranne, kiedy mieszkańcy wychodzą z domu oraz wieczorne, gdy do niego wracają. Jak zaprojektować wygodne rozwiązania transportowe dostosowane do rzeczywistych sytuacji... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe?

Zainteresowanie pożyczką termomodernizacyjną Alior Banku coraz większe...

pożar w budynku termomodernizacja
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...)... czytam więcej »

Wśród pożyczkobiorców przeważają wspólnoty mieszkaniowe. Do tej pory wszystkie złożone wnioski uzyskały finansowanie. Zaletami  ... czytam więcej»


Rewitalizacja konstrukcji balkonu - Balkon +  »

rewitalizacja balkonówWychodząc naprzeciw oczekiwaniom opracowano unikalny system, który pozwala na montaż balkonów zarówno w budynkach już istniejących jak i nowych inwestycjach. Dodatkowo... Czytam więcej »


Jak obniżyć koszty ogrzewania i energii dla Wspólnot Mieszkaniowych »

Wytrzymałe i estetyczne donice na osiedla - które wybrać?

Obniżanie kosztów energii Donice z betonu architektonicznego
Obniż koszty ogrzewania i energii, i zyskaj otoczenie bardziej przyjazne dla ludzi i środowiska - z ekokredytem dla Wspólnot Mieszkaniowych - bez prowizji. (...) czytam dalej »

Zobacz właściwości róźnych składników z których wykonane są donice betonowe charakteryzujące się przede wszystkim trwałością i wyglądem... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
12/2019

Aktualny numer:

Administrator 12/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Inwestycje w spółdzielniach mieszkaniowych – debata
  • - Wieczyste na własność – w orzecznictwie
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18008|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11287|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10857|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl