CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Ile kosztuje docieplenie dachu i ile na tym można oszczędzić? ‎
https://derowerk2.administrator24.info/▲
Wypełnij formularz o swoim budynku i dowiedz się ile będzie kosztowało ocieplenie dachu i jak wpłynie to na Twoje oszczedności, gdy...
Kategorie: ocieplenie, dach, termomodernizacja, stropodachy, cena ocieplenie,

Systemy HVAC i ich słabe strony

Marek Mejssner  |  Administrator 9/2013  |  02.10.2013

Słabym ogniwem systemów HVAC są sprężarki i rurociągi. Ich awarie stanowią o 2/3 awarii całych systemów HVAC. Najczęściej występują złe połączenia rurowe, korozja, zatkania przepływu oraz niesprawności sprężarek.

Pierwsze utrudnienie dotyczące bezpieczeństwa systemów HVAC pojawia się już w trakcie ich instalacji. Jest to nadmierny hałas wywoływany przez kluczowe mechaniczne elementy systemu.

Zapobieganie temu zagrożeniu jest jednak stosunkowo proste. Konieczna jest staranność przy wyborze obszaru i miejsca lokalizacji maszyn i urządzeń HVAC już na etapie projektu budowlanego.

Należy także dokonać starannego wyboru sprzętu HVAC – najlepiej, aby pochodził on od 1–2 dostawców, nie zaś stanowił „patchwork” rozwiązań sprzętowych pochodzących z różnych źródeł, wybranych tylko ze względu na cenę. Złożenie sprawnie działającego systemu HVAC z urządzeń pochodzących od różnych dostawców, ale nie więcej niż dwóch, gwarantuje niski poziom emisji dźwięków.

Zobacz także: Integracja systemów HVAC – ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja

Już na etapie budowy warto też odizolować wszystkie urządzenia tak, aby nie powodowały wibracji, bardzo dokuczliwych dla użytkowników. Podobnie z hałasem wentylatorów, który powinien być izolowany przy pomocy tłumików.

Inne zagrożenia występują już w trakcie eksploatacji systemów HVAC i powiązane są z żywotnością ich elementów składowych. Słabym punktem są zwłaszcza rurociągi. Ich awarie oraz awarie sprężarek stanowią aż o 2/3 awarii całych systemów HVAC.

Korozja, złe połączenia, odpadająca izolacja

Systemy rurociągów dostarczające i dystrybuujące gorącą i zimną wodę mogą być dwu- lub czterorurowe. W przypadku większych budynków, z bardziej rozbudowanymi rozwiązaniami HVAC, dominują rozwiązania czterorurowe. Pozwalają one na jednoczesne schładzanie i ogrzewanie różnych partii budynku. W rozwiązaniach tych używane są rury plastikowe (różne rodzaje PVC), stalowe i miedziane.

Pierwszym problemem jest ich połączenie – zły dobór rur, np. łączenie ze sobą rur o różnych współczynnikach rozszerzalności cieplnej, powoduje, iż po pewnym czasie zaczynają występować przecieki. Warto przy tym zauważyć, że orurowanie systemów HVAC z zasady ma żywotność planowaną na 35–50 lat.

Przeczytaj: Media – konieczna oszczędność

Wszelkie naprawy są jednak trudne i kosztochłonne, gdyż w nowoczesnych projektach rury prowadzone są w ścianach, w wąskich kanałach technicznych z rzadko rozmieszczonymi rewizjami, lub w przestrzeniach podstropowych. Przy obecnym systemie projektowania lokali biurowych lub mieszkalnych oznacza to, że trzeba rozebrać nawet dwa podwieszane stropy, aby dostać się do rur.

Kolejnym problemem jest korozja, pojawiająca się zwłaszcza w przypadku zastosowania tanich rur, wykonanych z nie najlepszej jakości stali. Jej ogniska występują zwykle w miejscach różnic temperatur, gdzie woda kondensuje na powierzchni rur i złącz. Często jej przyczyną są także interakcje pomiędzy zanieczyszczeniami występującymi w wodzie a materiałem rur.

Z czasem, na skutek kolejnych napraw bądź w wyniku niestarannego wykonawstwa i fizycznych wycieków, następują uszkodzenia izolacji.

Według audytów przeprowadzonych w budynkach zaopatrzonych w systemy HVAC, w budynkach biurowych największych miast w Polsce, m.in. Warszawy, Wrocławia, Krakowa, Gdańska i Poznania, przy niestarannie wykonywanej konserwacji, naprawach oraz niechlujnym montażu systemu po 10 latach użytkowania izolacja może odpadać nawet na 30% rur i złączy w całym budynku!

Jest to problem, którego powstanie przyczynia się nie tylko do strat energii i ciepła w całej instalacji, ale też znacznie przyspiesza korozję.

Następstwem korozji, niestarannego wykonawstwa (niewystarczające dylatacje, niewłaściwe techniki instalacyjne, nadmierne nie usunięte w porę wibracje) i braku odpowiedniej konserwacji są przecieki. Występują one najczęściej na złączach, ale także dość częste są przecieki otworkowe. Warto zauważyć, że wzrost tego typu wad świadczy o tym, iż orurowanie systemu HVAC zbliża się do kresu żywotności.

W trakcie eksploatacji w rurociągach występują niedrożności lub nawet zatkania przepływu. Przyczyną jest zwykle zanieczyszczenie wody pobieranej jako techniczna. Regulacje, płukanie i sprawdzanie przepływu w rurach jest dobrym środkiem zapobiegawczym, jednak kiedy taka awaria już wystąpi, zwykle jedynym wyjściem jest wymiana złącza lub zablokowanego odcinka rury.

W rurach pojawia się także tzw. młot wodny. Występuje on przy nagłej zmianie przepływu w rurociągach, spowodowanej przez szybkie uruchomienie pompy i nagłe zamknięcie zaworu. Nagłe zmiany ciśnienia, jakie wtedy zachodzą, wywołują rozszczelnienie rurociągów, wycieki i awarie zaworów. Wyjściem jest zainstalowanie odpowietrzeń w rurociągach oraz zmiana zaworów regulacyjnych z zaworów o szybkim zamykaniu na zawory działające ze zwłoką.

Sprężarki – pięta achillesowa systemów

Następna grupa częstych awarii systemów HVAC związana jest z niesprawnościami sprężarek. Według producentów systemów oraz inżynierów nadzorujących HVAC występują następujące rodzaje uszkodzeń sprężarek:

  • 29 proc. – uszkodzenia elektryczne,
  • 20 proc. – bez wyraźnego defektu,
  • 20 proc. – zatarcie sprężarki,
  • 12 proc. – inne przyczyny (np. niewłaściwy transport),
  • 8 proc. – nieszczelności wewnętrzne,
  • 6 proc. – niedostateczna ilość oleju,
  • 5 proc. – zassanie powietrza.

Najczęstszymi uszkodzeniami systemów HVAC są: łuk elektryczny, nieprawidłowe podłączenie, niewłaściwe położenie przekaźnika i częstotliwość startów sprężarki, niewłaściwe napięcie, zły dobór sprężarki skutkujący spaleniem uzwojenia, niedostateczne chłodzenie sprężarki i jej przydławienie, uszkodzenie chłodzenia i uzwojenia oraz problemy poziomem oleju w sprężarce.

Warto zobaczyć: FACILITY MANAGEMENT nr 9/2013

Typowa awaria to łuk elektryczny pojawiający się na bolcach zaciskowych na skutek zasilania silnika prądem po wstępnym napełnieniu układu czynnikiem chłodniczym, po przekroczeniu wartości ciśnienia atmosferycznego. Występuje często, jeśli nie zaczeka się na podniesienie ciśnienia w karterze sprężarki.

Nieprawidłowe połączenie występuje często przy przekaźniku napięciowym. Powoduje wibracje przy rozruchu i spalenie kondensatora.

Z kolei niewłaściwe położenie przekaźnika pojawia się przy przymocowanym w złej pozycji lub nieprzymocowanym przekaźniku prądowym. Musi być on bowiem zamontowany w pozycji z tolerancją 15 stopni. Inaczej może się nie otworzyć, powodując spalenie uzwojenia rozruchowego i kondensatora. Należy wobec tego sprawdzić jego położenie w puszce sprężarki, bowiem czasem bywa zamocowany „na słowo honoru”.

Zbyt duża częstotliwość startów sprężarki także oznacza problemy. Poza niewłaściwym skonfigurowaniem zarządzania systemem warto zauważyć, że uzwojenie rozruchowe sprężarki jest zasilane prądem o wysokim natężeniu, co oznacza, iż w przypadku zbyt długiego i częstego zasilania może po prostu ulec spaleniu.

Między kolejnymi startami musi wystąpić przerwa, wystarczająca na jego ostygnięcie. Na ogół przyjmuje się, że maksymalna liczba startów w ciągu godziny nie może być większa niż 10, a zalecana nie może przekroczyć 7–8 startów na godzinę. Stosunek pomiędzy czasem pracy a czasem postoju nie powinien przekroczyć 0,75. Lepsza jest więc, z punktu widzenia żywotności urządzenia, nieprzerwana praca przez kilka godzin niż duża liczba startów w takim samym okresie.

W przypadku awarii elektrycznych przyczyną może być też niewłaściwe napięcie. Zdarza się tak np. w przypadku „patchworku” – systemu HVAC składanego z rozwiązań różnych dostawców. Trafiają się wtedy sprężarki niedostosowane do napięcia panującego w sieciach europejskich, np. 115 V/60 Hz. Przyczyną może być także niewłaściwe napięcie w sieci budynku. Należy więc dopilnować, aby na linii głównego zasilania zamontowany został czujnik napięciowy, który rozłączy je w przypadku zbyt niskiego lub zbyt wysokiego napięcia w sieci.

Natomiast zły dobór sprężarki może spowodować spalenie uzwojenia głównego. Sprężarka dobierana jest bowiem zależnie od parametrów instalacji i jeśli np. wymiana ciepła z otoczeniem jest niewystarczająca lub moc silnika zbyt mała albo istniejący skraplacz jest zbyt mały, wówczas może dojść do przegrzania i w konsekwencji spalenia uzwojenia sprężarki.

Nie zastawiać skraplacza

Ustawiony w zbyt małej odległości od ściany, zabrudzony lub zastawiony w dolnej części skraplacz (np. skrzynkami bądź kartonami) może ulec po prostu przydławieniu. Występuje ono także na skutek zatrzymania wentylatora lub spalenia jego silnika. Oznacza to zagrożenie spaleniem uzwojenia sprężarki.

Zagrożenie przegrzaniem występuje także przy nieefektywnym chłodzeniu. Zwykle sprężarka chłodzona jest powietrzem i umieszczenie jej w zbyt małym pomieszczeniu oznacza, że musi być ono dobrze wentylowane, a powietrze napływające nie może być ogrzewane przez powietrze wyrzucane.

Sprężarka umieszczona w małym gorącym pomieszczeniu oznacza szybkie wystąpienie dużych problemów z systemem HVAC w budynku. Problem ten rozwiązują obecnie systemy z wtórnym wykorzystaniem powietrza odprowadzonego. Niestety są one dość drogie.

Zawilgocona sprężarka może także zostać zniszczona przez kwas, który często powstaje przy awariach silnika, np. kiedy olej estrowy połączy się z wilgocią. W celu zmniejszenia tego zagrożenia konieczne jest zastosowanie filtrów odkwaszających i osuszających, np. na linii czynnika ciekłego i na linii ssawnej. Zwiększa to koszty, ale zabezpiecza przed rozległą awarią.

W całym systemie wraz z czynnikiem chłodniczym krąży olej, stanowiący około 1 proc. przepływu przez sprężarkę. Konieczne jest więc sprawdzenie średnicy rurociągów olejowych – zwłaszcza po stronie ssania – już na etapie projektu.

Olej może spowodować problemy w trakcie pracy systemu, np. nie włączy się grzałka karteru w czasie postoju sprężarki, co może spowodować zasysanie oleju wraz z czynnikiem chłodzącym do instalacji.

Trzeba także kontrolować ilość oleju w sprężarce, zwłaszcza w przypadku sprężarek rotacyjnych. Stan oleju należy kontrolować zawsze po uruchomieniu instalacji i osiągnięciu parametrów roboczych. Należy go uzupełniać także po stwierdzeniu wycieku czynnika chłodzącego i usunięciu jego przyczyny.

Dodawany olej powinien być zgodny z olejem oryginalnym, mieszanie olejów może bowiem prowadzić do ich rozwarstwienia, utraty własności smarujących czy powstania „korków olejowych” na skutek zgęstnienia. Podobnie złe konsekwencje dla układu może mieć dostanie się dużych ilości powietrza do sprężarki.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Stacja dezynfekcji w budynku - co wybrać? »

Stacja do dezynkecjiKoronawirus, który opanował niemal cały świat, znacząco zmienił funkcjonowanie naszej codzienności. To, że mamy więcej swobód, nie znaczy, że cały... Czytam więcej »


Poznaj tajemnicę komfortowej i taniej pompy cieplnej »

Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »

pompy ciepła i ogrzewanie kotły
Pompy ciepła w dzisiejszych czasach to bardzo nowoczesne i zautomatyzowane urządzenia. Przy prawidłowym zaprojektowaniu, wykonaniu instalacji i eksploatacji, nie generują... Chcę wiedzieć »

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do ogrzewania małych, jak i dużych powierzchni... czytam więcej »


Czy wiesz, że wykonanie równoważenia instalacji może doprowadzić do 35% obniżenia rachunków ze energię grzewczą?

oszczedzanie energii grzewczejWykonanie równoważenia instalacji, w trakcie prac termomodernizacyjnych, zapobiega występowaniu negatywnych zjawisk w instalacji, takich jak: podprzepływy i nadprzepływy, które... Czytam więcej »


Jak wykonać ocieplenie w systemie ETICS?

austrotherm badanie Etics Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku w systemie ETICS poprawia zarówno trwałość, jak i izolacyjność cieplną budynku. Wszystkie czynności, które dotyczą ocieplenia budynku w systemie ETICS należy... Czytam więcej »


Bezpieczne place zabaw na osiedlu - jakie atesty?

Fundusze Termomodernizacji i Remontów - nowe zasady?

Place zabaw na osiedlu Fundusz remontowy
W naszym kraju powstaje coraz więcej miejsc, które służą aktywnemu spędzaniu czasu – place zabaw, siłownie plenerowe. Jednak ich funkcja nie sprowadza się jedynie... Czytam więcej »

Fundusz Termomodernizacji i Remontów utworzono w Banku Gospodarstwa Krajowego w miejsce Funduszu Termomodernizacji. Podstawą prawną Funduszu jest ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Fasada, podłoga, dach - ocieplenie na ocieplenie »

Jak oszczędzić i zatrzymać ciepło w swoim domu? »

dezynfekcja wody w instalacji ciepło w domu
W przypadku budynków, w których ochrona cieplna ścian przed utratą ciepła jest niewystarczająca w stosunku do obowiązujących standardów energooszczędności, możliwe... czytam dalej »

Czy wiesz, że skuteczna izolacja termiczna budynku to inwestycja, która się zwraca w czasie krótszym, niż myślisz? To nie tylko ciepło w twoim domu, to także... chcę wiedzieć więcej»


Jak wykorzystać energię cieplną przyrody?

Pompy ciepła ogrzewanie z naturąEnergia odnawialna jest bezpłatnym i niewyczerpalnym źródłem energii, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by je efektywnie wykorzystywać. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także... zobacz, jakie rozwiązanie wybrać »


Kotły gazowe - jakie wybrać i na co zwrócić uwagę?

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników i filtrowanie zanieczyszczń »

Ciepła woda użytkowa odpowietrzenie kaloryferów

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... Czytam więcej »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Oto śmietniki, które zdobią osiedla»
Detektory gazów w garażach śmietniki ese
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Miejsca składowania odpadów to przeważnie duży problem dla zarządcy. Jak utrzymać go w czystości i sprawić, aby nie szpecił wizerunku osiedla, a stał się jego wizytówką... czytam dalej »

Całodobowy nadzór nad osiedlem o wiele taniej?
Jak wybrać dobry ciepłomierz »
monitoring osiedla i budynku ciepłomierze jaki wybrać
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Zdalny odczyt mediów to na obecny czas – trwającej pandemii – pożądane rozwiązanie. Trzeba przyznać, że  z powodzeniem jest wykorzystywany w mieszkalnictwie. Postęp w dziedzinie technik informatycznych... Masz pytanie odnośnie instalacji ciepłomierza? Zadzwoń! +48 603 50 90 05»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
6/2020

Aktualny numer:

Administrator 6/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Rozliczanie fundusz remontowego
  • - Przeglądy techniczne po nowemu
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 19405|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 16536|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11833|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl