CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Systemy HVAC i ich słabe strony

Marek Mejssner  |  Administrator 9/2013  |  02.10.2013

Słabym ogniwem systemów HVAC są sprężarki i rurociągi. Ich awarie stanowią o 2/3 awarii całych systemów HVAC. Najczęściej występują złe połączenia rurowe, korozja, zatkania przepływu oraz niesprawności sprężarek.

Pierwsze utrudnienie dotyczące bezpieczeństwa systemów HVAC pojawia się już w trakcie ich instalacji. Jest to nadmierny hałas wywoływany przez kluczowe mechaniczne elementy systemu.

Zapobieganie temu zagrożeniu jest jednak stosunkowo proste. Konieczna jest staranność przy wyborze obszaru i miejsca lokalizacji maszyn i urządzeń HVAC już na etapie projektu budowlanego.

Należy także dokonać starannego wyboru sprzętu HVAC – najlepiej, aby pochodził on od 1–2 dostawców, nie zaś stanowił „patchwork” rozwiązań sprzętowych pochodzących z różnych źródeł, wybranych tylko ze względu na cenę. Złożenie sprawnie działającego systemu HVAC z urządzeń pochodzących od różnych dostawców, ale nie więcej niż dwóch, gwarantuje niski poziom emisji dźwięków.

Zobacz także: Integracja systemów HVAC – ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja

Już na etapie budowy warto też odizolować wszystkie urządzenia tak, aby nie powodowały wibracji, bardzo dokuczliwych dla użytkowników. Podobnie z hałasem wentylatorów, który powinien być izolowany przy pomocy tłumików.

Inne zagrożenia występują już w trakcie eksploatacji systemów HVAC i powiązane są z żywotnością ich elementów składowych. Słabym punktem są zwłaszcza rurociągi. Ich awarie oraz awarie sprężarek stanowią aż o 2/3 awarii całych systemów HVAC.

Korozja, złe połączenia, odpadająca izolacja

Systemy rurociągów dostarczające i dystrybuujące gorącą i zimną wodę mogą być dwu- lub czterorurowe. W przypadku większych budynków, z bardziej rozbudowanymi rozwiązaniami HVAC, dominują rozwiązania czterorurowe. Pozwalają one na jednoczesne schładzanie i ogrzewanie różnych partii budynku. W rozwiązaniach tych używane są rury plastikowe (różne rodzaje PVC), stalowe i miedziane.

Pierwszym problemem jest ich połączenie – zły dobór rur, np. łączenie ze sobą rur o różnych współczynnikach rozszerzalności cieplnej, powoduje, iż po pewnym czasie zaczynają występować przecieki. Warto przy tym zauważyć, że orurowanie systemów HVAC z zasady ma żywotność planowaną na 35–50 lat.

Przeczytaj: Media – konieczna oszczędność

Wszelkie naprawy są jednak trudne i kosztochłonne, gdyż w nowoczesnych projektach rury prowadzone są w ścianach, w wąskich kanałach technicznych z rzadko rozmieszczonymi rewizjami, lub w przestrzeniach podstropowych. Przy obecnym systemie projektowania lokali biurowych lub mieszkalnych oznacza to, że trzeba rozebrać nawet dwa podwieszane stropy, aby dostać się do rur.

Kolejnym problemem jest korozja, pojawiająca się zwłaszcza w przypadku zastosowania tanich rur, wykonanych z nie najlepszej jakości stali. Jej ogniska występują zwykle w miejscach różnic temperatur, gdzie woda kondensuje na powierzchni rur i złącz. Często jej przyczyną są także interakcje pomiędzy zanieczyszczeniami występującymi w wodzie a materiałem rur.

Z czasem, na skutek kolejnych napraw bądź w wyniku niestarannego wykonawstwa i fizycznych wycieków, następują uszkodzenia izolacji.

Według audytów przeprowadzonych w budynkach zaopatrzonych w systemy HVAC, w budynkach biurowych największych miast w Polsce, m.in. Warszawy, Wrocławia, Krakowa, Gdańska i Poznania, przy niestarannie wykonywanej konserwacji, naprawach oraz niechlujnym montażu systemu po 10 latach użytkowania izolacja może odpadać nawet na 30% rur i złączy w całym budynku!

Jest to problem, którego powstanie przyczynia się nie tylko do strat energii i ciepła w całej instalacji, ale też znacznie przyspiesza korozję.

Następstwem korozji, niestarannego wykonawstwa (niewystarczające dylatacje, niewłaściwe techniki instalacyjne, nadmierne nie usunięte w porę wibracje) i braku odpowiedniej konserwacji są przecieki. Występują one najczęściej na złączach, ale także dość częste są przecieki otworkowe. Warto zauważyć, że wzrost tego typu wad świadczy o tym, iż orurowanie systemu HVAC zbliża się do kresu żywotności.

W trakcie eksploatacji w rurociągach występują niedrożności lub nawet zatkania przepływu. Przyczyną jest zwykle zanieczyszczenie wody pobieranej jako techniczna. Regulacje, płukanie i sprawdzanie przepływu w rurach jest dobrym środkiem zapobiegawczym, jednak kiedy taka awaria już wystąpi, zwykle jedynym wyjściem jest wymiana złącza lub zablokowanego odcinka rury.

W rurach pojawia się także tzw. młot wodny. Występuje on przy nagłej zmianie przepływu w rurociągach, spowodowanej przez szybkie uruchomienie pompy i nagłe zamknięcie zaworu. Nagłe zmiany ciśnienia, jakie wtedy zachodzą, wywołują rozszczelnienie rurociągów, wycieki i awarie zaworów. Wyjściem jest zainstalowanie odpowietrzeń w rurociągach oraz zmiana zaworów regulacyjnych z zaworów o szybkim zamykaniu na zawory działające ze zwłoką.

Sprężarki – pięta achillesowa systemów

Następna grupa częstych awarii systemów HVAC związana jest z niesprawnościami sprężarek. Według producentów systemów oraz inżynierów nadzorujących HVAC występują następujące rodzaje uszkodzeń sprężarek:

  • 29 proc. – uszkodzenia elektryczne,
  • 20 proc. – bez wyraźnego defektu,
  • 20 proc. – zatarcie sprężarki,
  • 12 proc. – inne przyczyny (np. niewłaściwy transport),
  • 8 proc. – nieszczelności wewnętrzne,
  • 6 proc. – niedostateczna ilość oleju,
  • 5 proc. – zassanie powietrza.

Najczęstszymi uszkodzeniami systemów HVAC są: łuk elektryczny, nieprawidłowe podłączenie, niewłaściwe położenie przekaźnika i częstotliwość startów sprężarki, niewłaściwe napięcie, zły dobór sprężarki skutkujący spaleniem uzwojenia, niedostateczne chłodzenie sprężarki i jej przydławienie, uszkodzenie chłodzenia i uzwojenia oraz problemy poziomem oleju w sprężarce.

Warto zobaczyć: FACILITY MANAGEMENT nr 9/2013

Typowa awaria to łuk elektryczny pojawiający się na bolcach zaciskowych na skutek zasilania silnika prądem po wstępnym napełnieniu układu czynnikiem chłodniczym, po przekroczeniu wartości ciśnienia atmosferycznego. Występuje często, jeśli nie zaczeka się na podniesienie ciśnienia w karterze sprężarki.

Nieprawidłowe połączenie występuje często przy przekaźniku napięciowym. Powoduje wibracje przy rozruchu i spalenie kondensatora.

Z kolei niewłaściwe położenie przekaźnika pojawia się przy przymocowanym w złej pozycji lub nieprzymocowanym przekaźniku prądowym. Musi być on bowiem zamontowany w pozycji z tolerancją 15 stopni. Inaczej może się nie otworzyć, powodując spalenie uzwojenia rozruchowego i kondensatora. Należy wobec tego sprawdzić jego położenie w puszce sprężarki, bowiem czasem bywa zamocowany „na słowo honoru”.

Zbyt duża częstotliwość startów sprężarki także oznacza problemy. Poza niewłaściwym skonfigurowaniem zarządzania systemem warto zauważyć, że uzwojenie rozruchowe sprężarki jest zasilane prądem o wysokim natężeniu, co oznacza, iż w przypadku zbyt długiego i częstego zasilania może po prostu ulec spaleniu.

Między kolejnymi startami musi wystąpić przerwa, wystarczająca na jego ostygnięcie. Na ogół przyjmuje się, że maksymalna liczba startów w ciągu godziny nie może być większa niż 10, a zalecana nie może przekroczyć 7–8 startów na godzinę. Stosunek pomiędzy czasem pracy a czasem postoju nie powinien przekroczyć 0,75. Lepsza jest więc, z punktu widzenia żywotności urządzenia, nieprzerwana praca przez kilka godzin niż duża liczba startów w takim samym okresie.

W przypadku awarii elektrycznych przyczyną może być też niewłaściwe napięcie. Zdarza się tak np. w przypadku „patchworku” – systemu HVAC składanego z rozwiązań różnych dostawców. Trafiają się wtedy sprężarki niedostosowane do napięcia panującego w sieciach europejskich, np. 115 V/60 Hz. Przyczyną może być także niewłaściwe napięcie w sieci budynku. Należy więc dopilnować, aby na linii głównego zasilania zamontowany został czujnik napięciowy, który rozłączy je w przypadku zbyt niskiego lub zbyt wysokiego napięcia w sieci.

Natomiast zły dobór sprężarki może spowodować spalenie uzwojenia głównego. Sprężarka dobierana jest bowiem zależnie od parametrów instalacji i jeśli np. wymiana ciepła z otoczeniem jest niewystarczająca lub moc silnika zbyt mała albo istniejący skraplacz jest zbyt mały, wówczas może dojść do przegrzania i w konsekwencji spalenia uzwojenia sprężarki.

Nie zastawiać skraplacza

Ustawiony w zbyt małej odległości od ściany, zabrudzony lub zastawiony w dolnej części skraplacz (np. skrzynkami bądź kartonami) może ulec po prostu przydławieniu. Występuje ono także na skutek zatrzymania wentylatora lub spalenia jego silnika. Oznacza to zagrożenie spaleniem uzwojenia sprężarki.

Zagrożenie przegrzaniem występuje także przy nieefektywnym chłodzeniu. Zwykle sprężarka chłodzona jest powietrzem i umieszczenie jej w zbyt małym pomieszczeniu oznacza, że musi być ono dobrze wentylowane, a powietrze napływające nie może być ogrzewane przez powietrze wyrzucane.

Sprężarka umieszczona w małym gorącym pomieszczeniu oznacza szybkie wystąpienie dużych problemów z systemem HVAC w budynku. Problem ten rozwiązują obecnie systemy z wtórnym wykorzystaniem powietrza odprowadzonego. Niestety są one dość drogie.

Zawilgocona sprężarka może także zostać zniszczona przez kwas, który często powstaje przy awariach silnika, np. kiedy olej estrowy połączy się z wilgocią. W celu zmniejszenia tego zagrożenia konieczne jest zastosowanie filtrów odkwaszających i osuszających, np. na linii czynnika ciekłego i na linii ssawnej. Zwiększa to koszty, ale zabezpiecza przed rozległą awarią.

W całym systemie wraz z czynnikiem chłodniczym krąży olej, stanowiący około 1 proc. przepływu przez sprężarkę. Konieczne jest więc sprawdzenie średnicy rurociągów olejowych – zwłaszcza po stronie ssania – już na etapie projektu.

Olej może spowodować problemy w trakcie pracy systemu, np. nie włączy się grzałka karteru w czasie postoju sprężarki, co może spowodować zasysanie oleju wraz z czynnikiem chłodzącym do instalacji.

Trzeba także kontrolować ilość oleju w sprężarce, zwłaszcza w przypadku sprężarek rotacyjnych. Stan oleju należy kontrolować zawsze po uruchomieniu instalacji i osiągnięciu parametrów roboczych. Należy go uzupełniać także po stwierdzeniu wycieku czynnika chłodzącego i usunięciu jego przyczyny.

Dodawany olej powinien być zgodny z olejem oryginalnym, mieszanie olejów może bowiem prowadzić do ich rozwarstwienia, utraty własności smarujących czy powstania „korków olejowych” na skutek zgęstnienia. Podobnie złe konsekwencje dla układu może mieć dostanie się dużych ilości powietrza do sprężarki.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Ogrzewanie podłogowe - ile to kosztuje?

Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne?

ogrzewanie podłogowe urządzenia grzewcze
Dla zdecydowanej większości użytkowników grzejniki kojarzą się z białą plamą widniejącą pod oknem. Taki obowiązywał dotychczas standard. Obecnie inwestorzy dążą do tego, by ten stały w naszej strefie klimatycznej element wyposażenia był jak najmniej widoczny... czytam więcej »

Chcesz aby koszty eksploatacyjne ogrzewania były niższe o ok. 50% niż w przypadku ogrzewania gazem ziemnym i aż 70% niż w przypadku ... czytam więcej»


Jakie pompy ciepła i kotły wybrać do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
11/2019

Aktualny numer:

Administrator 11/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Odpowiedzialność za szkody "chodnikowe"
  • - Split payment – co nowego?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17764|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11103|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10678|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl