CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2017

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Czy płyty styropianowe na elewację budynku to dobry pomysł? » ‎
www.administrator24.info/artykul/id10731,jak-nakladac-klej-do-styropianu-plyty-styropianowe-na-elewacje
Płyty styropianowe, aby spełniły swoje funkcje wymagają odpowiedniego montażu. Nie bez znaczenia jest...
Kategorie: jakość styropianu, styropian, klej do styropianu elewacyjnego,

O nowoczesnym bezinwazyjnym osuszaniu murów

Wietrzenie naturalne | Wietrzenie naturalne z termicznym wspomaganiem suchego powietrza | Osuszanie wymuszone (sztuczne) | osuszanie kondensacyjne | osuszanie podczerwienią | koszty osuszania | osuszanie elektroosmotyczne
Jacek Sawicki  |  Administrator 10/2013  |  11.06.2014  |  9
O nowoczesnym bezinwazyjnym osuszaniu murów
O nowoczesnym bezinwazyjnym osuszaniu murów
Elektroosmoza

Wilgotne ściany budynków mieszkalnych to utrapienie dla mieszkańców, albowiem stwarzają niekończące się problemy egzystencjalne i zdrowotne. Wybawieniem są działania pozwalające wyeliminować wilgoć. Można je prowadzić, korzystając z nowoczesnych technologii bezinwazyjnego osuszania murów.

Technologie bezinwazyjnego osuszania murów, w przeciwieństwie do metod inwazyjnych, charakteryzuje brak ingerencji fizycznej w ich struktury. A zatem nie korzysta się w nich z technik podcięć murów w celu montażu blach mających pełnić funkcje izolacji poziomej bądź wierceń sieci otworów w ścianach dla iniekcji hydrofobowych, uszczelniających środków wypełniających kapilary, którymi dotąd migrowały rozpuszczone w wilgoci sole.

Zdaniem niektórych negatywną stronę takich ingerencji może stanowić osłabienie spoistości murów, względnie – alternatywnie – wyższe koszty przedsięwzięć aniżeli te ponoszone przy technikach bezinwazyjnych. W przeciwieństwie do metod naturalnych, te bezinwazyjne pozwalają też uniknąć uciążliwych prac związanych z odkopywaniem fundamentów oraz konieczności dochowania długookresowych przerw technologicznych wynikających z procesów naturalnego osuszania odsłoniętych partii murów.

Bezinwazyjne osuszanie jest przy tym uniwersalne, albowiem można po nie sięgać bez stosowania innych sposobów (ewentualnie korzystać z nich uzupełniająco, tzn. równolegle stosując inwazyjne rozwiązania technologiczne, albo też sięgać po nie po zastosowaniu poprzednich metod).

Zobacz także: Zwalczyć wilgoć w budynku

Za typowe rozwiązania klasyfikowane jako technologie bezinwazyjnego osuszania uznaje się: wietrzenie naturalne, wietrzenie naturalne z termicznym wspomaganiem suchego powietrza oraz osuszanie wymuszone (sztuczne).

Wietrzenie naturalne

To najprostszy i często najbardziej efektywny sposób osuszania pomieszczeń, który materiałowo praktycznie nic nie kosztuje; intensywnie wietrzy się budynek, wykorzystując do tego zwłaszcza suchą i ciepłą pogodę oraz otwierając drzwi i okna na oścież. Szczególnie polecany jest przy niewielkich zawilgoceniach.

Skuteczność tej metody zależy od warunków panujących na zewnątrz: inna będzie w lecie, inna jesienią, a jeszcze inna – w sezonie grzewczym. Trzeba zaznaczyć, ze metoda ta, choć najprostsza, nadaje się do suszenia jedynie cienkich ścian o niewielkim stopniu zawilgocenia.

Wietrzenie naturalne z termicznym wspomaganiem suchego powietrza

Przyspieszenie procesu wietrzenia wspomaga wymuszenie ruchu powietrza przy jednoczesnym podwyższeniu temperatury pomieszczeń i zapewnieniu dobrej wentylacji pomieszczenia. Stosowane są tu nagrzewnice (elektryczne, olejowe, gazowe), podnoszące temperaturę powietrza w pomieszczeniu. Sposób ów wspomaga procesy odparowywania wilgoci z powierzchni muru.

Osuszanie wymuszone (sztuczne)

CZYTAJ TEŻ

Zawilgocenie murów a koszty utrzymania budynku

Wilgotne mury budynku - metody walki z wilgocią oraz z zagrzybieniem w budynku

Wilgoć usuwana jest z murów dzięki podwyższaniu temperatury pomieszczeń bądź muru, z jednoczesnym wymuszeniem ruchu powietrza.

Mechanizm cyrkulacji wilgoci istnieje wówczas przy zastosowaniu dodatkowego sprzętu: nagrzewnic, osuszaczy absorpcyjnych, osuszaczy kondensacyjnych. Warunek ten spełniają również techniki osuszania mikrofalowego:

 • osuszanie absorpcyjne (sorpcyjne) – wodę z zawilgoconych ścian wychwytuje otaczające je suche powietrze zasysane przez osuszacz, które następnie jest podgrzewane i wydmuchiwane z powrotem do pomieszczenia, gdzie znowu nasyca się wilgocią oddawaną przez osuszane mury. Woda zebrana w osuszaczu odprowadzana jest poza budynek.

  Cykl powtarza się tak długo, aż ściany, stropy i podłogi uzyskają stan całkowitego wysuszenia. Tempo osuszania warunkuje szczelność pomieszczenia, dlatego w trakcie takiego procesu wymagane będzie zamknięcie okien i drzwi. Metoda absorpcyjna najefektywniejsza jest przy wilgotności względnej powietrza w osuszanym pomieszczeniu nieprzekraczającej progu 30%;
 • osuszanie kondensacyjne – w tej metodzie obniżanie względnej wilgotności powietrza w osuszanym pomieszczeniu również uzyskuje się przez wychwytywanie skroplonej pary wodnej z powietrza i wyprowadzanie jej poza budynek. Do tego celu stosowane są tzw. osuszacze kondensacyjne (zasysające powietrze z pomieszczenia i gwałtownie je schładzające, co powoduje skraplanie się zawartej w nim pary wodnej). Skropliny odprowadzane są do kanalizacji.

  Odzyskane odwilgocone powietrze w kolejnym cyklu miesza się z parą wodną dyfundującą z murów. Optymalnymi temperaturami do stosowania tej metody są wartości 20–25ºC. Sposób ten sprawdza się przy wysokiej wilgotności względnej powietrza, dlatego też takie osuszanie zawsze przeprowadza się przy zamkniętych drzwiach i oknach;
 • osuszanie podczerwienią – korzysta się tu z płytowych promienników podczerwieni, które współpracują z osuszaczami kondensacyjnymi. Wiązki promieni podczerwieni nagrzewają mury, co pobudza kapilarny transport wilgoci w kierunku ogrzewanej powierzchni. Metoda umożliwia szybkie odprowadzenie ze ściany znacznych ilości wilgoci.

Przeczytaj: Prace renowacyjno-osuszeniowe w budynku zalanym podczas powodzi

Odciągnięta ze ściany wilgoć dyfunduje, gdy tylko dostanie się do pomieszczenia. Im niższa jest bezwzględna wilgotność powietrza w pomieszczeniu, tym szybszy proces osuszania.

Cyrkulacja powietrza oraz temperatura pomieszczenia powinny być dostosowane do zakresu działania osuszacza kondensatu. Zaletą stosowanego sprzętu jest przyspieszenie schnięcia ścian przy jednoczesnym zapewnieniu ogrzewania pomieszczenia.

 

 

Sposób ten optymalizuje koszty osuszania i szczególnie polecany jest do osuszania nieogrzewanych pomieszczeń piwnicznych;

 • osuszanie mikrofalowe – do osuszania służą specjalne generatory mikrofal, wyposażone w antenę tubową o ustalonym kształcie i parametrach. W ich działaniu wykorzystywane jest zjawisko zamiany energii pola elektromagnetycznego w obszarze promieniowania mikrofalowego (300 MHz do 300GHz) na energię cieplną w środowisku wilgotnym.

  Urządzenia generują i emitują wiązki fal, które wybrany fragment muru podgrzewają do wysokiej temperatury i powodują intensywne parowanie zawartej w nim wody, usuwanej z pomieszczeń przy skutecznej wentylacji. Po osuszeniu wybranej części ściany aparatura jest przestawiana do kolejnego fragmentu zawilgoconego muru.

  Czynność powtarza się do uzyskania zadowalającego efektu. Atutem tej metody – obok dużej wydajności procesów suszenia – są też względy sanitarno-epidemiologiczne, gdyż mikrofale dezynfekują ścianę, niszcząc groźne dla zdrowia bakterie, grzyby, pleśnie i insekty. Z uwagi na przepisy bhp (mikrofale są niebezpieczne dla organizmów żywych, w tym dla ludzi) oraz stopień skomplikowania robót, prace osuszeniowe prowadzone tą metodą powinny wykonywać osoby odpowiednio przeszkolone.

  Metoda pozwala osuszać mury o grubości dochodzącej do 2,5 m oraz strefy trudno dostępne. Efekty, które osuszaniem naturalnym lub z zastosowaniem osuszaczy można osiągnąć po kilku bądź kilkunastu tygodniach, metodami mikrofalowymi uzyskuje się po kilku dniach. Ze względu na łatwość osiągania w materiale osuszanym temperatury powyżej +100°C, suszenie wymaga stosowania ograniczonego poboru mocy i kontroli temperatury suszonego materiału;
 • osuszanie elektroosmotyczne – metoda oparta jest na zjawisku elektroosmozy, tj. uporządkowanego kierunku ruchu cząsteczek wilgoci spowodowanym przyłożoną różnicą potencjału elektrycznego. Stosowane do tego celu urządzenia emitują słabe zmienne pole elektromagnetyczne wymuszające na drobinach wilgoci pożądaną zmianę kierunku ich migracji.

  Osuszanie przebiega stopniowo, od wyżej położonych stref murów aż po fundamenty. Skuteczność tej metody uwarunkowana jest koniecznością występowania w murze zjawiska kapilarnego podciągania wilgoci. Osuszanie ścian (zależne od stanu początkowego zawilgocenia, stopnia zasolenia, grubości muru, rodzaju materiału) może trwać od dwóch do 36 miesięcy.

  Urządzenia montuje się na stałe bez względu na porę roku przy normalnej eksploatacji budynku. Umieszczane są na jego ścianach w taki sposób, aby zasięg ich działania obejmował cały obiekt. Po osuszeniu urządzenie wciąż działa, spełniając funkcję hydroizolacji pionowej i poziomej, a tym samym zapobiega ponownemu zawilgoceniu budynku;
 • osuszanie z wykorzystaniem penetrujących materiałów hydroizolacyjnych – w niektórych przypadkach sięga się po penetrujące materiały hydroizolacyjne (dodatki do zapraw, powłoki, cementy szybkowiążące i specjalistyczne zaprawy). Ich wspólną cechą jest właściwość osmotycznego i kapilarnego penetrowania (przenikania substancji uszczelniających) w głąb muru (betonu, zapraw i cegieł). Gruntowanie nimi powierzchni ścian wspomaga przebieg procesów osuszania, obniżając ich higroskopijność.

Wnioski końcowe

Nie ma idealnego sposobu na osuszenie murów, nawet wśród metod powyżej opisanych. Osuszanie prowadzone bez znajomości przyczyn zawilgocenia może nie dać oczekiwanych efektów i często stwarzać dodatkowe kłopoty.

Jakie produkty wybrać przy termomodernizacji?

Poznaj sposoby na utrzymanie porządku na osiedlu


Dostępne windy na rynku
Sposoby osuszania murów

O skuteczności takich zabiegów przesądza uprzednie usunięcie źródeł wilgoci, np. zjawiska podciągania kapilarnego wilgoci pochodzenia gruntowego (najczęściej wynikającego z braku poziomego zabezpieczenia przeciwwodnego fundamentów oraz ścian fundamentowych i piwnicznych bądź posadzek na gruncie), kondensacji pary wodnej na osadzonych w murach elementach instalacji c.o. lub wod-kan, uszkodzeń instalacji odprowadzania wód opadowych z powierzchni dachów, tarasów, loggi i balkonów, a także wszelkich zaniedbań i błędów popełnianych przy budowie lub podczas remontów (źle wykonanych odwodnień ścian przyziemia, braku sprawnego drenażu, przebicia izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych pokryć dachowych, tarasów, źle osadzonych parapetów okiennych itp.) oraz wszelkich niedociepleń skutkujących obecnością mostków termicznych. 


Komentarze

(7)
xyz123 | 09.03.2016, 10:29
Wietrzenie naturalne z termicznym wspomaganiem suchego powietrza
- czy są do tego jakieś zalecane normy? moc/m2 czy coś takiego?
Arek | 13.03.2016, 21:04

W moim przypadku doskonale sprawdziła się metoda iniekcji krystalicznej. Kilka nawiertów, wpuszczenie preparatu i problem rozwiązany. Polecam innym, bo iniekcja krystaliczna naprawdę działa a kilka dziurek w ścianie nie narusza jej struktury, a daje rewelacyjne efekty, ponieważ nie pozwala wilgoci iść dalej.

karol28 | 22.03.2016, 11:47
Arek, a co znaczy kilka i potem można to jakoś zasklepić i będdzie ok??
Kuba | 18.05.2016, 10:11
Czy takie osuszanie nie jest mniej skuteczne niż inwazyjne?
Darek9342017 | 08.08.2016, 14:36

JA miałem taki problem w firmie. Pomogła firma, która wprowadza stal w mur, przez co wilgoć nie przechodzi wyżej. Śuper rozwiązanie.

ania | 24.01.2017, 14:32

ja również skorzystałam z iniekcji krystalicznej, szybko skutecznie i bez odkopywania murów, a co wiecej środek nie jest chemiczny a działa podobno na wieki

Piotr | 05.02.2017, 17:16
Iniekcja krystaliczna jest inwazyjną metodą odtworzenia izolacji poziomej o otworach 30 mm w odstępach co 12 cm. Na głębokość grubość muru minus 5 cm, jak to nie jest inwazja, to co nią jest?
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Kompleksowe usługi na zarządzanieAnaliza zasadności inwestycji, niebezpieczeństwa związane z zakupem i sposoby ich minimalizacji oraz pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, takich jak rejestracja w urzędzie skarbowym czy statystycznym (...) czytam więcej »


Przepisy techniczno-budowlane odnoszące się do wyrobów do wentylacji i klimatyzacji objętych obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym »

Przepisy techniczno budowlaneObowiązkowym oznakowaniem objęte zostaną wyroby do wentylacji i klimatyzacji – to zapowiedź zmian, które przyniesie 2019 rok. (...) czytam więcej »


Urządzenia, które mogą uratować życie i mienie mieszkańców!
Najniższe ceny w internecie dla Zarządców, Wspólnot mieszkaniowych i Spółdzielni »

Ile zapłacisz za ocieplenie stropodachu w budynku wielolokalowym?
Odpowiada ekspert.

Mimo że istnieje wiele różnych czujników, to kryteria ich rozróżnienia są dość ograniczone. Wybierz czujnik, który zapewni spokój i bezpieczeństwo lokatorów... czytaj dalej »

Jeśli ocieplimy stropodachy bloków mieszkalnych, straty możemy natychmiast przekuć na oszczędności. I to wcale niebagatelne – bo możemy zaoszczędzić od...czytam dalej »Czy donice betonowe na placach i deptakach osiedlowych to dobry pomysł »

Donice betonoweAnaliza zasadności inwestycji, niebezpieczeństwa związane z zakupem i sposoby ich minimalizacji oraz pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, takich jak rejestracja w urzędzie skarbowym czy statystycznym to tylko (...) zobacz więcej »


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Pojemniki na śmiecie nie muszą być brzydkie i "cuchnące"»

Brzydkie śmietnikiNowe rozwiązanie na polskim rynku przypadło do gustu również deweloperom budującym nowe osiedla mieszkaniowe, którzy coraz chętniej decydują się na... zobacz więcej »


Szybki poradnik dla zarządów spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych ► WINDY»
Pompownie i agregaty pompowe w świetle przepisów obowiązujących od lipca 2018»
Winda bepieczeńśtwo Pompownie i agregaty pompowe w świetle przepisów
Czy można mieć dostęp do bieżących informacji na temat stanu windy ? Jak zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców i reagować z wyprzedzeniem na... czytam więcej» Szybko i dokładnie wykonana mapa rozkładu temperatury na elewacjach wysokich budynków mieszkalnych tak przed jak i po termomodernizacji to gwarancja szybkiej reakcji zgłoszenia... czytam dalej »

10 powodów, dlaczego warto ocieplić budynek stryopianem »

10powodów dla których warto ocieplić dom styropianemOcieplenie budynku to inwestycja, która dla wielu może okazać się nie lada wyzwaniem, szczególnie w kwestii doboru odpowiednich materiałów. Inwestycja z założenia ma przynosić korzyści... czytam więcej »


Hydroizolacje - jak zabezpieczyć budynek przed szkodliwym wpływem wilgoci?
Brak sieci gazowej – jak zapewnić ogrzewanie mieszkańcom? !
Ochrona budynku przed wilgocią Brak ogrzewania w budynku
Skuteczne zabezpieczenie fundamentów i ścian piwnic przed wilgocią może w przyszłości oszczędzić właścicielowi domu zarówno nerwów, jak i pieniędzy... czytam więcej» Podczas budowy nowego budynku wielolokalowego zarówno projektanci, jak zarządcy stają przed zadaniem, jakim jest zapewnienie ogrzewania mieszkańcom. Zadanie niby nie jest (...) czytam dalej »

Kiedy ogrzewanie pompą ciepła się opłaca? »

Ogrzewanie pompą

Pompy ciepła zyskują na popularności. Stosowane są zarówno w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym, jak i wielorodzinnym, a także w obiektach (...) Czytam więcej »


Jak tani może być gaz w Twoich budynkach?
Ogrzewanie za niewielkie pieniądze »
Tańszy gaz w mieszkaniach Niższe koszty ciepła
Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi? Szukasz właściwej oferty na media? Zastanawiasz się nad możliwością obniżenia kosztów gazu? czytam dalej» Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne? czytaj dalej »

Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »

Księgowość we wspólnocie mieszkaniowej

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) czytam dalej »


Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej?
Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »
Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej Kotły do budynków mieszkalnych
Uszkodzony i nieszczelny fragment rury kanalizacyjnej jest nie lada problemem dla zarządcy nieruchomości, zwłaszcza jeśli fragment ten przebiega w lokalu, (...) czytaj dalej »

Kotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o ... czytam dalej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Czy uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przyległych nieruchomości gruntowych oraz udzielenia zarządowi (zarządcy nieruchomości) pełnomocnictwa do wykonania czynności zmierzających do osiągnięcia tego celu, zapaść muszą:

Produkty i technologie

12/2018

Aktualny numer:

Administrator 12/2018
W miesięczniku m.in.:
 • - Rozstanie z wieczystym użytkowaniem
 • - Termomodernizacja a smog
Zobacz szczegóły

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 15868|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 9520|Ocena: 1.5
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl