CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Przypominamy: Wilo wyszło z inicjatywą nieodpłatnego usuwania awarii w zakresie urządzeń Wilo w szpitalach? ‎
http://a001.administrator24.info/wilo-pomoc-szpitalom▲
Na początku wybuchu epidemii pisaliśmy o akcji Wilo „#pomagamszpitalom”, dzisiaj chcemy pochwalić to przedsięwzięcie, bo niewątpliwie można mówić o...
Kategorie: pompy, hydrofory, koronawirus, epidemia, ogrzewanie, podwyższanie ciśnienia wody

O nowoczesnym bezinwazyjnym osuszaniu murów

Wietrzenie naturalne | Wietrzenie naturalne z termicznym wspomaganiem suchego powietrza | Osuszanie wymuszone (sztuczne) | osuszanie kondensacyjne | osuszanie podczerwienią | koszty osuszania | osuszanie elektroosmotyczne
Jacek Sawicki  |  Administrator 10/2013  |  11.06.2014  |  9
O nowoczesnym bezinwazyjnym osuszaniu murów
O nowoczesnym bezinwazyjnym osuszaniu murów
Elektroosmoza

Wilgotne ściany budynków mieszkalnych to utrapienie dla mieszkańców, albowiem stwarzają niekończące się problemy egzystencjalne i zdrowotne. Wybawieniem są działania pozwalające wyeliminować wilgoć. Można je prowadzić, korzystając z nowoczesnych technologii bezinwazyjnego osuszania murów.

Technologie bezinwazyjnego osuszania murów, w przeciwieństwie do metod inwazyjnych, charakteryzuje brak ingerencji fizycznej w ich struktury. A zatem nie korzysta się w nich z technik podcięć murów w celu montażu blach mających pełnić funkcje izolacji poziomej bądź wierceń sieci otworów w ścianach dla iniekcji hydrofobowych, uszczelniających środków wypełniających kapilary, którymi dotąd migrowały rozpuszczone w wilgoci sole.

Zdaniem niektórych negatywną stronę takich ingerencji może stanowić osłabienie spoistości murów, względnie – alternatywnie – wyższe koszty przedsięwzięć aniżeli te ponoszone przy technikach bezinwazyjnych. W przeciwieństwie do metod naturalnych, te bezinwazyjne pozwalają też uniknąć uciążliwych prac związanych z odkopywaniem fundamentów oraz konieczności dochowania długookresowych przerw technologicznych wynikających z procesów naturalnego osuszania odsłoniętych partii murów.

Bezinwazyjne osuszanie jest przy tym uniwersalne, albowiem można po nie sięgać bez stosowania innych sposobów (ewentualnie korzystać z nich uzupełniająco, tzn. równolegle stosując inwazyjne rozwiązania technologiczne, albo też sięgać po nie po zastosowaniu poprzednich metod).

Zobacz także: Zwalczyć wilgoć w budynku

Za typowe rozwiązania klasyfikowane jako technologie bezinwazyjnego osuszania uznaje się: wietrzenie naturalne, wietrzenie naturalne z termicznym wspomaganiem suchego powietrza oraz osuszanie wymuszone (sztuczne).

Wietrzenie naturalne

To najprostszy i często najbardziej efektywny sposób osuszania pomieszczeń, który materiałowo praktycznie nic nie kosztuje; intensywnie wietrzy się budynek, wykorzystując do tego zwłaszcza suchą i ciepłą pogodę oraz otwierając drzwi i okna na oścież. Szczególnie polecany jest przy niewielkich zawilgoceniach.

Skuteczność tej metody zależy od warunków panujących na zewnątrz: inna będzie w lecie, inna jesienią, a jeszcze inna – w sezonie grzewczym. Trzeba zaznaczyć, ze metoda ta, choć najprostsza, nadaje się do suszenia jedynie cienkich ścian o niewielkim stopniu zawilgocenia.

Wietrzenie naturalne z termicznym wspomaganiem suchego powietrza

Przyspieszenie procesu wietrzenia wspomaga wymuszenie ruchu powietrza przy jednoczesnym podwyższeniu temperatury pomieszczeń i zapewnieniu dobrej wentylacji pomieszczenia. Stosowane są tu nagrzewnice (elektryczne, olejowe, gazowe), podnoszące temperaturę powietrza w pomieszczeniu. Sposób ów wspomaga procesy odparowywania wilgoci z powierzchni muru.

Osuszanie wymuszone (sztuczne)

CZYTAJ TEŻ

Zawilgocenie murów a koszty utrzymania budynku

Wilgotne mury budynku - metody walki z wilgocią oraz z zagrzybieniem w budynku

Wilgoć usuwana jest z murów dzięki podwyższaniu temperatury pomieszczeń bądź muru, z jednoczesnym wymuszeniem ruchu powietrza.

Mechanizm cyrkulacji wilgoci istnieje wówczas przy zastosowaniu dodatkowego sprzętu: nagrzewnic, osuszaczy absorpcyjnych, osuszaczy kondensacyjnych. Warunek ten spełniają również techniki osuszania mikrofalowego:

 • osuszanie absorpcyjne (sorpcyjne) – wodę z zawilgoconych ścian wychwytuje otaczające je suche powietrze zasysane przez osuszacz, które następnie jest podgrzewane i wydmuchiwane z powrotem do pomieszczenia, gdzie znowu nasyca się wilgocią oddawaną przez osuszane mury. Woda zebrana w osuszaczu odprowadzana jest poza budynek.

  Cykl powtarza się tak długo, aż ściany, stropy i podłogi uzyskają stan całkowitego wysuszenia. Tempo osuszania warunkuje szczelność pomieszczenia, dlatego w trakcie takiego procesu wymagane będzie zamknięcie okien i drzwi. Metoda absorpcyjna najefektywniejsza jest przy wilgotności względnej powietrza w osuszanym pomieszczeniu nieprzekraczającej progu 30%;
 • osuszanie kondensacyjne – w tej metodzie obniżanie względnej wilgotności powietrza w osuszanym pomieszczeniu również uzyskuje się przez wychwytywanie skroplonej pary wodnej z powietrza i wyprowadzanie jej poza budynek. Do tego celu stosowane są tzw. osuszacze kondensacyjne (zasysające powietrze z pomieszczenia i gwałtownie je schładzające, co powoduje skraplanie się zawartej w nim pary wodnej). Skropliny odprowadzane są do kanalizacji.

  Odzyskane odwilgocone powietrze w kolejnym cyklu miesza się z parą wodną dyfundującą z murów. Optymalnymi temperaturami do stosowania tej metody są wartości 20–25ºC. Sposób ten sprawdza się przy wysokiej wilgotności względnej powietrza, dlatego też takie osuszanie zawsze przeprowadza się przy zamkniętych drzwiach i oknach;
 • osuszanie podczerwienią – korzysta się tu z płytowych promienników podczerwieni, które współpracują z osuszaczami kondensacyjnymi. Wiązki promieni podczerwieni nagrzewają mury, co pobudza kapilarny transport wilgoci w kierunku ogrzewanej powierzchni. Metoda umożliwia szybkie odprowadzenie ze ściany znacznych ilości wilgoci.

Przeczytaj: Prace renowacyjno-osuszeniowe w budynku zalanym podczas powodzi

Odciągnięta ze ściany wilgoć dyfunduje, gdy tylko dostanie się do pomieszczenia. Im niższa jest bezwzględna wilgotność powietrza w pomieszczeniu, tym szybszy proces osuszania.

Cyrkulacja powietrza oraz temperatura pomieszczenia powinny być dostosowane do zakresu działania osuszacza kondensatu. Zaletą stosowanego sprzętu jest przyspieszenie schnięcia ścian przy jednoczesnym zapewnieniu ogrzewania pomieszczenia.

 

 

Sposób ten optymalizuje koszty osuszania i szczególnie polecany jest do osuszania nieogrzewanych pomieszczeń piwnicznych;

 • osuszanie mikrofalowe – do osuszania służą specjalne generatory mikrofal, wyposażone w antenę tubową o ustalonym kształcie i parametrach. W ich działaniu wykorzystywane jest zjawisko zamiany energii pola elektromagnetycznego w obszarze promieniowania mikrofalowego (300 MHz do 300GHz) na energię cieplną w środowisku wilgotnym.

  Urządzenia generują i emitują wiązki fal, które wybrany fragment muru podgrzewają do wysokiej temperatury i powodują intensywne parowanie zawartej w nim wody, usuwanej z pomieszczeń przy skutecznej wentylacji. Po osuszeniu wybranej części ściany aparatura jest przestawiana do kolejnego fragmentu zawilgoconego muru.

  Czynność powtarza się do uzyskania zadowalającego efektu. Atutem tej metody – obok dużej wydajności procesów suszenia – są też względy sanitarno-epidemiologiczne, gdyż mikrofale dezynfekują ścianę, niszcząc groźne dla zdrowia bakterie, grzyby, pleśnie i insekty. Z uwagi na przepisy bhp (mikrofale są niebezpieczne dla organizmów żywych, w tym dla ludzi) oraz stopień skomplikowania robót, prace osuszeniowe prowadzone tą metodą powinny wykonywać osoby odpowiednio przeszkolone.

  Metoda pozwala osuszać mury o grubości dochodzącej do 2,5 m oraz strefy trudno dostępne. Efekty, które osuszaniem naturalnym lub z zastosowaniem osuszaczy można osiągnąć po kilku bądź kilkunastu tygodniach, metodami mikrofalowymi uzyskuje się po kilku dniach. Ze względu na łatwość osiągania w materiale osuszanym temperatury powyżej +100°C, suszenie wymaga stosowania ograniczonego poboru mocy i kontroli temperatury suszonego materiału;
 • osuszanie elektroosmotyczne – metoda oparta jest na zjawisku elektroosmozy, tj. uporządkowanego kierunku ruchu cząsteczek wilgoci spowodowanym przyłożoną różnicą potencjału elektrycznego. Stosowane do tego celu urządzenia emitują słabe zmienne pole elektromagnetyczne wymuszające na drobinach wilgoci pożądaną zmianę kierunku ich migracji.

  Osuszanie przebiega stopniowo, od wyżej położonych stref murów aż po fundamenty. Skuteczność tej metody uwarunkowana jest koniecznością występowania w murze zjawiska kapilarnego podciągania wilgoci. Osuszanie ścian (zależne od stanu początkowego zawilgocenia, stopnia zasolenia, grubości muru, rodzaju materiału) może trwać od dwóch do 36 miesięcy.

  Urządzenia montuje się na stałe bez względu na porę roku przy normalnej eksploatacji budynku. Umieszczane są na jego ścianach w taki sposób, aby zasięg ich działania obejmował cały obiekt. Po osuszeniu urządzenie wciąż działa, spełniając funkcję hydroizolacji pionowej i poziomej, a tym samym zapobiega ponownemu zawilgoceniu budynku;
 • osuszanie z wykorzystaniem penetrujących materiałów hydroizolacyjnych – w niektórych przypadkach sięga się po penetrujące materiały hydroizolacyjne (dodatki do zapraw, powłoki, cementy szybkowiążące i specjalistyczne zaprawy). Ich wspólną cechą jest właściwość osmotycznego i kapilarnego penetrowania (przenikania substancji uszczelniających) w głąb muru (betonu, zapraw i cegieł). Gruntowanie nimi powierzchni ścian wspomaga przebieg procesów osuszania, obniżając ich higroskopijność.

Wnioski końcowe

Nie ma idealnego sposobu na osuszenie murów, nawet wśród metod powyżej opisanych. Osuszanie prowadzone bez znajomości przyczyn zawilgocenia może nie dać oczekiwanych efektów i często stwarzać dodatkowe kłopoty.

Jakie produkty wybrać przy termomodernizacji?

Poznaj sposoby na utrzymanie porządku na osiedlu


Dostępne windy na rynku
Sposoby osuszania murów

O skuteczności takich zabiegów przesądza uprzednie usunięcie źródeł wilgoci, np. zjawiska podciągania kapilarnego wilgoci pochodzenia gruntowego (najczęściej wynikającego z braku poziomego zabezpieczenia przeciwwodnego fundamentów oraz ścian fundamentowych i piwnicznych bądź posadzek na gruncie), kondensacji pary wodnej na osadzonych w murach elementach instalacji c.o. lub wod-kan, uszkodzeń instalacji odprowadzania wód opadowych z powierzchni dachów, tarasów, loggi i balkonów, a także wszelkich zaniedbań i błędów popełnianych przy budowie lub podczas remontów (źle wykonanych odwodnień ścian przyziemia, braku sprawnego drenażu, przebicia izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych pokryć dachowych, tarasów, źle osadzonych parapetów okiennych itp.) oraz wszelkich niedociepleń skutkujących obecnością mostków termicznych. 


Komentarze

(7)
xyz123 | 09.03.2016, 10:29
Wietrzenie naturalne z termicznym wspomaganiem suchego powietrza
- czy są do tego jakieś zalecane normy? moc/m2 czy coś takiego?
Arek | 13.03.2016, 21:04

W moim przypadku doskonale sprawdziła się metoda iniekcji krystalicznej. Kilka nawiertów, wpuszczenie preparatu i problem rozwiązany. Polecam innym, bo iniekcja krystaliczna naprawdę działa a kilka dziurek w ścianie nie narusza jej struktury, a daje rewelacyjne efekty, ponieważ nie pozwala wilgoci iść dalej.

karol28 | 22.03.2016, 11:47
Arek, a co znaczy kilka i potem można to jakoś zasklepić i będdzie ok??
Kuba | 18.05.2016, 10:11
Czy takie osuszanie nie jest mniej skuteczne niż inwazyjne?
Darek9342017 | 08.08.2016, 14:36

JA miałem taki problem w firmie. Pomogła firma, która wprowadza stal w mur, przez co wilgoć nie przechodzi wyżej. Śuper rozwiązanie.

ania | 24.01.2017, 14:32

ja również skorzystałam z iniekcji krystalicznej, szybko skutecznie i bez odkopywania murów, a co wiecej środek nie jest chemiczny a działa podobno na wieki

Piotr | 05.02.2017, 17:16
Iniekcja krystaliczna jest inwazyjną metodą odtworzenia izolacji poziomej o otworach 30 mm w odstępach co 12 cm. Na głębokość grubość muru minus 5 cm, jak to nie jest inwazja, to co nią jest?
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Jaki piec (kocioł) gazowy wybrać? »

kociol gazowy kondensacyjny w kuchniWłaśnie jesteś na etapie wyboru kotła do budynku lub domu i im więcej czytasz tym mniej wiesz? Poznaj kotły kondensacyjne. Oszczędność i... Czytam więcej »


Rozwiązania, które pomogą Ci utrzymać porządek wokół nieruchomości»

Porządek wokół nieruchomościSprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... Czytam więcej »


Jak bez kucia ścian naprawić i przeprowadzić renowację rur kanalizacyjnych? »

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnoszenia ciśnienia wody »

pęknięta rura w ścianie poradnik doboru pomp
Można się domyślać, że bezinwazyjna naprawa oznacza takie działanie, które nie narusza struktury i funkcjonowania badanego obiektu. To oznacza, że w przypadku... Chcę wiedzieć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy place zabaw wracają? Zobacz, jak rozbudować plac zabaw na osiedlu! »

Place zabaw na osiedluPlac zabaw to ważny punkt osiedla, szczególnie ważny dla najmłodszych mieszkańców i ich rodziców. Tutaj zawiązują się przyjaźnie, toczą się rywalizacje, powstają nowe historie i... Czytam więcej »


Co postawić zamiast wiaty śmietnikowej?

Wiaty śmietnikoweBiorąc pod uwagę aspekty estetyczne – wiaty pozostawiają wiele do życzenia, widok przepełnionych i brudnych śmietników budzi odrazę... Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Dobudowa windy w bloku - ile to kosztuje?

pompy cieplne Brak windy w budynku
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Z powodzeniem sprawdzają się w budynkach mieszkalnych, hotelach, obiektach publicznych, budynkach przemysłowych i sportowych. Wszystkie "windy" od udźwigu... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Dezynfekcja termiczna instalacji - co zastosować i jak zabezpieczyć instalację wodną?

Czym wyczyścić części wspólne i elewację nieruchomości? »

dezynfekcja wody w instalacji Czyszczenie części wspólnych
Często mówimy „woda to życie”, ale woda w pewnych warunkach może również nieść ze sobą niebezpieczeństwo dla naszego zdrowia... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... chcę wiedzieć więcej»


Jak wykorzystać energię cieplną przyrody?

Pompy ciepła ogrzewanie z naturąEnergia odnawialna jest bezpłatnym i niewyczerpalnym źródłem energii, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by je efektywnie wykorzystywać. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także... zobacz, jakie rozwiązanie wybrać  »


Kotły gazowe - jakie wybrać i na co zwrócić uwagę?

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Ciepła woda użytkowa odczyt liczników wody

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Detektory gazów w garażach Program dla zarzadcy
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Oto sposób na monitoring budynku lub osiedla?
Gdzie ubiegać się o pożyczkę termomodernizacyjną? »
monitoring osiedla i budynku pożyczka termomodernizacyjna
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków... zobacz przewidywane koszty pożyczki»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
6/2020

Aktualny numer:

Administrator 6/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Rozliczanie fundusz remontowego
 • - Przeglądy techniczne po nowemu
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 19174|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 12537|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11694|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl