CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 4/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

O nowoczesnym bezinwazyjnym osuszaniu murów

Wietrzenie naturalne | Wietrzenie naturalne z termicznym wspomaganiem suchego powietrza | Osuszanie wymuszone (sztuczne) | osuszanie kondensacyjne | osuszanie podczerwienią | koszty osuszania | osuszanie elektroosmotyczne
Jacek Sawicki  |  Administrator 10/2013  |  11.06.2014  |  9
O nowoczesnym bezinwazyjnym osuszaniu murów
O nowoczesnym bezinwazyjnym osuszaniu murów
Elektroosmoza

Wilgotne ściany budynków mieszkalnych to utrapienie dla mieszkańców, albowiem stwarzają niekończące się problemy egzystencjalne i zdrowotne. Wybawieniem są działania pozwalające wyeliminować wilgoć. Można je prowadzić, korzystając z nowoczesnych technologii bezinwazyjnego osuszania murów.

Technologie bezinwazyjnego osuszania murów, w przeciwieństwie do metod inwazyjnych, charakteryzuje brak ingerencji fizycznej w ich struktury. A zatem nie korzysta się w nich z technik podcięć murów w celu montażu blach mających pełnić funkcje izolacji poziomej bądź wierceń sieci otworów w ścianach dla iniekcji hydrofobowych, uszczelniających środków wypełniających kapilary, którymi dotąd migrowały rozpuszczone w wilgoci sole.

Zdaniem niektórych negatywną stronę takich ingerencji może stanowić osłabienie spoistości murów, względnie – alternatywnie – wyższe koszty przedsięwzięć aniżeli te ponoszone przy technikach bezinwazyjnych. W przeciwieństwie do metod naturalnych, te bezinwazyjne pozwalają też uniknąć uciążliwych prac związanych z odkopywaniem fundamentów oraz konieczności dochowania długookresowych przerw technologicznych wynikających z procesów naturalnego osuszania odsłoniętych partii murów.

Bezinwazyjne osuszanie jest przy tym uniwersalne, albowiem można po nie sięgać bez stosowania innych sposobów (ewentualnie korzystać z nich uzupełniająco, tzn. równolegle stosując inwazyjne rozwiązania technologiczne, albo też sięgać po nie po zastosowaniu poprzednich metod).

Stop walce z wilgocią – wybierz AQUAPOL!

walka z wilgocią

 

Bezinwazyjny system osuszania murów firmy AQUAPOL pełni w obiekcie budowlanym dwie funkcje. Po pierwsze, izoluje przed wilgocią; po drugie, osusza mury, na których wilgoć już wystąpiła.Zobacz także: Zwalczyć wilgoć w budynku

Za typowe rozwiązania klasyfikowane jako technologie bezinwazyjnego osuszania uznaje się: wietrzenie naturalne, wietrzenie naturalne z termicznym wspomaganiem suchego powietrza oraz osuszanie wymuszone (sztuczne).

Wietrzenie naturalne

To najprostszy i często najbardziej efektywny sposób osuszania pomieszczeń, który materiałowo praktycznie nic nie kosztuje; intensywnie wietrzy się budynek, wykorzystując do tego zwłaszcza suchą i ciepłą pogodę oraz otwierając drzwi i okna na oścież. Szczególnie polecany jest przy niewielkich zawilgoceniach.

Skuteczność tej metody zależy od warunków panujących na zewnątrz: inna będzie w lecie, inna jesienią, a jeszcze inna – w sezonie grzewczym. Trzeba zaznaczyć, ze metoda ta, choć najprostsza, nadaje się do suszenia jedynie cienkich ścian o niewielkim stopniu zawilgocenia.

Wietrzenie naturalne z termicznym wspomaganiem suchego powietrza

Przyspieszenie procesu wietrzenia wspomaga wymuszenie ruchu powietrza przy jednoczesnym podwyższeniu temperatury pomieszczeń i zapewnieniu dobrej wentylacji pomieszczenia. Stosowane są tu nagrzewnice (elektryczne, olejowe, gazowe), podnoszące temperaturę powietrza w pomieszczeniu. Sposób ów wspomaga procesy odparowywania wilgoci z powierzchni muru.

Osuszanie wymuszone (sztuczne)

CZYTAJ TEŻ

Zawilgocenie murów a koszty utrzymania budynku

Wilgotne mury budynku - metody walki z wilgocią oraz z zagrzybieniem w budynku

Wilgoć usuwana jest z murów dzięki podwyższaniu temperatury pomieszczeń bądź muru, z jednoczesnym wymuszeniem ruchu powietrza.

Mechanizm cyrkulacji wilgoci istnieje wówczas przy zastosowaniu dodatkowego sprzętu: nagrzewnic, osuszaczy absorpcyjnych, osuszaczy kondensacyjnych. Warunek ten spełniają również techniki osuszania mikrofalowego:

 • osuszanie absorpcyjne (sorpcyjne) – wodę z zawilgoconych ścian wychwytuje otaczające je suche powietrze zasysane przez osuszacz, które następnie jest podgrzewane i wydmuchiwane z powrotem do pomieszczenia, gdzie znowu nasyca się wilgocią oddawaną przez osuszane mury. Woda zebrana w osuszaczu odprowadzana jest poza budynek.

  Cykl powtarza się tak długo, aż ściany, stropy i podłogi uzyskają stan całkowitego wysuszenia. Tempo osuszania warunkuje szczelność pomieszczenia, dlatego w trakcie takiego procesu wymagane będzie zamknięcie okien i drzwi. Metoda absorpcyjna najefektywniejsza jest przy wilgotności względnej powietrza w osuszanym pomieszczeniu nieprzekraczającej progu 30%;
 • osuszanie kondensacyjne – w tej metodzie obniżanie względnej wilgotności powietrza w osuszanym pomieszczeniu również uzyskuje się przez wychwytywanie skroplonej pary wodnej z powietrza i wyprowadzanie jej poza budynek. Do tego celu stosowane są tzw. osuszacze kondensacyjne (zasysające powietrze z pomieszczenia i gwałtownie je schładzające, co powoduje skraplanie się zawartej w nim pary wodnej). Skropliny odprowadzane są do kanalizacji.

  Odzyskane odwilgocone powietrze w kolejnym cyklu miesza się z parą wodną dyfundującą z murów. Optymalnymi temperaturami do stosowania tej metody są wartości 20–25ºC. Sposób ten sprawdza się przy wysokiej wilgotności względnej powietrza, dlatego też takie osuszanie zawsze przeprowadza się przy zamkniętych drzwiach i oknach;
 • osuszanie podczerwienią – korzysta się tu z płytowych promienników podczerwieni, które współpracują z osuszaczami kondensacyjnymi. Wiązki promieni podczerwieni nagrzewają mury, co pobudza kapilarny transport wilgoci w kierunku ogrzewanej powierzchni. Metoda umożliwia szybkie odprowadzenie ze ściany znacznych ilości wilgoci.

Przeczytaj: Prace renowacyjno-osuszeniowe w budynku zalanym podczas powodzi

Odciągnięta ze ściany wilgoć dyfunduje, gdy tylko dostanie się do pomieszczenia. Im niższa jest bezwzględna wilgotność powietrza w pomieszczeniu, tym szybszy proces osuszania.

Cyrkulacja powietrza oraz temperatura pomieszczenia powinny być dostosowane do zakresu działania osuszacza kondensatu. Zaletą stosowanego sprzętu jest przyspieszenie schnięcia ścian przy jednoczesnym zapewnieniu ogrzewania pomieszczenia.

 

 

Sposób ten optymalizuje koszty osuszania i szczególnie polecany jest do osuszania nieogrzewanych pomieszczeń piwnicznych;

 • osuszanie mikrofalowe – do osuszania służą specjalne generatory mikrofal, wyposażone w antenę tubową o ustalonym kształcie i parametrach. W ich działaniu wykorzystywane jest zjawisko zamiany energii pola elektromagnetycznego w obszarze promieniowania mikrofalowego (300 MHz do 300GHz) na energię cieplną w środowisku wilgotnym.

  Urządzenia generują i emitują wiązki fal, które wybrany fragment muru podgrzewają do wysokiej temperatury i powodują intensywne parowanie zawartej w nim wody, usuwanej z pomieszczeń przy skutecznej wentylacji. Po osuszeniu wybranej części ściany aparatura jest przestawiana do kolejnego fragmentu zawilgoconego muru.

  Czynność powtarza się do uzyskania zadowalającego efektu. Atutem tej metody – obok dużej wydajności procesów suszenia – są też względy sanitarno-epidemiologiczne, gdyż mikrofale dezynfekują ścianę, niszcząc groźne dla zdrowia bakterie, grzyby, pleśnie i insekty. Z uwagi na przepisy bhp (mikrofale są niebezpieczne dla organizmów żywych, w tym dla ludzi) oraz stopień skomplikowania robót, prace osuszeniowe prowadzone tą metodą powinny wykonywać osoby odpowiednio przeszkolone.

  Metoda pozwala osuszać mury o grubości dochodzącej do 2,5 m oraz strefy trudno dostępne. Efekty, które osuszaniem naturalnym lub z zastosowaniem osuszaczy można osiągnąć po kilku bądź kilkunastu tygodniach, metodami mikrofalowymi uzyskuje się po kilku dniach. Ze względu na łatwość osiągania w materiale osuszanym temperatury powyżej +100°C, suszenie wymaga stosowania ograniczonego poboru mocy i kontroli temperatury suszonego materiału;
 • osuszanie elektroosmotyczne – metoda oparta jest na zjawisku elektroosmozy, tj. uporządkowanego kierunku ruchu cząsteczek wilgoci spowodowanym przyłożoną różnicą potencjału elektrycznego. Stosowane do tego celu urządzenia emitują słabe zmienne pole elektromagnetyczne wymuszające na drobinach wilgoci pożądaną zmianę kierunku ich migracji.

  Osuszanie przebiega stopniowo, od wyżej położonych stref murów aż po fundamenty. Skuteczność tej metody uwarunkowana jest koniecznością występowania w murze zjawiska kapilarnego podciągania wilgoci. Osuszanie ścian (zależne od stanu początkowego zawilgocenia, stopnia zasolenia, grubości muru, rodzaju materiału) może trwać od dwóch do 36 miesięcy.

  Urządzenia montuje się na stałe bez względu na porę roku przy normalnej eksploatacji budynku. Umieszczane są na jego ścianach w taki sposób, aby zasięg ich działania obejmował cały obiekt. Po osuszeniu urządzenie wciąż działa, spełniając funkcję hydroizolacji pionowej i poziomej, a tym samym zapobiega ponownemu zawilgoceniu budynku;
 • osuszanie z wykorzystaniem penetrujących materiałów hydroizolacyjnych – w niektórych przypadkach sięga się po penetrujące materiały hydroizolacyjne (dodatki do zapraw, powłoki, cementy szybkowiążące i specjalistyczne zaprawy). Ich wspólną cechą jest właściwość osmotycznego i kapilarnego penetrowania (przenikania substancji uszczelniających) w głąb muru (betonu, zapraw i cegieł). Gruntowanie nimi powierzchni ścian wspomaga przebieg procesów osuszania, obniżając ich higroskopijność.

Wnioski końcowe

Nie ma idealnego sposobu na osuszenie murów, nawet wśród metod powyżej opisanych. Osuszanie prowadzone bez znajomości przyczyn zawilgocenia może nie dać oczekiwanych efektów i często stwarzać dodatkowe kłopoty.

Jakie produkty wybrać przy termomodernizacji?

Poznaj sposoby na utrzymanie porządku na osiedlu


Dostępne windy na rynku
Sposoby osuszania murów

O skuteczności takich zabiegów przesądza uprzednie usunięcie źródeł wilgoci, np. zjawiska podciągania kapilarnego wilgoci pochodzenia gruntowego (najczęściej wynikającego z braku poziomego zabezpieczenia przeciwwodnego fundamentów oraz ścian fundamentowych i piwnicznych bądź posadzek na gruncie), kondensacji pary wodnej na osadzonych w murach elementach instalacji c.o. lub wod-kan, uszkodzeń instalacji odprowadzania wód opadowych z powierzchni dachów, tarasów, loggi i balkonów, a także wszelkich zaniedbań i błędów popełnianych przy budowie lub podczas remontów (źle wykonanych odwodnień ścian przyziemia, braku sprawnego drenażu, przebicia izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych pokryć dachowych, tarasów, źle osadzonych parapetów okiennych itp.) oraz wszelkich niedociepleń skutkujących obecnością mostków termicznych. 


Komentarze

(7)
xyz123 | 09.03.2016, 10:29
Wietrzenie naturalne z termicznym wspomaganiem suchego powietrza
- czy są do tego jakieś zalecane normy? moc/m2 czy coś takiego?
Arek | 13.03.2016, 21:04

W moim przypadku doskonale sprawdziła się metoda iniekcji krystalicznej. Kilka nawiertów, wpuszczenie preparatu i problem rozwiązany. Polecam innym, bo iniekcja krystaliczna naprawdę działa a kilka dziurek w ścianie nie narusza jej struktury, a daje rewelacyjne efekty, ponieważ nie pozwala wilgoci iść dalej.

karol28 | 22.03.2016, 11:47
Arek, a co znaczy kilka i potem można to jakoś zasklepić i będdzie ok??
Kuba | 18.05.2016, 10:11
Czy takie osuszanie nie jest mniej skuteczne niż inwazyjne?
Darek9342017 | 08.08.2016, 14:36

JA miałem taki problem w firmie. Pomogła firma, która wprowadza stal w mur, przez co wilgoć nie przechodzi wyżej. Śuper rozwiązanie.

ania | 24.01.2017, 14:32

ja również skorzystałam z iniekcji krystalicznej, szybko skutecznie i bez odkopywania murów, a co wiecej środek nie jest chemiczny a działa podobno na wieki

Piotr | 05.02.2017, 17:16
Iniekcja krystaliczna jest inwazyjną metodą odtworzenia izolacji poziomej o otworach 30 mm w odstępach co 12 cm. Na głębokość grubość muru minus 5 cm, jak to nie jest inwazja, to co nią jest?
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Elektryczne pojazdy dla spółdzielni mieszkaniowych »

Zanieczyszczenia w wodzie instalacyjnejPojazdy elektryczne to gwarancja bezpieczeństwa i jakości pracy. Zgodnie z obowiązującym prawem pojazdy elektryczne wolnobieżne z naszej oferty osiągają maksymalną prędkość do 25 km/h i nie podlegają rejestracji.Czytam więcej »


Jak zredukować koszty związane z zapewnieniem ciągłości dostaw wody?

Zanieczyszczenia w wodzie instalacyjnejUdowodniono, że ponad 50% akcji awaryjnych i serwisowych można by uniknąć dzięki wcześniejszym i regularnym przeglądom.Czytam więcej »


Zarządco, dbaj o systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych

Pożar budynku a systemy oddymianiaWłaściciel lub zarządca budynku powinien, poza zapewnieniem prawidłowego działania systemów oddymiania, posiadać również dokumentację potwierdzającą utrzymanie ich w odpowiednim stanie ... Czytam więcej »


Otoczenie nieruchomości i sama nieruchomość - nie wolno o tym zapomnieć »?

Systemy przeciwoblodzenioweOkres wiosenno-letni warto poświęcić na naprawy i przeglądy nieruchomości po zimie. Jak oszczędzić na naprawach i przeglądach budynku? Zadbać o bezpieczeństwo miekszańców i zabezpieczyć budyenk i jego okolice przed... Czytam więcej »


Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych »

Jaki system domofonowy wybrać na osiedle mieszkaniowe?

Ciepło i zawór ciepła System domofonowy na osiedle
Dzięki środkom z inicjatywy ELENA (European Local Energy Assistance / Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej) udostępnionym Alior Bankowi przez Europejski Bank Inwestycyjny Inwestorzy będą mogli uzyskać refundację kosztów? czytam dalej »

Domofony wielomieszkaniowe można obsługiwać przez tel GSM lub tel. stacjonarny z dowolnego miejsca na ziemi z zasięgiem sieci GSM. System nie wymaga... czytam więcej»


Jakie ogrzewanie podłogowe wybrać?

Dystrybucja wodyCzęsto szkoda miejsca na grzejniki ścienne, a tradycyjne płaszczyznowe ogrzewanie podłogowe wymaga specjalnego przygotowania konstrukcyjnego budynku. Najlepszym rozwiązaniem w takim przypadku (...) zobacz więcej »


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Zobacz jakie grzejniki warto wybrać do różnych pomieszczeń »

Wymiana rur w budynkuNowoczesny dizajn, solidne wykonanie, bezpieczne w użytkowaniu, wydajność i funkcjonalność – to tylko namiastka cech grzejników. W zalezności od miejsca przeznaczenia... zobacz więcej »


Jak zadbać o dobry wygląd lub renowację elewacji budynku»
Mycie i malowanie elewacji budynków mieszkalnych, najlepsze ceny na rynku»
czyszcenie i renowacja elewacji Mycie i malowanie elewacji
Jednym z najważniejszych powodów, poza ekologią, jest fakt nienaruszania w trakcie czyszczenia naturalnej struktury materiału poddawanego rewitalizacji. Technologie można stosować do powierzchni z wapieni, wapieni zbitych, wszelkiego rodzaju cegły, piaskowców, a także ... czytam więcej» Czy elewacja budynku mieszkalnego lub bloku, w którym mieszkasz wymaga konserwacji? Czy oprócz profesjonalnego czyszczenia, przydało by się pokryć ją dobrej... czytam dalej »

Izoalacja ścian od wewnątrz budynku - jak to zrobić?
Ile kosztuje sieć gazowa zasilana gazem płynnym »
Osuszanie ścian budynku Brak ogrzewania w budynku
Eurothane G jest wolną od freonów, twardą poliuretanową płytą termoizolacyjną (PIR) wykończoną jednostronnie płytą gipsowo-kartonową. Stosowany do termoizolacji... czytam więcej» Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Pompy ciepła zyskują na popularności. Stosowane są zarówno w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym, jak i wielorodzinnym, a także w obiektach (...) Czytam więcej »


Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej?
Profesjonalna obsługa nieruchomości - Jakość a nie ilość!
Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej obsługa nieruchomości
Uszkodzony i nieszczelny fragment rury kanalizacyjnej jest nie lada problemem dla zarządcy nieruchomości, zwłaszcza jeśli fragment ten przebiega w lokalu, (...) czytaj dalej »

Zarządzanie nieruchomościami to niezwykle złożona praca. Zawód ten powołała do życia ustawa o gospodarce nieruchomościami (...) czytam dalej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Czy środki pieniężne zgromadzone na funduszu remontowym, a przeznaczone na nabycie przez nich własności przyległego gruntu:
4/2019

Aktualny numer:

Administrator 4/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Prawo a praktyka – debata
 • - Rozliczenie mediów
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16496|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10169|Ocena: 1.5
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl