CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Przypominamy: Wilo wyszło z inicjatywą nieodpłatnego usuwania awarii w zakresie urządzeń Wilo w szpitalach? ‎
http://a001.administrator24.info/wilo-pomoc-szpitalom▲
Na początku wybuchu epidemii pisaliśmy o akcji Wilo „#pomagamszpitalom”, dzisiaj chcemy pochwalić to przedsięwzięcie, bo niewątpliwie można mówić o...
Kategorie: pompy, hydrofory, koronawirus, epidemia, ogrzewanie, podwyższanie ciśnienia wody

Alarm czujnikami stoi

Marek Mejssner  |  Administrator 11/2013  |  05.12.2013

Podstawowe komponenty systemu alarmowego domu inteligentnego to centralka alarmu, manipulatory i czujniki. Zwykle czułość i sprawność systemu zależą od zadań i typu oprogramowania centralki oraz czujników. Konieczne jest też rozważenie, czy w danej lokalizacji instalować system bezprzewodowy, czy oparty na sieci.

Podstawowym urządzeniem sterującym systemem bezpieczeństwa jest centralka alarmowa. To zwykle programowalne urządzenie IT, zbierające informacje od czujników systemu i reagujące na zagrożenie zgodnie z zaprogramowanym scenariuszem; choć występują też w sprzedaży wersje prostsze i z kilkoma przeinstalowanymi trybami pracy.

Centralka najczęściej ma klawiaturę numeryczną, służąca do prostego programowania i obsługi funkcji systemu oraz złącza, służące do podłączenia do stacjonarnej linii telefonicznej oraz serwisowe.

Coraz częściej centralki mają bezprzewodowy chip 3G, który umożliwia podłączenie do telefonu komórkowego. Przy pomocy złącza serwisowego można także programować je poprzez notebook lub tablet, za pomocą oprogramowania przeznaczonego do tego celu.

Urządzenie takie musi być zamontowane w miejscu niedostępnym dla włamywacza, a jednocześnie nieutrudniającym jego obsługi. To sprzeczność trudna do rozwiązania, zwłaszcza przy niewielkich pomieszczeniach chronionych.

Serce – centralka i manipulatory

Centralka alarmowa ma własne urządzenia sterowania – manipulatory. Służą one do włączania i wyłączania jej trybów pracy. Jednocześnie na ich wyświetlaczach podawane są informacje o stanie systemu, logi zdarzeń oraz alarmów. Najpopularniejsze obecnie są manipulatory z wyświetlaczami LCD, choć w niektórych systemach występują także manipulatory LED.

Czujniki, stanowiące część wykonawczą systemów alarmowych, służą do bezpośredniego wykrywania zagrożeń. Zwykle w systemach alarmowych tworzy się rozwiązania mieszane, oparte na czujnikach magnetycznych, wykrywających otwieranie drzwi i okien, detektorach ruchu aktywnych i pasywnych, sensorach ultradźwiękowych mikrofalowych, które działają na zasadzie efektu Dopplera, czujnikach tłuczenia szyb oraz sensorach barierowe. Zwykle przy standardowych systemach alarmowych stosowane są czujniki aktywne, pasywne i dualne oraz czujniki tłuczenia szkła.

Te ostatnie mogą być typu wibracyjnego lub mikrofonowe. Są wtedy mocowane na szybie, np. przy pomocy wszelkiego rodzaju przyklejeń, i poprzez wibracje sygnalizują próbę rozbicia szkła.

Nowsze typy czujników tego typu mają mały mikrofon i mikroprocesor sygnałowy, odbierający dźwięki otoczenia. O ile czujnik wibracyjny działa on tylko miejscowo, o tyle czulszy czujnik mikrofonowy działa także zdalnie, zwykle do odległości 10 m. Oznacza to, że jeden dobrze umieszczony czujnik może ochronić kilka okien lub drzwi szklanych.

Przy najnowszych czujnikach preinstalowane tryby rozpoznawania odgłosów w procesorze sygnałowym umożliwiają odróżnienie rozbicia zwykłego szkła okiennego od laminowanego.

Czujniki magnetyczne, czyli kontaktrony, są złożone z dwóch części. Pierwsza jest przymocowana do ramy okiennej, druga – do ościeżnicy. Mocowania dokonuje się przy pomocy wkrętów lub taśmy klejącej.

Obie części czujnika pozostają w dynamicznej równowadze. Jeśli ich położenie wobec siebie się zmieni, np. przy włączonym trybie alarmu zostaną nawet lekko uchylone drzwi lub okna, czujnik przekaże informacje do systemu alarmowego lub sam uruchomi alarm o głośności do 130 dB.

Zobacz także: Zamek zamkowi nierówny

Czujniki tego typu mogą być bezprzewodowe i wówczas są zasilane z baterii. Mają system sygnalizacji stanu baterii – zwykle diodą LED – oraz przycisk testowania funkcji. Wersje przystosowane do współpracy ze zintegrowanym systemem alarmowym mogą być programowane albo poprzez klawiaturę, albo poprzez urządzenia zewnętrzne (tablet, smartfon, notebook). Mają one opóźniacze alarmu, np. 4 sekund po wejściu i 30 s po wyjściu. Czas opóźnienia może być programowalny.

Czujniki magnetyczne są przystosowane do używania w pomieszczeniach, w których temperatura nie spada poniżej 0ºC, zaś wilgotność powietrza wynosi 10–90 proc.

Pasywne i aktywne

Czujniki ruchy stanowią podstawowy element czynny bezprzewodowych i przewodowych systemów alarmowych. Dzielą się na pasywne, aktywne i dualne.

Pasywne czujniki ruchu (PIR) działają w paśmie dalszej podczerwieni i wykrywają zmiany natężenia promieniowania cieplnego, identyfikując aktywność w pomieszczeniu jako zmianę natężenia promieniowania cieplnego. Ich pracująca częścią jest soczewka, która obejmuje obszar kontroli czujnika. Ze względu na jej typ rozróżnia się sensory sześciokątne, kurtyny poziome oraz pionowe.

Czujniki PIR najnowszej generacji są wyposażone w mikrofony nasłuchu i nie tylko mogą rozróżnić obiekt ruchomy od nieruchomego, lecz także określić jego rozmiary.

Przeczytaj: SFPUC - budynek w pełni inteligentny

Stąd czujnik taki nie wywoła fałszywego alarmu pułapką cieplną, których często używają włamywacze do zmylenia systemów. Jeden naścienny czujnik tego typu może kontrolować od 140 do 200 m² powierzchni strzeżonego pomieszczenia. Natomiast czujnik dookolny, monitorujący pomieszczenie w zakresie 360º, obejmie nadzorem nawet 300 m².

Jednak przedmioty ruchome muszą być od niego oddalone o co najmniej 3 m i konieczne jest ich zainstalowanie na stałym podłożu. Granice powierzchni monitorowanej określa możliwość pionowego ruchu głowicy, zaś zasięg, wynoszący do 24 m, w przypadku czujnika naściennego – ruchy poziome.

Czujniki kurtynowe pionowe i poziome mają możliwość płynnej zmiany ogniskowej, co umożliwia lepszą ochronę, można bowiem określić rozmiary obiektu, na które nie będą reagowały. Dzięki temu można trzymać w domu psa lub kota, bowiem zwierzę będzie poruszać się po chronionym obszarze nawet wtedy, gdy czujnik znajduje się w trybie śledzenia. Jednak czujek kurtynowych nie należy instalować w pobliżu okien, jeśli są stare lub podejrzewamy, iż mogą być nieszczelne.

Przeczytaj: Systemy wspomagające FM a zrównoważony rozwój

Zwykle dedykowane urządzenia pasywne, działające w systemach, są lepsze niż uniwersalne czujniki dostępne na rynku za stosunkowo niewielkie pieniądze.

Czujniki aktywne wykorzystują do wykrywania ruchomych obiektów mikrofale oraz efekt Dopplera, w tym przypadku polegający na zmianie położenia obiektu względem źródła fali i jej odbiornika. Czujnik aktywny monitoruje pomieszczenie, emitując mikrofale. Odbiornik znajduje się poniżej nadajnika i przejmuje fale odbite od podłogi, ścian, sufitu i mebli.

Częstotliwość fali odbitej jest niemal taka sama jak wysłanej, a ponieważ mikrofale łatwo przenikają plastik, drewno, szkło i cienkie przegrody, można takie sensory łatwo zamontować tam, gdzie będą niewidoczne dla ewentualnego intruza, np. za oknem czy cienką ścianą.

Jednak takie detektory trzeba instalować jak najdalej od okien i drzwi, bo wówczas będą skanowały otoczenie. Podobnie nie można ich instalować w bezpośredniej bliskości ruchliwej ulicy, zakłócającej ich pracę. Nie wolno też instalować w jednym pomieszczeniu dwóch takich samych czujników aktywnych, aby nie zakłócały sobie nawzajem pracy.

Konieczne jest też ich umieszczenie z dala od urządzeń elektrycznych, chyba że czujniki mają filtry niereagujące na częstotliwość 50 Hz.

Jeśli w pomieszczeniu monitorowanym przez czujnik znajdzie się poruszający się obiekt, wówczas fala odbita będzie miała wyższa częstotliwość niż wysłana. Z samej konstrukcji wynika, iż sensor tego typu najlepiej wykrywa ruch w kierunku od i do czujnika. Jednak w porównaniu z czujnikami pasywnymi, aktywne są niewrażliwe na zmiany temperatury otoczenia i obiektu, ale jednak znacznie od nich droższe.

Stosunkowo najdroższe, ale też i najbardziej zaawansowane, są czujniki dualne. Łączą one w sobie zalety czujników PIR i aktywnych, czyli mniejszą odporność na fałszywe alarmy, zakłócenia i oddziaływania atmosferyczne. Wykrywanie w nich oparte jest zarówno na skanowaniu mikrofalowym, jak i na modułach podczerwieni.

Instalowane w pomieszczeniach, w których mogą wystąpić niekorzystne oddziaływania zewnętrzne, np. wahania temperatury, są dokładniejsze niż czujniki aktywne. Zwykle jednak występują w droższych instalacjach dedykowanych jako ich czujniki główne.

Wibracyjne i sejsmiczne

Poza czujnikami ruchu istotnym rozwiązaniem uzupełniającym są czujniki wibracyjne. Wyposażono je w detektory piezoelektryczne, reagujące na drgania mechaniczne podłoża, do którego są przytwierdzone, oraz na pojedyncze, silne jego wstrząsy (jak np. uderzenia w drzwi, okna, ściany i stropy pomieszczenia podlegającego ochronie).

W procesorze czujnika  analizowana jest amplituda, częstotliwość  i czas trwania sygnału. Alarm powoduje każda próba przebicia się do obiektu chronionego: kucie, wiercenie czy uderzanie ciężkim narzędziem.

Czujniki wibracyjne są przy tym kalibrowane, czyli ustawiana jest w nich progowa czułość zadziałania. Często rozwiązanie to działa w reżimie automatycznym, w trybie samouczenia. Czujnik rejestruje wtedy liczbę standardowo występujących drgań w określonym przedziale czasowym (np. 15 s) oraz ich amplitudę.

W trakcie pracy urządzenie będzie generowało alarm, jeśli wystąpią wstrząsy o określonej amplitudzie lub z większą częstotliwością. Zapewnia to odporność na fałszywe alarmy. Czujniki tego typu mają wiele dodatkowych funkcji, istotnych przy tworzeniu z nich systemu oraz w trakcie samej instalacji, jak pamięć pierwszej detekcji, pamięć kolejności wykrycia w grupie identycznych czujek czy zdalne kasowanie pamięci (LED).

Innym rozwiązaniem są czujniki sejsmiczne, przeznaczone do sygnalizowania alarmów spowodowanych próbami włamań, poprzez ściany ze zbrojonego betonu czy wzmocnione drzwi, do sejfów lub zbrojonych szaf. Podobnie jak czujniki aktywne ruchu, także i te mają procesor i własną pamięć. Wyposażone są także w cykliczny autotest na dwóch kanałach detekcji, z ciągłym testem integralności przetwornika i sekcji wzmocnienia.

Mają izolację galwaniczną, między blokiem podłączenia  przewodów zewnętrznych a blokiem detekcji i analizy sygnału, więc są odporne na zakłócenia elektromagnetyczne. Umieszczono w nich też  rozwiązanie pomiaru temperatury progowej, które może wykryć próby sabotażu za pomocą ognia lub innych czynników wysokiej temperatury. Czujnik taki działa na dwóch kanałach: przebicia i wybuchów. Pierwszy z nich ma wiele poziomów  (np. do 16), zaś drugi – 3–5 poziomów.

Przewodowe czy zdalne?

Zwykle w przypadku instalacji w domu inteligentnym istnieje wybór pomiędzy systemem bezprzewodowym a klasycznym systemem alarmowym z poprowadzonym przewodami. Oba mają swoje wady i zalety, dlatego trzeba skrupulatnie rozważyć, przed podjęciem decyzji o wyborze, który z nich nadaje się do danej nieruchomości.

System przewodowy ograniczony jest zasięgiem kabli. Jednak z drugiej strony ma znacznie większą odporność na zakłócenia i na próby rozłamania. Całe połączenie kablowe to przy tym jedna magistrala, więc i reakcja na działania użytkownika jest szybsza.

System bezprzewodowy jest tańszy, bowiem odpadają koszty kucia ścian i zakładania kabli, ale z kolei czujników i centrali tego systemu nie można założyć w dowolnie wybranym miejscu, tylko zwykle w puszkach pod połączeniami sieci świetlnej czy rolet. Jego zasięg jest ograniczony zasięgiem działania jego poszczególnych komponentów.

Przewodowy system w standardzie KNX można dodatkowo wyposażyć w komponentę bezprzewodową i zintegrować ją z całym systemem, co spowoduje, iż takie rozwiązanie zyska większą stabilność. Jednak nie sprawdzi się to w starych budynkach, w których ingerencja w strukturę ścian nie wchodzi w grę. Tam konieczny jest system bezprzewodowy.

Czytaj też: Przerwa w dostawie prądu – ryzyko awarii w budynku inteligentnym

W systemie przewodowym, zwłaszcza w standardzie KNX, można stosunkowo bezpiecznie wykonywać patchworki, czyli sieci dedykowane złożone z urządzeń pochodzących od różnych producentów. Z kolei w sieciach bezprzewodowych dla lepszej funkcjonalności lepiej od razu kupić system zintegrowany od jednego producenta, gdyż inaczej mogą się zdarzyć problemy z integracją.

Wadą jest także zasilanie czujników i manipulatorów systemów bezprzewodowych z baterii, co oznacza pilnowanie terminów ich wymiany. W przypadku sieci przewodowych zasilanie występuje zawsze. Z kolei świadomy włamywacz wie, gdzie mniej więcej rozmieszczone są kable zasilające – magistralne sieci przewodowych. W przypadku dobrze zabezpieczonych i skonfigurowanych sieci bezprzewodowych ich unieczynnienie będzie dla niego trudniejsze.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Rozwiązania, które pomogą Ci utrzymać porządek wokół nieruchomości»

Porządek wokół nieruchomościSprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... Czytam więcej »


Jaki piec (kocioł) gazowy wybrać? »

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnoszenia ciśnienia wody »

kociol gazowy kondensacyjny w kuchni poradnik doboru pomp
Właśnie jesteś na etapie wyboru kotła do budynku lub domu i im więcej czytasz tym mniej wiesz? Poznaj kotły kondensacyjne. Oszczędność i... Chcę wiedzieć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy place zabaw wracają? Zobacz, jak rozbudować plac zabaw na osiedlu! »

Place zabaw na osiedluPlac zabaw to ważny punkt osiedla, szczególnie ważny dla najmłodszych mieszkańców i ich rodziców. Tutaj zawiązują się przyjaźnie, toczą się rywalizacje, powstają nowe historie i... Czytam więcej »


Co postawić zamiast wiaty śmietnikowej?

Wiaty śmietnikoweBiorąc pod uwagę aspekty estetyczne – wiaty pozostawiają wiele do życzenia, widok przepełnionych i brudnych śmietników budzi odrazę... Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Dobudowa windy w bloku - ile to kosztuje?

pompy cieplne Brak windy w budynku
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Z powodzeniem sprawdzają się w budynkach mieszkalnych, hotelach, obiektach publicznych, budynkach przemysłowych i sportowych. Wszystkie "windy" od udźwigu... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Dezynfekcja termiczna instalacji - co zastosować i jak zabezpieczyć instalację wodną?

Czym wyczyścić części wspólne i elewację nieruchomości? »

dezynfekcja wody w instalacji Czyszczenie części wspólnych
Często mówimy „woda to życie”, ale woda w pewnych warunkach może również nieść ze sobą niebezpieczeństwo dla naszego zdrowia... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... chcę wiedzieć więcej»


Jak wykorzystać energię cieplną przyrody?

Pompy ciepła ogrzewanie z naturąEnergia odnawialna jest bezpłatnym i niewyczerpalnym źródłem energii, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by je efektywnie wykorzystywać. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także... zobacz, jakie rozwiązanie wybrać  »


Kotły gazowe - jakie wybrać i na co zwrócić uwagę?

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Ciepła woda użytkowa odczyt liczników wody

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Detektory gazów w garażach Program dla zarzadcy
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Oto sposób na monitoring budynku lub osiedla?
Gdzie ubiegać się o pożyczkę termomodernizacyjną? »
monitoring osiedla i budynku pożyczka termomodernizacyjna
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków... zobacz przewidywane koszty pożyczki»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
6/2020

Aktualny numer:

Administrator 6/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Rozliczanie fundusz remontowego
  • - Przeglądy techniczne po nowemu
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 19225|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 12574|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11724|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl