CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Alarm czujnikami stoi

Marek Mejssner  |  Administrator 11/2013  |  05.12.2013

Podstawowe komponenty systemu alarmowego domu inteligentnego to centralka alarmu, manipulatory i czujniki. Zwykle czułość i sprawność systemu zależą od zadań i typu oprogramowania centralki oraz czujników. Konieczne jest też rozważenie, czy w danej lokalizacji instalować system bezprzewodowy, czy oparty na sieci.

Podstawowym urządzeniem sterującym systemem bezpieczeństwa jest centralka alarmowa. To zwykle programowalne urządzenie IT, zbierające informacje od czujników systemu i reagujące na zagrożenie zgodnie z zaprogramowanym scenariuszem; choć występują też w sprzedaży wersje prostsze i z kilkoma przeinstalowanymi trybami pracy.

Centralka najczęściej ma klawiaturę numeryczną, służąca do prostego programowania i obsługi funkcji systemu oraz złącza, służące do podłączenia do stacjonarnej linii telefonicznej oraz serwisowe.

Coraz częściej centralki mają bezprzewodowy chip 3G, który umożliwia podłączenie do telefonu komórkowego. Przy pomocy złącza serwisowego można także programować je poprzez notebook lub tablet, za pomocą oprogramowania przeznaczonego do tego celu.

Urządzenie takie musi być zamontowane w miejscu niedostępnym dla włamywacza, a jednocześnie nieutrudniającym jego obsługi. To sprzeczność trudna do rozwiązania, zwłaszcza przy niewielkich pomieszczeniach chronionych.

Serce – centralka i manipulatory

Centralka alarmowa ma własne urządzenia sterowania – manipulatory. Służą one do włączania i wyłączania jej trybów pracy. Jednocześnie na ich wyświetlaczach podawane są informacje o stanie systemu, logi zdarzeń oraz alarmów. Najpopularniejsze obecnie są manipulatory z wyświetlaczami LCD, choć w niektórych systemach występują także manipulatory LED.

Czujniki, stanowiące część wykonawczą systemów alarmowych, służą do bezpośredniego wykrywania zagrożeń. Zwykle w systemach alarmowych tworzy się rozwiązania mieszane, oparte na czujnikach magnetycznych, wykrywających otwieranie drzwi i okien, detektorach ruchu aktywnych i pasywnych, sensorach ultradźwiękowych mikrofalowych, które działają na zasadzie efektu Dopplera, czujnikach tłuczenia szyb oraz sensorach barierowe. Zwykle przy standardowych systemach alarmowych stosowane są czujniki aktywne, pasywne i dualne oraz czujniki tłuczenia szkła.

Te ostatnie mogą być typu wibracyjnego lub mikrofonowe. Są wtedy mocowane na szybie, np. przy pomocy wszelkiego rodzaju przyklejeń, i poprzez wibracje sygnalizują próbę rozbicia szkła.

Nowsze typy czujników tego typu mają mały mikrofon i mikroprocesor sygnałowy, odbierający dźwięki otoczenia. O ile czujnik wibracyjny działa on tylko miejscowo, o tyle czulszy czujnik mikrofonowy działa także zdalnie, zwykle do odległości 10 m. Oznacza to, że jeden dobrze umieszczony czujnik może ochronić kilka okien lub drzwi szklanych.

Przy najnowszych czujnikach preinstalowane tryby rozpoznawania odgłosów w procesorze sygnałowym umożliwiają odróżnienie rozbicia zwykłego szkła okiennego od laminowanego.

Czujniki magnetyczne, czyli kontaktrony, są złożone z dwóch części. Pierwsza jest przymocowana do ramy okiennej, druga – do ościeżnicy. Mocowania dokonuje się przy pomocy wkrętów lub taśmy klejącej.

Obie części czujnika pozostają w dynamicznej równowadze. Jeśli ich położenie wobec siebie się zmieni, np. przy włączonym trybie alarmu zostaną nawet lekko uchylone drzwi lub okna, czujnik przekaże informacje do systemu alarmowego lub sam uruchomi alarm o głośności do 130 dB.

Zobacz także: Zamek zamkowi nierówny

Czujniki tego typu mogą być bezprzewodowe i wówczas są zasilane z baterii. Mają system sygnalizacji stanu baterii – zwykle diodą LED – oraz przycisk testowania funkcji. Wersje przystosowane do współpracy ze zintegrowanym systemem alarmowym mogą być programowane albo poprzez klawiaturę, albo poprzez urządzenia zewnętrzne (tablet, smartfon, notebook). Mają one opóźniacze alarmu, np. 4 sekund po wejściu i 30 s po wyjściu. Czas opóźnienia może być programowalny.

Czujniki magnetyczne są przystosowane do używania w pomieszczeniach, w których temperatura nie spada poniżej 0ºC, zaś wilgotność powietrza wynosi 10–90 proc.

Pasywne i aktywne

Czujniki ruchy stanowią podstawowy element czynny bezprzewodowych i przewodowych systemów alarmowych. Dzielą się na pasywne, aktywne i dualne.

Pasywne czujniki ruchu (PIR) działają w paśmie dalszej podczerwieni i wykrywają zmiany natężenia promieniowania cieplnego, identyfikując aktywność w pomieszczeniu jako zmianę natężenia promieniowania cieplnego. Ich pracująca częścią jest soczewka, która obejmuje obszar kontroli czujnika. Ze względu na jej typ rozróżnia się sensory sześciokątne, kurtyny poziome oraz pionowe.

Czujniki PIR najnowszej generacji są wyposażone w mikrofony nasłuchu i nie tylko mogą rozróżnić obiekt ruchomy od nieruchomego, lecz także określić jego rozmiary.

Przeczytaj: SFPUC - budynek w pełni inteligentny

Stąd czujnik taki nie wywoła fałszywego alarmu pułapką cieplną, których często używają włamywacze do zmylenia systemów. Jeden naścienny czujnik tego typu może kontrolować od 140 do 200 m² powierzchni strzeżonego pomieszczenia. Natomiast czujnik dookolny, monitorujący pomieszczenie w zakresie 360º, obejmie nadzorem nawet 300 m².

Jednak przedmioty ruchome muszą być od niego oddalone o co najmniej 3 m i konieczne jest ich zainstalowanie na stałym podłożu. Granice powierzchni monitorowanej określa możliwość pionowego ruchu głowicy, zaś zasięg, wynoszący do 24 m, w przypadku czujnika naściennego – ruchy poziome.

Czujniki kurtynowe pionowe i poziome mają możliwość płynnej zmiany ogniskowej, co umożliwia lepszą ochronę, można bowiem określić rozmiary obiektu, na które nie będą reagowały. Dzięki temu można trzymać w domu psa lub kota, bowiem zwierzę będzie poruszać się po chronionym obszarze nawet wtedy, gdy czujnik znajduje się w trybie śledzenia. Jednak czujek kurtynowych nie należy instalować w pobliżu okien, jeśli są stare lub podejrzewamy, iż mogą być nieszczelne.

Przeczytaj: Systemy wspomagające FM a zrównoważony rozwój

Zwykle dedykowane urządzenia pasywne, działające w systemach, są lepsze niż uniwersalne czujniki dostępne na rynku za stosunkowo niewielkie pieniądze.

Czujniki aktywne wykorzystują do wykrywania ruchomych obiektów mikrofale oraz efekt Dopplera, w tym przypadku polegający na zmianie położenia obiektu względem źródła fali i jej odbiornika. Czujnik aktywny monitoruje pomieszczenie, emitując mikrofale. Odbiornik znajduje się poniżej nadajnika i przejmuje fale odbite od podłogi, ścian, sufitu i mebli.

Częstotliwość fali odbitej jest niemal taka sama jak wysłanej, a ponieważ mikrofale łatwo przenikają plastik, drewno, szkło i cienkie przegrody, można takie sensory łatwo zamontować tam, gdzie będą niewidoczne dla ewentualnego intruza, np. za oknem czy cienką ścianą.

Jednak takie detektory trzeba instalować jak najdalej od okien i drzwi, bo wówczas będą skanowały otoczenie. Podobnie nie można ich instalować w bezpośredniej bliskości ruchliwej ulicy, zakłócającej ich pracę. Nie wolno też instalować w jednym pomieszczeniu dwóch takich samych czujników aktywnych, aby nie zakłócały sobie nawzajem pracy.

Konieczne jest też ich umieszczenie z dala od urządzeń elektrycznych, chyba że czujniki mają filtry niereagujące na częstotliwość 50 Hz.

Jeśli w pomieszczeniu monitorowanym przez czujnik znajdzie się poruszający się obiekt, wówczas fala odbita będzie miała wyższa częstotliwość niż wysłana. Z samej konstrukcji wynika, iż sensor tego typu najlepiej wykrywa ruch w kierunku od i do czujnika. Jednak w porównaniu z czujnikami pasywnymi, aktywne są niewrażliwe na zmiany temperatury otoczenia i obiektu, ale jednak znacznie od nich droższe.

Stosunkowo najdroższe, ale też i najbardziej zaawansowane, są czujniki dualne. Łączą one w sobie zalety czujników PIR i aktywnych, czyli mniejszą odporność na fałszywe alarmy, zakłócenia i oddziaływania atmosferyczne. Wykrywanie w nich oparte jest zarówno na skanowaniu mikrofalowym, jak i na modułach podczerwieni.

Instalowane w pomieszczeniach, w których mogą wystąpić niekorzystne oddziaływania zewnętrzne, np. wahania temperatury, są dokładniejsze niż czujniki aktywne. Zwykle jednak występują w droższych instalacjach dedykowanych jako ich czujniki główne.

Wibracyjne i sejsmiczne

Poza czujnikami ruchu istotnym rozwiązaniem uzupełniającym są czujniki wibracyjne. Wyposażono je w detektory piezoelektryczne, reagujące na drgania mechaniczne podłoża, do którego są przytwierdzone, oraz na pojedyncze, silne jego wstrząsy (jak np. uderzenia w drzwi, okna, ściany i stropy pomieszczenia podlegającego ochronie).

W procesorze czujnika  analizowana jest amplituda, częstotliwość  i czas trwania sygnału. Alarm powoduje każda próba przebicia się do obiektu chronionego: kucie, wiercenie czy uderzanie ciężkim narzędziem.

Czujniki wibracyjne są przy tym kalibrowane, czyli ustawiana jest w nich progowa czułość zadziałania. Często rozwiązanie to działa w reżimie automatycznym, w trybie samouczenia. Czujnik rejestruje wtedy liczbę standardowo występujących drgań w określonym przedziale czasowym (np. 15 s) oraz ich amplitudę.

W trakcie pracy urządzenie będzie generowało alarm, jeśli wystąpią wstrząsy o określonej amplitudzie lub z większą częstotliwością. Zapewnia to odporność na fałszywe alarmy. Czujniki tego typu mają wiele dodatkowych funkcji, istotnych przy tworzeniu z nich systemu oraz w trakcie samej instalacji, jak pamięć pierwszej detekcji, pamięć kolejności wykrycia w grupie identycznych czujek czy zdalne kasowanie pamięci (LED).

Innym rozwiązaniem są czujniki sejsmiczne, przeznaczone do sygnalizowania alarmów spowodowanych próbami włamań, poprzez ściany ze zbrojonego betonu czy wzmocnione drzwi, do sejfów lub zbrojonych szaf. Podobnie jak czujniki aktywne ruchu, także i te mają procesor i własną pamięć. Wyposażone są także w cykliczny autotest na dwóch kanałach detekcji, z ciągłym testem integralności przetwornika i sekcji wzmocnienia.

Mają izolację galwaniczną, między blokiem podłączenia  przewodów zewnętrznych a blokiem detekcji i analizy sygnału, więc są odporne na zakłócenia elektromagnetyczne. Umieszczono w nich też  rozwiązanie pomiaru temperatury progowej, które może wykryć próby sabotażu za pomocą ognia lub innych czynników wysokiej temperatury. Czujnik taki działa na dwóch kanałach: przebicia i wybuchów. Pierwszy z nich ma wiele poziomów  (np. do 16), zaś drugi – 3–5 poziomów.

Przewodowe czy zdalne?

Zwykle w przypadku instalacji w domu inteligentnym istnieje wybór pomiędzy systemem bezprzewodowym a klasycznym systemem alarmowym z poprowadzonym przewodami. Oba mają swoje wady i zalety, dlatego trzeba skrupulatnie rozważyć, przed podjęciem decyzji o wyborze, który z nich nadaje się do danej nieruchomości.

System przewodowy ograniczony jest zasięgiem kabli. Jednak z drugiej strony ma znacznie większą odporność na zakłócenia i na próby rozłamania. Całe połączenie kablowe to przy tym jedna magistrala, więc i reakcja na działania użytkownika jest szybsza.

System bezprzewodowy jest tańszy, bowiem odpadają koszty kucia ścian i zakładania kabli, ale z kolei czujników i centrali tego systemu nie można założyć w dowolnie wybranym miejscu, tylko zwykle w puszkach pod połączeniami sieci świetlnej czy rolet. Jego zasięg jest ograniczony zasięgiem działania jego poszczególnych komponentów.

Przewodowy system w standardzie KNX można dodatkowo wyposażyć w komponentę bezprzewodową i zintegrować ją z całym systemem, co spowoduje, iż takie rozwiązanie zyska większą stabilność. Jednak nie sprawdzi się to w starych budynkach, w których ingerencja w strukturę ścian nie wchodzi w grę. Tam konieczny jest system bezprzewodowy.

Czytaj też: Przerwa w dostawie prądu – ryzyko awarii w budynku inteligentnym

W systemie przewodowym, zwłaszcza w standardzie KNX, można stosunkowo bezpiecznie wykonywać patchworki, czyli sieci dedykowane złożone z urządzeń pochodzących od różnych producentów. Z kolei w sieciach bezprzewodowych dla lepszej funkcjonalności lepiej od razu kupić system zintegrowany od jednego producenta, gdyż inaczej mogą się zdarzyć problemy z integracją.

Wadą jest także zasilanie czujników i manipulatorów systemów bezprzewodowych z baterii, co oznacza pilnowanie terminów ich wymiany. W przypadku sieci przewodowych zasilanie występuje zawsze. Z kolei świadomy włamywacz wie, gdzie mniej więcej rozmieszczone są kable zasilające – magistralne sieci przewodowych. W przypadku dobrze zabezpieczonych i skonfigurowanych sieci bezprzewodowych ich unieczynnienie będzie dla niego trudniejsze.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Ogrzewanie podłogowe - ile to kosztuje?

Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne?

ogrzewanie podłogowe urządzenia grzewcze
Dla zdecydowanej większości użytkowników grzejniki kojarzą się z białą plamą widniejącą pod oknem. Taki obowiązywał dotychczas standard. Obecnie inwestorzy dążą do tego, by ten stały w naszej strefie klimatycznej element wyposażenia był jak najmniej widoczny... czytam więcej »

Chcesz aby koszty eksploatacyjne ogrzewania były niższe o ok. 50% niż w przypadku ogrzewania gazem ziemnym i aż 70% niż w przypadku ... czytam więcej»


Jakie pompy ciepła i kotły wybrać do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
11/2019

Aktualny numer:

Administrator 11/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Odpowiedzialność za szkody "chodnikowe"
  • - Split payment – co nowego?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17710|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11056|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10635|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl