CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

PFRN: Rejestr klauzul niedozwolonych źródłem dochodu dla naciągaczy

Redakcja Administratora  |  03.02.2014

Polska Federacja Rynku Nieruchomości zwróciła się do Rzecznika Praw Obywatelskich o podjęcie stosownych działań w celu wyeliminowania negatywnego i nieetycznego zjawiska jakim jest czerpanie korzyści finansowych przez firmy i instytucje z kierowania pozwów przeciwko przedsiębiorcom i namawianie do zawierania ugód.

Proceder jest przeprowadzany pod przykrywką dbania o interesy konsumentów, a narzędziem wykorzystywanym do powyższego przedsięwzięcia jest rejestr klauzul niedozwolonych prowadzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

Polska Federacja Rynku Nieruchomości otrzymuje od swoich członków, którzy prowadzą działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zapytania i zastrzeżenia dotyczące sposobu prowadzenia przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rejestru wzorców umowy uznanych za niedozwolone i prezentowania w nim postanowień uznanych za abuzywne.

Zobacz też: KIGN stworzyła centralny rejestr zarządców nieruchomości i pośredników

Analiza uwag doprowadziła do wniosku, że stosowana praktyka narusza prawo, zasady współżycia społecznego i sprawiedliwości społecznej.

Zasada swobody zawierania umów została ograniczona wprowadzoną w 2000 r. nowelizacją ustawy Kodeks cywilny. Pojawiły się w związku z tym takie pojęcia, jak „niedozwolone postanowienie umowne”, „kontrola abstrakcyjna wzorca umów”, następnie – „naruszenie zbiorowych interesów konsumentów”. 

Przedsiębiorcy dowiedzieli się, że klauzule uznane prawomocnie przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za niedozwolone, wywierają skutek także wobec osób trzecich, nie tylko stron danego postępowania.

Źródłem wiedzy o tym, które z proponowanych konsumentom we wzorcach umów postanowień zostały prawomocnie uznane za niedozwolone winien być dla przedsiębiorców rejestr postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, prowadzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2000 r. w sprawie wzoru rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone (DzU nr 62, poz. 723).

W praktyce tak jednak nie jest. W rejestrze umieszczonych jest 5499 (stan na dzień 16 stycznia 2014r) postanowień uznanych za abuzywne. Tak wielka liczba uniemożliwia wnikliwe zapoznanie się z kwestionowanymi zapisami, nie mówiąc o ich zapamiętaniu. Problemu nie rozwiązuje wyszukiwarka zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż zdarza się, iż jako wynik wyświetlanych jest od kilkuset postanowień (gdy zamiarem jest przeszukanie branży) do kilku–kilkunastu (w przypadku poszukiwania określonej frazy). 

Sprawę dodatkowo komplikuje także i to, że niedozwolone jest stosowanie w umowach zawieranych przez przedsiębiorcę z konsumentami postanowień tożsamych co do treści i celu z już wpisanymi do wspomnianego rejestru. Problem z interpretacją mają nie tylko przedsiębiorcy, dotyczy on także konsumentów, którzy chcieliby wiedzieć na jakie postanowienia, jako niekorzystne, naruszające ich interesy, nie powinni udzielać zgody w umowach.

Dla przykładu: zapoznając się z zapisami rejestru przedsiębiorca i konsument mogą się dowiedzieć, że bank nie może pobierać opłaty w wysokości 45 zł lub 40 zł z tytułu obsługi nieterminowej spłaty zadłużenia (por. poz. 4182, 5220, 4288, 5455). Próżno jednak szukać odpowiedzi, czy wolno mu ustalić opłatę niższą, a może w ogóle jej żądanie jest niedozwolone. Dodatkowym utrudnieniem jest brak uzasadnień przy klauzulach, co powoduje, że często trudno jest wywnioskować dlaczego dany zapis został zakwestionowany i wpisany do rejestru.

Utrzymanie dotychczasowego prezentowania niedozwolonych postanowień umownych prowadzi do powstania stanu sprzecznego z zamierzeniami ustawodawcy. Stan taki ocenić należy jako praktykę naruszająca prawo, dotykającą w negatywny sposób zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów.

Co więcej, wśród przedsiębiorców powstaje przekonanie, że w Polsce w sferze kształtującej umowne stosunki zobowiązaniowe z konsumentami obowiązuje prawo precedensowe. Nie tylko konsumenci mają prawo do otrzymywania rzetelnych, jasnych informacji, przysługuje ono także przedsiębiorcom. Opisana powyżej praktyka prawo do informacji w poważnym stopniu ogranicza.

Wspomnieć należy także o jeszcze jednym niekorzystnym zjawisku, uczynieniu z rzekomej obrony konsumentów, źródła dochodu. Takie praktyki stosuje kilka „stowarzyszeń” w Polsce. O fakcie tym Polska Federacja Rynku Nieruchomości była wielokrotnie informowana przez swoich członków.

Ze strony internetowej jednego ze Stowarzyszeń wynika, że wśród celów statutowych jest m.in. ochrona interesów konsumentów (umieszczony na 10 miejscu na 15 wymienionych). Cel ten zdaje się być wykonywany w bardzo specyficzny sposób. Przed skierowaniem pozwów stowarzyszenie, ani działający w jego imieniu radca prawny nie nawiązują w jakiejkolwiek formie kontaktu z przedsiębiorcą w celu  wezwania do usunięcia kontrowersyjnego zapisu w umowie, które są zdobywane często w bardzo kontrowersyjny sposób.

Natomiast po wniesieniu pozwu (wielu osobnych pozwów w przypadku kwestionowania kilku zapisów, gdyż każdy dotyczy tylko jednej klauzuli, choć kwestionowane postanowienia zamieszczone zostały w jednej umowie) stowarzyszenie kieruje do przedsiębiorcy propozycję zawarcia ugody polegającej na uiszczeniu na rzecz stowarzyszenia kwoty 360 zł (od jednego pozwu) i zobowiązania do wyeliminowania z umowy pośrednictwa klauzul abuzywnych.

Jednocześnie informuje, że w przypadku ugody (bez powiadomienia, iż w postępowaniu przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów zawarcie ugody nie jest prawnie dopuszczalne), cofnie pozew wraz ze zrzeczeniem się wszystkich dochodzonych roszczeń, czego skutkiem będzie umorzenie postępowania sądowego i nieobciążania kosztami sądowymi żadnej ze stron.

Warto przeczytać: OC pośrednika i zarządcy nieruchomości

Do propozycji ugody dołączana jest kopia wyroku wydanego w innej wniesionej przez stowarzyszenie sprawie przez Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z którego wynika w jakiej wysokości koszty – oczywiście wyższe niż 360 zł – będzie musiał ponieść przedsiębiorca w przypadku zapadnięcia niekorzystnego dla niego wyroku, przy czym przedstawia się wydanie takiego orzeczenia jako pewnik.

Uzasadnienia pozwów (podpisywanych przez radcę prawnego) są w najwyższym stopniu ogólnikowe, w przeważającej liczbie przypadków ograniczają się do przytoczenia treści art. 385 kc, i podniesienia, że  w ocenie powoda wzorzec umowy stosowany przez pozwanego jest sprzeczny z dobrymi obyczajami i narusza uzasadnione interesy konsumentów, przy czym argumenty przemawiające za tym nie są w sposób rzeczowy przedstawione, sprowadzone zostają do lakonicznego zdania. 

Tego rodzaju opracowanie pozwu wydaje się być, w naszym przekonaniu, w sprzeczności z treścią art. 6 Kodeksu etyki radcy prawnego, bowiem trudno uznać, że cechuje się rzeczowością i starannością. 

Poczynione ustalenia uzasadniają podejrzenie, że niektóre stowarzyszenia w co najmniej dziwny sposób dbając o interesy konsumentów, uczyniły z kierowania pozwów przeciwko przedsiębiorcom (np. przeciwko małym biurom turystycznym, bankom spółdzielczym, pośrednikom w obrocie nieruchomościami, właścicielom sklepów internetowych) i zawierania ugód z pozwanymi przedsiębiorcami, stałe źródło dochodu.

Polska Federacja Rynku Nieruchomości uważa, że powyższe praktyki naruszają prawo oraz zasady współżycia społecznego i w tym celu zwróciła się o pomoc do Rzecznika Praw Obywatelskich, a także do posłów na Sejm.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak łatwo naprawić dach pokryty papą? »

Masz problem z odczytem wodomierzy u lokatorów?

naprawa dachu papą odczyt liczników wody
Czy można naprawić mniejsze i większe defekty dachu bez korzystania z usług specjalistycznej ekipy? Czy też konieczna będzie wymiana całego... czytam więcej »

Jak ciężko jest zrobić spis liczników zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Możemy na szczęście sobie pomóc, dzięki czemu znacznie przyśpieszymy czas ... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »

Dlaczego warto wiedzieć więcej o zarządzaniu nieruchomościami »

Ile kosztuje ocieplenie stropodachu bloku lub wieżowca?

Studia dla zarządców Ocieplenie stropodachu
Zarządzanie nieruchomościami ma charakter interdyscyplinarny. Doradztwo, planowanie i nadzorowanie to tylko niektóre ... Czytam więcej »

Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej... chcę wiedzieć ile to kosztuje»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Jak zapewnić ciepłe grzejniki mieszkańcom?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Spadek ciśnienia wody w instalacji wodnej - co zrobić?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywamy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu budynku? »

ubezpieczenie budynku

Bardzo istotne i jednocześnie problematyczne jest ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia. Z prostego powodu – niedoszacowanie może skutkować (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
9/2019

Aktualny numer:

Administrator 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowelizacja Ustawy o własności lokali
  • - Winda pod nadzorem
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 10674|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10247|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl