CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Ile kosztuje docieplenie dachu i ile na tym można oszczędzić? ‎
https://derowerk2.administrator24.info/▲
Wypełnij formularz o swoim budynku i dowiedz się ile będzie kosztowało ocieplenie dachu i jak wpłynie to na Twoje oszczedności, gdy...
Kategorie: ocieplenie, dach, termomodernizacja, stropodachy, cena ocieplenie,

Zdalny odczyt mediów

Zdalny odczyt mediów
Zdalny odczyt mediów
www.sxc.hu

Zarządzanie budynkiem wyposażonym w urządzenia mierzące zużycie ciepła oraz wody w każdym lokalu pozwala na dokonanie podziału kosztów odpowiadających realnemu zużyciu.

Sytuacja staje się jeszcze bardziej komfortowa, kiedy odczytów urządzeń pomiarowych możemy dokonywać zdalnie.

Rozliczenia mediów zwyczajowo są dokonywane raz do roku według stanu na 31 grudnia. Właściciele co miesiąc wnoszą zaliczki, a po zakończeniu roku kalendarzowego do obowiązków zarządcy należy dostarczenie każdemu właścicielowi czy najemcy lokalu informacji o koszcie wykorzystanych mediów.

Zgodnie z art. 26 ust 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, właściciel lub zarządca nieruchomości wielolokalowej ma obowiązek całkowitego rozliczenia kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków. W przypadku, gdy ciepła woda w budynku jest przygotowywana centralnie w kotłowni lub węźle cieplnym, obowiązek ten dotyczy również jej.

W zakresie rozliczania ciepła sposób rozdziału kosztów powinien być zgodny z Prawem energetycznym, warto też zapoznać się Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (DzU z 2001 r. nr 194, poz. 1291).

Przeczytaj

Regulamin Rozliczania Mediów w budynku wyposażonym w urządzenia pomiarowe

Stosownie do brzmienia art. 45 a pkt. 10 ustawy – Prawo energetyczne, zasady rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła (oraz pozostałych mediów: wody, ścieków) na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe budynku winny być określone w formie wewnętrznego regulaminu rozliczeń, którego przyjęcie stanowi czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu.

Zwyczajowo regulamin rozliczania poddaje się głosowaniu na zebraniu wspólnoty, opcjonalnie należy zawrzeć umowy z poszczególnymi właścicielami. Należy pamiętać, że ustawa – Prawo energetyczne nakłada na wspólnotę mieszkaniową obowiązek informacyjny, polegający na podaniu do wiadomości przyjętego regulaminu w ciągu 14 dni od dnia jego wprowadzenia do stosowania.

Zarządzanie budynkiem wyposażonym w urządzenia mierzące zużycie ciepła oraz wody w każdym lokalu, a nie tylko na granicy budynku, pozwala na dokonanie podziału kosztów odpowiadających realnemu zużyciu. Sytuacja ta jest jeszcze bardziej komfortowa, kiedy odczytów urządzeń pomiarowych możemy dokonywać zdalnie.

Radiowy bezprzewodowy system odczytu wodomierzy (ciepłomierzy)

Radiowy system odczytu wodomierzy (ciepłomierzy) to nowoczesny i niezawodny sposób zdalnego zbierania danych z lokali mieszkaniowych oraz części wspólnych nieruchomości. Opiera się na przesyłaniu informacji za pośrednictwem fal radiowych. Radiowy odczyt liczników ogranicza możliwość wystąpienia pomyłek związanych z czynnikiem ludzkim, skraca czas odczytu, a przez to – obniża ich koszty. Odczyt dokonywany bez wizyty inkasenta zapewnia ochronę prywatności użytkownika lokalu.

System umożliwia odczyt wskazań w przypadku utrudnionego dostępu czy nieobecności lokatora. Użyta technologia gwarantuje niski pobór mocy, a tym samym długoletnią, bezobsługową pracę urządzeń. Niektórzy producenci proponują system mieszany: dane z wodomierza czy ciepłomierza są przesyłane drogą radiową do urządzenia zbierającego dane, a następnie – albo drogą radiową, albo przy pomocy transmisji GPRS (General Packet Radio Service, technologia wykorzystywana przez operatorów sieci GSM) – dostarczane do komputera klasy PC, który przygotowuje raporty.

Wyposażenie wodomierza, ciepłomierza

Typowe elementy składowe takiego systemu to wodomierz lub ciepłomierz przystosowany do odczytu drogą radiową i zabezpieczony przed działaniem zewnętrznego pola magnetycznego. Najczęściej producenci wykorzystują dwa rozwiązania pozwalające na odczyt radiowy: głowicę montowaną bezpośrednio na wodomierzu czy ciepłomierzu lub głowicę oddaloną od urządzenia pomiarowego i połączoną z nim kablem.

Elementem, który pozwala na zdalny odczyt, jest wyposażona w baterię głowica radiowa – nakładka montowana na wodomierzu. Tak skonstruowany układ wymaga pełnej zgodności wymiarów i rozwiązań mechanicznych, głowica musi być precyzyjnie nałożona na wodomierz.

Niezbędna jest też funkcja przekazywania impulsów z niego do głowicy. Proces współpracy głowicy z wodomierzem (ciepłomierzem) wykorzystuje właściwości pola magnetycznego i jego impulsowego oddziaływania na czujnik w głowicy radiowej. Niski pobór mocy gwarantuje pracę baterii nawet przez 10–12 lat.

Całość – wodomierz (czy ciepłomierz) wraz z głowicą – tworzy zamknięty układ. Wbudowana pamięć pozwala na odczyt zużycia wody z okresu 12–18 miesięcy, w zależności od producenta oferowanego systemu.

Bardzo istotna jest ta funkcja systemu, która pozwala na wykrycie niepożądanych ingerencji, prowadzących do zafałszowania odczytów poprzez wykonanie takich niedozwolonych operacji, jak przyłożenie magnesu neodymowego, zdjęcie nakładki, przepływ wsteczny.

Oprócz diagnozowania działań ze strony nieuczciwych mieszkańców, za pomocą nakładki można wykryć inne zdarzenia istotne dla prawidłowego działania systemu wodociągowego, którymi są wyciek albo przekroczenie maksymalnego przepływu.

Alternatywnym rozwiązaniem, które stosują niektórzy producenci, jest zastosowanie głowicy radiowej wyposażonej w przewód łączący z dowolnym wodomierzem o wyjściu impulsowym. Tutaj proces oddziaływania pola magnetycznego na czujnik w głowicy zastąpiono bezpośrednim połączeniem kablowym – z reguły długość kabla to do 10 m.

Taka koncepcja ma następujące zalety: możemy oddalić głowicę radiową od miejsca usytuowania wodomierza czy ciepłomierza impulsowego, a dzięki w miarę swobodnej lokalizacji głowicy – umieścić ją w dogodnym miejscu z uwagi na późniejszy odczyt drogą radiową.

Sposoby zbierania i odczyt danych

Odczytu danych z nakładki najczęściej dokonujemy przy pomocy odbiornika fal radiowych – palmtopa, na którym jest zainstalowany program pozwalający na zdalny odbiór informacji oraz na programowanie nakładek (transmisja dwukierunkowa). Najczęściej wykorzystywana częstotliwość to 868 MHz (długość fali ok. 0,4 m), alternatywą jest częstotliwość 433 MHz (długość fali ok. 0,8 m). Im fala dłuższa, tym większy zasięg, ale tym bardziej też jest czuła na zewnętrzne zakłócenia przez inne fale radiowe.

Przy programowaniu nakładki wprowadzamy następujące dane: numer fabryczny wodomierza (ciepłomierza), z którym współpracuje dana głowica, wartość impulsu wyrażoną w jednostkach objętości, GJ dla ciepłomierza oraz stan początkowy odczytany bezpośrednio z licznika.

Za pomocą palmtopa wyposażonego w antenę o bardzo dobrych parametrach można dokonywać odczytów z odległości nawet do 300 m. W kolejnym etapie dane są przegrywane na komputer, gdzie są generowane raporty dla poszczególnych lokali.

Producenci systemów zdalnego odczytu wprowadzają na rynek kolejne nowości. Samochód inkasenta można np. wyposażyć w zewnętrzną antenę montowaną na dachu, dzięki czemu odczytów można dokonywać, objeżdżając okolicę.

Kup Poradnik: Opomiarowanie i rozliczanie mediów

Innym sposobem kompletowania danych jest zamontowanie w budynku koncentratora, który na bieżąco zbiera je z modułów radiowych, a następnie za pośrednictwem sieci komórkowej, przy użyciu transmisji GPRS, przekazuje na serwer znajdujący się w firmie zarządzającej budynkiem lub prowadzącej rozliczenia.

Transmisja GPRS, tak jak transmisja radiowa, jest dwukierunkowa. Jeden koncentrator może obsługiwać do 1000 modułów radiowych i zazwyczaj wystarcza to na jeden budynek, bez względu na ilość przyłączy.

Urządzenie należy instalować w geometrycznym środku budynku. Koncentrator zasilany jest z sieci 230 V AC lub, w przypadku braku zasilania sieciowego, z wewnętrznego akumulatora. Protokół komunikacji pomiędzy nakładką a urządzeniem odczytującym musi być zgodny z normą Europejską PN-EN 13757-4 lub normą PN-EN 1434-3.

Raportowanie

Po zebraniu danych należy przygotować raporty. Standardowo znajdują się w nich następujące informacje: numer wodomierza, data odczytu, pełny rozbiór wody za okres od poprzedniego odczytu (w m³), rozbiór wody przepływu wstecznego (w m³), bilansowanie zużycia wody pomiędzy licznikiem głównym a licznikami w lokalach.

Dla bezpieczeństwa przy odczycie danych podawana jest informacja o niskim poziomie baterii – alarmowy jest stan zapewniający jej poprawne działanie przez krócej niż rok (może to uniemożliwić kolejny odczyt).

Dodatkowo analiza zużycia wody może pozwolić na porównanie, czy pobrana ilość wody jest adekwatna do ilości osób zgłoszonych w lokalu. Poza mediami rozliczanymi z faktycznego zużycia mamy pozycje, które są rozliczane w przeliczeniu na osoby zamieszkujące w lokalu. To np. śmieci lub korzystanie z windy.

Zdalny system odczytu danych z wodomierzy i ciepłomierzy może być stosowany zarówno w starym, jak i w nowym budownictwie, wymaga tylko zamontowania urządzeń przystosowanych do radiowego odczytu. W przypadku posiadania już budynku wyposażonego w wodomierze, najwygodniejszy do tego, aby je przystosować lub wymienić, jest moment legalizacji.

Wodomierz, jako ważne urządzenie pomiaru i rozliczania się, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2008 r. w sprawie kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych, objęty jest obowiązkiem legalizacji. Przy pierwszej instalacji okres ważności akredytacji to pięć lat.

Radiowy system zdalnego odczytu często stosuje się w już istniejących obiektach ze względu na małą ingerencję w elewacje mieszkań / budynków. Jego ograniczeniem jest zasięg odczytu oraz integracji z nadrzędnymi systemami automatyki, dlatego też rzadko wykorzystuje się go w dużych obiektach przemysłowych czy biurowcach. Problemem jest również brak kompatybilności pomiędzy rozwiązaniami różnych producentów.

Zdalny odczyt mediów z magistrali M-BUS

Drugie rozwiązanie zdalnego odczytu to system magistralowy, który jest często stosowany w nowo powstających budynkach lub tam, gdzie występuje możliwość położenia przewodu magistralowego w istniejącym już budynku.

Funkcjonalność systemu jest porównywalna z systemami radiowymi. Zapewnia on kompleksowe rozwiązania odczytu i ewidencji wskazań z urządzeń pomiarowych wyposażonych w wyjście impulsowe (wodomierze, ciepłomierze, liczniki gazu itp.) lub bezpośrednio w wyjście M-BUS (stosowane głownie w ciepłomierzach lub licznikach energii).

Czytaj też: Zdalny odczyt mediów na osiedlu

Nowe Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania. Poradnik. Przepisy z komentarzen i 170 rysunkami. Wydanie 10. uaktualnione i rozszerzone. Dodatek specjalistyczny "Efektywność energetyczna w budownictwie"
SPIS TREŚCI »
CZYTAJ OPIS »

W przypadku systemu M-BUS wykorzystuje się tradycyjne łącze dwuprzewodowe, magistralowe. Takie rozwiązanie znajduje zastosowanie zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i w dużych obiektach gospodarczych. Zaletą systemu M-BUS jest możliwość połączenia wielu urządzeń w jeden system oraz ich kontroli i nawigacji ich poprzez jednostkę centralną.

Zwyczajowo system M-BUS składa się z konwerterów sygnału impuls–M-BUS (lub urządzenia pomiarowego wyposażonego w wewnętrzny moduł M-BUS), centrali głównej, tzw. Mastera M-BUS oraz oprogramowania do odczytu wskazań.

Przewagą systemu M-BUS nad systemami radiowymi jest możliwość współpracy urządzeń wielu producentów w jednej sieci, dzięki standaryzacji protokołu M-BUS. Charakterystyczne cechy interfejsu M-BUS:

  • wskazania są odczytywane elektronicznie,
  • magistrala systemowa to przewód dwużyłowy, do którego można podłączyć wszystkie urządzenia,
  • wszystkie liczniki / konwertery są indywidualnie adresowane,
  • oprócz możliwości odczytu danych lokalnie istnieje możliwość odczytu zdalnego przez komputer.

System M-BUS pozwala na funkcjonowanie dużej liczby urządzeń w magistrali. Dodatkowo może być szybko i łatwo rozbudowany sieci dzięki sieci Ethernet / Internet. Mając system magistralowy z łączem internetowym w jednej części miasta, wszystkie dane można odczytać zarówno w innej części miasta, jak i w zupełnie innym miejscu, poprzez łącze internetowe.

Taniej i skuteczniej

Zdalny system odczytu mediów (radiowy, M-BUS) to innowacyjny i skuteczny sposób zbierania danych. Obniża koszty odczytu, nie trzeba przy nim zatrudniać inkasenta. Gwarantuje zachowanie prywatności mieszkańców. Jest niezawodny dzięki wykorzystaniu transmisji dwukierunkowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem. Eliminuje błędy odczytów związane z czynnikiem ludzkim, które czasami powstają, gdy mieszkańcy sami dostarczają informacje. Pozwala dokonać odczytu w trudno dostępnych miejscach.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (DzU z 2001 r. nr 72, poz. 747),
  • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (DzU z 2003 r. nr 153, poz.1504),
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (DzU z 2001 r. nr 194, poz. 1291).

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Wszystko o ogrzewaniu osiedla gazem LPG »

Ogrzewanie osiedlaPlanujesz zmianę ogrzewania, ale nie masz dostępu do gazu ziemnego lub ciepła systemowego?Czytam więcej »


Nowoczesna alternatywa dla tradycyjnej naprawy rur »

Ogrzewanie osiedlaJak łatwo i bezinwazyjnie przeprowadzić remont przy pomocy rewolucyjnej technologii?Czytam więcej »


Stacja dezynfekcji w budynku - co wybrać? »

Stacja do dezynkecjiKoronawirus, który opanował niemal cały świat, znacząco zmienił funkcjonowanie naszej codzienności. To, że mamy więcej swobód, nie znaczy, że cały... Czytam więcej »


Poznaj tajemnicę komfortowej i taniej pompy cieplnej »

Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »

pompy ciepła i ogrzewanie kotły
Pompy ciepła w dzisiejszych czasach to bardzo nowoczesne i zautomatyzowane urządzenia. Przy prawidłowym zaprojektowaniu, wykonaniu instalacji i eksploatacji, nie generują... Chcę wiedzieć »

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do ogrzewania małych, jak i dużych powierzchni... czytam więcej »


Czy wiesz, że wykonanie równoważenia instalacji może doprowadzić do 35% obniżenia rachunków ze energię grzewczą?

oszczedzanie energii grzewczejWykonanie równoważenia instalacji, w trakcie prac termomodernizacyjnych, zapobiega występowaniu negatywnych zjawisk w instalacji, takich jak: podprzepływy i nadprzepływy, które... Czytam więcej »


Jak wykonać ocieplenie w systemie ETICS?

austrotherm badanie Etics Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku w systemie ETICS poprawia zarówno trwałość, jak i izolacyjność cieplną budynku. Wszystkie czynności, które dotyczą ocieplenia budynku w systemie ETICS należy... Czytam więcej »


Bezpieczne place zabaw na osiedlu - jakie atesty?

Fundusze Termomodernizacji i Remontów - nowe zasady?

Place zabaw na osiedlu Fundusz remontowy
W naszym kraju powstaje coraz więcej miejsc, które służą aktywnemu spędzaniu czasu – place zabaw, siłownie plenerowe. Jednak ich funkcja nie sprowadza się jedynie... Czytam więcej »

Fundusz Termomodernizacji i Remontów utworzono w Banku Gospodarstwa Krajowego w miejsce Funduszu Termomodernizacji. Podstawą prawną Funduszu jest ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i... Czytam więcej »


Fasada, podłoga, dach - ocieplenie na ocieplenie »

Jak oszczędzić i zatrzymać ciepło w swoim domu? »

dezynfekcja wody w instalacji ciepło w domu
W przypadku budynków, w których ochrona cieplna ścian przed utratą ciepła jest niewystarczająca w stosunku do obowiązujących standardów energooszczędności, możliwe... czytam dalej »

Czy wiesz, że skuteczna izolacja termiczna budynku to inwestycja, która się zwraca w czasie krótszym, niż myślisz? To nie tylko ciepło w twoim domu, to także... chcę wiedzieć więcej»


Jak wykorzystać energię cieplną przyrody?

Pompy ciepła ogrzewanie z naturąEnergia odnawialna jest bezpłatnym i niewyczerpalnym źródłem energii, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by je efektywnie wykorzystywać. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także... zobacz, jakie rozwiązanie wybrać »


Kotły gazowe - jakie wybrać i na co zwrócić uwagę?

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników i filtrowanie zanieczyszczń »

Ciepła woda użytkowa odpowietrzenie kaloryferów

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... Czytam więcej »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Oto śmietniki, które zdobią osiedla»
Detektory gazów w garażach śmietniki ese
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Miejsca składowania odpadów to przeważnie duży problem dla zarządcy. Jak utrzymać go w czystości i sprawić, aby nie szpecił wizerunku osiedla, a stał się jego wizytówką... czytam dalej »

Całodobowy nadzór nad osiedlem o wiele taniej?
Jak wybrać dobry ciepłomierz »
monitoring osiedla i budynku ciepłomierze jaki wybrać
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Zdalny odczyt mediów to na obecny czas – trwającej pandemii – pożądane rozwiązanie. Trzeba przyznać, że  z powodzeniem jest wykorzystywany w mieszkalnictwie. Postęp w dziedzinie technik informatycznych... Masz pytanie odnośnie instalacji ciepłomierza? Zadzwoń! +48 603 50 90 05»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
7-8/2020

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Zmiany w Prawie budowlanym
  • - Wyrok eksmisyjny w SM
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 19449|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 16586|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11861|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl