CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Zdalny odczyt mediów

Zdalny odczyt mediów
Zdalny odczyt mediów
www.sxc.hu

Zarządzanie budynkiem wyposażonym w urządzenia mierzące zużycie ciepła oraz wody w każdym lokalu pozwala na dokonanie podziału kosztów odpowiadających realnemu zużyciu.

Sytuacja staje się jeszcze bardziej komfortowa, kiedy odczytów urządzeń pomiarowych możemy dokonywać zdalnie.

Rozliczenia mediów zwyczajowo są dokonywane raz do roku według stanu na 31 grudnia. Właściciele co miesiąc wnoszą zaliczki, a po zakończeniu roku kalendarzowego do obowiązków zarządcy należy dostarczenie każdemu właścicielowi czy najemcy lokalu informacji o koszcie wykorzystanych mediów.

Zgodnie z art. 26 ust 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę, właściciel lub zarządca nieruchomości wielolokalowej ma obowiązek całkowitego rozliczenia kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków. W przypadku, gdy ciepła woda w budynku jest przygotowywana centralnie w kotłowni lub węźle cieplnym, obowiązek ten dotyczy również jej.

W zakresie rozliczania ciepła sposób rozdziału kosztów powinien być zgodny z Prawem energetycznym, warto też zapoznać się Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (DzU z 2001 r. nr 194, poz. 1291).

Przeczytaj

Regulamin Rozliczania Mediów w budynku wyposażonym w urządzenia pomiarowe

Stosownie do brzmienia art. 45 a pkt. 10 ustawy – Prawo energetyczne, zasady rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła (oraz pozostałych mediów: wody, ścieków) na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe budynku winny być określone w formie wewnętrznego regulaminu rozliczeń, którego przyjęcie stanowi czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu.

Zwyczajowo regulamin rozliczania poddaje się głosowaniu na zebraniu wspólnoty, opcjonalnie należy zawrzeć umowy z poszczególnymi właścicielami. Należy pamiętać, że ustawa – Prawo energetyczne nakłada na wspólnotę mieszkaniową obowiązek informacyjny, polegający na podaniu do wiadomości przyjętego regulaminu w ciągu 14 dni od dnia jego wprowadzenia do stosowania.

Zarządzanie budynkiem wyposażonym w urządzenia mierzące zużycie ciepła oraz wody w każdym lokalu, a nie tylko na granicy budynku, pozwala na dokonanie podziału kosztów odpowiadających realnemu zużyciu. Sytuacja ta jest jeszcze bardziej komfortowa, kiedy odczytów urządzeń pomiarowych możemy dokonywać zdalnie.

Radiowy bezprzewodowy system odczytu wodomierzy (ciepłomierzy)

Radiowy system odczytu wodomierzy (ciepłomierzy) to nowoczesny i niezawodny sposób zdalnego zbierania danych z lokali mieszkaniowych oraz części wspólnych nieruchomości. Opiera się na przesyłaniu informacji za pośrednictwem fal radiowych. Radiowy odczyt liczników ogranicza możliwość wystąpienia pomyłek związanych z czynnikiem ludzkim, skraca czas odczytu, a przez to – obniża ich koszty. Odczyt dokonywany bez wizyty inkasenta zapewnia ochronę prywatności użytkownika lokalu.

System umożliwia odczyt wskazań w przypadku utrudnionego dostępu czy nieobecności lokatora. Użyta technologia gwarantuje niski pobór mocy, a tym samym długoletnią, bezobsługową pracę urządzeń. Niektórzy producenci proponują system mieszany: dane z wodomierza czy ciepłomierza są przesyłane drogą radiową do urządzenia zbierającego dane, a następnie – albo drogą radiową, albo przy pomocy transmisji GPRS (General Packet Radio Service, technologia wykorzystywana przez operatorów sieci GSM) – dostarczane do komputera klasy PC, który przygotowuje raporty.

Wyposażenie wodomierza, ciepłomierza

Typowe elementy składowe takiego systemu to wodomierz lub ciepłomierz przystosowany do odczytu drogą radiową i zabezpieczony przed działaniem zewnętrznego pola magnetycznego. Najczęściej producenci wykorzystują dwa rozwiązania pozwalające na odczyt radiowy: głowicę montowaną bezpośrednio na wodomierzu czy ciepłomierzu lub głowicę oddaloną od urządzenia pomiarowego i połączoną z nim kablem.

Elementem, który pozwala na zdalny odczyt, jest wyposażona w baterię głowica radiowa – nakładka montowana na wodomierzu. Tak skonstruowany układ wymaga pełnej zgodności wymiarów i rozwiązań mechanicznych, głowica musi być precyzyjnie nałożona na wodomierz.

Niezbędna jest też funkcja przekazywania impulsów z niego do głowicy. Proces współpracy głowicy z wodomierzem (ciepłomierzem) wykorzystuje właściwości pola magnetycznego i jego impulsowego oddziaływania na czujnik w głowicy radiowej. Niski pobór mocy gwarantuje pracę baterii nawet przez 10–12 lat.

Całość – wodomierz (czy ciepłomierz) wraz z głowicą – tworzy zamknięty układ. Wbudowana pamięć pozwala na odczyt zużycia wody z okresu 12–18 miesięcy, w zależności od producenta oferowanego systemu.

Bardzo istotna jest ta funkcja systemu, która pozwala na wykrycie niepożądanych ingerencji, prowadzących do zafałszowania odczytów poprzez wykonanie takich niedozwolonych operacji, jak przyłożenie magnesu neodymowego, zdjęcie nakładki, przepływ wsteczny.

Oprócz diagnozowania działań ze strony nieuczciwych mieszkańców, za pomocą nakładki można wykryć inne zdarzenia istotne dla prawidłowego działania systemu wodociągowego, którymi są wyciek albo przekroczenie maksymalnego przepływu.

Alternatywnym rozwiązaniem, które stosują niektórzy producenci, jest zastosowanie głowicy radiowej wyposażonej w przewód łączący z dowolnym wodomierzem o wyjściu impulsowym. Tutaj proces oddziaływania pola magnetycznego na czujnik w głowicy zastąpiono bezpośrednim połączeniem kablowym – z reguły długość kabla to do 10 m.

Taka koncepcja ma następujące zalety: możemy oddalić głowicę radiową od miejsca usytuowania wodomierza czy ciepłomierza impulsowego, a dzięki w miarę swobodnej lokalizacji głowicy – umieścić ją w dogodnym miejscu z uwagi na późniejszy odczyt drogą radiową.

Sposoby zbierania i odczyt danych

Odczytu danych z nakładki najczęściej dokonujemy przy pomocy odbiornika fal radiowych – palmtopa, na którym jest zainstalowany program pozwalający na zdalny odbiór informacji oraz na programowanie nakładek (transmisja dwukierunkowa). Najczęściej wykorzystywana częstotliwość to 868 MHz (długość fali ok. 0,4 m), alternatywą jest częstotliwość 433 MHz (długość fali ok. 0,8 m). Im fala dłuższa, tym większy zasięg, ale tym bardziej też jest czuła na zewnętrzne zakłócenia przez inne fale radiowe.

Przy programowaniu nakładki wprowadzamy następujące dane: numer fabryczny wodomierza (ciepłomierza), z którym współpracuje dana głowica, wartość impulsu wyrażoną w jednostkach objętości, GJ dla ciepłomierza oraz stan początkowy odczytany bezpośrednio z licznika.

Za pomocą palmtopa wyposażonego w antenę o bardzo dobrych parametrach można dokonywać odczytów z odległości nawet do 300 m. W kolejnym etapie dane są przegrywane na komputer, gdzie są generowane raporty dla poszczególnych lokali.

Producenci systemów zdalnego odczytu wprowadzają na rynek kolejne nowości. Samochód inkasenta można np. wyposażyć w zewnętrzną antenę montowaną na dachu, dzięki czemu odczytów można dokonywać, objeżdżając okolicę.

Kup Poradnik: Opomiarowanie i rozliczanie mediów

Innym sposobem kompletowania danych jest zamontowanie w budynku koncentratora, który na bieżąco zbiera je z modułów radiowych, a następnie za pośrednictwem sieci komórkowej, przy użyciu transmisji GPRS, przekazuje na serwer znajdujący się w firmie zarządzającej budynkiem lub prowadzącej rozliczenia.

Transmisja GPRS, tak jak transmisja radiowa, jest dwukierunkowa. Jeden koncentrator może obsługiwać do 1000 modułów radiowych i zazwyczaj wystarcza to na jeden budynek, bez względu na ilość przyłączy.

Urządzenie należy instalować w geometrycznym środku budynku. Koncentrator zasilany jest z sieci 230 V AC lub, w przypadku braku zasilania sieciowego, z wewnętrznego akumulatora. Protokół komunikacji pomiędzy nakładką a urządzeniem odczytującym musi być zgodny z normą Europejską PN-EN 13757-4 lub normą PN-EN 1434-3.

Raportowanie

Po zebraniu danych należy przygotować raporty. Standardowo znajdują się w nich następujące informacje: numer wodomierza, data odczytu, pełny rozbiór wody za okres od poprzedniego odczytu (w m³), rozbiór wody przepływu wstecznego (w m³), bilansowanie zużycia wody pomiędzy licznikiem głównym a licznikami w lokalach.

Dla bezpieczeństwa przy odczycie danych podawana jest informacja o niskim poziomie baterii – alarmowy jest stan zapewniający jej poprawne działanie przez krócej niż rok (może to uniemożliwić kolejny odczyt).

Dodatkowo analiza zużycia wody może pozwolić na porównanie, czy pobrana ilość wody jest adekwatna do ilości osób zgłoszonych w lokalu. Poza mediami rozliczanymi z faktycznego zużycia mamy pozycje, które są rozliczane w przeliczeniu na osoby zamieszkujące w lokalu. To np. śmieci lub korzystanie z windy.

Zdalny system odczytu danych z wodomierzy i ciepłomierzy może być stosowany zarówno w starym, jak i w nowym budownictwie, wymaga tylko zamontowania urządzeń przystosowanych do radiowego odczytu. W przypadku posiadania już budynku wyposażonego w wodomierze, najwygodniejszy do tego, aby je przystosować lub wymienić, jest moment legalizacji.

Wodomierz, jako ważne urządzenie pomiaru i rozliczania się, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 stycznia 2008 r. w sprawie kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych, objęty jest obowiązkiem legalizacji. Przy pierwszej instalacji okres ważności akredytacji to pięć lat.

Radiowy system zdalnego odczytu często stosuje się w już istniejących obiektach ze względu na małą ingerencję w elewacje mieszkań / budynków. Jego ograniczeniem jest zasięg odczytu oraz integracji z nadrzędnymi systemami automatyki, dlatego też rzadko wykorzystuje się go w dużych obiektach przemysłowych czy biurowcach. Problemem jest również brak kompatybilności pomiędzy rozwiązaniami różnych producentów.

Zdalny odczyt mediów z magistrali M-BUS

Drugie rozwiązanie zdalnego odczytu to system magistralowy, który jest często stosowany w nowo powstających budynkach lub tam, gdzie występuje możliwość położenia przewodu magistralowego w istniejącym już budynku.

Funkcjonalność systemu jest porównywalna z systemami radiowymi. Zapewnia on kompleksowe rozwiązania odczytu i ewidencji wskazań z urządzeń pomiarowych wyposażonych w wyjście impulsowe (wodomierze, ciepłomierze, liczniki gazu itp.) lub bezpośrednio w wyjście M-BUS (stosowane głownie w ciepłomierzach lub licznikach energii).

Czytaj też: Zdalny odczyt mediów na osiedlu

Nowe Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania. Poradnik. Przepisy z komentarzen i 170 rysunkami. Wydanie 10. uaktualnione i rozszerzone. Dodatek specjalistyczny "Efektywność energetyczna w budownictwie"
SPIS TREŚCI »
CZYTAJ OPIS »

W przypadku systemu M-BUS wykorzystuje się tradycyjne łącze dwuprzewodowe, magistralowe. Takie rozwiązanie znajduje zastosowanie zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i w dużych obiektach gospodarczych. Zaletą systemu M-BUS jest możliwość połączenia wielu urządzeń w jeden system oraz ich kontroli i nawigacji ich poprzez jednostkę centralną.

Zwyczajowo system M-BUS składa się z konwerterów sygnału impuls–M-BUS (lub urządzenia pomiarowego wyposażonego w wewnętrzny moduł M-BUS), centrali głównej, tzw. Mastera M-BUS oraz oprogramowania do odczytu wskazań.

Przewagą systemu M-BUS nad systemami radiowymi jest możliwość współpracy urządzeń wielu producentów w jednej sieci, dzięki standaryzacji protokołu M-BUS. Charakterystyczne cechy interfejsu M-BUS:

  • wskazania są odczytywane elektronicznie,
  • magistrala systemowa to przewód dwużyłowy, do którego można podłączyć wszystkie urządzenia,
  • wszystkie liczniki / konwertery są indywidualnie adresowane,
  • oprócz możliwości odczytu danych lokalnie istnieje możliwość odczytu zdalnego przez komputer.

System M-BUS pozwala na funkcjonowanie dużej liczby urządzeń w magistrali. Dodatkowo może być szybko i łatwo rozbudowany sieci dzięki sieci Ethernet / Internet. Mając system magistralowy z łączem internetowym w jednej części miasta, wszystkie dane można odczytać zarówno w innej części miasta, jak i w zupełnie innym miejscu, poprzez łącze internetowe.

Taniej i skuteczniej

Zdalny system odczytu mediów (radiowy, M-BUS) to innowacyjny i skuteczny sposób zbierania danych. Obniża koszty odczytu, nie trzeba przy nim zatrudniać inkasenta. Gwarantuje zachowanie prywatności mieszkańców. Jest niezawodny dzięki wykorzystaniu transmisji dwukierunkowej pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem. Eliminuje błędy odczytów związane z czynnikiem ludzkim, które czasami powstają, gdy mieszkańcy sami dostarczają informacje. Pozwala dokonać odczytu w trudno dostępnych miejscach.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (DzU z 2001 r. nr 72, poz. 747),
  • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (DzU z 2003 r. nr 153, poz.1504),
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (DzU z 2001 r. nr 194, poz. 1291).

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Przegląd budynku - pobierz bezpłatnie gotową dokumentację »

prawo budowlaneProtokół kontroli kanałów spalinowych, protokół odbioru robót przy odstąpieniu od umowy, uniwersalny protokół przekazania nieruchomości, protokół kontroli obowiązkowej po zakończonej budowie lub... Chcę pobrać »


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Zamów bezpłatną wizytę konsultanta i osusz swój dom lub budynek ▼

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Wystarczy, że zostawisz do siebie kontakt, a Konsultant skontaktuje się z Tobą. Podczas kontaktu zostanie ustalony dogodny dla Ciebie termin nieodpłatnego badania zawilgocenia obiektu. W trakcie tej wizyty dowiesz się... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Zima i obowiązki zarządcy odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Głowice i zawory termostatyczne - jakie wybrać?
Czy wiesz, że możesz monitorować i sterować zestawami do podnoszenia ciśnienia wody»
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Spadek ciśnienia wody w instalacji wodnej - co zrobić?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu budynku? »

ubezpieczenie budynku

Bardzo istotne i jednocześnie problematyczne jest ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia. Z prostego powodu – niedoszacowanie może skutkować (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
9/2019

Aktualny numer:

Administrator 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowelizacja Ustawy o własności lokali
  • - Winda pod nadzorem
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17330|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10819|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10393|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl