CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Czym się kierować w doborze i montażu wodomierza?

Marcin Piecyk  |  11.02.2014
Czym się kierować w doborze i montażu wodomierza?
Czym się kierować w doborze i montażu wodomierza?

W zależności od charakteru inwestycji budowlanej zastosowanie mają różne rodzaje wodomierzy, a tych na rynku jest wiele. Dobór właściwego i przeprowadzenie prawidłowego montażu, to zadanie wymagające przygotowania i zebrania kilku istotnych informacji. Podpowiemy jak się do tego zabrać.

Wodomierz to urządzenie pomiarowe instalowane w sieci wodociągowej na przyłączu doprowadzającym wodę do nieruchomości.

W budynkach wielorodzinnych dodatkowo stosuje się wodomierze na łączach doprowadzających wodę do poszczególnych lokali.

Osobno mierzone jest zużycie wody ciepłej i zimnej, dlatego montowane są dwa wodomierze. Dzięki tym urządzeniom pomiarowym, każdy użytkownik płaci wyłącznie za swoje zużycie wody. Precyzyjność obliczenia jest zależna od wybrania odpowiedniego wodomierza i właściwego montażu.

Dobór wodomierza

Dobór wodomierza powinien bazować na wcześniejszym monitoringu zużycia wody w nieruchomości. Można też zebrać wyniki pomiarów w budynkach, które są zbliżone do naszego obiektu pod względem ilości lokali i użytkowników.

Podstawą doboru wodomierza głównego w budynku, powinien być spodziewany przepływ wody. Określa się go za pomocą monitoringu przeprowadzanego w terminie uzgodnionym pomiędzy dostawcą wody a zarządcą budynku.

Wybór właściwego wodomierza powinien być dyktowany określeniem takich kryteriów jak: wielkość, sposób dokonywania pomiaru oraz warunki eksploatacji.

Dodatkowym czynnikiem jest cena, na którą wpływa średnica i typ urządzenia. Należy również zwrócić uwagę na takie czynniki jak:

  • przepływ wody, który wynika z charakterystyki instalacji wodnej;
  • ciśnienie wody w strumieniu zasilającym wraz z dopuszczalną stratą ciśnień;
  • temperatura mierzonej wody;
  • zanieczyszczenia wody (chemiczne, osadowe);
  • dopuszczalna strata ciśnienia na wodomierzu;
  • dostępna przestrzeń do instalacji i kształt rurociągu;
  • pozycja montażu – pozioma lub pionowa.

Miejsce instalacji wodomierzy

W budynkach zestaw wodomierzowy powinien być zainstalowany w piwnicy lub na parterze. Jeśli nie ma piwnicy, dozwolone jest ulokowanie wodomierza w studzience podłogowej lub w studzience położonej poza budynkiem.

Zestaw wodomierzowy powinien być zamontowany na maksymalnej wysokości 1,8 m wysokości od podłogi i nie dalej niż 1 m od ściany zewnętrznej budynku, a gdy nie jest to możliwe, w pomieszczeniu obok.

W każdym wypadku miejsce instalacji powinno być specjalnie wydzielone i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych oraz chronione przed wibracjami, wstrząsami, temperaturą poniżej +4,0oC i czynnikami korozyjnymi. Miejsce ma zapewnić łatwy montaż i demontaż urządzenia, oraz łatwy odczyt wskazań i numeru seryjnego urządzenia.

 

 

Urządzenia wspierające

Pobór wody z instalacji przed miejscem montażu wodomierza jest nielegalny, stąd nie powinno się instalować przed wodomierzem żadnych innych urządzeń, które to umożliwiają. Jedyny wyjątek dotyczy urządzenia jakim jest reduktor ciśnienia, którego montaż powinien przeprowadzić dostawca wody.

Wodomierz działa prawidłowo, gdy jest całkowicie wypełniony wodą podczas użytkowania. W przypadku gdy nie można uniknąć gromadzenia się powietrza w instalacji, należy zamontować urządzenie usuwające powietrze z wody. Jeśli natomiast w wodzie występują zawiesiny, stosuje się filtr mechaniczny.

Wszystkie te urządzenia montowane są po stronie dopływowej wodomierza, włącznie z zaworem odcinającym wodę. Dodatkowo, by nie narażać dostawcy na straty finansowe, po stronie dopływowej urządzenia stosuje się plomby zabezpieczające przed nieuprawnionym demontażem.

Prawidłowy montaż wodomierza

Od strony doprowadzającej wodę do głównego wodomierza w budynku, powinna płynąć wyłącznie woda wodociągowa. Przewody po obu stronach należy prowadzić tak, aby leżały względem siebie w linii prostej. By zapewnić prawidłowość wskazań i długotrwałe użytkowanie, już przed montażem warto ograniczyć czynniki wpływające na zaburzenia prędkości przepływu oraz zawirowania strumienia wody. Czynnikiem takim są m.in. niedopasowane uszczelki, zwężki i zbędne kolanka.

Przed montażem należy również przepłukać rurociąg, co pozwoli usunąć zanieczyszczenia. Wodomierz można zamontować w pozycji poziomej lub pionowej, oznaczonej na jego tarczy literami H (poziome położenie wodomierza) oraz V (położenie pionowe).

W żadnym wypadku nie należy instalować wodomierza tak, aby tarcza zegarowa była skierowana do dołu (tj. do góry nogami).

Dodatkowo trzeba mieć na uwadze, że każdy montaż pod kątem do pozycji poziomej, jest traktowany jako montaż pionowy.

Należy też zwrócić uwagę na zależność klasy metrologicznej wodomierza od sposobu jego zainstalowania. Jeżeli oś wirnika jest ustawiona pionowo do ziemi, to dokładność pomiaru jest największa. Jeżeli natomiast oś wirnika wodomierza jest ustawiona poziomo, to rosną opory obrotu wirnika w łożyskach i dokładność pomiaru maleje. Stąd ten sam wodomierz może mieć dwie klasy metrologiczne w zależności od sposobu zamontowania, np. klasę A (mierniczo niższą – mniej dokładną) lub klasę B (mierniczo wyższą od A).

Pierwsze uruchomienie

Aby pierwsze uruchomienie przebiegało prawidłowo, należy całkowicie zakończyć montaż. Wodę doprowadza się do wodomierza powoli, przy otwartych odpowietrznikach, które stopniowo uwolnią powietrze nagromadzone w trakcie montażu. Dzięki temu nie wywołamy zbyt szybkich obrotów wodomierza, grożących uszkodzeniem urządzenia już na początku użytkowania.

Sposoby użytkowania

Zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi przyrządów pomiarowych, użytkowane wodomierze podlegają kontroli metrologicznej, polegającej na legalizacji co 5 lat. Oznacza to, że po upływie tego czasu wodomierz należy wymienić.

Nowe urządzenia posiadają ocenę zgodności nadawaną przez producenta. Urządzenia używane otrzymują legalizację ponowną, o ile pozytywnie przejdą diagnostykę. Mając to na uwadze warto rozważyć czynnik ekonomiczny zakupu, gdyż finalnie poza doborem i prawidłowym montażem najbardziej optymalnego urządzenia, użytkownik nie jest w stanie wpłynąć na jakość jego funkcjonowania. Dlatego też najpopularniejszym rozwiązaniem są wodomierze mechaniczne, które zapewniają bardzo dobry współczynnik jakości do ceny i są łatwo dostępne na sklepowych półkach oraz w obrocie wtórnym.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Są pieniądze na windy, podjazdy i likwidację barier architektonicznych »

niższa cena gazu fundusz dostepnosci
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Ponad 40 mln zł do wykorzystania na likwidację barier architektonicznych i poprawę dostępności budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami – m.in. seniorów, rodziców z dziećmi i osób z niepełnosprawnościami. Trwa nabór ... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Jak chronić budynek przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych? »

Dom bez rachunkówSkuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. Skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
  • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły
Wyświetleń: 10979|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10552|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl