CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Refakturowanie kosztów oraz stawki dla wywozu nieczystości stałych dla właścicieli lokali użytkowych

M CH  |  Administrator 9/2013  |  07.10.2013

Nawet jeśli podmiot faktycznie nie świadczy usługi, ale pośrednio bierze udział w jej świadczeniu, przy czym jego udział przejawia się w odsprzedaży takiej usługi, wówczas dla potrzeb podatku VAT takie zachowanie jest trakto-wane na równi ze świadczeniem konkretnej usługi.

Wspólnota mieszkaniowa, w skład której wchodzą właściciele wyodrębnionych lokali mieszkalnych oraz lokali użytkowych, jest stroną umów na dostawę mediów, w tym wywozu nieczystości stałych. Właściciele wymienionych lokali zobowiązani są ponosić koszty utrzymania nieruchomości wspólnej oraz do wnoszenia zaliczek na pokrycie kosztów dostawy mediów do lokali.

Koszt miesięczny wywozu nieczystości dla wspólnoty mieszkaniowej to 4200 zł brutto. W związku z powyższym obowiązkiem wspólnota ustaliła, iż rozliczenie wywozu nieczystości od lokali mieszkaniowych oraz lokali użytkowych będzie następowało w formie miesięcznych zaliczek, obliczonych w oparciu o umowę na wywóz nieczystości. Łączna kwota została podzielona przez łączną ilość lokali mieszkalnych i użytkowych, w rezultacie czego każdy właściciel opłacał taką samą zaliczkę.

Jednocześnie właściciele lokali użytkowych otrzymują fakturę VAT, gdzie kwota netto wynosi 19,44 zł, powiększona jest ona o 8% podatek VAT, co w sumie daje kwotę 21 zł brutto. Natomiast właściciele lokali mieszkalnych otrzymują fakturę VAT, gdzie kwota netto wynosi 21 zł, stawka VAT „zw” (korzystający ze zwolnienia), kwota brutto 21 zł.

Warto przeczytać: Efektywne zarządzanie budżetem nieruchomości

Wobec powyższego wspólnota mieszkaniowa zadała pytanie, czy w sposób prawidłowy obciąża kosztami wywozu nieczystości stałych właścicieli lokali użytkowych w wysokości 19,44 zł netto przy zastosowaniu stawki VAT 8%.

Ponadto czy powinna uznać, że świadczy usługę na rzecz właścicieli lokali użytkowych polegającą na wywozie nieczystości stałych i powinna przyjąć wartość netto tej usługi w wysokości 21 zł, zastosować stawkę VAT 23% i obciążyć tych właścicieli kwotą brutto 25,83 zł.

W ocenie wspólnoty mieszkaniowej może ona refakturować koszty wywozu po przeliczonej stawce przypadającej na każdy lokal w tej wspólnocie, bez rozróżnienia na lokal mieszkalny czy użytkowy. Poza tym poprzez refakturowanie wspólnota nie zarabia na tej czynności. Organ podatkowy uznał stanowisko wspólnoty za prawidłowe z poniżej przytoczonych powodów.

Zobacz też: Zwrot wydatków poniesionych na wymianę okien

Przede wszystkim w dniu 1 kwietnia 2011 r. wprowadzony został art. 8 ust. 2a Ustawy o podatku od towarów i usług, implementujący uregulowania dyrektywy 2006/112/WE Rady z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (DzUrz UE L Nr 347, str. 1 ze zm.).

Zgodnie z art. 28 przywołanego aktu w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że podatnik ten sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

Natomiast jak wynika z art. 8 ust. 2a Ustawy o VAT, w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

Tym samym sprzedający daną usługę nabytą w imieniu własnym, ale na rzecz osoby trzeciej traktowany jest najpierw jako usługobiorca, po czym jako usługodawca tej samej usługi. Wobec czego przeniesienie obowiązku ponoszenia kosztów na inną osobę nie może być uznane inaczej niż jako świadczenie usługi w tym samym zakresie.

Uznając zatem podatnika, który bierze udział w odsprzedaży usługi, za świadczącego, należy domagać się od niego wystawienia faktury dokumentującej wyświadczenie tej usługi. Przy czym przeniesienie kosztów nabycia usługi dotyczy wyłącznie usługi, jaką nabywca nabył w celu odsprzedaży w postaci takiego samego świadczenia, które nie jest tożsame z sytuacją odsprzedaży tej usługi będącej elementem pomocniczym świadczenia głównego, bez którego świadczenie pomocnicze nie ma racji bytu.

Przeczytaj: Wyższy podatek od garaży

Wobec powyższego należy uznać, że nawet jeśli podmiot faktycznie nie świadczy usługi, biorąc w niej jednak pośredni udział w postaci odsprzedaży takiej usługi, to dla potrzeb podatku VAT takie zachowanie potraktować należy na równi ze świadczeniem konkretnej usługi.

W konsekwencji przyjęty przez wspólnotę sposób rozliczenia mediów daje podstawy do uznania, że kwoty wpłacane przez jej członków, a związane z odsprzedażą przez wspólnotę mediów z tytułu kosztów utrzymania indywidualnych lokali, stanowią wynagrodzenie za czynności wykonywane przez wspólnotę na rzecz jej członków. Wobec powyższego stanowią obrót w rozumieniu Ustawy o VAT.

(Interpretacja indywidualna DIS w Łodzi z 6 grudnia 2012 r., sygn. akt IPTPP4/443-604/12-5/OS, www.mf.gov.pl)

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy? »

Zamów bezpłatną wizytę konsultanta i osusz swój dom lub budynek ▼

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Wystarczy, że zostawisz do siebie kontakt, a Konsultant skontaktuje się z Tobą. Podczas kontaktu zostanie ustalony dogodny dla Ciebie termin nieodpłatnego badania zawilgocenia obiektu. W trakcie tej wizyty dowiesz się... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Zima i obowiązki zarządcy odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Głowice i zawory termostatyczne - jakie wybrać?
Czy wiesz, że możesz monitorować i sterować zestawami do podnoszenia ciśnienia wody»
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Spadek ciśnienia wody w instalacji wodnej - co zrobić?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu budynku? »

ubezpieczenie budynku

Bardzo istotne i jednocześnie problematyczne jest ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia. Z prostego powodu – niedoszacowanie może skutkować (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
9/2019

Aktualny numer:

Administrator 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowelizacja Ustawy o własności lokali
  • - Winda pod nadzorem
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 10792|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10365|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl