CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?» ‎
http://a001.administrator24.info/weber-hydroizolacje-bitumiczne/▲
Po zimie na dachach płaskich pokrytych papą mogą się pojawić widoczne pęknięcia, rysy czy pęcherze powietrza. Czy można naprawić mniejsze i większe...
Kategorie: naprawa dachu, dachy płaskie, powłoka uszczelniająca weber, papa dachowa, punktowa naprawa dachu

Przyłącze wodociągowe – kłopotliwe znalezisko

Studium przypadku
Maciej  Kamiński  |  Administrator 9/2013  |  17.04.2014
Przyłącze wodociągowe – kłopotliwe znalezisko
Przyłącze wodociągowe – kłopotliwe znalezisko

Podczas zamykania głównych przyłączy wodociągowych przed rozpoczęciem naprawy instalacji wodociągowej okazało się, że do jednego z pionów nadal dopływa woda. Sytuacja miała miejsce w nieruchomości wielorodzinnej w zwartej zabudowie śródmiejskiej.

W umowie o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zawartej z dostawcą gminnym widnieją dwa przyłącza wodociągowe. Wezwane na miejsce pogotowie wodociągowe wykazało, że oprócz zawartego w umowie przyłącza nieruchomość czerpie wodę z innego, nieujętego w ewidencji źródła.

Przeczytaj: Uwaga! Ważne dla życia i zdrowia!

Postępowanie wyjaśniające

W celu rozwiązania przedstawionego powyżej problemu podjęte zostały następujące działania:

1. Wizja lokalna i stwierdzenie stanu faktycznego

Pierwszym krokiem, jaki został podjęty przez zarządcę nieruchomości, było przeprowadzenie wraz z hydraulikiem wizji lokalnej oraz ustalenie, czy do instalacji wodociągowej przedostaje się woda z nieznanego źródła.

Po zamknięciu wszystkich przyłączy wodociągowych na nieruchomości stwierdzono, że do jednego z pionów nadal dopływa woda. Weryfikacja przebiegu poszczególnych odgałęzień oraz całego pionu doprowadziła do przyłącza wody, które nie było ujęte w umowie z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym. 

2. Weryfikacja dokumentacji

Po przeprowadzonej wizji lokalnej oraz stwierdzeniu nieznanego źródła wody na terenie nieruchomości przeanalizowane zostały rozliczenia mediów.

Jeśli wskazania liczników pomniejszone o straty na przesyle do poszczególnych lokali i zużycie w celach utrzymania nieruchomości wspólnej wykazałyby saldo ujemne, prawdopodobnie oznaczałoby to nieszczelność instalacji w nieruchomości.

Zobacz też: Wymiana instalacji wod-kan w budynkach wielorodzinnych

Analiza rozliczeń wody wykazała sytuację odwrotną – saldo dodatnie. Suma wskazań podliczników  poszczególnych lokali wykazała, że do lokali dostarczana była większa ilość wody, niż wynikało ze wskazań liczników głównych.

3. Zawiadomienie dostawcy

Kolejnym krokiem zarządcy było zawiadomienie dostawcy. Po przybyciu na miejsce ekipa pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego wraz z mistrzem obszaru potwierdziła ustalenia zarządcy.

Już na miejscu została przekazana informacja, że sprawa zostaje przekazana do działu inspekcji gminnego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego który skontaktuje się w celu wyjaśnienia sprawy.

4. Ustalenie przyczyn

Po otrzymaniu informacji o przydzieleniu pracownika zajmującego się sprawą zarządca nieruchomości udał się do biura obsługi klienta w celu wyjaśnienia przyczyny zaistniałej sytuacji po stronie dostawcy.

Analiza dotychczasowych umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków wykazała, iż odkryte przyłącze było objęte poprzednią umową, zostało wygaszone w ewidencji dostawcy po wygaśnięciu poprzedniej umowy i nie zostało objęte aktualnie obowiązującą. Po stronie dostawcy sprawa jest nadal w toku.

5. Analiza uwarunkowań prawnych

Przed rozpoczęciem negocjacji z dostawcą warto przeprowadzić analizę przepisów regulujących nieujawniony pobór wody z sieci wodociągowej. Podstawami prawnymi są w tym przypadku:

  • Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
  • regulamin świadczenia usług gminnego przedsiębiorstwa wod-kan,
  • umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
  • inne akty prawa miejscowego w przedmiotowym zakresie.

W niniejszym przypadku wina za niedopatrzenie leży po stronie dostawcy, zatem nie mają zastosowania sankcje za bezumowne korzystanie z sieci zdefiniowane w art. 28 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Warto zobaczyć: Inteligentne mierniki zużycia energii elektrycznej jako potencjalny cel hakerów

Pomimo winy leżącej po stronie dostawcy mało prawdopodobna jest jego rezygnacja z dochodzenia swoich roszczeń. Praktyka wskazuje, iż najczęściej dostawcy mediów dążą do pokrycia przez właściciela nieruchomości kosztów wody dostarczonej przez przyłącze nieujęte w umowie. Pojawia się zatem pytanie, jak tego dokonać?

6. Ustalenie wysokości nawiązki

Ustalenie wysokości możliwej nawiązki należy przeprowadzić na podstawie wskazań licznika.

W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy posiada on aktualną legalizację w okresie ostatnich 60 miesięcy. Brak takiej legalizacji może być podstawą odrzucenia licznika jako podstawy ustalenia domiaru. Wówczas można wnioskować o ustalenie podstawy na podstawie średniej okresowej (dobowej, tygodniowej, miesięcznej) wskazań wymienionego licznika.

Jeśli okres, w którym nastąpiło użytkowanie nieujawnionego przyłącza, przekracza dwa lata, należy także pamiętać o skróconym okresie przedawnienia roszczeń wynikającym z art. 554 Kodeksu cywilnego, na mocy którego dostawca nie może obciążyć właściciela nieruchomości za okres dłuższy niż dwa lata.

7. Stanowisko dostawcy

Po upływie 3 miesięcy od daty zgłoszenia dostawca przedstawił aneks do umowy wraz z propozycją wystawienia noty obciążającej za okres dwóch lat wstecz na podstawie średniej ze wskazań nowego licznika. Sprawa jest nadal w toku.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Windy w budynkach - zobacz specjalne rozwiązania»

Wzroszt cen za ogrzewanieGodziny szczytu w budynkach mieszkalnych przypadają na godziny poranne, kiedy mieszkańcy wychodzą z domu oraz wieczorne, gdy do niego wracają. Jak zaprojektować wygodne rozwiązania transportowe dostosowane do rzeczywistych sytuacji... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe?

Osuszanie murów. Chcesz wygrać z wilgocią? Zobacz rozwiązanie »

pożar w budynku zawilgocony budynek
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...)... czytam więcej »

Wilgoć w budynkach to duży problem dla ich właścicieli. Najczęstszą przyczyną występowania zawilgoceń na ścianach jest zła ... czytam więcej»


Rewitalizacja konstrukcji balkonu - Balkon +  »

rewitalizacja balkonówWychodząc naprzeciw oczekiwaniom opracowano unikalny system, który pozwala na montaż balkonów zarówno w budynkach już istniejących jak i nowych inwestycjach. Dodatkowo... Czytam więcej »


Jak obniżyć koszty ogrzewania i energii dla Wspólnot Mieszkaniowych »

Wytrzymałe i estetyczne donice na osiedla - które wybrać?

Obniżanie kosztów energii Donice z betonu architektonicznego
Obniż koszty ogrzewania i energii, i zyskaj otoczenie bardziej przyjazne dla ludzi i środowiska - z ekokredytem dla Wspólnot Mieszkaniowych - bez prowizji. (...) czytam dalej »

Zobacz właściwości róźnych składników z których wykonane są donice betonowe charakteryzujące się przede wszystkim trwałością i wyglądem... czytam więcej»


Szkolenia i seminaria dla zarządców »

Szkolenia dla zarządców nieruchomościOdbiory lokali mieszkalnych oraz usługowych oraz odbiory elewacji według warunków technicznych wykonania i odbioru robót ... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
12/2019

Aktualny numer:

Administrator 12/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Inwestycje w spółdzielniach mieszkaniowych – debata
  • - Wieczyste na własność – w orzecznictwie
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18029|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11302|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10871|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl