CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Przyłącze wodociągowe – kłopotliwe znalezisko

Studium przypadku
Maciej  Kamiński  |  Administrator 9/2013  |  17.04.2014
Przyłącze wodociągowe – kłopotliwe znalezisko
Przyłącze wodociągowe – kłopotliwe znalezisko

Podczas zamykania głównych przyłączy wodociągowych przed rozpoczęciem naprawy instalacji wodociągowej okazało się, że do jednego z pionów nadal dopływa woda. Sytuacja miała miejsce w nieruchomości wielorodzinnej w zwartej zabudowie śródmiejskiej.

W umowie o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zawartej z dostawcą gminnym widnieją dwa przyłącza wodociągowe. Wezwane na miejsce pogotowie wodociągowe wykazało, że oprócz zawartego w umowie przyłącza nieruchomość czerpie wodę z innego, nieujętego w ewidencji źródła.

Przeczytaj: Uwaga! Ważne dla życia i zdrowia!

Postępowanie wyjaśniające

W celu rozwiązania przedstawionego powyżej problemu podjęte zostały następujące działania:

1. Wizja lokalna i stwierdzenie stanu faktycznego

Pierwszym krokiem, jaki został podjęty przez zarządcę nieruchomości, było przeprowadzenie wraz z hydraulikiem wizji lokalnej oraz ustalenie, czy do instalacji wodociągowej przedostaje się woda z nieznanego źródła.

Po zamknięciu wszystkich przyłączy wodociągowych na nieruchomości stwierdzono, że do jednego z pionów nadal dopływa woda. Weryfikacja przebiegu poszczególnych odgałęzień oraz całego pionu doprowadziła do przyłącza wody, które nie było ujęte w umowie z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym. 

2. Weryfikacja dokumentacji

Po przeprowadzonej wizji lokalnej oraz stwierdzeniu nieznanego źródła wody na terenie nieruchomości przeanalizowane zostały rozliczenia mediów.

Jeśli wskazania liczników pomniejszone o straty na przesyle do poszczególnych lokali i zużycie w celach utrzymania nieruchomości wspólnej wykazałyby saldo ujemne, prawdopodobnie oznaczałoby to nieszczelność instalacji w nieruchomości.

Zobacz też: Wymiana instalacji wod-kan w budynkach wielorodzinnych

Analiza rozliczeń wody wykazała sytuację odwrotną – saldo dodatnie. Suma wskazań podliczników  poszczególnych lokali wykazała, że do lokali dostarczana była większa ilość wody, niż wynikało ze wskazań liczników głównych.

3. Zawiadomienie dostawcy

Kolejnym krokiem zarządcy było zawiadomienie dostawcy. Po przybyciu na miejsce ekipa pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego wraz z mistrzem obszaru potwierdziła ustalenia zarządcy.

Już na miejscu została przekazana informacja, że sprawa zostaje przekazana do działu inspekcji gminnego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego który skontaktuje się w celu wyjaśnienia sprawy.

4. Ustalenie przyczyn

Po otrzymaniu informacji o przydzieleniu pracownika zajmującego się sprawą zarządca nieruchomości udał się do biura obsługi klienta w celu wyjaśnienia przyczyny zaistniałej sytuacji po stronie dostawcy.

Analiza dotychczasowych umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków wykazała, iż odkryte przyłącze było objęte poprzednią umową, zostało wygaszone w ewidencji dostawcy po wygaśnięciu poprzedniej umowy i nie zostało objęte aktualnie obowiązującą. Po stronie dostawcy sprawa jest nadal w toku.

5. Analiza uwarunkowań prawnych

Przed rozpoczęciem negocjacji z dostawcą warto przeprowadzić analizę przepisów regulujących nieujawniony pobór wody z sieci wodociągowej. Podstawami prawnymi są w tym przypadku:

  • Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
  • regulamin świadczenia usług gminnego przedsiębiorstwa wod-kan,
  • umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
  • inne akty prawa miejscowego w przedmiotowym zakresie.

W niniejszym przypadku wina za niedopatrzenie leży po stronie dostawcy, zatem nie mają zastosowania sankcje za bezumowne korzystanie z sieci zdefiniowane w art. 28 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Warto zobaczyć: Inteligentne mierniki zużycia energii elektrycznej jako potencjalny cel hakerów

Pomimo winy leżącej po stronie dostawcy mało prawdopodobna jest jego rezygnacja z dochodzenia swoich roszczeń. Praktyka wskazuje, iż najczęściej dostawcy mediów dążą do pokrycia przez właściciela nieruchomości kosztów wody dostarczonej przez przyłącze nieujęte w umowie. Pojawia się zatem pytanie, jak tego dokonać?

6. Ustalenie wysokości nawiązki

Ustalenie wysokości możliwej nawiązki należy przeprowadzić na podstawie wskazań licznika.

W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy posiada on aktualną legalizację w okresie ostatnich 60 miesięcy. Brak takiej legalizacji może być podstawą odrzucenia licznika jako podstawy ustalenia domiaru. Wówczas można wnioskować o ustalenie podstawy na podstawie średniej okresowej (dobowej, tygodniowej, miesięcznej) wskazań wymienionego licznika.

Jeśli okres, w którym nastąpiło użytkowanie nieujawnionego przyłącza, przekracza dwa lata, należy także pamiętać o skróconym okresie przedawnienia roszczeń wynikającym z art. 554 Kodeksu cywilnego, na mocy którego dostawca nie może obciążyć właściciela nieruchomości za okres dłuższy niż dwa lata.

7. Stanowisko dostawcy

Po upływie 3 miesięcy od daty zgłoszenia dostawca przedstawił aneks do umowy wraz z propozycją wystawienia noty obciążającej za okres dwóch lat wstecz na podstawie średniej ze wskazań nowego licznika. Sprawa jest nadal w toku.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Przegląd budynku - pobierz bezpłatnie gotową dokumentację »

prawo budowlaneProtokół kontroli kanałów spalinowych, protokół odbioru robót przy odstąpieniu od umowy, uniwersalny protokół przekazania nieruchomości, protokół kontroli obowiązkowej po zakończonej budowie lub... Chcę pobrać »


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Zamów bezpłatną wizytę konsultanta i osusz swój dom lub budynek ▼

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Wystarczy, że zostawisz do siebie kontakt, a Konsultant skontaktuje się z Tobą. Podczas kontaktu zostanie ustalony dogodny dla Ciebie termin nieodpłatnego badania zawilgocenia obiektu. W trakcie tej wizyty dowiesz się... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Zima i obowiązki zarządcy odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Głowice i zawory termostatyczne - jakie wybrać?
Czy wiesz, że możesz monitorować i sterować zestawami do podnoszenia ciśnienia wody»
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Spadek ciśnienia wody w instalacji wodnej - co zrobić?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu budynku? »

ubezpieczenie budynku

Bardzo istotne i jednocześnie problematyczne jest ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia. Z prostego powodu – niedoszacowanie może skutkować (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
9/2019

Aktualny numer:

Administrator 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowelizacja Ustawy o własności lokali
  • - Winda pod nadzorem
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17327|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10817|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10390|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl