CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Penetrujące materiały hydroizolacyjne

Damian Żabicki  |  Administrator 9/2013  |  17.04.2014
Penetrujące materiały hydroizolacyjne
Penetrujące materiały hydroizolacyjne
sxc.hu

Na etapie wykonywania hydroizolacji budynku warto rozważyć zastosowanie materiałów penetrujących. Nowoczesne preparaty tego typu zastępują tradycyjne izolacje w postaci papy i lepiku.

Stosując hydroizolację penetrującą, zyskuje się między innymi ochronę przed zawilgoceniem i naporem wody w podziemnych częściach budynku.

Jak zatem przebiega penetracja materiału izolacyjnego? W pierwszej kolejności powłoka uszczelnia powierzchniowo oraz w głębi porowatej powierzchni. Dodatki uszczelniające migrują w obecności wilgoci.

Zobacz też: O nowoczesnym bezinwazyjnym osuszaniu murów

Podczas dojrzewania zaprawa uszczelnia się, a następnie uodparnia na niszczące działanie środowiska naturalnego. Następny etap obejmuje iniekcję, czyli blokadę poziomą i pionową, która zatrzymuje wilgoć kapilarną oraz kapilarne podciąganie.

Hydroizolacjami o charakterze penetrującym są materiały budowlane o szerokim spektrum zastosowania w inwestycjach obejmujących obiekty budowlane niezależnie od ich wielkości. I tak hydroizolacje dobrze uszczelniają zarówno nowe, jak i remontowane budynki.

Ważną cechą izolacji tego typu jest osmotyczne i kapilarne penetrowanie, czyli przenikanie substancji uszczelniających w głąb cegły, betonu czy też zaprawy. Na rynku hydroizolacje penetrujące oferowane są jako dodatki do zapraw, powłoki, cementy szybkowiążące oraz specjalistyczne zaprawy.

Zalet jest wiele

Mówiąc o właściwościach penetrujących materiałów hydroizolacyjnych, należy mieć na uwadze przede wszystkim głęboką penetrację betonu, mieszczącą się pomiędzy 10 a 100 cm. Nie mniej ważna jest przy tym nieograniczona trwałość uszczelnienia, wysoka przyczepność osiągająca do 4 MPa oraz wodoszczelność wynosząca przynajmniej 60 m słupa wody.

Zazwyczaj wystarczy tylko jedna lub dwie warstwy zaprawy z możliwością nakładania przy parciu wody. Dostęp wody odnawia zdolność uszczelnienia. Nie mniej istotna jest również odporność izolacji na działanie promieni ultrafioletowych oraz wodę o agresywności do XA2.

Niewątpliwą zaletą hydroizolacji jest uszczelnianie zarówno części podziemnej, jak i wewnętrznej budynku przy zachowaniu paroprzepuszczalności, ograniczaniu karbonatyzacji i nieszkodliwości dla zdrowia.

Izolacje penetrujące uszczelniają elementy konstrukcyjne budynków. Zaletą takiego rozwiązania są niższe koszty wykonania, nie ma bowiem potrzeby stosowania ścianek dociskowych oraz nie zmniejsza się kubatura pomieszczeń.

Niewielkie ubytki powierzchniowe nie pociągają za sobą utraty szczelności, gdyż izolacja jest wbudowana w strukturę elementu konstrukcyjnego.

Powstałe powłoki mają charakter bezszwowy, stąd też wyeliminowane są trudności łączenia izolacji rolowanych, szczególnie na ścianach i narożnikach, gdzie nie ma naturalnego docisku siłą ciężkości. W takim przypadku może dojść do odchylania się pasów izolacji rolowanej.

Co na rynku

Oferta w zakresie penetrujących materiałów hydroizolacyjnych jest bardzo bogata. Za podstawę można uznać system uszczelnienia betonu. Stąd też w tym zakresie oferowane są suche mieszanki o podwyższonej przyczepności przeznaczone do uszczelniania żelbetu poprzez zjawisko krystalizacji.

Przeczytaj: Prace renowacyjno-osuszeniowe w budynku zalanym podczas powodzi

Przydatne rozwiązanie stanowi również cement szybkowiążący z dodatkiem penetrującym stosowany do plombowania wycieków wody. Specjalne zaprawy cementowe krystalizujące oferowane są z myślą o uszczelnianiu bruzd otworów i wykonywaniu tynków oraz uszczelnień.

Zastosowanie znajdują również domieszki do betonu, które uszczelniają poprzez krystalizację. Dużym uznaniem cieszą się suche mieszanki stosowane przy uszczelnianiu spodu płyt fundamentowych i dennych.

Osobną grupę produktów stanowi system izolacji murów. Nabyć można w tym zakresie hydrofobowe i penetrujące blokady przeciw kapilarnemu przenikaniu wilgoci w konstrukcjach murowanych, łączonych dowolną zaprawą. Warto również zadbać o dodatki uszczelniająco-plastyfikujące do wykonywania zaprawy tynkarskiej.

Interesujące rozwiązania stanowią systemy izolacji elastycznych. Stąd też istotną rolę odgrywają polimerowo-mineralne powłoki hydroizolacyjne i podkłady pod tkaninę zbrojącą. Z kolei wysoce elastyczne powłoki hydroizolacyjne pozwalają na uszczelnienie tkanin zbrojących.

Zastosowanie znajdują również taśmy pozwalające na wykonanie elastycznego laminatu hydroizolacyjnego. Przydatne rozwiązanie stanowią systemy do naprawy betonu. W tym zakresie oferuje się zaprawy reprofilacyjne przeznaczone do wykonywania pocienionego tynku ochronnego oraz zaprawy reprofilacyjne z włóknem polipropylenowym.

Podczas prac z hydroizolacyjnymi materiałami penetrującymi zastosowanie znajdują impregnaty  uszczelniające i wzmacniające podłoże, utwardzające i uszczelniające podłoże betonowe oraz płyny antykorozyjne przeznaczone do ochrony cienko otulonego zbrojenia.

Zastosowanie znajdują także żywice epoksydowe do impregnacji i stabilizacji podłoża mineralnego oraz bezrozpuszczalnikowe produkty do hydrofobizacji podłoży mineralnych.

Jak dobrze wybrać?

Stojąc przed koniecznością wyboru odpowiedniej hydroizolacji, należy uwzględnić przynajmniej kilka czynników. Przede wszystkim należy sprawdzić, czy podłoże, które będzie uszczelniane, było już pokryte powłoką z materiałów bitumicznych. Pamiętać należy, że usunięcie powłok tego typu wymaga znacznych nakładów finansowych.

W procesie właściwego wyboru nie mniej ważny jest rodzaj uszczelnianego podłoża. Warto sprawdzić, czy wykonawca chce zastosować gotowe mieszanki, czy też substancja będzie przygotowywana z komponentów. Należy pamiętać, że stosując gotowe mieszanki, zyskuje się lepsze parametry wykonanych powłok oraz niższe koszty wykonania.

Warto przeczytać

Jak prawidłowo ocieplić budynek wspólnoty?

Wyeliminowane jest również ryzyko zastosowania niewłaściwych surowców. Warto sprawdzić, jakie przyjmuje się maksymalne rozwarcie rysy, jeśli uszczelniane podłoże nie jest odporne na pęknięcia. Odpowiedni dobór należy uwzględnić w przypadku, gdy inwestorowi zależy na estetyce uszczelnianej powierzchni.

Jak prawidłowo wykonać?

Jeżeli procesowi izolacji poddawane są ściany żelbetowe, zazwyczaj wewnętrzne ściany budynku są malowane od wewnątrz, po to aby beton nie przepuszczał wody.

Z kolei w nowych obiektach powinno wystarczyć malowanie z zewnątrz, celem uzyskania ochrony przed wodami gruntowymi. Ewentualne malowane od wewnątrz pozwala na uzyskanie warstwy asekuracyjnej.

Ściany fundamentowe wykonywane z bloczków betonowych powinny być uszczelnione już na etapie budowy. Prace w tym zakresie są szczególnie istotne na gruncie gliniastym. W przypadku betonowych i żelbetowych płyt posadzkowych materiał uszczelniający stosowany jest od góry lub od spodu.

Istotne jest, że szlichty i wylewki maszynowe w zasadzie nie mogą stanowić podłoża do wykonania izolacji. Wynika to z tego, że powierzchnie tego typu cechuje niewielka grubość, a co za tym idzie, możliwość pęknięcia i podniesienia przez wodę gruntową. Szczególną uwagę należy zwrócić na połączenie ściany z posadzką i styki robocze.

Penetrujące materiały hydroizolacyjne są szczególnie istotne w kontekście budynków wykonanych z cegły, które posadowiono na gruncie gliniastym. Ważne pozostaje bowiem zapobieganie nasączaniu wodą murów z cegły podczas silnych opadów, kiedy to woda jest podciągana w górę.

W efekcie ściana zawilgaca się, a tynki ulegają zniszczeniu. Za pomocą hydroizolacji penetrujących jest możliwe odtworzenie zarówno poziomej, jak o pionowej ściany, która uległa zawilgoceniu poprzez penetrację wynoszącą około 20 cm od miejsca gdzie użyto produktu.

Hydroizolacje penetrujące doskonale sprawdzają się przy ścianach żelbetowych, zapewniając uszczelnianie już przy dwukrotnym malowaniu od wewnątrz budynku. Preparaty penetrujące w nowych budynkach ze ścianami żelbetowymi wystarczy nałożyć jeden raz z zewnątrz oraz jeden raz wewnątrz, nadając warstwę asekuracyjną.

Jakie produkty wybrać przy termomodernizacji?

Poznaj sposoby na utrzymanie porządku na osiedlu


Dostępne windy na rynku
Sposoby osuszania murów

Materiały izolacyjne o właściwościach penetrujących można także zastosować do bloczków oraz posadzek betonowych. Betonowe i żelbetowe płyty posadzkowe uszczelnia się materiałem penetrującym od góry lub od spodu. 

Warto sprawdzić, czy wykonawca właściwie oczyścił uszczelnianą powierzchnię z wszelkich zanieczyszczeń w postaci mleczka cementowego, kurzu, ziemi czy też tłuszczu. Ważne jest bowiem, aby powstał system kapilarny.

Zabrudzenia, w zależności od rodzaju, usuwa się poprzez piaskowanie na mokro, czyszczenie wodą pod ciśnieniem lub przy użyciu szczotki drucianej.

Jeżeli beton jest uszkodzony np. rysami czy też gniazdami żwirowymi, należy odkuć powierzchnię uszkodzoną i ją uzupełnić. Pamiętać należy o zwilżeniu powierzchni przed zastosowaniem izolacji.

Warto zwrócić uwagę, aby odpowiednio obrobić powierzchnię po nałożeniu uszczelnienia. Substancję nanosi się pędzlem ławkowcem lub agregatem natryskowym przewidzianym do zaprawy o drobnym kruszywie.

Jeżeli przewidziano na powierzchniach poziomych formę sproszkowaną izolacji, odpowiednią ilość substancji należy posypać za pomocą sita na świeży beton, po czym wetrzeć go przy pomocy maszyny wygładzającej lub ręcznie. Niektóre preparaty można wysypać bezpośrednio przed wylewaniem zasadniczej płyty betonowej na chudy beton.

Dla ochrony konstrukcji

Penetrujące materiały hydroizolacyjne zapewniają ochronę konstrukcji budowlanych przed działaniem wody i agresywnego środowiska. Ochronie można poddać płyty fundamentowe, stropy i ściany monolityczne, a także posadzki zbrojone, tarasy czy też balkony.

Nakładając na powierzchnię cienką warstwę odpowiedniego preparatu, zyskuje się izolację skuteczniejszą od warstw bitumicznych. Niejednokrotnie uszczelniane są zbiorniki wody, oczyszczalnie i przepompownie ścieków bytowych, szamb, basenów, podziemnych części budynków i budowli, a także tuneli, studzienek i komór instalacyjnych oraz pomieszczeń mokrych.

Hydroizolację penetrującą obiektu można wykonać na etapie budowy oraz w istniejących budynkach od strony wewnętrznej, czyli bez ich odkopywania.

Szerokie spektrum zastosowania obejmuje budownictwo mieszkaniowe, przemysłowe oraz obiekty użyteczności publicznej. Mieszankę zwykle stosuje się wraz z innymi produktami uszczelniającymi do wykonania hydroizolacji.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy? »

Zamów bezpłatną wizytę konsultanta i osusz swój dom lub budynek ▼

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Wystarczy, że zostawisz do siebie kontakt, a Konsultant skontaktuje się z Tobą. Podczas kontaktu zostanie ustalony dogodny dla Ciebie termin nieodpłatnego badania zawilgocenia obiektu. W trakcie tej wizyty dowiesz się... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Zima i obowiązki zarządcy odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Głowice i zawory termostatyczne - jakie wybrać?
Czy wiesz, że możesz monitorować i sterować zestawami do podnoszenia ciśnienia wody»
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Spadek ciśnienia wody w instalacji wodnej - co zrobić?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu budynku? »

ubezpieczenie budynku

Bardzo istotne i jednocześnie problematyczne jest ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia. Z prostego powodu – niedoszacowanie może skutkować (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
9/2019

Aktualny numer:

Administrator 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowelizacja Ustawy o własności lokali
  • - Winda pod nadzorem
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17297|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10792|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10365|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl