CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót

mgr inż. Maciej Rokiel  |  21.03.2014
Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót
Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót
Zobacz także:

„Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót" to bardzo pożyteczna pozycja książkowa, praktyczny poradnik, który umożliwia sprawne poruszanie się po nowoczesnych rozwiązaniach dotyczących tarasów i balkonów. [...] Zawiera liczne schematy i rysunki oraz tabele ułatwiające dotarcie do poszczególnych punktów tematycznych. [...] Szczególnie bogata jest bibliografia, zawierająca normy niezbędne do rzetelnego przygotowania książki, poparcia wniosków Autora i potwierdzenia wielu opinii technicznych.

Recenzja

„Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót” to bardzo pożyteczna pozycja książkowa, praktyczny poradnik, który umożliwia sprawne poruszanie się po nowoczesnych rozwiązaniach dotyczących tarasów i balkonów. […] Zawiera liczne schematy i rysunki oraz tabele ułatwiające dotarcie do poszczególnych punktów tematycznych. […] Szczególnie bogata jest bibliografia, zawierająca normy niezbędne do rzetelnego przygotowania książki, poparcia wniosków Autora i potwierdzenia wielu opinii technicznych.

[…]

Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót, Wydawca: Grupa Medium, Autor: Maciej Rokiel, Warszawa 2013, wydanie III,  stron: 94,  ISSN 2300-3944
SPRAWDŹ CENĘ »
PRZEJDŹ
DO KSIĘGARNI »

Rozdział 1 – „Tarasy nadziemne” – zawiera wymagania projektowe i wykonawcze, a także szczegóły dotyczące dylatacji, balustrad, obróbek blacharskich. Na podkreślenie zasługuje wyróżnienie izolacji termicznej i akustycznej jako równoważnej z izolacją wodochronną. Ma to szczególne znaczenie dla rozwiązań z niskim progiem, które wymagają bardzo odpowiedzialnego traktowania właśnie izolacji cieplnej i akustycznej przy zachowaniu odpowiednich spadków powierzchni, co rodzi niekiedy potrzebę docieplania od wewnątrz.

Zagadnienia zawarte w rozdziale 2 – „Tarasy naziemne” – Autor przedstawia w podobny sposób, co stwarza pewne możliwości porównań tych rodzajów tarasów. Charakterystyczne są odwołania do polskich, europejskich i ogólnoświatowych norm.

W rozdziale 3 – „Balkony” – kompleksowo omawiane są konstrukcje balkonowe z uwzględnieniem ścinania w płaszczyźnie tarczy oraz wymagań dotyczących dociepleń.

Rozdział 4 – „Przykładowe rozwiązania detali” – zawiera schematy prawidłowych rozwiązań zarówno tarasów, jak i balkonów.

W rozdziale 5 – „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót” – Autor bardzo szczegółowo omawia wymagania materiałowo-konstrukcyjne dotyczące poszczególnych warstw, a także balustrad, dylatacji, odwodnienia.

Książka porusza w sposób pogłębiony zagadnienia dotyczące nowoczesnych tarasów i balkonów, a także naprawy wielu istniejących konstrukcji. […] Stanowi kompendium wiedzy na ten temat i powinna się znaleźć w każdej bibliotece projektanta oraz wielu wykonawców robót, a nawet bezpośrednio na budowie. [...]

dr inż. Jerzy Karyś

 

Spis treści

Recenzja           
Wstęp    
Podstawowe definicje            
1.         Tarasy nadziemne        
1.1.      Wymagania stawiane tarasom nadziemnym   
1.2.      Projektowanie tarasów nadziemnych             
1.2.1.   Projektowanie tarasów ze względu na obciążenie wilgocią  
1.2.1.1.            Uszczelnienie zespolone (podpłytkowe) w tarasach z powierzchniowym odprowadzeniem wody             
1.2.1.2.            Izolacja międzywarstwowa w tarasach z powierzchniowym odprowadzeniem wody        
1.2.1.3.            Izolacja wodochronna w tarasach z drenażowym odprowadzeniem wody  
1.2.2.   Projektowanie tarasów ze względu na obciążenia termiczne            
1.2.3.   Projektowanie tarasów ze względu na wymagania cieplno-wilgotnościowe            
1.2.3.1.            Paroizolacja     
1.2.3.2.            Termoizolacja tarasów w układzie tradycyjnym        
1.2.3.3.            Termoizolacja tarasów w układzie odwróconym       
1.2.4.   Projektowanie tarasów ze względu na ochronę akustyczną  
1.2.5.   Projektowanie tarasów ze względu na bezpieczeństwo użytkowania          
1.2.6.   Warstwa użytkowa tarasów z powierzchniowym odprowadzeniem wody  
1.2.6.1.            Jastrych dociskowy     
1.2.6.2.            Okładzina ceramiczna             
1.2.6.3.            Okładzina z kamieni naturalnych       
1.2.6.4.            Zaprawa klejąca          
1.2.6.5.            Zaprawa spoinująca     
1.2.7.   Warstwa użytkowa tarasów z drenażowym odprowadzeniem wody           
1.2.7.1.            Warstwa drenażowa    
1.2.7.2.            Okładzina ceramiczna             
1.2.7.3.            Okładzina z kamieni naturalnych       
1.2.7.4.            Zaprawa klejąca          
1.2.7.5.            Zaprawa spoinująca     
1.2.7.6.            Warstwa wierzchnia z płyt układanych luzem           
1.2.7.7.            Warstwy rozdzielające, ochronne i/lub filtrujące, maty drenażowe  
1.3.      Balustrady, dylatacje, obróbki blacharskie, odwodnienia     
2.         Tarasy naziemne          
2.1.      Wymagania stawiane tarasom naziemnym     
2.2.      Projektowanie tarasów naziemnych   
2.2.1.   Projektowanie tarasów ze względu na obciążenie wilgocią  
2.2.1.1.            Uszczelnienie zespolone (podpłytkowe) w tarasach z powierzchniowym odprowadzeniem wody             
2.2.1.2.            Izolacja wodochronna w tarasach z drenażowym odprowadzeniem wody  
2.2.2.   Projektowanie tarasów ze względu na obciążenia termiczne            
2.2.3.   Projektowanie tarasów ze względu na bezpieczeństwo użytkowania          
2.2.4.   Warstwa użytkowa tarasów z powierzchniowym odprowadzeniem wody  
2.2.4.1.            Okładzina ceramiczna             
2.2.4.2.            Okładzina z kamieni naturalnych       
2.2.4.3.            Zaprawa klejąca          
2.2.4.4.            Zaprawa spoinująca     
2.2.5.   Warstwa użytkowa tarasów z drenażowym odprowadzeniem wody           
2.2.5.1.            Warstwa drenażowa    
2.2.5.2.            Okładzina ceramiczna             
2.2.5.3.            Okładzina z kamieni naturalnych       
2.2.5.4.            Zaprawa klejąca          
2.2.5.5.            Zaprawa spoinująca     
2.2.5.6.            Warstwa wierzchnia z płyt układanych luzem           
2.2.5.7.            Warstwy rozdzielające, ochronne i/lub filtrujące, maty drenażowe  
2.3.      Dylatacje, obróbki blacharskie, odwodnienia            
3.         Balkony           
3.1.      Wymagania stawiane balkonom         
3.2.      Projektowanie balkonów        
3.2.1.   Projektowanie balkonów ze względu na obciążenie wilgocią           
3.2.1.1.            Uszczelnienie zespolone (podpłytkowe) w balkonach z powierzchniowym odprowadzeniem wody             
3.2.1.2.            Izolacja wodochronna w balkonach z drenażowym odprowadzeniem wody          
3.2.2.   Projektowanie balkonów ze względu na obciążenia termiczne         
3.2.3.   Projektowanie balkonów ze względu na bezpieczeństwo użytkowania       
3.2.4.   Projektowanie balkonów ze względu na wymagania cieplno-wilgotnościowe        
3.2.5.   Warstwa użytkowa balkonów z powierzchniowym odprowadzeniem wody          
3.2.5.1.            Okładzina ceramiczna             
3.2.5.2.            Okładzina z kamieni naturalnych       
3.2.5.3.            Zaprawa klejąca          
3.2.5.4.            Zaprawa spoinująca     
3.2.6.   Warstwa użytkowa balkonów z drenażowym odprowadzeniem wody       
3.2.6.1.            Warstwa drenażowa    
3.2.6.2.            Okładzina ceramiczna             
3.2.6.3.            Okładzina z kamieni naturalnych       
3.2.6.4.            Zaprawa klejąca          
3.2.6.5.            Zaprawa spoinująca     
3.2.6.6.            Warstwa wierzchnia z płyt układanych luzem           
3.2.6.7.            Warstwy rozdzielające, ochronne i/lub filtrujące, maty drenażowe  
3.3.      Balustrady, dylatacje, obróbki blacharskie, odwodnienia     
4.         Przykładowe rozwiązania detali         
5.         Warunki techniczne wykonania i odbioru robót        
5.1.      Zalecenia ogólne         
5.1.1.   Okap    
5.1.2.   Dylatacje         
5.1.3.   Odwodnienia   
5.1.4.   Balustrady       
5.2.      Płyta konstrukcyjna     
5.3.      Warstwa spadkowa     
5.4.      Warstwa wodochronna           
5.4.1.   Uszczelnienie zespolone         
5.4.2.   Hydroizolacja międzywarstwowa      
5.4.2.1.            Izolacja ze szlamu elastycznego, mat lub folii uszczelniających       
5.4.2.2.            Izolacja z bitumicznych materiałów rolowych (pap termozgrzewalnych, membran samoprzylepnych)             
5.4.2.3.            Izolacja z polimerowo-bitumicznych mas uszczelniających (mas KMB)      
5.4.2.4.            Izolacja z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych (folii)          
5.4.3.   Izolacja w systemach z drenażowym odprowadzeniem wody         
5.5.      Paroizolacja     
5.5.1.   Paroizolacja z mat lub folii uszczelniających  
5.5.2.   Paroizolacja z bitumicznych materiałów rolowych (pap termozgrzewalnych, membran samoprzylepnych)             
5.5.3.   Paroizolacja z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych (folii)   
5.5.4.   Paroizolacja z polimerowo-bitumicznych mas uszczelniających (mas KMB)           
5.5.5.   Paroizolacja z roztworów asfaltowych           
5.6.      Warstwa termoizolacyjna        
5.7.      Jastrych dociskowy     
5.8.      Warstwa drenażowa    
5.8.1.   Jastrych wodoprzepuszczalny            
5.8.2.   Warstwa wodoprzepuszczalna z kruszywa płukanego          
5.9.      Warstwa użytkowa     
5.9.1.   Okładzina ceramiczna i z kamieni naturalnych          
5.9.2.   Płyty betonowe, kamienne itp. układane na warstwie drenażowej z kruszywa płukanego lub podstawkach dystansowych  
Literatura         
Przegląd systemów i produktów na tarasy i balkony          

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak usunąć nieprzyjemny zapach ze studzienek kanalizacyjnych?

Nieprzyjemny zapach z kanalizacjiNieprzyjemne zapachy wydobywające się ze studzienek kanalizacyjnych to problem nie tylko starych dzielnic, lecz często również nowo budowanych osiedli, które podłączane są do istniejącej infrastruktury... Czytam więcej »


Dowiedz się, jak poprawnie montować styropian?»

Montaż styropianu - jak to zrobić poprawnie Zamawiając usługę, mamy nadzieję, że zostanie ona wykonana poprawnie, jednak za słowami ... Czytam więcej »


Naprawa uszkodzonej elewacji - zobacz sprawdzone sposoby? »

Naprawa uszkodzonej elewacjiJeśli Twoja elewacja osypuje się lub pyli, oznacza to, że następuje początkowa faza spadku wytrzymałości ocieplenia. By zapobiec jej postępowaniu, należy zespoić i wzmocnić  (...) ... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Czy urzędy muszą odbierać e-faktury?

jak obniżyć rachunki za prąd Urząedy czy muszą przyjmować e-faktury
DOszczędzaj na rachunkach za prąd w domu lub firmie. Wystarczy Po Prostu Energia (...)  zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Przyjmowanie elektronicznych faktur w administracji staje się faktem. Jak polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z elektronicznego fakturowania w kontaktach z administracją? Czym jest rządowa Platforma... czytam więcej»


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe.  Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Jakie wyposażenie osiedlowego placu zabaw wybrać?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
Plac zabaw na osiedlu Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Wraz z pierwszymi promieniami słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze ... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Jak skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Indywiudalna temperatura dla każdego emitera ciepła Ogrzewanie gazem plynnym
Termostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu właściwa temperatura! ... chcę wiedzieć » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Programy wspomagające pracę zarządcy - przegląd 2019»
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Programy dla zarządców nieruchomości Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Poznaj i wybierz kompleksowe rozwiązania ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
7-8/2019

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Gospodarowanie ciepłem
  • - Rachunek strat
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16897|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10515|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10082|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl