CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Ile kosztuje docieplenie dachu i ile na tym można oszczędzić? ‎
https://derowerk2.administrator24.info/▲
Wypełnij formularz o swoim budynku i dowiedz się ile będzie kosztowało ocieplenie dachu i jak wpłynie to na Twoje oszczedności, gdy...
Kategorie: ocieplenie, dach, termomodernizacja, stropodachy, cena ocieplenie,

Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót

mgr inż. Maciej Rokiel  |  21.03.2014
Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót
Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót
Zobacz także:

„Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót" to bardzo pożyteczna pozycja książkowa, praktyczny poradnik, który umożliwia sprawne poruszanie się po nowoczesnych rozwiązaniach dotyczących tarasów i balkonów. [...] Zawiera liczne schematy i rysunki oraz tabele ułatwiające dotarcie do poszczególnych punktów tematycznych. [...] Szczególnie bogata jest bibliografia, zawierająca normy niezbędne do rzetelnego przygotowania książki, poparcia wniosków Autora i potwierdzenia wielu opinii technicznych.

Recenzja

„Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót” to bardzo pożyteczna pozycja książkowa, praktyczny poradnik, który umożliwia sprawne poruszanie się po nowoczesnych rozwiązaniach dotyczących tarasów i balkonów. […] Zawiera liczne schematy i rysunki oraz tabele ułatwiające dotarcie do poszczególnych punktów tematycznych. […] Szczególnie bogata jest bibliografia, zawierająca normy niezbędne do rzetelnego przygotowania książki, poparcia wniosków Autora i potwierdzenia wielu opinii technicznych.

[…]

Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót, Wydawca: Grupa Medium, Autor: Maciej Rokiel, Warszawa 2013, wydanie III,  stron: 94,  ISSN 2300-3944
SPRAWDŹ CENĘ »
PRZEJDŹ
DO KSIĘGARNI »

Rozdział 1 – „Tarasy nadziemne” – zawiera wymagania projektowe i wykonawcze, a także szczegóły dotyczące dylatacji, balustrad, obróbek blacharskich. Na podkreślenie zasługuje wyróżnienie izolacji termicznej i akustycznej jako równoważnej z izolacją wodochronną. Ma to szczególne znaczenie dla rozwiązań z niskim progiem, które wymagają bardzo odpowiedzialnego traktowania właśnie izolacji cieplnej i akustycznej przy zachowaniu odpowiednich spadków powierzchni, co rodzi niekiedy potrzebę docieplania od wewnątrz.

Zagadnienia zawarte w rozdziale 2 – „Tarasy naziemne” – Autor przedstawia w podobny sposób, co stwarza pewne możliwości porównań tych rodzajów tarasów. Charakterystyczne są odwołania do polskich, europejskich i ogólnoświatowych norm.

W rozdziale 3 – „Balkony” – kompleksowo omawiane są konstrukcje balkonowe z uwzględnieniem ścinania w płaszczyźnie tarczy oraz wymagań dotyczących dociepleń.

Rozdział 4 – „Przykładowe rozwiązania detali” – zawiera schematy prawidłowych rozwiązań zarówno tarasów, jak i balkonów.

W rozdziale 5 – „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót” – Autor bardzo szczegółowo omawia wymagania materiałowo-konstrukcyjne dotyczące poszczególnych warstw, a także balustrad, dylatacji, odwodnienia.

Książka porusza w sposób pogłębiony zagadnienia dotyczące nowoczesnych tarasów i balkonów, a także naprawy wielu istniejących konstrukcji. […] Stanowi kompendium wiedzy na ten temat i powinna się znaleźć w każdej bibliotece projektanta oraz wielu wykonawców robót, a nawet bezpośrednio na budowie. [...]

dr inż. Jerzy Karyś

 

Spis treści

Recenzja           
Wstęp    
Podstawowe definicje            
1.         Tarasy nadziemne        
1.1.      Wymagania stawiane tarasom nadziemnym   
1.2.      Projektowanie tarasów nadziemnych             
1.2.1.   Projektowanie tarasów ze względu na obciążenie wilgocią  
1.2.1.1.            Uszczelnienie zespolone (podpłytkowe) w tarasach z powierzchniowym odprowadzeniem wody             
1.2.1.2.            Izolacja międzywarstwowa w tarasach z powierzchniowym odprowadzeniem wody        
1.2.1.3.            Izolacja wodochronna w tarasach z drenażowym odprowadzeniem wody  
1.2.2.   Projektowanie tarasów ze względu na obciążenia termiczne            
1.2.3.   Projektowanie tarasów ze względu na wymagania cieplno-wilgotnościowe            
1.2.3.1.            Paroizolacja     
1.2.3.2.            Termoizolacja tarasów w układzie tradycyjnym        
1.2.3.3.            Termoizolacja tarasów w układzie odwróconym       
1.2.4.   Projektowanie tarasów ze względu na ochronę akustyczną  
1.2.5.   Projektowanie tarasów ze względu na bezpieczeństwo użytkowania          
1.2.6.   Warstwa użytkowa tarasów z powierzchniowym odprowadzeniem wody  
1.2.6.1.            Jastrych dociskowy     
1.2.6.2.            Okładzina ceramiczna             
1.2.6.3.            Okładzina z kamieni naturalnych       
1.2.6.4.            Zaprawa klejąca          
1.2.6.5.            Zaprawa spoinująca     
1.2.7.   Warstwa użytkowa tarasów z drenażowym odprowadzeniem wody           
1.2.7.1.            Warstwa drenażowa    
1.2.7.2.            Okładzina ceramiczna             
1.2.7.3.            Okładzina z kamieni naturalnych       
1.2.7.4.            Zaprawa klejąca          
1.2.7.5.            Zaprawa spoinująca     
1.2.7.6.            Warstwa wierzchnia z płyt układanych luzem           
1.2.7.7.            Warstwy rozdzielające, ochronne i/lub filtrujące, maty drenażowe  
1.3.      Balustrady, dylatacje, obróbki blacharskie, odwodnienia     
2.         Tarasy naziemne          
2.1.      Wymagania stawiane tarasom naziemnym     
2.2.      Projektowanie tarasów naziemnych   
2.2.1.   Projektowanie tarasów ze względu na obciążenie wilgocią  
2.2.1.1.            Uszczelnienie zespolone (podpłytkowe) w tarasach z powierzchniowym odprowadzeniem wody             
2.2.1.2.            Izolacja wodochronna w tarasach z drenażowym odprowadzeniem wody  
2.2.2.   Projektowanie tarasów ze względu na obciążenia termiczne            
2.2.3.   Projektowanie tarasów ze względu na bezpieczeństwo użytkowania          
2.2.4.   Warstwa użytkowa tarasów z powierzchniowym odprowadzeniem wody  
2.2.4.1.            Okładzina ceramiczna             
2.2.4.2.            Okładzina z kamieni naturalnych       
2.2.4.3.            Zaprawa klejąca          
2.2.4.4.            Zaprawa spoinująca     
2.2.5.   Warstwa użytkowa tarasów z drenażowym odprowadzeniem wody           
2.2.5.1.            Warstwa drenażowa    
2.2.5.2.            Okładzina ceramiczna             
2.2.5.3.            Okładzina z kamieni naturalnych       
2.2.5.4.            Zaprawa klejąca          
2.2.5.5.            Zaprawa spoinująca     
2.2.5.6.            Warstwa wierzchnia z płyt układanych luzem           
2.2.5.7.            Warstwy rozdzielające, ochronne i/lub filtrujące, maty drenażowe  
2.3.      Dylatacje, obróbki blacharskie, odwodnienia            
3.         Balkony           
3.1.      Wymagania stawiane balkonom         
3.2.      Projektowanie balkonów        
3.2.1.   Projektowanie balkonów ze względu na obciążenie wilgocią           
3.2.1.1.            Uszczelnienie zespolone (podpłytkowe) w balkonach z powierzchniowym odprowadzeniem wody             
3.2.1.2.            Izolacja wodochronna w balkonach z drenażowym odprowadzeniem wody          
3.2.2.   Projektowanie balkonów ze względu na obciążenia termiczne         
3.2.3.   Projektowanie balkonów ze względu na bezpieczeństwo użytkowania       
3.2.4.   Projektowanie balkonów ze względu na wymagania cieplno-wilgotnościowe        
3.2.5.   Warstwa użytkowa balkonów z powierzchniowym odprowadzeniem wody          
3.2.5.1.            Okładzina ceramiczna             
3.2.5.2.            Okładzina z kamieni naturalnych       
3.2.5.3.            Zaprawa klejąca          
3.2.5.4.            Zaprawa spoinująca     
3.2.6.   Warstwa użytkowa balkonów z drenażowym odprowadzeniem wody       
3.2.6.1.            Warstwa drenażowa    
3.2.6.2.            Okładzina ceramiczna             
3.2.6.3.            Okładzina z kamieni naturalnych       
3.2.6.4.            Zaprawa klejąca          
3.2.6.5.            Zaprawa spoinująca     
3.2.6.6.            Warstwa wierzchnia z płyt układanych luzem           
3.2.6.7.            Warstwy rozdzielające, ochronne i/lub filtrujące, maty drenażowe  
3.3.      Balustrady, dylatacje, obróbki blacharskie, odwodnienia     
4.         Przykładowe rozwiązania detali         
5.         Warunki techniczne wykonania i odbioru robót        
5.1.      Zalecenia ogólne         
5.1.1.   Okap    
5.1.2.   Dylatacje         
5.1.3.   Odwodnienia   
5.1.4.   Balustrady       
5.2.      Płyta konstrukcyjna     
5.3.      Warstwa spadkowa     
5.4.      Warstwa wodochronna           
5.4.1.   Uszczelnienie zespolone         
5.4.2.   Hydroizolacja międzywarstwowa      
5.4.2.1.            Izolacja ze szlamu elastycznego, mat lub folii uszczelniających       
5.4.2.2.            Izolacja z bitumicznych materiałów rolowych (pap termozgrzewalnych, membran samoprzylepnych)             
5.4.2.3.            Izolacja z polimerowo-bitumicznych mas uszczelniających (mas KMB)      
5.4.2.4.            Izolacja z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych (folii)          
5.4.3.   Izolacja w systemach z drenażowym odprowadzeniem wody         
5.5.      Paroizolacja     
5.5.1.   Paroizolacja z mat lub folii uszczelniających  
5.5.2.   Paroizolacja z bitumicznych materiałów rolowych (pap termozgrzewalnych, membran samoprzylepnych)             
5.5.3.   Paroizolacja z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych (folii)   
5.5.4.   Paroizolacja z polimerowo-bitumicznych mas uszczelniających (mas KMB)           
5.5.5.   Paroizolacja z roztworów asfaltowych           
5.6.      Warstwa termoizolacyjna        
5.7.      Jastrych dociskowy     
5.8.      Warstwa drenażowa    
5.8.1.   Jastrych wodoprzepuszczalny            
5.8.2.   Warstwa wodoprzepuszczalna z kruszywa płukanego          
5.9.      Warstwa użytkowa     
5.9.1.   Okładzina ceramiczna i z kamieni naturalnych          
5.9.2.   Płyty betonowe, kamienne itp. układane na warstwie drenażowej z kruszywa płukanego lub podstawkach dystansowych  
Literatura         
Przegląd systemów i produktów na tarasy i balkony          

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Wszystko o ogrzewaniu osiedla gazem LPG »

Ogrzewanie osiedlaPlanujesz zmianę ogrzewania, ale nie masz dostępu do gazu ziemnego lub ciepła systemowego?Czytam więcej »


Nowoczesna alternatywa dla tradycyjnej naprawy rur »

Ogrzewanie osiedlaJak łatwo i bezinwazyjnie przeprowadzić remont przy pomocy rewolucyjnej technologii?Czytam więcej »


Stacja dezynfekcji w budynku - co wybrać? »

Stacja do dezynkecjiKoronawirus, który opanował niemal cały świat, znacząco zmienił funkcjonowanie naszej codzienności. To, że mamy więcej swobód, nie znaczy, że cały... Czytam więcej »


Poznaj tajemnicę komfortowej i taniej pompy cieplnej »

Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »

pompy ciepła i ogrzewanie kotły
Pompy ciepła w dzisiejszych czasach to bardzo nowoczesne i zautomatyzowane urządzenia. Przy prawidłowym zaprojektowaniu, wykonaniu instalacji i eksploatacji, nie generują... Chcę wiedzieć »

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do ogrzewania małych, jak i dużych powierzchni... czytam więcej »


Czy wiesz, że wykonanie równoważenia instalacji może doprowadzić do 35% obniżenia rachunków ze energię grzewczą?

oszczedzanie energii grzewczejWykonanie równoważenia instalacji, w trakcie prac termomodernizacyjnych, zapobiega występowaniu negatywnych zjawisk w instalacji, takich jak: podprzepływy i nadprzepływy, które... Czytam więcej »


Jak wykonać ocieplenie w systemie ETICS?

austrotherm badanie Etics Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku w systemie ETICS poprawia zarówno trwałość, jak i izolacyjność cieplną budynku. Wszystkie czynności, które dotyczą ocieplenia budynku w systemie ETICS należy... Czytam więcej »


Bezpieczne place zabaw na osiedlu - jakie atesty?

Fundusze Termomodernizacji i Remontów - nowe zasady?

Place zabaw na osiedlu Fundusz remontowy
W naszym kraju powstaje coraz więcej miejsc, które służą aktywnemu spędzaniu czasu – place zabaw, siłownie plenerowe. Jednak ich funkcja nie sprowadza się jedynie... Czytam więcej »

Fundusz Termomodernizacji i Remontów utworzono w Banku Gospodarstwa Krajowego w miejsce Funduszu Termomodernizacji. Podstawą prawną Funduszu jest ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i... Czytam więcej »


Fasada, podłoga, dach - ocieplenie na ocieplenie »

Jak oszczędzić i zatrzymać ciepło w swoim domu? »

dezynfekcja wody w instalacji ciepło w domu
W przypadku budynków, w których ochrona cieplna ścian przed utratą ciepła jest niewystarczająca w stosunku do obowiązujących standardów energooszczędności, możliwe... czytam dalej »

Czy wiesz, że skuteczna izolacja termiczna budynku to inwestycja, która się zwraca w czasie krótszym, niż myślisz? To nie tylko ciepło w twoim domu, to także... chcę wiedzieć więcej»


Jak wykorzystać energię cieplną przyrody?

Pompy ciepła ogrzewanie z naturąEnergia odnawialna jest bezpłatnym i niewyczerpalnym źródłem energii, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by je efektywnie wykorzystywać. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także... zobacz, jakie rozwiązanie wybrać »


Kotły gazowe - jakie wybrać i na co zwrócić uwagę?

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników i filtrowanie zanieczyszczń »

Ciepła woda użytkowa odpowietrzenie kaloryferów

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... Czytam więcej »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Oto śmietniki, które zdobią osiedla»
Detektory gazów w garażach śmietniki ese
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Miejsca składowania odpadów to przeważnie duży problem dla zarządcy. Jak utrzymać go w czystości i sprawić, aby nie szpecił wizerunku osiedla, a stał się jego wizytówką... czytam dalej »

Całodobowy nadzór nad osiedlem o wiele taniej?
Jak wybrać dobry ciepłomierz »
monitoring osiedla i budynku ciepłomierze jaki wybrać
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Zdalny odczyt mediów to na obecny czas – trwającej pandemii – pożądane rozwiązanie. Trzeba przyznać, że  z powodzeniem jest wykorzystywany w mieszkalnictwie. Postęp w dziedzinie technik informatycznych... Masz pytanie odnośnie instalacji ciepłomierza? Zadzwoń! +48 603 50 90 05»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
7-8/2020

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Zmiany w Prawie budowlanym
  • - Wyrok eksmisyjny w SM
Zobacz szczegóły
Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 19467|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 16606|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11871|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl