CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót

mgr inż. Maciej Rokiel  |  21.03.2014
Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót
Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót
Zobacz także:

„Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót" to bardzo pożyteczna pozycja książkowa, praktyczny poradnik, który umożliwia sprawne poruszanie się po nowoczesnych rozwiązaniach dotyczących tarasów i balkonów. [...] Zawiera liczne schematy i rysunki oraz tabele ułatwiające dotarcie do poszczególnych punktów tematycznych. [...] Szczególnie bogata jest bibliografia, zawierająca normy niezbędne do rzetelnego przygotowania książki, poparcia wniosków Autora i potwierdzenia wielu opinii technicznych.

Recenzja

„Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót” to bardzo pożyteczna pozycja książkowa, praktyczny poradnik, który umożliwia sprawne poruszanie się po nowoczesnych rozwiązaniach dotyczących tarasów i balkonów. […] Zawiera liczne schematy i rysunki oraz tabele ułatwiające dotarcie do poszczególnych punktów tematycznych. […] Szczególnie bogata jest bibliografia, zawierająca normy niezbędne do rzetelnego przygotowania książki, poparcia wniosków Autora i potwierdzenia wielu opinii technicznych.

[…]

Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót, Wydawca: Grupa Medium, Autor: Maciej Rokiel, Warszawa 2013, wydanie III,  stron: 94,  ISSN 2300-3944
SPRAWDŹ CENĘ »
PRZEJDŹ
DO KSIĘGARNI »

Rozdział 1 – „Tarasy nadziemne” – zawiera wymagania projektowe i wykonawcze, a także szczegóły dotyczące dylatacji, balustrad, obróbek blacharskich. Na podkreślenie zasługuje wyróżnienie izolacji termicznej i akustycznej jako równoważnej z izolacją wodochronną. Ma to szczególne znaczenie dla rozwiązań z niskim progiem, które wymagają bardzo odpowiedzialnego traktowania właśnie izolacji cieplnej i akustycznej przy zachowaniu odpowiednich spadków powierzchni, co rodzi niekiedy potrzebę docieplania od wewnątrz.

Zagadnienia zawarte w rozdziale 2 – „Tarasy naziemne” – Autor przedstawia w podobny sposób, co stwarza pewne możliwości porównań tych rodzajów tarasów. Charakterystyczne są odwołania do polskich, europejskich i ogólnoświatowych norm.

W rozdziale 3 – „Balkony” – kompleksowo omawiane są konstrukcje balkonowe z uwzględnieniem ścinania w płaszczyźnie tarczy oraz wymagań dotyczących dociepleń.

Rozdział 4 – „Przykładowe rozwiązania detali” – zawiera schematy prawidłowych rozwiązań zarówno tarasów, jak i balkonów.

W rozdziale 5 – „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót” – Autor bardzo szczegółowo omawia wymagania materiałowo-konstrukcyjne dotyczące poszczególnych warstw, a także balustrad, dylatacji, odwodnienia.

Książka porusza w sposób pogłębiony zagadnienia dotyczące nowoczesnych tarasów i balkonów, a także naprawy wielu istniejących konstrukcji. […] Stanowi kompendium wiedzy na ten temat i powinna się znaleźć w każdej bibliotece projektanta oraz wielu wykonawców robót, a nawet bezpośrednio na budowie. [...]

dr inż. Jerzy Karyś

 

Spis treści

Recenzja           
Wstęp    
Podstawowe definicje            
1.         Tarasy nadziemne        
1.1.      Wymagania stawiane tarasom nadziemnym   
1.2.      Projektowanie tarasów nadziemnych             
1.2.1.   Projektowanie tarasów ze względu na obciążenie wilgocią  
1.2.1.1.            Uszczelnienie zespolone (podpłytkowe) w tarasach z powierzchniowym odprowadzeniem wody             
1.2.1.2.            Izolacja międzywarstwowa w tarasach z powierzchniowym odprowadzeniem wody        
1.2.1.3.            Izolacja wodochronna w tarasach z drenażowym odprowadzeniem wody  
1.2.2.   Projektowanie tarasów ze względu na obciążenia termiczne            
1.2.3.   Projektowanie tarasów ze względu na wymagania cieplno-wilgotnościowe            
1.2.3.1.            Paroizolacja     
1.2.3.2.            Termoizolacja tarasów w układzie tradycyjnym        
1.2.3.3.            Termoizolacja tarasów w układzie odwróconym       
1.2.4.   Projektowanie tarasów ze względu na ochronę akustyczną  
1.2.5.   Projektowanie tarasów ze względu na bezpieczeństwo użytkowania          
1.2.6.   Warstwa użytkowa tarasów z powierzchniowym odprowadzeniem wody  
1.2.6.1.            Jastrych dociskowy     
1.2.6.2.            Okładzina ceramiczna             
1.2.6.3.            Okładzina z kamieni naturalnych       
1.2.6.4.            Zaprawa klejąca          
1.2.6.5.            Zaprawa spoinująca     
1.2.7.   Warstwa użytkowa tarasów z drenażowym odprowadzeniem wody           
1.2.7.1.            Warstwa drenażowa    
1.2.7.2.            Okładzina ceramiczna             
1.2.7.3.            Okładzina z kamieni naturalnych       
1.2.7.4.            Zaprawa klejąca          
1.2.7.5.            Zaprawa spoinująca     
1.2.7.6.            Warstwa wierzchnia z płyt układanych luzem           
1.2.7.7.            Warstwy rozdzielające, ochronne i/lub filtrujące, maty drenażowe  
1.3.      Balustrady, dylatacje, obróbki blacharskie, odwodnienia     
2.         Tarasy naziemne          
2.1.      Wymagania stawiane tarasom naziemnym     
2.2.      Projektowanie tarasów naziemnych   
2.2.1.   Projektowanie tarasów ze względu na obciążenie wilgocią  
2.2.1.1.            Uszczelnienie zespolone (podpłytkowe) w tarasach z powierzchniowym odprowadzeniem wody             
2.2.1.2.            Izolacja wodochronna w tarasach z drenażowym odprowadzeniem wody  
2.2.2.   Projektowanie tarasów ze względu na obciążenia termiczne            
2.2.3.   Projektowanie tarasów ze względu na bezpieczeństwo użytkowania          
2.2.4.   Warstwa użytkowa tarasów z powierzchniowym odprowadzeniem wody  
2.2.4.1.            Okładzina ceramiczna             
2.2.4.2.            Okładzina z kamieni naturalnych       
2.2.4.3.            Zaprawa klejąca          
2.2.4.4.            Zaprawa spoinująca     
2.2.5.   Warstwa użytkowa tarasów z drenażowym odprowadzeniem wody           
2.2.5.1.            Warstwa drenażowa    
2.2.5.2.            Okładzina ceramiczna             
2.2.5.3.            Okładzina z kamieni naturalnych       
2.2.5.4.            Zaprawa klejąca          
2.2.5.5.            Zaprawa spoinująca     
2.2.5.6.            Warstwa wierzchnia z płyt układanych luzem           
2.2.5.7.            Warstwy rozdzielające, ochronne i/lub filtrujące, maty drenażowe  
2.3.      Dylatacje, obróbki blacharskie, odwodnienia            
3.         Balkony           
3.1.      Wymagania stawiane balkonom         
3.2.      Projektowanie balkonów        
3.2.1.   Projektowanie balkonów ze względu na obciążenie wilgocią           
3.2.1.1.            Uszczelnienie zespolone (podpłytkowe) w balkonach z powierzchniowym odprowadzeniem wody             
3.2.1.2.            Izolacja wodochronna w balkonach z drenażowym odprowadzeniem wody          
3.2.2.   Projektowanie balkonów ze względu na obciążenia termiczne         
3.2.3.   Projektowanie balkonów ze względu na bezpieczeństwo użytkowania       
3.2.4.   Projektowanie balkonów ze względu na wymagania cieplno-wilgotnościowe        
3.2.5.   Warstwa użytkowa balkonów z powierzchniowym odprowadzeniem wody          
3.2.5.1.            Okładzina ceramiczna             
3.2.5.2.            Okładzina z kamieni naturalnych       
3.2.5.3.            Zaprawa klejąca          
3.2.5.4.            Zaprawa spoinująca     
3.2.6.   Warstwa użytkowa balkonów z drenażowym odprowadzeniem wody       
3.2.6.1.            Warstwa drenażowa    
3.2.6.2.            Okładzina ceramiczna             
3.2.6.3.            Okładzina z kamieni naturalnych       
3.2.6.4.            Zaprawa klejąca          
3.2.6.5.            Zaprawa spoinująca     
3.2.6.6.            Warstwa wierzchnia z płyt układanych luzem           
3.2.6.7.            Warstwy rozdzielające, ochronne i/lub filtrujące, maty drenażowe  
3.3.      Balustrady, dylatacje, obróbki blacharskie, odwodnienia     
4.         Przykładowe rozwiązania detali         
5.         Warunki techniczne wykonania i odbioru robót        
5.1.      Zalecenia ogólne         
5.1.1.   Okap    
5.1.2.   Dylatacje         
5.1.3.   Odwodnienia   
5.1.4.   Balustrady       
5.2.      Płyta konstrukcyjna     
5.3.      Warstwa spadkowa     
5.4.      Warstwa wodochronna           
5.4.1.   Uszczelnienie zespolone         
5.4.2.   Hydroizolacja międzywarstwowa      
5.4.2.1.            Izolacja ze szlamu elastycznego, mat lub folii uszczelniających       
5.4.2.2.            Izolacja z bitumicznych materiałów rolowych (pap termozgrzewalnych, membran samoprzylepnych)             
5.4.2.3.            Izolacja z polimerowo-bitumicznych mas uszczelniających (mas KMB)      
5.4.2.4.            Izolacja z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych (folii)          
5.4.3.   Izolacja w systemach z drenażowym odprowadzeniem wody         
5.5.      Paroizolacja     
5.5.1.   Paroizolacja z mat lub folii uszczelniających  
5.5.2.   Paroizolacja z bitumicznych materiałów rolowych (pap termozgrzewalnych, membran samoprzylepnych)             
5.5.3.   Paroizolacja z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych (folii)   
5.5.4.   Paroizolacja z polimerowo-bitumicznych mas uszczelniających (mas KMB)           
5.5.5.   Paroizolacja z roztworów asfaltowych           
5.6.      Warstwa termoizolacyjna        
5.7.      Jastrych dociskowy     
5.8.      Warstwa drenażowa    
5.8.1.   Jastrych wodoprzepuszczalny            
5.8.2.   Warstwa wodoprzepuszczalna z kruszywa płukanego          
5.9.      Warstwa użytkowa     
5.9.1.   Okładzina ceramiczna i z kamieni naturalnych          
5.9.2.   Płyty betonowe, kamienne itp. układane na warstwie drenażowej z kruszywa płukanego lub podstawkach dystansowych  
Literatura         
Przegląd systemów i produktów na tarasy i balkony          

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Przegląd budynku - pobierz bezpłatnie gotową dokumentację »

prawo budowlaneProtokół kontroli kanałów spalinowych, protokół odbioru robót przy odstąpieniu od umowy, uniwersalny protokół przekazania nieruchomości, protokół kontroli obowiązkowej po zakończonej budowie lub... Chcę pobrać »


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Zamów bezpłatną wizytę konsultanta i osusz swój dom lub budynek ▼

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Wystarczy, że zostawisz do siebie kontakt, a Konsultant skontaktuje się z Tobą. Podczas kontaktu zostanie ustalony dogodny dla Ciebie termin nieodpłatnego badania zawilgocenia obiektu. W trakcie tej wizyty dowiesz się... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Zima i obowiązki zarządcy odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Głowice i zawory termostatyczne - jakie wybrać?
Czy wiesz, że możesz monitorować i sterować zestawami do podnoszenia ciśnienia wody»
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Spadek ciśnienia wody w instalacji wodnej - co zrobić?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu budynku? »

ubezpieczenie budynku

Bardzo istotne i jednocześnie problematyczne jest ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia. Z prostego powodu – niedoszacowanie może skutkować (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
9/2019

Aktualny numer:

Administrator 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowelizacja Ustawy o własności lokali
  • - Winda pod nadzorem
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17330|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10819|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10393|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl