CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 4/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót

mgr inż. Maciej Rokiel  |  21.03.2014
Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót
Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót
Zobacz także:

„Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót" to bardzo pożyteczna pozycja książkowa, praktyczny poradnik, który umożliwia sprawne poruszanie się po nowoczesnych rozwiązaniach dotyczących tarasów i balkonów. [...] Zawiera liczne schematy i rysunki oraz tabele ułatwiające dotarcie do poszczególnych punktów tematycznych. [...] Szczególnie bogata jest bibliografia, zawierająca normy niezbędne do rzetelnego przygotowania książki, poparcia wniosków Autora i potwierdzenia wielu opinii technicznych.

Recenzja

„Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót” to bardzo pożyteczna pozycja książkowa, praktyczny poradnik, który umożliwia sprawne poruszanie się po nowoczesnych rozwiązaniach dotyczących tarasów i balkonów. […] Zawiera liczne schematy i rysunki oraz tabele ułatwiające dotarcie do poszczególnych punktów tematycznych. […] Szczególnie bogata jest bibliografia, zawierająca normy niezbędne do rzetelnego przygotowania książki, poparcia wniosków Autora i potwierdzenia wielu opinii technicznych.

[…]

Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robót, Wydawca: Grupa Medium, Autor: Maciej Rokiel, Warszawa 2013, wydanie III,  stron: 94,  ISSN 2300-3944
SPRAWDŹ CENĘ »
PRZEJDŹ
DO KSIĘGARNI »

Rozdział 1 – „Tarasy nadziemne” – zawiera wymagania projektowe i wykonawcze, a także szczegóły dotyczące dylatacji, balustrad, obróbek blacharskich. Na podkreślenie zasługuje wyróżnienie izolacji termicznej i akustycznej jako równoważnej z izolacją wodochronną. Ma to szczególne znaczenie dla rozwiązań z niskim progiem, które wymagają bardzo odpowiedzialnego traktowania właśnie izolacji cieplnej i akustycznej przy zachowaniu odpowiednich spadków powierzchni, co rodzi niekiedy potrzebę docieplania od wewnątrz.

Zagadnienia zawarte w rozdziale 2 – „Tarasy naziemne” – Autor przedstawia w podobny sposób, co stwarza pewne możliwości porównań tych rodzajów tarasów. Charakterystyczne są odwołania do polskich, europejskich i ogólnoświatowych norm.

W rozdziale 3 – „Balkony” – kompleksowo omawiane są konstrukcje balkonowe z uwzględnieniem ścinania w płaszczyźnie tarczy oraz wymagań dotyczących dociepleń.

Rozdział 4 – „Przykładowe rozwiązania detali” – zawiera schematy prawidłowych rozwiązań zarówno tarasów, jak i balkonów.

W rozdziale 5 – „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót” – Autor bardzo szczegółowo omawia wymagania materiałowo-konstrukcyjne dotyczące poszczególnych warstw, a także balustrad, dylatacji, odwodnienia.

Książka porusza w sposób pogłębiony zagadnienia dotyczące nowoczesnych tarasów i balkonów, a także naprawy wielu istniejących konstrukcji. […] Stanowi kompendium wiedzy na ten temat i powinna się znaleźć w każdej bibliotece projektanta oraz wielu wykonawców robót, a nawet bezpośrednio na budowie. [...]

dr inż. Jerzy Karyś

 

Spis treści

Recenzja           
Wstęp    
Podstawowe definicje            
1.         Tarasy nadziemne        
1.1.      Wymagania stawiane tarasom nadziemnym   
1.2.      Projektowanie tarasów nadziemnych             
1.2.1.   Projektowanie tarasów ze względu na obciążenie wilgocią  
1.2.1.1.            Uszczelnienie zespolone (podpłytkowe) w tarasach z powierzchniowym odprowadzeniem wody             
1.2.1.2.            Izolacja międzywarstwowa w tarasach z powierzchniowym odprowadzeniem wody        
1.2.1.3.            Izolacja wodochronna w tarasach z drenażowym odprowadzeniem wody  
1.2.2.   Projektowanie tarasów ze względu na obciążenia termiczne            
1.2.3.   Projektowanie tarasów ze względu na wymagania cieplno-wilgotnościowe            
1.2.3.1.            Paroizolacja     
1.2.3.2.            Termoizolacja tarasów w układzie tradycyjnym        
1.2.3.3.            Termoizolacja tarasów w układzie odwróconym       
1.2.4.   Projektowanie tarasów ze względu na ochronę akustyczną  
1.2.5.   Projektowanie tarasów ze względu na bezpieczeństwo użytkowania          
1.2.6.   Warstwa użytkowa tarasów z powierzchniowym odprowadzeniem wody  
1.2.6.1.            Jastrych dociskowy     
1.2.6.2.            Okładzina ceramiczna             
1.2.6.3.            Okładzina z kamieni naturalnych       
1.2.6.4.            Zaprawa klejąca          
1.2.6.5.            Zaprawa spoinująca     
1.2.7.   Warstwa użytkowa tarasów z drenażowym odprowadzeniem wody           
1.2.7.1.            Warstwa drenażowa    
1.2.7.2.            Okładzina ceramiczna             
1.2.7.3.            Okładzina z kamieni naturalnych       
1.2.7.4.            Zaprawa klejąca          
1.2.7.5.            Zaprawa spoinująca     
1.2.7.6.            Warstwa wierzchnia z płyt układanych luzem           
1.2.7.7.            Warstwy rozdzielające, ochronne i/lub filtrujące, maty drenażowe  
1.3.      Balustrady, dylatacje, obróbki blacharskie, odwodnienia     
2.         Tarasy naziemne          
2.1.      Wymagania stawiane tarasom naziemnym     
2.2.      Projektowanie tarasów naziemnych   
2.2.1.   Projektowanie tarasów ze względu na obciążenie wilgocią  
2.2.1.1.            Uszczelnienie zespolone (podpłytkowe) w tarasach z powierzchniowym odprowadzeniem wody             
2.2.1.2.            Izolacja wodochronna w tarasach z drenażowym odprowadzeniem wody  
2.2.2.   Projektowanie tarasów ze względu na obciążenia termiczne            
2.2.3.   Projektowanie tarasów ze względu na bezpieczeństwo użytkowania          
2.2.4.   Warstwa użytkowa tarasów z powierzchniowym odprowadzeniem wody  
2.2.4.1.            Okładzina ceramiczna             
2.2.4.2.            Okładzina z kamieni naturalnych       
2.2.4.3.            Zaprawa klejąca          
2.2.4.4.            Zaprawa spoinująca     
2.2.5.   Warstwa użytkowa tarasów z drenażowym odprowadzeniem wody           
2.2.5.1.            Warstwa drenażowa    
2.2.5.2.            Okładzina ceramiczna             
2.2.5.3.            Okładzina z kamieni naturalnych       
2.2.5.4.            Zaprawa klejąca          
2.2.5.5.            Zaprawa spoinująca     
2.2.5.6.            Warstwa wierzchnia z płyt układanych luzem           
2.2.5.7.            Warstwy rozdzielające, ochronne i/lub filtrujące, maty drenażowe  
2.3.      Dylatacje, obróbki blacharskie, odwodnienia            
3.         Balkony           
3.1.      Wymagania stawiane balkonom         
3.2.      Projektowanie balkonów        
3.2.1.   Projektowanie balkonów ze względu na obciążenie wilgocią           
3.2.1.1.            Uszczelnienie zespolone (podpłytkowe) w balkonach z powierzchniowym odprowadzeniem wody             
3.2.1.2.            Izolacja wodochronna w balkonach z drenażowym odprowadzeniem wody          
3.2.2.   Projektowanie balkonów ze względu na obciążenia termiczne         
3.2.3.   Projektowanie balkonów ze względu na bezpieczeństwo użytkowania       
3.2.4.   Projektowanie balkonów ze względu na wymagania cieplno-wilgotnościowe        
3.2.5.   Warstwa użytkowa balkonów z powierzchniowym odprowadzeniem wody          
3.2.5.1.            Okładzina ceramiczna             
3.2.5.2.            Okładzina z kamieni naturalnych       
3.2.5.3.            Zaprawa klejąca          
3.2.5.4.            Zaprawa spoinująca     
3.2.6.   Warstwa użytkowa balkonów z drenażowym odprowadzeniem wody       
3.2.6.1.            Warstwa drenażowa    
3.2.6.2.            Okładzina ceramiczna             
3.2.6.3.            Okładzina z kamieni naturalnych       
3.2.6.4.            Zaprawa klejąca          
3.2.6.5.            Zaprawa spoinująca     
3.2.6.6.            Warstwa wierzchnia z płyt układanych luzem           
3.2.6.7.            Warstwy rozdzielające, ochronne i/lub filtrujące, maty drenażowe  
3.3.      Balustrady, dylatacje, obróbki blacharskie, odwodnienia     
4.         Przykładowe rozwiązania detali         
5.         Warunki techniczne wykonania i odbioru robót        
5.1.      Zalecenia ogólne         
5.1.1.   Okap    
5.1.2.   Dylatacje         
5.1.3.   Odwodnienia   
5.1.4.   Balustrady       
5.2.      Płyta konstrukcyjna     
5.3.      Warstwa spadkowa     
5.4.      Warstwa wodochronna           
5.4.1.   Uszczelnienie zespolone         
5.4.2.   Hydroizolacja międzywarstwowa      
5.4.2.1.            Izolacja ze szlamu elastycznego, mat lub folii uszczelniających       
5.4.2.2.            Izolacja z bitumicznych materiałów rolowych (pap termozgrzewalnych, membran samoprzylepnych)             
5.4.2.3.            Izolacja z polimerowo-bitumicznych mas uszczelniających (mas KMB)      
5.4.2.4.            Izolacja z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych (folii)          
5.4.3.   Izolacja w systemach z drenażowym odprowadzeniem wody         
5.5.      Paroizolacja     
5.5.1.   Paroizolacja z mat lub folii uszczelniających  
5.5.2.   Paroizolacja z bitumicznych materiałów rolowych (pap termozgrzewalnych, membran samoprzylepnych)             
5.5.3.   Paroizolacja z materiałów rolowych z tworzyw sztucznych (folii)   
5.5.4.   Paroizolacja z polimerowo-bitumicznych mas uszczelniających (mas KMB)           
5.5.5.   Paroizolacja z roztworów asfaltowych           
5.6.      Warstwa termoizolacyjna        
5.7.      Jastrych dociskowy     
5.8.      Warstwa drenażowa    
5.8.1.   Jastrych wodoprzepuszczalny            
5.8.2.   Warstwa wodoprzepuszczalna z kruszywa płukanego          
5.9.      Warstwa użytkowa     
5.9.1.   Okładzina ceramiczna i z kamieni naturalnych          
5.9.2.   Płyty betonowe, kamienne itp. układane na warstwie drenażowej z kruszywa płukanego lub podstawkach dystansowych  
Literatura         
Przegląd systemów i produktów na tarasy i balkony          

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Elektryczne pojazdy dla spółdzielni mieszkaniowych »

Zanieczyszczenia w wodzie instalacyjnejPojazdy elektryczne to gwarancja bezpieczeństwa i jakości pracy. Zgodnie z obowiązującym prawem pojazdy elektryczne wolnobieżne z naszej oferty osiągają maksymalną prędkość do 25 km/h i nie podlegają rejestracji.Czytam więcej »


Jak zredukować koszty związane z zapewnieniem ciągłości dostaw wody?

Zanieczyszczenia w wodzie instalacyjnejUdowodniono, że ponad 50% akcji awaryjnych i serwisowych można by uniknąć dzięki wcześniejszym i regularnym przeglądom.Czytam więcej »


Zarządco, dbaj o systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych

Pożar budynku a systemy oddymianiaWłaściciel lub zarządca budynku powinien, poza zapewnieniem prawidłowego działania systemów oddymiania, posiadać również dokumentację potwierdzającą utrzymanie ich w odpowiednim stanie ... Czytam więcej »


Otoczenie nieruchomości i sama nieruchomość - nie wolno o tym zapomnieć »?

Systemy przeciwoblodzenioweOkres wiosenno-letni warto poświęcić na naprawy i przeglądy nieruchomości po zimie. Jak oszczędzić na naprawach i przeglądach budynku? Zadbać o bezpieczeństwo miekszańców i zabezpieczyć budyenk i jego okolice przed... Czytam więcej »


Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych »

Jaki system domofonowy wybrać na osiedle mieszkaniowe?

Ciepło i zawór ciepła System domofonowy na osiedle
Dzięki środkom z inicjatywy ELENA (European Local Energy Assistance / Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej) udostępnionym Alior Bankowi przez Europejski Bank Inwestycyjny Inwestorzy będą mogli uzyskać refundację kosztów? czytam dalej »

Domofony wielomieszkaniowe można obsługiwać przez tel GSM lub tel. stacjonarny z dowolnego miejsca na ziemi z zasięgiem sieci GSM. System nie wymaga... czytam więcej»


Jakie ogrzewanie podłogowe wybrać?

Dystrybucja wodyCzęsto szkoda miejsca na grzejniki ścienne, a tradycyjne płaszczyznowe ogrzewanie podłogowe wymaga specjalnego przygotowania konstrukcyjnego budynku. Najlepszym rozwiązaniem w takim przypadku (...) zobacz więcej »


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Zobacz jakie grzejniki warto wybrać do różnych pomieszczeń »

Wymiana rur w budynkuNowoczesny dizajn, solidne wykonanie, bezpieczne w użytkowaniu, wydajność i funkcjonalność – to tylko namiastka cech grzejników. W zalezności od miejsca przeznaczenia... zobacz więcej »


Jak zadbać o dobry wygląd lub renowację elewacji budynku»
Mycie i malowanie elewacji budynków mieszkalnych, najlepsze ceny na rynku»
czyszcenie i renowacja elewacji Mycie i malowanie elewacji
Jednym z najważniejszych powodów, poza ekologią, jest fakt nienaruszania w trakcie czyszczenia naturalnej struktury materiału poddawanego rewitalizacji. Technologie można stosować do powierzchni z wapieni, wapieni zbitych, wszelkiego rodzaju cegły, piaskowców, a także ... czytam więcej» Czy elewacja budynku mieszkalnego lub bloku, w którym mieszkasz wymaga konserwacji? Czy oprócz profesjonalnego czyszczenia, przydało by się pokryć ją dobrej... czytam dalej »

Izoalacja ścian od wewnątrz budynku - jak to zrobić?
Ile kosztuje sieć gazowa zasilana gazem płynnym »
Osuszanie ścian budynku Brak ogrzewania w budynku
Eurothane G jest wolną od freonów, twardą poliuretanową płytą termoizolacyjną (PIR) wykończoną jednostronnie płytą gipsowo-kartonową. Stosowany do termoizolacji... czytam więcej» Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Pompy ciepła zyskują na popularności. Stosowane są zarówno w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym, jak i wielorodzinnym, a także w obiektach (...) Czytam więcej »


Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej?
Profesjonalna obsługa nieruchomości - Jakość a nie ilość!
Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej obsługa nieruchomości
Uszkodzony i nieszczelny fragment rury kanalizacyjnej jest nie lada problemem dla zarządcy nieruchomości, zwłaszcza jeśli fragment ten przebiega w lokalu, (...) czytaj dalej »

Zarządzanie nieruchomościami to niezwykle złożona praca. Zawód ten powołała do życia ustawa o gospodarce nieruchomościami (...) czytam dalej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
Czy środki pieniężne zgromadzone na funduszu remontowym, a przeznaczone na nabycie przez nich własności przyległego gruntu:
4/2019

Aktualny numer:

Administrator 4/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Prawo a praktyka – debata
  • - Rozliczenie mediów
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16487|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10158|Ocena: 1.5
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl