CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Ile śmieci wyprodukowały gminy na Mazowszu?

 Redakcja  |  24.03.2014
Ile śmieci wyprodukowały gminy na Mazowszu?
Ile śmieci wyprodukowały gminy na Mazowszu?
www.sxc.hu

Do końca marca wszystkie gminy z Mazowsza muszą przekazać marszałkowi województwa mazowieckiego sprawozdania za 2013 r. z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Już wkrótce okaże się, czy w zeszłym roku odpadów przybyło czy też ubyło.

W 2012 r. mieszkańcy województwa mazowieckiego wytworzyli w sumie 1,4 mln ton śmieci, to mniej więcej dwa razy więcej niż Pałac Kultury i Nauki. Mieszkańcy Warszawy wytworzyli prawie pół miliona ton odpadów niesegregowanych.

Do końca marca wszystkie gminy z Mazowsza muszą przekazać marszałkowi województwa mazowieckiego sprawozdania za 2013 r. z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Już wkrótce okaże się, czy w zeszłym roku odpadów przybyło czy też ubyło.

Ciągle rosnąca liczba śmieci to jeden ze skutków współczesnego sposobu życia, a także szybko postępującego rozwoju gospodarczego. Z roku na rok produkujemy coraz więcej odpadów.

Zobacz także: Elektroodpady w gminach

Przeciętny obywatel Unii Europejskiej wytwarza ich ok. pół tony rocznie. Liczba ta waha się w różnych państwach członkowskich od 300 do 700 kg. Na szczęście Polacy w tej niechlubnej statystyce wypadają dobrze.

Według danych Eurostatu z 2012 r., plasujemy się w dole rankingu z 315 kg śmieci wytwarzanymi przez jednego mieszkańca. To jeden z najniższych wskaźników wśród krajów europejskich dający Polsce drugie miejsce, zaraz po Estonii.

Niestety większa część wytwarzanych w Polsce śmieci, bo aż 62 proc. trafiała dotychczas na wysypiska, nie stawiając nas w dobrym świetle. Dodatkowo na naszą niekorzyść wpływa fakt, że zmieszane odpady komunalne stanowiły aż 90 proc. wszystkich zebranych.

Zgodnie z danymi GUS-u w 2012 r. zbierane selektywnie objęły następujące frakcje: szkło – 2,9 proc., papier i makulatura – 2,0 proc., tworzywa sztuczne – 1,8 proc., odpady wielkogabarytowe – 0,9 proc., tekstylia – 0,4 proc., metale – 0,1 proc. oraz odpady biodegradowalne – 2,1 proc.

Zmienić te tendencje mają nowe przepisy, zgodnie z którymi odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami komunalnymi przejęły gminy.

Wprowadzone w lipcu zeszłego roku zasady kładą większy nacisk na segregację i selektywną zbiórkę odpadów. Nowe regulacje wymagają, aby gminy organizowały odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkujących ich teren.

Ponadto są zobowiązane do prowadzenia selektywnej zbiórki śmieci, a także do tworzenia i prowadzenia punktów selektywnego zbierania odbioru odpadów komunalnych (tzw. PSZOK-ów). Raz w roku ze swojej działalności składają sprawozdanie marszałkowi województwa mazowieckiego.

Według sprawozdania za 2012 r. od 900 tys. mazowieckich właścicieli nieruchomości odebrano prawie 1,4 mln ton odpadów komunalnych*.

Największą część w tej liczbie stanowią śmieci niesegregowane. Zgodnie z danymi było ich aż 1,1 mln ton, w tym prawie 1 mln ton wytworzyli mieszkańcy terenów miejskich.

W 2012 r. w przypadku miast najwięcej niesklasyfikowanych śmieci, bo ponad 544 tys. ton, odebrano w Warszawie. Radomianie oddali 46,5 tys. ton, płocczanie ponad 39 tys. ton. Najmniej śmieci odebrano w Ciechanowie, bo tylko 14,6 tys. ton.

W Warszawie wytworzono 554 tys. ton śmieci niesegregowanych. Zebrano prawie 1,7 tys. ton papieru i tektury. Recyklingowi poddano 1,5 tys. ton. Do ponownego użytku z całej masy papierowych odpadów uzyskano 116 ton.

Ponadto w stolicy – zgromadzono prawie 9,6 tys. ton papierowych opakowań i ponad 5 tys. ton szklanych. W Warszawie zebrano 4 tys. ton odpadów sklasyfikowanych jako opakowania z tworzyw sztucznych, recyklingowi poddano ok. 3 tys. ton materiałów.

Unia Europejska przykłada dużą wagę do ochrony środowiska naturalnego, w tym również do odpowiedzialnej polityki gospodarowania odpadami komunalnymi. Unijne dyrektywy zobowiązują Polskę do utworzenia (najpóźniej do 2015 r.) systemu selektywnego zbierania odpadów co najmniej papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

Przeczytaj: Nowelizacja ustawy śmieciowej w II połowie roku

Nowe Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania. Poradnik. Przepisy z komentarzen i 170 rysunkami. Wydanie 10. uaktualnione i rozszerzone. Dodatek specjalistyczny "Efektywność energetyczna w budownictwie" według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2014 r. Rok wydania: 2014, wydanie dziesiąte uaktualnione i rozszerzone, ilość stron: 562 + 20, ISBN: 978-83-89234-74-2, format: B5, oprawa: miękka
SPIS TREŚCI »
CZYTAJ OPIS »

Jako członek wspólnoty jesteśmy ponadto zobowiązani m.in. do wypracowania do końca 2014 r. 60 proc. poziomu odzysku odpadów opakowaniowych, a w 2020 r. masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji powinna osiągnąć poziom 35 proc. w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Do końca 2020 r. co najmniej cztery frakcje odpadów pochodzących z gospodarstw domowych powinny być w 50 proc. poddawane recyklingowi. Niewypełnienie unijnych zobowiązań będzie skutkować nakładanymi przez UE na samorządy karami pieniężnymi.

„Ochrona środowiska przed odpadami jest jednym z priorytetowych zadań wyznaczonych Polsce przez Unię Europejską. Wieloletnie zaniedbania w tym zakresie powodują, że rozwiązanie tego problemu będzie możliwe tylko dzięki dużym nakładom finansowym, odpowiednim inwestycjom, ale też szerokiej akcji edukacyjnej.

Musimy przede wszystkim zmienić nasz sposób myślenia. Nie tylko wiedza o tym, ile odpadów powstanie i gdzie będą składowane, jest ważna. Musimy wiedzieć, jak je segregować" – podkreśla Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

Niewłaściwe gospodarowanie odpadami komunalnymi powoduje, że środowisko naturalne jest coraz bardziej zanieczyszczane. Ciągle nie mamy potrzeby i nie dostrzegamy zasadności segregowania śmieci. Nie mniejszym problemem jest też brak świadomości, że wiele spośród wyrzucanych przez nas śmieci może być powtórnie przetworzonych.

Warto przeczytać: Recykling na terenie całej gminy

„Spośród oddawanych śmieci wiele jest takich, których można użyć ponownie (np. szklane butelki) lub odzyskać z nich surowce (np. papier lub metale).

Dzięki świadomemu i odpowiedzialnemu segregowaniu śmieci zapewniamy sobie i przyszłym pokoleniom bezpieczeństwo ekologiczne i czystsze środowisko" – mówi Damian Milewski, dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Na Mazowszu w 2012 r. odpady komunalne trafiły do 60 składowisk. Obecnie w województwie funkcjonuje 21 instalacji o statusie RIPOK (Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych), w tym jedna spalarnia odpadów komunalnych.

Źródło: Instytut Gospodarki Nieruchomościami

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Są pieniądze na windy, podjazdy i likwidację barier architektonicznych »

niższa cena gazu fundusz dostepnosci
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Ponad 40 mln zł do wykorzystania na likwidację barier architektonicznych i poprawę dostępności budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami – m.in. seniorów, rodziców z dziećmi i osób z niepełnosprawnościami. Trwa nabór ... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Jak chronić budynek przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych? »

Dom bez rachunkówSkuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. Skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
  • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 10982|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10554|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl