CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Opomiarować dobrze

Jolanta Słowińska  |  Administrator 1-2/2014  |  03.11.2014  |  3
Opomiarować dobrze
Opomiarować dobrze
www.sxc.hu

Zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997 r., każde mieszkanie w nowo wznoszonym obiekcie musi mieć instalację c.o. zaprojektowaną w sposób umożliwiający indywidualne opomiarowanie licznikiem ciepła.

Rozwiązanie to ma służyć rozliczaniu kosztów ciepła w myśl art. 45a ust. 4 tej ustawy, czyli odpowiedzialności właściciela bądź zarządcy za sprawiedliwy ich podział na poszczególne lokale. Wysokość opłat powinna być ustalana w taki sposób, aby zapewniała wyłącznie pokrycie ponoszonych przez odbiorcę kosztów.

Ustęp 8 tego artykułu określa też metody rozliczania przy wykorzystaniu wskazań ciepłomierzy albo urządzeń wskaźnikowych, niebędących przyrządami pomiarowymi w rozumieniu przepisów metrologicznych, oraz powierzchni lub kubatury tych lokali.

I tu rolą właściciela czy zarządcy jest dobranie takiej metody, która uwzględni wynikające z położenia lokalu w bryle budynku współczynniki wyrównawcze zużycia ciepła przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowych warunków eksploatacji budynku, określonych w odrębnych przepisach, a jednocześnie będzie stymulowała energooszczędne zachowania oraz zapewniała ustalanie opłat (art. 45a ust. 9).

Warto bowiem pamiętać, że na ogrzanie odmiennie usytuowanych lokali potrzeba będzie różnych ilości ciepła. Zależy to od strat ciepła przez przegrody wewnętrzne i zewnętrzne.

W mieszkaniu narożnym, na poddaszu czy położonym nad nieogrzewaną piwnicą są one o wiele wyższe niż w lokalu w środku budynku. Zastosowanie współczynników ma umocowanie w Dyrektywie o efektywności energetycznej.

Rozliczanie kosztów ciepła

Wybór podzielników kosztów nakłada na zarządcę/właściciela szczególny obowiązek staranności w ich stosowaniu.

Przeczytaj: Zdalny odczyt mediów

Warto zaznaczyć, że konstrukcja tych urządzeń nie jest określona szczegółową dokumentacją. Nie ma żadnych parametrów, które powinny spełniać, ani umocowań prawnych, poza ogólnymi przepisami zawartymi w normie PN-EN834.

W dodatku podzielniki nie rejestrują ilości zużytego na ogrzewanie ciepła – służą tylko do podziału kosztu dostarczonej do budynku energii cieplnej na poszczególnych użytkowników lokali, którzy powinni być wyposażeni w jeden typ podzielników.

Podzielniki nie mierzą żadnej wielkości fizycznej, a przyrost ich wskazań (niemianowane działki) zależy od tego, jaką temperaturę ma powierzchnia grzejnika w miejscu instalacji podzielnika i przez ile czasu grzejnik oddaje ciepło. Zwalnia to z obowiązku ich prawnej kontroli metrologicznej (zatwierdzenia typu i legalizacji).

Podzielniki nie uwzględniają też ciepła dostarczanego przez piony grzewcze i ciepła przenikającego z sąsiednich lokali. Niekiedy w efekcie brak wskazań zużycia ciepła w jednych lokalach, a w innych notuje się zawyżone jego wartości.

Jednym ze skuteczniejszych sposobów rozliczania kosztów ciepła jest metoda tzw. komfortu cieplnego, wyznaczająca koszty zużycia energii jako iloczyn powierzchni lokalu i różnicy średnich temperatur lokalu i powietrza – dla danego okresu rozliczeniowego.

Innym, pozostającym w zgodzie z PN-EN ISO 13790 i ustawą – Prawo energetyczne – metoda MP– 2010, według której całkowite koszty ogrzewania budynku dzieli się na koszty stałe, przypadające proporcjonalnie do powierzchni poszczególnych lokali, i koszty zmienne, wynikające z jednostek zużycia ciepła i iloczynu różnicy średniej temperatury zewnętrznej w sezonie grzewczym oraz powierzchni rozliczanego lokalu.

Warto zauważyć, że wysokości kosztów stałych nie można odczytywać wprost z faktury – trzeba bowiem uwzględnić też straty ciepła w drodze do lokali oraz ogrzewanie pomieszczeń wspólnych. To w sposób oczywisty podnosi zaś ich wartość.

Czytaj też: Co nowego w Orzecznictwie? Zasady podziału kosztów ogrzewania

Obowiązek właściciela/zarządcy to wybranie metody (zgodnie z 9 ust. Ustawy) i wdrożenie (po zaakceptowaniu przez właścicieli w podjętej uchwale) wewnętrznego regulaminu rozliczeń dostarczanego centralnie ciepła przeznaczonego na ogrzewanie budynku i przygotowanie c.w.u.

Powinien on umożliwiać zamienne rozliczanie opłat za ciepło dla lokali mieszkalnych lub użytkowych na podstawie ich powierzchni lub kubatury oraz określać warunki stosowania zamiennego rozliczania zgodnie z wybraną wcześniej metodą.

Właściwą podstawą rozliczeń kosztów energii między jej dostawcą a spółdzielnią czy wspólnotą mieszkaniową są wskazania ciepłomierza zainstalowanego w węźle cieplnym. Regulamin taki powinien być, co oczywiste, zgodny z obowiązującym prawem i podany do wiadomości mieszkańców przynajmniej na 14 dni przed wejściem w życie.

Co wybrać?        

Warto wiedzieć, że do rejestracji jednostek zużycia ciepła mogą być stosowane dwa rodzaje podzielników: wyparkowe (cieczowe) – ampułkowe i kapilarne – oraz elektroniczne (jednoczujnikowe i dwuczujnikowe). Pierwsze, prostsze konstrukcyjnie, wskazują ilość odparowanych „działek” cieczy.

Przy podzielnikach ampułkowych występuje konieczność wymiany ampułki co 12 miesięcy. Podzielniki kapilarne stanowią ich odmianę, z kapilarą zamiast ampułki z cieczą. Daje to lepszą relację między obudową podzielnika a kapilarą, a przede wszystkim – umożliwia montaż podzielnika w poziomie (np. w grzejnikach łazienkowych).

Elektroniczne podzielniki mają czujniki mierzące temperaturę grzejnika, a dwuczujnikowe mogą zmierzyć temperaturę powierzchni grzejnika i obliczyć temperaturę pomieszczenia przy użyciu z dwóch precyzyjnych czujników.

Mają też opcję rejestracji temperatur komfortu cieplnego, a mnogość rejestrowanych danych, radiowy odczyt wraz z możliwością odczytu przez złącze optyczne powodują, że uznaje się je za najbardziej zaawansowane urządzenia tego typu. Trzeba jednak pamiętać, że i w tej grupie mamy do czynienia z różnymi ich typami konstrukcyjnymi o odmiennych właściwościach.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj do styczniowo-lutowego numeru Administratora.

Komentarze

(3)
dage | 04.11.2014, 12:57
Sprawdź, czy płacisz tylko za siebie.

- Reklamacje wysokości opłat
- Sprawdzanie wysokości wyliczeń opłat za c.o.
- Wyliczanie wysokości ustawowych ryczałtowych opłat za c.o. na podstawie rozliczeń rocznych
- Wyliczanie współczynnika położenia mieszkania w bryle budynku
- Ekspertyzy na potrzeby procesów sądowych:
a) zgodność regulaminu SM z Ustawą Prawo Energetyczne
b) poprawność doboru współczynników korekcyjnych
c) prawidłowe naliczenie zużycia
- Zdjęcia termowizyjne wraz z opisem zużycia c.o. poszczególnych mieszkań
- Audyt energetyczny

www.podzielniki.info
Adabrow | 04.11.2014, 13:50
Tytuł artykułu sponsorowany przez dostawców liczników ciepła???
1. Nie ma przepisu nakazującego stosowanie ciepłomierzy.
2. Zastosowanie ciepłomierzy lokalowych nie zwalnia od korekt opłat za zużycie ciepła w zależności od strat ciepła danego lokalu.
barnaba | 25.11.2014, 11:01
...I tu rolą właściciela czy zarządcy...
To jest brzydka manipulacja z której ma wynikać że chodzi o zarządcę nieruchomości (zarządcę wspólnoty).
Ustawa dość wyraźnie mówi o "właścicielu budynku" lub "zarządcy budynku".
Ani jednym ani drugim przypadku nie jest nim licencjonowany zarządca nieruchomości.
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Przegląd budynku - pobierz bezpłatnie gotową dokumentację »

prawo budowlaneProtokół kontroli kanałów spalinowych, protokół odbioru robót przy odstąpieniu od umowy, uniwersalny protokół przekazania nieruchomości, protokół kontroli obowiązkowej po zakończonej budowie lub... Chcę pobrać »


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Zamów bezpłatną wizytę konsultanta i osusz swój dom lub budynek ▼

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Wystarczy, że zostawisz do siebie kontakt, a Konsultant skontaktuje się z Tobą. Podczas kontaktu zostanie ustalony dogodny dla Ciebie termin nieodpłatnego badania zawilgocenia obiektu. W trakcie tej wizyty dowiesz się... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Zima i obowiązki zarządcy odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Głowice i zawory termostatyczne - jakie wybrać?
Czy wiesz, że możesz monitorować i sterować zestawami do podnoszenia ciśnienia wody»
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Spadek ciśnienia wody w instalacji wodnej - co zrobić?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu budynku? »

ubezpieczenie budynku

Bardzo istotne i jednocześnie problematyczne jest ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia. Z prostego powodu – niedoszacowanie może skutkować (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
9/2019

Aktualny numer:

Administrator 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowelizacja Ustawy o własności lokali
  • - Winda pod nadzorem
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17332|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10821|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10396|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl