CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet i cieszyć się tańszym gazem? ‎
http://ad.administrator24.info/poprostu1085/▲
Zobacz ofertę i uzyskaj idealnie dopasowaną ofertę do swoich upodobań i potrzeb ...
Kategorie: gaz, ceny gazu, gaz przez internet,

Zwalczaj wilgoć w budynku

Jacek Sawicki  |  Administrator 1-2/2014  |  28.01.2015  |  1
Zwalczaj wilgoć w budynku
Zwalczaj wilgoć w budynku
Hahne

Wilgoć w ścianach budynku generuje pasmo problemów zdrowotnych, strat materialnych i udręk egzystencjalnych, dlatego trzeba ją eliminować.

Z problemem wilgoci boryka się wielu zarządców, zwłaszcza wiosną (która już niebawem…) – gdy wokół roztopy, a ziemia nie przyjmuje już nadwyżek wody.

Zobacz też: O nowoczesnym bezinwazyjnym osuszaniu murów

Ponadto na fundamenty budynku przez cały rok działają wody podskórne, które osłabiają konstrukcję ław fundamentowych. Najczęściej prac naprawczych wymagają piwnice, strefy cokołowe i garaże podziemne.

 

 

 

Problemy generowane przez wilgoć

Zawilgocone, a nawet mokre mury, są w Polsce powszechnym zjawiskiem. Nie ma więc racji bytu obiegowa opinia, że problem ten dotyczy tylko obiektów zabytkowych czy też kilkudziesięcioletnich budynków.

Oczywiście, budynki, które powstały jeszcze przed II wojną światową, zazwyczaj nie mają izolacji przeciwwilgociowych, a jeśli nawet, to może ona nie spełniać swojej funkcji.

Oddziaływanie czynników naturalnych, nieuchronne prawa fizyki, wykonywanie robót niezgodnie ze sztuką budowlaną plus pozorna oszczędność powodują, że problem z wilgocią pojawić się może we wszystkich budynkach, także tych nowo wzniesionych.

Wilgoć permanentnie utrzymująca się w ścianach, stropach i posadzkach budynku znacznie pogarsza warunki mikroklimatyczne w pomieszczeniach.

Podstawowy problem z nią związany to obniżona izolacyjność cieplna tych elementów konstrukcyjnych budynku, co dla pomieszczeń oznacza zwiększenie zapotrzebowania na ciepło i systematyczne ich niedogrzewanie. Utrzymanie w nich temperatury pokojowej wymaga większych nakładów finansowych.

Szczególnie niebezpieczne są jednak kwestie zdrowotne. Na mokrych powierzchniach takich ścian łatwo osadzają się cząstki kurzu. Tworzą one warstwę organicznego podłoża, podatnego na zainfekowanie mikroorganizmami, takimi jak grzyby i pleśnie, które dodatkowo są zasilane wilgocią atmosferyczną absorbowaną przez szybko rozmnażające się ich kolonie.

Proces destrukcji mokrej ściany przebiega intensywniej zwłaszcza w strefach bezruchu powietrza i w sąsiedztwie elementów drewnianych, tkanin włókiennych, odzieży skórzanej bądź przechowywanej żywności. Grzybnie tych mikroorganizmów mogą także wnikać głęboko w mineralne materiały budowlane.

Jakie produkty wybrać przy termomodernizacji?

Poznaj sposoby na utrzymanie porządku na osiedlu


Dostępne windy na rynku
Sposoby osuszania murów

Powietrze w takich pomieszczeń przenika odór stęchlizny, nadto obecne są w nim kancerogenne zarodniki i mykotoksyny. Długotrwałe przebywanie w takim środowisku może prowadzić do złego samopoczucia, anemii, zaburzeń żołądkowych, alergii, schorzeń dróg oddechowych, a nawet nowotworów. Z powyższych powodów walka z wilgocią i jej skutkami wymaga stanowczych działań.

Do zawilgocenia murów w strefach przyziemia najczęściej dochodzi w wyniku naporu wody gruntowej i wilgoci na pozbawione skutecznej hydroizolacji ławy fundamentowe, fundamenty, ściany przyziemia i posadzki na gruncie, ale mogą to być też konsekwencje podtopień, stanów podwyższonego lustra wód gruntowych albo awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Strefy nadziemne ścian również są zagrożone przez wilgoć podciąganą z gruntu. Inne jej źródła to: woda opadowa zaciekającą z niesprawnych systemów rynnowych, uszkodzenia hydroizolacji w konstrukcjach dachów, tarasów, balkonów, wilgoć wynikająca z braku wentylacji pomieszczeń, mostki cieplne w newralgicznych miejscach ścian (nadproża, wieńce, łączenia murów z płytą balkonową itp.), a także brak izolacji cieplnej na rurach instalacji zimnej wody.

Wyeliminowanie tych przyczyn da skutek w postaci trwałego osuszenia obiektu na oczekiwanym poziomie. Ściana wysycha, oddając wilgoć w sposób naturalny.

Wilgoć podciągana kapilarnie z gruntu wymaga bardziej skomplikowanych zabiegów. Można użyć metod naturalnych, które w praktyce sprowadzają się do odkopywania fundamentów, wystawionych na działanie powietrza atmosferycznego tracą wilgoć.

Nie zawsze jednak jest to możliwe do wykonania i nie zawsze efektywne, choćby z uwagi na możliwość wtórnych zalań wodą opadową i wahań poziomu lustra wód gruntowych.

Popularne są zabezpieczenia powierzchniowe wykonywane najczęściej z powłok mineralnych lub bitumicznych, nakładanych na zewnętrzną powierzchnię przegrody budowlanej (od strony kontaktu z wodą). Mają one jednak dużo mankamentów i nie zawsze bywają skuteczne.

Jak walczyć z wilgocią?

Nie ma uniwersalnego sposobu na osuszenie murów, stropów i posadzek, zaś prace osuszeniowe, prowadzone bez znajomości przyczyn zawilgocenia, mogą nie dać oczekiwanych efektów, a niekiedy dodatkowo sprawiają kłopoty. Zabierając się do osuszania, warto pamiętać, że podstawę jego skuteczności stanowi usunięcie przyczyn nawilgacania murów.

Tymi najbardziej charakterystycznymi są: podciąganie kapilarne wilgoci pochodzenia gruntowego, najczęściej wynikające z braku poziomego zabezpieczenia przeciwwodnego fundamentów oraz ścian fundamentowych i piwnicznych bądź posadzek na gruncie; kondensacja pary wodnej na osadzonych w murach elementach instalacji c.o. lub wodno-kanalizacyjnych, uszkodzenia instalacji odprowadzania wód opadowych z powierzchni dachów, tarasów, loggi i balkonów, a także wszelkie zaniedbania i błędy popełniane przy budowie lub podczas remontów (źle wykonane odwodnienia ścian przyziemia, brak sprawnego drenażu, przebicia izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych pokryć dachowych, tarasów, źle osadzone parapety okienne itp.) oraz wszelkie niedocieplenia, powodujące występowania mostków termicznych.

O powodzeniu działań naprawczych przesądza usunięcie przyczyn zawilgocenia. Niekiedy wystarczy zlikwidowanie drobnej usterki (np. oczyszczenie zapchanej rynny), jednak częściej wykonuje się prace z wykorzystaniem technologii i środków potwierdzonych certyfikatami/aprobatami technicznymi.

W praktyce budowlanej znanych jest wiele metod usuwania wilgoci z murów i ochrony przed jej reemisją. Najogólniej dzielimy je na metody naturalne i sztuczne. Te pierwsze w praktyce sprowadzają się do odkopywania fundamentów i długookresowego naturalnego osuszania odsłoniętych partii murów.

Ze względu na tempo osuszania znacznie efektywniejsze od naturalnych są metody sztuczne, w których w przyziemnych strefach ścian budynku tworzy się barierę blokującą migrację wilgoci i soli budowlanych, podciąganych kapilarnie do wyższych partii muru. Uwalnia ona procesy odparowywania wilgoci z położonych ponad nią stref muru.

W tym celu stosuje się technologie inwazyjne oraz bezinwazyjne (w przeciwieństwie do inwazyjnych charakteryzują się one brakiem fizycznej ingerencji w ich struktury).

 

 

Nie korzysta się w nich zatem z technik podcięć murów, by montować blachy mające pełnić funkcje izolacji poziomej, ani z wierceń sieci otworów w ścianach dla iniekcji hydrofobowych, które uszczelniają środki wypełniające kapilary, którymi wcześniej migrowały rozpuszczone w wilgoci sole.

Według niektórych opinii, negatywną stroną takich ingerencji może być osłabienie spoistości murów albo też wyższe koszty aniżeli te ponoszone przy technikach bezinwazyjnych.

W przeciwieństwie do metod naturalnych, te bezinwazyjne pozwalają też uniknąć uciążliwych prac związanych z odkopywaniem fundamentów oraz konieczności dochowania długookresowych przerw technologicznych, wynikających z procesów naturalnego osuszania odsłoniętych partii murów.

Bezinwazyjne osuszanie jest przy tym uniwersalne, albowiem można po nie sięgać bez stosowania innych sposobów, względnie korzystać z nich uzupełniająco, tzn. równolegle wykorzystując inwazyjne rozwiązania technologiczne, albo też korzystać z nich po zastosowaniu poprzednich sposobów.

Typowe rozwiązania klasyfikowane jako technologie bezinwazyjnego osuszania to: wietrzenie naturalne, wietrzenie naturalne z termicznym wspomaganiem suchego powietrza oraz osuszanie wymuszone (sztuczne), np. z wykorzystaniem gorącego powietrza, technik absorpcyjnych, kondensacyjnych, mikrofalowych, podczerwieni, elektroosmozy oraz penetrujących materiałów hydroizolacyjnych.

W zależności od wybranej metody, czas osuszania trwa od kilku do kilkunastu tygodni. Na przykład osuszanie elektroosmotyczne bazuje na zjawisku elektroosmozy, czyli uporządkowanego kierunku ruchu cząsteczek wilgoci spowodowanym przyłożoną różnicą potencjału elektrycznego.

Stosowane do tego celu urządzenia emitują słabe zmienne pole elektromagnetyczne, które wymusza na drobinach wilgoci pożądaną zmianę kierunku ich migracji. Osuszanie przebiega stopniowo, od wyżej położonych stref murów po fundamenty.

Przy osuszaniu z wykorzystaniem penetrujących materiałów hydroizolacyjnych w niektórych przypadkach korzysta się z penetrujących materiałów hydroizolacyjnych (dodatków do zapraw, powłok, cementów szybkowiążących i specjalistycznych zapraw).

Przeczytaj: Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce

Wszystkie je łączy właściwość osmotycznego i kapilarnego penetrowania (przenikania substancji uszczelniających) w głąb muru (betonu, zapraw i cegieł). Gruntowanie nimi powierzchni ścian wspomaga przebieg procesów osuszania, obniżając ich higroskopijność.

Prace naprawcze

Istota prac naprawczych ścian osuszonych sprowadza się do zabiegów przywrócenia ich naturalnego stanu technicznego z okresu przed zawilgoceniem, a w przypadkach wynikających z niedociepleń – do konieczności ich docieplania.

Przed przystąpieniem do właściwych prac murarsko-tynkarskich należy dokonać koniecznych zabiegów biobójczych, przy wykorzystaniu metod mechanicznych i/lub chemicznych. Metody mechaniczne sprowadzają się do fizycznego usuwania zarażonych połaci tynków poprzez ich czyszczenie (szorowanie, zdrapywanie, skuwanie).

Uzupełniają je metody chemiczne z użyciem dopuszczonych do stosowania preparatów biobójczych.

Wybór i ocenę skuteczności metod powinni przeprowadzać specjaliści, ponieważ istotą powodzenia przedsięwzięcia zawsze pozostanie precyzyjny i staranny dobór optymalnego zakresu prac oraz metody osuszenia, izolacji i renowacji.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj do styczniowo-lutowego numeru Administratora.

 


Komentarze

(1)
Andrzej | 13.04.2015, 10:48
Wilgoci nie przepuszcza na pewno stryopian. Ocieplałem nim dom u rodzicow. Wzialem caly system ociepleń od firmy termo organika - nie moge powiedziec złego słowa.
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Zobacz, jak tani może być gaz i prąd dla Twojego budynku»

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnieszenia ciśnienia wody »

tanszy-gaz poradnik doboru pomp
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Ceny za energię elektryczną również nie ... Chcę zobaczyć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy można płacić mniej za ochronę osiedla?

Ochrona osiedlaWiększa skuteczność ochrony przy niższych jej kosztach – to charakterystyka stworzonego w naszej agencji Aktywnego Systemu Monitoringu (ASM). Rozwiązanie jest dedykowane dla osiedli mieszkaniowych oraz firm i jest odpowiedzią na rosnące koszty pracy mimo... Czytam więcej »


Jaki domofon wybrać, aby uniknąć awarii?

jaki domofon wybraćDomofony stały się standardowym wyposażeniem budynków. Zamontowane w drzwiach wejściowych lub furtce sprawiają, że możemy nie tylko usłyszeć i zobaczyć, kogo Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Nie masz balkonu? Jest na to rozwiązanie - balkony dostawne »

pompy cieplne Balkony dostawne
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Na rynku pierwotnym balkony stanowią standard. Nie można tego samego powiedzieć o rynku wtórnym, na którym balkon jest swego rodzaju luksusem. Wielu właścicieli podejmuje... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Mycie elewacji: glony, pleśń, grzyby - gdzie i kiedy to zrobić?

Innowacyjna koncepcja kotłów, dzięki którym możesz zaoszczędzić »

brudna elewacja kotły gazowe
Elewacja budynku czy to tynkowa, czy szklana ma to do siebie, że z czasem niszczeje, zwłaszcza jeśli jest nienależycie pielęgnowana. Koszt napraw jest bardzo wysoki, dlatego... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do pomiaru i regulacji ciepła w pomieszczeniach, a także współpraca tych urządzeń jest bardzo ważną... chcę wiedzieć więcej»


Czy, wiesz ile możesz zaoszczędzić na dociepleniu stropodachu?!

stropodach ocieplenieTo nie jest moment na odnawianie pergoli czy poprawę estetyki balkonów. To czas gospodarskich inwestycji, które skutecznie obniżą wysokość czynszu i pomogą mieszkańcom w płaceniu swoich zobowiązań... zobacz, ile możesz zaoszczędzić »


Koronawirus. Jakie materiały ochronne dla zarządców, wspólnot i spółdzielni? »»

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Koronawirus- zarzadcy odczyt liczników wody

Najtańsze w Polsce płyny do dezynfekcji pomieszczeń czy klatek schodowych. W czasie zagrożenia koronawirusem to nierzadko dodatkowy, spory wydatek dla zarządców czy wspólnot. Zobacz gdzie kupić je taniej. Odbierz 10% rabatu dla wszystkich na hasło: „ADMINISTRATOR”... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


Zestawy hydroforowe - urządzenia i systemy do podnoszenia ciśnienia wody »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym Program dla zarzadcy
Przesyłanie i podnoszenie ciśnienia wody w sieciach i instalacjach pochłania kilka procent całości energii zużywanej w skali globalnej. Dlatego oprócz ciągłości i bezpieczeństwa dostaw wody coraz ... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet?
Jak naprawić pęknięcia i uszkodzenia rur od wewnątrz bez konieczności kucia ścian i remontów »
gaz jak może być tani wymiana rur kanalizacyjnych
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Do gazociągów podłączane są nowe ... czytam więcej » Oczyszczenie instalacji z zabrudzeń i osadów odsłania faktyczny stan. Uwidacznia wszelkie uszkodzenia mechaniczne rury (uszkodzenia, pęknięcia, dziury, rysy) powstałe w wyniku wieloletniej eksploatacji a także... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Ile kosztuje ocieplenie stropodachu - może Cię to zaskoczyć »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
ocieplanie stropodachu Sprzątanie po psie
Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej? (...) czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »


Szukasz dobrego zarządcy nieruchomości? Sprawdź to! »

Jak wybrac dobrego zarządcę?

Zarządzanie nieruchomościami to wymagająca branża, która nie tylko podlega zmieniającym się przepisom i zarządzeniom ale potrzebuje profesjonalizmu i rzetelności działań, by zapewnić bezpieczeństwo oraz odpowiedni standard życia tych, którzy powierzyli innym zarządzanie swoimi budynkami... Czytam więcej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
5/2020

Aktualny numer:

Administrator 5/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Wycinka drzew
  • - Termomodernizacja i remonty
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18953|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 12129|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11541|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl