CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Zwalczaj wilgoć w budynku

Jacek Sawicki  |  Administrator 1-2/2014  |  28.01.2015  |  1
Zwalczaj wilgoć w budynku
Zwalczaj wilgoć w budynku
Hahne

Wilgoć w ścianach budynku generuje pasmo problemów zdrowotnych, strat materialnych i udręk egzystencjalnych, dlatego trzeba ją eliminować.

Z problemem wilgoci boryka się wielu zarządców, zwłaszcza wiosną (która już niebawem…) – gdy wokół roztopy, a ziemia nie przyjmuje już nadwyżek wody.

Zobacz też: O nowoczesnym bezinwazyjnym osuszaniu murów

Ponadto na fundamenty budynku przez cały rok działają wody podskórne, które osłabiają konstrukcję ław fundamentowych. Najczęściej prac naprawczych wymagają piwnice, strefy cokołowe i garaże podziemne.

 

 

 

Problemy generowane przez wilgoć

Zawilgocone, a nawet mokre mury, są w Polsce powszechnym zjawiskiem. Nie ma więc racji bytu obiegowa opinia, że problem ten dotyczy tylko obiektów zabytkowych czy też kilkudziesięcioletnich budynków.

Oczywiście, budynki, które powstały jeszcze przed II wojną światową, zazwyczaj nie mają izolacji przeciwwilgociowych, a jeśli nawet, to może ona nie spełniać swojej funkcji.

Oddziaływanie czynników naturalnych, nieuchronne prawa fizyki, wykonywanie robót niezgodnie ze sztuką budowlaną plus pozorna oszczędność powodują, że problem z wilgocią pojawić się może we wszystkich budynkach, także tych nowo wzniesionych.

Wilgoć permanentnie utrzymująca się w ścianach, stropach i posadzkach budynku znacznie pogarsza warunki mikroklimatyczne w pomieszczeniach.

Podstawowy problem z nią związany to obniżona izolacyjność cieplna tych elementów konstrukcyjnych budynku, co dla pomieszczeń oznacza zwiększenie zapotrzebowania na ciepło i systematyczne ich niedogrzewanie. Utrzymanie w nich temperatury pokojowej wymaga większych nakładów finansowych.

Szczególnie niebezpieczne są jednak kwestie zdrowotne. Na mokrych powierzchniach takich ścian łatwo osadzają się cząstki kurzu. Tworzą one warstwę organicznego podłoża, podatnego na zainfekowanie mikroorganizmami, takimi jak grzyby i pleśnie, które dodatkowo są zasilane wilgocią atmosferyczną absorbowaną przez szybko rozmnażające się ich kolonie.

Proces destrukcji mokrej ściany przebiega intensywniej zwłaszcza w strefach bezruchu powietrza i w sąsiedztwie elementów drewnianych, tkanin włókiennych, odzieży skórzanej bądź przechowywanej żywności. Grzybnie tych mikroorganizmów mogą także wnikać głęboko w mineralne materiały budowlane.

Jakie produkty wybrać przy termomodernizacji?

Poznaj sposoby na utrzymanie porządku na osiedlu


Dostępne windy na rynku
Sposoby osuszania murów

Powietrze w takich pomieszczeń przenika odór stęchlizny, nadto obecne są w nim kancerogenne zarodniki i mykotoksyny. Długotrwałe przebywanie w takim środowisku może prowadzić do złego samopoczucia, anemii, zaburzeń żołądkowych, alergii, schorzeń dróg oddechowych, a nawet nowotworów. Z powyższych powodów walka z wilgocią i jej skutkami wymaga stanowczych działań.

Do zawilgocenia murów w strefach przyziemia najczęściej dochodzi w wyniku naporu wody gruntowej i wilgoci na pozbawione skutecznej hydroizolacji ławy fundamentowe, fundamenty, ściany przyziemia i posadzki na gruncie, ale mogą to być też konsekwencje podtopień, stanów podwyższonego lustra wód gruntowych albo awarii sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Strefy nadziemne ścian również są zagrożone przez wilgoć podciąganą z gruntu. Inne jej źródła to: woda opadowa zaciekającą z niesprawnych systemów rynnowych, uszkodzenia hydroizolacji w konstrukcjach dachów, tarasów, balkonów, wilgoć wynikająca z braku wentylacji pomieszczeń, mostki cieplne w newralgicznych miejscach ścian (nadproża, wieńce, łączenia murów z płytą balkonową itp.), a także brak izolacji cieplnej na rurach instalacji zimnej wody.

Wyeliminowanie tych przyczyn da skutek w postaci trwałego osuszenia obiektu na oczekiwanym poziomie. Ściana wysycha, oddając wilgoć w sposób naturalny.

Wilgoć podciągana kapilarnie z gruntu wymaga bardziej skomplikowanych zabiegów. Można użyć metod naturalnych, które w praktyce sprowadzają się do odkopywania fundamentów, wystawionych na działanie powietrza atmosferycznego tracą wilgoć.

Nie zawsze jednak jest to możliwe do wykonania i nie zawsze efektywne, choćby z uwagi na możliwość wtórnych zalań wodą opadową i wahań poziomu lustra wód gruntowych.

Popularne są zabezpieczenia powierzchniowe wykonywane najczęściej z powłok mineralnych lub bitumicznych, nakładanych na zewnętrzną powierzchnię przegrody budowlanej (od strony kontaktu z wodą). Mają one jednak dużo mankamentów i nie zawsze bywają skuteczne.

Jak walczyć z wilgocią?

Nie ma uniwersalnego sposobu na osuszenie murów, stropów i posadzek, zaś prace osuszeniowe, prowadzone bez znajomości przyczyn zawilgocenia, mogą nie dać oczekiwanych efektów, a niekiedy dodatkowo sprawiają kłopoty. Zabierając się do osuszania, warto pamiętać, że podstawę jego skuteczności stanowi usunięcie przyczyn nawilgacania murów.

Tymi najbardziej charakterystycznymi są: podciąganie kapilarne wilgoci pochodzenia gruntowego, najczęściej wynikające z braku poziomego zabezpieczenia przeciwwodnego fundamentów oraz ścian fundamentowych i piwnicznych bądź posadzek na gruncie; kondensacja pary wodnej na osadzonych w murach elementach instalacji c.o. lub wodno-kanalizacyjnych, uszkodzenia instalacji odprowadzania wód opadowych z powierzchni dachów, tarasów, loggi i balkonów, a także wszelkie zaniedbania i błędy popełniane przy budowie lub podczas remontów (źle wykonane odwodnienia ścian przyziemia, brak sprawnego drenażu, przebicia izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych pokryć dachowych, tarasów, źle osadzone parapety okienne itp.) oraz wszelkie niedocieplenia, powodujące występowania mostków termicznych.

O powodzeniu działań naprawczych przesądza usunięcie przyczyn zawilgocenia. Niekiedy wystarczy zlikwidowanie drobnej usterki (np. oczyszczenie zapchanej rynny), jednak częściej wykonuje się prace z wykorzystaniem technologii i środków potwierdzonych certyfikatami/aprobatami technicznymi.

W praktyce budowlanej znanych jest wiele metod usuwania wilgoci z murów i ochrony przed jej reemisją. Najogólniej dzielimy je na metody naturalne i sztuczne. Te pierwsze w praktyce sprowadzają się do odkopywania fundamentów i długookresowego naturalnego osuszania odsłoniętych partii murów.

Ze względu na tempo osuszania znacznie efektywniejsze od naturalnych są metody sztuczne, w których w przyziemnych strefach ścian budynku tworzy się barierę blokującą migrację wilgoci i soli budowlanych, podciąganych kapilarnie do wyższych partii muru. Uwalnia ona procesy odparowywania wilgoci z położonych ponad nią stref muru.

W tym celu stosuje się technologie inwazyjne oraz bezinwazyjne (w przeciwieństwie do inwazyjnych charakteryzują się one brakiem fizycznej ingerencji w ich struktury).

 

 

Nie korzysta się w nich zatem z technik podcięć murów, by montować blachy mające pełnić funkcje izolacji poziomej, ani z wierceń sieci otworów w ścianach dla iniekcji hydrofobowych, które uszczelniają środki wypełniające kapilary, którymi wcześniej migrowały rozpuszczone w wilgoci sole.

Według niektórych opinii, negatywną stroną takich ingerencji może być osłabienie spoistości murów albo też wyższe koszty aniżeli te ponoszone przy technikach bezinwazyjnych.

W przeciwieństwie do metod naturalnych, te bezinwazyjne pozwalają też uniknąć uciążliwych prac związanych z odkopywaniem fundamentów oraz konieczności dochowania długookresowych przerw technologicznych, wynikających z procesów naturalnego osuszania odsłoniętych partii murów.

Bezinwazyjne osuszanie jest przy tym uniwersalne, albowiem można po nie sięgać bez stosowania innych sposobów, względnie korzystać z nich uzupełniająco, tzn. równolegle wykorzystując inwazyjne rozwiązania technologiczne, albo też korzystać z nich po zastosowaniu poprzednich sposobów.

Typowe rozwiązania klasyfikowane jako technologie bezinwazyjnego osuszania to: wietrzenie naturalne, wietrzenie naturalne z termicznym wspomaganiem suchego powietrza oraz osuszanie wymuszone (sztuczne), np. z wykorzystaniem gorącego powietrza, technik absorpcyjnych, kondensacyjnych, mikrofalowych, podczerwieni, elektroosmozy oraz penetrujących materiałów hydroizolacyjnych.

W zależności od wybranej metody, czas osuszania trwa od kilku do kilkunastu tygodni. Na przykład osuszanie elektroosmotyczne bazuje na zjawisku elektroosmozy, czyli uporządkowanego kierunku ruchu cząsteczek wilgoci spowodowanym przyłożoną różnicą potencjału elektrycznego.

Stosowane do tego celu urządzenia emitują słabe zmienne pole elektromagnetyczne, które wymusza na drobinach wilgoci pożądaną zmianę kierunku ich migracji. Osuszanie przebiega stopniowo, od wyżej położonych stref murów po fundamenty.

Przy osuszaniu z wykorzystaniem penetrujących materiałów hydroizolacyjnych w niektórych przypadkach korzysta się z penetrujących materiałów hydroizolacyjnych (dodatków do zapraw, powłok, cementów szybkowiążących i specjalistycznych zapraw).

Przeczytaj: Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce

Wszystkie je łączy właściwość osmotycznego i kapilarnego penetrowania (przenikania substancji uszczelniających) w głąb muru (betonu, zapraw i cegieł). Gruntowanie nimi powierzchni ścian wspomaga przebieg procesów osuszania, obniżając ich higroskopijność.

Prace naprawcze

Istota prac naprawczych ścian osuszonych sprowadza się do zabiegów przywrócenia ich naturalnego stanu technicznego z okresu przed zawilgoceniem, a w przypadkach wynikających z niedociepleń – do konieczności ich docieplania.

Przed przystąpieniem do właściwych prac murarsko-tynkarskich należy dokonać koniecznych zabiegów biobójczych, przy wykorzystaniu metod mechanicznych i/lub chemicznych. Metody mechaniczne sprowadzają się do fizycznego usuwania zarażonych połaci tynków poprzez ich czyszczenie (szorowanie, zdrapywanie, skuwanie).

Uzupełniają je metody chemiczne z użyciem dopuszczonych do stosowania preparatów biobójczych.

Wybór i ocenę skuteczności metod powinni przeprowadzać specjaliści, ponieważ istotą powodzenia przedsięwzięcia zawsze pozostanie precyzyjny i staranny dobór optymalnego zakresu prac oraz metody osuszenia, izolacji i renowacji.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj do styczniowo-lutowego numeru Administratora.

 


Komentarze

(1)
Andrzej | 13.04.2015, 10:48
Wilgoci nie przepuszcza na pewno stryopian. Ocieplałem nim dom u rodzicow. Wzialem caly system ociepleń od firmy termo organika - nie moge powiedziec złego słowa.
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Zarządco, zzy znasz już te innowacyjne rozwiązania?

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Dużym kłopotem wszystkich firm zajmujących się gospodarką komunalną jest zagospodarowanie pustostanów. Jest to proces ciągły, ponieważ...czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
  • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17547|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10935|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10511|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl