CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Ubezpieczenie zarządcy

Janusz Gdański  |  Administrator 3/2014  |  25.06.2014
Ubezpieczenie zarządcy
Ubezpieczenie zarządcy

Do kogo kierowane jest Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości i co ono zmienia?

W Dzienniku Ustaw z dnia 13 grudnia 2013 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości.

Warto zobaczyć: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami (DzU z dnia 23 grudnia 2013 r., poz. 1626)

Jego treść budzić może wątpliwości. W § 2 znajdują się bowiem następujące zapisy:

  • ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości za szkody wyrządzone przez działanie lub zaniechanie ubezpieczonego, w okresie ubezpieczenia, w związku z zarządzaniem nieruchomością,
  • w przypadku, gdy zarządca nieruchomości wykonuje czynności w związku z zarządzaniem nieruchomością przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, ubezpieczeniem OC objęta jest również jego odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez ich działanie lub zaniechanie.

Pierwsza wątpliwość pojawia się już na wstępie: do kogo kierowane jest to rozporządzenie? Żaden z obowiązujących aktów prawnych nie definiuje pojęcia „zarządca nieruchomości”.

Przeczytaj też: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości (DzU z dnia 20.12.2013 r., poz. 1616)

W konsekwencji, skoro w punkcie 2 ustawodawca mówi o „innych osobach, przy pomocy których zarządca wykonuje czynności związane z zarządzaniem”, można mieć poważne wątpliwości.

Czy jeśli np. wspólnota mieszkaniowa zawarła umowę o zarządzanie nieruchomością wspólną ze spółką, to pod pojęciem „zarządcy” należy rozumieć tylko prezesa tej spółki, czy także inne osoby, które pracują pod jego kierunkiem? Konkludując – do czasu zdefiniowania pojęcia „zarządca nieruchomości” cytowane wyżej rozporządzenie jest po prostu martwe.

W tym miejscu chciałbym wrócić do artykułu „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej”, z nr 4/2013 „Administratora”. Jego autor dowodzi, że ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej powinna mieć „każda osoba, wykonująca zawód zarządcy i posiadająca licencję” oraz, że: „obowiązek zawarcia umowy dotyczy licencjonowanych zarządców obojętnie, w jakiej formie świadczy on usługi z zakresu zarządzania nieruchomościami.

Zobacz także: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Zatem zarządca świadczący usługi zarówno w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i jako pracownik przedsiębiorcy, niezależnie od tytułu prawnego świadczenia tej pracy (umowa o pracę, o dzieło, zlecenia), podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej”. Oczywiście, obecnie zapisy te – wobec likwidacji licencji – są nieaktualne.

Ponieważ jednak spodziewam się, iż w niedługim czasie nastąpią takie zmiany legislacyjne, że cytowane na wstępie rozporządzenie stanie się obowiązujące, uważam za celowe zwrócenie uwagi na pewne nieścisłości.

Zauważyć należy, że – o ile zarządca prowadzący działalność gospodarcza ma prawo do podejmowania decyzji, za które musi ponosić odpowiedzialność o tyle pracownik spółki (firmy zarządzającej) zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma bardzo ograniczone prawa do decyzji.

Konkretnie – jeśli uzna, że budynek wymaga natychmiastowych działań służb technicznych, to nie ma prawa, by ich wykonanie zlecić pionowi technicznemu spółki. Decydentem jest wyłącznie szef! Skoro więc nie może podlegać odpowiedzialności cywilnej, to nie jest celowe, by musiał mieć ubezpieczenie OC.

Natomiast powinien je mieć ten, kto podejmuje decyzje, czyli prezes spółki. Pracownik odpowiada jedynie dyscyplinarnie za nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z umowy, którą podpisał z pracodawcą.

Uważam, że rozporządzenie dotyczące obowiązku posiadania przez zarządców nieruchomości ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej powinno wyraźnie odróżniać obowiązek dotyczący „samodzielnego” zarządcy i zarządcy-pracownika, który praktycznie nie ma praw decyzyjnych. Oczywiście, gdy już będzie wiadomo, kto aktualnie jest „zarządcą nieruchomości”!  

Bez sankcji za brak OC

„Od kilku miesięcy trwają dyskusje, jak bez regulacji osiągnąć stabilizację i bezpieczeństwo zawodowe zarządców i pośredników w obrocie nieruchomościami. Ustawodawca zadbał o jeden tylko zapis, obligujący osoby wykonujące zawody nieruchomościowe do ubezpieczenia działalności od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenia mają regulować rynek zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa" – powiedziała podczas konferencji prasowej Małgorzata Szulczewska, dyrektor SAGA Brokers.

Nadużyciem jednak jest twierdzenie, że mogą one regulować rynek. Nie ma przecież żadnych aktów wykonawczych. Z jednej strony wprowadza się obowiązek ubezpieczeniowy dla osób zarządzających nieruchomościami, z drugiej zaś – nie przygotowuje się rozporządzeń.

Jak więc ubezpieczyciel ma skalkulować składkę, gdy w obowiązującym prawie nie znajdzie nawet definicji zawodu zarządcy czy pośrednika, na podstawie których mógłby ustalić zakres czynności osób uprawiających te zawody.

A bez zakresu czynności ubezpieczyciel nie może ustalić odpowiedzialności cywilnej, którą należałoby ubezpieczyć. Firmy ubezpieczeniowe mogą jedynie szacować ryzyko, podnosząc – oczywiście – składki, a to bynajmniej nie otworzy dostępu do zawodów.

Za niekonsekwencję ustawodawczą Małgorzata Szulczewska uważa również nałożenie na zarządcę i pośrednika obowiązku ubezpieczenia bez uwzględnienia sankcji za jego brak.

SA

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Ogrzewanie podłogowe - ile to kosztuje?

Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne?

ogrzewanie podłogowe urządzenia grzewcze
Dla zdecydowanej większości użytkowników grzejniki kojarzą się z białą plamą widniejącą pod oknem. Taki obowiązywał dotychczas standard. Obecnie inwestorzy dążą do tego, by ten stały w naszej strefie klimatycznej element wyposażenia był jak najmniej widoczny... czytam więcej »

Chcesz aby koszty eksploatacyjne ogrzewania były niższe o ok. 50% niż w przypadku ogrzewania gazem ziemnym i aż 70% niż w przypadku ... czytam więcej»


Jakie pompy ciepła i kotły wybrać do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym

POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
11/2019

Aktualny numer:

Administrator 11/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Odpowiedzialność za szkody "chodnikowe"
  • - Split payment – co nowego?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17710|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11056|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10635|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl