CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Przypominamy: Wilo wyszło z inicjatywą nieodpłatnego usuwania awarii w zakresie urządzeń Wilo w szpitalach? ‎
http://a001.administrator24.info/wilo-pomoc-szpitalom▲
Na początku wybuchu epidemii pisaliśmy o akcji Wilo „#pomagamszpitalom”, dzisiaj chcemy pochwalić to przedsięwzięcie, bo niewątpliwie można mówić o...
Kategorie: pompy, hydrofory, koronawirus, epidemia, ogrzewanie, podwyższanie ciśnienia wody

Ubezpieczenie zarządcy

Janusz Gdański  |  Administrator 3/2014  |  25.06.2014
Ubezpieczenie zarządcy
Ubezpieczenie zarządcy

Do kogo kierowane jest Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości i co ono zmienia?

W Dzienniku Ustaw z dnia 13 grudnia 2013 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości.

Warto zobaczyć: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami (DzU z dnia 23 grudnia 2013 r., poz. 1626)

Jego treść budzić może wątpliwości. W § 2 znajdują się bowiem następujące zapisy:

  • ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości za szkody wyrządzone przez działanie lub zaniechanie ubezpieczonego, w okresie ubezpieczenia, w związku z zarządzaniem nieruchomością,
  • w przypadku, gdy zarządca nieruchomości wykonuje czynności w związku z zarządzaniem nieruchomością przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, ubezpieczeniem OC objęta jest również jego odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez ich działanie lub zaniechanie.

Pierwsza wątpliwość pojawia się już na wstępie: do kogo kierowane jest to rozporządzenie? Żaden z obowiązujących aktów prawnych nie definiuje pojęcia „zarządca nieruchomości”.

Przeczytaj też: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości (DzU z dnia 20.12.2013 r., poz. 1616)

W konsekwencji, skoro w punkcie 2 ustawodawca mówi o „innych osobach, przy pomocy których zarządca wykonuje czynności związane z zarządzaniem”, można mieć poważne wątpliwości.

Czy jeśli np. wspólnota mieszkaniowa zawarła umowę o zarządzanie nieruchomością wspólną ze spółką, to pod pojęciem „zarządcy” należy rozumieć tylko prezesa tej spółki, czy także inne osoby, które pracują pod jego kierunkiem? Konkludując – do czasu zdefiniowania pojęcia „zarządca nieruchomości” cytowane wyżej rozporządzenie jest po prostu martwe.

W tym miejscu chciałbym wrócić do artykułu „Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej”, z nr 4/2013 „Administratora”. Jego autor dowodzi, że ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej powinna mieć „każda osoba, wykonująca zawód zarządcy i posiadająca licencję” oraz, że: „obowiązek zawarcia umowy dotyczy licencjonowanych zarządców obojętnie, w jakiej formie świadczy on usługi z zakresu zarządzania nieruchomościami.

Zobacz także: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Zatem zarządca świadczący usługi zarówno w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i jako pracownik przedsiębiorcy, niezależnie od tytułu prawnego świadczenia tej pracy (umowa o pracę, o dzieło, zlecenia), podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej”. Oczywiście, obecnie zapisy te – wobec likwidacji licencji – są nieaktualne.

Ponieważ jednak spodziewam się, iż w niedługim czasie nastąpią takie zmiany legislacyjne, że cytowane na wstępie rozporządzenie stanie się obowiązujące, uważam za celowe zwrócenie uwagi na pewne nieścisłości.

Zauważyć należy, że – o ile zarządca prowadzący działalność gospodarcza ma prawo do podejmowania decyzji, za które musi ponosić odpowiedzialność o tyle pracownik spółki (firmy zarządzającej) zatrudniony na podstawie umowy o pracę ma bardzo ograniczone prawa do decyzji.

Konkretnie – jeśli uzna, że budynek wymaga natychmiastowych działań służb technicznych, to nie ma prawa, by ich wykonanie zlecić pionowi technicznemu spółki. Decydentem jest wyłącznie szef! Skoro więc nie może podlegać odpowiedzialności cywilnej, to nie jest celowe, by musiał mieć ubezpieczenie OC.

Natomiast powinien je mieć ten, kto podejmuje decyzje, czyli prezes spółki. Pracownik odpowiada jedynie dyscyplinarnie za nienależyte wykonywanie obowiązków wynikających z umowy, którą podpisał z pracodawcą.

Uważam, że rozporządzenie dotyczące obowiązku posiadania przez zarządców nieruchomości ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej powinno wyraźnie odróżniać obowiązek dotyczący „samodzielnego” zarządcy i zarządcy-pracownika, który praktycznie nie ma praw decyzyjnych. Oczywiście, gdy już będzie wiadomo, kto aktualnie jest „zarządcą nieruchomości”!  

Bez sankcji za brak OC

„Od kilku miesięcy trwają dyskusje, jak bez regulacji osiągnąć stabilizację i bezpieczeństwo zawodowe zarządców i pośredników w obrocie nieruchomościami. Ustawodawca zadbał o jeden tylko zapis, obligujący osoby wykonujące zawody nieruchomościowe do ubezpieczenia działalności od odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenia mają regulować rynek zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa" – powiedziała podczas konferencji prasowej Małgorzata Szulczewska, dyrektor SAGA Brokers.

Nadużyciem jednak jest twierdzenie, że mogą one regulować rynek. Nie ma przecież żadnych aktów wykonawczych. Z jednej strony wprowadza się obowiązek ubezpieczeniowy dla osób zarządzających nieruchomościami, z drugiej zaś – nie przygotowuje się rozporządzeń.

Jak więc ubezpieczyciel ma skalkulować składkę, gdy w obowiązującym prawie nie znajdzie nawet definicji zawodu zarządcy czy pośrednika, na podstawie których mógłby ustalić zakres czynności osób uprawiających te zawody.

A bez zakresu czynności ubezpieczyciel nie może ustalić odpowiedzialności cywilnej, którą należałoby ubezpieczyć. Firmy ubezpieczeniowe mogą jedynie szacować ryzyko, podnosząc – oczywiście – składki, a to bynajmniej nie otworzy dostępu do zawodów.

Za niekonsekwencję ustawodawczą Małgorzata Szulczewska uważa również nałożenie na zarządcę i pośrednika obowiązku ubezpieczenia bez uwzględnienia sankcji za jego brak.

SA

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Rozwiązania, które pomogą Ci utrzymać porządek wokół nieruchomości»

Porządek wokół nieruchomościSprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... Czytam więcej »


Jaki piec (kocioł) gazowy wybrać? »

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnoszenia ciśnienia wody »

kociol gazowy kondensacyjny w kuchni poradnik doboru pomp
Właśnie jesteś na etapie wyboru kotła do budynku lub domu i im więcej czytasz tym mniej wiesz? Poznaj kotły kondensacyjne. Oszczędność i... Chcę wiedzieć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy place zabaw wracają? Zobacz, jak rozbudować plac zabaw na osiedlu! »

Place zabaw na osiedluPlac zabaw to ważny punkt osiedla, szczególnie ważny dla najmłodszych mieszkańców i ich rodziców. Tutaj zawiązują się przyjaźnie, toczą się rywalizacje, powstają nowe historie i... Czytam więcej »


Co postawić zamiast wiaty śmietnikowej?

Wiaty śmietnikoweBiorąc pod uwagę aspekty estetyczne – wiaty pozostawiają wiele do życzenia, widok przepełnionych i brudnych śmietników budzi odrazę... Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Dobudowa windy w bloku - ile to kosztuje?

pompy cieplne Brak windy w budynku
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Z powodzeniem sprawdzają się w budynkach mieszkalnych, hotelach, obiektach publicznych, budynkach przemysłowych i sportowych. Wszystkie "windy" od udźwigu... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Dezynfekcja termiczna instalacji - co zastosować i jak zabezpieczyć instalację wodną?

Czym wyczyścić części wspólne i elewację nieruchomości? »

dezynfekcja wody w instalacji Czyszczenie części wspólnych
Często mówimy „woda to życie”, ale woda w pewnych warunkach może również nieść ze sobą niebezpieczeństwo dla naszego zdrowia... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... chcę wiedzieć więcej»


Jak wykorzystać energię cieplną przyrody?

Pompy ciepła ogrzewanie z naturąEnergia odnawialna jest bezpłatnym i niewyczerpalnym źródłem energii, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by je efektywnie wykorzystywać. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także... zobacz, jakie rozwiązanie wybrać  »


Kotły gazowe - jakie wybrać i na co zwrócić uwagę?

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Ciepła woda użytkowa odczyt liczników wody

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Detektory gazów w garażach Program dla zarzadcy
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Oto sposób na monitoring budynku lub osiedla?
Gdzie ubiegać się o pożyczkę termomodernizacyjną? »
monitoring osiedla i budynku pożyczka termomodernizacyjna
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków... zobacz przewidywane koszty pożyczki»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

POBIERZ BEZPŁATNY PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.INFO

PORADNIK PORTALU ADMINISTRATOR24.info

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
6/2020

Aktualny numer:

Administrator 6/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Rozliczanie fundusz remontowego
  • - Przeglądy techniczne po nowemu
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 19193|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 12554|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11710|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl