CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Termomodernizacja jako element rewitalizacji budynków mieszkalnych

Termomodernizacja w rewitalizacji | Zakres termomodernizacji | Ocieplenia ścian i stropów | Wymiana zewnętrznej stolarki otworowej | Modernizacja bądź wymiana instalacji grzewczych | Usprawnienie systemu wentylacji i klimatyzacji
Jacek Sawicki  |  Administrator 3/2014  |  25.06.2014
Termomodernizacja jako element rewitalizacji budynków mieszkalnych
Termomodernizacja jako element rewitalizacji budynków mieszkalnych

Rewitalizacja budownictwa mieszkaniowego przywraca budynkom nowoczesny, atrakcyjny wygląd, poprawia ich stan techniczny i podwyższa komfort mieszkań. Uzyskiwanie takich efektów możliwe jest dzięki dobrze przeprowadzonym pracom termomodernizacyjnym.

Termin „rewitalizacja” dla budynków mieszkalnych w dużym uproszczeniu odnosi się do systemowych działań mających na celu nie tylko odnawianie i utrzymanie istniejących zasobów mieszkaniowych na wyższym poziomie technicznym niż dotąd i podniesienie ich komfortu, lecz także zrealizowanie innych środowiskowych założeń pozamieszkalnych zawartych w programach kompleksowej odnowy otoczenia budynków.

Zobacz także: Będzie grubo, czyli co nas czeka przy termomodernizacji budynków od 1 stycznia 2014 r.

Poprzez rewitalizację dąży się do uzyskania walorów przestrzennych i kulturowych dynamizujących w środowisku rozwój społeczny i gospodarczy na obszarach zdegradowanych. Pośredni efekt tych działań stanowi zwiększona atrakcyjność budynków, czyli wyższa wartość lokali mieszkalnych, nieruchomości i gruntów.

Konsekwencjami całościowej rewitalizacji budynku mogą być: przekształcenie struktury mieszkań (zmiana ich rozkładu, powierzchni użytkowej, wyposażenia), poprawa ich funkcjonalności (np. dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych), przebudowanie układów komunikacyjnych (dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe), zmiana liczby klatek schodowych czy elewacji, a nawet uzupełnienie o nowe powierzchnie handlowo-usługowe.

Termomodernizacja w rewitalizacji

Wyróżniamy następujące etapy rewitalizacji:

 • remont – przywracanie budynkom stanu technicznego istniejącego w pierwotnym cyklu eksploatacji (po oddaniu do użytku),
 • modernizację – remonty uzupełniane wprowadzaniem do stanu technicznego budynku nowych, lepszych, sprawniejszych elementów podnoszących komfort użytkowania (np. wind, podjazdów dla wózków i osób niepełnosprawnych),
 • rewaloryzację – remont lub modernizację obiektów mających szczególną wartość zabytkową,
 • rewitalizację – która obejmuje powyższe zakresy w nawiązaniu do kompleksowych akcji opisanych na wstępie.

W praktyce zakres rewitalizacji budynków mieszkalnych objętych programami rewitalizacyjnymi bezpośrednio ogranicza się do remontów i modernizacji, które – gdy prace budowlane dotyczą poprawy jego charakterystyki energetycznej – określane są mianem termomodernizacji.

To wymóg, do którego obligują znowelizowane polskie przepisy budowlane, w tym Rozporządzenie MI w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Od niedawna prawo wymusza na zarządcach realizowanie działań ograniczających zużycie energii w budynkach według ustalonych poziomów. Nie jest on wprawdzie usankcjonowany karnie, ale jednak dotkliwą dolegliwością uchylania się od niego są coraz wyższe koszty eksploatacyjne.

Przeczytaj: Jak prawidłowo ocieplić budynek wspólnoty?

Wciąż rosnące ceny energii i ciepła sprawiają, że ekonomicznie uzasadnione są wszystkie działania, dzięki którymi zmniejszy się zapotrzebowanie na te czynniki.

Zakres termomodernizacji

Termomodernizacja budynku uwzględnia aspekty środowiskowe i społeczne umożliwiające osiągnięcie różnych korzyści, takich jak np.:

 • podwyższenie standardu technicznego i obniżenie kosztów eksploatacji i konserwacji budynku,
 • podwyższenie jego standardu użytkowego – uzyskanie lepszego mikroklimatu dla całego obiektu,
 • osiągnięcie jego większych walorów estetycznych,
 • uzyskanie w jego eksploatacji efektu zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do środowiska (np. CO2), co wynika ze zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło,
 • podwyższenie wartości rynkowej budynku,
 • polepszenie ogólnego postrzegania infrastruktury technicznej budynku przez użyt-kowników, co przekłada się na większą ich dbałość o mienie.

Na termomodernizację budynku składa się szereg usprawnień technicznych, które pozwalają na zmniejszenie zużycia energii i obniżenie kosztów użytkowania budynku, a także podnoszą komfort użytkowania mieszkań.

Należy ją realizować na podstawie projektu budowlanego opracowanego w trybie przepisów Prawa budowlanego i pozwolenia na budowę oraz jego założeń, o których stanowi audyt energetyczny. Do najważniejszych działań w tej mierze należą scharakteryzowanie poniżej.

Ocieplenia ścian i stropów

Zakres robót budowlanych obejmuje poprawę izolacyjności cieplnej fasad budynków, dachów, stropodachów, balkonów, loggii, tarasów, stropów nad nieogrzewanymi piwnicami, podłóg na gruncie, przegród między częściami mieszkalnymi a garażami, przedsionków itp.

Ich właściwa realizacja prowadzi do znacznego ograniczenia strat ciepła uchodzącego przez takie przegrody, w tym do eliminacji mostków cieplnych.

Jakie produkty wybrać przy termomodernizacji?

Poznaj sposoby na utrzymanie porządku na osiedlu


Dostępne windy na rynku
Sposoby osuszania murów

Wpływa to na podwyższenie temperatury na ich wewnętrznych powierzchniach, eliminuje na nich kondensację pary wodnej, a więc przeciwdziała pojawianiu się ognisk pleśni i ogranicza ryzyko powstawania trwałych zabrudzeń na skutek przyklejania się cząstek kurzu do powierzchni ściany.

Przepisy mówią, by dla pomieszczeń z temperaturą powyżej 16ºC maksymalny współczynnik przenikania ciepła UMAX [W/(m²·K)] dla ścian fasadowych budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego wystawionych na działanie czynników atmosferycznych nie przekraczał wartości 0,30.

Pobierz za darmo Administrator 3/2014

Dla dachów i stropodachów oraz stropów pod nieogrzewanymi poddaszami wartości UMAX znajduje się na poziomie 0,25, a dla stropów nad piwnicami nieogrzewanymi i zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi oraz podłóg na gruncie – na poziomie 0,45.

Ocieplania wymienionych przegród realizowane są różnymi metodami. Istotne dla jakości ich wykonania jest zachowanie ich zgodności z założeniami projektowymi, reżimami technologicznymi oraz korzystaniem ze wskazanych materiałów. Należy sięgać po rozwiązania systemowe i wykorzystać materiały izolacyjne wysokiej jakości, mające parametry zgodne z projektem.

Wymiana zewnętrznej stolarki otworowej

W warunkach termomodernizacji najlepsze efekty oszczędności przynosi wymiana. Okna nowego typu się nie tylko mają podwyższone parametry izolacyjności cieplnej, lecz także poprawiają komfort w mieszkaniu: są łatwiejsze w konserwacji, wygodnie w obsłudze, zapewniają wysoką izolacyjność akustyczną (dobrze tłumią hałas zewnętrzny), a przy tym zachowują większą szczelność w ich przegrodach wewnętrznych.

Modernizacja bądź wymiana instalacji grzewczych

Prace powinny być wykonane całościowo. Wycinkowe usprawnienia, jak np. ograniczanie się do instalacji zaworów termostatycznych i podzielników kosztów w instalacjach niesprawnych i niewyregulowanych są błędem, którego efektem może być całkowity brak uzyskania oszczędności i ryzyko pogłębienia wadliwego działania ogrzewania.

Najczęstsze inwestycje w tym zakresie dotyczą zmian w węzłach ciepłowniczych, modernizacji kotłowni, zmian w instalacjach grzewczych, zachowania wymaganych grubości izolacji cieplnych na przewodach grzewczych adekwatnych do zastosowanego rodzaju materiału, montażu wydajnych liczników i podzielników kosztów usprawniających systemy indywidualnego rozliczania opłat za media.

Usprawnienie systemu wentylacji i klimatyzacji

W budynkach mieszkalnych zwykle sięga się do rozwiązań wentylacji grawitacyjnej wykorzystującej okna i kanały wentylacyjne. Niekiedy ekonomicznie opłacalne może być sięganie do rozwiązań pozwalających odzyskiwać ciepło z usuwanego powietrza. W projekcie powinno się podać określone rozwiązania techniczne, gwarantujące wymaganą wymianę mas powietrza.   

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

W jaki sposób zmodernizować instalację centralnego ogrzewania?

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Zapisz się na webinar dla służb technicznych spółdzielni mieszkaniowych, zarządców budynków, a także projektantów.czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
 • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17564|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10948|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10527|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl