CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet i cieszyć się tańszym gazem? ‎
http://ad.administrator24.info/poprostu1085/▲
Zobacz ofertę i uzyskaj idealnie dopasowaną ofertę do swoich upodobań i potrzeb ...
Kategorie: gaz, ceny gazu, gaz przez internet,

Mieszkaniówkę rozruszaliśmy umiarkowanie

Rozmowa z Olgierdem Dziekońskim – ministrem w Kancelarii Prezydenta RP
Sabina Augustynowicz  |  Administrator 4/2014  |  06.05.2014
Rozmowa z Olgierdem Dziekońskim – ministrem w Kancelarii Prezydenta RP – o polityce mieszkaniowej
Rozmowa z Olgierdem Dziekońskim – ministrem w Kancelarii Prezydenta RP – o polityce mieszkaniowej

Z Olgierdem Dziekońskim – ministrem w Kancelarii Prezydenta RP – o polityce mieszkaniowej rozmawia Sabina Augustynowicz.

Sabina Augustynowicz: Przed kilkoma laty powiedział Pan: rozruszamy mieszkaniówkę. Jak Pan ocenia: udało się?

Minister Olgierd Dziekoński: Rozruszać mieszkaniówkę udało się w sposób umiarkowany, dlatego że nie nastąpiły zakładane zmiany, szczególnie w sferze planowania przestrzennego i gospodarki przestrzennej.

Nie nastąpiły także zmiany w zakresie przejęcia czy też doprecyzowania zakresu odpowiedzialności samorządów za zapewnienie mieszkań o szczególnym, socjalnym charakterze.

Zobacz też: Więcej nowych inwestycji na rynku mieszkaniowym

Nadal więc politykę mieszkaniową postrzega się w kategoriach rynkowych, a nie w wymiarze społecznym. Tymczasem Konstytucja w art. 75 mówi: Władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania.

Ta polityka w części prowadzona jest w zakresie popierania, a w części – w zakresie wspierania działań na rzecz budownictwa socjalnego. Oczywiście, mówimy tu o budownictwie socjalnym jako o budownictwie społecznym, ponieważ nie można nie zauważyć aktywnego udziału budżetu państwa we wspieraniu budowy mieszkań socjalnych przez gminy.

SA: Wspominał Pan kiedyś również o programie mieszkań na wynajem jako o sposobie na aktywne włączenie samorządów w politykę mieszkaniową.

OD: Program mieszkań na wynajem, by mógł być zrealizowany, wymaga ustalenia, kto jakie koszty pokrywa. W procesie budownictwa mieszkaniowego widzimy pewne składniki, które są źródłami większych kosztów bądź nadmiernych zysków.

Nasz system prawny przewiduje z jednej strony pojęcie tzw. godziwego zysku, a z drugiej – zysku nadmiernego, nadmiernego ze względów społecznych.

A zatem jeżeli zysk – nazwijmy to otwarcie – na spekulacji gruntami jest nadmierny, to oznacza, że jest on przenoszony finalnie na koszt budowy mieszkań i obciąża obywateli. Trudno więc mówić o budowie mieszkań na wynajem w sytuacji, gdy nie ma dobrej kontroli cen nieruchomości ani prawidłowego systemu opłat urbanistycznych, systemu solidarnego ponoszenia kosztów rozwoju urbanistycznego również przez deweloperów.

Dzisiaj wydaje się, że mamy sytuację, w której zyski z rozwoju urbanistycznego są prywatyzowane, zaś koszty – uspołeczniane, przenoszone na samorząd lokalny. Taka sytuacja de facto uniemożliwia poważną rozmowę na temat włączenia się samorządów terytorialnych w realizację programu mieszkań na wynajem.

Jest to trudna sprawa, bo samorząd poprzez regionalną politykę podatkową nie ma możliwości dofinansowania dodatków mieszkaniowych, a te środki mogłyby pochodzić z opłat urbanistycznych i pozwoliłyby samorządom nie tylko na dofinansowanie tychże dodatków, lecz w ogóle na prowadzenie aktywnej polityki mieszkaniowej.

SA: Takie programy, jak MdM czy Rodzina na Swoim, budzą kontrowersje. Zarzuca się im akcyjność. Nie brakuje też opinii, że to jedynie sposób na dofinansowanie inwestorów, deweloperów. Czy takie akcyjne programy mogą być trwałym elementem polityki mieszkaniowej?

OD: Wydaje się, że takie rozwiązania są potrzebne. Stanowią stymulatory rozwoju gospodarczego i działają na rzecz podniesienia atrakcyjności rynku mieszkaniowego, na którym mieszkanie jest traktowane jako dobro inwestycyjne.

Wydaje się, że w dalszym ciągu potrzebne są mieszkania oferowane w ramach takich programów. Być może (ale to należałoby traktować długoterminowo) uruchomienie programu mieszkań na wynajem sprawiłoby, że pojawiłaby się kolejna oferta, ale – jak już wspomniałem – wdrożenie tego programu wymagałoby m.in. wprowadzenia zasady solidarnego ponoszenia przez wszystkich uczestników rynku kosztów rozwoju urbanistycznego.

SA: Rozmawiając o polityce mieszkaniowej, nie sposób pominąć spółdzielczości mieszkaniowej, która od kilku lat znajduje się na celowniku. Jednym z argumentów, którymi szermują jej przeciwnicy, jest niewielka (w porównaniu z rynkiem deweloperskim) liczba mieszkań rocznie oddawanych do użytku i problemy z zarządzaniem spółdzielniami. Co Pan, panie ministrze, sądzi na ten temat? Czy spółdzielnie mieszkaniowe należy zlikwidować?

OD: Nie chcę tu odnosić się do różnych projektów ustaw spółdzielczych, bo one są przedmiotem dyskusji sejmowych. Chcę jednak zwrócić uwagę na jedną rzecz: w wielu krajach zachodnioeuropejskich i w USA istnieje budownictwo non for profit, czyli takie inwestycje, z których inwestorzy nie chcą czerpać zysków.

Przeczytaj: Od 2004 r. wzrosły ceny mieszkań

Przyznać trzeba, że spółdzielczość mieszkaniowa była instytucją budującą mieszkania nie dla zysku. Być może ta idea gdzieś po drodze się zagubiła.

Być może powrót do spółdzielczości mieszkaniowej, budującej mieszkania nie dla zysku, a dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych swoich członków, byłby rozwiązaniem. Jak np. w Holandii, gdzie istnieje budownictwo non for profit, a jego celem jest realizacja celu społecznego, a nie maksymalizacja zysku. Być może tu właśnie byłoby miejsce dla spółdzielczości mieszkaniowej. Pozostaje jednak pytanie, czy w takim kształcie jak obecnie spółdzielczość nadal ma działać.

Warto na pewno dyskutować nad koniecznymi zmianami prawnymi. Wydaje mi się, że ona coraz bardziej zamienia się w takiego zinstytucjonalizowanego dewelopera. Ale tę dyskusję o formie organizacyjnej spółdzielczości, która zapewniałaby bezpieczeństwo, również cenowe, mamy ciągle przed sobą.

Chodzi o takie bezpieczeństwo, jak we wspólnotach mieszkaniowych. W jakimś sensie funkcję spółdzielczości przejmowały w pewnym momencie towarzystwa budownictwa społecznego, ale się nie sprawdziły. W każdym razie dyskusja na temat form organizacji budownictwa mieszkaniowego non for profit na pewno jest jeszcze przed nami.

SA: A propos wspólnot mieszkaniowych, o których Pan wspomniał. Czy Pana zdaniem ustawa o własności lokali nie powinna być znowelizowana? Coraz częściej jednak mówi się, że status „ułomnej” osoby prawnej jest niewystarczający.

OD: Może w części tak, ale nie zapominajmy o ważnej rzeczy: w przypadku wspólnoty mieszkaniowej mamy do czynienia z zasadami funkcjonowania spółek jawnych, w których żaden z uczestników nie może mieć dominującej pozycji, bo odpowiada ilością metrów kwadratowych, będących jego własnością. Jednocześnie ustawa o własności lokali minimalizuje rolę partnera publicznego jako udziałowca.

Wydaje się, że sam pomysł wspólnoty mieszkaniowej jako wspólnoty interesów bez przewagi prawnej którejkolwiek strony nie jest złym rozwiązaniem. Być może warto zastanowić się, co w niej można poprawić, ale pamiętajmy, że wspólnota musi działać z pełną indywidualną odpowiedzialnością wszystkich członków.

Nie byłaby wskazana radykalna zamiana obecnej formy organizacyjnej na taką, która czyniłaby ze wspólnoty organizację odpowiedzialną jedynie za dach i klatki schodowe, a wypaczałaby samą ideę.

SA: Z ustawy o gospodarce nieruchomościami zniknął zawód zarządcy i pośrednika, ale pozostał – być może przez przypadek – zapis o zarządzaniu zasobem publicznym nieruchomości, co automatycznie zostało przypisane rzeczoznawcy majątkowemu: jedynemu regulowanemu zawodowi w tej branży. W tworzonym właśnie rozporządzeniu dotyczącym kwalifikacji rzeczoznawców na zajęcia przygotowujące do zarządzania nieruchomościami przewidziano 10 godzin. Środowisko zarządców wyraża wątpliwości, czy to wystarczy.

OD: Od pani właśnie dowiedziałem się o tym szczególnym uprawnieniu rzeczoznawcy majątkowego. To rzeczywiście jest trochę dziwne. Ja bym raczej oczekiwał, by zawód rzeczoznawcy – jako zawód reglamentowany – miał przypisane szacowanie wartości publicznych zasobów nieruchomości.

I wówczas byłoby jak np. w Wielkiej Brytanii, gdzie szacowanie innych nieruchomości pozostawiono nielicencjonowanym uczestnikom rynku. Generalnie deregulacja zawodów powinna sprzyjać sytuacji, w której tytuł zawodowy jest chroniony prawem, a środowisko zawodowe powinno określać, co stanowi wartość tego tytułu.

W Wielkiej Brytanii tytuł zawodowy jest chroniony prawem i żeby móc się nim posługiwać, trzeba spełniać wymogi ustalone przez środowisko zawodowe. To ono określa, kto ma prawo posługiwać się danym tytułem zawodowym.

Wydaje się, że to bardziej nowoczesne widzenie roli i zasad funkcjonowania zawodów mających charakter zaufania publicznego, a takimi są niewątpliwie zawody zarówno zarządcy nieruchomości, jak i pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zobacz, jak tani może być gaz i prąd dla Twojego budynku»

Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

tanszy-gaz poradnik doboru pomp
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Ceny za energię elektryczną również nie ... Chcę zobaczyć »

Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... czytam więcej »


Jak płacić mniej za ochronę osiedla?

Ochrona osiedlaWiększa skuteczność ochrony przy niższych jej kosztach – to charakterystyka stworzonego w naszej agencji Aktywnego Systemu Monitoringu (ASM). Rozwiązanie jest dedykowane dla osiedli mieszkaniowych oraz firm i jest odpowiedzią na rosnące koszty pracy mimo... Czytam więcej »


Co wybrać do czyszczenia elewacji i klatek schodowych?

mycie nieruchomościW czasach wirusów, oprócz dbania o budynek pod względem czystości wizualnej, musimy także dbać też o czystość biologiczną. Co może pomóc nam w tych zadaniach? Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Jak ukryć śmietnik w przestrzeni osiedlowej?

pompy cieplne śmietniki w przestrzeni osiedlowej
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Śmietniki – temat wprawdzie trochę wstydliwy, trochę niechciany, a nawet unikany. Niesłusznie. Otóż widok osiedlowych śmietników wcale nie musi wzbudzać odrazy... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Mycie elewacji: glony, pleśń, grzyby - gdzie i kiedy to zrobić?

Innowacyjna koncepcja kotłów, dzięki którym możesz zaoszczędzić »

brudna elewacja kotły gazowe
Elewacja budynku czy to tynkowa, czy szklana ma to do siebie, że z czasem niszczeje, zwłaszcza jeśli jest nienależycie pielęgnowana. Koszt napraw jest bardzo wysoki, dlatego... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do pomiaru i regulacji ciepła w pomieszczeniach, a także współpraca tych urządzeń jest bardzo ważną... chcę wiedzieć więcej»


Czy, wiesz ile możesz zaoszczędzić na dociepleniu stropodachu?!

stropodach ocieplenieTo nie jest moment na odnawianie pergoli czy poprawę estetyki balkonów. To czas gospodarskich inwestycji, które skutecznie obniżą wysokość czynszu i pomogą mieszkańcom w płaceniu swoich zobowiązań... zobacz, ile możesz zaoszczędzić »


Koronawirus. Jakie materiały ochronne dla zarządców, wspólnot i spółdzielni? »»

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Koronawirus- zarzadcy odczyt liczników wody

Najtańsze w Polsce płyny do dezynfekcji pomieszczeń czy klatek schodowych. W czasie zagrożenia koronawirusem to nierzadko dodatkowy, spory wydatek dla zarządców czy wspólnot. Zobacz gdzie kupić je taniej. Odbierz 10% rabatu dla wszystkich na hasło: „ADMINISTRATOR”... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


Zestawy hydroforowe - urządzenia i systemy do podnoszenia ciśnienia wody »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym Program dla zarzadcy
Przesyłanie i podnoszenie ciśnienia wody w sieciach i instalacjach pochłania kilka procent całości energii zużywanej w skali globalnej. Dlatego oprócz ciągłości i bezpieczeństwa dostaw wody coraz ... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet?
Jak naprawić pęknięcia i uszkodzenia rur od wewnątrz bez konieczności kucia ścian i remontów »
gaz jak może być tani wymiana rur kanalizacyjnych
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Do gazociągów podłączane są nowe ... czytam więcej » Oczyszczenie instalacji z zabrudzeń i osadów odsłania faktyczny stan. Uwidacznia wszelkie uszkodzenia mechaniczne rury (uszkodzenia, pęknięcia, dziury, rysy) powstałe w wyniku wieloletniej eksploatacji a także... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Ile kosztuje ocieplenie stropodachu - może Cię to zaskoczyć »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
ocieplanie stropodachu Sprzątanie po psie
Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej? (...) czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »


Szukasz dobrego zarządcy nieruchomości? Sprawdź to! »

Jak wybrac dobrego zarządcę?

Zarządzanie nieruchomościami to wymagająca branża, która nie tylko podlega zmieniającym się przepisom i zarządzeniom ale potrzebuje profesjonalizmu i rzetelności działań, by zapewnić bezpieczeństwo oraz odpowiedni standard życia tych, którzy powierzyli innym zarządzanie swoimi budynkami... Czytam więcej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
4/2020

Aktualny numer:

Administrator 4/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Umowa najmu a tarcza antykryzysowa
  • - Rozliczanie kosztów ciepła po sezonie
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18923|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 12076|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11522|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl