• Cisza nocna i mir domowy w praktyce zarządcy nieruchomości
  • Jak usunąć mostki termiczne na ścianach budynku?
  • Dylematy decyzyjne wspólnoty mieszkaniowej w ustalaniu poprawnej sumy ubezpieczenia nieruchomości
  • Kaucja pieniężna jako depozyt zabezpieczający wierzyciela

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Cisza nocna i mir domowy w praktyce zarządcy nieruchomości

Wśród zawartych w Kodeksie cywilnym ograniczeń ustawowych wymienić należy przede wszystkim przepisy tzw. prawa sąsiedzkiego. W jego skład wchodzi także cisza nocna i mir domowy.
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Jak usunąć mostki termiczne na ścianach budynku?

27.09.2018
2
Mostek termiczny określany jest jako miejsce newralgiczne. Nie bez przyczyny właśnie tak, ponieważ to on naraża budynek na spore straty ciepła. A to oznacza nie tylko szkody finansowe w postaci wyższych rachunków za ogrzewanie, lecz także negatywne oddziaływanie na konstrukcję...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Dylematy decyzyjne wspólnoty mieszkaniowej w ustalaniu poprawnej sumy...

08.07.2019
Mając za sobą wieloletnią współpracę ze wspólnotami mieszkaniowymi i powtarzające się pytania dotyczące sposobu ustalania sum ubezpieczenia dla budynków wielomieszkaniowych, zamierzamy w telegraficznym skrócie przekazać niezbędną wiedzę związaną z tym zagadnieniem.
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Kaucja pieniężna jako depozyt zabezpieczający wierzyciela

Podstawą praw wierzyciela co do dłużnika jest istnienie określonej wierzytelności, jako warunku dopuszczalności jej egzekucji. Oznacza to, że wierzyciel nie może mieć praw do bezprawnej wierzytelności, np. gdy ona nie powstała. W dochodzeniu wierzytelności istotny jest termin...
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Mieszkaniówkę rozruszaliśmy umiarkowanie

Rozmowa z Olgierdem Dziekońskim – ministrem w Kancelarii Prezydenta RP
Sabina Augustynowicz  |  Administrator 4/2014  |  06.05.2014
Rozmowa z Olgierdem Dziekońskim – ministrem w Kancelarii Prezydenta RP – o polityce mieszkaniowej
Rozmowa z Olgierdem Dziekońskim – ministrem w Kancelarii Prezydenta RP – o polityce mieszkaniowej

Z Olgierdem Dziekońskim – ministrem w Kancelarii Prezydenta RP – o polityce mieszkaniowej rozmawia Sabina Augustynowicz.

Sabina Augustynowicz: Przed kilkoma laty powiedział Pan: rozruszamy mieszkaniówkę. Jak Pan ocenia: udało się?

Minister Olgierd Dziekoński: Rozruszać mieszkaniówkę udało się w sposób umiarkowany, dlatego że nie nastąpiły zakładane zmiany, szczególnie w sferze planowania przestrzennego i gospodarki przestrzennej.

Nie nastąpiły także zmiany w zakresie przejęcia czy też doprecyzowania zakresu odpowiedzialności samorządów za zapewnienie mieszkań o szczególnym, socjalnym charakterze.

Zobacz też: Więcej nowych inwestycji na rynku mieszkaniowym

Nadal więc politykę mieszkaniową postrzega się w kategoriach rynkowych, a nie w wymiarze społecznym. Tymczasem Konstytucja w art. 75 mówi: Władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania.

Ta polityka w części prowadzona jest w zakresie popierania, a w części – w zakresie wspierania działań na rzecz budownictwa socjalnego. Oczywiście, mówimy tu o budownictwie socjalnym jako o budownictwie społecznym, ponieważ nie można nie zauważyć aktywnego udziału budżetu państwa we wspieraniu budowy mieszkań socjalnych przez gminy.

SA: Wspominał Pan kiedyś również o programie mieszkań na wynajem jako o sposobie na aktywne włączenie samorządów w politykę mieszkaniową.

OD: Program mieszkań na wynajem, by mógł być zrealizowany, wymaga ustalenia, kto jakie koszty pokrywa. W procesie budownictwa mieszkaniowego widzimy pewne składniki, które są źródłami większych kosztów bądź nadmiernych zysków.

Nasz system prawny przewiduje z jednej strony pojęcie tzw. godziwego zysku, a z drugiej – zysku nadmiernego, nadmiernego ze względów społecznych.

A zatem jeżeli zysk – nazwijmy to otwarcie – na spekulacji gruntami jest nadmierny, to oznacza, że jest on przenoszony finalnie na koszt budowy mieszkań i obciąża obywateli. Trudno więc mówić o budowie mieszkań na wynajem w sytuacji, gdy nie ma dobrej kontroli cen nieruchomości ani prawidłowego systemu opłat urbanistycznych, systemu solidarnego ponoszenia kosztów rozwoju urbanistycznego również przez deweloperów.

Dzisiaj wydaje się, że mamy sytuację, w której zyski z rozwoju urbanistycznego są prywatyzowane, zaś koszty – uspołeczniane, przenoszone na samorząd lokalny. Taka sytuacja de facto uniemożliwia poważną rozmowę na temat włączenia się samorządów terytorialnych w realizację programu mieszkań na wynajem.

Jest to trudna sprawa, bo samorząd poprzez regionalną politykę podatkową nie ma możliwości dofinansowania dodatków mieszkaniowych, a te środki mogłyby pochodzić z opłat urbanistycznych i pozwoliłyby samorządom nie tylko na dofinansowanie tychże dodatków, lecz w ogóle na prowadzenie aktywnej polityki mieszkaniowej.

SA: Takie programy, jak MdM czy Rodzina na Swoim, budzą kontrowersje. Zarzuca się im akcyjność. Nie brakuje też opinii, że to jedynie sposób na dofinansowanie inwestorów, deweloperów. Czy takie akcyjne programy mogą być trwałym elementem polityki mieszkaniowej?

OD: Wydaje się, że takie rozwiązania są potrzebne. Stanowią stymulatory rozwoju gospodarczego i działają na rzecz podniesienia atrakcyjności rynku mieszkaniowego, na którym mieszkanie jest traktowane jako dobro inwestycyjne.

Wydaje się, że w dalszym ciągu potrzebne są mieszkania oferowane w ramach takich programów. Być może (ale to należałoby traktować długoterminowo) uruchomienie programu mieszkań na wynajem sprawiłoby, że pojawiłaby się kolejna oferta, ale – jak już wspomniałem – wdrożenie tego programu wymagałoby m.in. wprowadzenia zasady solidarnego ponoszenia przez wszystkich uczestników rynku kosztów rozwoju urbanistycznego.

SA: Rozmawiając o polityce mieszkaniowej, nie sposób pominąć spółdzielczości mieszkaniowej, która od kilku lat znajduje się na celowniku. Jednym z argumentów, którymi szermują jej przeciwnicy, jest niewielka (w porównaniu z rynkiem deweloperskim) liczba mieszkań rocznie oddawanych do użytku i problemy z zarządzaniem spółdzielniami. Co Pan, panie ministrze, sądzi na ten temat? Czy spółdzielnie mieszkaniowe należy zlikwidować?

OD: Nie chcę tu odnosić się do różnych projektów ustaw spółdzielczych, bo one są przedmiotem dyskusji sejmowych. Chcę jednak zwrócić uwagę na jedną rzecz: w wielu krajach zachodnioeuropejskich i w USA istnieje budownictwo non for profit, czyli takie inwestycje, z których inwestorzy nie chcą czerpać zysków.

Przeczytaj: Od 2004 r. wzrosły ceny mieszkań

Przyznać trzeba, że spółdzielczość mieszkaniowa była instytucją budującą mieszkania nie dla zysku. Być może ta idea gdzieś po drodze się zagubiła.

Być może powrót do spółdzielczości mieszkaniowej, budującej mieszkania nie dla zysku, a dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych swoich członków, byłby rozwiązaniem. Jak np. w Holandii, gdzie istnieje budownictwo non for profit, a jego celem jest realizacja celu społecznego, a nie maksymalizacja zysku. Być może tu właśnie byłoby miejsce dla spółdzielczości mieszkaniowej. Pozostaje jednak pytanie, czy w takim kształcie jak obecnie spółdzielczość nadal ma działać.

Warto na pewno dyskutować nad koniecznymi zmianami prawnymi. Wydaje mi się, że ona coraz bardziej zamienia się w takiego zinstytucjonalizowanego dewelopera. Ale tę dyskusję o formie organizacyjnej spółdzielczości, która zapewniałaby bezpieczeństwo, również cenowe, mamy ciągle przed sobą.

Chodzi o takie bezpieczeństwo, jak we wspólnotach mieszkaniowych. W jakimś sensie funkcję spółdzielczości przejmowały w pewnym momencie towarzystwa budownictwa społecznego, ale się nie sprawdziły. W każdym razie dyskusja na temat form organizacji budownictwa mieszkaniowego non for profit na pewno jest jeszcze przed nami.

SA: A propos wspólnot mieszkaniowych, o których Pan wspomniał. Czy Pana zdaniem ustawa o własności lokali nie powinna być znowelizowana? Coraz częściej jednak mówi się, że status „ułomnej” osoby prawnej jest niewystarczający.

OD: Może w części tak, ale nie zapominajmy o ważnej rzeczy: w przypadku wspólnoty mieszkaniowej mamy do czynienia z zasadami funkcjonowania spółek jawnych, w których żaden z uczestników nie może mieć dominującej pozycji, bo odpowiada ilością metrów kwadratowych, będących jego własnością. Jednocześnie ustawa o własności lokali minimalizuje rolę partnera publicznego jako udziałowca.

Wydaje się, że sam pomysł wspólnoty mieszkaniowej jako wspólnoty interesów bez przewagi prawnej którejkolwiek strony nie jest złym rozwiązaniem. Być może warto zastanowić się, co w niej można poprawić, ale pamiętajmy, że wspólnota musi działać z pełną indywidualną odpowiedzialnością wszystkich członków.

Nie byłaby wskazana radykalna zamiana obecnej formy organizacyjnej na taką, która czyniłaby ze wspólnoty organizację odpowiedzialną jedynie za dach i klatki schodowe, a wypaczałaby samą ideę.

SA: Z ustawy o gospodarce nieruchomościami zniknął zawód zarządcy i pośrednika, ale pozostał – być może przez przypadek – zapis o zarządzaniu zasobem publicznym nieruchomości, co automatycznie zostało przypisane rzeczoznawcy majątkowemu: jedynemu regulowanemu zawodowi w tej branży. W tworzonym właśnie rozporządzeniu dotyczącym kwalifikacji rzeczoznawców na zajęcia przygotowujące do zarządzania nieruchomościami przewidziano 10 godzin. Środowisko zarządców wyraża wątpliwości, czy to wystarczy.

OD: Od pani właśnie dowiedziałem się o tym szczególnym uprawnieniu rzeczoznawcy majątkowego. To rzeczywiście jest trochę dziwne. Ja bym raczej oczekiwał, by zawód rzeczoznawcy – jako zawód reglamentowany – miał przypisane szacowanie wartości publicznych zasobów nieruchomości.

I wówczas byłoby jak np. w Wielkiej Brytanii, gdzie szacowanie innych nieruchomości pozostawiono nielicencjonowanym uczestnikom rynku. Generalnie deregulacja zawodów powinna sprzyjać sytuacji, w której tytuł zawodowy jest chroniony prawem, a środowisko zawodowe powinno określać, co stanowi wartość tego tytułu.

W Wielkiej Brytanii tytuł zawodowy jest chroniony prawem i żeby móc się nim posługiwać, trzeba spełniać wymogi ustalone przez środowisko zawodowe. To ono określa, kto ma prawo posługiwać się danym tytułem zawodowym.

Wydaje się, że to bardziej nowoczesne widzenie roli i zasad funkcjonowania zawodów mających charakter zaufania publicznego, a takimi są niewątpliwie zawody zarówno zarządcy nieruchomości, jak i pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak usunąć nieprzyjemny zapach ze studzienek kanalizacyjnych?

Nieprzyjemny zapach z kanalizacjiNieprzyjemne zapachy wydobywające się ze studzienek kanalizacyjnych to problem nie tylko starych dzielnic, lecz często również nowo budowanych osiedli, które podłączane są do istniejącej infrastruktury.Czytam więcej »


Poznaj programy wspomagające pracę zarządców »

Programy dla zarządców nieruchomościZ roku na rok zarządy wspólnot stawiają swoim zarządcom coraz wyższe wymagania. Doświadczenie wskazuje, że pogodzenie oczekiwań dotyczących ... Czytam więcej »


Wypróbuj za darmo nowy system do zarządzania nieruchomościami »

Ocieplenie ściany od środkaWszystkie procesy i dokumenty związane z zarządzaniem nieruchomościami są dostępne w jednym miejscu — nie musisz ... Czytam więcej »


Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych »

Jaki powinien być zarządca?

Ciepło i zawór ciepła zarządzanie osiedlami wspólnot mieszkaniowych
Dzięki środkom z inicjatywy ELENA (European Local Energy Assistance / Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej) udostępnionym Alior Bankowi przez Europejski Bank Inwestycyjny Inwestorzy będą mogli uzyskać refundację kosztów? czytam dalej »

Jak działa jedna z najstarszych firm zarządzających osiedlami i budynkami należącymi do wspólnot mieszkaniowych na terenie Warszawy... czytam więcej»


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Kotły do ogrzewania - technika grzewcza »

Wymiana rur w budynkuNowoczesny dizajn, solidne wykonanie, bezpieczne w użytkowaniu, wydajność i funkcjonalność – to tylko namiastka cech urządzeń grzejnych. W zalezności od miejsca przeznaczenia... zobacz więcej »


Jakie wyposażenie osiedlowego placu zabaw wybrać?
Idealne narzędzie dla wspólnot spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomości»
Plac zabaw na osiedlu nardzędzie dla zarządców nieruchomości
Wraz z pierwszymi promieniami słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze ... czytam więcej» Kompleksowe rozwiązanie ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i ... czytam dalej »

Cicha wentylacja w kuchni - jak to osiągnąć?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Osuszanie ścian budynku Ogrzewanie gazem plynnym
Kuchnia stanowi centralne miejsce każdego domu. To tutaj spędzamy znaczną część dnia – przygotowujemy posiłki, spożywamy je ... czytam więcej» Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jakie są korzyści z dobrze ocieplonego domu?
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Prawidłowo zrealizowane ocieplenie domu sprawia, iż z budynku nie ucieka ciepło. Dodatkowo, zastosowanie warstwy granulatu izolacji Ekofiber sprzyja także szybkiemu wydalaniu (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
6/2019

Aktualny numer:

Administrator 6/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Współwłasność a gmina
  • - Zwrot nieruchomości wywłaszczonej przez SM
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16740|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10381|Ocena: 1.5
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl