CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?» ‎
http://a001.administrator24.info/weber-hydroizolacje-bitumiczne/▲
Po zimie na dachach płaskich pokrytych papą mogą się pojawić widoczne pęknięcia, rysy czy pęcherze powietrza. Czy można naprawić mniejsze i większe...
Kategorie: naprawa dachu, dachy płaskie, powłoka uszczelniająca weber, papa dachowa, punktowa naprawa dachu

Wynagrodzenie zarządu lub zarządcy

Janusz Gdański  |  Administrator 4/2014  |  04.08.2014  |  4
Wynagrodzenie zarządu lub zarządcy
Wynagrodzenie zarządu lub zarządcy
WG

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali w dwóch artykułach porusza sprawę wynagrodzenia zarządu lub zarządcy. Zapisy te w sposób istotny się różnią.

Zgodnie z art. 22 ust. 3 punkt 1 ustalenie wynagrodzenia zarządu lub zarządcy nieruchomości wspólnej należy do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, a więc wymaga uchwały wspólnoty. Zapis ten należy interpretować następująco: zarząd (zarządca) podejmuje się wykonywania pewnej pracy, a wspólnota za to mu płaci.

Nie ma mowy o wynagradzaniu poszczególnych członków zarządu ani pracowników zarządcy – po prostu wspólnota za konkretną kwotę oczekuje rzetelnego wykonywania określonych działań na swoją rzecz i nie obliguje zarządu lub zarządcy do szczegółowego przedstawiania, kto i za ile będzie wykonywał poszczególne czynności.

Zobacz też: Co nowego w Orzecznictwie? Wynagrodzenie zarządcy, któremu zarząd powierzono

Jest zasadą niemal powszechnie stosowaną, że zarządcy oferujący swoje usługi wspólnotom proponują wynagrodzenie w wysokości X zł/m² powierzchni użytkowej lokali. Uważam, że zarządca, który tego typu ofertę przedstawia wszystkim wspólnotom, jest mało wiarygodny i nie do końca rozumie sens zapisów ustawowych.

Przecież poszczególne nieruchomości się różnią, czasem w bardzo istotny sposób, a więc wkład pracy zarządcy w zależności m.in. od ich stanu technicznego będzie zróżnicowany, co powinno przekładać się na wysokość jego wynagrodzenia. Nie bez wpływu na jego wkład pracy pozostaje też rzetelność właścicieli lokali.

Wojna z dłużnikami wymaga nierzadko wielu skomplikowanych zabiegów. Jest oczywiste, że wynagrodzenie zarządcy, który taką wojnę będzie musiał prowadzić, powinno być wyższe niż w przypadku wspólnoty, w której wszyscy właściciele lokali terminowo regulują swoje zobowiązania.

Polskie Pojemniki - podziemne i półpodziemne

Profesjonalny zarządca, który zamierza swoją ofertę przedstawić wspólnocie, powinien najpierw, chociaż pobieżnie, zapoznać się ze stanem technicznym nieruchomości i w miarę możliwości uzyskać informację o rzetelności właścicieli. Jeśli nie regulują swoich zobowiązań terminowo, to po prostu nie powinien składać oferty składać.

Przeczytaj także: Efektywne zarządzanie budżetem nieruchomości

Jeśli wspólnota powstała w budynku pierwotnie komunalnym, to powinien także liczyć się z tym, że właściciele, którzy nabyli lokale z bonifikatą (często bardzo dużą), mogą mieć znacznie ograniczone możliwości finansowe i przy nienajlepszym stanie technicznym budynku przeprowadzenie nawet najpotrzebniejszych remontów może okazać się niemożliwe. W takim przypadku również bezpieczniej zrezygnować z zamiaru zaproponowania swoich usług.

Jeśli zarządca zdecyduje się złożyć wspólnocie ofertę, to powinna ona określać kwotę, za którą gotów jest świadczyć swoje usługi. To, w jaki sposób właściciele lokali ją zgromadzą, interesować go nie powinno. Właściciele mogą w uchwale określić zasady „składania się” na wynagrodzenie zarządcy dowolnie – np. „po równo” od każdego lokalu (co uważam za najrozsądniejsze) lub proporcjonalnie do powierzchni lokali (udziałów).

Pamiętać należy, że ustawodawca w art. 12 ust. 2 kosztami utrzymania nieruchomości wspólnej nakazuje obciążać właścicieli lokali proporcjonalnie do udziałów, ale nie mówi nic o wynagrodzeniu zarządu lub zarządcy. Właściciele muszą (ustawowo!) sfinansować np. remont dachu proporcjonalnie do posiadanych udziałów, ale na wynagrodzenie zarządcy mogą składać się inaczej – tak, jak to wspólnota określi przy pomocy uchwały.

Rozliczanie wynagrodzenia zarządcy „po równo” jest uzasadnione również tym, że znaczną część swojej pracy świadczy on na rzecz poszczególnych właścicieli lokali (to np. indywidualne rozliczenia, dostarczanie korespondencji).

Ustawodawca zasady wynagradzania członka zarządu normuje zupełnie inaczej, jeśli należy on do grona właścicieli lokali. W myśl art. 28 wynagrodzenie członka zarządu będącego właścicielem lokalu ma być proporcjonalne do nakładu jego pracy. Wspólnota powinna więc podjąć uchwałę, w której określi wysokość wynagrodzenia każdego z członków wieloosobowego zarządu odrębnie. Zapis ten uważam za kontrowersyjny, a nawet sprzeczny z cytowanym wcześniej art. 22.3.1.

W pewnej wspólnocie, w której z grona właścicieli lokali wybrano trzyosobowy zarząd, jego członkowie podzielili się obowiązkami. Pan A podjął się prowadzenia księgowości, pan B – mający uprawnienia budowlane – dokonywania przeglądów technicznych, zaś pan C (licencjonowany zarządca nieruchomości) – dostarczania właścicielom lokali korespondencji i wyjaśniania im wszelkich problemów związanych z realizacją ustawy o własności lokali.

Według jakich kryteriów powinno być określane ich wynagrodzenie? Nie sądzę, aby ktokolwiek mógł je ustalić w sposób, który byłby do zaakceptowania przez wszystkich właścicieli lokali. Mogliby się wśród nich znaleźć tacy, którzy poprosiliby sąd o rozstrzygnięcie. A jestem przekonany, że wyroki byłby odmienne w zależności od sądu.

Warto przeczytać: Wynagrodzenie zarządcy i garaż wielostanowiskowy

W jednym z wcześniejszych numerów „Administratora” przywołany jest wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 8 sierpnia 2013 r. (sygn. akt IACa 328/13). Stwierdził on, że wypłata wynagrodzenia wszystkim członkom zarządu – niezależnie od faktycznie wykonanej przez nich pracy – nie odpowiada dyspozycji art. 28 ustawy o własności lokali, zgodnie z którym wynagrodzenie członka zarządu powinno odpowiadać uzasadnionemu nakładowi jego pracy.

Wyrok ten jest naturalną konsekwencją treści art. 28, ale nic z niego nie wynika dla określenia kryteriów, którymi powinni kierować się właściciele, ustalając wynagrodzenie poszczególnych członków zarządu.

Ustawa o własności lokali nic by nie straciła na tym, gdyby art. 28 został po prostu usunięty. Pozostaje mieć nadzieję, że obiecywana od dawna jej nowelizacja się wreszcie zmaterializuje i doświadczenia dwudziestu lat jej funkcjonowania wpłyną na jej aktualizację. 

Komentarze

(3)
joseph | 11.08.2014, 10:59
Koszty wynagrodzenia zarządu są w ustawie określone jako koszty nieruchomości wspólnej, na jakiej więc podstawie mogą być rozliczane inaczej niż wg udziałów.
Mrcn | 12.08.2014, 14:44
Bo koszty zarządcy nie podlegają rozliczeniu. Jest to wynagrodzenie - z ustaloną z góry kwotą za usługę, a nie rozliczenie kosztu w systemie zaliczkowym. Poza tym podmiot prowadzący usługę, bierze na siebie ryzyko wyceny kwoty za usługę.
eugeniusz | 22.08.2014, 20:38
Dzień Dobry Panie Januszu!
Jakoś dawno nie zabierał Pan głosu, a szkoda bo ma Pan niespotykana zaletę "wsadzania kija" faktycznie tam gdzie tego potrzeba. Pilnie potrzeba.
Spróbujmy ustalić stan faktyczny.
Po pierwsze. Większość WM funkcjonuje w oparciu wybór Zarządu WM i Zarządcy, w sytuacji, w której decydenci (właściciele) nie znajdują się w stanie pełnej i obiektywnej wiedzy o powinnościach wybieranych oraz o własnych możliwościach, powinnościach i odpowiedzialności.
Po drugie. Niewielu jest właścicieli w momencie podejmowania jakiejkolwiek decyzji, posiada minimum wiedzy o kosztach jakie każde głosowanie za sobą pociąga. Oczywiście, znajdą się interlokutorzy, którzy zarzucą, że nie dotyczy to każdego głosowania (wyboru), ale proszę się tylko nieco bardziej przyjrzeć zakresowi uchwał właścicieli, a być może przyznacie mi rację.
Po trzecie i póki co ostatnie. Znajomość ustawy o własności (krótkiej i pozwalającej na znaczną swobodę działania) jest na niskim poziomie a właściciele, najchętniej ją szufladach trzymają.
Jak więc w takiej sytuacji dyskutować?
A jest o czym, bowiem mówimy o wynagrodzeniu, a właściwie różnych wynagrodzeniach dwóch różnych... no właśnie, chciało by się coś powiedzieć (organów, podmiotów, etc.), ale dobrze wiemy, że żadne z określeń nie jest ani właściwe, ani stosowne.
W związku z powyższym, wielu właścicieli pozostaje z tradycyjną polską wymówką, że "ONI i tak zrobią co chcą...".
Najgorszym jest fakt, że wielu Zarządców, czyni niewiele aby ten stan rzeczy zmienić.
Co gorsza, wiele zebrań właścicieli jest prowadzonych przez "miejskich urzędników" przekwalifikowanych wymogami czasu na pracowników Quasi-Spółki samorządowej, którym zależy wyłącznie na szybkim odbębnieniu zebrania. Niektórzy nawet nie silą się na odróżnienia uchwał absolutoryjnych od uchwał przyjmujących właściwe sprawozdania.
O kształcie i brzmieniu niektórych Uchwał nawet nie wypada wspominać, ale jak Państwo zechcą to...
Wiele... zbyt wiele... ww. uchwał nie rozróżnia Zarządu od Zarządcy.
W tej sytuacji dyskusja o wynagrodzeniu "zarządu lub zarządcy" jest jak najbardziej celowa.
Nie mam teraz przed sobą orzeczenia SA w Szczecinie, ale pozwolę sobie zauważyć, że wskazanie jakiejkolwiek niezgodności z przepisem ustawy, nie oznacza, że musimy stosować Tu rozróżnienie.
Twierdzę, że we WM wynagrodzenia Zarządu powinny być równe.
Wychodzę z założenia, że skoro Zarząd WM nie jest organem, nie posiada stanowisk funkcyjnych, oraz nie MOZE podejmować żadnych istotnych (w szczególności finansowych) DECYZJI, to nie ma żadnej podstawy prawnej (poza decyzją właścicieli), aby różnicować wynagrodzenia.
Podział czynności wskazany w artykule, jest o tyle "słuszny" o ile wszyscy członkowie Zarządu posiadają wiedzę wzajemną o swoich poczynaniach, a właściciel rozumie, że pismo dostarcza mu Zarząd, a nie "Pan Władek". W przeciwnym razie nie możemy mówić o realizacji prawa.
Jak to bywa w sytuacjach szczególnych jest okazja do śmiechu.
Tak jest w sytuacji gdy w Zarządzie jest: Prezes Zarządu (pieczątka), V-ce Prezes ds. finansowo-ekonomicznych (pieczątka) itd. itp..
Przy czym rozumiem, że część Osób uległa urzędniczej presji (w tym samorządu i skarbówki), dla których pismo z podpisami i pieczątką ogólną Zarządu Wspólnoty jest nie-do-przyjęcia!
Polacy, nic się nie stało!
Nie słuchajcie takich urzędników, bo nie mają racji, bo nie znają ustawy, bo tworzą nierealną rzeczywistość administracyjną określaną jako: przerost formy nad treścią. Jeśli WM, istniejące było nie było stosunkowo niedawno, poddadzą się urzędniczemu dyktatowi, można spokojnie mówić, że już bodaj nikomu nie zależy na optymalizowaniu administracji.
Cóż jednak, skoro nadal z urzędniczym "zdziwieniem" spotyka się żądanie kolejnej WM posiadania własnego rachunku bankowego?
Tak proszę Państwa, jeśli mówimy o wynagrodzeniach, czyli o pieniądzach, to pomówmy też o tym.
Jak konkretni właściciele mają debatować o wynagrodzeniach, skoro cały przepływ finansowy w Ich WM jest realizowany w obrębie rachunku gminnej spółki lub tym podobnej instytucji?
Ba, jak już nawet powstanie odrębny rachunek bankowy takiej WM, jakże często okazuje się, że jedynym jego dysponentem jest... kto zgadnie... Dyrektor gminnej spółki?
Oczywiście, o wszystkich operacjach Zarząd nie ma żadnej bieżącej wiedzy...
Może Ktoś powiedzieć, że się wypowiadam nie na temat...
Może Ktoś powiedzieć, że za dużo powyższego...
Przepraszam.
Pomyślałem sobie, że warto mieć wiedzę realną o rzeczywistości większości WM w Kraju. Myślę Panie Januszu, że sytuacja wielu jest zaprzeczeniem idei ustawy o własności lokali. Pomyślałem sobie, że warto o tym pamiętać wkrótce, gdy będziemy "fetować" 20-lecie wejścia w życie jednej z najważniejszych ustaw obszaru gospodarowania nieruchomościami.
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Czy wiesz, jak naprawić lub odnowić posadzki z lastryko w budynku? »

uszkodzona posadzka z lastrykoRemont posadzek może obejmować różne czynności – od renowacji, przez szlifowanie, czyszczenie i impregnację, aż po krystalizację. Wybór konkretnej operacji... Czytam więcej »


Co zrobić gdy Twój budynek nie ma dostępu do gazu? To nie problem »

Gaz ziemny dla osiedli i budynkówSieć gazowa LPG  to wygodny i tańszy sposób korzystania z instalacji gazu płynnego. Z jednego zbiornika lub parku zbiornikowego korzysta jednocześnie wielu odbiorców. To rozwiązanie może być zastosowane na osiedlu domów jednorodzinnych jak i w budynkach wielorodzinnych. W zależności od możliwości technicznych ... Zobacz ile to kosztuje »


Dbałość o warunki mieszkaniowe w zasobach zarządzanych przez spółdzielnię»

Odpady - czy są korzyści ze stosowania pojemników półpodziemnych? »

mieszkańcy spółdzielni pojemniki podziemne
Okres wiosenno-letni warto poświęcić na naprawy i przeglądy nieruchomości po zimie. Zadbać o bezpieczeństwo miekszańców i ... czytam więcej »

Rzadko się zdarza, aby miejsce, w którym znajdują się śmietniki, nie budziły odrazy – przykry widok i zapach. Ponadto powierzchnia, na której znajdują się wiaty śmietnikowe, zwykle... czytam więcej»


Głowice i zawory termostatyczne - jak to działa? »

Zimne kaloryferyTermostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu... Czytam więcej »


Dlaczego woda może się wlewać do piwnicy?

Jak otworzyć bramę telefonem i to bezpłatnie?

zalane piwnice Otwieranie bramy telefonem
Zaleganie wody w piwnicach jest utrapieniem. Właściciele domków jednorodzinnych z takim problemem muszą sobie radzić sami. Lokatorzy budynków (...) czytam dalej »

Bezpłatne, zdalne sterowanie bramą lub dowolnym urządzeniem elektrycznym za pomocą uprawnionego telefonu komórkowego lub stacjonarnego, z dowolnego miejsca na Ziemi? Możesz... chcę wiedzieć więcej»


W jaki sposób pozbyć się osadów oraz rdzy z wody i rur?

Jak dbać o ruryWoda pochodząca z natury niesie w sobie ładunek rozpuszczonych w niej soli wapnia i magnezu. To dobrze , bo wapń i magnez to pierwiastki życia , najlepiej przyswajalne z surowej ... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem liczników - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście pomiar zużycia wody możemy ... chcę wiedzieć jak»


Powiedz „nie” umowom »

Orange flexŻegnajcie długoterminowe umowy! Pobierz aplikację Orange Flex, zainstaluj eSIM-a (lub zamów tradycyjną kartę SIM) i poczuj smak wolności. Wybierz swój Plan i zmieniaj go, kiedy chcesz. Bez okresu wypowiedzenia. Bez zobowiązań. Bez problemu.... Czytam więcej »


Pompa wodna - proste i wydajne rozwiązanie dla budownictwa »
System do tymczasowego przechowywania odpadów - jaki wybrać? »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym System segregacji odpadów
Urządzenia zapewniają wysoką oszczędność energii w sektorach zastosowań domowych i mieszkaniowych, takich jak ogrzewanie i klimatyzacja, zaopatrzenie w wodę, zwiększanie ciśnienia, nawadnianie ogrodów, ... czytam więcej » Dyskusje dotyczące nowych zasad segregacji śmieci nie cichną. Od 1 stycznia mieszkańców wielu polskich miejscowości powitały nie tylko podwyżki, lecz także obowiązek dzielenia... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Ocieplenie budynku -  jaki styropian wybrać »
Detektory gazów w garażach podziemnych Jaki styropian zastosować
Ciągła kontrola stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu ... czytam więcej » Poznaj różne rodzaje oraz właściwości płyt styropianowych i dobierz do potrzeb swojego budynku... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak zwiększyć efektywność energetyczną w budynku mieszkalnym»
Seminaria dla zarządców, wspólnot i spółdzielni - dowiedz się więcej »
efektywność energetyczna Szkolenia i seminaria
Odnowa budynków mieszkalnych to wyzwanie zarówno dla zarządców nieruchomości, jak i lokatorów. Stare, nieestetyczne budynki i kamienice często potrzebują kosztownychj (...) czytaj dalej »

Odbiory lokali mieszkalnych oraz usługowych według warunków technicznych wykonania i odbioru robót (...) czytam dalej »


Chcesz usunąć szkodę po pożarze lub zalaniu? Zamów bezpłatne oględziny »

Usuwanie szkód po pożarze i zalaniu

W przypadku zalania domów w technologii szkieletowej występuje bezwzględna konieczność przeprowadzenia specjalistycznych prac osuszających. Osuszane budynki przy użyciu technologi osuszania kondensacyjnego (...) Czytam więcej »Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
1-2/2020

Aktualny numer:

Administrator 1-2/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Rynek nieruchomości 2019 – analiza
  • - Grunt na własność – postulaty zmian
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18243|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11460|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11030|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl