CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?» ‎
http://a001.administrator24.info/weber-hydroizolacje-bitumiczne/▲
Po zimie na dachach płaskich pokrytych papą mogą się pojawić widoczne pęknięcia, rysy czy pęcherze powietrza. Czy można naprawić mniejsze i większe...
Kategorie: naprawa dachu, dachy płaskie, powłoka uszczelniająca weber, papa dachowa, punktowa naprawa dachu

Co nowego w Orzecznictwie?
Odłączenie się od spółdzielni mieszkaniowej | Rozliczenie kosztów ciepła

Paweł Puch  |  26.05.2014
Cotygodniowy, aktualny przegląd orzecznictwa (cz. 173), a w nim o odłączeniu się od spółdzielni mieszkaniowej oraz o rozliczaniu kosztów ciepła.
Cotygodniowy, aktualny przegląd orzecznictwa (cz. 173), a w nim o odłączeniu się od spółdzielni mieszkaniowej oraz o rozliczaniu kosztów ciepła.

Cotygodniowy, aktualny przegląd orzecznictwa (cz. 173), a w nim o odłączeniu się od spółdzielni mieszkaniowej oraz o rozliczaniu kosztów ciepła.

Odłączenie się od spółdzielni mieszkaniowej

Podjęcie uchwały o odłączeniu się od spółdzielni i przejęciu od niej zarządzania nie wymaga zaprotokołowania przez notariusza, nawet jeżeli przy wyodrębnianiu lokali w aktach notarialnych właściciele powierzyli jej zarząd.

Ponadto jeżeli właściciele przy podejmowaniu tej uchwały dopuszczą się uchybień proceduralnych to skuteczne zaskarżenie uchwały jest możliwe tylko jeżeli skarżący wykaże, że uchybienia te miały lub mogły mieć wpływ na treść uchwały.

Innym słowy skuteczne powoływanie się na zarzuty formalne wymaga, poza wykazaniem ich zaistnienia, wykazania również, że gdyby nie miały one miejsca, kwestionowana uchwała takiej treści nie zostałaby podjęta – uznał Sąd Apelacyjny we Wrocławiu.

W budynku spółdzielni mieszkaniowej doszło do wyodrębniania lokali. Właściciele lokali postanowili dokonać zmiany sposobu zarządu poprzez utworzenie wspólnoty mieszkaniowej. Właściciele podjęli więc uchwały o odłączeniu się od spółdzielni i przejęciu zarządzania.

Spółdzielnia zaskarżyła uchwały do sądu ze względu na brak właściwej formy uchwały i naruszenia przepisów ustawy o własności lokali. Sąd I instancji w pierwszej kolejności wskazał, że niezasadny był zarzut dotyczący niezachowania formy aktu notarialnego przy podejmowaniu uchwał.

Do podjęcia uchwały, o jakiej mowa art. 241 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych stosuje się przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zgodnie z odesłaniem w niej zawartym prawo spółdzielcze, zaś przepisy ustawy o własności lokali mają zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim odsyła do nich art. 241 ust. 1 u.s.m., ten zaś wskazuje jedynie na odpowiednie stosowanie przepisów art. 30 ust. 1a, art. 31 i 32 u.w.l. nie wymienia zaś art. 18 ust. 2a u.w.l., który dla zmiany sposobu zarządu nieruchomością wspólną ustanawia wymóg uchwały w formie aktu notarialnego.

W zakresie zarzutu nieuwzględnienia głosu spółdzielni mieszkaniowej przy podejmowaniu zaskarżonych uchwał Sąd Okręgowy wskazał, że sporna uchwała zapadła bez uwzględnieniu głosu spółdzielni jednak przy wymaganej większości głosów.

Sąd I instancji uznał, że nie mogły odnieść skutku zarzuty dotyczące naruszenia przy podejmowaniu spornych uchwał przepisów ustawy o własności lokali gdyż jakkolwiek w istocie przewidziane wymogi nie zostały zachowane, to jednak spółdzielnia mieszkaniowa nie wykazała choćby potencjalnego wpływu tych nieprawidłowości formalnych na treść skarżonej uchwały, co jest warunkiem powodzenia tego rodzaju zarzutów.

Spółdzielnia wniosła apelację jednak Sąd Apelacyjny we Wrocławiu uznał, że apelacja nie zasługiwała na uwzględnienie. Sąd stwierdził, że w istocie miały miejsce uchybienia dotyczące postępowania poprzedzającego podjęcie spornych uchwał. Jednakże, jak słusznie wskazał sąd I instancji postępowanie w niniejszej sprawie nie wykazało, że uchybienia te miały lub mogły mieć wpływ na treść zaskarżonych uchwał, co jest warunkiem powodzenia tak konstruowanych wobec zaskarżonych uchwał zarzutów formalnych.

Przeczytaj: Wykonanie remontu w budynkach zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe

Przypomnieć i zgodzić należy się z tym, iż nie budzi najmniejszych wątpliwości, że niezgodność uchwały z prawem może wynikać nie tylko z treści uchwały, ale także z wadliwości postępowania prowadzącego do jej podjęcia (oznacza to, że właściciel lokalu może podnosić obok zarzutów merytorycznych również i zarzuty formalne, jeżeli uważa, że zostały naruszone przepisy postępowania określające tryb podejmowania uchwał we wspólnocie mieszkaniowej, np. przepisy dotyczące sposobu zwołania zebrania właścicieli lokali, obradowania na zebraniu, zasad głosowania), to jednak w przypadku zarzutów formalnych, dotyczących procedury podjęcia uchwały, mogą one stanowić podstawę uchylenia uchwały tylko wówczas, gdy zarzucana wadliwość miała lub mogła mieć wpływ na treść uchwały.

Własność lokali. Komentarz; rok wydania: 2014, wydanie trzecie; ilość stron: 644
CZYTAJ OPIS »

Innymi słowy skuteczne powoływanie się na zarzuty formalne wymaga, poza wykazaniem ich zaistnienia, wykazania również, że gdyby nie miały one miejsca, kwestionowane uchwały takiej treści nie mogłyby zostać podjęte. W ocenie Sądu Apelacyjnego takiego związku postępowanie nie wykazało.

Wprawdzie spółdzielnia mieszkaniowa nie mogła oddać swojego głosu w sprawie uchwały jednak oczywistym jest, że uwzględnienie głosów oddanych za uchwałą i siły głosu spółdzielni, prowadzi do jednoznacznego wniosku, że uchwała ta uzyskała wymaganą większość dla skutecznego podjęcia.

Ponadto podjęcie uchwały nie wymagało zaprotokołowania jej przez notariusza instytucja przewidziana w art. 241 posiada bowiem swoją specyfikę. Skoro zarząd zostaje powierzony spółdzielni powstaje z mocy prawa bez znaczenia dla oceny sprawowania zarządu przez spółdzielnię w niniejszej sprawie były zapisy aktów notarialnych dotyczące zarządu, a tym samym nie można ich traktować jako innego niż ustawowe powierzenia spółdzielni zarządu (miały w aktach notarialnych charakter informacyjny).

Jednocześnie zarząd powierzony spółdzielni z mocy ustawy – art. 27 ust. 2 u.s.m, jak wynika z treści tego przepisu, wygasa jako taki bądź to z chwilą podjęcia przez właścicieli lokali uchwały o powołaniu wspólnoty mieszkaniowej w trybie art. 241 u.s.m. i wyboru nowego sposobu zarządu, bądź to w sytuacji wyodrębnienia własności wszystkich lokali  art. 26 u.s.m.

Skutek pozbawienia spółdzielni dotychczas powierzonego jej z mocy prawa zarządu następuje także z mocy prawa. Skoro tak, to tym samym już z tego tylko powodu brak podstaw do przyjęcia, że ustanowienie nowego zarządu wymaga formy aktu notarialnego.

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 25.09.2013 roku sygn.akt I ACa 876/13

Czytaj dalej: Rozliczenie kosztów ciepła

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Szkolenie: Rozliczanie ciepła i ciepłej wody w budynkach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych »

Szkolenie dla wspólnot i spółdzielniPrzekazanie wiedzy i praktycznych wskazówek, jak przygotować budynek i lokale do indywidualnych rozliczeń: podstawowe wymagania zawarte w przepisach prawa, kontrole zużycia w budynku...
Chcę zobaczyć program szkolenia »


Dbałość o warunki mieszkaniowe w zasobach zarządzanych przez spółdzielnię»

Jaki grill ogrodowy wybrać? Na co zwrócić uwagę? »

mieszkańcy spółdzielni Jaki grill ogrodowy
Okres wiosenno-letni warto poświęcić na naprawy i przeglądy nieruchomości po zimie. Zadbać o bezpieczeństwo miekszańców i ... czytam więcej »

Wspólne spotkania z rodziną i znajomymi przy grillu są bardzo popularnym sposobem na spędzanie czasu ... czytam więcej»


Głowice i zawory termostatyczne - jak to działa? »

Zimne kaloryferyTermostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu... Czytam więcej »


Dlaczego woda może się wlewać do piwnicy?

Jak otworzyć bramę pilotem i to bezpłatnie?

zalane piwnice Otwieranie bramy telefonem
Zaleganie wody w piwnicach jest utrapieniem. Właściciele domków jednorodzinnych z takim problemem muszą sobie radzić sami. Lokatorzy budynków (...) czytam dalej »

Bezpłatne, zdalne sterowanie bramą lub dowolnym urządzeniem elektrycznym za pomocą uprawnionego telefonu komórkowego lub stacjonarnego, z dowolnego miejsca na Ziemi, poprzez wysłanie... chcę wiedzieć więcej»


W jaki sposób pozbyć się osadów oraz rdzy z wody i rur?

Jak dbać o ruryWoda pochodząca z natury niesie w sobie ładunek rozpuszczonych w niej soli wapnia i magnezu. To dobrze , bo wapń i magnez to pierwiastki życia , najlepiej przyswajalne z surowej ... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem liczników - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście pomiar zużycia wody możemy ... chcę wiedzieć jak»


Powiedz „nie” umowom »

Orange flexŻegnajcie długoterminowe umowy! Pobierz aplikację Orange Flex, zainstaluj eSIM-a (lub zamów tradycyjną kartę SIM) i poczuj smak wolności. Wybierz swój Plan i zmieniaj go, kiedy chcesz. Bez okresu wypowiedzenia. Bez zobowiązań. Bez problemu.... Czytam więcej »


Pompa wodna - proste i wydajne rozwiązanie dla budownictwa »
System do tymczasowego przechowywania odpadów - jaki wybrać? »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym System segregacji odpadów
Urządzenia zapewniają wysoką oszczędność energii w sektorach zastosowań domowych i mieszkaniowych, takich jak ogrzewanie i klimatyzacja, zaopatrzenie w wodę, zwiększanie ciśnienia, nawadnianie ogrodów, ... czytam więcej » Dyskusje dotyczące nowych zasad segregacji śmieci nie cichną. Od 1 stycznia mieszkańców wielu polskich miejscowości powitały nie tylko podwyżki, lecz także obowiązek dzielenia... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Ocieplenie budynku -  jaki styropian wybrać »
Detektory gazów w garażach podziemnych Jaki styropian zastosować
Ciągła kontrola stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu ... czytam więcej » Poznaj różne rodzaje oraz właściwości płyt styropianowych i dobierz do potrzeb swojego budynku... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak zwiększyć efektywność energetyczną w budynku mieszkalnym»
Seminaria dla zarządców, wspólnot i spółdzielni - dowiedz się więcej »
efektywność energetyczna Szkolenia i seminaria
Odnowa budynków mieszkalnych to wyzwanie zarówno dla zarządców nieruchomości, jak i lokatorów. Stare, nieestetyczne budynki i kamienice często potrzebują kosztownychj (...) czytaj dalej »

Odbiory lokali mieszkalnych oraz usługowych według warunków technicznych wykonania i odbioru robót (...) czytam dalej »


Chcesz usunąć szkodę po pożarze lub zalaniu? Zamów bezpłatne oględziny »

Usuwanie szkód po pożarze i zalaniu

W przypadku zalania domów w technologii szkieletowej występuje bezwzględna konieczność przeprowadzenia specjalistycznych prac osuszających. Osuszane budynki przy użyciu technologi osuszania kondensacyjnego (...) Czytam więcej »Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
1-2/2020

Aktualny numer:

Administrator 1-2/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Rynek nieruchomości 2019 – analiza
  • - Grunt na własność – postulaty zmian
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18209|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11435|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11007|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl