• Komunikacja w pracy zarządcy
 • Profesjonalny zarządca w okresie deweloperskim szczególnie pożądany
 • Jak usunąć mostki termiczne na ścianach budynku?
 • Szkolenie: Sytuacje konfliktowe w zarządzaniu nieruchomościami i ich rozwiązywanie
 • Dylematy decyzyjne wspólnoty mieszkaniowej w ustalaniu poprawnej sumy ubezpieczenia nieruchomości

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Komunikacja w pracy zarządcy

Gwarancją sukcesu w zarządzaniu nieruchomościami są nie tylko – choć najważniejsze – wysokie kwalifikacje i doświadczenie. Niezbędnym uzupełnieniem jest umiejętność komunikacji, argumentacji i prowadzenia dialogu przydatna w codziennej pracy zarządcy.
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Profesjonalny zarządca w okresie deweloperskim szczególnie pożądany

10.09.2019
Nowy budynek jest gotowy do zamieszkania, deweloper oddaje lokale przyszłym właścicielom. Do czasu podpisania aktów notarialnych ktoś musi naliczać koszty, rozliczać media, zorganizować całą pozostałą obsługę – sprzątanie, przeglądy, konserwator. To tzw. okres deweloperski,...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Jak usunąć mostki termiczne na ścianach budynku?

27.09.2018
2
Mostek termiczny określany jest jako miejsce newralgiczne. Nie bez przyczyny właśnie tak, ponieważ to on naraża budynek na spore straty ciepła. A to oznacza nie tylko szkody finansowe w postaci wyższych rachunków za ogrzewanie, lecz także negatywne oddziaływanie na konstrukcję...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Szkolenie: Sytuacje konfliktowe w zarządzaniu nieruchomościami i ich...

09.09.2019
Czym jest konflikt i jakie są jego rodzaje, konflikt w pracy zarządcy nieruchomości, sposoby radzenia sobie z trudnym rozmówcą, sprawna komunikacja jako metoda radzenia sobie w sytuacji konfliktowej, wygaszanie konfliktów, współpraca z mieszkańcami i podmiotami – to tylko wybrane...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Dylematy decyzyjne wspólnoty mieszkaniowej w ustalaniu poprawnej sumy...

08.07.2019
Mając za sobą wieloletnią współpracę ze wspólnotami mieszkaniowymi i powtarzające się pytania dotyczące sposobu ustalania sum ubezpieczenia dla budynków wielomieszkaniowych, zamierzamy w telegraficznym skrócie przekazać niezbędną wiedzę związaną z tym zagadnieniem.
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Sztuka ubezpieczania się

Irena Scholl  |  Administrator 5/2014  |  04.06.2014

Artykuł poniższy to próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, jak należy interpretować przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami i inne regulacje kwestii OC zarządców nieruchomości w nowej rzeczywistości po deregulacji.

Prezes stowarzyszenia zarządców nieruchomości, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości „Ekspert”, Sławomir Kamecki, już machnął ręką:

„Od trzech miesięcy staram się znaleźć odpowiedzi na pytania i wątpliwości dotyczące ubezpieczenia „po nowemu” odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem nieruchomością.

Przeczytaj: Unia chce legitymacji zawodowych dla pośredników i zarządców

Są trudności z interpretacją zarówno ogólnikowych przepisów znowelizowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami, jak i rozporządzenia ministra finansów z 13 grudnia 2013 r. Niepełna była odpowiedź z Ministerstwa Finansów na moje pismo w tej sprawie, a z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, dokąd mnie skierowano, w ogóle nie mogłem nawiązać owocnego kontaktu".

Podobnie zresztą było ze mną. Mimo że dwukrotnie zgłaszałam się z prośbą o rozmowę, otrzymałam tylko informację na piśmie od rzecznika prasowego resortu na temat tego, jakie są aktualne przepisy regulujące sposób ubezpieczania zarządców, chociaż właśnie na ich temat chciałam usłyszeć wyjaśnienia i komentarze.

Wątpliwościom nie ma końca

Zwróciłam się więc do Małgorzaty Szulczewskiej, która jest dyrektor ds. ubezpieczeń grup zawodowych w SAGA Brokers z prośba o opinię, czy zarządcy przypadkiem nie panikują, a tak naprawdę nie ma co szukać problemów. Na pytanie, czy w nowych regulacjach można dostrzec jakieś pozytywy, moja rozmówczyni odpowiada:

„Od 1 stycznia obowiązkowe OC przestało być ubezpieczeniem zawodu, a stało się ubezpieczeniem działalności gospodarczej. Zarządcą jest zatem nie ten, kto faktycznie wykonuje czynność zarządzania, ale ten, kto prowadzi działalność gospodarczą. To on zawiera umowy o zarządzanie i to on musi się ubezpieczyć.

W ten sposób obowiązkiem ubezpieczenia obciążone zostały podmioty faktycznie ponoszące odpowiedzialność cywilną, co w przeszłości nie zawsze miało miejsce. Historycznie obowiązek ubezpieczenia nie ciążył bowiem na stronie umowy, lecz na osobie z licencją zarządcy.

Obowiązek ubezpieczenia dla przedsiębiorców pojawił się zaś w ustawie o gospodarce tylko na chwilę i dublował się z obowiązkiem ubezpieczenia osób fizycznych, przez co wywoływał wiele kontrowersji i został szybko usunięty wskutek implementacji dyrektywy usługowej. W tym kontekście zmianę należy ocenić pozytywnie, jako eliminującą dotychczasowe nieprawidłowości.

Ale dalej już tylko mnożą się wątpliwości. Zdaniem nie tylko zarządców, lecz także doradzających im brokerów, Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących niektóre zawody – tzw. ustawa deregulacyjna – i zmienione akty wykonawcze jeszcze bardziej skomplikowały zawieranie umów obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Wszyscy mówią, że brak jakichkolwiek szczegółowych regulacji daje zbyt dużą dowolność interpretacyjną w kwestii tak istotnej, jak obowiązkowe ubezpieczenie. W chwili, gdy do zarządzania otwarto dostęp osobom niewykwalifikowanym, ubezpieczenie ma być jedynym gwarantem bezpieczeństwa korzystających z usług zarządców nieruchomości oraz pośredników w obrocie nieruchomościami.

„Od 1 stycznia de facto nie wiemy, kto jest zarządcą i jakie czynności należy uznać za czynności zarządzania" – stwierdza Szulczewska.

I te nieokreślone czynności zostają objęte systemem ubezpieczenia obowiązkowego! Z jednej strony oznacza to trudności z pozyskaniem oferty ubezpieczeniowej. Ubezpieczyciele nie wiedzą, jakie ryzyko muszą wziąć pod ochronę z uwagi na brak jakiejkolwiek regulacji zakresu czynności zarządzania, choć jednocześnie nie mogą odmówić zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego.

Z drugiej zaś – spowodować to może powszechne rezygnacje z zawierania umów obowiązkowego ubezpieczenia OC. Zwłaszcza że obecne przepisy nie przewidują sankcji za brak ubezpieczenia obowiązkowego oraz jakiegokolwiek mechanizmu weryfikacji spełniania takiego obowiązku, co też zauważa dyrektor Szulczewska.

Nie wskazano w nich także podmiotu uprawnionego czy zobligowanego do wyciągania konsekwencji wobec usługodawcy działającego z naruszeniem prawa w tej dziedzinie. Czyżby Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju nadal nie dostrzegało, że jest o czym rozmawiać? – zastanawiają się moi rozmówcy.

Ubezpieczenie – za ile?

W rozporządzeniu ministra finansów zapisano, że minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz do wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, to równowartość 50 000 euro w przeliczeniu na złotówki.

Członek zarządu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, Jolanta Janasik, ostrzega, aby zarządzający kilkoma budynkami, wartymi wiele milionów, ubezpieczali się na kwoty wyższe. Ale pojawia się tu inne niebezpieczeństwo, na które zwraca uwagę dyrektor Szulczewska.

Otóż ubezpieczyciele, gdy mają objąć ochroną niezdefiniowany nigdzie katalog czynności związanych z zarządzaniem nieruchomościami w ramach ubezpieczenia obowiązkowego, są tak bardzo narażeni na ryzyko, że mogą dążyć do ustalania zaporowych składek ubezpieczeniowych.

Pojawiają się więc obawy, że ubezpieczyciele – zobligowani do zawierania umów z klientami, których podstawą będzie zakres czynności wynikających z zapisów poszczególnych umów o zarządzanie z właścicielami nieruchomości – zaproponują kwoty na poziomie stanowiącym barierę wykonywania zawodu. A przecież dzięki ustawie deregulacyjnej dostęp do zawodu miał być ułatwiony!

Zobacz też: Komunikat OIGN o wymaganiach i zasadach certyfikacji kompetencji

Tymczasem ryzyko ubezpieczeniowe wzrosło wraz z likwidacją standardów zawodowych. Stanowiły one wszakże dla ubezpieczyciela gwarancję jakości świadczonych usług i podstawę przy ustalaniu wysokości składek.

Te niepokoje mogą zniknąć wobec ustaleń między federacjami zarządców i pośredników a ubezpieczycielami. Prowadzą one do uznawania przez ubezpieczycieli licencji wydawanych przez federacje, standardów zawodowych przez nie opracowywanych i innych działań, które mają na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowo-etycznych zarządców.

Legitymujący się odpowiednimi kwalifikacjami będą mieli zapewnione korzystniejsze warunki ubezpieczenia. We Wrocławiu, gdzie Stowarzyszeniu Zarządców Nieruchomości szefuje Jolanta Janasik, utworzono grupę zakupową.

„Grupowe ubezpieczenie jest bardziej opłacalne niż indywidualne. Nasza federacja stara się je upowszechniać. Współpracujemy z dużą firmą brokerską, co umożliwia naszym członkom dokształcanie się w dziedzinie ubezpieczeń. To forma szkoleń i dyskusji bardzo przydatna, zwłaszcza teraz, gdy w przepisach jest tyle niedomówień i niejasności".

Broker to też doradca

Jolanta Janasik zachęca też do korzystania z brokerów ubezpieczeniowych.

„Jeszcze bardzo wiele wspólnot i zatrudnionych przez nie zarządców nie czyni tego. Na pytanie, dlaczego, moja rozmówczyni odpowiada, że nie wie.

Zdarza się, że niedoświadczony zarządca czy przedstawiciel zarządu wspólnoty podpisuje z ubezpieczycielem umowę, którą przygotował agent ubezpieczeniowy. A takie umowy standardowe mogą nie zawierać wszystkich ryzyk wynikających z wykonywanych przez zarządcę czynności.

Pamiętajmy, że agent reprezentuje interesy firmy ubezpieczeniowej, która go zatrudnia. Natomiast brokerzy tworzą samodzielne firmy i reprezentują nasze interesy. Skupiają się na tym, abyśmy dysponowali polisą dopasowaną ściśle do naszych obowiązków, wynikających z umowy z właścicielem nieruchomości.

Zaangażowanie brokera nic nie kosztuje. Firmy brokerskie dysponują fachową służbą prawną, możemy więc uzyskać bezpłatne, a cenne porady dotyczące sfery ubezpieczeń".

Kto powinien zawrzeć umowę ubezpieczeniową w 2014 roku?

Zachęcona przez Jolantę Janasik czerpię dalszą wiedzę od doświadczonej brokerki, Małgorzaty Szulczewskiej, i pytam ją, kto powinien zawrzeć umowę ubezpieczenia w 2014 r.

„Jeśli osoba fizyczna, która do tej pory miała ubezpieczenie obowiązkowe jako licencjonowany zarządca, nadal wykonuje czynności zarządzania w ramach własnej działalności gospodarczej, podlega obowiązkowi ubezpieczenia jako przedsiębiorca. Zatem: jeśli jej umowa obowiązkowa obejmowała okres do końca 2013 r., osoba ta powinna zawrzeć nową umowę jako przedsiębiorca.

Jeśli zaś umowa kończy się w 2014 r., mimo że została zawarta na starych warunkach, zachowuje ważność do końca swojego okresu ubezpieczenia, jednak nie później niż do końca 2014 r. Jeśli natomiast osoba fizyczna jest zatrudniona przez podmiot prowadzący działalność w zakresie zarządzania, np. w charakterze administratora, traktowana będzie jako pracująca pod nadzorem i objęta ubezpieczeniem obowiązkowym zarządcy.

Warto zobaczyć: Ubezpieczenie zarządcy

Osoba fizyczna, która do tej pory nie miała ubezpieczenia obowiązkowego, ponieważ pracowała pod nadzorem licencjonowanego zarządcy, w razie podjęcia własnej działalności podlega obowiązkowi ubezpieczenia. Jeśli jednak nadal pracuje pod nadzorem, to nie".

Zarządca prowadzący działalność w formie spółki wieloosobowej od stycznia br. powinien ubezpieczyć się w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC. Dotyczy to zarówno zarządcy, który nie miał dotąd dobrowolnego ubezpieczenia OC; tego, którego polisa wygasła z końcem 2013 r., jak i tego, którego umowa ubezpieczenia dobrowolnego kończy się w 2014 r.

Dlaczego? Bo umowa dobrowolna nie gwarantuje mu już ochrony w razie roszczenia odszkodowawczego. Przedsiębiorca powinien więc zawrzeć umowę obowiązkową, a dobrowolną tak aneksować, aby stała się nadwyżką ponad ubezpieczenie obowiązkowe. Konieczne jest usunięcie z niej wyłączeń w postaci szkód objętych systemem ubezpieczenia obowiązkowego, czyli z tytułu odpowiedzialności cywilnej zarządcy.

Przypadkiem wzbudzającym najwięcej wątpliwości jest przedsiębiorca – wspólnik spółki cywilnej. Dyrektor Szulczewska sądzi, że wynika to z niezrozumienia specyfiki i zasad działania spółki cywilnej. Sama spółka cywilna nie ma osobowości prawnej, nie może być podmiotem praw i obowiązków.

Jest umową między wspólnikami, z których każdy prowadzi działalność gospodarczą, więc na każdym spoczywa obowiązek ubezpieczenia. Wspólnik ma obowiązek prowadzić sprawy spółki, odpowiada całym swoim majątkiem osobistym za wszystkie jej zobowiązania i nie ma znaczenia, który ze spólników dokonał czynności prawnej powodującej powstanie zobowiązania. Trudno też będzie mu wykazać, że nie wykonał czynności zarządzania, skoro jako wspólnik spółki jest stroną umowy o zarządzanie.

Podstawą – umowa z właścicielem nieruchomości

Jak się ratować przed przykrymi niespodziankami w sytuacji, gdy nic nie jest do końca jasne ani pewne? Przede wszystkim powinniśmy mieć gwarancję, że ubezpieczyciel nie wymyśli żadnej sztuczki, aby nie wypłacić nam odszkodowania.

„Najważniejsza jest treść umowy o zarządzanie nieruchomością – twierdzą moi rozmówcy. Na jej podstawie ubezpieczyciel może dokładnie ocenić, za jakie szkody przysługiwać nam będzie odszkodowanie. Precyzja umowy o zarządzanie jest niezwykle ważna z punktu widzenia ustalenia winnego, czyli odpowiedzialnego za szkodę.

Największą chyba bolączkę przy likwidacji szkód zarządców stanowi przerzucanie się odpowiedzialnością między zarządcą i wspólnotą. Najczęściej mamy dwie polisy OC: jedną zarządcy, drugą – wspólnoty. Tyle że nikt nie ma ochoty płacić ze swojej polisy.

CZYTAJ TEŻ
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości (DzU z dnia 20.12.2013 r., poz. 1616)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami (DzU z dnia 23 grudnia 2013 r., poz. 1626)

Niestety – o czym była już mowa – nie mamy do dyspozycji żadnej „ściągi” w postaci zapisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, definiujących zawód zarządcy czy pośrednika. A rozporządzenie MF wymienia jedynie te szkody, których ubezpieczenie OC nie obejmuje, m.in. powstałe wskutek działań wojennych, rozruchów, zamieszek, aktów terroru".

„Wobec tego rzeczy należ zadbać o wprowadzenie do umowy z właścicielem nieruchomości zapisów, uwzględniających interesy obu stron – radzi Danuta Rochalska, doświadczony zarządca nieruchomości, zastępca dyrektora ds. eksploatacji ZGN Dzielnicy Praga Północ w Warszawie".

Znaleźć się w niej muszą:

 • oświadczenia zarządcy, że ma obowiązkowe ubezpieczenie OC; szczegółowe informacje techniczne, eksploatacyjne i prawne na temat nieruchomości; określenie obowiązków kontrolowania rozliczeń oraz wykonywania umów przez dostawców energii elektrycznej, wody, gazu oraz pozostałych firm świadczących stałe, bieżące usługi na rzecz wspólnoty;
 • umocowanie do negocjowania oraz przedstawiania wspólnocie oferty firm, które mogłyby świadczyć usługi na jej rzecz;
 • określenie szczegółowych obowiązków w zakresie bieżącego rozliczania wszelkich wpłat wnoszonych na rzecz wspólnoty, a wynikających z kosztów zarządzania nieruchomością wspólną lub pokrywających koszty dostarczania wody i ciepła;
 • ustalenia w zakresie sporządzania corocznego sprawozdania finansowego oraz wszelkich innych sprawozdań, jeśli prawo nakłada na wspólnotę obowiązek ich przygotowywania; kontakty zarządcy z właścicielami w nieruchomości i jej zarządem;
 • wynagrodzenie zarządcy;
 • informacja o tym, jak rozstrzygać kwestie formalne i prawne, których w umowie nie przewidziano.

Do umowy należy dołączyć w formie załączników takie dokumenty, jak polisa OC zarządcy nieruchomości, zaświadczenie zarządcy o wpisie do ewidencji gospodarczej oraz zaświadczenia o nadaniu numerów NIP i regon zarządcy. Jest tu, niestety, jedno „ale”.

„Gdy w praktyce trafimy na nieuczciwego kontrahenta, to nawet najbardziej szczegółowa umowa o zarządzanie z załączoną do niej polisą nie jest gwarantem właściwego wykonania czynności zarządzania nieruchomością – mówi Danuta Rochalska.

Nowe Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania. Poradnik. Przepisy z komentarzen i 170 rysunkami. Wydanie 10. uaktualnione i rozszerzone. Dodatek specjalistyczny "Efektywność energetyczna w budownictwie"
SPIS TREŚCI »
CZYTAJ OPIS »

Polisa ubezpieczeniowa obejmuje szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem nieruchomością, wynikające zarówno z działania, jak i zaniechania podjęcia czynności, np. zapłacenia kar umownych, a to jest najczęściej spotykane uchybienie w pracy zarządcy.

Brak dobrowolnego uregulowania tych zobowiązań wobec zlecającego czynności zarządzania nieruchomością – w razie braku polisy OC – skutkuje koniecznością dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego i ewentualnej egzekucji komorniczej".

Pod sąd, ale…

Przy obecnym uregulowaniu prawnym, w razie konfliktu, obu stronom umowy zostaje możliwość dochodzenia swoich roszczeń przed sądem powszechnym. Z pewnością rolą sądów jest rozstrzygnięcie kwestii ewentualnego odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie czynności przez zarządcę. Jednakże sąd ocenia jedynie kwestię roszczeń majątkowych klienta.

Natomiast – zdaniem Danuty Rochalskiej – nierzetelny zarządca czy pośrednik nie zostanie zawodowo ukarany i dalej będzie działał na rynku. Koszty jego nierzetelności pokryje ubezpieczyciel, ale nic nie stanie na przeszkodzie, by naraził na kłopoty kolejną wspólnotę, a także psuł rynek nieruchomości i opinię środowisku zarządców.

Sąd cywilny nie ma bowiem możliwości orzekania środka karnego, jakim jest zakaz wykonywania określonego zawodu. Sąd karny takie możliwości ma zaś jedynie wówczas, gdy zarządca dopuści się przestępstwa. Najczęściej może tu wchodzić w grę oszustwo (art. 286 Kk) lub nadużycie zaufania (art. 296 Kk).

Zniknęła KOZ-a

Do 31 grudnia 2013 r. przy ministrach (budownictwa, rozwoju miast, infrastruktury…) działała Komisja Odpowiedzialności Zawodowej. Sekcji Zarządców Nieruchomości szefowała Danuta Rochalska.

Jako dziennikarka redakcji „Administratora” miałam okazję dobrze poznać jej pracę. Dzięki prowadzonym przez KOZ postępowaniom wyjaśniającym sprawdzano, czy skarga na zarządcę jest zasadna, bo nie chroni on należycie dobra, które powierzono jego opiece, czy też oskarżany jest niesłusznie.

Jej opinia przesądzała o tym, że nieszanujących zasad etyki zawodowej, nierzetelnych zarządców pozbawiano licencji czy uprawnień zawodowych lub je zawieszano.

Zadaniem KOZ było nie tylko karanie zarządców za przewinienia. Udało jej się wypracować w wielu kwestiach odpowiednie standardy wykonywania zawodu zarządcy. W orzecznictwie Komisji można było znaleźć wykładnię obowiązujących przepisów prawa. Nie muszę dodawać, że wychwytywane przez KOZ przypadki braku ubezpieczenia OC odgrywały znaczącą rolę przy orzekaniu kary.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak łatwo naprawić dach pokryty papą? »

Masz problem z odczytem wodomierzy u lokatorów?

naprawa dachu papą odczyt liczników wody
Czy można naprawić mniejsze i większe defekty dachu bez korzystania z usług specjalistycznej ekipy? Czy też konieczna będzie wymiana całego... czytam więcej »

Jak ciężko jest zrobić spis liczników zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Możemy na szczęście sobie pomóc, dzięki czemu znacznie przyśpieszymy czas ... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »

Dlaczego warto wiedzieć więcej o zarządzaniu nieruchomościami »

Ile kosztuje ocieplenie stropodachu bloku lub wieżowca?

Studia dla zarządców Ocieplenie stropodachu
Zarządzanie nieruchomościami ma charakter interdyscyplinarny. Doradztwo, planowanie i nadzorowanie to tylko niektóre ... Czytam więcej »

Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej... chcę wiedzieć ile to kosztuje»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Jak zapewnić ciepłe grzejniki mieszkańcom?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Spadek ciśnienia wody w instalacji wodnej - co zrobić?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywamy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu budynku? »

ubezpieczenie budynku

Bardzo istotne i jednocześnie problematyczne jest ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia. Z prostego powodu – niedoszacowanie może skutkować (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
9/2019

Aktualny numer:

Administrator 9/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Nowelizacja Ustawy o własności lokali
 • - Winda pod nadzorem
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17115|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10676|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10249|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl