• Szkolenie: Pełnomocnik gminy a nadzór właścicielski gminy we wspólnocie mieszkaniowej
 • Czy nieruchomość bez księgi wieczystej jest problemem?
 • Budynek dostępny dla wszystkich – możliwości modernizacyjne wind
 • Dotacje na fotowoltaikę pomagają obniżyć rachunki wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych
 • Struktura własności mieszkań w Polsce

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Szkolenie: Pełnomocnik gminy a nadzór właścicielski gminy we wspólnocie...

02.01.2020
Specyfika działania i zarządu nieruchomością wspólną przez wspólnotę mieszkaniową, jako osobę ustawową, w świetle najnowszego prawa i orzecznictwa, metodyka kontroli właścicielskiej ex ante i ex post w warunkach wspólnoty mieszkaniowej, jak oceniać i kontrolować...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Czy nieruchomość bez księgi wieczystej jest problemem?

06.02.2020
Liczba nieruchomości bez księgi wieczystej, które znajdują się w obrocie rynkowym, systematycznie spada. Jednak wciąż można spotkać się z takimi gruntami lub lokalami. Niemal każda nieruchomość bez księgi wieczystej jest traktowana przez kupujących ze sporą nieufnością. Nie...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Budynek dostępny dla wszystkich – możliwości modernizacyjne wind

Niezależnie od wieku budynku istnieje wiele powodów, aby poprawić dostępność nieruchomości. Jednym z nich jest zapewnienie sprawnej komunikacji w budynku oraz dostępności do każdego piętra dla osób starszych czy niepełnosprawnych, których udział w społeczeństwie cały czas...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Dotacje na fotowoltaikę pomagają obniżyć rachunki wspólnot i...

06.02.2020
Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe nieustannie szukają możliwości obniżenia rachunków za energię i ogrzewanie. Jednym ze sposobów na obniżenie kosztów jest fotowoltaika. Inwestycje finansowane są dzięki dotacjom. Czy korzystanie z energii słonecznej rzeczywiście jest dla...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Struktura własności mieszkań w Polsce

20.11.2019
1
Z najnowszego raportu GUS wynika, że prawie 14 proc. zasobu mieszkaniowego w Polsce stanowią mieszkania komunalne. Zasób ten sukcesywnie się kurczy. Lokale, którymi zarządza gmina, są rzadko remontowane i charakteryzują się najwyższymi kosztami eksploatacji w porównaniu z lokalami...
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?» ‎
http://a001.administrator24.info/weber-hydroizolacje-bitumiczne/▲
Po zimie na dachach płaskich pokrytych papą mogą się pojawić widoczne pęknięcia, rysy czy pęcherze powietrza. Czy można naprawić mniejsze i większe...
Kategorie: naprawa dachu, dachy płaskie, powłoka uszczelniająca weber, papa dachowa, punktowa naprawa dachu

Sztuka ubezpieczania się

Irena Scholl  |  Administrator 5/2014  |  04.06.2014

Artykuł poniższy to próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, jak należy interpretować przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami i inne regulacje kwestii OC zarządców nieruchomości w nowej rzeczywistości po deregulacji.

Prezes stowarzyszenia zarządców nieruchomości, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości „Ekspert”, Sławomir Kamecki, już machnął ręką:

„Od trzech miesięcy staram się znaleźć odpowiedzi na pytania i wątpliwości dotyczące ubezpieczenia „po nowemu” odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem nieruchomością.

Przeczytaj: Unia chce legitymacji zawodowych dla pośredników i zarządców

Są trudności z interpretacją zarówno ogólnikowych przepisów znowelizowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami, jak i rozporządzenia ministra finansów z 13 grudnia 2013 r. Niepełna była odpowiedź z Ministerstwa Finansów na moje pismo w tej sprawie, a z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, dokąd mnie skierowano, w ogóle nie mogłem nawiązać owocnego kontaktu".

Podobnie zresztą było ze mną. Mimo że dwukrotnie zgłaszałam się z prośbą o rozmowę, otrzymałam tylko informację na piśmie od rzecznika prasowego resortu na temat tego, jakie są aktualne przepisy regulujące sposób ubezpieczania zarządców, chociaż właśnie na ich temat chciałam usłyszeć wyjaśnienia i komentarze.

Wątpliwościom nie ma końca

Zwróciłam się więc do Małgorzaty Szulczewskiej, która jest dyrektor ds. ubezpieczeń grup zawodowych w SAGA Brokers z prośba o opinię, czy zarządcy przypadkiem nie panikują, a tak naprawdę nie ma co szukać problemów. Na pytanie, czy w nowych regulacjach można dostrzec jakieś pozytywy, moja rozmówczyni odpowiada:

„Od 1 stycznia obowiązkowe OC przestało być ubezpieczeniem zawodu, a stało się ubezpieczeniem działalności gospodarczej. Zarządcą jest zatem nie ten, kto faktycznie wykonuje czynność zarządzania, ale ten, kto prowadzi działalność gospodarczą. To on zawiera umowy o zarządzanie i to on musi się ubezpieczyć.

W ten sposób obowiązkiem ubezpieczenia obciążone zostały podmioty faktycznie ponoszące odpowiedzialność cywilną, co w przeszłości nie zawsze miało miejsce. Historycznie obowiązek ubezpieczenia nie ciążył bowiem na stronie umowy, lecz na osobie z licencją zarządcy.

Obowiązek ubezpieczenia dla przedsiębiorców pojawił się zaś w ustawie o gospodarce tylko na chwilę i dublował się z obowiązkiem ubezpieczenia osób fizycznych, przez co wywoływał wiele kontrowersji i został szybko usunięty wskutek implementacji dyrektywy usługowej. W tym kontekście zmianę należy ocenić pozytywnie, jako eliminującą dotychczasowe nieprawidłowości.

Ale dalej już tylko mnożą się wątpliwości. Zdaniem nie tylko zarządców, lecz także doradzających im brokerów, Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących niektóre zawody – tzw. ustawa deregulacyjna – i zmienione akty wykonawcze jeszcze bardziej skomplikowały zawieranie umów obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Wszyscy mówią, że brak jakichkolwiek szczegółowych regulacji daje zbyt dużą dowolność interpretacyjną w kwestii tak istotnej, jak obowiązkowe ubezpieczenie. W chwili, gdy do zarządzania otwarto dostęp osobom niewykwalifikowanym, ubezpieczenie ma być jedynym gwarantem bezpieczeństwa korzystających z usług zarządców nieruchomości oraz pośredników w obrocie nieruchomościami.

„Od 1 stycznia de facto nie wiemy, kto jest zarządcą i jakie czynności należy uznać za czynności zarządzania" – stwierdza Szulczewska.

I te nieokreślone czynności zostają objęte systemem ubezpieczenia obowiązkowego! Z jednej strony oznacza to trudności z pozyskaniem oferty ubezpieczeniowej. Ubezpieczyciele nie wiedzą, jakie ryzyko muszą wziąć pod ochronę z uwagi na brak jakiejkolwiek regulacji zakresu czynności zarządzania, choć jednocześnie nie mogą odmówić zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego.

Z drugiej zaś – spowodować to może powszechne rezygnacje z zawierania umów obowiązkowego ubezpieczenia OC. Zwłaszcza że obecne przepisy nie przewidują sankcji za brak ubezpieczenia obowiązkowego oraz jakiegokolwiek mechanizmu weryfikacji spełniania takiego obowiązku, co też zauważa dyrektor Szulczewska.

Nie wskazano w nich także podmiotu uprawnionego czy zobligowanego do wyciągania konsekwencji wobec usługodawcy działającego z naruszeniem prawa w tej dziedzinie. Czyżby Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju nadal nie dostrzegało, że jest o czym rozmawiać? – zastanawiają się moi rozmówcy.

Ubezpieczenie – za ile?

W rozporządzeniu ministra finansów zapisano, że minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz do wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, to równowartość 50 000 euro w przeliczeniu na złotówki.

Członek zarządu Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, Jolanta Janasik, ostrzega, aby zarządzający kilkoma budynkami, wartymi wiele milionów, ubezpieczali się na kwoty wyższe. Ale pojawia się tu inne niebezpieczeństwo, na które zwraca uwagę dyrektor Szulczewska.

Otóż ubezpieczyciele, gdy mają objąć ochroną niezdefiniowany nigdzie katalog czynności związanych z zarządzaniem nieruchomościami w ramach ubezpieczenia obowiązkowego, są tak bardzo narażeni na ryzyko, że mogą dążyć do ustalania zaporowych składek ubezpieczeniowych.

Pojawiają się więc obawy, że ubezpieczyciele – zobligowani do zawierania umów z klientami, których podstawą będzie zakres czynności wynikających z zapisów poszczególnych umów o zarządzanie z właścicielami nieruchomości – zaproponują kwoty na poziomie stanowiącym barierę wykonywania zawodu. A przecież dzięki ustawie deregulacyjnej dostęp do zawodu miał być ułatwiony!

Zobacz też: Komunikat OIGN o wymaganiach i zasadach certyfikacji kompetencji

Tymczasem ryzyko ubezpieczeniowe wzrosło wraz z likwidacją standardów zawodowych. Stanowiły one wszakże dla ubezpieczyciela gwarancję jakości świadczonych usług i podstawę przy ustalaniu wysokości składek.

Te niepokoje mogą zniknąć wobec ustaleń między federacjami zarządców i pośredników a ubezpieczycielami. Prowadzą one do uznawania przez ubezpieczycieli licencji wydawanych przez federacje, standardów zawodowych przez nie opracowywanych i innych działań, które mają na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowo-etycznych zarządców.

Legitymujący się odpowiednimi kwalifikacjami będą mieli zapewnione korzystniejsze warunki ubezpieczenia. We Wrocławiu, gdzie Stowarzyszeniu Zarządców Nieruchomości szefuje Jolanta Janasik, utworzono grupę zakupową.

„Grupowe ubezpieczenie jest bardziej opłacalne niż indywidualne. Nasza federacja stara się je upowszechniać. Współpracujemy z dużą firmą brokerską, co umożliwia naszym członkom dokształcanie się w dziedzinie ubezpieczeń. To forma szkoleń i dyskusji bardzo przydatna, zwłaszcza teraz, gdy w przepisach jest tyle niedomówień i niejasności".

Broker to też doradca

Jolanta Janasik zachęca też do korzystania z brokerów ubezpieczeniowych.

„Jeszcze bardzo wiele wspólnot i zatrudnionych przez nie zarządców nie czyni tego. Na pytanie, dlaczego, moja rozmówczyni odpowiada, że nie wie.

Zdarza się, że niedoświadczony zarządca czy przedstawiciel zarządu wspólnoty podpisuje z ubezpieczycielem umowę, którą przygotował agent ubezpieczeniowy. A takie umowy standardowe mogą nie zawierać wszystkich ryzyk wynikających z wykonywanych przez zarządcę czynności.

Pamiętajmy, że agent reprezentuje interesy firmy ubezpieczeniowej, która go zatrudnia. Natomiast brokerzy tworzą samodzielne firmy i reprezentują nasze interesy. Skupiają się na tym, abyśmy dysponowali polisą dopasowaną ściśle do naszych obowiązków, wynikających z umowy z właścicielem nieruchomości.

Zaangażowanie brokera nic nie kosztuje. Firmy brokerskie dysponują fachową służbą prawną, możemy więc uzyskać bezpłatne, a cenne porady dotyczące sfery ubezpieczeń".

Kto powinien zawrzeć umowę ubezpieczeniową w 2014 roku?

Zachęcona przez Jolantę Janasik czerpię dalszą wiedzę od doświadczonej brokerki, Małgorzaty Szulczewskiej, i pytam ją, kto powinien zawrzeć umowę ubezpieczenia w 2014 r.

„Jeśli osoba fizyczna, która do tej pory miała ubezpieczenie obowiązkowe jako licencjonowany zarządca, nadal wykonuje czynności zarządzania w ramach własnej działalności gospodarczej, podlega obowiązkowi ubezpieczenia jako przedsiębiorca. Zatem: jeśli jej umowa obowiązkowa obejmowała okres do końca 2013 r., osoba ta powinna zawrzeć nową umowę jako przedsiębiorca.

Jeśli zaś umowa kończy się w 2014 r., mimo że została zawarta na starych warunkach, zachowuje ważność do końca swojego okresu ubezpieczenia, jednak nie później niż do końca 2014 r. Jeśli natomiast osoba fizyczna jest zatrudniona przez podmiot prowadzący działalność w zakresie zarządzania, np. w charakterze administratora, traktowana będzie jako pracująca pod nadzorem i objęta ubezpieczeniem obowiązkowym zarządcy.

Warto zobaczyć: Ubezpieczenie zarządcy

Osoba fizyczna, która do tej pory nie miała ubezpieczenia obowiązkowego, ponieważ pracowała pod nadzorem licencjonowanego zarządcy, w razie podjęcia własnej działalności podlega obowiązkowi ubezpieczenia. Jeśli jednak nadal pracuje pod nadzorem, to nie".

Zarządca prowadzący działalność w formie spółki wieloosobowej od stycznia br. powinien ubezpieczyć się w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC. Dotyczy to zarówno zarządcy, który nie miał dotąd dobrowolnego ubezpieczenia OC; tego, którego polisa wygasła z końcem 2013 r., jak i tego, którego umowa ubezpieczenia dobrowolnego kończy się w 2014 r.

Dlaczego? Bo umowa dobrowolna nie gwarantuje mu już ochrony w razie roszczenia odszkodowawczego. Przedsiębiorca powinien więc zawrzeć umowę obowiązkową, a dobrowolną tak aneksować, aby stała się nadwyżką ponad ubezpieczenie obowiązkowe. Konieczne jest usunięcie z niej wyłączeń w postaci szkód objętych systemem ubezpieczenia obowiązkowego, czyli z tytułu odpowiedzialności cywilnej zarządcy.

Przypadkiem wzbudzającym najwięcej wątpliwości jest przedsiębiorca – wspólnik spółki cywilnej. Dyrektor Szulczewska sądzi, że wynika to z niezrozumienia specyfiki i zasad działania spółki cywilnej. Sama spółka cywilna nie ma osobowości prawnej, nie może być podmiotem praw i obowiązków.

Jest umową między wspólnikami, z których każdy prowadzi działalność gospodarczą, więc na każdym spoczywa obowiązek ubezpieczenia. Wspólnik ma obowiązek prowadzić sprawy spółki, odpowiada całym swoim majątkiem osobistym za wszystkie jej zobowiązania i nie ma znaczenia, który ze spólników dokonał czynności prawnej powodującej powstanie zobowiązania. Trudno też będzie mu wykazać, że nie wykonał czynności zarządzania, skoro jako wspólnik spółki jest stroną umowy o zarządzanie.

Podstawą – umowa z właścicielem nieruchomości

Jak się ratować przed przykrymi niespodziankami w sytuacji, gdy nic nie jest do końca jasne ani pewne? Przede wszystkim powinniśmy mieć gwarancję, że ubezpieczyciel nie wymyśli żadnej sztuczki, aby nie wypłacić nam odszkodowania.

„Najważniejsza jest treść umowy o zarządzanie nieruchomością – twierdzą moi rozmówcy. Na jej podstawie ubezpieczyciel może dokładnie ocenić, za jakie szkody przysługiwać nam będzie odszkodowanie. Precyzja umowy o zarządzanie jest niezwykle ważna z punktu widzenia ustalenia winnego, czyli odpowiedzialnego za szkodę.

Największą chyba bolączkę przy likwidacji szkód zarządców stanowi przerzucanie się odpowiedzialnością między zarządcą i wspólnotą. Najczęściej mamy dwie polisy OC: jedną zarządcy, drugą – wspólnoty. Tyle że nikt nie ma ochoty płacić ze swojej polisy.

CZYTAJ TEŻ
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości (DzU z dnia 20.12.2013 r., poz. 1616)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomościami (DzU z dnia 23 grudnia 2013 r., poz. 1626)

Niestety – o czym była już mowa – nie mamy do dyspozycji żadnej „ściągi” w postaci zapisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, definiujących zawód zarządcy czy pośrednika. A rozporządzenie MF wymienia jedynie te szkody, których ubezpieczenie OC nie obejmuje, m.in. powstałe wskutek działań wojennych, rozruchów, zamieszek, aktów terroru".

„Wobec tego rzeczy należ zadbać o wprowadzenie do umowy z właścicielem nieruchomości zapisów, uwzględniających interesy obu stron – radzi Danuta Rochalska, doświadczony zarządca nieruchomości, zastępca dyrektora ds. eksploatacji ZGN Dzielnicy Praga Północ w Warszawie".

Znaleźć się w niej muszą:

 • oświadczenia zarządcy, że ma obowiązkowe ubezpieczenie OC; szczegółowe informacje techniczne, eksploatacyjne i prawne na temat nieruchomości; określenie obowiązków kontrolowania rozliczeń oraz wykonywania umów przez dostawców energii elektrycznej, wody, gazu oraz pozostałych firm świadczących stałe, bieżące usługi na rzecz wspólnoty;
 • umocowanie do negocjowania oraz przedstawiania wspólnocie oferty firm, które mogłyby świadczyć usługi na jej rzecz;
 • określenie szczegółowych obowiązków w zakresie bieżącego rozliczania wszelkich wpłat wnoszonych na rzecz wspólnoty, a wynikających z kosztów zarządzania nieruchomością wspólną lub pokrywających koszty dostarczania wody i ciepła;
 • ustalenia w zakresie sporządzania corocznego sprawozdania finansowego oraz wszelkich innych sprawozdań, jeśli prawo nakłada na wspólnotę obowiązek ich przygotowywania; kontakty zarządcy z właścicielami w nieruchomości i jej zarządem;
 • wynagrodzenie zarządcy;
 • informacja o tym, jak rozstrzygać kwestie formalne i prawne, których w umowie nie przewidziano.

Do umowy należy dołączyć w formie załączników takie dokumenty, jak polisa OC zarządcy nieruchomości, zaświadczenie zarządcy o wpisie do ewidencji gospodarczej oraz zaświadczenia o nadaniu numerów NIP i regon zarządcy. Jest tu, niestety, jedno „ale”.

„Gdy w praktyce trafimy na nieuczciwego kontrahenta, to nawet najbardziej szczegółowa umowa o zarządzanie z załączoną do niej polisą nie jest gwarantem właściwego wykonania czynności zarządzania nieruchomością – mówi Danuta Rochalska.

Nowe Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania. Poradnik. Przepisy z komentarzen i 170 rysunkami. Wydanie 10. uaktualnione i rozszerzone. Dodatek specjalistyczny "Efektywność energetyczna w budownictwie"
SPIS TREŚCI »
CZYTAJ OPIS »

Polisa ubezpieczeniowa obejmuje szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem nieruchomością, wynikające zarówno z działania, jak i zaniechania podjęcia czynności, np. zapłacenia kar umownych, a to jest najczęściej spotykane uchybienie w pracy zarządcy.

Brak dobrowolnego uregulowania tych zobowiązań wobec zlecającego czynności zarządzania nieruchomością – w razie braku polisy OC – skutkuje koniecznością dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego i ewentualnej egzekucji komorniczej".

Pod sąd, ale…

Przy obecnym uregulowaniu prawnym, w razie konfliktu, obu stronom umowy zostaje możliwość dochodzenia swoich roszczeń przed sądem powszechnym. Z pewnością rolą sądów jest rozstrzygnięcie kwestii ewentualnego odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie czynności przez zarządcę. Jednakże sąd ocenia jedynie kwestię roszczeń majątkowych klienta.

Natomiast – zdaniem Danuty Rochalskiej – nierzetelny zarządca czy pośrednik nie zostanie zawodowo ukarany i dalej będzie działał na rynku. Koszty jego nierzetelności pokryje ubezpieczyciel, ale nic nie stanie na przeszkodzie, by naraził na kłopoty kolejną wspólnotę, a także psuł rynek nieruchomości i opinię środowisku zarządców.

Sąd cywilny nie ma bowiem możliwości orzekania środka karnego, jakim jest zakaz wykonywania określonego zawodu. Sąd karny takie możliwości ma zaś jedynie wówczas, gdy zarządca dopuści się przestępstwa. Najczęściej może tu wchodzić w grę oszustwo (art. 286 Kk) lub nadużycie zaufania (art. 296 Kk).

Zniknęła KOZ-a

Do 31 grudnia 2013 r. przy ministrach (budownictwa, rozwoju miast, infrastruktury…) działała Komisja Odpowiedzialności Zawodowej. Sekcji Zarządców Nieruchomości szefowała Danuta Rochalska.

Jako dziennikarka redakcji „Administratora” miałam okazję dobrze poznać jej pracę. Dzięki prowadzonym przez KOZ postępowaniom wyjaśniającym sprawdzano, czy skarga na zarządcę jest zasadna, bo nie chroni on należycie dobra, które powierzono jego opiece, czy też oskarżany jest niesłusznie.

Jej opinia przesądzała o tym, że nieszanujących zasad etyki zawodowej, nierzetelnych zarządców pozbawiano licencji czy uprawnień zawodowych lub je zawieszano.

Zadaniem KOZ było nie tylko karanie zarządców za przewinienia. Udało jej się wypracować w wielu kwestiach odpowiednie standardy wykonywania zawodu zarządcy. W orzecznictwie Komisji można było znaleźć wykładnię obowiązujących przepisów prawa. Nie muszę dodawać, że wychwytywane przez KOZ przypadki braku ubezpieczenia OC odgrywały znaczącą rolę przy orzekaniu kary.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Szkolenie: Standardy rozrachunków finansowych spółdzielni mieszkaniowej pod rządem nowego prawa »

Szkolenie dla wspólnot i spółdzielniSzkolenie przeznaczone jest dla kadry zarządzającej i finansowo-księgowej spółdzielni mieszkaniowych oraz dla .... Chcę zobaczyć program szkolenia »


Dbałość o warunki mieszkaniowe w zasobach zarządzanych przez spółdzielnię»

Jaki grill ogrodowy wybrać? Na co zwrócić uwagę? »

mieszkańcy spółdzielni Jaki grill ogrodowy
Okres wiosenno-letni warto poświęcić na naprawy i przeglądy nieruchomości po zimie. Zadbać o bezpieczeństwo miekszańców i ... czytam więcej »

Wspólne spotkania z rodziną i znajomymi przy grillu są bardzo popularnym sposobem na spędzanie czasu ... czytam więcej»


Balkony dostawne - sposób na powiększenie mieszkania  »

rewitalizacja balkonówWychodząc naprzeciw oczekiwaniom opracowano unikalny system, który pozwala na montaż balkonów zarówno w budynkach już istniejących jak i nowych inwestycjach. Dodatkowo... Czytam więcej »


Pęknięta rura w pionie - kto odpowiada za szkodę?

Wytrzymałe i estetyczne donice na osiedla - które wybrać?

zalana ściana w mieszkaniu Donice z betonu architektonicznego
Pęknięta rura w pionie to zdarzenie, które jest bardzo kłopotliwe zarówno dla mieszkańców bloku, jak i zarządcy. Pociąga ono za sobą różne konsekwencje (...) czytam dalej »

Zobacz właściwości róźnych składników z których wykonane są donice betonowe charakteryzujące się przede wszystkim trwałością i wyglądem... czytam więcej»


Szkolenia i seminaria dla zarządców »

Szkolenia dla zarządców nieruchomościOdbiory lokali mieszkalnych oraz usługowych i odbiory elewacji według warunków technicznych wykonania i odbioru robót ... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem liczników - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście pomiar zużycia wody możemy ... chcę wiedzieć jak»


Powiedz „nie” umowom »

Orange flexŻegnajcie długoterminowe umowy! Pobierz aplikację Orange Flex, zainstaluj eSIM-a (lub zamów tradycyjną kartę SIM) i poczuj smak wolności. Wybierz swój Plan i zmieniaj go, kiedy chcesz. Bez okresu wypowiedzenia. Bez zobowiązań. Bez problemu.... Czytam więcej »


Pompa wodna - proste i wydajne rozwiązanie dla budownictwa »
System do tymczasowego przechowywania odpadów - jaki wybrać? »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym System segregacji odpadów
Urządzenia zapewniają wysoką oszczędność energii w sektorach zastosowań domowych i mieszkaniowych, takich jak ogrzewanie i klimatyzacja, zaopatrzenie w wodę, zwiększanie ciśnienia, nawadnianie ogrodów, ... czytam więcej » Dyskusje dotyczące nowych zasad segregacji śmieci nie cichną. Od 1 stycznia mieszkańców wielu polskich miejscowości powitały nie tylko podwyżki, lecz także obowiązek dzielenia... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Ocieplenie budynku -  jaki styropian wybrać »
Detektory gazów w garażach podziemnych Jaki styropian zastosować
Ciągła kontrola stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu ... czytam więcej » Poznaj różne rodzaje oraz właściwości płyt styropianowych i dobierz do potrzeb swojego budynku... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak zwiększyć efektywność energetyczną w budynku mieszkalnym»
Gdzie wykonać audyt energetyczny budynku?
efektywność energetyczna Audyt energetyczny budynku
Odnowa budynków mieszkalnych to wyzwanie zarówno dla zarządców nieruchomości, jak i lokatorów. Stare, nieestetyczne budynki i kamienice często potrzebują kosztownychj (...) czytaj dalej »

Wiele słyszy się w ostatnim czasie o audytach energetycznych budynków i termomodernizacji. Jedno i drugie ściśle się ze sobą wiąże. Audyt to swoista ekspertyza, która powinna(...) czytam dalej »


Chcesz usunąć szkodę po pożarze lub zalaniu? Zamów bezpłatne oględziny »

Usuwanie szkód po pożarze i zalaniu

W przypadku zalania domów w technologii szkieletowej występuje bezwzględna konieczność przeprowadzenia specjalistycznych prac osuszających. Osuszane budynki przy użyciu technologi osuszania kondensacyjnego (...) Czytam więcej »Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
1-2/2020

Aktualny numer:

Administrator 1-2/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Rynek nieruchomości 2019 – analiza
 • - Grunt na własność – postulaty zmian
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18182|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11410|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10987|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl