CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Instalacja centralnego ogrzewania - jak ją zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zminimalizować ryzyko awarii? ‎
http://a001.administrator24.info/caleffi-separator-dirtmagr/▲
Czy wiesz, że możesz usunąć zanieczyszczenia z wody instalacyjnej dzięki czemu Twoje urządzenia jak i cała instalacja będą pracowały dłużej i lepiej? Ryzyko uszkodzenia urządzeń jak i samej instalacji jest ...
Kategorie: instalacje co, separator, usuwanie zanieczyszczeń z instalacji, separator magnetyczny,filtry,

Gdy woda zalewa piwnice

Jacek Sawicki  |  Administrator 10/2010  |  08.10.2010  |  6

Zaleganie wody w piwnicach jest utrapieniem. Właściciele domków jednorodzinnych z takim problemem muszą sobie radzić sami. Lokatorzy budynków wielorodzinnych uzależnieni są od skutecznych działań zarządców i od nich oczekują pomocy.

 

Woda może wlewać się do piwnic z wielu prozaicznych powodów, np.: braku izolacji wodochronnej na fundamentach i posadzkach piwnicznych, nieszczelności, niezabezpieczonych przed przeciekami albo źle zabezpieczonych przejść instalacyjnych przez ściany budynku, złego lub zatkanego drenażu oraz systemów odprowadzających wody opadowe, uszkodzeń instalacji wod.-kan., topniejącego śniegu itp.

Stany nadzwyczajne to awarie magistrali sieci wodociągowych oraz podtopienia (powódź i gwałtowne nawałnice); wobec nich systemy zabezpieczające przed wtargnięciem wody mają ograniczoną efektywność (Czytaj więcej na ten temat).

Zaleganie wody w piwnicach typowe jest dla budynków usytuowanych na terenach o wysokim poziomie lustra wód gruntowych oraz złym stanie technicznym fundamentów i podpiwniczeń. Zazwyczaj są to kilkudziesięcioletnie obiekty, wybudowane w oparciu o przestarzałe technologie, albo stawiane w warunkach hydrologicznych, gdzie poziom wód gruntowych był niższy.

Przecieki wód gruntowych mogą wynikać też ze złego rozpoznania takich warunków oraz popełnionych błędów konstrukcyjnych, względnie uszkodzeń hydroizolacji podczas robót budowlanych, remontów itp.

 

Igate - otwórz bramę telefonem

Okresowość pojawiania się wody monitorowana jest zazwyczaj poprzez lokatorów i użytkowników i zgłaszana do zarządcy budynku. Powinien on zlecić wykonanie ekspertyzy oceniającej warunki hydrologiczne gruntu i zawierającej wskazania, jak zabezpieczyć strefy fundamentów i przyziemia przed naporem takich wód. W dalszym toku postępowania trzeba znaleźć pieniądze na remont i wykonawcę.

Nagminne są przypadki, gdy po opadach atmosferycznych woda wybija przez wpusty ściekowe w posadzkach. Brak odpływu i dłuższe jej zaleganie może świadczyć o braku spadków posadzki do takich wpustów. Takie podtopienia zwykle wskazują na zatkania systemów drenażu i odwodnień. Może to być wynik zaniedbań obowiązku kontroli, przeglądów okresowych i napraw, jak też skutek awarii niezależnych od człowieka oraz poczynionych błędów budowlanych.

Prawo budowlane obliguje właściciela lub zarządcę do kontroli stanu technicznego elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy wód opadowych i gruntowych oraz niszczące działania czynników, które osłabiają zabezpieczenia hydroizolacyjne w eksploatacji z częstotliwością co najmniej raz w roku (art. 62).

Powodem podtopień piwnic (szczególnie dotkliwych po gwałtownych nawałnicach) może być ukształtowanie terenu niekorzystne dla budynku, gdzie zawsze wody opadowe ściekają ku niemu.

Choć rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz U nr 75 z 15.06.2002 r., poz. 690 z późn. zm.) nakazuje sytuować budynki mieszkalne poza zasięgiem zagrożeń i uciążliwości takich jak m.in. powodzie i zalewanie wodami opadowymi (§ 11 pkt. 1 i 2), a teren wokół wyposażać w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej (§ 28), to jednak mogą zdarzyć się sytuacje, gdzie z jakichś powodów poprawnie działający układ ukształtowania terenu został naruszony, np. w wyniku robót budowlanych (układanie drogi, chodnika), prac związanych z kształtowaniem krajobrazu otoczenia (usunięcie drzewa, zazielenianie, źle usytuowane elementy „małej" architektury itp.).

Wilgoć w budynkach wielolokalowych, Teczka Administratora, ISSN 2299-1603, PKWiU: 58.14.1, stron: 48
SPRAWDŹ SPIS TREŚCI »
CZYTAJ OPIS »

Awarie instalacji wod.-kan. wymagają natychmiastowych interwencji właściwych służb komunalnych. Warto więc zawczasu pamiętać o potrzebie zapewnienia swobody dostępu do zaworów odcinających niekontrolowany wyciek wody.

W przypadku zalania rośnie też realne zagrożenie możliwością porażenia prądem elektrycznym, dlatego należy rozważyć konieczność odcięcia jego obwodu.

Wobec klęsk żywiołowych i zarządcy, i obecni lokatorzy powinni razem uczestniczyć w skoordynowanych akcjach ratunkowych (np. przy usuwaniu wody, ratowaniu mienia, sprzątaniu). W warunkach powodziowych dowództwo przejmują lokalne sztaby przeciwpowodziowe.

Korzystanie z pomocy straży pożarnej (wypompowującej wodę) może być zasadne wówczas, gdy wysokość słupa wody na posadzkach pozwala efektywnie zastosować węże pomp; jeśli jest niska, to pozostają fizyczne metody „wiadra i ścierki" realizowane przez współmieszkańców.

Wyjątek od tej zasady stanowi woda powodziowa, której nie wolno wypompowywać z piwnicy dotąd, aż stan wód gruntowych obniży się poniżej jej poziomu. Nagłe jej wypompowanie zasysa bowiem wody gruntowe, co może prowadzić do wypłukiwania gruntu spod posadzek piwnic i fundamentów (zagrożenie zawaleniem budynku).

Czytaj też:

Hydroizolacje budynków wielorodzinnych (cz. 2)

mgr inż. Maciej Rokiel | Administrator nr 7-8/2010
Ostatnio zarządcy coraz częściej borykają się z zawilgoceniem budynków, nie tylko podczas powodzi. Autor omawia najczęstsze przyczyny zawilgocenia budynku oraz wyjaśnia powody, dla których tak ważny jest właściwie sporządzony projekt wykonawstwa robót hydroizolacyjnych. więcej »

 

Hydroizolacje budynków wielorodzinnych (cz.1)

mgr inż. Maciej Rokiel | Administrator nr 6/2010
Poprawne, zgodne ze sztuką budowlaną zaprojektowanie i wykonanie budynku to bezwzględny wymóg bezproblemowej, długoletniej eksploatacji. Podstawą jest odpowiednie rozwiązanie konstrukcyjne części zagłębionej w gruncie. Doświadczenie pokazuje, że znaczną liczbę problemów związanych z eksploatacją stanowią... więcej »

 

Postępowanie z budynkami zalanymi podczas powodzi

mgr inż. Maciej Rokiel, mgr inż. Cezariusz Magott
W domach zalanych podczas powodzi powstają idealne warunki wilgotnościowe do rozwoju mikroorganizmów - doświadczenie pokazuje znaczne nasilenie się w takich budynkach rozwoju grzybów pleśniowych, grzybów... więcej »

 

Wpływ powodzi na budynek

mgr inż. Cezariusz Magott, mgr inż. Maciej Rokiel | Administrator nr 9/2010
W artykule przedstawiono mechanizm oddziaływania wody na konstrukcję zalanego budynku w warunkach powodziowych, w tym również występowania tzw. powodzi hydrogeologicznych.  więcej »

 

Osuszanie murów metodą iniekcji krystalicznej®

dr inż. Wojciech NawrotAdministrator nr 7-8/2010
Zalanie budynków na skutek powodzi rodzi wiele pytań o sposoby przywracania im technicznej sprawności. Dotyczą one m.in. postępowania z zamokniętymi murami, zwłaszcza w strefie podpiwniczenia i przyziemia. Autor objaśnia charakterystyczne szczegóły metody:...  więcej »

 

Jak osuszać mury zalanych budynków

Jacek Sawicki | Administrator nr 7-8/2010
Powódź w przekazach medialnych żyje krótko i w pamięci pozostawia wspomnienia o ewakuowanych ludziach z zalanych budynków. Po ustąpieniu wielkiej wody życie powraca do normalności i zmusza do znalezienia skutecznych rozwiązań odbudowy siedlisk. Dla zarządców...  więcej »

 

Piwnice w spółdzielni mieszkaniowej dla tych co je użytkują

Paweł Puch | Administrator nr 9/2009
Zdaniem Sądu Najwyższego, jeśli piwnica przyporządkowana jest do danego lokalu i osoba władająca lokalem faktycznie z niej korzysta, to zarząd spółdzielni musi w uchwale określającej przedmiot odrębnej własności wszystkich lokali do celów przekształcenia... więcej »

 

Czyje piwnice?

Janusz Gdański | Administrator nr 11/2009
Informacja odnosi się do rozważeń na ile wspólnota mieszkaniowa ma prawo żądać odszkodowania za piwnice, które pierwotnie stanowiły części wspólne w budynku. więcej »

 

Piwnica musi być pomieszczeniem przynależnym

Paweł Puch | Administrator nr 6/2009
Uchwała zarządu spółdzielni o określeniu przedmiotu odrębnej własności lokali jest nieważna, jeżeli nie zalicza piwnicy jako pomieszczenia przynależnego, gdy piwnica ta jest użytkowana przez członka spółdzielni - wynika z uchwały Sądu Najwyższego. więcej »

Komentarze

(5)
kris | 10.02.2013, 14:19
Witam mam problem ze ścianami w piwnicy na wysokości gdzieś 30 cm od ziemi są mokre i cieknie woda jak stopnieje śnieg albo popada , powiem ze to stary dom powojenny gdzieś około 80 lat powiększałem piwnice z 1 m na 2 m wysokości podłoże glina ściany teraz są z bloczków betonowych dom 6 rodzinny drenaż z tej żółtej rury nie wiem jak fachowo się nazywa ale tylko od swojej polowy budynku bo sąsiedzie nie chcieli pomiędzy bloczkiem a ziemia folia gruba dwie warstwy ta izolacyjna no i mam problem odkopywanie już nie wchodzi w grę mam nad piwnicą taras i ogrodzenie wiec nie mogę kopać od podwórka czy jest jakiś sposób by to zrobić od wewnątrz proszę o poradę słyszałem ze są jakieś ŚRODKI tylko nie wiem który wybrać
Pozdrawiam KRYSTIAN M.
Sławek7.0 | 25.06.2016, 12:16

Niezła jest zabawa z usuwaniem szkód po podtopieniach - kto to przeżył, ten wie. A z dochodzeniem odszkodowania to też inna para kaloszy... Trzeba to nieźle udokumentować. Ubezpieczyciele są nieźli - wszystko nagle jest powodzią. Jak tak uznają, to wtedy dostać kasę jest bardzo trudne.

Mirosław_W | 01.11.2016, 14:42

Elementem przydatnym podczas pozbywania się wody z piwnicy jest pompa - w ciągu kilku chwil usunie jej nadmiar.

ArkadiuszMiller | 29.11.2016, 12:31

W takich kryzysowych sytuacjach dobrze sprawdza się motopompa, w przypadku zalania piwnicy pompa sobie radzi bez problemu.

KarolMM | 30.12.2016, 12:39

Jak macie takie problemy to warto miec na stanie motopompę. W awaryjnych sytuacjach się naprawdę przydaje, a takie już w swojej karierze mialem, więc wiem co mówię.

   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Zobacz webinar "Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej w budownictwie wielorodzinnym."

webinarW materiałe poruszono następujące zagadnienia:

- Aspekty prawne będące podstawą do modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej

- Na co zwrócić szczególną uwagę przed i podczas modernizacji instalacji c.w.u.

- Jakość wody w instalacji c.w.u., czyli jak długo instalacja po modernizacji będzie pracowała energooszczędnie i poprawnie

- Ile wynosi czas zwrotu z inwestycji w przypadku modernizacji instalacji c.w.u....
Czytam więcej »


Zobacz, jak ukryć śmietnik w przestrzeni osiedlowej »

Śmietniki na osiedluŚmietniki – temat wprawdzie trochę wstydliwy, trochę niechciany, a nawet unikany. Niesłusznie. Otóż widok osiedlowych śmietników wcale nie musi... Czytam więcej »


Szukasz dobrego zarządcy nieruchomości? Sprawdź to! »

Jak wybrac dobrego zarządcę?Zarządzanie nieruchomościami to wymagająca branża, która nie tylko podlega zmieniającym się przepisom i zarządzeniom ale potrzebuje profesjonalizmu i rzetelności działań, by zapewnić bezpieczeństwo oraz odpowiedni standard życia tych, którzy powierzyli innym zarządzanie swoimi budynkami (...) Czytam więcej »


Place zabaw na terenach osiedlowych -czy to czas na modernizację?

Kompleksowe zarządzanie nieruchomościami i wspólnotami mieszkaniowymi  »

Place zabaw zarzadzanie kompleksowe
Plac zabaw to ważny punkt osiedla, szczególnie ważny dla najmłodszych mieszkańców i ich rodziców. Tutaj zawiązują się przyjaźnie, toczą się rywalizacje, powstają nowe historie i zabawy. Jednak to nie... Dowiedz się więcej »

Fachowe doradztwo i korzystne warunki współpracy wpływają na pełne zadowolenie Klientów – a to ich satysfakcja jest najlepszym wyznacznikiem jakości świadczonych... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Co zrobić by nie wymieniać rur i zabezpieczyć instalację CO?

Jak otworzyć bramę telefonem i to bezpłatnie?

Zabezpieczenie instalacji co Otwieranie bramy telefonem
Każdego dnia w budynkach mieszkalnych wymieniane są rury i urządzenia instalacji ogrzewania, szczególnie piony wody ciepłej. Przyczyna jest zawsze ta sama... czytam dalej »

Bezpłatne, zdalne sterowanie bramą lub dowolnym urządzeniem elektrycznym za pomocą uprawnionego telefonu komórkowego lub stacjonarnego, z dowolnego miejsca na Ziemi? Możesz... chcę wiedzieć więcej»


Czy zarządzasz węzłem cieplnym, który nie należy do Veolii? Przeczytaj to ważne!

węzeł cieplnyJeśli tak, to doskonale wiesz, że musisz zdbać o jego stan techniczny, regularnie przeprowadzać konserwacje i zadbać o dostępność części zamiennych - wszystko po to, aby niezależnie
...
zobacz więcej »


Domofony i wideodomofony na co zwrócić uwagę przy wyborze »

Problem z odczytem liczników - "nie mogę zastać mieszkańców "

Domofony i wideodomofony odczyt liczników wody

System wideodomofonowy i domofonowy to optymalne rozwiązania dla nowej lub modernizowanej instalacji, zarówno w domach jednorodzinnych, jak i dużych osiedlach mieszkaniowych. Głównymi zaletami na jakie należałoby zwrócić uwagę jest prostota i ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście pomiar zużycia wody możemy ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


Urządzenia do podnoszenia ciśnienia wody - czy lepiej wybrać energooszczędne?
Mamy rozwiązanie: jak zapewnić dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym Windy schodowe
Urządzenia zapewniają wysoką oszczędność energii w sektorach zastosowań domowych i mieszkaniowych, takich jak ogrzewanie i klimatyzacja, zaopatrzenie w wodę, zwiększanie ciśnienia, nawadnianie ogrodów... czytam więcej » W Polsce w budynkach wielorodzinnych mieszka ponad połowa z nas - z tego znaczna część w starych blokach z wielkiej płyty. Życie i mieszkanie w takim miejscu dla osoby starszej lub niepełnosprawnej nie jest łatwe... czytam dalej »

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet?
Ocieplenie budynku -  jaki styropian wybrać »
gaz jak może być tani Jaki styropian zastosować
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Do gazociągów podłączane są nowe ... czytam więcej » Poznaj różne rodzaje oraz właściwości płyt styropianowych i dobierz do potrzeb swojego budynku... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Ile kosztuje ocieplenie stropodachu - może Cię to zaskoczyć »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
ocieplanie stropodachu Sprzątanie po psie
Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej? (...) czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »


Czy wiesz, jak naprawić lub odnowić posadzki z lastryko w budynku? » »

Uszkodzona posadzka lastryko

Remont posadzek może obejmować różne czynności – od renowacji, przez szlifowanie, czyszczenie i impregnację, aż po krystalizację. Wybór konkretnej operacji... Czytam więcej »Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

3/2020

Aktualny numer:

Administrator 3/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Mechanizm podzielonej płatności
  • - Przegląd materiałów ociepleniowych
Zobacz szczegóły
Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18535|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11668|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11228|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl