CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo autorskie i prawa pokrewne 2014

Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo autorskie i prawa pokrewne 2014
Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo autorskie i prawa pokrewne 2014

Książka zawiera dwa ujednolicone teksty ustaw: ustawę – Kodeks postępowania administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. oraz ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. według stanu prawnego na dzień 10 czerwca 2014 r.

Wprowadzenie – komentarz do aktów prawnych napisał Rafał Wąchocki – autor aktualizacji Zbioru Aktów Prawnych związanych z budownictwem (ZAP).

Do publikacji dołączone są skorowidze rzeczowe ułatwiające Czytelnikowi znalezienie interesujących go zagadnień.

 

Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo autorskie i prawa pokrewne 2014

Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo autorskie i prawa pokrewne 2014, rok wydania: 2014 stron: 206 ISBN: 978-83-89234-89-6, format: B6, oprawa: twarda
SPRAWDŹ CENĘ »
PRZEJDŹ
DO KSIĘGARNI »


Spis treści
Przedmowa / 5
Wprowadzenie / 11

TEKST UJEDNOLICONY USTAWY Z DNIA 14 CZERWCA 1960 R. - KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO [ZAP 68] (oprac. POLCEN) / 45
DZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE / 47
Rozdział 1. Zakres obowiązywania / 47
Rozdział 2. Zasady ogólne / 50
Rozdział 3  Organy wyższego stopnia i organy naczelne / 52
Rozdział 4. Właściwość organów / 53
Rozdział 5. Wyłączenie pracownika oraz organu / 55
Rozdział 6. Strona / 57
Rozdział 7. Załatwianie spraw / 60
Rozdział 8. Doręczenia / 61
Rozdział 9. Wezwania / 67
Rozdział 10. Terminy / 69
DZIAŁ II. POSTĘPOWANIE / 70
Rozdział 1. Wszczęcie postępowania / 70
Rozdział 2. Metryki, protokoły i adnotacje / 73
Rozdział 3. Udostępnianie akt / 76
Rozdział 4. Dowody / 76
Rozdział 5. Rozprawa / 81
Rozdział 6. Zawieszenie postępowania / 83
Rozdział 7. Decyzje / 85
Rozdział 8. Ugoda / 89
Rozdział 9. Postanowienia / 91
Rozdział 10.Odwołania / 92
Rozdział 11. Zażalenia / 95
Rozdział 12. Wznowienie postępowania / 96
Rozdział 13. Uchylenie, zmiana oraz stwierdzenie nieważności decyzji / 100
DZIAŁ III. PRZEPISY SZCZEGÓLNE W SPRAWACH UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH / 103
DZIAŁ IV. UDZIAŁ PROKURATORA / 103
DZIAŁ V. (UCHYLONY) / 105
DZIAŁ VI. (UCHYLONY) / 105
DZIAŁ VII. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ / 105
DZIAŁ VIII. SKARGI I WNIOSKI / 107
Rozdział 1. Postanowienia ogólne / 107
Rozdział 2. Skargi / 109
Rozdział 3. Wnioski / 112
Rozdział 4. Udział prasy i organizacji społecznych / 114
Rozdział 5. Przyjmowanie skarg i wniosków / 114
Rozdział 6. Nadzór i kontrola / 116
DZIAŁ IX. OPŁATY I KOSZTY POSTĘPOWANIA / 117
DZIAŁ X. PRZEPISY KOŃCOWE / 119

TEKST UJEDNOLICONY USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. - O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH [ZAP 70] (oprac. POLCEN) / 121
Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego / 123
Rozdział 2. Podmiot prawa autorskiego / 128
Rozdział 3. Treść prawa autorskiego / 131
Oddział 1. Autorskie prawa osobiste / 131
Oddział 2. Autorskie prawa majątkowe / 131
Oddział 3. Dozwolony użytek chronionych utworów / 137
Rozdział 4. Czas trwania autorskich praw majątkowych  / 142
Rozdział 5. Przejście autorskich praw majątkowych / 144
Rozdział 6. Przepisy szczególne dotyczące utworów audiowizualnych / 151
Rozdział 7. Przepisy szczególne dotyczące programów komputerowych / 153
Rozdział 8. Ochrona autorskich praw osobistych / 155
Rozdział 9. Ochrona autorskich praw majątkowych / 156
Rozdział 10. Ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy źródeł informacji / 159
Rozdział 11. Prawa pokrewne / 160
Oddział 1. Prawa do artystycznych wykonań / 160
Oddział 2. Prawa do fonogramów i wideogramów / 162
Oddział 3. Prawa do nadań programów / 164
Oddział 3.1. Prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych / 165
Oddział 4. Postanowienia wspólne dotyczące praw pokrewnych / 166
Rozdział 12. Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi / 167
Rozdział 12.1. Komisja Prawa Autorskiego / 171
Oddział 1. Przepisy ogólne / 171
Oddział 2. Zatwierdzanie tabel wynagrodzeń / 177
Oddział 3. Wskazywanie organizacji właściwej w rozumieniu ustawy / 181
Oddział 4.   Rozstrzyganie sporów / 182
Oddział 5.   Pozostałe postępowanie / 183
Oddział 6.   Postępowanie przed sądem / 183
Rozdział 122.  Kontrola produkcji nośników optycznych / 184
Rozdział 13.   Fundusz Promocji Twórczości / 187
Rozdział 14.   Odpowiedzialność karna / 189
Rozdział 15.   Przepisy przejściowe i końcowe / 192
Skorowidz rzeczowy do ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego / 195
Skorowidz rzeczowy do ustawy - Prawo autorskie i prawa pokrewne / 204

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Darmowy WEBINAR "Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynkach wielorodzinnych"

niższa cena gazu webinar
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Zapisz się na webinar dla służb technicznych, spółdzielni mieszkaniowych, zarządców budynków, a także projektantów... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Jak chronić budynek przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych? »

Dom bez rachunkówSkuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. Skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
  • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17597|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10974|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10548|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl