CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?» ‎
http://a001.administrator24.info/weber-hydroizolacje-bitumiczne/▲
Po zimie na dachach płaskich pokrytych papą mogą się pojawić widoczne pęknięcia, rysy czy pęcherze powietrza. Czy można naprawić mniejsze i większe...
Kategorie: naprawa dachu, dachy płaskie, powłoka uszczelniająca weber, papa dachowa, punktowa naprawa dachu

Pomoc mieszkaniowa stale maleje

W kontekście „ekonomizacji” gospodarki mieszkaniowej (wycofywania się państwa z dotowania jej oraz uwalniania cen regulowanych usług mieszkaniowych i komplementarnych) rosną koszty utrzymania zasobów lokalowych i wydatki gospodarstw domowych na mieszkania. Powoduje to narastanie zaległości w opłatach za mieszkanie [1].

Z tego powodu ważnym instrumentem polityki społecznej państwa w jej mieszkaniowym segmencie jest pomoc dla najuboższych w formie dodatków mieszkaniowych. Korzystają z niej gospodarstwa domowe, które nie przekraczają normatywnego poziomu dochodów na osobę oraz powierzchni użytkowej mieszkania.

Liczba i wielkość dodatków mieszkaniowych w 2012 roku

W 2012 roku wypłacono niespełna 4,9 mln dodatków mieszkaniowych. Ich beneficjentami byli (w %) użytkownicy lokali: gminnych – 39,7; spółdzielczych – 29,9; wspólnot mieszkaniowych – 12,3’ prywatnych – 9,5; Towarzystw Budownictwa Społecznego – 1,9 i innych – 6,7. Gros dodatków otrzymali użytkownicy zasobów mieszkaniowych w miastach, w liczbie niespełna 4,4 mln, co stanowiło ponad 89% ich ogólnej liczby.

Zobacz też: 90 wniosków w BGK na budowę mieszkań socjalnych i komunalnych

Ogólna kwota dodatków mieszkaniowych to prawie 930 mln zł. Partycypowali w niej (w %) użytkownicy zasobów mieszkaniowych: gminnych – 41,3; spółdzielczych – 28,1; wspólnot mieszkaniowych – 11,2; prywatnych – 10; TBS – 2,3 i innych – 7,1. Różnice między wagami udziału według liczby i wartości dodatków mieszkaniowych są wynikiem ich zróżnicowanego poziomu jednostkowego.

Beneficjenci pomocy mieszkaniowej to co najmniej prawie 0,5 mln gospodarstw domowych1, czyli jedynie około 4% ogólnej ich liczby (13 568 000 – por.: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej 2013, GUS, Warszawa 2013).

Jednostkowy poziom dodatków i jego regionalne zróżnicowanie

Średnia wielkość dodatku mieszkaniowego w 2012 r. wyniosła 190,4 zł. Bardziej szczegółowe dane mówią o kwotach 193,0 zł w miastach i 168,2 zł na wsi. Według dysponentów mieszkań przeciętny jego poziom wyniósł (w zł): w zasobach gminnych – 198,3; w zasobach spółdzielczych – 179,2; w zasobach wspólnot mieszkaniowych – 172,7; w zasobach prywatnych – 200,3, w zasobach TBS-ów – 221,9; a w zasobach pozostałych – 203,2.

Rozpiętość między tymi wartościami to 49,2 zł. To 25,8% średniej krajowej przeciętnego dodatku mieszkaniowego. Niższy (o 12,8%) średni poziom dodatku dla mieszkańców wsi w porównaniu z miastami to zapewne konsekwencja niższych wydatków na mieszkanie na wsi wobec mniejszej powszechności instalacji w mieszkaniach.

Znacząco wyższe było natomiast zróżnicowanie międzywojewódzkie średnich jednostkowych dodatków mieszkaniowych. Przebiegało ono od 153,1 zł w województwie warmińsko-mazurskim do 213,9 zł w małopolskim. Rozpiętość w tym zakresie sięgała zatem 60,8 zł, co stanowiło prawie 32% średniego krajowego poziomu dodatków mieszkaniowych.

Zmiany poziomu dodatków mieszkaniowych

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych to w latach 1995–2012 kolejno (w tysiącach): 6652, 7576, 7766, 8641, 8748, 9087, 9643, 9942, 10 208, 9861, 9173, 8473, 7113, 5568, 4980, 5059, 4848 i 4883. W latach 1995–2003 ich liczba zwiększyła się o 53,2%; a od 2003 r. do 2012 r. zmniejszyła się o 52,2%. Najwyższa ich wartość wystąpiła w 2001 r. (1 498 000 zł), a w następnych – na ogół – sukcesywnie spadała, do 930 000 w 2012 r.

Jednostkowa wielkość średnia dodatku mieszkaniowego to w latach 1995–2012 kolejno (w zł): 62, 68, 83, 106, 120, 137, 155, 141, 142, 140, 135, 138, 147, 147, 162, 171, 182 i 190.

Spadek realnej wartości dodatków mieszkaniowych

Nominalna wartość ogólnej kwoty pomocy mieszkaniowej w formie dodatków – w ujęciu jednostkowego ich poziomu – wzrosła w latach 1995–2012 z 62 zł do 190 zł, czyli ponad trzykrotnie. W tym okresie tylko w nielicznych latach wskaźniki (rok do roku) wzrostu poziomu nominalnego jednostkowej wartości dodatku mieszkaniowego były wyższe (i to bardzo nieznacznie) od notowań dynamiki opłat za mieszkanie.

Przeczytaj: Aby kasa nie pustoszała – co robić?

W związku z tym okazuje się, że realna wartość dodatków mieszkaniowych zmniejszyła się w latach 1995–2012 ponad dwukrotnie. Nieco pocieszającym faktem jest to, że poziom dynamiki opłat za mieszkanie w 2012 r. (104,2%) był niższy niż nominalny wzrost wartości dodatku mieszkaniowego (105,2%). Temu zawdzięczamy minimalny wzrost realnej jego wartości (101%) rok do roku.

*  * *
Konieczne jest radykalne zwiększenie zakresu pomocy mieszkaniowej w formie dodatków mieszkaniowych. Z drugiej zaś strony, także wobec sytuacji budżetu centralnego i terenowych oraz rezydualnego traktowania pomocy dla mieszkalnictwa przez obecną ekipę rządzącą nie należy tego oczekiwać2

Bibliografia

1. Wydatki na mieszkanie, zaległości w opłatach za ich użytkowanie oraz dodatki mieszkaniowe w 2011 roku, ZRSM RP, Warszawa 2012.
2. Gospodarka mieszkaniowa w 2012 r., GUS, Warszawa 2013, www.stat.gov.pl.
3. Gospodarka mieszkaniowa w … r. (edycje dla odpowiednich lat), GUS, Warszawa, www.stat.gov.pl.
4. Gorczyca M., Wydatki mieszkaniowe, zaległości w opłatach oraz dodatki mieszkaniowe gospodarstw domowych, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” z. 19, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2006.
5.Gorczyca M., Wydatki na mieszkanie, zaległości w opłatach, pomoc mieszkaniowa, „Domy Spółdzielcze” 1/2006.
6. Dodatki mieszkaniowe w 2009 r., „Informacje i Komunikaty ZRSM RP” 5/2011.


1 Przy założeniu, że otrzymywały je przez cały rok te same jednostki, to 410 000 (4883,4 : 12 miesięcy), ale było zapewne więcej korzystających, jako że część z nich „wypadła” po przekroczeniu progu dochodowego, a inni „dochodzili”, gdy ich dochody spadły poniżej niego.
2 Por. Gorczyca M., Stan i perspektywy rozwoju mieszkalnictwa w Polsce – na tle wybranych krajów, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2008 (materiały powielane).

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Szkolenie: Rozliczanie ciepła i ciepłej wody w budynkach wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych »

Szkolenie dla wspólnot i spółdzielniPrzekazanie wiedzy i praktycznych wskazówek, jak przygotować budynek i lokale do indywidualnych rozliczeń: podstawowe wymagania zawarte w przepisach prawa, kontrole zużycia w budynku...
Chcę zobaczyć program szkolenia »


Dbałość o warunki mieszkaniowe w zasobach zarządzanych przez spółdzielnię»

Jaki grill ogrodowy wybrać? Na co zwrócić uwagę? »

mieszkańcy spółdzielni Jaki grill ogrodowy
Okres wiosenno-letni warto poświęcić na naprawy i przeglądy nieruchomości po zimie. Zadbać o bezpieczeństwo miekszańców i ... czytam więcej »

Wspólne spotkania z rodziną i znajomymi przy grillu są bardzo popularnym sposobem na spędzanie czasu ... czytam więcej»


Głowice i zawory termostatyczne - jak to działa? »

Zimne kaloryferyTermostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu... Czytam więcej »


Dlaczego woda może się wlewać do piwnicy?

Jak otworzyć bramę pilotem i to bezpłatnie?

zalane piwnice Otwieranie bramy telefonem
Zaleganie wody w piwnicach jest utrapieniem. Właściciele domków jednorodzinnych z takim problemem muszą sobie radzić sami. Lokatorzy budynków (...) czytam dalej »

Bezpłatne, zdalne sterowanie bramą lub dowolnym urządzeniem elektrycznym za pomocą uprawnionego telefonu komórkowego lub stacjonarnego, z dowolnego miejsca na Ziemi, poprzez wysłanie... chcę wiedzieć więcej»


W jaki sposób pozbyć się osadów oraz rdzy z wody i rur?

Jak dbać o ruryWoda pochodząca z natury niesie w sobie ładunek rozpuszczonych w niej soli wapnia i magnezu. To dobrze , bo wapń i magnez to pierwiastki życia , najlepiej przyswajalne z surowej ... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem liczników - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście pomiar zużycia wody możemy ... chcę wiedzieć jak»


Powiedz „nie” umowom »

Orange flexŻegnajcie długoterminowe umowy! Pobierz aplikację Orange Flex, zainstaluj eSIM-a (lub zamów tradycyjną kartę SIM) i poczuj smak wolności. Wybierz swój Plan i zmieniaj go, kiedy chcesz. Bez okresu wypowiedzenia. Bez zobowiązań. Bez problemu.... Czytam więcej »


Pompa wodna - proste i wydajne rozwiązanie dla budownictwa »
System do tymczasowego przechowywania odpadów - jaki wybrać? »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym System segregacji odpadów
Urządzenia zapewniają wysoką oszczędność energii w sektorach zastosowań domowych i mieszkaniowych, takich jak ogrzewanie i klimatyzacja, zaopatrzenie w wodę, zwiększanie ciśnienia, nawadnianie ogrodów, ... czytam więcej » Dyskusje dotyczące nowych zasad segregacji śmieci nie cichną. Od 1 stycznia mieszkańców wielu polskich miejscowości powitały nie tylko podwyżki, lecz także obowiązek dzielenia... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Ocieplenie budynku -  jaki styropian wybrać »
Detektory gazów w garażach podziemnych Jaki styropian zastosować
Ciągła kontrola stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu ... czytam więcej » Poznaj różne rodzaje oraz właściwości płyt styropianowych i dobierz do potrzeb swojego budynku... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak zwiększyć efektywność energetyczną w budynku mieszkalnym»
Seminaria dla zarządców, wspólnot i spółdzielni - dowiedz się więcej »
efektywność energetyczna Szkolenia i seminaria
Odnowa budynków mieszkalnych to wyzwanie zarówno dla zarządców nieruchomości, jak i lokatorów. Stare, nieestetyczne budynki i kamienice często potrzebują kosztownychj (...) czytaj dalej »

Odbiory lokali mieszkalnych oraz usługowych według warunków technicznych wykonania i odbioru robót (...) czytam dalej »


Chcesz usunąć szkodę po pożarze lub zalaniu? Zamów bezpłatne oględziny »

Usuwanie szkód po pożarze i zalaniu

W przypadku zalania domów w technologii szkieletowej występuje bezwzględna konieczność przeprowadzenia specjalistycznych prac osuszających. Osuszane budynki przy użyciu technologi osuszania kondensacyjnego (...) Czytam więcej »Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
1-2/2020

Aktualny numer:

Administrator 1-2/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Rynek nieruchomości 2019 – analiza
  • - Grunt na własność – postulaty zmian
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 11433|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11005|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl