CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Pomoc mieszkaniowa stale maleje

W kontekście „ekonomizacji” gospodarki mieszkaniowej (wycofywania się państwa z dotowania jej oraz uwalniania cen regulowanych usług mieszkaniowych i komplementarnych) rosną koszty utrzymania zasobów lokalowych i wydatki gospodarstw domowych na mieszkania. Powoduje to narastanie zaległości w opłatach za mieszkanie [1].

Z tego powodu ważnym instrumentem polityki społecznej państwa w jej mieszkaniowym segmencie jest pomoc dla najuboższych w formie dodatków mieszkaniowych. Korzystają z niej gospodarstwa domowe, które nie przekraczają normatywnego poziomu dochodów na osobę oraz powierzchni użytkowej mieszkania.

Liczba i wielkość dodatków mieszkaniowych w 2012 roku

W 2012 roku wypłacono niespełna 4,9 mln dodatków mieszkaniowych. Ich beneficjentami byli (w %) użytkownicy lokali: gminnych – 39,7; spółdzielczych – 29,9; wspólnot mieszkaniowych – 12,3’ prywatnych – 9,5; Towarzystw Budownictwa Społecznego – 1,9 i innych – 6,7. Gros dodatków otrzymali użytkownicy zasobów mieszkaniowych w miastach, w liczbie niespełna 4,4 mln, co stanowiło ponad 89% ich ogólnej liczby.

Zobacz też: 90 wniosków w BGK na budowę mieszkań socjalnych i komunalnych

Ogólna kwota dodatków mieszkaniowych to prawie 930 mln zł. Partycypowali w niej (w %) użytkownicy zasobów mieszkaniowych: gminnych – 41,3; spółdzielczych – 28,1; wspólnot mieszkaniowych – 11,2; prywatnych – 10; TBS – 2,3 i innych – 7,1. Różnice między wagami udziału według liczby i wartości dodatków mieszkaniowych są wynikiem ich zróżnicowanego poziomu jednostkowego.

Beneficjenci pomocy mieszkaniowej to co najmniej prawie 0,5 mln gospodarstw domowych1, czyli jedynie około 4% ogólnej ich liczby (13 568 000 – por.: Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej 2013, GUS, Warszawa 2013).

Jednostkowy poziom dodatków i jego regionalne zróżnicowanie

Średnia wielkość dodatku mieszkaniowego w 2012 r. wyniosła 190,4 zł. Bardziej szczegółowe dane mówią o kwotach 193,0 zł w miastach i 168,2 zł na wsi. Według dysponentów mieszkań przeciętny jego poziom wyniósł (w zł): w zasobach gminnych – 198,3; w zasobach spółdzielczych – 179,2; w zasobach wspólnot mieszkaniowych – 172,7; w zasobach prywatnych – 200,3, w zasobach TBS-ów – 221,9; a w zasobach pozostałych – 203,2.

Rozpiętość między tymi wartościami to 49,2 zł. To 25,8% średniej krajowej przeciętnego dodatku mieszkaniowego. Niższy (o 12,8%) średni poziom dodatku dla mieszkańców wsi w porównaniu z miastami to zapewne konsekwencja niższych wydatków na mieszkanie na wsi wobec mniejszej powszechności instalacji w mieszkaniach.

Znacząco wyższe było natomiast zróżnicowanie międzywojewódzkie średnich jednostkowych dodatków mieszkaniowych. Przebiegało ono od 153,1 zł w województwie warmińsko-mazurskim do 213,9 zł w małopolskim. Rozpiętość w tym zakresie sięgała zatem 60,8 zł, co stanowiło prawie 32% średniego krajowego poziomu dodatków mieszkaniowych.

Zmiany poziomu dodatków mieszkaniowych

Liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych to w latach 1995–2012 kolejno (w tysiącach): 6652, 7576, 7766, 8641, 8748, 9087, 9643, 9942, 10 208, 9861, 9173, 8473, 7113, 5568, 4980, 5059, 4848 i 4883. W latach 1995–2003 ich liczba zwiększyła się o 53,2%; a od 2003 r. do 2012 r. zmniejszyła się o 52,2%. Najwyższa ich wartość wystąpiła w 2001 r. (1 498 000 zł), a w następnych – na ogół – sukcesywnie spadała, do 930 000 w 2012 r.

Jednostkowa wielkość średnia dodatku mieszkaniowego to w latach 1995–2012 kolejno (w zł): 62, 68, 83, 106, 120, 137, 155, 141, 142, 140, 135, 138, 147, 147, 162, 171, 182 i 190.

Spadek realnej wartości dodatków mieszkaniowych

Nominalna wartość ogólnej kwoty pomocy mieszkaniowej w formie dodatków – w ujęciu jednostkowego ich poziomu – wzrosła w latach 1995–2012 z 62 zł do 190 zł, czyli ponad trzykrotnie. W tym okresie tylko w nielicznych latach wskaźniki (rok do roku) wzrostu poziomu nominalnego jednostkowej wartości dodatku mieszkaniowego były wyższe (i to bardzo nieznacznie) od notowań dynamiki opłat za mieszkanie.

Przeczytaj: Aby kasa nie pustoszała – co robić?

W związku z tym okazuje się, że realna wartość dodatków mieszkaniowych zmniejszyła się w latach 1995–2012 ponad dwukrotnie. Nieco pocieszającym faktem jest to, że poziom dynamiki opłat za mieszkanie w 2012 r. (104,2%) był niższy niż nominalny wzrost wartości dodatku mieszkaniowego (105,2%). Temu zawdzięczamy minimalny wzrost realnej jego wartości (101%) rok do roku.

*  * *
Konieczne jest radykalne zwiększenie zakresu pomocy mieszkaniowej w formie dodatków mieszkaniowych. Z drugiej zaś strony, także wobec sytuacji budżetu centralnego i terenowych oraz rezydualnego traktowania pomocy dla mieszkalnictwa przez obecną ekipę rządzącą nie należy tego oczekiwać2

Bibliografia

1. Wydatki na mieszkanie, zaległości w opłatach za ich użytkowanie oraz dodatki mieszkaniowe w 2011 roku, ZRSM RP, Warszawa 2012.
2. Gospodarka mieszkaniowa w 2012 r., GUS, Warszawa 2013, www.stat.gov.pl.
3. Gospodarka mieszkaniowa w … r. (edycje dla odpowiednich lat), GUS, Warszawa, www.stat.gov.pl.
4. Gorczyca M., Wydatki mieszkaniowe, zaległości w opłatach oraz dodatki mieszkaniowe gospodarstw domowych, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” z. 19, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2006.
5.Gorczyca M., Wydatki na mieszkanie, zaległości w opłatach, pomoc mieszkaniowa, „Domy Spółdzielcze” 1/2006.
6. Dodatki mieszkaniowe w 2009 r., „Informacje i Komunikaty ZRSM RP” 5/2011.


1 Przy założeniu, że otrzymywały je przez cały rok te same jednostki, to 410 000 (4883,4 : 12 miesięcy), ale było zapewne więcej korzystających, jako że część z nich „wypadła” po przekroczeniu progu dochodowego, a inni „dochodzili”, gdy ich dochody spadły poniżej niego.
2 Por. Gorczyca M., Stan i perspektywy rozwoju mieszkalnictwa w Polsce – na tle wybranych krajów, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Rzeszów 2008 (materiały powielane).

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak łatwo naprawić dach pokryty papą? »

Masz problem z odczytem wodomierzy u lokatorów?

naprawa dachu papą odczyt liczników wody
Czy można naprawić mniejsze i większe defekty dachu bez korzystania z usług specjalistycznej ekipy? Czy też konieczna będzie wymiana całego... czytam więcej »

Jak ciężko jest zrobić spis liczników zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Możemy na szczęście sobie pomóc, dzięki czemu znacznie przyśpieszymy czas ... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »

Dlaczego warto wiedzieć więcej o zarządzaniu nieruchomościami »

Ile kosztuje ocieplenie stropodachu bloku lub wieżowca?

Studia dla zarządców Ocieplenie stropodachu
Zarządzanie nieruchomościami ma charakter interdyscyplinarny. Doradztwo, planowanie i nadzorowanie to tylko niektóre ... Czytam więcej »

Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej... chcę wiedzieć ile to kosztuje»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Jak zapewnić ciepłe grzejniki mieszkańcom?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Spadek ciśnienia wody w instalacji wodnej - co zrobić?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywamy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu budynku? »

ubezpieczenie budynku

Bardzo istotne i jednocześnie problematyczne jest ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia. Z prostego powodu – niedoszacowanie może skutkować (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
9/2019

Aktualny numer:

Administrator 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowelizacja Ustawy o własności lokali
  • - Winda pod nadzorem
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 10674|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10247|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl