CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Moja rola w zespole

Moja rola w zespole
Moja rola w zespole

Sytuacja, w której osoby o określonym temperamencie wykonują pracę niezgodną z ich predyspozycjami zawodowymi, jest szkodliwa. Wieloletnie zmuszanie się do robienia czegoś, co pozostaje w jawnej sprzeczności z najgłębszymi potrzebami, typem osobowości czy przekonaniami, może zaowocować syndromem wypalenia zawodowego.

Warto zatem poświęcić nieco miejsca rolom zespołowym. Zespół przypadkowo zebranych ludzi, delegowanych do wypełniania zadań, których nie są w stanie wykonać z racji braku odpowiednich talentów, jest skazany na stres i niepowodzenia.

Koniecznie trzeba uświadomić sobie fakt, że prawidłowe dobranie pracowników, których umiejętności będą się wzajemnie dopełniać, może zagwarantować sukces, a także stać się źródłem niekłamanej satysfakcji.

Przeczytaj: Taktyki stosowane w negocjacjach

Meredith Belbin w książce „Twoja rola w zespole” pisze: „Dobry zespół składa się z zawodników, którzy ograniczają swoją aktywność, by inni mogli się wykazać, a jednocześnie znakomicie wywiązują się ze swoich zadań. Nie na wszystkich pozycjach wymaga się takich samych umiejętności czy nawet warunków fizycznych".

Szybka orientacja i wybór najlepszej dla siebie pozycji są typowe nie tylko dla świetnych sportowców, ale także doskonałych przemysłowców”. Tytuły mogą jednak przesłaniać prawdziwą pozycję pracownika.

Dynamika firmy wiąże się z jej systemem nieformalnym, co stanowi o indywidualności przedsiębiorstwa. Choć trudno ją dostrzec zewnętrznemu obserwatorowi, to jednak dobrzy gracze ją rozumieją. Znają pozycje innych kluczowych zawodników, wiedzą, do kogo mogą podać piłkę, aby uzyskać przewagę.

Warto zastanowić się, w której roli czujemy się najlepiej. Oczywiście, są ludzie, których umiejętności łączą w sobie wiele różnych ról, ale zazwyczaj nikt nie jest perfekcyjny we wszystkim. Zresztą nie ma takiej potrzeby.

Jeśli mamy szczęście pracować w zespole złożonym z osób o rozmaitych, wzajemnie dopełniających się predyspozycjach, w którym nikt nie ma potrzeby udowadniać swojej wyjątkowości czy wyższości, nasza satysfakcja z pracy wyraźnie przełoży się na jej efektywność i „lekkość”.

Musimy tylko pamiętać o idei współpracy i wspólnym dążeniu do naszego celu. Meredith Belbin wyróżnił i opisał dziewięć ról zespołowych. Poniżej pokrótce opowiem o każdej, a Państwo spróbujcie odnaleźć się w jednej albo kilku z nich.

Myśliciel

To osoba kreatywna, twórcza, która najczęściej jest delegowana do rozwiązywania trudnych problemów. Szukanie nowych opcji to jej żywioł; uważa, że jeśli nie sprawdzają się dotychczasowe działania, należy poszukać innych. Nie boi się ryzyka ani eksperymentowania. Wychodzi bowiem z założenia, że nie ma problemów nierozwiązywalnych.

Mało tego: im jakaś kwestia wydaje się być trudniejsza, tym większym wyzwaniem się staje. To typ innowacyjnego marzyciela i wizjonera. Często uważa się za geniusza oderwanego od spraw praktycznych. Pułapką, w jaką może wpaść, jest nadmierne samozadowolenie i uparte obstawanie przy swoich racjach.

Nierzadko bywa apodyktyczny, zamknięty na argumenty innych, niechętny do współpracy. Z powyższego opisu wyłania się postać niełatwa w zespołowym współżyciu. Jej niekwestionowaną zaletą są jednak osiągnięcia.

Poszukiwacz źródeł

To osoba o rozwiniętej inteligencji emocjonalnej, otwarta, ekstrawertyczna, kontaktowa. Zaraża optymizmem, poszukuje nowych rozwiązań. Nie boi się snuć śmiałych wizji. Zdarza się jej przy tym postępować niezbyt etycznie.

Może bez skrupułów wykorzystywać pomysły innych, chwytać okazje, bazować na popełnionych błędach. Jej dewizą staje się powiedzenie „kto pierwszy, ten lepszy” albo „czas przeznaczony na rozpoznanie rzadko bywa stracony”.

Błędem poszukiwacza źródeł staje się utrata entuzjazmu do danego przedsięwzięcia po przejściu „fali uderzeniowej”, gdy mija pierwsza ekscytacja. Niedopuszczalnym zachowaniem bywa zapominanie o dotrzymywaniu umów, wycofanie swojej energii na rzecz kolejnego wyzwania. Z tego też powodu poszukiwacz źródeł z trudem dogaduje się z szefami, którzy wymagają rzetelności i skrupulatności.

Koordynator

Jest dojrzałym, odpowiedzialnym przywódcą. Potrafi precyzyjnie określić cele, delegować zadania. Bywa dobrym obserwatorem, stąd bardzo trafnie typuje ludzi, którzy dobrze wykonają powierzone im prace. Czasem inni postrzegają go jako zręcznego manipulatora, umiejętnie rozdającego karty i załatwiającego swoje sprawy cudzymi rękami.

Bywa skłonny do opieszałości i lenistwa, kiedy zajdzie kogoś, kto może go zastąpić. Koordynator nierzadko wywołuje niezadowolenie i niechęć zespołu przekonaniem, że to właśnie on zasługuje na cały splendor. Jego dewizą bywa założenie, że zarządzanie jest sztuką motywowania i nakłaniania innych do wykonania całej pracy. Koordynatorzy zazwyczaj bywają dobrymi szefami, choć nie zawsze – lubianymi.

Lokomotywa

To człowiek wykazujący się odwagą i walecznością w pokonywaniu przeszkód. Jest dynamiczny i zdeterminowany. Często i chętnie działa pod presją, stąd bywa obcesowy i prowokacyjny wobec reszty zespołu. Jego wymagania wobec innych można zawrzeć w sformułowaniach typu: „to ma być zrobione”, „jeśli wyraziłeś zgodę na zrobienie czegoś, zrób to bardzo dobrze”; „kiedy wyrzucają cię przez drzwi, wejdź oknem”.

Lokomotywy nie są miłe w obejściu, łatwo popadają w irytację i frustrację. Kiedy sytuacja staje się trudna, mogą zaognić atmosferę brakiem taktu, humoru i nadmiernym napięciem. Mocną stroną lokomotyw są ich skuteczność i osiągnięcia, słabą – brak wrażliwości na tzw. czynnik ludzki. Pozbycie się lokomotywy z zespołu wyraźnie poprawia w nim relacje interpersonalne, za to obniża jego wydajność.

Lokomotywy lubią pracować samodzielnie, ale w pobliżu nieingerującego szefa, który wesprze je w razie potrzeby. Na współpracowników chętnie dobierają sobie ludzi otwartych i dynamicznych, z którymi można wymienić poglądy, dlatego też idealnym rozwiązaniem dla lokomotyw są poszukiwacze źródeł.

Krytyk wartościujący

To wnikliwy strateg, rzeczowy obserwator, mistrz poszukiwań rozmaitych opcji. Bywa nadkrytyczny i pozbawiony umiejętności motywowania innych. Trudne kwestie lubi przemyśliwać na osobności. Nie spieszy się, o ile może zapewnić sobie ten komfort, a sprawa nie jest pilna. Nie lubi spontanicznych posunięć, woli działania logiczne i dokładnie przemyślane.

Jako członek zespołu stanowi głos rozsądku, bywa sceptycznie nastawiony, ale jego sceptycyzm nie jest pozbawiony logicznego uzasadnienia. Jego słabością staje się czasem nadmierny cynizm. Krytyk wartościujący woli pozostawać w cieniu, trzeba umieć dostrzec jego talent, żeby mógł w pełni wykorzystać swoje możliwości.

Jednak bywały sytuacje, w których w zespołach spotykało się kilku krytyków wartościujących. Ich niekończące się rozważania i analiza rozmaitych opcji doprowadzały do paraliżu decyzyjnego. Znamy to zapewne z własnego życia – nie można ciągle się zastanawiać, kiedyś trzeba przejść do działania.

Dusza zespołu

To osoba wrażliwa na emocje zespołu, jest inteligentna emocjonalnie, uważna i łagodna. Zapobiega sporom i tonuje je, dba o dobrą atmosferę. Jej słabością bywa niezdecydowanie i uleganie wpływom. Woli unikać konfliktów, stąd jej „miękkość”.

Dusza zespołu uważnie wysłuchuje argumentów innych, umie dostrzec w każdym coś pozytywnego, potrafi ustąpić w imię załagodzenia potencjalnych niesnasek. To osoba, która łagodzi obyczaje i chętnie unika sytuacji, które wiążą się z wywieraniem presji. Dusza zespołu jest pożądanym pracownikiem, bo potrafi współpracować z każdym.

Zobacz także: Jak radzić sobie ze stresem?

Ponadto jest zazwyczaj lubiana przez wszystkich. Jeśli dusza zespołu znajdzie się w roli szefa, najlepiej poradzi sobie z samodzielnymi pracownikami, z osobami, na które nie trzeba wywierać presji.

Realizator

Jest rzetelnym wykonawcą powierzonych mu zadań. Lubi opcje sprawdzone i tradycyjne, stąd też może brać się jego „sztywność” i niechęć do ryzykowania nowych rozwiązań. Często utrudnia zmiany. Jego mottem są zwroty typu: „gram działania jest wart tyle, co kilogram teorii”, „róbmy to, co mamy robić”; „jeśli coś jest łatwe, zrobimy to od razu, jeśli niemożliwe, poświęcimy temu więcej czasu” itp.

Skrupulatny wykonawca

To osoba pracowita, skrupulatna i sumienna. Lubi rzetelność i punktualność. Bywa nadmiernie zatroskana i drobiazgowa. Często krytykuje i męczy innych swoim perfekcjonizmem. Uważa, że nic nie usprawiedliwia bylejakości. Jej hasłem jest stwierdzenie, że rzeczy przeznaczone do zrobienia na jutro trzeba zrobić dziś.

Skrupulatni wykonawcy sumiennie wykonują polecenia szefów poszukiwaczy źródeł, myślicieli i lokomotyw. Jeśli szefem staje się inny skrupulatny wykonawca, bywa trudno, bo wzajemne relacje takich szefów rodzą napięcia.

Specjalista

Jest bardzo kompetentny w swojej dziedzinie. Pracuje samodzielnie i wykazuje się inicjatywą. Ma skłonność do wytężonej pracy i poświęceń. Jego wadą bywa wąska specjalizacja i pomijanie szerszego obrazu problemu.

Specjalista lubi zgłębiać wiedzę, poznawać szczegóły, przez co miewa skłonność do ignorowania elementów, które wykraczają poza obszar jego specjalizacji. Wykazuje autentyczny entuzjazm wobec tego, czym się zajmuje.

Powyższy opis ról zespołowych pokazuje, jak ważne jest zdiagnozowanie własnych predyspozycji zawodowych. Wykonywanie pracy zgodnej z naszymi talentami daje dużo satysfakcji, a także poczucie sensu, dlatego też warto ustalić, które z ról zespołowych przynoszą nam najwięcej korzyści. Równie ważne jest określenie ról pełnionych wtórnie, po to, by móc je doskonalić i w razie potrzeby – wykorzystać.

Warto przeczytać: O wypaleniu zawodowym

Role zupełnie niepasujące do naszej osobowości i temperamentu należy zdiagnozować jak najszybciej i zrezygnować z nich, o ile mamy taką możliwość.

M. Belbin twierdzi bowiem, że „cechą charakterystyczną wybitnego dyrektora jest częstokroć przemyślane kierowanie sobą, a nie długa lista kompetencji. Tak, jak w wypadku piłkarza, który zdobywa gola, wszystko polega na tym, by wykazać się odpowiednim zachowaniem w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie”. 

Komentarze

(1)
Olka | 19.08.2014, 20:08
Ale chociaż po pracy na umowie o pracę ma się świadectwo pracy- http://swiadectwo.waw.pl/. Każdą pracę da się jakoś przeżyć.
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Ogrzewanie podłogowe - ile to kosztuje?

Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne?

ogrzewanie podłogowe urządzenia grzewcze
Dla zdecydowanej większości użytkowników grzejniki kojarzą się z białą plamą widniejącą pod oknem. Taki obowiązywał dotychczas standard. Obecnie inwestorzy dążą do tego, by ten stały w naszej strefie klimatycznej element wyposażenia był jak najmniej widoczny... czytam więcej »

Chcesz aby koszty eksploatacyjne ogrzewania były niższe o ok. 50% niż w przypadku ogrzewania gazem ziemnym i aż 70% niż w przypadku ... czytam więcej»


Jakie pompy ciepła i kotły wybrać do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
11/2019

Aktualny numer:

Administrator 11/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Odpowiedzialność za szkody "chodnikowe"
  • - Split payment – co nowego?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17745|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11094|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10672|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl