CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Przypominamy: Wilo wyszło z inicjatywą nieodpłatnego usuwania awarii w zakresie urządzeń Wilo w szpitalach? ‎
http://a001.administrator24.info/wilo-pomoc-szpitalom▲
Na początku wybuchu epidemii pisaliśmy o akcji Wilo „#pomagamszpitalom”, dzisiaj chcemy pochwalić to przedsięwzięcie, bo niewątpliwie można mówić o...
Kategorie: pompy, hydrofory, koronawirus, epidemia, ogrzewanie, podwyższanie ciśnienia wody

Coraz więcej oczyszczalni ścieków, większy udział energii z OZE

 Redakcja  |  17.07.2014
Coraz więcej oczyszczalni ścieków, większy udział energii z OZE
Coraz więcej oczyszczalni ścieków, większy udział energii z OZE
www.freeimages.com

W latach 2009–2012 w Polsce rosła liczba oczyszczalni ścieków i rósł udział energii odnawialnej – wynika z raportu nt. Polityki Ekologicznej Państwa. Nie radziliśmy sobie jednak np. z zanieczyszczeniami pochodzącymi z przydomowych pieców węglowych.

15 lipca rząd przyjął raport z realizacji Polityki Ekologicznej Państwa (PEP) w latach 2009–2012 z perspektywą do roku 2016.

W dokumencie oceniono efekty realizacji PEP w gospodarce wodno-ściekowej, gospodarce odpadami, ochronie powietrza czy ochronie przyrody. Sprawdzono także, jaki wpływ na realizację Polityki Ekologicznej Państwa miały współfinansowane przez UE programy proekologiczne.

W latach 2009–2012 pozytywną tendencją był wzrost liczby oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnych. Wzrosła też liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej. Zgodnie z raportem w roku 2008 w Polsce mieliśmy blisko 95 tys. km sieci kanalizacyjnej. W 2012 roku było to już ponad 125 tys. km.

W tym czasie rosła również liczba osób korzystających z oczyszczalni ścieków czy kanalizacji. Na początku 2008 r. ponad 23 mln 200 tys. osób korzystało z sieci kanalizacyjnej. W 2012 r. było to o ponad 1 mln więcej osób (ok. 24,5 mln osób). W latach 2009–2012 wybudowano także 101 oczyszczalni ścieków (3191).

W komunikacie CIR zwrócono jednak uwagę, że w porównaniu do poprzedniego okresu, spadła dynamika redukcji zanieczyszczeń w ściekach. Wzrosła natomiast liczba spalanych osadów ściekowych z oczyszczalni komunalnych.

Zobacz też: Już wkrótce MŚ przedstawi swoją propozycję nowelizacji ustawy śmieciowej

Raport wskazuje ponadto, że przeciętny Polak zmniejsza zużycie wody. W 2012 r. zużycie wody z wodociągów wyniosło 35,6 m³ na rok. W 2008 r. było o 36,5 m³. Trochę więcej wody zużywają natomiast zakłady przemysłowe.

W latach 2009–2012 nastąpił wzrost ilości wytworzonych odpadów ogółem. W dokumencie zwrócono uwagę, że korzystne zmiany obserwuje się w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi.

Zmniejszała się ilość zebranych odpadów zmieszanych (8843 tys. ton w 2012r. – 9354 tys. ton w 2008 r.) a zwiększała tych zbieranych selektywnie. Jednak jak podkreśla się w raporcie dynamika zbiórki segregowanych odpadów była niższa w stosunku do oczekiwań i niższa niż w latach 2005–2008. W 2012 r. selektywnie zebrano 984 tys. ton odpadów.

Kodeks postępowania administracyjnego. Prawo autorskie i prawa pokrewne 2014, rok wydania: 2014 stron: 206 ISBN: 978-83-89234-89-6, format: B6, oprawa: twarda
SPRAWDŹ CAŁY OPIS »

W komunikacie CIR podano m.in., że w latach 2009–2011 wzrastało w Polsce zużycie energii, także w przeliczeniu na mieszkańca. "Pozytywnym zjawiskiem w ujęciu wielolecia jest niemal stały spadek zużycia energii elektrycznej w przeliczaniu na jednostkę PKB, choć nadal wskaźnik ten dla Polski jest dużo wyższy niż średnia UE" - podkreślono.

W latach 2009–2011 nastąpił prawie dwukrotny wzrost udziału energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej – z 4,3 proc. w roku 2008 do 8 proc. w roku 2011. Mimo to, Polska nadal pozostaje w gronie państw UE o najniższym udziale energii ze źródeł odnawialnych.

W PEP wskazano, że w badanym okresie nieznacznie wzrosła emisja zanieczyszczeń gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych. Poziom emisji był w 2012 roku wyższy w stosunku do 2008 r. o ok. 0,1 proc. Jednak dynamika tego procesu była niższa niż w latach 2005-2008. W latach 2009–2012 spadała emisja dwutlenku siarki, tlenków azotu czy tlenku węgla.

Przeczytaj: Przedsiębiorcy i wspólnoty też mogliby być prosumentami

Nieznacznie wzrosła emisja CO2. W raporcie podkreślono, że w oparciu o dane EUROSTAT można stwierdzić, że emisja gazów (wyrażonych w ekwiwalencie CO2) utrzymuje się w Polsce od 2008 r. na stałym poziomie, z wyjątkiem roku 2009, gdy była nieco niższa.

Zwrócono jednak uwagę, że najistotniejszym problemem jest emisja powierzchniowa (tzw. niska emisja), która jest główną przyczyną niedotrzymania standardów jakości powietrza. Chodzi m.in. o dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, ołów, benzo(a)piren w pyle PM10 oraz pył PM2,5, które powstają np. przy spalaniu śmieci, węgla w kotłowniach, czy które emitowane są przez transport.

„W 2012 r. stwierdzone zostały przekroczenia w: 38 strefach ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego PM10, 22 strefach ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych, powiększonych o margines tolerancji pyłu PM2,5 oraz w 42 strefach ze względu na przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)piranu. Odnotowano ponadto pojedyncze strefy z przekroczeniami m.in. norm dwutlenku azotu, dwutlenku siarki, arsenu" – podano w komunikacie.

W latach 2009–2012 nastąpił niewielki przyrost całkowitej powierzchni obszarów chronionych o ok. 0,5 proc. w stosunku do 2008 r. W porównaniu do okresu 2005-2008 dynamika zalesień gruntów nieleśnych uległa znacznemu zmniejszeniu, zarówno na gruntach prywatnych, jak i gruntach w zarządzie Lasów Państwowych. W 2012 r. ogólnokrajowa lesistość osiągnęła poziom 29,3 proc. – w stosunku do roku 2008 nastąpił wzrost o 0,3 punktów procentowych.

W badanym okresie rosły również nakłady na ochronę środowiska. W latach 2009–2011 środki na gospodarkę odpadami utrzymywały się na stałym poziomie ok. 850 mln zł rocznie.

Warto przeczytać: Nowelizacja ustawy śmieciowej – aktualne założenia

W raporcie zwrócono uwagę, że latach 2012–2020 powinien nastąpić przynajmniej dwukrotny wzrost ich poziomu. Na stałym poziomie utrzymywały się także nakłady na politykę oszczędności energii (ok. 340 mln zł rocznie). Autorzy wskazują, podobnie jak w przypadku śmieci, że środki na oszczędność energii w kolejnych latach będą rosły.

Źródło: PAP

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Rozwiązania, które pomogą Ci utrzymać porządek wokół nieruchomości»

Porządek wokół nieruchomościSprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... Czytam więcej »


Jaki piec (kocioł) gazowy wybrać? »

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnoszenia ciśnienia wody »

kociol gazowy kondensacyjny w kuchni poradnik doboru pomp
Właśnie jesteś na etapie wyboru kotła do budynku lub domu i im więcej czytasz tym mniej wiesz? Poznaj kotły kondensacyjne. Oszczędność i... Chcę wiedzieć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy place zabaw wracają? Zobacz, jak rozbudować plac zabaw na osiedlu! »

Place zabaw na osiedluPlac zabaw to ważny punkt osiedla, szczególnie ważny dla najmłodszych mieszkańców i ich rodziców. Tutaj zawiązują się przyjaźnie, toczą się rywalizacje, powstają nowe historie i... Czytam więcej »


Co postawić zamiast wiaty śmietnikowej?

Wiaty śmietnikoweBiorąc pod uwagę aspekty estetyczne – wiaty pozostawiają wiele do życzenia, widok przepełnionych i brudnych śmietników budzi odrazę... Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Dobudowa windy w bloku - ile to kosztuje?

pompy cieplne Brak windy w budynku
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Z powodzeniem sprawdzają się w budynkach mieszkalnych, hotelach, obiektach publicznych, budynkach przemysłowych i sportowych. Wszystkie "windy" od udźwigu... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Dezynfekcja termiczna instalacji - co zastosować i jak zabezpieczyć instalację wodną?

Czym wyczyścić części wspólne i elewację nieruchomości? »

dezynfekcja wody w instalacji Czyszczenie części wspólnych
Często mówimy „woda to życie”, ale woda w pewnych warunkach może również nieść ze sobą niebezpieczeństwo dla naszego zdrowia... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... chcę wiedzieć więcej»


Jak wykorzystać energię cieplną przyrody?

Pompy ciepła ogrzewanie z naturąEnergia odnawialna jest bezpłatnym i niewyczerpalnym źródłem energii, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by je efektywnie wykorzystywać. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także... zobacz, jakie rozwiązanie wybrać  »


Kotły gazowe - jakie wybrać i na co zwrócić uwagę?

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Ciepła woda użytkowa odczyt liczników wody

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Detektory gazów w garażach Program dla zarzadcy
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Oto sposób na monitoring budynku lub osiedla?
Gdzie ubiegać się o pożyczkę termomodernizacyjną? »
monitoring osiedla i budynku pożyczka termomodernizacyjna
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków... zobacz przewidywane koszty pożyczki»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
6/2020

Aktualny numer:

Administrator 6/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Rozliczanie fundusz remontowego
  • - Przeglądy techniczne po nowemu
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Wyświetleń: 12571|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11722|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl