CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Ochrona odgromowa budynków wielorodzinnych

mgr inż. Janusz Strzyżewski  |  Administrator 10/2010  |  13.10.2010  |  2

Wyładowania pochodzenia burzowego stwarzają realne zagrożenie dla budynków i ich wyposażenia, a także dla osób przebywających w ich wnętrzach. Dlatego w każdym budynku niezbędna jest sprawna instalacja wewnętrznej ochrony odgromowej, a w wielu z nich także ochrona zewnętrzna, wykonana zgodnie z polskimi normami.

 

Najczęstsze skutki uderzenia pioruna to przebicia izolacji w instalacji elektrycznej, pożar, zniszczenia materialne, w tym sprzętu elektronicznego. Przy czym niebezpieczne są nie tylko uderzenia bezpośrednie w sam budynek, ale także w sieci napowietrzne lub podziemne, wchodzące do budynku, czyli przyłącza zwane w normie urządzeniami usługowymi.

Zgodnie z § 53 pkt 2 rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.), budynek należy wyposażyć w instalację chroniącą przed wyładowaniami atmosferycznymi, jeżeli potrzeba taka wynika z postanowień polskiej normy.

Ochrona wewnętrzna - przeciwprzepięciowa musi być natomiast stosowana w każdym budynku (podpunkt 10 pkt 1 w § 183 tego rozporządzenia). Odwołanie do postanowień polskiej normy obliguje do stosowania się do zapisów w niej zawartych.

Ochrona zewnętrzna budynku

Jeżeli z oceny zagrożenia przeprowadzonego zgodnie z procedurami zawartymi w normie wynika potrzeba zastosowania ochrony zewnętrznej (LPS - Lightning Protection System), należy w pierwszej kolejności wykorzystywać elementy naturalne, występujące w chronionym obiekcie, takie jak blacha, pokrycia dachu, zbrojenia ścian żelbetowych, stalowe słupy itp.

Norma wyróżnia jako elementy naturalne metalowe warstwy pokrycia dachu, które mogą być wykorzystane pod warunkiem, że zapewniona jest galwaniczna ciągłość połączeń między poszczególnymi częściami pokrycia, grubość warstwy metalowej jest nie mniejsza niż 4 mm (stal nierdzewna lub ocynkowana), 5 mm (miedź), 7 mm (aluminium); pokrycie nie jest zabezpieczone materiałem izolacyjnym (przy czym farba ochronna lub asfalt grubości 1 mm, względnie folia grubości 0,5 mm nie są traktowane jako izolacja dla wyładowań piorunowych); metalowe elementy konstrukcji dachu (kratownice i połączone elementy zbrojeń), znajdujące się pod spodem niemetalowego pokrycia dachu, ale samo pokrycie w tym przypadku może nie być objęte ochroną; metalowe ozdoby, balustrady, rury, obróbki blacharskie, jeśli grubość materiału, z którego są wykonane, jest zgodna z wymaganiami normy.

Na uziomy wskazane jest również wykorzystywanie elementów naturalnych, takich jak uziomy fundamentowe.

Jeżeli wykorzystanie naturalnych elementów budynku jest niemożliwe, należy ułożyć standardową instalację, stosując odpowiednie materiały, np. taśmę, drut, linkę lub pręt z miedzi bądź stali o przekroju przewodów i prętów na zwody i przewody odprowadzające, przewidziane normą PN-EN 62305.

Ochrona zewnętrzna, zgodnie z wynikiem obliczeń stopnia zagrożenia, może mieć jedną z czterech klas. Klasom tym odpowiadają wymiary siatki zwodów oraz skuteczność ochrony. Im gęściej rozmieszczone są zwody, tym większa skuteczność ochrony budynku przed skutkami uderzenia pioruna w obiekt.

Norma określa też odległości między przewodami odprowadzającymi, łączącymi zwody z uziomem. Odległości te, podobnie jak oczka siatki zwodów, są mniejsze przy klasie I, a większe przy klasach niższych.

Sposób układania zwodów zależy zaś od rodzaju pokrycia dachu, a układanie przewodów odprowadzających - od rodzaju materiałów, z których wykonane są ściany budynku.

Norma określa także dopuszczalne odległości między wspornikami mocującymi przewody do podłoża. Nowością jest wprowadzona przez nową normę (PN-EN 62305-3:2009) zasada ochrony budynków, których wysokość przekracza 60 m. Takie obiekty powinny być chronione dodatkowo przed uderzeniami pioruna w ich boczne ściany.

W normie tej duży nacisk położono na konieczność współdziałania projektanta instalacji ochronnej z projektantami innych branż, w tym przede wszystkim z architektem i konstruktorem, przy opracowywaniu ochrony odgromowej.

Taka współpraca warunkuje możliwość wykorzystania opisanych wyżej części budynku jako naturalnych elementów instalacji. Dzięki temu można znacznie obniżyć koszt wykonania instalacji ochronnej.

Zalecenia dla zarządcy budynku

Rodzaj budownictwa

Stan aktualny

Działania doraźne

Działania okresowe

Stare budownictwo poddawane modernizacji

Brak ochrony zewnętrznej

Zlecenie wykonania oceny zagrożenia, a następnie postępowanie zgodne z jej wynikami

W razie zastosowania ochrony przeprowadzanie okresowych przeglądów i badań

Brak ochrony wewnętrznej

Zainstalowanie ochrony wewnętrznej

Jest ochrona zewnętrzna

Zlecenie wykonania oceny stanu instalacji i urządzeń ochronnych, a następnie postępowanie zgodne z jej wynikami

Przeprowadzanie okresowych przeglądów i badań

Jest ochrona wewnętrzna

Nowe budownictwo

Brak ochrony zewnętrznej

Sprawdzenie w dokumentacji obiektu wyników obliczeń stopnia zagrożenia (powinien określać brak potrzeby zastosowania ochrony zewnętrznej oraz uzasadniać niezastosowanie ochrony wewnętrznej); w razie braku dokumentacji lub samych obliczeń zagrożenia należy zlecić wykonanie oceny zagrożenia, a następnie postępować zgodnie z jej wynikami

W razie zastosowania ochrony przeprowadzanie okresowych przeglądów i badań

Brak ochrony wewnętrznej

Jest ochrona zewnętrzna

-

Przeprowadzanie okresowych przeglądów i badań

Jest ochrona wewnętrzna

-

Ochrona urządzeń na dachu

Współcześnie wznoszone obiekty coraz częściej mają wiele nadbudówek na dachach. Nadbudówki te zawierają m.in. maszynownie dźwigów lub agregaty klimatyzacyjne. I jedne, i drugie często wyposażone są w czułe elektroniczne podzespoły. Dlatego też przy instalowaniu zewnętrznej ochrony odgromowej należy zadbać także o tego typu urządzenia.

Przy nadbudówkach lub urządzeniach zajmujących niewielką powierzchnię można zastosować jako ochronę pojedynczy zwód pionowy. Większą przestrzeń może chronić poziomy zwód wysoki, rozpięty na stojakach odpowiedniej wysokości, względnie kilka takich zwodów.

Szczególnie czułe na bezpośrednie uderzenie pioruna są anteny urządzeń radiowo-telewizyjnych. W razie uderzenia w antenę prąd pioruna spływa do ziemi przez kabel antenowy i może spowodować znaczne szkody wewnątrz budynku, a także być przyczyną porażenia osób przebywających we wnętrzu.

W miarę skuteczną ochronę (nie ma możliwości zapewnienia w 100% skutecznej ochrony odgromowej) dla talerzowej anteny umieszczonej bezpośrednio na płaszczyźnie płaskiego dachu może zapewnić siatka poziomych wysokich zwodów. Niektóre anteny telewizyjne i radiowe umieszczone są na metalowych masztach, wystających ponad dach. Anteny takie także powinny znaleźć się w strefie ochronnej, wytworzonej przez odpowiedni zwód. Możliwe są przy tym dwa rozwiązania.

Jeżeli antena zamocowana jest na metalowym maszcie, można go przedłużyć, mocując do niego odpowiedniej długości metalowy pręt, który utworzy wraz z masztem wysoki zwód pionowy. Drugie rozwiązanie to zamocowanie obok anteny i jej masztu odrębnego, wyższego zwodu pionowego w postaci metalowego pręta.

W obu rozwiązaniach należy tak dobrać wysokość zwodu, aby cała antena znalazła się w strefie ochronnej wytworzonej przez zwód. Dla ograniczenia możliwości powstawania przeskoków iskrowych niezbędne jest połączenie masztu anteny oraz metalowego ekranu kabla telewizyjnego z najbliższym zwodem instalacji piorunochronnej na dachu budynku.

Ponadto, w ramach ochrony odgromowej konieczne jest wykonanie połączeń wyrównawczych wewnątrz budynku, obejmujących m.in. połączenie z główną szyną wyrównawczą metalowego ekranu kabla antenowego.

Komentarze

(1)
IVEN | 06.06.2011, 07:08
Cytat

Norma wyróżnia jako elementy naturalne metalowe warstwy pokrycia dachu, które mogą być wykorzystane pod warunkiem, że zapewniona jest galwaniczna ciągłość połączeń między poszczególnymi częściami pokrycia, grubość warstwy metalowej jest nie mniejsza niż 4 mm (stal nierdzewna lub ocynkowana), 5 mm (miedź), 7 mm (aluminium).

Czy przypadkiem nie przesadzono z grubością warstwy metalowej.
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Ogrzewanie podłogowe - ile to kosztuje?

Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne?

ogrzewanie podłogowe urządzenia grzewcze
Dla zdecydowanej większości użytkowników grzejniki kojarzą się z białą plamą widniejącą pod oknem. Taki obowiązywał dotychczas standard. Obecnie inwestorzy dążą do tego, by ten stały w naszej strefie klimatycznej element wyposażenia był jak najmniej widoczny... czytam więcej »

Chcesz aby koszty eksploatacyjne ogrzewania były niższe o ok. 50% niż w przypadku ogrzewania gazem ziemnym i aż 70% niż w przypadku ... czytam więcej»


Jakie pompy ciepła i kotły wybrać do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
11/2019

Aktualny numer:

Administrator 11/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Odpowiedzialność za szkody "chodnikowe"
  • - Split payment – co nowego?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17720|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11065|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10647|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl