CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Ochrona odgromowa budynków wielorodzinnych

mgr inż. Janusz Strzyżewski  |  Administrator 10/2010  |  13.10.2010  |  2

Wyładowania pochodzenia burzowego stwarzają realne zagrożenie dla budynków i ich wyposażenia, a także dla osób przebywających w ich wnętrzach. Dlatego w każdym budynku niezbędna jest sprawna instalacja wewnętrznej ochrony odgromowej, a w wielu z nich także ochrona zewnętrzna, wykonana zgodnie z polskimi normami.

 

Najczęstsze skutki uderzenia pioruna to przebicia izolacji w instalacji elektrycznej, pożar, zniszczenia materialne, w tym sprzętu elektronicznego. Przy czym niebezpieczne są nie tylko uderzenia bezpośrednie w sam budynek, ale także w sieci napowietrzne lub podziemne, wchodzące do budynku, czyli przyłącza zwane w normie urządzeniami usługowymi.

Zgodnie z § 53 pkt 2 rozporządzenia ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.), budynek należy wyposażyć w instalację chroniącą przed wyładowaniami atmosferycznymi, jeżeli potrzeba taka wynika z postanowień polskiej normy.

Ochrona wewnętrzna - przeciwprzepięciowa musi być natomiast stosowana w każdym budynku (podpunkt 10 pkt 1 w § 183 tego rozporządzenia). Odwołanie do postanowień polskiej normy obliguje do stosowania się do zapisów w niej zawartych.

Ochrona zewnętrzna budynku

Jeżeli z oceny zagrożenia przeprowadzonego zgodnie z procedurami zawartymi w normie wynika potrzeba zastosowania ochrony zewnętrznej (LPS - Lightning Protection System), należy w pierwszej kolejności wykorzystywać elementy naturalne, występujące w chronionym obiekcie, takie jak blacha, pokrycia dachu, zbrojenia ścian żelbetowych, stalowe słupy itp.

Norma wyróżnia jako elementy naturalne metalowe warstwy pokrycia dachu, które mogą być wykorzystane pod warunkiem, że zapewniona jest galwaniczna ciągłość połączeń między poszczególnymi częściami pokrycia, grubość warstwy metalowej jest nie mniejsza niż 4 mm (stal nierdzewna lub ocynkowana), 5 mm (miedź), 7 mm (aluminium); pokrycie nie jest zabezpieczone materiałem izolacyjnym (przy czym farba ochronna lub asfalt grubości 1 mm, względnie folia grubości 0,5 mm nie są traktowane jako izolacja dla wyładowań piorunowych); metalowe elementy konstrukcji dachu (kratownice i połączone elementy zbrojeń), znajdujące się pod spodem niemetalowego pokrycia dachu, ale samo pokrycie w tym przypadku może nie być objęte ochroną; metalowe ozdoby, balustrady, rury, obróbki blacharskie, jeśli grubość materiału, z którego są wykonane, jest zgodna z wymaganiami normy.

Na uziomy wskazane jest również wykorzystywanie elementów naturalnych, takich jak uziomy fundamentowe.

Jeżeli wykorzystanie naturalnych elementów budynku jest niemożliwe, należy ułożyć standardową instalację, stosując odpowiednie materiały, np. taśmę, drut, linkę lub pręt z miedzi bądź stali o przekroju przewodów i prętów na zwody i przewody odprowadzające, przewidziane normą PN-EN 62305.

Ochrona zewnętrzna, zgodnie z wynikiem obliczeń stopnia zagrożenia, może mieć jedną z czterech klas. Klasom tym odpowiadają wymiary siatki zwodów oraz skuteczność ochrony. Im gęściej rozmieszczone są zwody, tym większa skuteczność ochrony budynku przed skutkami uderzenia pioruna w obiekt.

Norma określa też odległości między przewodami odprowadzającymi, łączącymi zwody z uziomem. Odległości te, podobnie jak oczka siatki zwodów, są mniejsze przy klasie I, a większe przy klasach niższych.

Sposób układania zwodów zależy zaś od rodzaju pokrycia dachu, a układanie przewodów odprowadzających - od rodzaju materiałów, z których wykonane są ściany budynku.

Norma określa także dopuszczalne odległości między wspornikami mocującymi przewody do podłoża. Nowością jest wprowadzona przez nową normę (PN-EN 62305-3:2009) zasada ochrony budynków, których wysokość przekracza 60 m. Takie obiekty powinny być chronione dodatkowo przed uderzeniami pioruna w ich boczne ściany.

W normie tej duży nacisk położono na konieczność współdziałania projektanta instalacji ochronnej z projektantami innych branż, w tym przede wszystkim z architektem i konstruktorem, przy opracowywaniu ochrony odgromowej.

Taka współpraca warunkuje możliwość wykorzystania opisanych wyżej części budynku jako naturalnych elementów instalacji. Dzięki temu można znacznie obniżyć koszt wykonania instalacji ochronnej.

Zalecenia dla zarządcy budynku

Rodzaj budownictwa

Stan aktualny

Działania doraźne

Działania okresowe

Stare budownictwo poddawane modernizacji

Brak ochrony zewnętrznej

Zlecenie wykonania oceny zagrożenia, a następnie postępowanie zgodne z jej wynikami

W razie zastosowania ochrony przeprowadzanie okresowych przeglądów i badań

Brak ochrony wewnętrznej

Zainstalowanie ochrony wewnętrznej

Jest ochrona zewnętrzna

Zlecenie wykonania oceny stanu instalacji i urządzeń ochronnych, a następnie postępowanie zgodne z jej wynikami

Przeprowadzanie okresowych przeglądów i badań

Jest ochrona wewnętrzna

Nowe budownictwo

Brak ochrony zewnętrznej

Sprawdzenie w dokumentacji obiektu wyników obliczeń stopnia zagrożenia (powinien określać brak potrzeby zastosowania ochrony zewnętrznej oraz uzasadniać niezastosowanie ochrony wewnętrznej); w razie braku dokumentacji lub samych obliczeń zagrożenia należy zlecić wykonanie oceny zagrożenia, a następnie postępować zgodnie z jej wynikami

W razie zastosowania ochrony przeprowadzanie okresowych przeglądów i badań

Brak ochrony wewnętrznej

Jest ochrona zewnętrzna

-

Przeprowadzanie okresowych przeglądów i badań

Jest ochrona wewnętrzna

-

Ochrona urządzeń na dachu

Współcześnie wznoszone obiekty coraz częściej mają wiele nadbudówek na dachach. Nadbudówki te zawierają m.in. maszynownie dźwigów lub agregaty klimatyzacyjne. I jedne, i drugie często wyposażone są w czułe elektroniczne podzespoły. Dlatego też przy instalowaniu zewnętrznej ochrony odgromowej należy zadbać także o tego typu urządzenia.

Przy nadbudówkach lub urządzeniach zajmujących niewielką powierzchnię można zastosować jako ochronę pojedynczy zwód pionowy. Większą przestrzeń może chronić poziomy zwód wysoki, rozpięty na stojakach odpowiedniej wysokości, względnie kilka takich zwodów.

Szczególnie czułe na bezpośrednie uderzenie pioruna są anteny urządzeń radiowo-telewizyjnych. W razie uderzenia w antenę prąd pioruna spływa do ziemi przez kabel antenowy i może spowodować znaczne szkody wewnątrz budynku, a także być przyczyną porażenia osób przebywających we wnętrzu.

W miarę skuteczną ochronę (nie ma możliwości zapewnienia w 100% skutecznej ochrony odgromowej) dla talerzowej anteny umieszczonej bezpośrednio na płaszczyźnie płaskiego dachu może zapewnić siatka poziomych wysokich zwodów. Niektóre anteny telewizyjne i radiowe umieszczone są na metalowych masztach, wystających ponad dach. Anteny takie także powinny znaleźć się w strefie ochronnej, wytworzonej przez odpowiedni zwód. Możliwe są przy tym dwa rozwiązania.

Jeżeli antena zamocowana jest na metalowym maszcie, można go przedłużyć, mocując do niego odpowiedniej długości metalowy pręt, który utworzy wraz z masztem wysoki zwód pionowy. Drugie rozwiązanie to zamocowanie obok anteny i jej masztu odrębnego, wyższego zwodu pionowego w postaci metalowego pręta.

W obu rozwiązaniach należy tak dobrać wysokość zwodu, aby cała antena znalazła się w strefie ochronnej wytworzonej przez zwód. Dla ograniczenia możliwości powstawania przeskoków iskrowych niezbędne jest połączenie masztu anteny oraz metalowego ekranu kabla telewizyjnego z najbliższym zwodem instalacji piorunochronnej na dachu budynku.

Ponadto, w ramach ochrony odgromowej konieczne jest wykonanie połączeń wyrównawczych wewnątrz budynku, obejmujących m.in. połączenie z główną szyną wyrównawczą metalowego ekranu kabla antenowego.

Komentarze

(1)
IVEN | 06.06.2011, 07:08
Cytat

Norma wyróżnia jako elementy naturalne metalowe warstwy pokrycia dachu, które mogą być wykorzystane pod warunkiem, że zapewniona jest galwaniczna ciągłość połączeń między poszczególnymi częściami pokrycia, grubość warstwy metalowej jest nie mniejsza niż 4 mm (stal nierdzewna lub ocynkowana), 5 mm (miedź), 7 mm (aluminium).

Czy przypadkiem nie przesadzono z grubością warstwy metalowej.
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Jak usunąć nieprzyjemny zapach ze studzienek kanalizacyjnych?

Nieprzyjemny zapach z kanalizacjiNieprzyjemne zapachy wydobywające się ze studzienek kanalizacyjnych to problem nie tylko starych dzielnic, lecz często również nowo budowanych osiedli, które podłączane są do istniejącej infrastruktury... Czytam więcej »


Dowiedz się, jak poprawnie montować styropian?»

Montaż styropianu - jak to zrobić poprawnie Zamawiając usługę, mamy nadzieję, że zostanie ona wykonana poprawnie, jednak za słowami ... Czytam więcej »


Naprawa uszkodzonej elewacji - zobacz sprawdzone sposoby? »

Naprawa uszkodzonej elewacjiJeśli Twoja elewacja osypuje się lub pyli, oznacza to, że następuje początkowa faza spadku wytrzymałości ocieplenia. By zapobiec jej postępowaniu, należy zespoić i wzmocnić  (...) ... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Czy urzędy muszą odbierać e-faktury?

jak obniżyć rachunki za prąd Urząedy czy muszą przyjmować e-faktury
DOszczędzaj na rachunkach za prąd w domu lub firmie. Wystarczy Po Prostu Energia (...)  zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Przyjmowanie elektronicznych faktur w administracji staje się faktem. Jak polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z elektronicznego fakturowania w kontaktach z administracją? Czym jest rządowa Platforma... czytam więcej»


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe.  Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Jakie wyposażenie osiedlowego placu zabaw wybrać?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
Plac zabaw na osiedlu Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Wraz z pierwszymi promieniami słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze ... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Jak skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Indywiudalna temperatura dla każdego emitera ciepła Ogrzewanie gazem plynnym
Termostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu właściwa temperatura! ... chcę wiedzieć » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Programy wspomagające pracę zarządcy - przegląd 2019»
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Programy dla zarządców nieruchomości Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Poznaj i wybierz kompleksowe rozwiązania ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
7-8/2019

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Gospodarowanie ciepłem
  • - Rachunek strat
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16892|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10512|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10079|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl