• Kto odpowiada za długi wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej?
  • Prawo właścicieli lokali do zaskarżania uchwał
  • Jak usunąć mostki termiczne na ścianach budynku?  Ogranicz straty ciepła!
  • Spółdzielcy z problemami w procesie przekształcania użytkowania
  • Styropian Austrotherm – 10 powodów, dlaczego warto

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Kto odpowiada za długi wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej?

20.02.2019
1
Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe można uznać za podmioty, które prowadzą racjonalną politykę finansową. Jednak nie można wykluczyć negatywnych wyjątków, w których polityka ta jest zachwiana, a nawet poważnie zaburzona. Kłopoty finansowe wspólnoty mieszkaniowej albo...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Prawo właścicieli lokali do zaskarżania uchwał

Nowy rok to okres wzmożonego przygotowania wspólnot mieszkaniowych do przyjęcia planów gospodarczych na rok 2019 oraz opracowywania sprawozdań finansowych i rozrachunków za rok 2018 w celu ich zatwierdzenia. Z mocy prawa, tj. Ustawy o własności lokali, zadanie to wykonują...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Jak usunąć mostki termiczne na ścianach budynku? Ogranicz straty ciepła!

27.09.2018
2
Mostek termiczny określany jest jako miejsce newralgiczne. Nie bez przyczyny właśnie tak, ponieważ to on naraża budynek na spore straty ciepła. A to oznacza nie tylko szkody finansowe w postaci wyższych rachunków za ogrzewanie, lecz także negatywne oddziaływanie na konstrukcję...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Spółdzielcy z problemami w procesie przekształcania użytkowania

28.02.2019
Okazuje się, że nie każdy w Polsce może skorzystać z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność. „Rzeczpospolita” pisze, że może to dotyczyć nawet tysięcy osób.
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Styropian Austrotherm – 10 powodów, dlaczego warto

Oszczędności, szybki zwrot z inwestycji, wysoki komfort cieplny, trwały i odporny produkt – to tylko jedne z wielu korzyści wynikających z zastosowania styropianu Austrotherm. Dlaczego jeszcze warto?
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2017

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Czy płyty styropianowe na elewację budynku to dobry pomysł? » ‎
www.administrator24.info/artykul/id10731,jak-nakladac-klej-do-styropianu-plyty-styropianowe-na-elewacje
Płyty styropianowe, aby spełniły swoje funkcje wymagają odpowiedniego montażu. Nie bez znaczenia jest...
Kategorie: jakość styropianu, styropian, klej do styropianu elewacyjnego,

Mówią, że jestem pragmatykiem...

Helena Śpiewak  |  Administrator 7-8/2014  |  12.08.2014
Zbigniew Janowski – przewodniczący Związku Zawodowego
„Budowlani”
Zbigniew Janowski – przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani”
ZJ

O polityce i spółdzielczości mieszkaniowej, a także o ruchu związkowym ze Zbigniewem Janowskim – przewodniczącym Związku Zawodowego „Budowlani” – rozmawia Helena Śpiewak.

Helena Śpiewak: W rubryce zawód wpisuje Pan…

Zbigniew Janowski: Magister inżynier energetyk. I myślę, że wciąż jeszcze mógłbym wrócić do tego zawodu. Ale… od kilkudziesięciu lat jestem zawodowym związkowcem. Zapewniam, że wymaga to szczególnych kwalifikacji.

W niektórych krajach, np. w Wielkiej Brytanii czy RPA, zawód związkowiec ma nawet opisany standard kompetencji.

Dalej – przez pięć lat pełniłem funkcję posła, którą zawsze traktowałem bardzo profesjonalnie. To nie koniec listy moich zawodów. Mam m.in. uprawnienia zarządcy nieruchomości...

HŚ: Od kiedy interesuje się Pan rynkiem nieruchomości?

ZJ: Nie zajmuję się rynkiem nieruchomości, chociaż z uwagą obserwuję, co się na nim dzieje. Ja zajmuję się polityką mieszkaniową i spółdzielczością mieszkaniową.

Jako działacz społeczny, który jest przekonany, że obecna polityka mieszkaniowa państwa jest nieefektywna, często wręcz szkodliwa, wymagająca głębokich zmian strukturalnych. Polityką mieszkaniową zajmuję się od końca lat 70. ubiegłego wieku!

HŚ: Jaką drogą doszedł Pan do obecnego stanowiska?

ZJ: Pytanie, do którego stanowiska? Bo mam ich kilka. Jestem przewodniczącym Związku Zawodowego „Budowlani”, wiceprzewodniczącym Europejskiej Federacji Pracowników Budownictwa i Drzewiarstwa, prezesem Polskiego Towarzystwa Mieszkaniowego, przewodniczącym Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, członkiem Rady Ochrony Pracy.

Przeczytaj też: Kiedy w stronę lokokracji?

Bez wątpienia to pierwsze stanowisko ma szczególny wpływ na wszystkie pozostałe. W latach 80. zakładałem budowlane związki zawodowe w Chełmie, potem w całym kraju, współtworzyłem OPZZ. Starałem się, wraz z innymi, budować niezależne struktury zawodowe. To mi się udało, choć wiele innych rzeczy się nie udało.

HŚ:?

ZJ: Nie udało się ruchu związkowego uniezależnić w pełni od wpływów partii politycznych. Był czas, gdy związki były zdecydowanie za blisko partii, niezależnie od tego, z której strony sceny politycznej te partie pochodziły. Dziś jest lepiej i oby tak zostało.

Nie chodzi o brak współpracy. Chodzi o uzależnienie. Nie udało się też zbudować jednolitego związku zawodowego. W systemie, w którym struktury oparte są o organizacje silnie związane z konkretnymi firmami, zawsze będzie mnóstwo partykularyzmów…

HŚ: Czy uważa Pan, że zrobił karierę?

ZJ: Co to znaczy – karierę? Robiłem i robię w życiu rzeczy, które dawały mi ogromną satysfakcję. I były i są dla mnie ważne. Osiągałem cele, które przed sobą stawiałem. I ponosiłem porażki. Starałem się nie przekraczać „progu kompetencji” i chyba mi się udawało. Myślę, że mam jeszcze pewien zapas... Ale wszystko jest kwestią wyboru. Nie interesuje mnie kolekcjonowanie stanowisk i tytułów. Interesuje mnie realny wpływ na to, w co się angażuję.

Mówią, że jestem pragmatykiem... Ale we mnie jest wciąż jakaś ciekawość, jest potrzeba angażowania się w coś nowego, ciągle mam nowe pomysły. Dlatego też nie chcę niczego jeszcze podsumowywać i zamykać w kategoriach kariery czy spełnienia. Nie wybieram sie jeszcze na emeryturę. A nawet jeśli kiedyś… Będzie to pracowita emerytura.

HŚ: Największe Pana dotychczasowe sukcesy?

ZJ: Z tych nowszych – udział w długotrwałej i skutecznej, jak dotąd, obronie spółdzielczości mieszkaniowej. Ale to, oczywiście, zbiorowe działanie wielu ludzi i środowisk. Atak na spółdzielczość uważam za niewyobrażalną głupotę i dowód na brak myślenia (strategicznego) w niektórych środowiskach władzy.

HŚ: Największe Pana porażki?

ZJ: Jest z czego wybierać. Może wybiorę jedną – z obszaru nieruchomości. Moja wieloletnia działalność poselska, związkowa i społeczna nie przełożyła się na budowę spójnej polityki mieszkaniowej państwa.

To nie tylko moja, lecz także zbiorowa porażka wszystkich tych, dla których nowa jakość w tym obszarze jest nie tylko ważna, jest wręcz niezbędna. Na razie przegraliśmy z siłami głupoty i marazmu. Ale nie tracimy nadziei i nie odpuszczamy...

HŚ: Czy miał Pan jakieś marzenia zawodowe w młodości? Czy się spełniły?

ZJ: Czy marzenia się spełniły? Niektóre tak, niektóre nie. Marzenia mają to do siebie, że się zmieniają na każdym etapie naszego życia. Nie jest tak, ze dojrzały człowiek nie marzy. Bo jeśli nie marzy, to powinien się już zbierać!

Nie marzyłem w młodości, że będę przewodniczącym związku zawodowego, posłem, członkiem Rady Ochrony Pracy czy wiceszefem jednej z większych europejskich organizacji pracowników. Ale to nie znaczy, że jestem z tego powodu niezadowolony. Nie znaczy też, że nic już mnie w życiu ciekawego nie czeka!

HŚ: Czyli zawodowo nie powiedział Pan jeszcze ostatniego słowa?

ZJ: Ostatnie słowo to testament. Nie powiedziałem i nie spieszę się...

HŚ: Co na tym stanowisku chciałby Pan jeszcze zrobić? Jakie ma Pan dalsze plany zawodowe?

ZJ: W związkach zawodowych chciałbym doczekać takiego dnia, w którym w Polsce dialog organizacji związkowych i organizacji pracodawców będzie elementem systemu, będzie silny i wyposażony w instrumenty pozwalające na realizację uzgodnień, będzie prowadził do racjonalnych rozwiązań i organizował polski rynek pracy, z korzyścią dla biznesu i dla pracowników. A państwo będzie z niego korzystać, nie tylko manipulować, psuć i dezorganizować...

HŚ: Gdy tak Pana słucham, nie mogę oprzeć się wrażeniu, że to, niestety, wishful thinking…

ZJ: Dlaczego? „Pobożne życzenia” to po prostu myślenie w kategoriach wartości. I zupełnie nie kłóci się z pragmatyzmem, jeśli tylko przekłada się na działanie.

Chcę też doczekać takiej polityki mieszkaniowej, która pozwoli przełamać niemoc i da instrumenty do wyjścia z permanentnego kryzysu. Takiej, która zacznie rozwiązywać realne potrzeby najbardziej potrzebujących grup społecznych, pomoże opanować zapaść demograficzną, rozwiązać problemy migracyjne. W obu tych obszarach jestem w stanie sporo zrobić, oczywiście w miarę swoich możliwości.

HŚ: A więc życzę realizacji tych… życzeń! Oby się spełniły!

ZJ: Dziękuję. Wiem, że takie życzenia nigdy nie spełniają się do końca. Zdaję sobie sprawę, że do tego to bardzo daleka droga… Ale chciałbym swoją cegiełkę dołożyć.

HŚ: Czym się Pan kieruje w życiu, jaką zasadą? Czy ma Pan swoje życiowe motto?

ZJ: Mam. Człowiek jest tyle wart, ile jest w stanie pomóc innym.

HŚ: Czas to pieniądz, czyli… ile godzin spędza Pan w pracy? Jak wygląda Pana (typowy) dzień pracy?

ZJ: W działalności związkowej i społecznej czasu nie da się wprost przeliczyć na pieniądze. Gdyby przeliczyć moją pracę na godziny, stawka godzinowa byłaby bardzo marna. Prowadzę też firmę zajmującą się rehabilitacją oraz organizowanym wypoczynkiem, i wtedy czas liczę inaczej. Przyzwyczaiłem się do pracy kilkanaście godzin na dobę. I są to bardzo różne godziny. Wstaję wcześnie i tylko to jest typowe.

HŚ: Największe Pana wady w kontaktach z ludźmi, największe zalety…

ZJ: O zaletach nie chcę mówić. To nie tylko sprawa elementarnej skromności, lecz także obiektywizmu. Nasze zalety weryfikowane są zawsze w działaniu i zawsze przez innych ludzi. Inaczej jest z wadami. Dobrze, gdy je sobie uświadamiamy, przynajmniej w podstawowym zakresie. Do moich wad w kontaktach z ludźmi należy na pewno (i niestety wciąż) łatwowierność. Jakoś nie mogę się z niej wyleczyć, chociaż ma to swoją cenę...

HŚ: Jakie cechy ceni Pan u innych? Z jakimi ludźmi lubi Pan pracować? Jakich ludzi Pan lubi?

ZJ: Lubię ludzi pracowitych, otwartych i gotowych na nowe wyzwania. I szczerych, choćby to miało być bolesne. Szczególnie lubię tych, którzy z jednej strony mają sprecyzowane poglądy, a z drugiej gotowi są je weryfikować. Co nie znaczy, że moja współpraca z takimi ludźmi jest łatwa.

Znam swoje wady (oprócz łatwowierności jest ich jeszcze parę, mam np. kłopot ze skoncentrowaniem się na jednym celu, skłonność do zbyt gwałtownych reakcji), więc tym łatwiej mi tolerować wady innych. Ale ja w ogóle lubię ludzi. Bez tego nie da się pracować w związku zawodowym!

HŚ: Jakie cechy u innych najbardziej przeszkadzają Panu w kontaktach z nimi? Co Pana drażni i denerwuje u ludzi?

ZJ: Nieszczerość. I coś, co można nazwać „przekroczeniem progu kompetencji”.

Zobacz też: O szansach wielkiej płyty, spółdzielczości i mieszkań na wynajem

HŚ: Jakie ma Pan pasje pozazawodowe? Hobby? Co Pan robi w wolnym czasie? Co chciałby Pan robić?

ZJ: Co to jest czas wolny? Jeśli to, co robisz zawodowo, nie daje ci satysfakcji, męczy i nuży, to trzeba poszukać innego zajęcia. Ale oczywiście, każdy ma jakiś ulubiony model organizacji odpoczynku. Ja dużo czytam, spaceruję. Lubię podróżować i poznawać nowe miejsca. Ale na to nie mam wiele czasu.

Myślę, że nam wszystkim się wydaje, że jak już wyprzęgniemy się z codziennego kieratu, to będziemy mieli czas na to, co lubimy robić. A potem się okazuje, że to, co robiliśmy – to było właśnie to, co najbardziej lubiliśmy...

HŚ: A co Pan lubi najbardziej? Czytać dzienniki ustaw, śpiewać przy goleniu, kawę czy herbatę?

ZJ: Tak zupełnie poza pracą? Kontakt z wnuczkami. Ale to nie jest forma wypoczynku...

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak usunąć zanieczyszczenia z instalacji wodociągowej »

Zanieczyszczenia w wodzie instalacyjnejZanieczyszczenia występujące w wodzie instalacyjnej, często o charakterze ferromagnetycznym mogą powodować następujące problemy: nieprawidłowe działanie automatycznych odpowietrzników... Czytam więcej »Urządzenia do pomiaru i regulacji ciepła w pomieszczeniach - jak oszczędzić na cieple ?

W czym może pomóc izolacja stropów i sufitów piwnic oraz garaży
Dowiedz się, ile kosztuje izolacja stropów piwnic i garaży?

Ciepło i zawór ciepła Ocieplanie garażów i piwnic
Sprawne działanie urządzeń do pomiaru i regulacji ciepła w pomieszczeniach, a także współpraca tych urządzeń jest bardzo ważną kwestią. Dlaczego? czytam dalej »

Odpowiednia izolacja stropów i sufitów piwnic oraz garaży pomoże zmniejszyć przede wszystkim zużycie ciepła. Jest również jedynym sposobem, by uporać się z zimną podłogą w pomieszczeniu nad piwnicą... Chcę wiedzieć, ile to kosztuje»Układy dystrybucji wody użytkowej i grzewczej »

Dystrybucja wodyMają za zadanie dostarczyć wodę i energię do budynków w sposób bezpieczny i optymalny. Ich jakość decyduje w dużej mierze o jakości całej instalacji (...) zobacz więcej »


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Co zrobić, by nie wymieniać rur ?

Wymiana rur w budynkuKażdego dnia w budynkach mieszkalnych wymieniane są rury, szczególnie piony wody ciepłej. Przyczyna jest zawsze ta sama: kamień ... zobacz więcej »


Jak zadbać o dobry wygląd lub renowację elewacji budynku»
Jak powstają awarie pomp i instalacji wodociągowych»
czyszcenie i renowacja elewacji Monitoring pomp i instalacji
Jednym z najważniejszych powodów, poza ekologią, jest fakt nienaruszania w trakcie czyszczenia naturalnej struktury materiału poddawanego rewitalizacji. Technologie można stosować do powierzchni z wapieni, wapieni zbitych, wszelkiego rodzaju cegły, piaskowców, a także ... czytam więcej» Udowodniono, że ponad 50% akcji awaryjnych i serwisowych można by uniknąć dzięki wcześniejszym przeglądom. Usterki są rozpoznawane odpowiednio wcześnie, zanim jeszcze dojdzie do zakłócenia produkcji, dostaw ciepła lub wody i większych uszkodzeń... czytam dalej »

10 powodów, dlaczego warto ocieplić budynek stryopianem »

10powodów dla których warto ocieplić dom styropianemOcieplenie budynku to inwestycja, która dla wielu może okazać się nie lada wyzwaniem, szczególnie w kwestii doboru odpowiednich materiałów. Inwestycja z założenia ma przynosić korzyści... czytam więcej »


Jak bezinwazyjnie i skutecznie osuszyć mury budynku?
Jak zapewnić ogrzewanie mieszkańcom tam gdzie brak sieci ciepła systemowego i gazu ziemnego? »
Osuszanie ścian budynku Brak ogrzewania w budynku
Jest kilka sposobów zwalczania wilgoci. Metoda osuszania zawilgoconych murów musi m.in. uwzględniać ich grubość oraz rodzaj materiału, z którego powstały.... czytam więcej» Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Pompy ciepła zyskują na popularności. Stosowane są zarówno w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym, jak i wielorodzinnym, a także w obiektach (...) Czytam więcej »


Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej?
Kiedy ogrzewanie pompą ciepła się opłaca?
Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej Kotły do budynków mieszkalnych
Uszkodzony i nieszczelny fragment rury kanalizacyjnej jest nie lada problemem dla zarządcy nieruchomości, zwłaszcza jeśli fragment ten przebiega w lokalu, (...) czytaj dalej »

Pompy ciepła zyskują na popularności. Stosowane są zarówno w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym, jak i wielorodzinnym, a także w obiektach (...) czytam dalej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Czy środki pieniężne zgromadzone na funduszu remontowym, a przeznaczone na nabycie przez nich własności przyległego gruntu:
ADMIREO ADMIREO Admireo to nowoczesny i funkcjonalny system do kompleksowego zarządzania nieruchomościami online. System działa w modelu SaaS i w...
1-2/2019

Aktualny numer:

Administrator 1-2/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Stawka na specjalizację? - debata
  • - Nie wystarczy prawo i technika... - wywiad
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16145|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 9765|Ocena: 1.5
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl