CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Rachunkowość zarządcza

Piotr Machałowski  |  Administrator 7-8/2014  |  13.08.2014

Rachunkowość finansowa dostarcza informacji historycznych głównie użytkownikom zewnętrznym z otoczenia przedsiębiorstwa, a zarządcza koncentruje się na dostarczaniu informacji (z przeszłości i przyszłości) użytkownikom wewnętrznym.

Rachunkowość jest sformalizowanym systemem ciągłego gromadzenia, przetwarzania, analizy i prezentacji informacji dotyczących całości procesów gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwie.

Szerzej: to system ewidencji gospodarczej, ujmujący w mierniku pieniężnym i przekroju poszczególne podmioty gospodarcze wraz z procesami produkcji, dystrybucji, konsumpcji i akumulacji. Rachunkowość to sformalizowany system, odzwierciedlający proces działalności gospodarczej, który służy jej ocenie.

Podstawowym celem rachunkowości jest dostarczenie prawdziwego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu gospodarczego.

Jej przedmiot stanowi zaś każde zdarzenie gospodarcze wyrażone w mierniku pieniężnym i wpływające na zmianę sytuacji podmiotu gospodarczego, jego zasoby i wyniki. Rachunkowość obejmuje trzy główne działy: księgowość, kalkulację i sprawozdawczość.

Rachunkowość finansowa jest systemem ewidencji gospodarczej, odzwierciedlającym w formie pieniężnej zjawiska i procesy gospodarcze zachodzące w danej jednostce. Dzięki zapisom księgowym można przedstawić ich sytuację majątkowo-finansową i wynik finansowy. Dostarcza informacji historycznych głównie użytkownikom zewnętrznym z otoczenia przedsiębiorstwa.

Rachunkowość zarządcza (menedżerska) służy wewnętrznym potrzebom zarządzania przedsiębiorstwem, dostarczając danych niezbędnych do podejmowania decyzji bieżących i rozwojowych oraz informacji, które pozwalają na podejmowanie decyzji strategicznych, taktycznych, operacyjnych, planistycznych i kontrolnych poprzez wyspecjalizowane techniki i procedury, jak np.: budżetowanie, wzorce, odpowiednio dobrane modele rachunku kosztów i przychodów, analizę zachowania się kosztów oraz informowanie o dokonaniach. Koncentruje się na dostarczaniu informacji (z przeszłości) i prognoz użytkownikom wewnętrznym przedsiębiorstwa.

Rachunek kosztów to ogół działań zmierzających do odzwierciedlenia procesów zachodzących w przedsiębiorstwie (np. zaopatrzenia, produkcji i zbytu produktów), poprzez ujęcie, zgrupowanie i interpretację w określonych przekrojach kosztów produkcji i sprzedaży produktów, mierzonych ilościowo i wartościowo za pewien okres, w celu uzyskania informacji potrzebnych do ustalania wyników i kierowania przedsiębiorstwem lub ich zespołem.

Rachunek kosztów zajmuje się ustaleniem kosztów w różnych przekrojach, wiąże się z dwoma rodzajami rachunkowości oraz stanowi odrębny podsystem. W celu lepszego spełnienia zadań jakie są stawiane rachunkowi kosztów, powstały dwa podstawowe jego rodzaje:

 • rachunek kosztów pełnych – do celów sprawozdawczych (rachunkowość finansowa);
 • rachunek kosztów zmiennych – do wspierania decyzji menadżera (rachunkowość zarządcza).
WARTO WIEDZIEĆ
Artykuł prezentowany podczas
IV Forum dla zarządców
– zobacz więcej
Już wkrótce kolejna edycja Forum

Rachunkowość podatkowa dotyczy ewidencji gospodarczej, która wynika z uregulowań prawa podatkowego i jego wpływu na księgi rachunkowe prowadzone zgodnie z prawem bilansowym. Zajmuje się kalkulowaniem i ewidencjonowaniem podatków, a także operacjami gospodarczymi potrzebnymi do ustalenia dochodów i obciążeń podatkowych związanych z działalności gospodarczej. Jej odbiorcą jest Urząd Skarbowy, a podmiotami – osoby fizyczne i spółki cywilne.

Rachunkowość zarządcza ma charakter uniwersalny, jest dostosowywana do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa, co znaczy że tyle jest rachunkowości zarządczych, ile przedsiębiorstw występuje na rynku. Często łączy się ją z rachunkiem kosztów, a nawet uważa się, że różnice między nimi są minimalne – ale nie są to synonimy.

Funkcje rachunkowości zarządczej:

 • planistyczna – polega na dostarczeniu informacji zmniejszających stopień ryzyka przy dokonywaniu wyboru; rachunkowość zarządcza dostarcza dane potrzebne do podejmowania decyzji w procesie zarządzania jednostką, pomaga zbudować wzorce kosztów stanowiące podstawę oceny podjętych działań;
 • organizacyjna – rachunkowość zarządcza znajduje swój wyraz w strukturze, która definiuje podporządkowanie, odpowiedzialność i specjalizację; zakreśla granicę pomiędzy ośrodkami odpowiedzialności, wskazuje zadania i kompetencje decyzyjne ich kierowników;
 • komunikacyjna – zapewnia należyty system komunikacji poprzez odpowiednie formy i metody przepływu informacji (sprawozdania, raporty, polecania, instrukcje);
 • kontrolna – wykazuje różnicę pomiędzy wielkościami planowanymi a osiągniętymi; identyfikuje odchylenia pod kątem miejsc ich powstania, przyczyn i osób odpowiedzialnych.

Rachunek kosztów w literaturze i w rzeczywistości gospodarczej jest definiowany i interpretowany bardzo różnie. W odniesieniu doń występuje wiele poglądów: od zawężających jego znaczenie do pomiaru bieżącej ewidencji i rozliczania kosztów, aż do rozszerzania jego znaczenia o takie zagadnienia, jak kalkulacja kosztu jednostkowego, sprawozdawczość i analiza z zakresu kosztów.

W ujęciu tym najważniejszy jest mikroekonomiczny punkt widzenia. Jednak można zauważyć także, że rachunek kosztów służy potrzebom zarówno danej jednostki, jak i wyższych szczebli.

Różnice pomiędzy rachunkowością zarządczą a rachunkiem kosztów można zdefiniować następująco:

- w rachunkowości zarządczej:

 • ustala się koszty w celu określenia, co, gdzie i kiedy produkować,
 • wiąże się koszty z decyzjami,
 • łączy się koszty z otoczeniem przedsiębiorstwa, a zwłaszcza z rynkiem,
 • wiąże się koszty z przychodami w celu poprawy wyniku finansowego.

- w rachunku kosztów:

 • ustala się koszty w celu przypisania ich do jednostki kalkulacyjnej,
 • oddziela się koszty od decyzji,
 • wiąże się koszty z produkcją i wewnętrznymi procesami produkcyjnymi,
 • przypisuje się koszty ośrodkom odpowiedzialności za koszty.

Podsumowując, można zauważyć, że sposób traktowania kosztów w rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów jest całkowicie odmienny. Koszty w rachunkowości zarządczej są jednym z elementów decyzyjnych, a w rachunku kosztów stanowią podstawowy cel obliczania.

Szczególny nacisk w rachunkowości zarządczej na aktywne wspomaganie procesu podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie powoduje, że rachunek kosztów jest jednym z jego elementów, a używa się też wielu innych narzędzi.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zarządzanie nieruchomościami - centrum wiedzy Akademia Rynku Nieruchomości »

Studia dla zarządcówAkademia Rynku Nieruchomości to centrum wiedzy stworzone dla osób związanych z rynkiem nieruchomości. W ramach Akademii przygotowaliśmy dla Państwa... Czytam więcej »


Jak usunąć nieprzyjemny zapach ze studzienek kanalizacyjnych?

Nieprzyjemny zapach z kanalizacjiNieprzyjemne zapachy wydobywające się ze studzienek kanalizacyjnych to problem nie tylko starych dzielnic, lecz często również nowo budowanych osiedli, które podłączane są do istniejącej infrastruktury... Czytam więcej »


Dowiedz się, jak poprawnie montować styropian?»

Montaż styropianu - jak to zrobić poprawnie Zamawiając usługę, mamy nadzieję, że zostanie ona wykonana poprawnie, jednak za słowami ... Czytam więcej »


Naprawa uszkodzonej elewacji - zobacz sprawdzone sposoby? »

Naprawa uszkodzonej elewacjiJeśli Twoja elewacja osypuje się lub pyli, oznacza to, że następuje początkowa faza spadku wytrzymałości ocieplenia. By zapobiec jej postępowaniu, należy zespoić i wzmocnić  (...) ... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Czy urzędy muszą odbierać e-faktury?

jak obniżyć rachunki za prąd Urząedy czy muszą przyjmować e-faktury
DOszczędzaj na rachunkach za prąd w domu lub firmie. Wystarczy Po Prostu Energia (...)  zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Przyjmowanie elektronicznych faktur w administracji staje się faktem. Jak polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z elektronicznego fakturowania w kontaktach z administracją? Czym jest rządowa Platforma... czytam więcej»


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe.  Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Jakie wyposażenie osiedlowego placu zabaw wybrać?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
Plac zabaw na osiedlu Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Wraz z pierwszymi promieniami słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze ... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Jak skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Indywiudalna temperatura dla każdego emitera ciepła Ogrzewanie gazem plynnym
Termostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu właściwa temperatura! ... chcę wiedzieć » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Programy wspomagające pracę zarządcy - przegląd 2019»
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Programy dla zarządców nieruchomości Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Poznaj i wybierz kompleksowe rozwiązania ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
7-8/2019

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Gospodarowanie ciepłem
 • - Rachunek strat
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 10521|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10088|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl