CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Ciepłomierze w budynkach wielolokalowych

Agnieszka Zygmunt  |  Administrator 7-8/2014  |  18.08.2014
Ciepłomierze w budynkach wielolokalowych
Ciepłomierze w budynkach wielolokalowych

Problem z ciepłem i jego rozliczaniem polega na tym, że jego zużycia w ogóle nie widać. Niektórzy mogą mieć więc wrażenie, że nie zużywa się go wcale. A już na pewno, że za wysokie kwoty do uiszczenia odpowiedzialnie jest złe rozliczenie, a nie np. nieszczelne ściany, nieocieplony strop czy nieustanne wietrzenie przy włączonych grzejnikach.

W dodatku rzadko spotyka się budynki, w których prawidłowo mierzy się zużycie ciepła. Nie można też ustalić, jaka jego część zużywana jest w nieruchomości wspólnej. Podział ilości zużytego ciepła między poszczególne lokale i część wspólną jest więc zawsze dyskusyjny.

Przeczytaj też: Stan techniczny instalacji ogrzewczych a koszty

Nie znaczy to jednak, że nie warto instalować ciepłomierzy. Warto! Dlaczego?

Korzyści z indywidualnego systemu rozliczeń

System indywidualnego rozliczania przynosi korzyści i zarządcom, i lokatorom. Dla tych pierwszych jego  zalety, niemożliwe do osiągnięcia przy ryczałtowych systemach rozliczeń, to:

 • uzyskanie danych o zużyciu ciepła w lokalach o różnym położeniu w bryle budynku, co daje wiedzę o potrzebach termomodernizacji obiektu i jej celach,
 • dostęp do analizy zużyć, ułatwiającej diagnostykę pracy instalacji grzewczej,
 • możliwość określania zaliczek i ustalania kosztów wedle indywidualnych zużyć.

Użytkowników lokali system motywuje zaś do racjonalnego gospodarowania energią cieplną i pozwala na obniżenie kosztów eksploatacyjnych.

Systemy indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej poprzez zwiększanie świadomości użytkowników oraz efektu psychologicznego dyscyplinują mieszkańców w kwestii sposobu użytkowania energii.

Indywidualne rozliczanie pełni także funkcję edukacyjną – indywidualni odbiorcy ciepła widzą, że ciepło to taki sam towar, jak inne media, że jego zużycie można zmierzyć i określić jego koszt. Taka świadomość powinna prowadzić do racjonalnego użytkowania energii cieplnej.

Rodzaje ciepłomierzy

Jest wiele rodzajów ciepłomierzy. Zgodnie z obecnie obowiązującym modelem opomiarowania, uwzględniającym sposób zaopatrzenia budynku w ciepło i obejmującym urządzenia regulacyjne, dzielimy je na:

 • ciepłomierze główne – mierzące ilość ciepła dostarczonego do całej instalacji odbiorczej budynku na potrzeby c.o. i c.w.u.;
 • urządzenia do indywidualnego rozliczenia kosztów ogrzewania poszczególnych lokali – zgodnie z § 135 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 15 czerwca 2002 r. z późn. zm.) to indywidualne ciepłomierze albo komputerowe systemy indywidualnego rozliczania z wykorzystaniem wskazań podzielników kosztów c.o.;
 • urządzenia do regulacji dopływu ciepła do poszczególnych lokali.

Parametry ciepłomierzy

Ciepłomierze składają się z przepływomierza (przetwornik przepływu), dwóch czujników temperatury i przelicznika wskazującego. Funkcję przetwornika przepływu pełni przeważnie wodomierz umieszczony w obiegu wymiany ciepła. Mierzy ilość nośnika energii, czyli przepływającej przez niego wody.

Czujniki temperatury umieszcza się na przewodach – zasilającym i powrotnym. Z przepływomierza oraz od czujników temperatury do przelicznika przekazywane są sygnały, a on oblicza ilość energii cieplnej oddanej w obiegu wymiany ciepła.

Zależnie od konstrukcji ciepłomierze dzielą się na urządzenia kombinowane (składane) i kompaktowe, w których części składowe są ze sobą połączone na stałe, przelicznik wskazujący jest zamontowany bezpośrednio na przetworniku przepływu, a jeden z czujników temperatury znajduje się najczęściej wewnątrz przepływomierza.

Ciepłomierze podzielić można także ze względu na ich wielkość i zakres pomiarowy na: przemysłowe i domowe. Te ostatnie, przeznaczone są właśnie do budynków, czyli grupy mniejszych odbiorców, u których występują szybkie i znaczne zmiany obciążenia. Cechuje je szeroki zakres pomiarowy temperatur i przepływu wody.

Dzielimy je na:

 • mieszkaniowe, produkowane z myślą o najmniejszych obiektach o nominalnej przepustowości poniżej 1,0 m3/h, występujące tylko jako kompaktowe,
 • tachometryczne (wirnikowe),
 • magnetoindukcyjne,
 • ultradźwiękowe,
 • manometryczne (zwężkowe).

Jak wybrać ciepłomierz?

Podstawowe oczekiwana wobec ciepłomierza to jak najmniejsze straty strat ciśnienia oraz dążenie do dużej dokładności pomiaru.
Maksymalna robocza temperatura i ciśnienie statyczne nośnika ciepła w przewodzie, w którym zamontowano przetwornik przepływu, nie mogą przekraczać dopuszczalnych wartości, zadeklarowanych przez producenta.

Zobacz także: Zdalny odczyt mediów

Różnica temperatur wody między zasilaniem i powrotem nie może być większa niż wartości podanych na tablicy znamionowej przelicznika wskazującego. Podobnie przepływ czynnika grzewczego, przy uwzględnieniu jego wahań, musi mieścić się w zakresie wyznaczonym przez wielkości charakterystyczne przepływomierza.

JAK OBNIŻYĆ KOSZTY?

ZOBACZ >>

Najważniejszą kwestię przy montażu ciepłomierza głównego stanowi wybór miejsca pomiaru. Jego wyniki będą bowiem nieco inne w zależności od miejsca, w którym się go dokonuje – co tylko pokazuje, jak istotny jest taki wybór. Ciepłomierze mieszkaniowe również są coraz częściej stosowane w poszczególnych lokalach, jeśli istnieje taka możliwość.

W nowych budynkach wielolokalowych, z poziomym doprowadzaniem ciepła do poszczególnych mieszkań, są one wykorzystywane do rozliczeń pomiędzy użytkownikami wewnątrz wspólnoty mieszkaniowej.

Pomiar zużycia ciepła jest technicznie bardziej skomplikowany i znacznie droższy niż pomiar zużycia wody, więc pełne opomiarowanie w tym zakresie spotyka się rzadziej. Powoduje to rozliczanie kosztów ciepła według wskaźników, tzn. powierzchni lub kubatury lokali lub konieczności stosowania rozmaitych technik szacunkowych. To nigdy w pełni nie pokaże podziału kosztów zgodnego z faktycznym zużyciem ciepła.   

Bibliografia

1. B. Blum, Ciepło na wagę… złotówek, „Administrator” 2/2012.
2. J. Słowińska, Czy podzielnik kosztów ciepła…?, „Administrator” 1/2013.
3. A. Życzyńska, J. Lizut, O wpływie indywidualnego rozliczania kosztów ogrzewania na zużycie energii cieplnej i koszty eksploatacyjne w budynkach wielolokalowych, „Administrator” 1/2011.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak łatwo naprawić dach pokryty papą? »

Masz problem z odczytem wodomierzy u lokatorów?

naprawa dachu papą odczyt liczników wody
Czy można naprawić mniejsze i większe defekty dachu bez korzystania z usług specjalistycznej ekipy? Czy też konieczna będzie wymiana całego... czytam więcej »

Jak ciężko jest zrobić spis liczników zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Możemy na szczęście sobie pomóc, dzięki czemu znacznie przyśpieszymy czas ... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »

Dlaczego warto wiedzieć więcej o zarządzaniu nieruchomościami »

Ile kosztuje ocieplenie stropodachu bloku lub wieżowca?

Studia dla zarządców Ocieplenie stropodachu
Zarządzanie nieruchomościami ma charakter interdyscyplinarny. Doradztwo, planowanie i nadzorowanie to tylko niektóre ... Czytam więcej »

Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej... chcę wiedzieć ile to kosztuje»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Jak utrzymać ciśnienie, usuwać zanieczyszczenia i odgazować systemy HVAC?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Jak skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Indywiudalna temperatura dla każdego emitera ciepła Ogrzewanie gazem plynnym
Termostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu właściwa temperatura! ... chcę wiedzieć » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Termomodernizacja nieruchomości - zobacz najnowsze rozwiązania»
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Poznaj i wybierz kompleksowe rozwiązania ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
7-8/2019

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Gospodarowanie ciepłem
 • - Rachunek strat
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17091|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10657|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10231|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl