CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Systemy webowe przejmują rynek

Marek Mejssner  |  Administrator 7-8/2014  |  26.05.2015
www.freeimages.com

Rynek oprogramowania do zarządzania nieruchomościami przechodzi ewolucję. Systemy i aplikacje desktopowe znikają na rzecz webowych, mimo pogorszenia się warunków bezpieczeństwa danych. Z kolei w segmencie dużych firm do zarządzania nieruchomościami zaczynają dominować systemy ERP.

Rynek oprogramowania do zarządzania nieruchomościami ulega szybkiej fragmentacji. Dzieje się tak ze względu na podział firm zajmujących się zarządzaniem.

Obecnie zanikają zarządcy wielofunkcyjni, którzy działali na rynku zarówno zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi, jak i nieruchomościami komercyjnymi, a także wspomagali zarządzanie nieruchomościami czynszowymi.

Jak twierdzą analitycy branży, obecny podział rynku spowodował powstanie kilku jego segmentów - małych firm, zajmujących się głównie zarządzaniem wspólnotami mieszkaniowymi (od kilkunastu do kilkudziesięciu lokali mieszkalnych, położonych zwykle w domach wielorodzinnych); firm średnich, wspomagających zarządzanie spółdzielniami i większymi wspólnotami mieszkaniowymi lub pojedynczymi obiektami komercyjnymi oraz firm Property Management, które zarządzają wielkimi obiektami handlowo-logistycznymi, obiektami komercyjnymi lub całymi osiedlami mieszkaniowymi.

Czytaj: Poradnik dla zarządców cz. 5 [e-book za darmo] + RABATY

Ilościowo największy jest segment najniższy. Poza dużymi ośrodkami miejskimi i metropolitalnymi (takimi jak Warszawa, Kraków, Poznań, Trójmiasto, aglomeracja śląska, Wrocław i Łódź) obejmuje on nawet 60% całego rynku zarządzania.

Firmy średnie stanowią ok. 30% tego rynku, zaś Property Management - 10%. Zupełnie inaczej wygląda ujęcie wartościowe, w którym najmniejsze firmy stanowią o 15,9% rynku, firmy średnie - o 35,1%, zaś na Property Management przypada reszta, czyli 40%.

Sytuacja ta ma swoje odbicie także na rynku oprogramowania do wspomagania zarządzania nieruchomościami. Jego najniższy segment stanowią rozwiązania freeware, np. Vatowiec komplet oraz makra i małe aplikacje (zwykle nakładki) na Microsoft Excel.

Według przedstawicieli małych firm zarządzających, wyrażających swoje opinie m.in. na forach branżowych, pakiety Microsoft Office w ostatnich wersjach desktopowych mają rozwiązania ułatwiające własnoręczne pisanie makr i łatwych w obsłudze nakładek, które umożliwiają ewidencję i rozliczanie przy niewielkiej ilości lokali.

Prawdopodobnie model ten będzie powoli się zmieniał, w miarę pojawienia się tanich aplikacji webowych - płatnych w formie miesięcznego abonamentu, a adresowanych do małych firm zarządzających wspólnotami mieszkaniowymi. Jednak zmiana ta będzie długotrwała.

Stosunkowo najbardziej widoczny jest segment średnich firm zarządzających wspólnotami mieszkaniowymi, spółdzielniami czy nieruchomościami komercyjnymi. Rynek rozwiązań IT dla tego typu zastosowań to obecnie rynek zamknięty, na który trudno byłoby wejść nowemu graczowi.

W marcu 2014 roku decyzję o rezygnacji z wejścia nań z aplikacjami i systemami dedykowanymi podjął jeden z największych polskich producentów oprogramowania wspomagającego zarządzanie dla MSP.

Przyczyną była konieczność zainwestowania dużych środków nie tylko w nowy produkt, lecz także w jego długotrwałą promocję, działania PR i marketing, przy "niejasnych perspektywach osiągnięcia do 20% rynku w zakładanym segmencie w okresie pięciu lat", co miało być najważniejszym celem biznesowym.

W tym segmencie rynku także widoczna jest ewolucja - przechodzenie od systemów i aplikacji desktopowych płatnych lifetime z prawem do pobierania uaktualnień, na rzecz aplikacji i systemów webowych płatnych abonamentowo od ilości lokali, ich powierzchni lub od rozpoczęcia rozliczania ich nowego pakietu (pakietowanie dotyczy 50, 100, 200, a nawet 500 lokali).

Konserwatywni zarządcy nieruchomości zwracają jednak uwagę na istotne pogorszenie warunków bezpieczeństwa w tym modelu. Nie do końca wiadomo bowiem, gdzie znajdują sie serwery aplikacyjne i jak są zabezpieczone.

Zobacz też: Budynek systemem zarządzany

Z tego powodu ciągle istotną rolę odgrywają systemy w architekturze klient–serwer jako aplikacje intranetowe (np. Granit), co pozwala łączyć zalety środowiska webowego i zamkniętego desktopowego.

Niestety, takie rozwiązania są dość drogie w utrzymaniu, więc - według analityków - należy przypuszczać, że za dwa-trzy lata główną rolę odgrywać będą ww. rozbudowane systemy webowe, płatne abonamentowo.

Z kolei powstające firmy zarządzania osiedlami oraz wielkimi nieruchomościami komercyjnymi, typu Property Management, poszukują rozwiązań korporacyjnych. Najpopularniejszym rozwiązaniem są systemy ERP, jak SAP Business ONE z modułami-aplikacjami przystosowanymi do zarządzania wielkimi nieruchomościami korporacyjnymi.

Większość partnerów SAP ma już rozwiązania do zarządzania także osiedlami mieszkaniowymi, więc w miarę konsolidacji i przejmowania części rynku przez Property Management takie rozwiązania zaczną zapewne dominować.

Wybrane kategorie oprogramowania do zarządzania nieruchomościami

Mieszczanin - Elektroniczne Zarządzanie Nieruchomościami

Mimo nazwy, jest to nie jeden system czy też aplikacja dedykowana, ale zbiór modułów aplikacyjnych, które można dość dowolnie łączyć w zależności od zadań. I tak wersja dla wspólnot mieszkaniowych zawiera następujące aplikacje-moduły:

 • techniczna obsługa nieruchomości - wspiera pełną obsługę techniczną i plany remontów, umożliwia tworzenie opisów, książek obiektu budowlanego, ewidencje usterek,
 • zarządzanie obiegiem dokumentów - moduł do oceny obiegu dokumentów w firmie i ich wspieranie oraz ewidencji kontaktów z właścicielami obiektów,
 • system łatwej obsługi nieruchomości - moduł podstawowy, zawierający m.in. ewidencje kosztów i przychodów dla każdej wspólnoty, ewidencję danych dla planów zarządzania nieruchomościami, ewidencję rozrachunków z właścicielami, szablony danych, tworzenie planów zarządzania, opcje: sporządzania sprawozdań finansowych, obliczania wymiaru opłat dla właścicieli, księgowania wpłat, rozliczania nieruchomości wspólnych oraz mediów,
 • banki i płatności masowe - moduł wspierający automatyzację księgowania zapłat poprzez rachunek bankowy,
 • kasa - moduł wspomagający pracę kasjerów, tworzenie raportów kasowych, księgowanie zapłat właścicieli na rachunkach,
 • e-kartoteka - moduł kontaktów z właścicielami.

Z kolei rozwiązanie dla SM zawiera także moduły: F-K oraz moduł nieruchomości-członkowie-wpłaty, będący ewidencją wkładów i udziałów oraz członkowsko-mieszkaniową. Istnieją także moduły dla zarządców nieruchomości komercyjnych, dość ograniczone, jeśli chodzi o ich ilość, a także dla nieruchomości czynszowych.

Zaletą tego typu rozwiązania jest dość duża elastyczność, ale wadą - maksymalnie uproszczona konstrukcja, bowiem oprogramowanie musi trafić do wielu klientów różnego typu i o różnych potrzebach.

PHU Weles - 2 fk

To oprogramowanie desktopowe, przeznaczone do obsługi WM, SM, TBS-ów, nieruchomości komercyjnych. Zawiera funkcjonalności:

 • ewidencji zasobów nieruchomości o różnego typu strukturach, która umożliwia stworzenie danych dotyczących należności i rozliczeń dla poszczególnych budynków, klatek schodowych czy grup lokali, np. biurowych w budynku wielolokalowym,
 • naliczania należności według określonego wzoru i przeksięgowywania ich za pomocą aplikacji F-K,
 • szybkiego rozliczania mediów oraz kosztów,
 • księgowości pełnej z naliczaniem VAT,
 • planów i wykonania remontów,
 • wydruków dokumentacji, faktur, KP i rachunków.

PHU Weles - 3

To następca systemu Weles 2 fk, stworzony jako webaplikacja. Pracuje niezależnie od typu posiadanego dostępu, co oznacza, że działa także na łączach mobilnych w reżimie GPRS/EDGE. Internetowa wersja systemu zawiera wiele aplikacji z wersji Weles 2 fk, przeportowanych na wersję webową.

Są też pewne nowości związane ze środowiskiem webaplikacyjnym, m.in. możliwość wprowadzania danych wstecz (np. opóźnione dokumenty w rodzaju aktów notarialnych, poprawki do błędnych danych o liczbie osób czy odczytów liczników) i automatycznym wtedy korygowaniu naliczeń.

Do zalet związanych ze środowiskiem aplikacyjnym należy zaliczyć także łatwe tworzenie wielu kont użytkowników, ich dostęp do rachunków, informacji, pism adresowanych głównie do nich.

Dowiedz się co to znaczy budynek inteligentny

Wadą jest, jak we wszystkich aplikacjach webowych, znaczne pogorszenie stopnia bezpieczeństwa danych, choć wytwórca systemu twierdzi, że baza danych na serwerach znajduje się "w jednej z najlepszych serwerowni w Europie, (serwery - przyp. MM) mają po kilka niezależnych źródeł zasilania i łącz internetowych".

Granit - DomConsult Sp. z o.o.

Granit jest reklamowany jako Zintegrowany System Informatyczny Wspomagający Zarządzanie Nieruchomościami. Sprzedaje się go w czterech wersjach funkcjonalności i poziomu rozbudowania: Standard, Silver, Gold i Professional. Jest to rozwiązanie intranetowe w architekturze klient–serwer.

Minimalne wymagania techniczne dla serwera: system operacyjny powyżej MS Windows Serwer 2003 oraz baza danych MSDE SQL/ SQL Server Express/ SQL Server 2003/2005/2008 lub nowsze. Dla stacji roboczych ma wystarczyć MS Windows 2000/XP Professional/Vista, co w dobie Windows 7/8 nie jest wymaganiem nadto wygórowanym.

Sam system ma strukturę modułową, składającą się z elastycznych modułów-aplikacji intranetowych, odwzorowujących poszczególne obszary działania zarządcy nieruchomości i WM. Konfigurację ułatwia jego trójwarstwowa budowa, tzn. baza danych, komponenty aplikacyjne i interfejs użytkownika.

W podstawowej wersji Standard system zawiera następujące moduły aplikacyjne: Czynsze, Media, Windykacja, Wspólnoty Mieszkaniowe (dane, dokumentacja, księgowość każdej wspólnoty), Członkowie, Finanse i Księgowość, Elektroniczny obrót płatniczy.

W wersji Silver dochodzą do nich takie moduły-aplikacje, jak: Remonty i inwestycje, Środki trwałe, Gospodarka magazynowa, Kadry i płace, Portal internetowy (indywidualne konta mieszkańców, ich komunikacja z zarządcą).

W wersji Gold system uzupełniony jest o: Granit - hurtownia danych, Zarządzanie jakością, Elektroniczny obieg dokumentów, Inkasent. Od tego poziomu zaczyna sie rozwiązanie przeznaczone dla wielkich firm zarządzających.

 Wersja Professional zawiera dodatkowo moduły Zarządzanie treścią i Granit - mapa (możliwość wizualizacji środowiska geograficznego i przestrzennego na mapach).

Zaleta takiego systemu to spory poziom bezpieczeństwa przy dużej elastyczności, wadą są dość znaczne koszty utrzymania (zatrudnienie profesjonalnych informatyków).

BazaN - Wspólnoty mieszkaniowe i FK

Jedno z najprostszych oprogramowań do zarządzania na rynku. BazaN WM&FK to tak naprawdę tylko dwa desktopowe, łatwo konfigurowalne moduły, umożliwiające obsługę wszystkich podstawowych funkcjonalności spółdzielczości mieszkaniowej.

Moduł WM pozwala na ewidencjonowanie zasobów (budynki, lokale mieszkalne, garaże, sklepy, pożytki), określenie właścicieli, najemców, właścicieli zbiorowych (np. PKP, gmina) oraz dzierżawców, a także przyporządkowanie mediów i ich systemów naliczania.

Moduł FK to klasyczna aplikacja finansowo-księgowa, zintegrowana z WM, pozwalająca na automatyczne księgowanie wyciągów bankowych, prowadzenie na oddzielnych kontach funduszu remontowego, właścicieli zbiorowych, najemców, dzierżawców, właścicieli lokali użytkowych, umożliwiająca tworzenie bilansów rocznych i miesięcznych, naliczanie odsetek za zwłokę i rozliczenia z dostawcami.

SAP Property Management (SAP Business ONE) - SAP AG

To część jednego z najbardziej rozbudowanych i najpopularniejszych systemów ERP na świecie. Property Management jest rozbudowanym modułem w ramach systemu SAP Business ONE. Rozmiarem i funkcjonalnościami przewyższa wiele aplikacji i mniejszych systemów przeznaczonych do zarządzania nieruchomościami.

Warto przeczytać: Budynkowe instalacje telekomunikacyjne

Jego podstawowe funkcje to m.in. analiza przychodów i kosztów lokalu, windykacja należności od najemców, obsługa zgłoszeń serwisowych, automatyczne generowanie faktur czynszowych, ewidencja umów najmu. System w ramach obsługi daje możliwość zgłoszenia awarii przez Internet - HelpDesk.

Property Management ma także wbudowane funkcje kontrolne, przesyła użytkownikom komunikaty o wygasających umowach najmu, przekroczonych terminach płatności, nagłym zwiększeniu kosztów danego rodzaju czy zbyt długim oczekiwaniu klienta na naprawę.

Ze względu na cenę, rozmiar i użyte funkcjonalności jest raczej przeznaczony do zarządzania nieruchomościami komercyjnymi, choć sprawdza się także w zarządzaniu osiedlami mieszkaniowymi. 

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

W jaki sposób zmodernizować instalację centralnego ogrzewania?

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Zapisz się na webinar dla służb technicznych spółdzielni mieszkaniowych, zarządców budynków, a także projektantów.czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
 • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
 • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17561|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10944|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10522|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl