CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Co nowego w orzecznictwie?
Zrzeczenie się członkostwa i podpisanie sprawozdania zarządu | Sprzedaż alkoholu we wspólnocie mieszkaniowej

Paweł Puch  |  26.08.2014  |  1

Cotygodniowy, aktualny przegląd orzecznictwa (cz. 185), a w nim o zrzeczenie się członkostwa i podpisaniu sprawozdania zarządu oraz o sprzedaży alkoholu we wspólnocie mieszkaniowej.

Zrzeczenie się członkostwa i podpisanie sprawozdania zarządu

Zrzeczenie się członkostwa w zarządzie wymaga wypowiedzenia, a to może być dokonane przez członka zarządu w każdym czasie i jest skuteczne z chwilą powzięcia o niej wiadomości przez zarząd. Zatem uchwała w której odwołuje się członków zarządu którzy wcześniej skutecznie zrezygnowali ze sprawowania funkcji jest niezgodna z przepisami prawa i podlega uchyleniu. Ponadto podpisy pod rocznym sprawozdaniem z działalności zarządu składają aktualni jego członkowie, a nie osoby, które  w chwili jego składania nie pełnią już funkcji członków zarządu mimo, że sprawozdanie dotyczy okresu kiedy pełniły swoją funkcję- wynika z wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

W przedmiotowej sprawie powódka wniosła o uchylenie dwóch uchwał wspólnoty mieszkaniowej, tj. uchwały w sprawie odwołania z funkcji członków zarządu i w sprawie powołania członków zarządu spólnoty. Sąd uznał, że powództwo częściowo zasługiwało na uwzględnienie gdyż dwaj członkowie zarządu wcześniej ,,zrzekli się tej funkcji". Ustawa o własności lokali nie reguluje zagadnienia rezygnacji członka zarządu z pełnienia tej funkcji. W myśl zaś jej art. 1 ust. 2 w zakresie nie uregulowany ustawą do własności lokali stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, a zatem także co do zarządu. Zdaniem Sądu kwestię tę należy rozstrzygnąć, stosując per analogiam art. 746§ 2 kodeksu cywilnego. W zasadzie w doktrynie przyjmuje się, że do stosunku członkostwa w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej stosować należy przepisy dotyczące umowy zlecenia, tj. art. 734 i nast. kodeksu cywilnego. Zrzeczenie się członkostwa w zarządzie wymaga zatem wypowiedzenia, a to może być dokonane w każdym czasie, jest czynnością jednostronną, skuteczną z chwilą powzięcia o niej wiadomości przez zarząd (art. 61 kc). Rezygnacja członka zarządu wywołuje przy tym skutek z chwilą podjęcia. Zatem uchwała  części w której odwołuje tych członków zarządu jest niezgodna z przepisami prawa i jako taka w tej części na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o własności lokali powinna zostać uchylona. Skoro członkowie zarządu zrezygnowali ze sprawowanej funkcji to niezgodne z prawem są także postanowienia uchwały, w myśl których sprawozdanie finansowe oraz rozliczenia podatkowe wspólnoty mieszkaniowej miałby podpisać po ich sporządzeniu zarząd działający w roku, objętym tymi dokumentami. Zgodnie bowiem z art. 30 ust. 1 ustawy o własności lokali to zarząd zobowiązany jest do składania rocznego sprawozdania ze swej działalności, a skoro tak to sprawozdanie to nie może być podpisane przez osoby, które w chwili jego składania nie pełnią już funkcji członków zarządu. Przepis ten ma charakter bezwzględnie obowiązujący, a zatem zasady reprezentacji wspólnoty mieszkaniowej nie mogą być modyfikowane w drodze jej uchwał.

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 18.06.2014 roku sygn. akt. I C 316/13

Sprzedaż alkoholu we wspólnocie mieszkaniowej

Przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie przewidują wymogu załączenia do wniosku o udzielenie zezwolenia na sprzedaż alkoholu zgody spólnoty mieszkaniowej w sytuacji, gdy punkt sprzedaży ma być zlokalizowany w budynku, w którym znajdują się wyłącznie lokale usługowe. Właściciele lokali nie mogą podejmować żadnych uchwał, które ingerowałyby w prawa odrębnej własności lokali, a zatem uchwała wspólnoty która zakazuje sprzedaży alkoholu w lokalu podlega uchyleniu – uznał Sąd Okręgowy we Wrocławiu.

W sprawie powodowie wnieśli o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej właścicieli lokali w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż alkoholu na terenie nieruchomości. Sąd Okręgowy uznał, żepowództwo o uchylenie uchwały jest zasadne. W ocenie Sądu powodowie słusznie zarzucili, że zaskarżona uchwała narusza ich uzasadniony interes oraz jest sprzeczna z prawem i to zarówno z przepisami rangi ustawowej, jak i przepisami prawa miejscowego. Obawy wspólnoty, związane z istnieniem jednego wejścia do budynku, w którym w jednym z lokali sprzedawany będzie alkohol, i w którym swoją siedzibę mają także lokale o innym profilu działalności, nie mogą uzasadniać podjęcia uchwały naruszającej prawo własności powodów. W jaki sposób i którędy się do danego lokalu wchodzi nie ma żadnego znaczenia w sytuacji, gdyby sprzedaż alkoholu naruszała przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi lub uchwały rady miejskiej. Przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nie przewidują wymogu załączenia do wniosku o udzielenie zezwolenia na sprzedaż alkoholu zgody właściciela, użytkownika, zarządcy czy administratora budynku w sytuacji, gdy punkt sprzedaży ma być zlokalizowany w budynku, w którym znajdują się wyłącznie lokale usługowe (użytkowe). Dlatego tez w rozpoznawanej sprawie powodowie nie musieli uzyskać zgody wspólnoty na sprzedaż w swoim lokalu napojów alkoholowych. Zaskarżona uchwała narusza zarówno prawo własności powodów oraz prawo do prowadzenia przez nich działalności gospodarczej zgodnej z przeznaczeniem posiadanego lokalu, jak również interes powodów w rozumieniu art. 25 ust. 1 ustawy, który stanowi kategorię obiektywną, ocenianą m.in. w świetle zasad współżycia społecznego. Zgodnie z ugruntowanym w tym zakresie stanowiskiem Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych, właściciele lokali nie mogą podejmować żadnych uchwał, które ingerowałyby w prawa odrębnej własności lokali. Taki zaś charakter ma bez wątpienia zaskarżona uchwała dotycząca zakazu sprzedaży alkoholu na terenie nieruchomości. W ocenie Sądu wspomniany zakaz pozostaje w sprzeczności z bezwzględnie obowiązującymi przepisami art. 12 i 13 ustawy o własności lokali oraz art. 140 k.c. i 144 k.c. Na marginesie należy wskazać, że cel, na jaki powodowie przeznaczyli swój lokal, jest zgodny z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.                                      

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 03.06.2014 roku sygn.akt I C 393/13

 

Balkony z pewnością zwiększają funkcjonalność i atrakcyjność mieszkań. Często na rozwiązanie, jakim są podwieszane balkony, decydują się mieszkańcy blokowisk z wielkiej płyty. Jednak do montażu... więcej »

Komentarze

(1)
pablicio | 27.08.2014, 09:24
Pytanie odnośnie rezygnacji z funkcji członka zarządu. Czy przyjęcie uchwały odwołującej członka zarządu który wcześniej sam zrezygnował jest w takim razie konieczne czy nie? Czy nie lepiej dla Wspólnoty aby taka uchwała została podjęta?
Dodatkowo mam pytanie, czy inni członkowie zarządu wspólnoty mogą wypowiedzieć członkostwo w zarządzie innemu członkowi zarządu?
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Jak łatwo naprawić dach pokryty papą? »

Masz problem z odczytem wodomierzy u lokatorów?

naprawa dachu papą odczyt liczników wody
Czy można naprawić mniejsze i większe defekty dachu bez korzystania z usług specjalistycznej ekipy? Czy też konieczna będzie wymiana całego... czytam więcej »

Jak ciężko jest zrobić spis liczników zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Możemy na szczęście sobie pomóc, dzięki czemu znacznie przyśpieszymy czas ... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »

Dlaczego warto wiedzieć więcej o zarządzaniu nieruchomościami »

Ile kosztuje ocieplenie stropodachu bloku lub wieżowca?

Studia dla zarządców Ocieplenie stropodachu
Zarządzanie nieruchomościami ma charakter interdyscyplinarny. Doradztwo, planowanie i nadzorowanie to tylko niektóre ... Czytam więcej »

Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej... chcę wiedzieć ile to kosztuje»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Jak zapewnić ciepłe grzejniki mieszkańcom?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Spadek ciśnienia wody w instalacji wodnej - co zrobić?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywamy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu budynku? »

ubezpieczenie budynku

Bardzo istotne i jednocześnie problematyczne jest ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia. Z prostego powodu – niedoszacowanie może skutkować (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
9/2019

Aktualny numer:

Administrator 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowelizacja Ustawy o własności lokali
  • - Winda pod nadzorem
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 10682|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10254|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl