CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?» ‎
http://a001.administrator24.info/weber-hydroizolacje-bitumiczne/▲
Po zimie na dachach płaskich pokrytych papą mogą się pojawić widoczne pęknięcia, rysy czy pęcherze powietrza. Czy można naprawić mniejsze i większe...
Kategorie: naprawa dachu, dachy płaskie, powłoka uszczelniająca weber, papa dachowa, punktowa naprawa dachu

Co nowego w Orzecznictwie? Kompleksowa czy punktowa wymiana instalacji | Przymusowa likwidacja wspólnoty i powrót do spółdzielni

Paweł Puch  |  Administrator 10/2014  |  09.09.2014  |  1
Cotygodniowy, aktualny przegląd orzecznictwa (cz. 186), a w nim o sposobie wymiany instalacji oraz o przymusowej likwidacji wspólnoty i powrocie do spółdzielni.
Cotygodniowy, aktualny przegląd orzecznictwa (cz. 186), a w nim o sposobie wymiany instalacji oraz o przymusowej likwidacji wspólnoty i powrocie do spółdzielni.

Cotygodniowy, aktualny przegląd orzecznictwa (cz. 186), a w nim o sposobie wymiany instalacji oraz o przymusowej likwidacji wspólnoty i powrocie do spółdzielni.

Kompleksowa czy punktowa wymiana instalacji

Wymiana całej kilkudziesięcioletniej instalacji wodnej i kanalizacyjnej zamiast jej punktowej naprawy jest w pełni uzasadniona zarówno pod względem technicznym, jak i kosztowym.

Częściowe naprawy nie rozwiązują problemu, tylko go odsuwają w czasie. Można łączyć nowe elementy ze starymi, jednakże lepsza jest wymiana wszystkich elementów na nowe – uznał Sąd Okręgowy w Łodzi.

W pozwie jeden z właścicieli wniósł o uchylenie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczego w przedmiocie wymiany pionów instalacji kanalizacyjnej i zimnej wody w budynku gdyż jego zdaniem jest on zbędny.

Sąd ustalił, że stan techniczny instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku wskazuje, że po około 40 latach użytkowania orurowanie instalacji jest wyeksploatowane adekwatnie do wieku.

Przecieki w miejscach przejścia pionów przez stropy świadczą o licznych ogniskach korozji i rozszczelnieniach. Wprawdzie rury żeliwne zamontowane w budynku są w stanie wytrzymać ponad 100 lat, jednak mogą one ulec wcześniejszemu zniszczeniu. Te rury, które były zakładane w okresie powojennym, są zdecydowanie gorsze i w granicach 50 lat zaczynają się z nimi poważne problemy.

Zobacz też: Odłączenie wspólnoty od spółdzielni mieszkaniowej

Wykorzystanie modernizacji instalacji wody ciepłej do jednoczesnej wymiany pionów wody i kanalizacji jest w pełni uzasadnione zarówno pod względem technicznym, jak i kosztowym. Częściowe naprawy nie rozwiążą problemu, tylko go odsuną w czasie, wcześniej, czy później i tak będzie zachodziła potrzeba wymiany rur.

Można łączyć nowe elementy ze starymi, jednakże lepsza jest wymiana wszystkich elementów na nowe. Każda wymiana kanalizacji na nową jest korzystna. Natomiast propozycje, aby dokonać jedynie punktowych wymian rurociągów w miejscach ewidentnych uszkodzeń, jest propozycją nieuzasadnioną.

Koszty takich napraw będą wysokie, a roboty i tak spowodują uciążliwość dla lokatorów. Wymiana pionów w całym wieloklatkowym budynku zdaniem sądu przyniesie wymierne efekty dla wszystkich mieszkańców przy znacznej minimalizacji kosztów. Zatem zdaniem Sądu Okręgowego powództwo jako nie zasadne podlegało oddaleniu.

Zgodnie z art. 25 ust 1 ustawy o własności lokali każdy członek wspólnoty mieszkaniowej może zaskarżyć do sądu uchwałę wspólnoty, jeżeli jego zdaniem uchwała jest niezgodna z przepisami prawa lub umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu, albo narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy.

Sąd nie dopatrzył się jednak w zaskarżonej uchwale jej sprzeczności z prawem, naruszenia zasady prawidłowego zarządu nieruchomością wspólną i nie uznał jej za godzącą w interesy współwłaścicieli lokali. Zarzut powoda naruszenia zasad prawidłowego zarządzania nieruchomością oraz jego interesów nie zasługuje na uwzględnienie.

O naruszeniu przez uchwałę interesów właściciela lokalu lub naruszenia zasad prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną możemy mówić, jeżeli uchwała jest z osobistego lub gospodarczego punktu widzenia dla skarżącego niekorzystna, ewentualnie ma na celu pokrzywdzenie członka wspólnoty.

Uchwała mająca na celu pokrzywdzenie członka wspólnoty oznacza wadliwe działanie zebrania właścicieli lokali prowadzące do uzyskania przez określonych członków lub grupę członków korzyści kosztem innego członka lub członków.

Przeczytaj: Co nowego w Orzecznictwie? Zasady wyboru oferty przez wspólnotę | Zasady podziału do korzystania

Uchwała zebrania właścicieli lokali może być uznana za krzywdzącą wówczas, gdy cel pokrzywdzenia istniał w czasie podejmowania uchwały, jak i wtedy, gdy treść uchwały spowodowała, że jej wykonanie doprowadziło do pokrzywdzenia właściciela lokalu.

Możliwość zaskarżenia uchwały, gdy narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną, koresponduje z głównym celem funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych i celem samej ustawy, jakim jest wspólne utrzymanie nieruchomości w należytym (dobrym) stanie.

Ponieważ celowi temu służy prawidłowe zarządzanie nieruchomością, poprzez wprowadzenie możliwości zaskarżenia uchwały z powodu naruszenia zasad prawidłowego zarządu, ustawodawca umożliwia każdemu z właścicieli dyscyplinowanie pozostałych właścicieli lokali, gdyby postanowili oni zaniechać czynności koniecznych do utrzymania nieruchomości w dobrym stanie technicznym albo postanowili wstrzymać się od ponoszenia niezbędnych kosztów itp.

Naruszenie interesu właściciela lokalu w rozumieniu art. 25 ust. 1 ustawy stanowi kategorię obiektywną, ocenianą m.in. w świetle zasad współżycia społecznego.

Nie może być przyczyną uchylenia uchwały okoliczność, że jeden z członków wspólnoty ponosi większe koszty niż dotychczas, trzeba jeszcze wykazać, że ponoszone do tej pory koszty były wystarczające dla celów utrzymania wspólnej nieruchomości, zaś koszty wynikające ze skarżonej uchwały są wygórowane w stosunku do potrzeb wspólnoty.

Zdaniem Sądu wymiana pionów w całym wieloklatkowym budynku przyniesie wymierne efekty dla wszystkich mieszkańców przy znacznej minimalizacji kosztów. Podkreślić należy, że remont ten miał zostać wykonany ze zgromadzonych już zaliczek i zaciągniętego przez stronę pozwaną kredytu na wykonie remontu. Natomiast spłacenie kredytu nie wiązało się z podniesieniem przez wspólnotę zaliczek na fundusz remontowy.

Dokonanie jedynie punktowych wymian rurociągów w miejscach ewidentnych uszkodzeń jest nieuzasadnione pod względem ekonomicznym i technicznym. Koszty takich napraw będą bowiem wysokie, a roboty i tak spowodują uciążliwość dla lokatorów podczas jednego, jak i drugiego remontu.

Niechęć powoda i niektórych mieszkańców budynku do wymiany rur nie może sankcjonować takiego stanu rzeczy, że członkowie wspólnoty, w mieszkaniach których dochodzi do awarii kanalizacyjnych, będą w dalszym ciągu obawiać się powtórnych zalań, zapychania się zlewów, sedesów, wybijania wody w kuchniach, łazienkach. 

Mając na uwadze powyższe rozważania, Sąd uznał, że podjęcie zaskarżonej uchwały obiektywnie nie godzi w zasadę dobrego zarządzania nieruchomością, ani w uzasadniony interes powoda.

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 11.04.2014 roku sygn.akt II C 577/12

Czytaj dalej: Przymusowa likwidacja wspólnoty i powrót do spółdzielni

Komentarze

(1)
eugeniusz | 11.09.2014, 18:39
Szanowni Państwo!
Serdecznie polecam w przedmiotowej sprawie przeprowadzić kasację. Można nawet spróbować ogłosić krajową zbiórkę na jej przeprowadzenie. Mamy bowiem do czynienia z orzeczeniem, które nie wypada oceniać, ale które nie sposób zrozumieć. Zwłaszcza, gdy podejdziemy do tematyki historycznie i konstytucyjnie.
Oto, własność mieszkania, jako odrębna nieruchomość powstała na podstawie prawnej przepisów najwcześniej istniejących (1 stycznia 1995r.). Następnie, w roku 1997 weszła w życie Konstytucja z normą własności art. 64. Potem (24 kwietnia 2001r.) wchodzi do obiegu prawnego ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych (USM), która nie dość, że wprowadza istotne zmiany w stosunkach osób fizycznych i prawnych, to w pierwotnej wersji istotnie różni się, w tym zakresie, od obecnej. Pierwotny tekst USM realnie zrównywał pozycję wzajemną tych osób, a potem stopniowo odchodził od tej zrównoważnej pozycji.
Sytuacja jest taka: Kodeks Cywilny reguluje stosunki między osobami fizycznymi a osobami prawnymi, ale nic nie mówi o jednostkach prawnych nie mających osobowości prawnej, choć są to także są podmioty prawa cywilnego.
Równocześnie, oczywistym jest (zasada), że prawo cywilne reguluje stosunki społeczne o charakterze majątkowym, a więc przede wszystkim stosunki własnościowe w najszerszym tego słowa znaczeniu oraz stosunki o charakterze niemajątkowym, chociaż te są najczęściej ściśle związane z tymi pierwszymi związane.
Wskaźnikiem na cywilnoprawny charakter stosunku prawnego jest zasada równości stron (ZRS), która oznacza, że żadna ze stron, niezależnie od tego, czy jest osobą fizyczną, czy też osobą prawną, nie jest podporządkowana drugiej stronie.
Jak wiemy, czym innym są stosunki administracyjno-prawne, czy finansowe, gdzie o równości stron trudno jest z reguły mówić, gdyż obowiązuje tutaj zasada, że jedna strona jest podporządkowana drugiej.
Wkraczamy zatem w obszar „stosunku prawnego” choć tej definicji nie ma.
Mamy jednak Zasady Prawa Cywilnego (ZPC).
Po pierwsze: zasada autonomii podmiotów stosunków cywilnoprawnych (podmioty będące stronami są równorzędne, mają swobodę kształtowania treści stosunku prawnego („swobodne umowy”), z jedynym praktycznie warunkiem, aby treści lub cele tego nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie, lub zasadom współżycia społecznego.
Coż mamy w aktualnej, acz nieprawomocnej, sytuacji?
Bajzel prawny, spowodowany rozbieżnym orzecznictwem I i II instancji.
Demolkę prawa cywilnego, bo właściciel lokalu, z pozycji „autonomicznej” spada poniżej praw przypisanych mu Kodeksem jako ustawą wyższego rzędu.
Obrazę wymiaru sprawiedliwości, poprzez wkroczenie orzecznictwa Sądów powszechnych, w wymiar „administracyjno-finansowy”…
Myślę jednak, że to zaledwie początek „debaty” nad ewidentnym PROBLEMEM…
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Jak zyskać zaufanie mieszkańców spółdzielni i obniżyć koszty ciepła o 10%?

Wzroszt cen za ogrzewanieDzięki inicjatywom mieszkańców spółdzielni temat wzrostu cen ciepła nie schodzi z pierwszych stron gazet. Opłaty za ciepło rosną z roku na rok i dla niektórych rodzin stały się... Czytam więcej »


Ogrzewanie podłogowe - ile to kosztuje?

Zainteresowanie pożyczką termomodernizacyjną Alior Banku coraz większe...

ogrzewanie podłogowe termomodernizacja
Dla zdecydowanej większości użytkowników grzejniki kojarzą się z białą plamą widniejącą pod oknem. Taki obowiązywał dotychczas standard. Obecnie inwestorzy dążą do tego, by ten stały w naszej strefie klimatycznej element wyposażenia był jak najmniej widoczny... czytam więcej »

Wśród pożyczkobiorców przeważają wspólnoty mieszkaniowe. Do tej pory wszystkie złożone wnioski uzyskały finansowanie. Zaletami  ... czytam więcej»


Segregujesz odpady? Dzięki temu możesz wygrać cenne nagrody »

Segregowanie odpadówZobacz, co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie i powalczyć o cenne nagrody... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Wytrzymałe i estetyczne donice na osiedla - które wybrać?

Pożar budynku Donice z betonu architektonicznego
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Zobacz właściwości róźnych składników z których wykonane są donice betonowe charakteryzujące się przede wszystkim trwałością i wyglądem... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
12/2019

Aktualny numer:

Administrator 12/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Inwestycje w spółdzielniach mieszkaniowych – debata
  • - Wieczyste na własność – w orzecznictwie
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17987|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11265|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10838|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl