CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Co nowego w Orzecznictwie? Kompleksowa czy punktowa wymiana instalacji | Przymusowa likwidacja wspólnoty i powrót do spółdzielni

Paweł Puch  |  Administrator 10/2014  |  09.09.2014  |  1
Cotygodniowy, aktualny przegląd orzecznictwa (cz. 186), a w nim o sposobie wymiany instalacji oraz o przymusowej likwidacji wspólnoty i powrocie do spółdzielni.
Cotygodniowy, aktualny przegląd orzecznictwa (cz. 186), a w nim o sposobie wymiany instalacji oraz o przymusowej likwidacji wspólnoty i powrocie do spółdzielni.

Cotygodniowy, aktualny przegląd orzecznictwa (cz. 186), a w nim o sposobie wymiany instalacji oraz o przymusowej likwidacji wspólnoty i powrocie do spółdzielni.

Kompleksowa czy punktowa wymiana instalacji

Wymiana całej kilkudziesięcioletniej instalacji wodnej i kanalizacyjnej zamiast jej punktowej naprawy jest w pełni uzasadniona zarówno pod względem technicznym, jak i kosztowym.

Częściowe naprawy nie rozwiązują problemu, tylko go odsuwają w czasie. Można łączyć nowe elementy ze starymi, jednakże lepsza jest wymiana wszystkich elementów na nowe – uznał Sąd Okręgowy w Łodzi.

W pozwie jeden z właścicieli wniósł o uchylenie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczego w przedmiocie wymiany pionów instalacji kanalizacyjnej i zimnej wody w budynku gdyż jego zdaniem jest on zbędny.

Sąd ustalił, że stan techniczny instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku wskazuje, że po około 40 latach użytkowania orurowanie instalacji jest wyeksploatowane adekwatnie do wieku.

Przecieki w miejscach przejścia pionów przez stropy świadczą o licznych ogniskach korozji i rozszczelnieniach. Wprawdzie rury żeliwne zamontowane w budynku są w stanie wytrzymać ponad 100 lat, jednak mogą one ulec wcześniejszemu zniszczeniu. Te rury, które były zakładane w okresie powojennym, są zdecydowanie gorsze i w granicach 50 lat zaczynają się z nimi poważne problemy.

Zobacz też: Odłączenie wspólnoty od spółdzielni mieszkaniowej

Wykorzystanie modernizacji instalacji wody ciepłej do jednoczesnej wymiany pionów wody i kanalizacji jest w pełni uzasadnione zarówno pod względem technicznym, jak i kosztowym. Częściowe naprawy nie rozwiążą problemu, tylko go odsuną w czasie, wcześniej, czy później i tak będzie zachodziła potrzeba wymiany rur.

Można łączyć nowe elementy ze starymi, jednakże lepsza jest wymiana wszystkich elementów na nowe. Każda wymiana kanalizacji na nową jest korzystna. Natomiast propozycje, aby dokonać jedynie punktowych wymian rurociągów w miejscach ewidentnych uszkodzeń, jest propozycją nieuzasadnioną.

Koszty takich napraw będą wysokie, a roboty i tak spowodują uciążliwość dla lokatorów. Wymiana pionów w całym wieloklatkowym budynku zdaniem sądu przyniesie wymierne efekty dla wszystkich mieszkańców przy znacznej minimalizacji kosztów. Zatem zdaniem Sądu Okręgowego powództwo jako nie zasadne podlegało oddaleniu.

Zgodnie z art. 25 ust 1 ustawy o własności lokali każdy członek wspólnoty mieszkaniowej może zaskarżyć do sądu uchwałę wspólnoty, jeżeli jego zdaniem uchwała jest niezgodna z przepisami prawa lub umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu, albo narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy.

Sąd nie dopatrzył się jednak w zaskarżonej uchwale jej sprzeczności z prawem, naruszenia zasady prawidłowego zarządu nieruchomością wspólną i nie uznał jej za godzącą w interesy współwłaścicieli lokali. Zarzut powoda naruszenia zasad prawidłowego zarządzania nieruchomością oraz jego interesów nie zasługuje na uwzględnienie.

O naruszeniu przez uchwałę interesów właściciela lokalu lub naruszenia zasad prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną możemy mówić, jeżeli uchwała jest z osobistego lub gospodarczego punktu widzenia dla skarżącego niekorzystna, ewentualnie ma na celu pokrzywdzenie członka wspólnoty.

Uchwała mająca na celu pokrzywdzenie członka wspólnoty oznacza wadliwe działanie zebrania właścicieli lokali prowadzące do uzyskania przez określonych członków lub grupę członków korzyści kosztem innego członka lub członków.

Przeczytaj: Co nowego w Orzecznictwie? Zasady wyboru oferty przez wspólnotę | Zasady podziału do korzystania

Uchwała zebrania właścicieli lokali może być uznana za krzywdzącą wówczas, gdy cel pokrzywdzenia istniał w czasie podejmowania uchwały, jak i wtedy, gdy treść uchwały spowodowała, że jej wykonanie doprowadziło do pokrzywdzenia właściciela lokalu.

Możliwość zaskarżenia uchwały, gdy narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną, koresponduje z głównym celem funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych i celem samej ustawy, jakim jest wspólne utrzymanie nieruchomości w należytym (dobrym) stanie.

Ponieważ celowi temu służy prawidłowe zarządzanie nieruchomością, poprzez wprowadzenie możliwości zaskarżenia uchwały z powodu naruszenia zasad prawidłowego zarządu, ustawodawca umożliwia każdemu z właścicieli dyscyplinowanie pozostałych właścicieli lokali, gdyby postanowili oni zaniechać czynności koniecznych do utrzymania nieruchomości w dobrym stanie technicznym albo postanowili wstrzymać się od ponoszenia niezbędnych kosztów itp.

Naruszenie interesu właściciela lokalu w rozumieniu art. 25 ust. 1 ustawy stanowi kategorię obiektywną, ocenianą m.in. w świetle zasad współżycia społecznego.

Nie może być przyczyną uchylenia uchwały okoliczność, że jeden z członków wspólnoty ponosi większe koszty niż dotychczas, trzeba jeszcze wykazać, że ponoszone do tej pory koszty były wystarczające dla celów utrzymania wspólnej nieruchomości, zaś koszty wynikające ze skarżonej uchwały są wygórowane w stosunku do potrzeb wspólnoty.

Zdaniem Sądu wymiana pionów w całym wieloklatkowym budynku przyniesie wymierne efekty dla wszystkich mieszkańców przy znacznej minimalizacji kosztów. Podkreślić należy, że remont ten miał zostać wykonany ze zgromadzonych już zaliczek i zaciągniętego przez stronę pozwaną kredytu na wykonie remontu. Natomiast spłacenie kredytu nie wiązało się z podniesieniem przez wspólnotę zaliczek na fundusz remontowy.

Dokonanie jedynie punktowych wymian rurociągów w miejscach ewidentnych uszkodzeń jest nieuzasadnione pod względem ekonomicznym i technicznym. Koszty takich napraw będą bowiem wysokie, a roboty i tak spowodują uciążliwość dla lokatorów podczas jednego, jak i drugiego remontu.

Niechęć powoda i niektórych mieszkańców budynku do wymiany rur nie może sankcjonować takiego stanu rzeczy, że członkowie wspólnoty, w mieszkaniach których dochodzi do awarii kanalizacyjnych, będą w dalszym ciągu obawiać się powtórnych zalań, zapychania się zlewów, sedesów, wybijania wody w kuchniach, łazienkach. 

Mając na uwadze powyższe rozważania, Sąd uznał, że podjęcie zaskarżonej uchwały obiektywnie nie godzi w zasadę dobrego zarządzania nieruchomością, ani w uzasadniony interes powoda.

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 11.04.2014 roku sygn.akt II C 577/12

Czytaj dalej: Przymusowa likwidacja wspólnoty i powrót do spółdzielni

Komentarze

(1)
eugeniusz | 11.09.2014, 18:39
Szanowni Państwo!
Serdecznie polecam w przedmiotowej sprawie przeprowadzić kasację. Można nawet spróbować ogłosić krajową zbiórkę na jej przeprowadzenie. Mamy bowiem do czynienia z orzeczeniem, które nie wypada oceniać, ale które nie sposób zrozumieć. Zwłaszcza, gdy podejdziemy do tematyki historycznie i konstytucyjnie.
Oto, własność mieszkania, jako odrębna nieruchomość powstała na podstawie prawnej przepisów najwcześniej istniejących (1 stycznia 1995r.). Następnie, w roku 1997 weszła w życie Konstytucja z normą własności art. 64. Potem (24 kwietnia 2001r.) wchodzi do obiegu prawnego ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych (USM), która nie dość, że wprowadza istotne zmiany w stosunkach osób fizycznych i prawnych, to w pierwotnej wersji istotnie różni się, w tym zakresie, od obecnej. Pierwotny tekst USM realnie zrównywał pozycję wzajemną tych osób, a potem stopniowo odchodził od tej zrównoważnej pozycji.
Sytuacja jest taka: Kodeks Cywilny reguluje stosunki między osobami fizycznymi a osobami prawnymi, ale nic nie mówi o jednostkach prawnych nie mających osobowości prawnej, choć są to także są podmioty prawa cywilnego.
Równocześnie, oczywistym jest (zasada), że prawo cywilne reguluje stosunki społeczne o charakterze majątkowym, a więc przede wszystkim stosunki własnościowe w najszerszym tego słowa znaczeniu oraz stosunki o charakterze niemajątkowym, chociaż te są najczęściej ściśle związane z tymi pierwszymi związane.
Wskaźnikiem na cywilnoprawny charakter stosunku prawnego jest zasada równości stron (ZRS), która oznacza, że żadna ze stron, niezależnie od tego, czy jest osobą fizyczną, czy też osobą prawną, nie jest podporządkowana drugiej stronie.
Jak wiemy, czym innym są stosunki administracyjno-prawne, czy finansowe, gdzie o równości stron trudno jest z reguły mówić, gdyż obowiązuje tutaj zasada, że jedna strona jest podporządkowana drugiej.
Wkraczamy zatem w obszar „stosunku prawnego” choć tej definicji nie ma.
Mamy jednak Zasady Prawa Cywilnego (ZPC).
Po pierwsze: zasada autonomii podmiotów stosunków cywilnoprawnych (podmioty będące stronami są równorzędne, mają swobodę kształtowania treści stosunku prawnego („swobodne umowy”), z jedynym praktycznie warunkiem, aby treści lub cele tego nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie, lub zasadom współżycia społecznego.
Coż mamy w aktualnej, acz nieprawomocnej, sytuacji?
Bajzel prawny, spowodowany rozbieżnym orzecznictwem I i II instancji.
Demolkę prawa cywilnego, bo właściciel lokalu, z pozycji „autonomicznej” spada poniżej praw przypisanych mu Kodeksem jako ustawą wyższego rzędu.
Obrazę wymiaru sprawiedliwości, poprzez wkroczenie orzecznictwa Sądów powszechnych, w wymiar „administracyjno-finansowy”…
Myślę jednak, że to zaledwie początek „debaty” nad ewidentnym PROBLEMEM…
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Jak łatwo naprawić dach pokryty papą? »

Masz problem z odczytem wodomierzy u lokatorów?

naprawa dachu papą odczyt liczników wody
Czy można naprawić mniejsze i większe defekty dachu bez korzystania z usług specjalistycznej ekipy? Czy też konieczna będzie wymiana całego... czytam więcej »

Jak ciężko jest zrobić spis liczników zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Możemy na szczęście sobie pomóc, dzięki czemu znacznie przyśpieszymy czas ... czytam więcej»


Dowiedz się, jak poprawnie montować styropian?»

Montaż styropianu - jak to zrobić poprawnie Zamawiając usługę, mamy nadzieję, że zostanie ona wykonana poprawnie, jednak za słowami ... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Czy urzędy muszą odbierać e-faktury?

jak obniżyć rachunki za prąd Urząedy czy muszą przyjmować e-faktury
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Przyjmowanie elektronicznych faktur w administracji staje się faktem. Jak polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z elektronicznego fakturowania w kontaktach z administracją? Czym jest rządowa Platforma... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »

Dlaczego warto wiedzieć więcej o zarządzaniu nieruchomościami »

Jak usunąć nieprzyjemny zapach ze studzienek kanalizacyjnych?

Studia dla zarządców Nieprzyjemny zapach z kanalizacji
Zarządzanie nieruchomościami ma charakter interdyscyplinarny. Doradztwo, planowanie i nadzorowanie to tylko niektóre ... Czytam więcej »

Neprzyjemne zapachy wydobywające się ze studzienek kanalizacyjnych to problem nie tylko starych dzielnic, lecz często również nowo budowanych osiedli, które podłączane są do istniejącej infrastruktury... czytam więcej»


Naprawa uszkodzonej elewacji - zobacz sprawdzone sposoby? »

Naprawa uszkodzonej elewacjiJeśli Twoja elewacja osypuje się lub pyli, oznacza to, że następuje początkowa faza spadku wytrzymałości ocieplenia. By zapobiec jej postępowaniu, należy zespoić i wzmocnić (...) ... Czytam więcej »

Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Jakie wyposażenie osiedlowego placu zabaw wybrać?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
Plac zabaw na osiedlu Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Wraz z pierwszymi promieniami słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze ... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Jak skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Indywiudalna temperatura dla każdego emitera ciepła Ogrzewanie gazem plynnym
Termostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu właściwa temperatura! ... chcę wiedzieć » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Termomodernizacja nieruchomości - zobacz najnowsze rozwiązania»
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Poznaj i wybierz kompleksowe rozwiązania ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
7-8/2019

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Gospodarowanie ciepłem
  • - Rachunek strat
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17085|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10655|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10228|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl