CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Przypominamy: Wilo wyszło z inicjatywą nieodpłatnego usuwania awarii w zakresie urządzeń Wilo w szpitalach? ‎
http://a001.administrator24.info/wilo-pomoc-szpitalom▲
Na początku wybuchu epidemii pisaliśmy o akcji Wilo „#pomagamszpitalom”, dzisiaj chcemy pochwalić to przedsięwzięcie, bo niewątpliwie można mówić o...
Kategorie: pompy, hydrofory, koronawirus, epidemia, ogrzewanie, podwyższanie ciśnienia wody

KE wzywa kolejne państwa do wypełnienia zobowiązań w dziedzinie środowiska

r ex  |  03.10.2014  |  1
KE wzywa kolejne państwa do wypełnienia zobowiązań w dziedzinie środowiska
KE wzywa kolejne państwa do wypełnienia zobowiązań w dziedzinie środowiska
rex

Komisja Europejska (KE) podjęła decyzję w sprawie „uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego” w dziedzinie ochrony środowiska. Jeżeli państwo członkowskie nie usunie uchybień w określonym terminie, KE może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, co grozi wysoką grzywną. 

Finlandia musi zaktualizować przepisy dot. dyrektywy wodnej

Komisja Europejska wezwała Finlandię do dostosowania przepisów krajowych do ramowej dyrektywy wodnej w celu poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Uznano, że naruszenie ma miejsce od wielu lat i choć w 2011 roku Finlandia przyjęła nową ustawę dotyczącą wody, braki techniczne występują zarówno na kontynencie, jak i na Wyspach Alandzkich.

Przeczytaj: Ochrona środowiska ważna dla mieszkańców UE

Wskazano, ze zgodnie z dyrektywą, aby zapobiegać pogarszaniu się stanu wód, państwa członkowskie muszą opracować programy działań, które mają być uaktualniane zgodnie z planami gospodarowania wodami w dorzeczu wymaganymi przez prawodawstwo. Komisja uważa, że stan wód może się pogorszyć w związku z harmonogramem aktualizacji zaproponowanym przez Finlandię.

KE jest również zdania, że Wyspy Alandzkie powinny wprowadzić przepisy na wypadek pogorszenia się stanu wód w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak powodzie. Jeżeli Finlandia nie udzieli odpowiedzi w terminie dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Łotwa nieprawidłowo wdrożyła dyrektywę w sprawie odpadów

Do Łotwy skierowano „uzasadnioną opinię” dotycząca nieprawidłowego wdrożenia do prawa krajowego dyrektywy ramowej w sprawie odpadów. Komisja przesłała 18 października 2013 roku wezwanie do usunięcia uchybienia.

Mimo iż wiele początkowych kwestii zostało już rozwiązanych, według KE wciąż występują niedociągnięcia. Dotyczą one głównie częściowego lub nieprawidłowego wdrożenia wymogów w odniesieniu do produktów ubocznych, zniesienia statusu odpadu i gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.

Chociaż Łotwa przyznała, że istnieją niedociągnięcia, dotychczas nie wprowadzono środków naprawczych - podkreślono w Brukseli. W związku z tym Komisja przesyła „uzasadnioną opinię” przyznającą Łotwie dwa miesiące na podjęcie działań. Jeżeli do tego nie dojdzie, organ wykonawczy Wspólnoty może przekazać sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Portugalia i Rumunia robią za mało w sprawie zanieczyszczenia powietrza

Według Komisji Europejskiej Portugalia nie chroni swoich obywateli przed zanieczyszczeniem pyłem zawieszonym (PM10). Podkreślono, że cząstki pyłu PM10, emitowane głównie przez przemysł, pojazdy i domowe systemy grzewcze, mogą powodować astmę, schorzenia układu krążenia, nowotwory płuc i przedwczesną śmierć.

KE przypomniała, że zgodnie z unijnym prawem państwa członkowskie muszą ograniczyć narażenie obywateli na te cząstki. Tymczasem według najnowszych sprawozdań za rok 2012, od 2005 r. „obywatele w niektórych dzielnicach Lizbony, Porto, Aveiro/Ílhavo i Estarreji są stale lub prawie stale narażeni na niezdrowe poziomy PM10”.

Zobacz też: Czym są odnawialne źródła energii – nowa kampania Fundacji BOŚ

Komisja uważa, że od 2005 r. powinny obowiązywać środki ochrony zdrowia obywateli, w związku z czym zwraca się do Portugalii „o podjęcie przyszłościowych, szybkich i skutecznych działań, by okres niezgodności był jak najkrótszy”. Najnowsze  działanie w postaci „uzasadnionej opinii” jest następstwem wezwania do usunięcia uchybienia przesłanego w listopadzie 2013 r.

W listopadzie 2012 roku Trybunał Sprawiedliwości UE wydał już niekorzystne dla Portugalii orzeczenie dotyczące nadmiernie wysokich poziomów stężenia pyłu PM10 w Lizbonie i Porto w latach 2005–2007. Jeśli Portugalia nie podejmie odpowiednich działań, Komisja może po raz drugi wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE oraz wnioskować o ewentualnie nałożenie kar pieniężnych.

Nowe Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania. Poradnik. Przepisy z komentarzen i 170 rysunkami. Wydanie 10. uaktualnione i rozszerzone. Dodatek specjalistyczny "Efektywność energetyczna w budownictwie"
SPIS TREŚCI »
CZYTAJ OPIS »

Taki sam zarzut sformułowano wobec Rumunii. Wskazano, że według najnowszych sprawozdań za rok 2012, od 2007 r. obywatele Bukaresztu, Braszowa i Jassy są prawie stale narażeni na niezdrowe poziomy PM10. KE uważa, że w celu ochrony zdrowia obywateli środki takie powinny obowiązywać od 2007 r., dlatego zwróciła się do Rumunii o podjęcie przyszłościowych, szybkich i skutecznych działań, by okres niezgodności był jak najkrótszy.

Najnowsze działanie, w postaci dodatkowej uzasadnionej opinii, jest następstwem wezwania do usunięcia uchybienia przesłanego w lutym 2013 roku. Jeżeli Rumunia nie podejmie odpowiednich działań, Komisja może skierować tę sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Wlk. Brytania musi zmienić przepisy w sprawie składowania rtęci

Komisja Europejska ponagliła Wlk. Brytanię do pełnego wdrożenia zmian do unijnych przepisów dotyczących składowania rtęci metalicznej uznanej za odpady zgodnie z prawem krajowym (dyrektywa 2011/97/UE).

Po przeanalizowaniu zmian wprowadzonych do obowiązujących w Zjednoczonym Królestwie przepisów dotyczących uwarunkowań środowiskowych (Environmental Permitting Regulations) oraz obowiązujących w Szkocji przepisów dotyczących składowisk (Landfill Regulations) KE „nie jest przekonana”, że zmiana unijnego prawodawstwa w odniesieniu do składowania rtęci została wyraźnie i wystarczająco odzwierciedlona w wymienionych przepisach.

Warto przeczytać: Polska redukuje emisję dwutlenku węgla

Zmiana ta dotyczy wymagań technicznych w odniesieniu do czasowego składowania rtęci metalicznej – pierwiastka, który jest wysoce toksyczny dla ludzi, ekosystemów i dzikiej przyrody. Przesłana zostaje zatem „uzasadniona opinia”, a jeśli Zjednoczone Królestwo nie podejmie odpowiednich działań w terminie dwóch miesięcy, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE – poinformowano w Brukseli.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jaki piec (kocioł) gazowy wybrać? »

kociol gazowy kondensacyjny w kuchniWłaśnie jesteś na etapie wyboru kotła do budynku lub domu i im więcej czytasz tym mniej wiesz? Poznaj kotły kondensacyjne. Oszczędność i... Czytam więcej »


Rozwiązania, które pomogą Ci utrzymać porządek wokół nieruchomości»

Porządek wokół nieruchomościSprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... Czytam więcej »


Jak bez kucia ścian naprawić i przeprowadzić renowację rur kanalizacyjnych? »

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnoszenia ciśnienia wody »

pęknięta rura w ścianie poradnik doboru pomp
Można się domyślać, że bezinwazyjna naprawa oznacza takie działanie, które nie narusza struktury i funkcjonowania badanego obiektu. To oznacza, że w przypadku... Chcę wiedzieć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy place zabaw wracają? Zobacz, jak rozbudować plac zabaw na osiedlu! »

Place zabaw na osiedluPlac zabaw to ważny punkt osiedla, szczególnie ważny dla najmłodszych mieszkańców i ich rodziców. Tutaj zawiązują się przyjaźnie, toczą się rywalizacje, powstają nowe historie i... Czytam więcej »


Co postawić zamiast wiaty śmietnikowej?

Wiaty śmietnikoweBiorąc pod uwagę aspekty estetyczne – wiaty pozostawiają wiele do życzenia, widok przepełnionych i brudnych śmietników budzi odrazę... Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Dobudowa windy w bloku - ile to kosztuje?

pompy cieplne Brak windy w budynku
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Z powodzeniem sprawdzają się w budynkach mieszkalnych, hotelach, obiektach publicznych, budynkach przemysłowych i sportowych. Wszystkie "windy" od udźwigu... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Dezynfekcja termiczna instalacji - co zastosować i jak zabezpieczyć instalację wodną?

Czym wyczyścić części wspólne i elewację nieruchomości? »

dezynfekcja wody w instalacji Czyszczenie części wspólnych
Często mówimy „woda to życie”, ale woda w pewnych warunkach może również nieść ze sobą niebezpieczeństwo dla naszego zdrowia... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do utrzymania porządku wokół i wewnątrz elewacji to połowa sukcesu. Do tego dochodzi wydajność, energooszczędność i... chcę wiedzieć więcej»


Jak wykorzystać energię cieplną przyrody?

Pompy ciepła ogrzewanie z naturąEnergia odnawialna jest bezpłatnym i niewyczerpalnym źródłem energii, a pompy ciepła są wspaniałym rozwiązaniem, by je efektywnie wykorzystywać. W ten sposób można być nie tylko bardziej niezależnym, ale także... zobacz, jakie rozwiązanie wybrać  »


Kotły gazowe - jakie wybrać i na co zwrócić uwagę?

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Ciepła woda użytkowa odczyt liczników wody

Gazowe kotły kondensacyjne to wysokiej klasy urządzenia przeznaczone zarówno do instalacji c.o. jak i do przygotowania c.w.u. Kotły te nadają się zarówno do... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


System detekcji gazów w garażach i parkingach podziemnych »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Detektory gazów w garażach Program dla zarzadcy
Garaże są narażone nie tylko na pożary, ale też na wzrost stężenia substancji szkodliwych ze spalin oraz wycieki paliwa gazowego... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Oto sposób na monitoring budynku lub osiedla?
Gdzie ubiegać się o pożyczkę termomodernizacyjną? »
monitoring osiedla i budynku pożyczka termomodernizacyjna
Czy obecnie ochrona jest skuteczna? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Z jednej strony w sektorze ochrony pracuje więcej ludzi niż w policji, wojsku i straży miejskiej razem... czytam więcej » Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków... zobacz przewidywane koszty pożyczki»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Zabezpieczenie garażu przed czadem i gazem LPG »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
parkingi wielopoziomowe Sprzątanie po psie
Nowoczesne budynki o wysokim standardzie to obiekty z wbudowanymi garażami. Ze względu na konieczność zapewnienia ich odpowiedniej wentylacji, co jest regulowane w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych... czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
6/2020

Aktualny numer:

Administrator 6/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Rozliczanie fundusz remontowego
  • - Przeglądy techniczne po nowemu
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY numer "Administrator i Menedżer Nieruchomości"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Wyświetleń: 12536|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11691|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl