CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

KE wzywa kolejne państwa do wypełnienia zobowiązań w dziedzinie środowiska

r ex  |  03.10.2014  |  1
KE wzywa kolejne państwa do wypełnienia zobowiązań w dziedzinie środowiska
KE wzywa kolejne państwa do wypełnienia zobowiązań w dziedzinie środowiska
rex

Komisja Europejska (KE) podjęła decyzję w sprawie „uchybień zobowiązaniom państwa członkowskiego” w dziedzinie ochrony środowiska. Jeżeli państwo członkowskie nie usunie uchybień w określonym terminie, KE może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, co grozi wysoką grzywną. 

Finlandia musi zaktualizować przepisy dot. dyrektywy wodnej

Komisja Europejska wezwała Finlandię do dostosowania przepisów krajowych do ramowej dyrektywy wodnej w celu poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Uznano, że naruszenie ma miejsce od wielu lat i choć w 2011 roku Finlandia przyjęła nową ustawę dotyczącą wody, braki techniczne występują zarówno na kontynencie, jak i na Wyspach Alandzkich.

Przeczytaj: Ochrona środowiska ważna dla mieszkańców UE

Wskazano, ze zgodnie z dyrektywą, aby zapobiegać pogarszaniu się stanu wód, państwa członkowskie muszą opracować programy działań, które mają być uaktualniane zgodnie z planami gospodarowania wodami w dorzeczu wymaganymi przez prawodawstwo. Komisja uważa, że stan wód może się pogorszyć w związku z harmonogramem aktualizacji zaproponowanym przez Finlandię.

KE jest również zdania, że Wyspy Alandzkie powinny wprowadzić przepisy na wypadek pogorszenia się stanu wód w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń, takich jak powodzie. Jeżeli Finlandia nie udzieli odpowiedzi w terminie dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Łotwa nieprawidłowo wdrożyła dyrektywę w sprawie odpadów

Do Łotwy skierowano „uzasadnioną opinię” dotycząca nieprawidłowego wdrożenia do prawa krajowego dyrektywy ramowej w sprawie odpadów. Komisja przesłała 18 października 2013 roku wezwanie do usunięcia uchybienia.

Mimo iż wiele początkowych kwestii zostało już rozwiązanych, według KE wciąż występują niedociągnięcia. Dotyczą one głównie częściowego lub nieprawidłowego wdrożenia wymogów w odniesieniu do produktów ubocznych, zniesienia statusu odpadu i gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.

Chociaż Łotwa przyznała, że istnieją niedociągnięcia, dotychczas nie wprowadzono środków naprawczych - podkreślono w Brukseli. W związku z tym Komisja przesyła „uzasadnioną opinię” przyznającą Łotwie dwa miesiące na podjęcie działań. Jeżeli do tego nie dojdzie, organ wykonawczy Wspólnoty może przekazać sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Portugalia i Rumunia robią za mało w sprawie zanieczyszczenia powietrza

Według Komisji Europejskiej Portugalia nie chroni swoich obywateli przed zanieczyszczeniem pyłem zawieszonym (PM10). Podkreślono, że cząstki pyłu PM10, emitowane głównie przez przemysł, pojazdy i domowe systemy grzewcze, mogą powodować astmę, schorzenia układu krążenia, nowotwory płuc i przedwczesną śmierć.

KE przypomniała, że zgodnie z unijnym prawem państwa członkowskie muszą ograniczyć narażenie obywateli na te cząstki. Tymczasem według najnowszych sprawozdań za rok 2012, od 2005 r. „obywatele w niektórych dzielnicach Lizbony, Porto, Aveiro/Ílhavo i Estarreji są stale lub prawie stale narażeni na niezdrowe poziomy PM10”.

Zobacz też: Czym są odnawialne źródła energii – nowa kampania Fundacji BOŚ

Komisja uważa, że od 2005 r. powinny obowiązywać środki ochrony zdrowia obywateli, w związku z czym zwraca się do Portugalii „o podjęcie przyszłościowych, szybkich i skutecznych działań, by okres niezgodności był jak najkrótszy”. Najnowsze  działanie w postaci „uzasadnionej opinii” jest następstwem wezwania do usunięcia uchybienia przesłanego w listopadzie 2013 r.

W listopadzie 2012 roku Trybunał Sprawiedliwości UE wydał już niekorzystne dla Portugalii orzeczenie dotyczące nadmiernie wysokich poziomów stężenia pyłu PM10 w Lizbonie i Porto w latach 2005–2007. Jeśli Portugalia nie podejmie odpowiednich działań, Komisja może po raz drugi wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE oraz wnioskować o ewentualnie nałożenie kar pieniężnych.

Nowe Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania. Poradnik. Przepisy z komentarzen i 170 rysunkami. Wydanie 10. uaktualnione i rozszerzone. Dodatek specjalistyczny "Efektywność energetyczna w budownictwie"
SPIS TREŚCI »
CZYTAJ OPIS »

Taki sam zarzut sformułowano wobec Rumunii. Wskazano, że według najnowszych sprawozdań za rok 2012, od 2007 r. obywatele Bukaresztu, Braszowa i Jassy są prawie stale narażeni na niezdrowe poziomy PM10. KE uważa, że w celu ochrony zdrowia obywateli środki takie powinny obowiązywać od 2007 r., dlatego zwróciła się do Rumunii o podjęcie przyszłościowych, szybkich i skutecznych działań, by okres niezgodności był jak najkrótszy.

Najnowsze działanie, w postaci dodatkowej uzasadnionej opinii, jest następstwem wezwania do usunięcia uchybienia przesłanego w lutym 2013 roku. Jeżeli Rumunia nie podejmie odpowiednich działań, Komisja może skierować tę sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Wlk. Brytania musi zmienić przepisy w sprawie składowania rtęci

Komisja Europejska ponagliła Wlk. Brytanię do pełnego wdrożenia zmian do unijnych przepisów dotyczących składowania rtęci metalicznej uznanej za odpady zgodnie z prawem krajowym (dyrektywa 2011/97/UE).

Po przeanalizowaniu zmian wprowadzonych do obowiązujących w Zjednoczonym Królestwie przepisów dotyczących uwarunkowań środowiskowych (Environmental Permitting Regulations) oraz obowiązujących w Szkocji przepisów dotyczących składowisk (Landfill Regulations) KE „nie jest przekonana”, że zmiana unijnego prawodawstwa w odniesieniu do składowania rtęci została wyraźnie i wystarczająco odzwierciedlona w wymienionych przepisach.

Warto przeczytać: Polska redukuje emisję dwutlenku węgla

Zmiana ta dotyczy wymagań technicznych w odniesieniu do czasowego składowania rtęci metalicznej – pierwiastka, który jest wysoce toksyczny dla ludzi, ekosystemów i dzikiej przyrody. Przesłana zostaje zatem „uzasadniona opinia”, a jeśli Zjednoczone Królestwo nie podejmie odpowiednich działań w terminie dwóch miesięcy, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE – poinformowano w Brukseli.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Przegląd budynku - pobierz bezpłatnie gotową dokumentację »

prawo budowlaneProtokół kontroli kanałów spalinowych, protokół odbioru robót przy odstąpieniu od umowy, uniwersalny protokół przekazania nieruchomości, protokół kontroli obowiązkowej po zakończonej budowie lub... Chcę pobrać »


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Zamów bezpłatną wizytę konsultanta i osusz swój dom lub budynek ▼

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Wystarczy, że zostawisz do siebie kontakt, a Konsultant skontaktuje się z Tobą. Podczas kontaktu zostanie ustalony dogodny dla Ciebie termin nieodpłatnego badania zawilgocenia obiektu. W trakcie tej wizyty dowiesz się... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Zima i obowiązki zarządcy odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Głowice i zawory termostatyczne - jakie wybrać?
Czy wiesz, że możesz monitorować i sterować zestawami do podnoszenia ciśnienia wody»
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Spadek ciśnienia wody w instalacji wodnej - co zrobić?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu budynku? »

ubezpieczenie budynku

Bardzo istotne i jednocześnie problematyczne jest ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia. Z prostego powodu – niedoszacowanie może skutkować (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
9/2019

Aktualny numer:

Administrator 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowelizacja Ustawy o własności lokali
  • - Winda pod nadzorem
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 10803|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10378|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl