CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Instalacje wodociągowe, ogrzewcze i gazowe na paliwo gazowe, chłodnicze, klimatyzacyjne, gazów medycznych oraz próżni wykonane z rur miedzianych i stopów miedzi. Wytyczne stosowania i projektowania

Podręcznik adresowany do projektantów, inspektorów nadzoru budowlanego oraz instalatorów zawiera szereg informacji dotyczących instalacji wodociągowych, ogrzewczych i gazowych na paliwo gazowe, chłodnicze, klimatyzacyjne, gazów medycznych oraz próżni wykonanych z rur miedzianych i stopów miedzi.

Przedstawia podstawowe przepisy w zakresie projektowania, specyfiki miedzi jako materiału na szeroką gamę instalacji, zasady wyboru miedzi jako materiału na różnego typu instalacje oraz warunki łączenia z innymi materiałami.

Opisuje wymagania jakie musza spełniać rury i łączniki miedziane takie jak wymagania ogólne, skład chemiczny miedzi, wymiary, jakość powierzchni , ich oznaczenia oraz sposoby pakowania.

Podręcznik zawiera podstawowe dane dotyczące projektowania instalacji z rur miedzianych takich jak instalacje wodociągowe, ogrzewcze, gazowe, klimatyzacyjne i chłodnicze, gazów medycznych i próżni oraz solarnych. Podręcznik opisuje  metody łączenia rur miedzianych za pomocą lutowania kapilarnego, zaciskania, zaprasowywania i skręcania. Opisana jest także cienkościenna rura miedziana z trwale zespoloną osłoną z tworzywa sztucznego oraz jej zastosowanie w ogrzewaniu powierzchniowym oraz system rur i łączników ze stopów miedzi do wysokociśnieniowych zastosowań.

Instalacje wodociągowe, ogrzewcze i gazowe na paliwo gazowe, chłodnicze, klimatyzacyjne, gazów medycznych oraz próżni wykonane z rur miedzianych i stopów miedzi. Wytyczne stosowania i projektowania, rok wydania: 2013, wydanie pierwsze, ilość stron: 92, format: 21x30 cm, oprawa: miękka
SPRAWDŹ CENĘ »
PRZEJDŹ
DO KSIĘGARNI »

Spis treści:

1 Informacje ogólne / 5
1.1 Zakres wytycznych / 5
1.2 Podstawowe przepisy w zakresie zasad projektowania / 5
1.3 Specyfika miedzi jako materiału instalacji wodnych i gazowych na paliwa gazowe / 6
1.3.1 Wprowadzenie / 6
1.3.2 Zasady wyboru miedzi jako materiału instalacji wodociągowych / 6
1.3.3 Zasady wyboru miedzi materiału instalacji ogrzewczych / 7
1.3.4 Zasady wyboru miedzi jako materiału instalacji gazowych na paliwa gazowe / 7
1.3.5 Warunki łączenia z innymi materiałami / 8

2 Wymagania dla elementów instalacji wodociągowych, ogrzewczych i gazowych na paliwa gazowe, wykonywanych z miedzi / 9
2.1 Wymagania ogólne / 9
2.2 Wymagania dla rur miedzianych / 10
2.2.1 Wymagania ogólne / 10
2.2.2 Skład chemiczny miedzi / 10
2.2.3 Wymiary / 10
2.2.4 Jakość powierzchni / 12
2.2.5 Oznaczanie rur miedzianych / 12
2.2.6 Pakowanie, magazynowanie rur / 13
2.2.7 Rury z powłoką cynową / 13
2.2.8 Cienkościenne rury miedziane z trwale zespoloną osłoną z tworzywa sztucznego / 13
2.3 Wymagania dla otulin rur miedzianych / 13
2.4 Wymagania dla łączników do rur miedzianych / 14
2.4.1 Wymagania ogólne / 14
2.4.2 Wymagania materiałowe / 15
2.4.3 Stan powierzchni / 16
2.4.4 Znakowanie / 16
2.4.5 Łączniki do lutowania kapilarnego / 16
2.4.6 Łączniki zaciskowe / 17
2.4.7 Łączniki z końcówkami gwintowanymi / 19
2.4.8 Pakowanie, przechowywanie, transport / 21
2.4.8.1 Pakowanie / 21
2.4.8.2 Przechowywanie / 21
2.4.8.3 Transport / 21
2.5 Spoiwa / 21
2.5.1 Luty do połączeń rur miedzianych / 21
2.5.2 Pomocnicze materiały do spawania / 22

3 Podstawowe dane do projektowania instalacji z rur miedzianych / 22
3.1 Wytrzymałość na ciśnienie / 22
3.2 Prowadzenie przewodów / 23
3.3 Armatura i inne elementy instalacji / 24
3.3.1 Stosowana armatura / 24
3.3.2 Opory miejscowe / 25
3.4 Wydłużenia cieplne, kompensacja / 28
3.4.1 Wydłużenia cieplne / 28
3.4.2 Kompensacja / 30
3.4.2.1 Uwagi ogólne / 30
3.4.2.2 Kompensacja naturalna / 30
3.4.2.3 Elementy kompensujące / 31
3.4.2.3.1 Kompensatory U-kształtowe / 31
3.4.2.3.2 Kompensatory osiowe / 34
3.5 Straty ciepła (izolacja) / 36
3.6 Zalecane prędkości przepływu / 37
3.7 Podpory, uchwyty / 37

4  Instalacje wodociągowe / 39
4.1 Zasady wyboru systemu instalacyjnego / 39
4.2 Wymiarowanie przewodów / 40
4.2.1 Straty ciśnienia / 41
4.2.2 Przepływ obliczeniowy / 44
4.3 Prowadzenie przewodów / 45
4.4 Kompensacja / 45
4.5 Armatura / 46
4.6 Zapobieganie rozwojowi bakterii legionella. Zalecenia projektowe i eksploatacyjne / 46
4.7 Odbiór instalacji i przekazanie do eksploatacji / 46

5  Instalacje ogrzewcze / 46
5.1 Projektowanie instalacji ogrzewczych / 46
5.2 Instalacje grzejnikowe / 46
5.2.1 Systemy instalacji / 46
5.2.1.1 Budynki wielorodzinne / 46
5.2.1.2 Budynki jednorodzinne / 47
5.3 Parametry hydrauliczne / 48
5.3.1 Wymiarowanie przewodów / 48
5.4 Dobór pomp obiegowych / 48
5.5 Prowadzenie przewodów / 48
5.6 Kompensacja / 48
5.7 Grzejniki / 51
5.8 Stosowana armatura / 51
5.9 Ogrzewanie podłogowe / 51
5.9.1 Rury miedziane w osłonie do ogrzewania płaszczyznowego / 51

6 Instalacje gazowe na paliwa gazowe / 52
6.1 Wymagania ogólne / 52
6.2 Obliczanie instalacji gazowej na paliwo gazowe, z miedzi / 52
6.2.1 Wyznaczenie zapotrzebowania gazu / 52
6.2.2 Straty ciśnienia / 54
6.2.2.1 Jednostkowe straty liniowe (R) / 54
6.2.2.2 Miejscowe straty ciśnienia (Z) / 54
6.2.2.3 Odzysk (strata) ciśnienia dla odcinków pionowych instalacji / 59
6.2.2.4 Sprawdzenie dopuszczalnego spadku ciśnienia w instalacji / 59
6.3 Armatura odcinająca / 61
6.4 Prowadzenie przewodów / 62
6.5 Kompensacja / 62
6.6 Przeprowadzenie odbioru i przekazanie do eksploatacji / 62
6.6.1 Przygotowanie do odbioru / 62
6.6.2 Kontrola zgodności wykonania / 62
6.6.3 Kontrola jakości wykonania / 63
6.6.4 Kontrola szczelności przewodów / 63
6.6.5 Uruchamianie instalacji gazowej / 63
6.6.6 Zasady bhp i ppoż. / 64
6.7 Wymagania eksploatacyjne / 64

7 Rury miedziane do instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych / 64
7.1 System rur i łączników ze stopów miedzi do wysokociśnieniowych zastosowań / 64

8 Rury miedziane do instalacji medycznych i próżni / 64
9 Rury miedziane do instalacji solarnych / 64    
10 Piśmiennictwo   

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Ogrzewanie podłogowe - ile to kosztuje?

Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne?

ogrzewanie podłogowe urządzenia grzewcze
Dla zdecydowanej większości użytkowników grzejniki kojarzą się z białą plamą widniejącą pod oknem. Taki obowiązywał dotychczas standard. Obecnie inwestorzy dążą do tego, by ten stały w naszej strefie klimatycznej element wyposażenia był jak najmniej widoczny... czytam więcej »

Chcesz aby koszty eksploatacyjne ogrzewania były niższe o ok. 50% niż w przypadku ogrzewania gazem ziemnym i aż 70% niż w przypadku ... czytam więcej»


Jakie pompy ciepła i kotły wybrać do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Gaz dla wspólnotCzy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
11/2019

Aktualny numer:

Administrator 11/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Odpowiedzialność za szkody "chodnikowe"
  • - Split payment – co nowego?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 17704|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11051|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10631|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl