• Kto odpowiada za długi wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej?
  • Prawo właścicieli lokali do zaskarżania uchwał
  • Jak usunąć mostki termiczne na ścianach budynku?  Ogranicz straty ciepła!
  • Spółdzielcy z problemami w procesie przekształcania użytkowania
  • Styropian Austrotherm – 10 powodów, dlaczego warto

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Kto odpowiada za długi wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej?

20.02.2019
1
Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe można uznać za podmioty, które prowadzą racjonalną politykę finansową. Jednak nie można wykluczyć negatywnych wyjątków, w których polityka ta jest zachwiana, a nawet poważnie zaburzona. Kłopoty finansowe wspólnoty mieszkaniowej albo...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Prawo właścicieli lokali do zaskarżania uchwał

Nowy rok to okres wzmożonego przygotowania wspólnot mieszkaniowych do przyjęcia planów gospodarczych na rok 2019 oraz opracowywania sprawozdań finansowych i rozrachunków za rok 2018 w celu ich zatwierdzenia. Z mocy prawa, tj. Ustawy o własności lokali, zadanie to wykonują...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Jak usunąć mostki termiczne na ścianach budynku? Ogranicz straty ciepła!

27.09.2018
2
Mostek termiczny określany jest jako miejsce newralgiczne. Nie bez przyczyny właśnie tak, ponieważ to on naraża budynek na spore straty ciepła. A to oznacza nie tylko szkody finansowe w postaci wyższych rachunków za ogrzewanie, lecz także negatywne oddziaływanie na konstrukcję...
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Spółdzielcy z problemami w procesie przekształcania użytkowania

28.02.2019
Okazuje się, że nie każdy w Polsce może skorzystać z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność. „Rzeczpospolita” pisze, że może to dotyczyć nawet tysięcy osób.
Czytaj całość

Polecane Artykuły (zarządzanie)

Styropian Austrotherm – 10 powodów, dlaczego warto

Oszczędności, szybki zwrot z inwestycji, wysoki komfort cieplny, trwały i odporny produkt – to tylko jedne z wielu korzyści wynikających z zastosowania styropianu Austrotherm. Dlaczego jeszcze warto?
Czytaj całość

CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2017

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Czy płyty styropianowe na elewację budynku to dobry pomysł? » ‎
www.administrator24.info/artykul/id10731,jak-nakladac-klej-do-styropianu-plyty-styropianowe-na-elewacje
Płyty styropianowe, aby spełniły swoje funkcje wymagają odpowiedniego montażu. Nie bez znaczenia jest...
Kategorie: jakość styropianu, styropian, klej do styropianu elewacyjnego,

Chciałbym doczekać Ministerstwa Budownictwa

Z Michałem Staszewskim – prezesem Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości – rozmawia Helena Śpiewak
Helena Śpiewak  |  Administrator 9/2014  |  23.10.2014
Chciałbym doczekać Ministerstwa Budownictwa – rozmowa z Michałem Staszewskim – prezesem Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości
Chciałbym doczekać Ministerstwa Budownictwa – rozmowa z Michałem Staszewskim – prezesem Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości

Jakie są cele i sukcesy Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości?

Helena Śpiewak: W rubryce zawód wpisuje Pan...

Michał Staszewski: Ceramik budowlany. Moje nieszczęście życiowe wynika z tego, że jestem ceramikiem.

HŚ: To chyba przeznaczenie…

MS: To nie jest, wie Pani, przeznaczenie. Mój znajomy, stary ceramik, twierdził, że dwa najgorsze przemysły w Polsce to wikliniarstwo i drugi od końca właśnie ceramika. Ceramika budowlana ma już 800 lat i ogromne tradycje, ale wcześniej było to raczej rękodzieło i rzemieślnicy, a nie przemysł. Oj, wiele się musiało zmienić… Dzisiaj mamy niesamowite fabryki, w pełni zautomatyzowane!

HŚ: Jak został Pan ceramikiem?

MS: Z przypadku. Co prawda z wykształcenia jestem właśnie ceramikiem, ale liczyłem, że będę pracował w porcelanie. Ceramika to nie tylko ceramika budowlana, ale właśnie też porcelana, materiały ogniotrwałe, dachówki. Natomiast ja reprezentuję ceglarstwo, które dziś ładnie się nazywa ceramiką budowlaną, ale zawsze było to ceglarstwo, cegielnie, cegły, itd.

Pyta Pani, jak zostałem ceglarzem? Jestem Wielkopolaninem, ale akurat tu w Plecewicach, miałem kolegę. Powstawał tu, jeden z największych zakładów ceramicznych w Polsce. W planach miała to być jedna z największych dachówczarni w Europie! Po szkole (pomaturalna Szkoła Techniczna w Krotoszynie) byłem wtedy na stażu w zakładzie w Kaliszu, gdzie była dachówka, a tu potrzebowali człowieka, który by się trochę na tym znał.

Okazało się, że dachówka w Plecewicach nie wyszła, bo tu są iły warwowe (glina), które mają większą nasiąkliwość niż inne surowce. Dla dachówki była ona zbyt duża. A ja zostałem! Zaczynałem od kierownika produkcji, miałem wtedy 25 lat, awansowałem na zastępcę kierownika zakładu i na kierownika.

Po przekształceniach organizacyjno-gospodarczych (w wyniku których powstało Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej) zostałem dyrektorem zakładu, w końcu prezesem. Firmą kierowałem 35 lat! Mogę powiedzieć, że te ogromne ilości gliny, które zostały w tym czasie wybrane, to moja zasługa!

HŚ: A jak został Pan prezesem Konfederacji?

MS: Przez prawie cały czas pracuję społecznie. Wszystko zaczęło się w latach 90., kiedy to pojawiły się nowe możliwości w tym zakresie. I tak 20 lat temu powstał Związek Pracodawców Ceramiki Budowlanej. Byłem jednym z założycieli. Uznaliśmy, że w grupie łatwiej będzie nam korzystać z rynku, a rynkowi z nas, oraz że w ten sposób będziemy mogli oddziaływać na władzę ustawodawczą i wykonawczą.

Aby mieć większą siłę oddziaływania, rok później założyliśmy jeszcze większą organizację, czyli Konfederację Budownictwa i Nieruchomości, w skład której weszły już stowarzyszenia i z branży budowlanej i z nieruchomości. Prezesem Konfederacji jestem od 10 lat.

HŚ: Jest teraz moda na styl wodzowski, tak jest w rządzie, w partiach. Jak jest u Pana? Też tak?

MS: Nie. Absolutnie nie. W tego typu strukturach nie można sobie pozwolić na wodzostwo. Tu muszą być wzajemne relacje między stowarzyszeniami. Każdy realizuje własne zadania i… się dogadujemy.

A Konfederacja jest raczej  zewnętrzną platformą. W wielu kwestiach reprezentuję Konfederację na zewnątrz, np. w sejmie, w komisjach. W komisji ds. budownictwa lobbowaliśmy ostatnio na rzecz budownictwa energooszczędnego, niskoemisyjnego. Konfederacja uczestniczyła też aktywnie w takich grupach lobbingowych jak Forum CO2 czy Forum Odbiorców Energii i Gazu. Inna moja rola w Konfederacji to mediator – równoważę nastroje między różnymi grupami interesów.

Np. producenci materiałów budowlanych, takich jak ceramika, nie zawsze mają po drodze z izolacją. ZPCB zależy, aby wyprodukować jak najwięcej materiałów ściennych, a oni chcą wyprodukować jak najwięcej wełny mineralnej. Ale wtedy wyeliminują nas z rynku. W takiej sytuacji szukam wyjścia…

HŚ: Jest Pan prezesem, jeśli dobrze liczę, już trzecią kadencję. To sukces!

MS: Nie, nie. Z wyboru jestem dwie kadencje, wcześniejsze dwa lata zastępowałem koleżankę, która zrezygnowała z funkcji prezesa. Miała dosyć. To zresztą jedna z ciekawszych postaci w budownictwie, Barbara Widelska, która pracowała kiedyś jeszcze z min. Aleksandrem Paszyńskim i była przyzwyczajona do innych zachowań. Gdy razem pracują i młodzi, i starsi, robi się wojna. Zderzają się też zachowania: nowe i te poprzednie.

HŚ: I kto u Pana w tej wojnie wygrywa?

MS: Wie pani, chyba jest remis. Staram się, żeby zwyciężał kompromis.

HŚ: Pana największe sukcesy zawodowe i porażki to...

MS: Jeżeli chodzi o sukcesy, to jest ich niewiele, gdy patrzę z perspektywy 20-lecia. Nie udało nam się stworzyć jednolitej grupy w zakresie ochrony interesów sektorów budownictwa i nieruchomości. Jest ok. 80 stowarzyszeń i każde próbuje być w czołówce i walczyć tylko o swoje. Dla władzy to układ bardzo korzystny, bo wybiera sobie tych, co za nią pójdą. Mamy np. jakąś ustawę, przychodzi kolejna ekipa rządząca i wydaje rozporządzenie wykonawcze do tej ustawy, bo pojawiła się grupa nacisku, która naciska w tym kierunku. I robi się poważny problem.

Nie potrafiliśmy sobie wywalczyć takiej pozycji wobec władzy, żeby jednoznacznie stawiać sprawy. Choćby przetargi. Sprawa ciągnie się od wielu lat, a jesteśmy w punkcie wyjścia: ciągle decyduje najniższa cena. To dramat, że nie potrafimy stworzyć jednej zorganizowanej grupy lobbingowej, która by miała siłę przebicia. I zgadzamy się na destrukcyjne działania kilku organizacji na szkodę całego środowiska. I to przez niezdrowe ambicje zaledwie kilku osób!

Moim sukcesem jest to, że Konfederacja jest znaną organizacją i że choć trochę liczy się z nami władza wykonawcza. Zawsze chcieliśmy, żeby było odrębne ministerstwo budownictwa! Udało się to raz, za rządów Jarosława Kaczyńskiego, ministrem budownictwa był Andrzej Aumiller. Nie chcę oceniać, czy było to rozwiązanie szczęśliwe, czy nie, ale próbowano chociaż coś dla budownictwa zrobić. Natomiast teraz w tym wielkim ministerialnym molochu, budownictwo ginie!

Za swoją największą porażkę uważam to, że Konfederacja miała na początku 17 członków, a teraz tylko siedem! Część ludzi się w ogóle wycofała. Nie wierzą, że można cokolwiek załatwić. To prawda, bronimy co najwyżej naszych interesów, a i to… nie zawsze skutecznie.

HŚ: Jaką zasadą kieruje się Pan w życiu?

MS: Zasada jest taka: ile dasz drugiemu człowiekowi, tyle od niego otrzymasz. Jak ty potraktujesz człowieka, tak i ciebie potraktują. Staram się postępować wobec ludzi uczciwie, nie prowadzę żadnych pozakulisowych gier czy gierek. Moja żona mi mówi, że jestem altruistą, a świat funkcjonuje dziś inaczej. Prawda, to stare zasady, które obowiązywały kiedyś i dziś nie bardzo pasują, ale… zasady trzeba mieć. Tak uważam i nie chcę tego zmieniać!

HŚ: Jakie ma Pan wady, które przeszkadzają w kontaktach z innymi?

MS: Na pierwszy rzut oka robię wrażenie człowieka niedostępnego, zarzuca mi się, że jestem sztywny.

HŚ: Czy to prawda?

MS: Chyba tak. Tak zostałem wychowany. W kontaktach z ludźmi zachowuję dystans. Muszę pani powiedzieć, że pracując w PCB 44 lata, na „ ty” byłem tylko z dwiema osobami. Natomiast w stowarzyszeniach obowiązują całkiem inne zasady – tu wszyscy są równi.

HŚ: A jakie ma Pan zalety?

MS: Jestem prawdomówny, otwarty. Tyle wystarczy. Gdy wymienię za dużo, zrobi się pomnik.

HŚ: Z jakimi ludźmi dobrze się Panu współpracuje? A z jakimi Panu nie po drodze?

MS: Cenię sobie przede wszystkim tych, którzy mają perspektywę życiową, którzy podchodzą do życia z chęcią zrobienia czegoś. Nie podoba mi się natomiast podejście do życia, które dominuje w młodszym pokoleniu. Wszystko im trzeba położyć na tacy, wszystko dać. Żądają, wszystko im się należy. Przeszkadza mi ta ich roszczeniowa postawa. Nie potrafię zaakceptować też cynizmu, a cynicznych zachowań jest teraz sporo.

Oczywiście to kwestia mojej osobowości. Uważam, że w każdym człowieku jest tyle samo dobra, co zła, ale każdy odbiera drugiego człowieka jako bardziej złego od siebie. Mówię o relacjach na płaszczyźnie zawodowej, społecznej itd.

HŚ: Jakie ma Pan dalsze plany?

MS: Mam swoje lata i jak najszybciej chciałbym zejść ze sceny zawodowej. Natomiast chcę wspierać środowisko poprzez działalność społeczną, z tego nie rezygnuję. Zresztą ostatnie wybory pokazały, że muszę tkwić na stanowisku, bo jeszcze się nie wyklarowały takie postaci, które chciałyby przejąć pałeczkę i dalej realizować coś w tym kształcie. Tak się składa, że…

HŚ: Nie ma kto przejąć?

MS: Nie o to chodzi. Chętni są i chętnie by przejęli, ale… Konfederacja po pewnym czasie by się rozpadła. A mnie zależy, żeby się nie rozpadła, żeby członkowie nawet wtedy gdy się rozmijają w celach, jednak szli na kompromis. Nastroje cały czas trzeba równoważyć!

Dobrze by było, żeby cała branża budowlana się skonsolidowała. Zależy to oczywiście od wielu ludzi, ale ode mnie też, bo to kwestia wspólnego frontu. Powinno nam zależeć, żeby powstało odrębne ministerstwo budownictwa, bo tylko to rozwiąże nasze problemy, obecnie nie do rozwiązania. Chciałbym doczekać powrotu Ministerstwa Budownictwa i obiecuję przyłożyć do tego rękę! To jedyna droga, aby nie tylko mówić o budownictwie, ale aby je odbudować. Potrzeba na to perspektywy nie 5–10 lat, a 30!

HŚ: Jakie ma Pan pasje pozazawodowe?

MS: Lubię zwiedzać inne kraje, fascynuje mnie poznawanie świata i ludzi. Zwiedziłem już trochę świata i dzięki temu z dystansem patrzę na to tu wszystko.

HŚ: A co Pan najbardziej lubi?

MS: Gdybym powiedział, że święty spokój, to by się nie zgadzało z tym, co tu Pani naopowiadałem. Pasjonuje mnie dyskusja z ludźmi. Nic tak nie kształtuje człowieka, jak wzajemne kontakty. Najważniejsze jest to, żeby człowiek rozmawiał z człowiekiem.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak usunąć zanieczyszczenia z instalacji wodociągowej »

Zanieczyszczenia w wodzie instalacyjnejZanieczyszczenia występujące w wodzie instalacyjnej, często o charakterze ferromagnetycznym mogą powodować następujące problemy: nieprawidłowe działanie automatycznych odpowietrzników... Czytam więcej »Urządzenia do pomiaru i regulacji ciepła w pomieszczeniach - jak oszczędzić na cieple ?

W czym może pomóc izolacja stropów i sufitów piwnic oraz garaży
Dowiedz się, ile kosztuje izolacja stropów piwnic i garaży?

Ciepło i zawór ciepła Ocieplanie garażów i piwnic
Sprawne działanie urządzeń do pomiaru i regulacji ciepła w pomieszczeniach, a także współpraca tych urządzeń jest bardzo ważną kwestią. Dlaczego? czytam dalej »

Odpowiednia izolacja stropów i sufitów piwnic oraz garaży pomoże zmniejszyć przede wszystkim zużycie ciepła. Jest również jedynym sposobem, by uporać się z zimną podłogą w pomieszczeniu nad piwnicą... Chcę wiedzieć, ile to kosztuje»Układy dystrybucji wody użytkowej i grzewczej »

Dystrybucja wodyMają za zadanie dostarczyć wodę i energię do budynków w sposób bezpieczny i optymalny. Ich jakość decyduje w dużej mierze o jakości całej instalacji (...) zobacz więcej »


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Co zrobić, by nie wymieniać rur ?

Wymiana rur w budynkuKażdego dnia w budynkach mieszkalnych wymieniane są rury, szczególnie piony wody ciepłej. Przyczyna jest zawsze ta sama: kamień ... zobacz więcej »


Jak zadbać o dobry wygląd lub renowację elewacji budynku»
Jak powstają awarie pomp i instalacji wodociągowych»
czyszcenie i renowacja elewacji Monitoring pomp i instalacji
Jednym z najważniejszych powodów, poza ekologią, jest fakt nienaruszania w trakcie czyszczenia naturalnej struktury materiału poddawanego rewitalizacji. Technologie można stosować do powierzchni z wapieni, wapieni zbitych, wszelkiego rodzaju cegły, piaskowców, a także ... czytam więcej» Udowodniono, że ponad 50% akcji awaryjnych i serwisowych można by uniknąć dzięki wcześniejszym przeglądom. Usterki są rozpoznawane odpowiednio wcześnie, zanim jeszcze dojdzie do zakłócenia produkcji, dostaw ciepła lub wody i większych uszkodzeń... czytam dalej »

10 powodów, dlaczego warto ocieplić budynek stryopianem »

10powodów dla których warto ocieplić dom styropianemOcieplenie budynku to inwestycja, która dla wielu może okazać się nie lada wyzwaniem, szczególnie w kwestii doboru odpowiednich materiałów. Inwestycja z założenia ma przynosić korzyści... czytam więcej »


Jak bezinwazyjnie i skutecznie osuszyć mury budynku?
Jak zapewnić ogrzewanie mieszkańcom tam gdzie brak sieci ciepła systemowego i gazu ziemnego? »
Osuszanie ścian budynku Brak ogrzewania w budynku
Jest kilka sposobów zwalczania wilgoci. Metoda osuszania zawilgoconych murów musi m.in. uwzględniać ich grubość oraz rodzaj materiału, z którego powstały.... czytam więcej» Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Pompy ciepła zyskują na popularności. Stosowane są zarówno w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym, jak i wielorodzinnym, a także w obiektach (...) Czytam więcej »


Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej?
Kiedy ogrzewanie pompą ciepła się opłaca?
Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej Kotły do budynków mieszkalnych
Uszkodzony i nieszczelny fragment rury kanalizacyjnej jest nie lada problemem dla zarządcy nieruchomości, zwłaszcza jeśli fragment ten przebiega w lokalu, (...) czytaj dalej »

Pompy ciepła zyskują na popularności. Stosowane są zarówno w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym, jak i wielorodzinnym, a także w obiektach (...) czytam dalej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Czy środki pieniężne zgromadzone na funduszu remontowym, a przeznaczone na nabycie przez nich własności przyległego gruntu:
ADMIREO ADMIREO Admireo to nowoczesny i funkcjonalny system do kompleksowego zarządzania nieruchomościami online. System działa w modelu SaaS i w...
1-2/2019

Aktualny numer:

Administrator 1-2/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Stawka na specjalizację? - debata
  • - Nie wystarczy prawo i technika... - wywiad
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16144|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 9765|Ocena: 1.5
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl