CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Jak pomagać wrażliwym najemcom?

Irena Scholl  |  Administrator 9/2014  |  28.10.2014
Jak pomagać wrażliwym najemcom?
Jak pomagać wrażliwym najemcom?
www.freeimages.com

Na dobrą sprawę władze m.st. Warszawy powinny być zadowolone, że likwidowanie skutków dekretu Bieruta, który znacjonalizował m.in. prywatne kamienice, wreszcie się rozkręciło.

W ręce dawnych właścicieli, a w zasadzie już ich spadkobierców, przechodzą domy mieszkalne mocno nadgryzione zębem czasu, w wielu przypadkach zabytkowe, wymagające znacznych nakładów na remonty i konserwację. Mieć z głowy taki kłopot to chyba szczęśliwe zrządzenie losu? 

Niestety, miasto nie może mieć z głowy rodzin tych lokatorów, którym przed niemal 70 laty przydzieliło kwaterunkowe mieszkania. Zwłaszcza że z czasem stały się one lokalami komunalnymi. Dziś natomiast znalazły się w rękach prywatnych, a kolejne decyzje zmieniały sytuację mieszkańców starych zasobów na coraz gorszą.

Nie jest też winą właścicieli odzyskujących wreszcie swoje dobra, że dostali je wraz z wkładką, jak się mówi w Warszawie o najemcach mieszkań państwowo-komunalno-prywatnych.

Z czego płacić rynkowy czynsz?

Starzy–nowi właściciele zachowują się różnie. W prasie i lokalnych programach TV znaleźć można reportaże o ordynarnych sposobach zatruwania życia najemcom: rujnowaniu klatek schodowych, uniemożliwianiu korzystania z mediów itp. Nie podoba się? Niech się wynoszą! Właściciel nie chce rudery, chce rozebrać dom i zyskać plac wart wiele milionów.

Nagminne jest podnoszenie czynszów, co zrozumiałe, bo prawowity właściciel to nie bogacz odczuwający potrzebę działalności charytatywnej, a człowiek przedsiębiorczy, który w wielu przypadkach musi wyremontować dom przez dziesiątki lat zaniedbywany przez miasto.

Jednak prawa rynku nie spowodują napełnienia kieszeni tej części najemców, którzy mają niskie emerytury – najniższa wynosi dziś 844,45 zł. Nawet jeśli mają oni nieco wyższe świadczenia czy zarobki, to często nie są w stanie zapłacić np. 1500 zł za dwupokojowe mieszkanie na Mokotowie, dzielnicy Warszawy stosunkowo mało zniszczonej podczas wojny, gdzie ocalało też sporo przedwojennych „młodych” domów, budowanych w latach 30. Za lokal trzypokojowy trzeba płacić miesięcznie dwa–trzy tysiące złotych.

Jak się dowiaduję od pośredników w obrocie nieruchomościami, część właścicieli sprywatyzowanych domów pobiera czynsze w wysokości zbliżonej do wysokości czynszu ustalonego w zasobie miasta. Zdecydowana większość po odzyskaniu kamienicy ustala jednak stawkę czynszu na poziomie 3% wartości odtworzeniowej lokalu, która aktualnie wynosi 14,70 zł/m².

Oznacza to, że jeśli powierzchnia lokalu wynosi 50 m², płacić za niego trzeba ponad 700 zł (a dodatkowo za media), tak więc koszt posiadania dachu nad głową to 1000–1100 zł.

Zanim sąd nakaże eksmisję

Nic dziwnego, że wraz ze wzrostem ilości reprywatyzowanych kamienic przybywa lokali, których mieszkańcy nie są w stanie płacić podwyższonego czynszu. W ogóle w Warszawie zwiększa się liczba lokatorów niepłacących za lokal mieszkalny, niezależnie od rodzaju zasobu w jakim zamieszkują (spółdzielczy, prywatny czy też miasta).

Już 4500 niepłacących ma wyroki eksmisyjne, w tym 2700 – z prawem do lokalu socjalnego. Kolejne ponad 1000 osób, którym sąd nie przyznał uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego, oczekuje na wynajęcie tymczasowego pomieszczenia.

Będę napędzała miastu nowych klientów, ale zachęcam zarządców nieruchomości i administratorów do pomagania lokatorom, którzy mają problemy z płaceniem za mieszkanie, w występowaniu o lokale socjalne.

Nikt z niepłacących nie kwapi się do objęcia pomieszczenia mniej atrakcyjnego od tego, w którym obecnie przebywa, ale postępowanie komornicze doprowadzić może do znacznie mniej przyjemnych sytuacji. Lepiej im zapobiegać, niż liczyć na to, że do eksmisji nie dojdzie. Warto przypomnieć, jakie warunki chronią lokatora przed eksmisją bez prawa do lokalu socjalnego.

Zgodnie z art. 14 ust. 4 ustawy o ochronie praw lokatora, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego sąd nie może orzec takiej eksmisji wobec: kobiety w ciąży, małoletniego niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego opiekę nad taką osobą i wspólnie z nią zamieszkałą, obłożnie chorego, emeryta i rencisty spełniających kryteria otrzymania świadczeń z pomocy społecznej, osoby mającej status bezrobotnego, osoby spełniającej przesłanki określone przez Radę Gminy w drodze uchwały – chyba że osoby te mogą zamieszkać w lokalu innym niż dotychczas używany.

Sąd może nie orzec prawa do lokalu socjalnego, jeśli lokator wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu i czyni uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku. Inny lokator lub właściciel innego lokalu w tym budynku może wytoczyć powództwo o rozwiązanie przez sąd stosunku prawnego uprawniającego do używania lokalu i nakazanie jego opróżnienia.

Sęk w tym, że w ust. 7 tegoż art. 14 napisano, że prawa do lokalu socjalnego nie mają ludzie, którzy utracili tytuł prawny do lokalu niewchodzącego w skład publicznego zasobu mieszkaniowego, z wyjątkiem tych, którzy byli uprawnieni do jego używania na podstawie stosunku prawnego nawiązanego ze spółdzielnią mieszkaniową albo TBS-em.

Mówiąc prościej, sąd z zasady nie przyzna uprawnienia do lokalu socjalnego osobom zamieszkującym w takich lokalach, nawet jeśli jest to rodzina z małoletnim dzieckiem czy kobieta w ciąży.

Stosowanie art. 7 wobec ludzi, którzy z dnia na dzień znaleźli się w lokalu niewchodzącym w skład zasobu publicznego, powoduje zamieszanie interpretacyjne i duży rozrzut w orzecznictwie sądowym. Można dojść do wniosku, że tylnymi drzwiami wprowadza się eksmisję na bruk…

Co robi miasto?

Coraz częściej właściciele odzyskanych budynków (ale nie tylko oni), występują do miasta o odszkodowanie z tytułu nieprzydzielenia lokali socjalnych niepłacącemu lokatorowi z wyrokiem eksmisyjnym. Miasto płacze i płaci, co dopinguje jego administrację do szukania i dostarczania lokali socjalnych.

Coraz powszechniej przekształcane są na nie lokale pełnowartościowe. Dodatkowym problemem jest tutaj nałożony na gminy obowiązek dostarczania tymczasowych pomieszczeń, które zwykle wynajmują one u innych właścicieli. Są to z reguły lokale o niskim standardzie.

Dawniej większą część eksmitowanych stanowili „menele”, czyli osoby nie tylko niepłacące, lecz także nieliczące się z zasadami współżycia z innymi ludźmi, zakłócające spokój sąsiadom, niszczące wspólne urządzenia.

Od kilku lat zjawisko, niestety, może dotykać i dotyka zwykłych ludzi, którzy z różnych względów nie są w stanie ponosić kosztów utrzymania mieszkania. W szczególności stanowi to problem lokatorów budynków zwracanych dawnym właścicielom, którzy z dnia na dzień otrzymują znaczne podwyżki czynszu.

Miasto stara się rozwiązywać problem długów poprzez działania profilaktyczne, mające na celu zapobieganie powstawaniu wielomiesięcznych zaległości, które w praktyce są nie do spłacenia przez zadłużonego lokatora. Dlatego też do najemców lokali komunalnych kieruje się kampanie informujące o możliwych formach pomocy, tzn. o dodatku mieszkaniowym, obniżce czynszu, pomocy OPS czy tez zamianie lokalu na lokal o niższych kosztach utrzymania.

– Staramy się prowadzić taką politykę, która nie dopuszcza do sytuacji drastycznych, przede wszystkim do bezdomności – mówi dyrektor Krettek – Pomagamy lokatorom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji materialnej, a mieszkających w budynkach zwróconych dawnym właścicielom, kierując ich do zasobów m.st. Warszawy, zanim dojdzie do eksmisji. Zaś osiągających nieco wyższe dochody – do lokali TBS-owskich z partycypacją miasta.

Już w sierpniu 2009 r. nastąpiło zwiększanie kryterium dochodowego o 30%, a jeśli jedynym stałym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta – o 60% w stosunku do pozostałych osób ubiegających się o pomoc mieszkaniową. W przypadku wygaśnięcia umowy najmu lokalu socjalnego, usytuowanego w budynku zwróconym, stworzono możliwość zakwalifikowania takiej osoby do najmu innego lokalu socjalnego lub lokalu na czas nieoznaczony.

Dzięki temu do końca lutego br. rozwiązano problem 461 najemców zamieszkujących tzw. budynki dekretowe, 170 kolejnych spraw jest już rozpatrzonych, a 72  oczekują na decyzje. Ciągle jeszcze nie widać końca całkowitego załatwienia tego trudnego problemu.

Nowe przepisy

Sytuacja wynikająca ze wzmożonej prywatyzacji przedwojennych zasobów mieszkaniowych spowodowała, że dotychczasowa pomoc nie zawsze jest wystarczająca. 5 czerwca 2014 r. Rada Warszawy jednogłośnie uchwaliła nowe zasady pomocy tzw. najemcom wrażliwym.

Do tej kategorii zaliczamy tych, którzy mieli prawo do czynszu regulowanego i zamieszkiwali w mieszkaniowym zasobie gminy, a obecnie na skutek dekretu Bieruta ich budynek został zwrócony lub nastąpi to w najbliższym czasie.

Osoby te osiągają ponadto niskie dochody, które nie pozwalają im na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie. Uchwała została opublikowana 25 czerwca w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, a 10 lipca weszła w życie.

Nowe przepisy prawa miejscowego dają „dekretowcom” szereg uprawień, umożliwiających im powrót z mieszkań obecnie należących do prywatnych właścicieli do tych znajdujących się w zasobach komunalnych. Najemca wrażliwy, którego nie stać na płacenie czynszu przekraczającego 3% wartości odtworzeniowej nieruchomości, może starać się o lokal komunalny, zanim popadnie w długi i właściciel wystąpi do sądu o jego eksmisję.

Prawo takie przysługuje osobom niepełnosprawnym, ciężko chorym, mającym trudną sytuację rodzinną, żyjącym z zasiłku socjalnego z powodu niezdolności do pracy i do samodzielnej egzystencji, a także emerytom i rencistom, których jedynym źródłem utrzymania jest takie świadczenie.

Jakie dochody upoważniają do przenosin?

Rada Miasta zwiększyła kryteria dochodowe dla ubiegających się o lokal komunalny „dekretowców” o 10%. Jest to zatem obecnie kwotowo 1891,57 zł na osobę w rodzinie wieloosobowej i 2800,91 zł w gospodarstwie jednoosobowym. W przypadku emerytów i rencistów natomiast kwoty te to – odpowiednio – 2296,90 zł i 3158,24 zł.

Administratorze, zarządco – pomóż!

System pomocy wrażliwym najemcom nie działa automatycznie – informuje dyr. Tomasz Kretek. Trzeba złożyć wniosek o lokal komunalny z zasobów gminy. Są gotowe druki wniosków, które można otrzymać w urzędach dzielnic lub znaleźć na stronie internetowej m.st. Warszawy (www.um.warszawa.pl).

Potrzebne będą też odpowiednie dokumenty, jak zaświadczenie o dochodach, zaświadczenie z Urzędu Pracy (jeśli pobiera się zasiłek dla bezrobotnych) czy zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej (w przypadku otrzymywania zasiłku).

Wykonanie tych wszystkich formalności, zwłaszcza dla osób starszych, schorowanych i mało zaradnych może być trudne, dlatego pożądana jest pomoc administratora czy zarządcy nieruchomości. Nie tylko w postaci informacji, gdzie i co należy załatwić, lecz także poprzez dostarczenie druków i wypełnienie wniosków czy ułatwienia w pozyskaniu koniecznych zaświadczeń. Warto się pofatygować, jeśli nie z potrzeby serca, to ze względów czysto praktycznych.

Pomoc wrażliwym najemcom nie musi być specjalnością Warszawy. Także inne miasta powinny szukać bardziej skutecznych sposobów dopasowywania lokali do możliwości płatniczych mieszkańców, aby wilk – właściciel – był syty i owca – najemca – cała. Chętnie o takich przedsięwzięciach napiszemy.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Są pieniądze na windy, podjazdy i likwidację barier architektonicznych »

niższa cena gazu fundusz dostepnosci
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Ponad 40 mln zł do wykorzystania na likwidację barier architektonicznych i poprawę dostępności budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami – m.in. seniorów, rodziców z dziećmi i osób z niepełnosprawnościami. Trwa nabór ... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Jak chronić budynek przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych? »

Dom bez rachunkówSkuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. Skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Produkty DuroDACH

    DuroDACH-S
    DuroDACH TOP-S
    DuroTRANS
    DuroDACH D
    DuroDACH R
    DuroFLEX
    DuroGRUNT 2K
    DuroGRUNT
    DuroTAPE
    DuroNET
    DuroFAST
    DuroLASTIK

Uszczelnianie dachu

Skuteczne uszczelnienie dachu jest zadaniem kluczowym dla zapewnienia ochrony budynku przed niszczącym działaniem warunków atmosferycznych. W naszej ofercie mamy proste i skuteczne rozwiązania dla prawie każdego rodzaju dachu, w tym pokrytych papą termozgrzewalną bądź asfaltową, gontem bitumicznym
Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
  • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 10983|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10555|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl