CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Jak łatwo naprawić dach pokryty papą?» ‎
http://a001.administrator24.info/weber-hydroizolacje-bitumiczne/▲
Po zimie na dachach płaskich pokrytych papą mogą się pojawić widoczne pęknięcia, rysy czy pęcherze powietrza. Czy można naprawić mniejsze i większe...
Kategorie: naprawa dachu, dachy płaskie, powłoka uszczelniająca weber, papa dachowa, punktowa naprawa dachu

Suche mury to niższe koszty utrzymania

Sabina Augustynowicz  |  Administrator 9/2014  |  14.11.2014

Permanentnie utrzymująca się w ścianach, stropach i posadzkach budynku wilgoć znacznie pogarsza warunki mikroklimatyczne w pomieszczeniach, podnosi koszty ich utrzymania i jest zagrożeniem dla zdrowia. Dlatego walka z nią to konieczność.

Zawilgocone mury to obniżona izolacyjność cieplna budynku i zwiększone zapotrzebowanie na ciepło, a tym samym – większe nakłady finansowe na uzyskanie temperatur zbliżonych do tych, które powinny zapewnić komfort cieplny.

Ponadto, na mokrych powierzchniach ścian łatwo osadzają się cząstki kurzu, tworzące warstwę organicznego podłoża podatnego na zainfekowanie grzybami i pleśniami. Długotrwałe przebywanie w takim środowisku może prowadzić do wielu chorób. Z powyższych powodów walka z wilgocią i jej skutkami wymaga stanowczych działań.

Metod walki z wilgocią i ochrony przed jej reemisją jest wiele, ale wybór tej właściwej należy zostawić fachowcom. Rzadko zdarza się, że wystarczy usunięcie drobnej usterki (np. oczyszczenie zapchanej rynny), częściej wykonuje się prace oparte o technologie i środki potwierdzone certyfikatami/aprobatami technicznymi.

Z inwazją czy bez?

Praktyka budowlana dysponuje wieloma metodami usuwania wilgoci z murów i ochrony przed jej reemisją. Najogólniej dzieli się je na metody naturalne i sztuczne. Te pierwsze w praktyce sprowadzają się do odkopywania fundamentów i długookresowego naturalnego osuszania odsłoniętych partii murów.

Za typowe rozwiązania klasyfikowane jako technologie bezinwazyjnego osuszania uznaje się: wietrzenie naturalne, nadające się jednak do suszenia jedynie cienkich ścian o niewielkim stopniu zawilgocenia; wietrzenie naturalne z termicznym wspomaganiem suchego powietrza oraz osuszanie wymuszone (sztuczne).

Przyspieszenie procesu wietrzenia wiąże się z zastosowaniem różnego rodzaju nagrzewnic (elektryczne, olejowe, gazowe). Sposób ten wspomaga procesy odparowywania wilgoci z powierzchni muru.

Osuszanie wymuszone (sztuczne)

Sens osuszaniu sztucznemu nadają procesy wspomagające osuszanie naturalne. Ich działanie polega na usuwaniu wilgoci z murów dzięki podwyższaniu temperatury pomieszczeń bądź muru, z jednoczesnym wymuszeniem ruchu powietrza. Mechanizm cyrkulacji wilgoci istnieje wówczas przy zastosowaniu dodatkowego sprzętu: nagrzewnic, osuszaczy absorpcyjnych, osuszaczy kondensacyjnych. Warunek ten spełniają również techniki osuszania mikrofalowego:

 • osuszanie absorpcyjne (sorpcyjne) – polega na odbieraniu wody z zawilgoconych ścian przez otaczające je suche powietrze. Woda usuwana jest na skutek dyfuzji pary wodnej, zachodzących wewnątrz ściany w kierunku powierzchni i mieszania się z powietrzem, które – cyrkulując – zasysane jest przez osuszacz zawierający absorbenty wilgoci i pary wodnej (np. higroskopijne żele silikonowe, chlorki litu).

  W dalszej kolejności urządzenie podgrzewa powietrze uwolnione od cząstek wody i wydmuchuje je z powrotem do pomieszczenia, w którym ponownie nasyca się wilgocią oddawaną przez osuszane mury. Zebrana w osuszaczu woda sukcesywnie odprowadzana zostaje poza budynek. Cykl powtarza się tak długo, aż ściany, stropy i podłogi uzyskają stan całkowitego wysuszenia. Metoda najlepsze efekty daje, gdy wilgotność względna powietrza w osuszanym pomieszczeniu spadnie poniżej 30%;
 • osuszanie kondensacyjne – w tej metodzie obniżanie względnej wilgotności powietrza w osuszanym pomieszczeniu również uzyskuje się przez wychwytywanie skroplonej pary wodnej z powietrza i wyprowadzanie jej poza budynek. Do tego celu stosuje się  tzw. osuszacze kondensacyjne, które zasysają powietrze i gwałtownie je schładzają, co umożliwia skraplanie się zawartej w nim pary wodnej, po czym odprowadzają wodę wprost do kanalizacji.

  Optymalna temperatura do stosowania tej metody to 20–25oC. Metoda sprawdza się przy wysokiej wilgotności względnej powietrza, dlatego osuszanie kondensacyjne zawsze przeprowadza się przy zamkniętych drzwiach i oknach;
 • osuszanie podczerwienią – korzysta się tu z płytowych promienników podczerwieni, które współpracują z osuszaczami kondensacyjnymi. Wiązki promieni podczerwieni wprost ogrzewają mury, bez strat wywołanych konwekcją. Spadek temperatury pobudza kapilarny transport wilgoci w kierunku ogrzewanej powierzchni, co  pozwala na odprowadzenie znacznie większej ilości wilgoci ze ściany w krótszym czasie.

  Odciągnięta ze ściany wilgoć dyfunduje, gdy tylko dostanie się do pomieszczenia. Im niższa jest bezwzględna wilgotność powietrza w pomieszczeniu, tym szybszy proces osuszania. Cyrkulacja powietrza oraz temperatura pomieszczenia powinny być dostosowane do zakresu działania osuszacza kondensatu;
 • osuszanie mikrofalowe – do osuszania służą specjalne generatory mikrofal, wyposażone w antenę tubową o ustalonym kształcie i parametrach. W ich działaniu, wykorzystuje się zamianę energii pola elektromagnetycznego w obszarze promieniowania mikrofalowego (300 MHz do 300 GHz) na energię cieplną w środowisku wilgotnym.

  Poprzez antenę umocowaną na specjalnym stojaku przy ścianie generowane są i emitowane wiązki fal, podgrzewające do wysokiej temperatury wybrany fragment muru (tzn. zewnętrzną, wierzchnią warstwę ściany wraz z wnętrzem), co powoduje intensywne parowanie zawartej w nim wody, usuwanej z pomieszczeń dzięki zapewnieniu skutecznej wentylacji. Po osuszeniu wybranej części aparatura jest przestawiana do kolejnego fragmentu zawilgoconego muru.

  Z uwagi na przepisy bhp (mikrofale są niebezpieczne dla organizmów żywych, w tym dla ludzi) oraz stopień skomplikowania robót, prace osuszeniowe przy użyciu tej metody powinny być wykonywane przez odpowiednio przeszkolone osoby. W szczególności muszą one umieć określać maksymalną dopuszczalną temperaturę dla każdego osuszanego fragmentu muru.

  Technologia ta pozwala osuszać trudno dostępne zakamarki, a nawet mury o grubości do 2,5 m. Ze względu na łatwość osiągania w materiale osuszanym temperatury powyżej +100°C, suszenie wymaga kontroli jego temperatury i stosowania ograniczonego poboru mocy;
 • osuszanie elektroosmotyczne – technologia ta oparta jest na zjawisku elektroosmozy (uporządkowanego kierunku ruchu cząsteczek wilgoci, zachodzącego pod wpływem przyłożonej różnicy potencjału elektrycznego). Odpowiednie ustawienie pola elektrycznego pozwala ukierunkować wektory procesów osmotycznych, tutaj – odwrócić ruchy cząsteczek wody w kapilarach, „zmuszając” je do migracji w kierunku ziemi, co uruchamia mechanizmy osuszania ścian.

  Do tego celu stosuje się urządzenia emitujące słabe zmienne pole elektromagnetyczne, wymuszające na drobinach wilgoci pożądaną zmianę kierunku ich migracji. Procesy osuszania przebiegają stopniowo, od wyżej położonych stref murów aż do fundamentów. Skuteczność tej metody uwarunkowana jest jednakże koniecznością występowania w murze zjawiska kapilarnego podciągania wilgoci.

  Czas osuszania budynku zależy od stanu początkowego zawilgocenia, stopnia zasolenia, grubości muru oraz rodzaju materiału i może to być od dwóch do 36 miesięcy. W praktyce urządzenie montuje się na stałe podczas normalnej eksploatacji budynku, bez względu na porę roku. Po osuszeniu urządzenie nadal działa, spełniając funkcję izolacji zarówno pionowej, jak i poziomej, oraz zapobiegając ponownemu zawilgoceniu budynku;
 • osuszanie z wykorzystaniem penetrujących materiałów hydroizolacyjnych – w niektórych przypadkach można sięgać po penetrujące materiały hydroizolacyjne (dodatki do zapraw, powłoki, cementy szybkowiążące i specjalistyczne zaprawy). Ich wspólną cechą jest właściwość osmotycznego i kapilarnego penetrowania (przenikania substancji uszczelniających) w głąb muru. Gruntowanie nimi powierzchni ścian wspomaga przebieg procesów osuszania, obniżając ich higroskopijność.

Przeprowadzone prace i badania wpłynęły na wzrost efektywności osuszania budowli z wilgoci podciąganej z gruntu.

Jakie produkty wybrać przy termomodernizacji?

Poznaj sposoby na utrzymanie porządku na osiedlu


Dostępne windy na rynku
Sposoby osuszania murów

Warto zwrócić uwagę, że nie ma idealnego sposobu na osuszanie, nawet wśród metod powyżej opisanych. Należy pamiętać, że prace osuszeniowe prowadzone bez znajomości przyczyn zawilgocenia mogą nie dać oczekiwanych efektów i często sprawiać dodatkowe kłopoty. Podstawę ich skuteczności stanowić zawsze musi usunięcie przyczyn nawilgacania murów.

Najbardziej typowymi przyczynami zawilgocenia murów są:

 • podciąganie kapilarne wilgoci pochodzenia gruntowego, najczęściej wynikające z braku poziomego zabezpieczenia przeciwwodnego fundamentów oraz ścian fundamentowych i piwnicznych, posadzek na gruncie;
 • kondensacja pary wodnej na osadzonych w murach elementach instalacji c.o. lub wod-kan, uszkodzenia instalacji odprowadzania wód opadowych z powierzchni dachów, tarasów, loggi i balkonów;
 • zaniedbania i błędy popełniane przy budowie lub podczas remontów (źle wykonane odwodnienia ścian przyziemia, brak sprawnego drenażu, przebicia izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych pokryć dachowych, tarasów, źle osadzone parapety okienne itp.)
 • oraz wszelkie niedocieplenia, powodujące występowania mostków termicznych.

Iniekcja krystaliczna®

Warto zwrócić uwagę na metodę iniekcji krystalicznej®, czyli wytwarzania blokady przeciwwilgociowej w murach zawilgoconych na skutek podciągania wody z gruntu.

Jej zastosowanie nie przewiduje wstępnego osuszania ani odsalania murów, a wykorzystanie cieczy kapilarnych jako drogi do penetracji, a następnie krystalizacji uszczelniającej pory i kapilary materiału budowlanego (w szczególności cegły ceramicznej i zaprawy wapiennej).

Jak twierdzą specjaliści, ważnym osiągnięciem technologii iniekcji krystalicznej® jest możliwość zastosowania jej do nowej funkcji, do wytwarzania izolacji przeciwwilgociowej pionowej od wnętrza budynku.

To możliwe dzięki opanowaniu mechanizmu samoorganizacji kryształów w kierunku rozproszonych domen krystalicznych.

Dotąd do wykonania izolacji poziomych wykorzystywano zjawiska samoorganizacji, w wyniku których tworzyły się koncentryczne pierścienie o różnych średnicach i wspólnym środku.  /SA/

 

 

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Szkolenie: Standardy rozrachunków finansowych spółdzielni mieszkaniowej pod rządem nowego prawa »

Szkolenie dla wspólnot i spółdzielniSzkolenie przeznaczone jest dla kadry zarządzającej i finansowo-księgowej spółdzielni mieszkaniowych oraz dla .... Chcę zobaczyć program szkolenia »


Dbałość o warunki mieszkaniowe w zasobach zarządzanych przez spółdzielnię»

Jaki grill ogrodowy wybrać? Na co zwrócić uwagę? »

mieszkańcy spółdzielni Jaki grill ogrodowy
Okres wiosenno-letni warto poświęcić na naprawy i przeglądy nieruchomości po zimie. Zadbać o bezpieczeństwo miekszańców i ... czytam więcej »

Wspólne spotkania z rodziną i znajomymi przy grillu są bardzo popularnym sposobem na spędzanie czasu ... czytam więcej»


Głowice i zawory termostatyczne - jak to działa? »

Zimne kaloryferyTermostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu... Czytam więcej »


Dlaczego woda może się wlewać do piwnicy?

Jak otworzyć bramę pilotem i to bezpłatnie?

zalane piwnice Otwieranie bramy telefonem
Zaleganie wody w piwnicach jest utrapieniem. Właściciele domków jednorodzinnych z takim problemem muszą sobie radzić sami. Lokatorzy budynków (...) czytam dalej »

Bezpłatne, zdalne sterowanie bramą lub dowolnym urządzeniem elektrycznym za pomocą uprawnionego telefonu komórkowego lub stacjonarnego, z dowolnego miejsca na Ziemi, poprzez wysłanie... chcę wiedzieć więcej»


W jaki sposób pozbyć się osadów oraz rdzy z wody i rur?

Jak dbać o ruryWoda pochodząca z natury niesie w sobie ładunek rozpuszczonych w niej soli wapnia i magnezu. To dobrze , bo wapń i magnez to pierwiastki życia , najlepiej przyswajalne z surowej ... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem liczników - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście pomiar zużycia wody możemy ... chcę wiedzieć jak»


Powiedz „nie” umowom »

Orange flexŻegnajcie długoterminowe umowy! Pobierz aplikację Orange Flex, zainstaluj eSIM-a (lub zamów tradycyjną kartę SIM) i poczuj smak wolności. Wybierz swój Plan i zmieniaj go, kiedy chcesz. Bez okresu wypowiedzenia. Bez zobowiązań. Bez problemu.... Czytam więcej »


Pompa wodna - proste i wydajne rozwiązanie dla budownictwa »
System do tymczasowego przechowywania odpadów - jaki wybrać? »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym System segregacji odpadów
Urządzenia zapewniają wysoką oszczędność energii w sektorach zastosowań domowych i mieszkaniowych, takich jak ogrzewanie i klimatyzacja, zaopatrzenie w wodę, zwiększanie ciśnienia, nawadnianie ogrodów, ... czytam więcej » Dyskusje dotyczące nowych zasad segregacji śmieci nie cichną. Od 1 stycznia mieszkańców wielu polskich miejscowości powitały nie tylko podwyżki, lecz także obowiązek dzielenia... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Ocieplenie budynku -  jaki styropian wybrać »
Detektory gazów w garażach podziemnych Jaki styropian zastosować
Ciągła kontrola stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu ... czytam więcej » Poznaj różne rodzaje oraz właściwości płyt styropianowych i dobierz do potrzeb swojego budynku... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak zwiększyć efektywność energetyczną w budynku mieszkalnym»
Gdzie wykonać audyt energetyczny budynku?
efektywność energetyczna Audyt energetyczny budynku
Odnowa budynków mieszkalnych to wyzwanie zarówno dla zarządców nieruchomości, jak i lokatorów. Stare, nieestetyczne budynki i kamienice często potrzebują kosztownychj (...) czytaj dalej »

Wiele słyszy się w ostatnim czasie o audytach energetycznych budynków i termomodernizacji. Jedno i drugie ściśle się ze sobą wiąże. Audyt to swoista ekspertyza, która powinna(...) czytam dalej »


Chcesz usunąć szkodę po pożarze lub zalaniu? Zamów bezpłatne oględziny »

Usuwanie szkód po pożarze i zalaniu

W przypadku zalania domów w technologii szkieletowej występuje bezwzględna konieczność przeprowadzenia specjalistycznych prac osuszających. Osuszane budynki przy użyciu technologi osuszania kondensacyjnego (...) Czytam więcej »Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
1-2/2020

Aktualny numer:

Administrator 1-2/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Rynek nieruchomości 2019 – analiza
 • - Grunt na własność – postulaty zmian
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18187|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 11415|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10991|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl