CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2017

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Czy płyty styropianowe na elewację budynku to dobry pomysł? » ‎
www.administrator24.info/artykul/id10731,jak-nakladac-klej-do-styropianu-plyty-styropianowe-na-elewacje
Płyty styropianowe, aby spełniły swoje funkcje wymagają odpowiedniego montażu. Nie bez znaczenia jest...
Kategorie: jakość styropianu, styropian, klej do styropianu elewacyjnego,

Suche mury to niższe koszty utrzymania

Sabina Augustynowicz  |  Administrator 9/2014  |  14.11.2014

Permanentnie utrzymująca się w ścianach, stropach i posadzkach budynku wilgoć znacznie pogarsza warunki mikroklimatyczne w pomieszczeniach, podnosi koszty ich utrzymania i jest zagrożeniem dla zdrowia. Dlatego walka z nią to konieczność.

Zawilgocone mury to obniżona izolacyjność cieplna budynku i zwiększone zapotrzebowanie na ciepło, a tym samym – większe nakłady finansowe na uzyskanie temperatur zbliżonych do tych, które powinny zapewnić komfort cieplny.

Ponadto, na mokrych powierzchniach ścian łatwo osadzają się cząstki kurzu, tworzące warstwę organicznego podłoża podatnego na zainfekowanie grzybami i pleśniami. Długotrwałe przebywanie w takim środowisku może prowadzić do wielu chorób. Z powyższych powodów walka z wilgocią i jej skutkami wymaga stanowczych działań.

Metod walki z wilgocią i ochrony przed jej reemisją jest wiele, ale wybór tej właściwej należy zostawić fachowcom. Rzadko zdarza się, że wystarczy usunięcie drobnej usterki (np. oczyszczenie zapchanej rynny), częściej wykonuje się prace oparte o technologie i środki potwierdzone certyfikatami/aprobatami technicznymi.

Z inwazją czy bez?

Praktyka budowlana dysponuje wieloma metodami usuwania wilgoci z murów i ochrony przed jej reemisją. Najogólniej dzieli się je na metody naturalne i sztuczne. Te pierwsze w praktyce sprowadzają się do odkopywania fundamentów i długookresowego naturalnego osuszania odsłoniętych partii murów.

Za typowe rozwiązania klasyfikowane jako technologie bezinwazyjnego osuszania uznaje się: wietrzenie naturalne, nadające się jednak do suszenia jedynie cienkich ścian o niewielkim stopniu zawilgocenia; wietrzenie naturalne z termicznym wspomaganiem suchego powietrza oraz osuszanie wymuszone (sztuczne).

Przyspieszenie procesu wietrzenia wiąże się z zastosowaniem różnego rodzaju nagrzewnic (elektryczne, olejowe, gazowe). Sposób ten wspomaga procesy odparowywania wilgoci z powierzchni muru.

Osuszanie wymuszone (sztuczne)

Sens osuszaniu sztucznemu nadają procesy wspomagające osuszanie naturalne. Ich działanie polega na usuwaniu wilgoci z murów dzięki podwyższaniu temperatury pomieszczeń bądź muru, z jednoczesnym wymuszeniem ruchu powietrza. Mechanizm cyrkulacji wilgoci istnieje wówczas przy zastosowaniu dodatkowego sprzętu: nagrzewnic, osuszaczy absorpcyjnych, osuszaczy kondensacyjnych. Warunek ten spełniają również techniki osuszania mikrofalowego:

 • osuszanie absorpcyjne (sorpcyjne) – polega na odbieraniu wody z zawilgoconych ścian przez otaczające je suche powietrze. Woda usuwana jest na skutek dyfuzji pary wodnej, zachodzących wewnątrz ściany w kierunku powierzchni i mieszania się z powietrzem, które – cyrkulując – zasysane jest przez osuszacz zawierający absorbenty wilgoci i pary wodnej (np. higroskopijne żele silikonowe, chlorki litu).

  W dalszej kolejności urządzenie podgrzewa powietrze uwolnione od cząstek wody i wydmuchuje je z powrotem do pomieszczenia, w którym ponownie nasyca się wilgocią oddawaną przez osuszane mury. Zebrana w osuszaczu woda sukcesywnie odprowadzana zostaje poza budynek. Cykl powtarza się tak długo, aż ściany, stropy i podłogi uzyskają stan całkowitego wysuszenia. Metoda najlepsze efekty daje, gdy wilgotność względna powietrza w osuszanym pomieszczeniu spadnie poniżej 30%;
 • osuszanie kondensacyjne – w tej metodzie obniżanie względnej wilgotności powietrza w osuszanym pomieszczeniu również uzyskuje się przez wychwytywanie skroplonej pary wodnej z powietrza i wyprowadzanie jej poza budynek. Do tego celu stosuje się  tzw. osuszacze kondensacyjne, które zasysają powietrze i gwałtownie je schładzają, co umożliwia skraplanie się zawartej w nim pary wodnej, po czym odprowadzają wodę wprost do kanalizacji.

  Optymalna temperatura do stosowania tej metody to 20–25oC. Metoda sprawdza się przy wysokiej wilgotności względnej powietrza, dlatego osuszanie kondensacyjne zawsze przeprowadza się przy zamkniętych drzwiach i oknach;
 • osuszanie podczerwienią – korzysta się tu z płytowych promienników podczerwieni, które współpracują z osuszaczami kondensacyjnymi. Wiązki promieni podczerwieni wprost ogrzewają mury, bez strat wywołanych konwekcją. Spadek temperatury pobudza kapilarny transport wilgoci w kierunku ogrzewanej powierzchni, co  pozwala na odprowadzenie znacznie większej ilości wilgoci ze ściany w krótszym czasie.

  Odciągnięta ze ściany wilgoć dyfunduje, gdy tylko dostanie się do pomieszczenia. Im niższa jest bezwzględna wilgotność powietrza w pomieszczeniu, tym szybszy proces osuszania. Cyrkulacja powietrza oraz temperatura pomieszczenia powinny być dostosowane do zakresu działania osuszacza kondensatu;
 • osuszanie mikrofalowe – do osuszania służą specjalne generatory mikrofal, wyposażone w antenę tubową o ustalonym kształcie i parametrach. W ich działaniu, wykorzystuje się zamianę energii pola elektromagnetycznego w obszarze promieniowania mikrofalowego (300 MHz do 300 GHz) na energię cieplną w środowisku wilgotnym.

  Poprzez antenę umocowaną na specjalnym stojaku przy ścianie generowane są i emitowane wiązki fal, podgrzewające do wysokiej temperatury wybrany fragment muru (tzn. zewnętrzną, wierzchnią warstwę ściany wraz z wnętrzem), co powoduje intensywne parowanie zawartej w nim wody, usuwanej z pomieszczeń dzięki zapewnieniu skutecznej wentylacji. Po osuszeniu wybranej części aparatura jest przestawiana do kolejnego fragmentu zawilgoconego muru.

  Z uwagi na przepisy bhp (mikrofale są niebezpieczne dla organizmów żywych, w tym dla ludzi) oraz stopień skomplikowania robót, prace osuszeniowe przy użyciu tej metody powinny być wykonywane przez odpowiednio przeszkolone osoby. W szczególności muszą one umieć określać maksymalną dopuszczalną temperaturę dla każdego osuszanego fragmentu muru.

  Technologia ta pozwala osuszać trudno dostępne zakamarki, a nawet mury o grubości do 2,5 m. Ze względu na łatwość osiągania w materiale osuszanym temperatury powyżej +100°C, suszenie wymaga kontroli jego temperatury i stosowania ograniczonego poboru mocy;
 • osuszanie elektroosmotyczne – technologia ta oparta jest na zjawisku elektroosmozy (uporządkowanego kierunku ruchu cząsteczek wilgoci, zachodzącego pod wpływem przyłożonej różnicy potencjału elektrycznego). Odpowiednie ustawienie pola elektrycznego pozwala ukierunkować wektory procesów osmotycznych, tutaj – odwrócić ruchy cząsteczek wody w kapilarach, „zmuszając” je do migracji w kierunku ziemi, co uruchamia mechanizmy osuszania ścian.

  Do tego celu stosuje się urządzenia emitujące słabe zmienne pole elektromagnetyczne, wymuszające na drobinach wilgoci pożądaną zmianę kierunku ich migracji. Procesy osuszania przebiegają stopniowo, od wyżej położonych stref murów aż do fundamentów. Skuteczność tej metody uwarunkowana jest jednakże koniecznością występowania w murze zjawiska kapilarnego podciągania wilgoci.

  Czas osuszania budynku zależy od stanu początkowego zawilgocenia, stopnia zasolenia, grubości muru oraz rodzaju materiału i może to być od dwóch do 36 miesięcy. W praktyce urządzenie montuje się na stałe podczas normalnej eksploatacji budynku, bez względu na porę roku. Po osuszeniu urządzenie nadal działa, spełniając funkcję izolacji zarówno pionowej, jak i poziomej, oraz zapobiegając ponownemu zawilgoceniu budynku;
 • osuszanie z wykorzystaniem penetrujących materiałów hydroizolacyjnych – w niektórych przypadkach można sięgać po penetrujące materiały hydroizolacyjne (dodatki do zapraw, powłoki, cementy szybkowiążące i specjalistyczne zaprawy). Ich wspólną cechą jest właściwość osmotycznego i kapilarnego penetrowania (przenikania substancji uszczelniających) w głąb muru. Gruntowanie nimi powierzchni ścian wspomaga przebieg procesów osuszania, obniżając ich higroskopijność.

Przeprowadzone prace i badania wpłynęły na wzrost efektywności osuszania budowli z wilgoci podciąganej z gruntu.

Jakie produkty wybrać przy termomodernizacji?

Poznaj sposoby na utrzymanie porządku na osiedlu


Dostępne windy na rynku
Sposoby osuszania murów

Warto zwrócić uwagę, że nie ma idealnego sposobu na osuszanie, nawet wśród metod powyżej opisanych. Należy pamiętać, że prace osuszeniowe prowadzone bez znajomości przyczyn zawilgocenia mogą nie dać oczekiwanych efektów i często sprawiać dodatkowe kłopoty. Podstawę ich skuteczności stanowić zawsze musi usunięcie przyczyn nawilgacania murów.

Najbardziej typowymi przyczynami zawilgocenia murów są:

 • podciąganie kapilarne wilgoci pochodzenia gruntowego, najczęściej wynikające z braku poziomego zabezpieczenia przeciwwodnego fundamentów oraz ścian fundamentowych i piwnicznych, posadzek na gruncie;
 • kondensacja pary wodnej na osadzonych w murach elementach instalacji c.o. lub wod-kan, uszkodzenia instalacji odprowadzania wód opadowych z powierzchni dachów, tarasów, loggi i balkonów;
 • zaniedbania i błędy popełniane przy budowie lub podczas remontów (źle wykonane odwodnienia ścian przyziemia, brak sprawnego drenażu, przebicia izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych pokryć dachowych, tarasów, źle osadzone parapety okienne itp.)
 • oraz wszelkie niedocieplenia, powodujące występowania mostków termicznych.

Iniekcja krystaliczna®

Warto zwrócić uwagę na metodę iniekcji krystalicznej®, czyli wytwarzania blokady przeciwwilgociowej w murach zawilgoconych na skutek podciągania wody z gruntu.

Jej zastosowanie nie przewiduje wstępnego osuszania ani odsalania murów, a wykorzystanie cieczy kapilarnych jako drogi do penetracji, a następnie krystalizacji uszczelniającej pory i kapilary materiału budowlanego (w szczególności cegły ceramicznej i zaprawy wapiennej).

Jak twierdzą specjaliści, ważnym osiągnięciem technologii iniekcji krystalicznej® jest możliwość zastosowania jej do nowej funkcji, do wytwarzania izolacji przeciwwilgociowej pionowej od wnętrza budynku.

To możliwe dzięki opanowaniu mechanizmu samoorganizacji kryształów w kierunku rozproszonych domen krystalicznych.

Dotąd do wykonania izolacji poziomych wykorzystywano zjawiska samoorganizacji, w wyniku których tworzyły się koncentryczne pierścienie o różnych średnicach i wspólnym środku.  /SA/

 

 

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Kompleksowe usługi na zarządzanieAnaliza zasadności inwestycji, niebezpieczeństwa związane z zakupem i sposoby ich minimalizacji oraz pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, takich jak rejestracja w urzędzie skarbowym czy statystycznym (...) czytam więcej »


Przepisy techniczno-budowlane odnoszące się do wyrobów do wentylacji i klimatyzacji objętych obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym »

Przepisy techniczno budowlaneObowiązkowym oznakowaniem objęte zostaną wyroby do wentylacji i klimatyzacji – to zapowiedź zmian, które przyniesie 2019 rok. (...) czytam więcej »


Urządzenia, które mogą uratować życie i mienie mieszkańców!
Najniższe ceny w internecie dla Zarządców, Wspólnot mieszkaniowych i Spółdzielni »

Ile zapłacisz za ocieplenie stropodachu w budynku wielolokalowym?
Odpowiada ekspert.

Mimo że istnieje wiele różnych czujników, to kryteria ich rozróżnienia są dość ograniczone. Wybierz czujnik, który zapewni spokój i bezpieczeństwo lokatorów... czytaj dalej »

Jeśli ocieplimy stropodachy bloków mieszkalnych, straty możemy natychmiast przekuć na oszczędności. I to wcale niebagatelne – bo możemy zaoszczędzić od...czytam dalej »Czy donice betonowe na placach i deptakach osiedlowych to dobry pomysł »

Donice betonoweAnaliza zasadności inwestycji, niebezpieczeństwa związane z zakupem i sposoby ich minimalizacji oraz pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, takich jak rejestracja w urzędzie skarbowym czy statystycznym to tylko (...) zobacz więcej »


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Pojemniki na śmiecie nie muszą być brzydkie i "cuchnące"»

Brzydkie śmietnikiNowe rozwiązanie na polskim rynku przypadło do gustu również deweloperom budującym nowe osiedla mieszkaniowe, którzy coraz chętniej decydują się na... zobacz więcej »


Szybki poradnik dla zarządów spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych ► WINDY»
Pompownie i agregaty pompowe w świetle przepisów obowiązujących od lipca 2018»
Winda bepieczeńśtwo Pompownie i agregaty pompowe w świetle przepisów
Czy można mieć dostęp do bieżących informacji na temat stanu windy ? Jak zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców i reagować z wyprzedzeniem na... czytam więcej» Szybko i dokładnie wykonana mapa rozkładu temperatury na elewacjach wysokich budynków mieszkalnych tak przed jak i po termomodernizacji to gwarancja szybkiej reakcji zgłoszenia... czytam dalej »

10 powodów, dlaczego warto ocieplić budynek stryopianem »

10powodów dla których warto ocieplić dom styropianemOcieplenie budynku to inwestycja, która dla wielu może okazać się nie lada wyzwaniem, szczególnie w kwestii doboru odpowiednich materiałów. Inwestycja z założenia ma przynosić korzyści... czytam więcej »


Hydroizolacje - jak zabezpieczyć budynek przed szkodliwym wpływem wilgoci?
Brak sieci gazowej – jak zapewnić ogrzewanie mieszkańcom? !
Ochrona budynku przed wilgocią Brak ogrzewania w budynku
Skuteczne zabezpieczenie fundamentów i ścian piwnic przed wilgocią może w przyszłości oszczędzić właścicielowi domu zarówno nerwów, jak i pieniędzy... czytam więcej» Podczas budowy nowego budynku wielolokalowego zarówno projektanci, jak zarządcy stają przed zadaniem, jakim jest zapewnienie ogrzewania mieszkańcom. Zadanie niby nie jest (...) czytam dalej »

Kiedy ogrzewanie pompą ciepła się opłaca? »

Ogrzewanie pompą

Pompy ciepła zyskują na popularności. Stosowane są zarówno w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym, jak i wielorodzinnym, a także w obiektach (...) Czytam więcej »


Jak tani może być gaz w Twoich budynkach?
Ogrzewanie za niewielkie pieniądze »
Tańszy gaz w mieszkaniach Niższe koszty ciepła
Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi? Szukasz właściwej oferty na media? Zastanawiasz się nad możliwością obniżenia kosztów gazu? czytam dalej» Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne? czytaj dalej »

Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »

Księgowość we wspólnocie mieszkaniowej

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) czytam dalej »


Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej?
Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »
Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej Kotły do budynków mieszkalnych
Uszkodzony i nieszczelny fragment rury kanalizacyjnej jest nie lada problemem dla zarządcy nieruchomości, zwłaszcza jeśli fragment ten przebiega w lokalu, (...) czytaj dalej »

Kotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o ... czytam dalej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Czy uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przyległych nieruchomości gruntowych oraz udzielenia zarządowi (zarządcy nieruchomości) pełnomocnictwa do wykonania czynności zmierzających do osiągnięcia tego celu, zapaść muszą:

Produkty i technologie

12/2018

Aktualny numer:

Administrator 12/2018
W miesięczniku m.in.:
 • - Rozstanie z wieczystym użytkowaniem
 • - Termomodernizacja a smog
Zobacz szczegóły

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 15868|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 9520|Ocena: 1.5
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl