CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 4/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Czy płyty styropianowe na elewację budynku to dobry pomysł? » ‎
www.administrator24.info/artykul/id10731,jak-nakladac-klej-do-styropianu-plyty-styropianowe-na-elewacje
Płyty styropianowe, aby spełniły swoje funkcje wymagają odpowiedniego montażu. Nie bez znaczenia jest...
Kategorie: jakość styropianu, styropian, klej do styropianu elewacyjnego,

Komisja Europejska nie pobłaża grzesznikom

r ex  |  02.12.2014  |  1
Komisja Europejska nie pobłaża grzesznikom
Komisja Europejska nie pobłaża grzesznikom
rex

Komisja Europejska podjęła w listopadzie kolejne kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa UE. Jak poinformowano w Brukseli, decyzje te dotyczą wielu sektorów, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa UE „z korzyścią dla obywateli i przedsiębiorstw”. Poniżej informacja o niektórych decyzjach dotyczących ochrony środowiska.

Hiszpania do Trybunału za niewłaściwe oczyszczanie ścieków

Komisja Europejska postanowiła pozwać Hiszpanię do Trybunału UE za niezapewnienie właściwego oczyszczania ścieków. Przypomniano, że państwa członkowskie są zobowiązane do zapewnienia odpowiednich systemów zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych, ponieważ nieoczyszczone ścieki stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi, wód śródlądowych i środowiska morskiego.

KE wystosowała do Hiszpanii pierwsze ostrzeżenie już w 2003 roku. Chodzi o obszary o „równoważnej liczbie mieszkańców” (RLM)powyżej 10 000. Chociaż niektóre problemy zostały rozwiązane, powolne postępy skłoniły organ wykonawczy Unii do skierowania sprawy do Trybunału - zgodnie z zaleceniem komisarza ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa Karmenu Velli.

Przeczytaj: KE ściga za niewypełnianie obowiązków wynikających z unijnego prawa

Unijne przepisy w tej sprawie sięgają 1991 roku (Dyrektywa Rady dotycząca ścieków komunalnych). Do końca 1993 roku państwa członkowskie miały wykazać „obszary wrażliwe”, wymagające bardziej rygorystycznego oczyszczania ścieków. Chodzi o tereny ze zbiornikami wodnymi (jeziora, strumienie, słodkie wody powierzchniowe itp.), służącymi do pobierania wody pitnej. Do 31 grudnia 1998 r. musiały powstać tam systemy zbierania i oczyszczania ścieków.

Według KE Hiszpania nie wywiązała się w pełni z tego zadania, np. ze sprawozdań władz wynika, że w Katalonii w takich aglomeracjach jak Berga, Figueres, El Terri (Banyoles) system ciągle nie funkcjonuje należycie. Podobne zaniechania stwierdzono w regionach Andaluzja i Galicia.

Zbyt wysokie stężenie PM10 w Austrii, Niemczech i Słowacji

Austria, Niemcy i Słowacja nie chronią swoich obywateli przed zanieczyszczeniem pyłem zawieszonym (PM10) – uważa Komisja Europejska. Podkreślono, że drobne cząstki mogą powodować astmę, schorzenia układu krążenia, nowotwory płuc i przedwczesną śmierć. Ich źródłem są emisje pochodzące z przemysłu, ruchu drogowego oraz domowych systemów grzewczych.

Prawo unijne wymaga od państw członkowskich, aby ograniczały narażenie obywateli na te cząstki przez określenie szczegółowych dopuszczalnych wartości emisji, których należy przestrzegać w każdej ze stref jakości powietrza - przypomina KE. Najnowsze sprawozdania państw członkowskich wskazują, że w niektórych strefach w tych krajach w dalszym ciągu przekroczona jest dzienna wartość dopuszczalna dla PM10.

Zobacz też: Maleje emisja gazów cieplarnianych w UE

Według organu wykonawczego Unii w Austrii poziomy stężenia PM10 są zbyt wysokie w strefie Graz, a w Niemczech - w strefach Stuttgart i Lipsk. W Słowacji przekroczenie dobowych wartości dopuszczalnych stężenia PM10 stwierdzono w następujących strefach: Bratysława, Banskobystrický kraj, Košice, Žilinský kraj oraz Košický kraj.

Komisja Europejska uważa, że w celu ochrony zdrowia obywateli środki takie powinny obowiązywać od 2005 r., dlatego wystąpiła do wymienionych państw o „podjęcie przyszłościowych, szybkich i skutecznych działań, by okres niezgodności był jak najkrótszy”.

Przypomniano, że obecna interwencja - w postaci „uzasadnionej opinii” - została poprzedzona dodatkowymi wezwaniami do usunięcia uchybienia przesłanymi do Słowacji w dniu 22 lutego 2013 roku, a do Austrii i Niemiec 26 kwietnia 2013 r. KE ostrzega, że jeżeli wspomniane państwa nie podejmą odpowiednich działań, może skierować tę sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Ostrzeżenia w sprawie emisji siarki ze statków

KE wystąpiła do Belgii, Hiszpanii, Węgier i Cypru o przesłanie informacji o sposobie, w jaki prawodawstwo UE dotyczące zawartości siarki w paliwach żeglugowych jest wprowadzane do ustawodawstwa krajowego. Przypomniano, że obowiązek ten należało spełnić do 18 czerwca 2014 roku.

Nowe Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania. Poradnik. Przepisy z komentarzen i 170 rysunkami. Wydanie 10. uaktualnione i rozszerzone. Dodatek specjalistyczny "Efektywność energetyczna w budownictwie"
CZYTAJ OPIS »

Dwutlenek siarki jest jedną z głównych przyczyn zakwaszenia i może mieć niekorzystny wpływ na zdrowie ludzi – uzasadnia swą decyzję organ wykonawczy UE. Zmienione przepisy w sprawie zawartości siarki w paliwach ciekłych (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/33/UE z 21 listopada 2012 roku) mają na celu zmniejszenie emisji tego zanieczyszczenia powietrza przez ustalenie najwyższych dopuszczalnych poziomów zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym i oleju gazowym.

Po niedotrzymaniu pierwotnego terminu do władz Belgii, Hiszpanii, Węgier i Cypru wysłano 22 lipca 2014 roku „wezwania do usunięcia uchybienia”. Obecnie Komisja przesyła „uzasadnione opinie” i - jeżeli wymienione państwa członkowskie w terminie dwóch miesięcy nie podejmą odpowiednich działań - sprawy mogą zostać przekazane do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Włochy ciągle nie zakazały chwytania ptaków w sieci w celu ich wykorzystania jako żywych przynęt

Komisja Europejska postanowiła też ponaglić Włochy, by położyły kres stosowaniu nieselektywnych metod chwytania na dużą skalę dzikiego ptactwa, takich jak sieci zakazane na mocy dyrektywy ptasiej. Wskazano, że w niektórych regionach kraju od wielu lat zezwala się na chwytanie niektórych gatunków ptaków (Columba palumbus, Turdus pilaris, Turdus philomelos, Turdus iliacus, Turdus merula, Vanellus vanellus, Alauda arvensis) w sieci w celu wykorzystywania ich jako żywych wabików. Praktyka ta jest stosowana od wielu lat.

Warto przeczytać: KE wzywa kolejne państwa do wypełnienia zobowiązań w dziedzinie środowiska

W lutym 2014 roku Komisja przesłała do Włoch „wezwanie do usunięcia uchybienia”, wzywając je do powstrzymania tej zakazanej metody chwytania ptaków oraz stwierdzając, że warunki dotyczące odstępstw nie są spełnione.

Ponieważ władze włoskie nie usunęły naruszeń prawa UE wynikających z nielegalnych pozwoleń w poszczególnych regionach, które nadal obowiązują, KE podjęła decyzję o wystosowaniu „uzasadnionej opinii”. Włochy mają dwa miesiące na podjęcie wszelkich niezbędnych środków w celu zapewnienia zgodności. Jeżeli do tego nie dojdzie, Komisja może przekazać sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Elektryczne pojazdy dla spółdzielni mieszkaniowych »

Zanieczyszczenia w wodzie instalacyjnejPojazdy elektryczne to gwarancja bezpieczeństwa i jakości pracy. Zgodnie z obowiązującym prawem pojazdy elektryczne wolnobieżne z naszej oferty osiągają maksymalną prędkość do 25 km/h i nie podlegają rejestracji.Czytam więcej »


Jak zredukować koszty związane z zapewnieniem ciągłości dostaw wody?

Zanieczyszczenia w wodzie instalacyjnejUdowodniono, że ponad 50% akcji awaryjnych i serwisowych można by uniknąć dzięki wcześniejszym i regularnym przeglądom.Czytam więcej »


Zarządco, dbaj o systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych

Pożar budynku a systemy oddymianiaWłaściciel lub zarządca budynku powinien, poza zapewnieniem prawidłowego działania systemów oddymiania, posiadać również dokumentację potwierdzającą utrzymanie ich w odpowiednim stanie ... Czytam więcej »


Otoczenie nieruchomości i sama nieruchomość - nie wolno o tym zapomnieć »?

Systemy przeciwoblodzenioweOkres wiosenno-letni warto poświęcić na naprawy i przeglądy nieruchomości po zimie. Jak oszczędzić na naprawach i przeglądach budynku? Zadbać o bezpieczeństwo miekszańców i zabezpieczyć budyenk i jego okolice przed... Czytam więcej »


Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych »

Jaki system domofonowy wybrać na osiedle mieszkaniowe?

Ciepło i zawór ciepła System domofonowy na osiedle
Dzięki środkom z inicjatywy ELENA (European Local Energy Assistance / Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej) udostępnionym Alior Bankowi przez Europejski Bank Inwestycyjny Inwestorzy będą mogli uzyskać refundację kosztów? czytam dalej »

Domofony wielomieszkaniowe można obsługiwać przez tel GSM lub tel. stacjonarny z dowolnego miejsca na ziemi z zasięgiem sieci GSM. System nie wymaga... czytam więcej»


Jakie ogrzewanie podłogowe wybrać?

Dystrybucja wodyCzęsto szkoda miejsca na grzejniki ścienne, a tradycyjne płaszczyznowe ogrzewanie podłogowe wymaga specjalnego przygotowania konstrukcyjnego budynku. Najlepszym rozwiązaniem w takim przypadku (...) zobacz więcej »


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Zobacz jakie grzejniki warto wybrać do różnych pomieszczeń »

Wymiana rur w budynkuNowoczesny dizajn, solidne wykonanie, bezpieczne w użytkowaniu, wydajność i funkcjonalność – to tylko namiastka cech grzejników. W zalezności od miejsca przeznaczenia... zobacz więcej »


Jak zadbać o dobry wygląd lub renowację elewacji budynku»
Mycie i malowanie elewacji budynków mieszkalnych, najlepsze ceny na rynku»
czyszcenie i renowacja elewacji Mycie i malowanie elewacji
Jednym z najważniejszych powodów, poza ekologią, jest fakt nienaruszania w trakcie czyszczenia naturalnej struktury materiału poddawanego rewitalizacji. Technologie można stosować do powierzchni z wapieni, wapieni zbitych, wszelkiego rodzaju cegły, piaskowców, a także ... czytam więcej» Czy elewacja budynku mieszkalnego lub bloku, w którym mieszkasz wymaga konserwacji? Czy oprócz profesjonalnego czyszczenia, przydało by się pokryć ją dobrej... czytam dalej »

Izoalacja ścian od wewnątrz budynku - jak to zrobić?
Ile kosztuje sieć gazowa zasilana gazem płynnym »
Osuszanie ścian budynku Brak ogrzewania w budynku
Eurothane G jest wolną od freonów, twardą poliuretanową płytą termoizolacyjną (PIR) wykończoną jednostronnie płytą gipsowo-kartonową. Stosowany do termoizolacji... czytam więcej» Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Pompy ciepła zyskują na popularności. Stosowane są zarówno w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym, jak i wielorodzinnym, a także w obiektach (...) Czytam więcej »


Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej?
Profesjonalna obsługa nieruchomości - Jakość a nie ilość!
Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej obsługa nieruchomości
Uszkodzony i nieszczelny fragment rury kanalizacyjnej jest nie lada problemem dla zarządcy nieruchomości, zwłaszcza jeśli fragment ten przebiega w lokalu, (...) czytaj dalej »

Zarządzanie nieruchomościami to niezwykle złożona praca. Zawód ten powołała do życia ustawa o gospodarce nieruchomościami (...) czytam dalej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Czy środki pieniężne zgromadzone na funduszu remontowym, a przeznaczone na nabycie przez nich własności przyległego gruntu:
ADMIREO ADMIREO Admireo to nowoczesny i funkcjonalny system do kompleksowego zarządzania nieruchomościami online. System działa w modelu SaaS i w...
4/2019

Aktualny numer:

Administrator 4/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Prawo a praktyka – debata
  • - Rozliczenie mediów
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 10150|Ocena: 1.5
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl