CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Komisja Europejska nie pobłaża grzesznikom

r ex  |  02.12.2014  |  1
Komisja Europejska nie pobłaża grzesznikom
Komisja Europejska nie pobłaża grzesznikom
rex

Komisja Europejska podjęła w listopadzie kolejne kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa UE. Jak poinformowano w Brukseli, decyzje te dotyczą wielu sektorów, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa UE „z korzyścią dla obywateli i przedsiębiorstw”. Poniżej informacja o niektórych decyzjach dotyczących ochrony środowiska.

Hiszpania do Trybunału za niewłaściwe oczyszczanie ścieków

Komisja Europejska postanowiła pozwać Hiszpanię do Trybunału UE za niezapewnienie właściwego oczyszczania ścieków. Przypomniano, że państwa członkowskie są zobowiązane do zapewnienia odpowiednich systemów zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych, ponieważ nieoczyszczone ścieki stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi, wód śródlądowych i środowiska morskiego.

KE wystosowała do Hiszpanii pierwsze ostrzeżenie już w 2003 roku. Chodzi o obszary o „równoważnej liczbie mieszkańców” (RLM)powyżej 10 000. Chociaż niektóre problemy zostały rozwiązane, powolne postępy skłoniły organ wykonawczy Unii do skierowania sprawy do Trybunału - zgodnie z zaleceniem komisarza ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa Karmenu Velli.

Przeczytaj: KE ściga za niewypełnianie obowiązków wynikających z unijnego prawa

Unijne przepisy w tej sprawie sięgają 1991 roku (Dyrektywa Rady dotycząca ścieków komunalnych). Do końca 1993 roku państwa członkowskie miały wykazać „obszary wrażliwe”, wymagające bardziej rygorystycznego oczyszczania ścieków. Chodzi o tereny ze zbiornikami wodnymi (jeziora, strumienie, słodkie wody powierzchniowe itp.), służącymi do pobierania wody pitnej. Do 31 grudnia 1998 r. musiały powstać tam systemy zbierania i oczyszczania ścieków.

Według KE Hiszpania nie wywiązała się w pełni z tego zadania, np. ze sprawozdań władz wynika, że w Katalonii w takich aglomeracjach jak Berga, Figueres, El Terri (Banyoles) system ciągle nie funkcjonuje należycie. Podobne zaniechania stwierdzono w regionach Andaluzja i Galicia.

Zbyt wysokie stężenie PM10 w Austrii, Niemczech i Słowacji

Austria, Niemcy i Słowacja nie chronią swoich obywateli przed zanieczyszczeniem pyłem zawieszonym (PM10) – uważa Komisja Europejska. Podkreślono, że drobne cząstki mogą powodować astmę, schorzenia układu krążenia, nowotwory płuc i przedwczesną śmierć. Ich źródłem są emisje pochodzące z przemysłu, ruchu drogowego oraz domowych systemów grzewczych.

Prawo unijne wymaga od państw członkowskich, aby ograniczały narażenie obywateli na te cząstki przez określenie szczegółowych dopuszczalnych wartości emisji, których należy przestrzegać w każdej ze stref jakości powietrza - przypomina KE. Najnowsze sprawozdania państw członkowskich wskazują, że w niektórych strefach w tych krajach w dalszym ciągu przekroczona jest dzienna wartość dopuszczalna dla PM10.

Zobacz też: Maleje emisja gazów cieplarnianych w UE

Według organu wykonawczego Unii w Austrii poziomy stężenia PM10 są zbyt wysokie w strefie Graz, a w Niemczech - w strefach Stuttgart i Lipsk. W Słowacji przekroczenie dobowych wartości dopuszczalnych stężenia PM10 stwierdzono w następujących strefach: Bratysława, Banskobystrický kraj, Košice, Žilinský kraj oraz Košický kraj.

Komisja Europejska uważa, że w celu ochrony zdrowia obywateli środki takie powinny obowiązywać od 2005 r., dlatego wystąpiła do wymienionych państw o „podjęcie przyszłościowych, szybkich i skutecznych działań, by okres niezgodności był jak najkrótszy”.

Przypomniano, że obecna interwencja - w postaci „uzasadnionej opinii” - została poprzedzona dodatkowymi wezwaniami do usunięcia uchybienia przesłanymi do Słowacji w dniu 22 lutego 2013 roku, a do Austrii i Niemiec 26 kwietnia 2013 r. KE ostrzega, że jeżeli wspomniane państwa nie podejmą odpowiednich działań, może skierować tę sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Ostrzeżenia w sprawie emisji siarki ze statków

KE wystąpiła do Belgii, Hiszpanii, Węgier i Cypru o przesłanie informacji o sposobie, w jaki prawodawstwo UE dotyczące zawartości siarki w paliwach żeglugowych jest wprowadzane do ustawodawstwa krajowego. Przypomniano, że obowiązek ten należało spełnić do 18 czerwca 2014 roku.

Nowe Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania. Poradnik. Przepisy z komentarzen i 170 rysunkami. Wydanie 10. uaktualnione i rozszerzone. Dodatek specjalistyczny "Efektywność energetyczna w budownictwie"
CZYTAJ OPIS »

Dwutlenek siarki jest jedną z głównych przyczyn zakwaszenia i może mieć niekorzystny wpływ na zdrowie ludzi – uzasadnia swą decyzję organ wykonawczy UE. Zmienione przepisy w sprawie zawartości siarki w paliwach ciekłych (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/33/UE z 21 listopada 2012 roku) mają na celu zmniejszenie emisji tego zanieczyszczenia powietrza przez ustalenie najwyższych dopuszczalnych poziomów zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym i oleju gazowym.

Po niedotrzymaniu pierwotnego terminu do władz Belgii, Hiszpanii, Węgier i Cypru wysłano 22 lipca 2014 roku „wezwania do usunięcia uchybienia”. Obecnie Komisja przesyła „uzasadnione opinie” i - jeżeli wymienione państwa członkowskie w terminie dwóch miesięcy nie podejmą odpowiednich działań - sprawy mogą zostać przekazane do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Włochy ciągle nie zakazały chwytania ptaków w sieci w celu ich wykorzystania jako żywych przynęt

Komisja Europejska postanowiła też ponaglić Włochy, by położyły kres stosowaniu nieselektywnych metod chwytania na dużą skalę dzikiego ptactwa, takich jak sieci zakazane na mocy dyrektywy ptasiej. Wskazano, że w niektórych regionach kraju od wielu lat zezwala się na chwytanie niektórych gatunków ptaków (Columba palumbus, Turdus pilaris, Turdus philomelos, Turdus iliacus, Turdus merula, Vanellus vanellus, Alauda arvensis) w sieci w celu wykorzystywania ich jako żywych wabików. Praktyka ta jest stosowana od wielu lat.

Warto przeczytać: KE wzywa kolejne państwa do wypełnienia zobowiązań w dziedzinie środowiska

W lutym 2014 roku Komisja przesłała do Włoch „wezwanie do usunięcia uchybienia”, wzywając je do powstrzymania tej zakazanej metody chwytania ptaków oraz stwierdzając, że warunki dotyczące odstępstw nie są spełnione.

Ponieważ władze włoskie nie usunęły naruszeń prawa UE wynikających z nielegalnych pozwoleń w poszczególnych regionach, które nadal obowiązują, KE podjęła decyzję o wystosowaniu „uzasadnionej opinii”. Włochy mają dwa miesiące na podjęcie wszelkich niezbędnych środków w celu zapewnienia zgodności. Jeżeli do tego nie dojdzie, Komisja może przekazać sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

W jaki sposób zmodernizować instalację centralnego ogrzewania?

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Zapisz się na webinar dla służb technicznych spółdzielni mieszkaniowych, zarządców budynków, a także projektantów.czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Pożar nieruchomości? Jak zabezpieczać obiekty użytkowe? »

Programy wspierające zarządzanie nieruchomościami?

Pożar budynku Programy dla zarzadcow
Systemy wentylacji pożarowej są bardzo ważnym elementem ochrony przeciwpożarowej obiektów użytkowych. W zabezpieczanych pomieszczeniach i (...) czytam dalej »

Nowoczesne oprogramowanie wspomagające zarządzanie nieruchomościami cechuje przede wszystkim mobilność, kompleksowość i skalowalność. Wszystko to... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Śnieg na dachu nieruchomości odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Jaki wybrać system do zarządzania dla wspólnot i spódzielni mieszkaniowych? »

system do zarządzania nieruchomościamiNiezwykle elastyczny sposób kreowania opisu zasobów, zarówno w części finansowo-księgowej jak i technicznej, uniwersalny sposób rozliczania mediów, automatyczne rozliczanie kosztów dla każdego składnika obciążeń lokalu... Czytam więcej »


Renowacja czy wymiana posadzek? Jak najszybciej i najtaniej?
Jak monitorować zestawy do podnoszenia ciśnienia wody»
Naprawa posadzek w budynku Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Dzięki swojej budowie posadzki lastryko, niezależnie od wieku oraz stopnia zużycia, praktycznie zawsze poddaje się renowacji, podczas której uzyskuje się całkowicie... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Ocieplenie budynku - na co zwrócić uwagę?
Oze-spoldzielnia Ocieplenie styropianem
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

Do ocieplania budynków nowych, jak i remontowanych, najczęściej stosowany jest system ETICS (ang. External Thermal Insulation Composite System) – czyli złożony(...) czytam dalej »


Plac zabaw na osiedlu - zrób najfajniesze miejsce dla młodych mieszkańców »

plac zabaw

Plac zabaw na nieruchomości wspólnej powinien służyć zaspokajaniu potrzeb członków wspólnoty związanych z odpoczynkiem, rekreacją (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
10/2019

Aktualny numer:

Administrator 10/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Lider SM 2019 i IX Forum za nami
  • - Za co odpowiada podatnik?
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 10966|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10542|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl