CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet i cieszyć się tańszym gazem? ‎
http://ad.administrator24.info/poprostu1085/▲
Zobacz ofertę i uzyskaj idealnie dopasowaną ofertę do swoich upodobań i potrzeb ...
Kategorie: gaz, ceny gazu, gaz przez internet,

Komisja Europejska nie pobłaża grzesznikom

r ex  |  02.12.2014  |  1
Komisja Europejska nie pobłaża grzesznikom
Komisja Europejska nie pobłaża grzesznikom
rex

Komisja Europejska podjęła w listopadzie kolejne kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa UE. Jak poinformowano w Brukseli, decyzje te dotyczą wielu sektorów, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa UE „z korzyścią dla obywateli i przedsiębiorstw”. Poniżej informacja o niektórych decyzjach dotyczących ochrony środowiska.

Hiszpania do Trybunału za niewłaściwe oczyszczanie ścieków

Komisja Europejska postanowiła pozwać Hiszpanię do Trybunału UE za niezapewnienie właściwego oczyszczania ścieków. Przypomniano, że państwa członkowskie są zobowiązane do zapewnienia odpowiednich systemów zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych, ponieważ nieoczyszczone ścieki stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi, wód śródlądowych i środowiska morskiego.

KE wystosowała do Hiszpanii pierwsze ostrzeżenie już w 2003 roku. Chodzi o obszary o „równoważnej liczbie mieszkańców” (RLM)powyżej 10 000. Chociaż niektóre problemy zostały rozwiązane, powolne postępy skłoniły organ wykonawczy Unii do skierowania sprawy do Trybunału - zgodnie z zaleceniem komisarza ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa Karmenu Velli.

Przeczytaj: KE ściga za niewypełnianie obowiązków wynikających z unijnego prawa

Unijne przepisy w tej sprawie sięgają 1991 roku (Dyrektywa Rady dotycząca ścieków komunalnych). Do końca 1993 roku państwa członkowskie miały wykazać „obszary wrażliwe”, wymagające bardziej rygorystycznego oczyszczania ścieków. Chodzi o tereny ze zbiornikami wodnymi (jeziora, strumienie, słodkie wody powierzchniowe itp.), służącymi do pobierania wody pitnej. Do 31 grudnia 1998 r. musiały powstać tam systemy zbierania i oczyszczania ścieków.

Według KE Hiszpania nie wywiązała się w pełni z tego zadania, np. ze sprawozdań władz wynika, że w Katalonii w takich aglomeracjach jak Berga, Figueres, El Terri (Banyoles) system ciągle nie funkcjonuje należycie. Podobne zaniechania stwierdzono w regionach Andaluzja i Galicia.

Zbyt wysokie stężenie PM10 w Austrii, Niemczech i Słowacji

Austria, Niemcy i Słowacja nie chronią swoich obywateli przed zanieczyszczeniem pyłem zawieszonym (PM10) – uważa Komisja Europejska. Podkreślono, że drobne cząstki mogą powodować astmę, schorzenia układu krążenia, nowotwory płuc i przedwczesną śmierć. Ich źródłem są emisje pochodzące z przemysłu, ruchu drogowego oraz domowych systemów grzewczych.

Prawo unijne wymaga od państw członkowskich, aby ograniczały narażenie obywateli na te cząstki przez określenie szczegółowych dopuszczalnych wartości emisji, których należy przestrzegać w każdej ze stref jakości powietrza - przypomina KE. Najnowsze sprawozdania państw członkowskich wskazują, że w niektórych strefach w tych krajach w dalszym ciągu przekroczona jest dzienna wartość dopuszczalna dla PM10.

Zobacz też: Maleje emisja gazów cieplarnianych w UE

Według organu wykonawczego Unii w Austrii poziomy stężenia PM10 są zbyt wysokie w strefie Graz, a w Niemczech - w strefach Stuttgart i Lipsk. W Słowacji przekroczenie dobowych wartości dopuszczalnych stężenia PM10 stwierdzono w następujących strefach: Bratysława, Banskobystrický kraj, Košice, Žilinský kraj oraz Košický kraj.

Komisja Europejska uważa, że w celu ochrony zdrowia obywateli środki takie powinny obowiązywać od 2005 r., dlatego wystąpiła do wymienionych państw o „podjęcie przyszłościowych, szybkich i skutecznych działań, by okres niezgodności był jak najkrótszy”.

Przypomniano, że obecna interwencja - w postaci „uzasadnionej opinii” - została poprzedzona dodatkowymi wezwaniami do usunięcia uchybienia przesłanymi do Słowacji w dniu 22 lutego 2013 roku, a do Austrii i Niemiec 26 kwietnia 2013 r. KE ostrzega, że jeżeli wspomniane państwa nie podejmą odpowiednich działań, może skierować tę sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Ostrzeżenia w sprawie emisji siarki ze statków

KE wystąpiła do Belgii, Hiszpanii, Węgier i Cypru o przesłanie informacji o sposobie, w jaki prawodawstwo UE dotyczące zawartości siarki w paliwach żeglugowych jest wprowadzane do ustawodawstwa krajowego. Przypomniano, że obowiązek ten należało spełnić do 18 czerwca 2014 roku.

Nowe Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania. Poradnik. Przepisy z komentarzen i 170 rysunkami. Wydanie 10. uaktualnione i rozszerzone. Dodatek specjalistyczny "Efektywność energetyczna w budownictwie"
CZYTAJ OPIS »

Dwutlenek siarki jest jedną z głównych przyczyn zakwaszenia i może mieć niekorzystny wpływ na zdrowie ludzi – uzasadnia swą decyzję organ wykonawczy UE. Zmienione przepisy w sprawie zawartości siarki w paliwach ciekłych (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/33/UE z 21 listopada 2012 roku) mają na celu zmniejszenie emisji tego zanieczyszczenia powietrza przez ustalenie najwyższych dopuszczalnych poziomów zawartości siarki w ciężkim oleju opałowym i oleju gazowym.

Po niedotrzymaniu pierwotnego terminu do władz Belgii, Hiszpanii, Węgier i Cypru wysłano 22 lipca 2014 roku „wezwania do usunięcia uchybienia”. Obecnie Komisja przesyła „uzasadnione opinie” i - jeżeli wymienione państwa członkowskie w terminie dwóch miesięcy nie podejmą odpowiednich działań - sprawy mogą zostać przekazane do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Włochy ciągle nie zakazały chwytania ptaków w sieci w celu ich wykorzystania jako żywych przynęt

Komisja Europejska postanowiła też ponaglić Włochy, by położyły kres stosowaniu nieselektywnych metod chwytania na dużą skalę dzikiego ptactwa, takich jak sieci zakazane na mocy dyrektywy ptasiej. Wskazano, że w niektórych regionach kraju od wielu lat zezwala się na chwytanie niektórych gatunków ptaków (Columba palumbus, Turdus pilaris, Turdus philomelos, Turdus iliacus, Turdus merula, Vanellus vanellus, Alauda arvensis) w sieci w celu wykorzystywania ich jako żywych wabików. Praktyka ta jest stosowana od wielu lat.

Warto przeczytać: KE wzywa kolejne państwa do wypełnienia zobowiązań w dziedzinie środowiska

W lutym 2014 roku Komisja przesłała do Włoch „wezwanie do usunięcia uchybienia”, wzywając je do powstrzymania tej zakazanej metody chwytania ptaków oraz stwierdzając, że warunki dotyczące odstępstw nie są spełnione.

Ponieważ władze włoskie nie usunęły naruszeń prawa UE wynikających z nielegalnych pozwoleń w poszczególnych regionach, które nadal obowiązują, KE podjęła decyzję o wystosowaniu „uzasadnionej opinii”. Włochy mają dwa miesiące na podjęcie wszelkich niezbędnych środków w celu zapewnienia zgodności. Jeżeli do tego nie dojdzie, Komisja może przekazać sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zobacz, jak tani może być gaz i prąd dla Twojego budynku»

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnieszenia ciśnienia wody »

tanszy-gaz poradnik doboru pomp
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Ceny za energię elektryczną również nie ... Chcę zobaczyć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy można płacić mniej za ochronę osiedla?

Ochrona osiedlaWiększa skuteczność ochrony przy niższych jej kosztach – to charakterystyka stworzonego w naszej agencji Aktywnego Systemu Monitoringu (ASM). Rozwiązanie jest dedykowane dla osiedli mieszkaniowych oraz firm i jest odpowiedzią na rosnące koszty pracy mimo... Czytam więcej »


Jaki domofon wybrać, aby uniknąć awarii?

jaki domofon wybraćDomofony stały się standardowym wyposażeniem budynków. Zamontowane w drzwiach wejściowych lub furtce sprawiają, że możemy nie tylko usłyszeć i zobaczyć, kogo Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Nie masz balkonu? Jest na to rozwiązanie - balkony dostawne »

pompy cieplne Balkony dostawne
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Na rynku pierwotnym balkony stanowią standard. Nie można tego samego powiedzieć o rynku wtórnym, na którym balkon jest swego rodzaju luksusem. Wielu właścicieli podejmuje... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Mycie elewacji: glony, pleśń, grzyby - gdzie i kiedy to zrobić?

Innowacyjna koncepcja kotłów, dzięki którym możesz zaoszczędzić »

brudna elewacja kotły gazowe
Elewacja budynku czy to tynkowa, czy szklana ma to do siebie, że z czasem niszczeje, zwłaszcza jeśli jest nienależycie pielęgnowana. Koszt napraw jest bardzo wysoki, dlatego... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do pomiaru i regulacji ciepła w pomieszczeniach, a także współpraca tych urządzeń jest bardzo ważną... chcę wiedzieć więcej»


Czy, wiesz ile możesz zaoszczędzić na dociepleniu stropodachu?!

stropodach ocieplenieTo nie jest moment na odnawianie pergoli czy poprawę estetyki balkonów. To czas gospodarskich inwestycji, które skutecznie obniżą wysokość czynszu i pomogą mieszkańcom w płaceniu swoich zobowiązań... zobacz, ile możesz zaoszczędzić »


Koronawirus. Jakie materiały ochronne dla zarządców, wspólnot i spółdzielni? »»

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Koronawirus- zarzadcy odczyt liczników wody

Najtańsze w Polsce płyny do dezynfekcji pomieszczeń czy klatek schodowych. W czasie zagrożenia koronawirusem to nierzadko dodatkowy, spory wydatek dla zarządców czy wspólnot. Zobacz gdzie kupić je taniej. Odbierz 10% rabatu dla wszystkich na hasło: „ADMINISTRATOR”... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


Zestawy hydroforowe - urządzenia i systemy do podnoszenia ciśnienia wody »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym Program dla zarzadcy
Przesyłanie i podnoszenie ciśnienia wody w sieciach i instalacjach pochłania kilka procent całości energii zużywanej w skali globalnej. Dlatego oprócz ciągłości i bezpieczeństwa dostaw wody coraz ... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet?
Jak naprawić pęknięcia i uszkodzenia rur od wewnątrz bez konieczności kucia ścian i remontów »
gaz jak może być tani wymiana rur kanalizacyjnych
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Do gazociągów podłączane są nowe ... czytam więcej » Oczyszczenie instalacji z zabrudzeń i osadów odsłania faktyczny stan. Uwidacznia wszelkie uszkodzenia mechaniczne rury (uszkodzenia, pęknięcia, dziury, rysy) powstałe w wyniku wieloletniej eksploatacji a także... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Ile kosztuje ocieplenie stropodachu - może Cię to zaskoczyć »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
ocieplanie stropodachu Sprzątanie po psie
Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej? (...) czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »


Szukasz dobrego zarządcy nieruchomości? Sprawdź to! »

Jak wybrac dobrego zarządcę?

Zarządzanie nieruchomościami to wymagająca branża, która nie tylko podlega zmieniającym się przepisom i zarządzeniom ale potrzebuje profesjonalizmu i rzetelności działań, by zapewnić bezpieczeństwo oraz odpowiedni standard życia tych, którzy powierzyli innym zarządzanie swoimi budynkami... Czytam więcej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
5/2020

Aktualny numer:

Administrator 5/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Wycinka drzew
  • - Termomodernizacja i remonty
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...

Produkty i technologie

Wyświetleń: 12079|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11523|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl