CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

KE ściga za niewypełnianie obowiązków wynikających z unijnego prawa

Efektywność energetyczna pod lupą
r ex  |  02.12.2014  |  1

Komisja Europejska – do której zadań należy egzekwowanie przestrzegania unijnego prawa - podjęła kolejne działania przeciwko państwom członkowskim niewypełniającym swoich zobowiązań sformułowanych w dyrektywach i rozporządzeniach. Poniżej przykłady dotyczące efektywności energetycznej w gospodarstwach domowych, przemyśle i transporcie, charakterystyki energetycznej budynków, dzierżawy gruntów portowych oraz bezpieczeństwa dostaw gazu.

Bułgaria i Węgry nie dokonały transpozycji prawodawstwa UE w dziedzinie efektywności energetycznej

Komisja Europejska zwróciła się oficjalnie do Bułgarii i Węgier o zapewnienie pełnej transpozycji dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (dyrektywa 2012/27/UE).

Przypomniano, że na mocy tej dyrektywy państwa członkowskie muszą uzyskać pewne oszczędności energii w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2020 roku. Muszą one dokonać tego przy użyciu systemów zobowiązujących do efektywności energetycznej lub innych środków z zakresu polityki ukierunkowanych na poprawę efektywności energetycznej w gospodarstwach domowych, przemyśle i transporcie.

Przeczytaj: Komisja Europejska nie pobłaża grzesznikom

Inne wymogi obejmują audyty energetyczne dużych przedsiębiorstw co cztery lata, większe prawa konsumentów w zakresie opomiarowania i rozliczeń zużycia energii, renowację co najmniej 3 proc. budynków administracji centralnej rocznie i dokonywanie zakupów publicznych z uwzględnieniem kwestii efektywności energetycznej.

KE przekazała Bułgarii i Węgrom „uzasadnioną opinię”, prosząc o informacje na temat wszystkich środków transpozycji dyrektywy do prawa krajowego, co miało nastąpić do 5 czerwca 2014 roku. Jeśli nie wywiążą się one ze swoich obowiązków prawnych w terminie dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawy do Trybunału Sprawiedliwości.

W lipcu 2014 roku Komisja wszczęła postępowanie w sprawie „uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego” przeciwko 24 państwom członkowskim (wszystkim oprócz Cypru, Włoch, Malty i Szwecji), które nie przekazały jej zawiadomień o środkach transpozycji dyrektywy do prawa krajowego.

Grecja nie realizuje dyrektywy ws. charakterystyki energetycznej budynków

Komisja Europejska wystąpiła oficjalnie do Grecji o podjęcie działań w celu pełnego wywiązania się ze swoich zobowiązań wynikających z dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (dyrektywa 2010/31/UE).

Zobacz też: KE wzywa kolejne państwa do wypełnienia zobowiązań w dziedzinie środowiska

Przypomniano, że zgodnie z tą dyrektywą państwa członkowskie muszą określić minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej budynków i elementów budynków, obliczyć poziom optymalny pod względem kosztów umożliwiający ich spełnienie oraz przekazać te informacje KE. Według organu wykonawczego Unii jest to kluczowy aspekt dyrektywy, gdyż ustanawia minimalne wymogi dotyczące charakterystyki energetycznej, jakie muszą spełniać nowe i odnowione budynki.

Pierwotny termin przekazania Komisji Europejskiej tego sprawozdania, upływający  30 czerwca 2012 roku, został przedłużony do 21 marca 2013 roku w celu uwzględnienia publikacji rozporządzenia delegowanego Komisji nr 244/2012 w sprawie metodologii obliczania poziomu optymalnego pod względem kosztów.

Wezwanie Komisji przyjęło formę „uzasadnionej opinii” w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeżeli Grecja nie wywiąże się ze swoich zobowiązań prawnych w terminie dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu.

Litwa nie zapewnia stosowania unijnych przepisów dot. swobody przedsiębiorczości do umów ws. dzierżawy gruntów portowych

Komisja Europejska oficjalnie wezwała Litwę do zapewnienia zgodności umów dzierżawy gruntów portowych z unijnymi przepisami dotyczącymi swobody przedsiębiorczości. Przepisy UE przewidują obowiązek organizowania otwartych, przejrzystych i niedyskryminacyjnych procedur udzielania zamówień.

Jednak według KE obecne litewskie prawodawstwo przewiduje wyjątek od tej reguły, jeżeli użytkownik gruntów (dzierżawca) nabył budynki lub budowle na tym gruncie. Litwa proszona jest o zaprzestanie stosowania takiego wyjątku. Zakłócenie otwartej procedury udzielenia zamówienia uniemożliwia zainteresowanym przedsiębiorstwom innym niż obecny użytkownik prowadzenie działalności w portach litewskich – podkreśla Komisja.

Warto przeczytać: Maleje emisja gazów cieplarnianych w UE

Wezwanie ma formę „uzasadnionej opinii”. Jeżeli Litwa w ciągu dwóch miesięcy nie poinformuje Komisji o środkach, jakie podjęła w celu pełnego wywiązania się ze swoich zobowiązań wynikających z unijnego prawodawstwa, Komisja nie wyklucza skierowania tej sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Rumunia wezwana do przestrzeganie unijnego prawa dot. bezpieczeństwa dostaw gazu

Komisja formalnie wezwała Rumunię do zapewnienia pełnej zgodności z przepisami UE w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu.

Przypomniano, że celem rozporządzenia (UE) nr 994/2010 w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu jest zapewnienie, by państwa członkowskie były odpowiednio przygotowane do postępowania z ewentualnymi zakłóceniami w dostawach. W tym celu muszą umożliwić dwukierunkowy przepływ gazu przez granice i z wyprzedzeniem przygotować plany działań zapobiegawczych i plany na wypadek sytuacji nadzwyczajnej. Komisja Europejska ostrzegła Rumunię, kierując do niej „uzasadnioną opinię”.

KE wytknęła Rumunii, że do tej pory nie zgłosiła w Brukseli przyjęcia planu działań zapobiegawczych i planu na wypadek sytuacji nadzwyczajnej, co jest wymagane na podstawie rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu. Nie poinformowała też Komisji o swoich decyzjach w sprawie dwukierunkowego przepływu gazu.

Przypomniano, że odpowiednie organy w państwach członkowskich miały przyjąć plany działań zapobiegawczych i plany na wypadek sytuacji nadzwyczajnej najpóźniej do 3 grudnia 2012 roku. Decyzje w sprawie dwukierunkowego przepływu gazu miały zostać podjęte do 3 września 2012 roku.

Rumunia ma dwa miesiące na wywiązanie się ze swoich zobowiązań, a w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości.

• Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane podpisana przez prezydenta. • Ustawa wprowadza pakiet przepisów unijnych dotyczących udzielania koncesji. • Ma zapewnić większość przejrzystość w tym... więcej »

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Jak usunąć nieprzyjemny zapach ze studzienek kanalizacyjnych?

Nieprzyjemny zapach z kanalizacjiNieprzyjemne zapachy wydobywające się ze studzienek kanalizacyjnych to problem nie tylko starych dzielnic, lecz często również nowo budowanych osiedli, które podłączane są do istniejącej infrastruktury... Czytam więcej »


Dowiedz się, jak poprawnie montować styropian?»

Montaż styropianu - jak to zrobić poprawnie Zamawiając usługę, mamy nadzieję, że zostanie ona wykonana poprawnie, jednak za słowami ... Czytam więcej »


Naprawa uszkodzonej elewacji - zobacz sprawdzone sposoby? »

Naprawa uszkodzonej elewacjiJeśli Twoja elewacja osypuje się lub pyli, oznacza to, że następuje początkowa faza spadku wytrzymałości ocieplenia. By zapobiec jej postępowaniu, należy zespoić i wzmocnić  (...) ... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Czy urzędy muszą odbierać e-faktury?

jak obniżyć rachunki za prąd Urząedy czy muszą przyjmować e-faktury
DOszczędzaj na rachunkach za prąd w domu lub firmie. Wystarczy Po Prostu Energia (...)  zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Przyjmowanie elektronicznych faktur w administracji staje się faktem. Jak polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z elektronicznego fakturowania w kontaktach z administracją? Czym jest rządowa Platforma... czytam więcej»


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe.  Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Jakie wyposażenie osiedlowego placu zabaw wybrać?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
Plac zabaw na osiedlu Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Wraz z pierwszymi promieniami słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze ... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Jak skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Indywiudalna temperatura dla każdego emitera ciepła Ogrzewanie gazem plynnym
Termostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu właściwa temperatura! ... chcę wiedzieć » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Programy wspomagające pracę zarządcy - przegląd 2019»
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Programy dla zarządców nieruchomości Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Poznaj i wybierz kompleksowe rozwiązania ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
7-8/2019

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Gospodarowanie ciepłem
  • - Rachunek strat
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 10519|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10087|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl