CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 9/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

KE ściga za niewypełnianie obowiązków wynikających z unijnego prawa

Efektywność energetyczna pod lupą
r ex  |  02.12.2014  |  1

Komisja Europejska – do której zadań należy egzekwowanie przestrzegania unijnego prawa - podjęła kolejne działania przeciwko państwom członkowskim niewypełniającym swoich zobowiązań sformułowanych w dyrektywach i rozporządzeniach. Poniżej przykłady dotyczące efektywności energetycznej w gospodarstwach domowych, przemyśle i transporcie, charakterystyki energetycznej budynków, dzierżawy gruntów portowych oraz bezpieczeństwa dostaw gazu.

Bułgaria i Węgry nie dokonały transpozycji prawodawstwa UE w dziedzinie efektywności energetycznej

Komisja Europejska zwróciła się oficjalnie do Bułgarii i Węgier o zapewnienie pełnej transpozycji dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (dyrektywa 2012/27/UE).

Przypomniano, że na mocy tej dyrektywy państwa członkowskie muszą uzyskać pewne oszczędności energii w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2020 roku. Muszą one dokonać tego przy użyciu systemów zobowiązujących do efektywności energetycznej lub innych środków z zakresu polityki ukierunkowanych na poprawę efektywności energetycznej w gospodarstwach domowych, przemyśle i transporcie.

Przeczytaj: Komisja Europejska nie pobłaża grzesznikom

Inne wymogi obejmują audyty energetyczne dużych przedsiębiorstw co cztery lata, większe prawa konsumentów w zakresie opomiarowania i rozliczeń zużycia energii, renowację co najmniej 3 proc. budynków administracji centralnej rocznie i dokonywanie zakupów publicznych z uwzględnieniem kwestii efektywności energetycznej.

KE przekazała Bułgarii i Węgrom „uzasadnioną opinię”, prosząc o informacje na temat wszystkich środków transpozycji dyrektywy do prawa krajowego, co miało nastąpić do 5 czerwca 2014 roku. Jeśli nie wywiążą się one ze swoich obowiązków prawnych w terminie dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawy do Trybunału Sprawiedliwości.

W lipcu 2014 roku Komisja wszczęła postępowanie w sprawie „uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego” przeciwko 24 państwom członkowskim (wszystkim oprócz Cypru, Włoch, Malty i Szwecji), które nie przekazały jej zawiadomień o środkach transpozycji dyrektywy do prawa krajowego.

Grecja nie realizuje dyrektywy ws. charakterystyki energetycznej budynków

Komisja Europejska wystąpiła oficjalnie do Grecji o podjęcie działań w celu pełnego wywiązania się ze swoich zobowiązań wynikających z dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (dyrektywa 2010/31/UE).

Zobacz też: KE wzywa kolejne państwa do wypełnienia zobowiązań w dziedzinie środowiska

Przypomniano, że zgodnie z tą dyrektywą państwa członkowskie muszą określić minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej budynków i elementów budynków, obliczyć poziom optymalny pod względem kosztów umożliwiający ich spełnienie oraz przekazać te informacje KE. Według organu wykonawczego Unii jest to kluczowy aspekt dyrektywy, gdyż ustanawia minimalne wymogi dotyczące charakterystyki energetycznej, jakie muszą spełniać nowe i odnowione budynki.

Pierwotny termin przekazania Komisji Europejskiej tego sprawozdania, upływający  30 czerwca 2012 roku, został przedłużony do 21 marca 2013 roku w celu uwzględnienia publikacji rozporządzenia delegowanego Komisji nr 244/2012 w sprawie metodologii obliczania poziomu optymalnego pod względem kosztów.

Wezwanie Komisji przyjęło formę „uzasadnionej opinii” w ramach unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeżeli Grecja nie wywiąże się ze swoich zobowiązań prawnych w terminie dwóch miesięcy, Komisja może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu.

Litwa nie zapewnia stosowania unijnych przepisów dot. swobody przedsiębiorczości do umów ws. dzierżawy gruntów portowych

Komisja Europejska oficjalnie wezwała Litwę do zapewnienia zgodności umów dzierżawy gruntów portowych z unijnymi przepisami dotyczącymi swobody przedsiębiorczości. Przepisy UE przewidują obowiązek organizowania otwartych, przejrzystych i niedyskryminacyjnych procedur udzielania zamówień.

Jednak według KE obecne litewskie prawodawstwo przewiduje wyjątek od tej reguły, jeżeli użytkownik gruntów (dzierżawca) nabył budynki lub budowle na tym gruncie. Litwa proszona jest o zaprzestanie stosowania takiego wyjątku. Zakłócenie otwartej procedury udzielenia zamówienia uniemożliwia zainteresowanym przedsiębiorstwom innym niż obecny użytkownik prowadzenie działalności w portach litewskich – podkreśla Komisja.

Warto przeczytać: Maleje emisja gazów cieplarnianych w UE

Wezwanie ma formę „uzasadnionej opinii”. Jeżeli Litwa w ciągu dwóch miesięcy nie poinformuje Komisji o środkach, jakie podjęła w celu pełnego wywiązania się ze swoich zobowiązań wynikających z unijnego prawodawstwa, Komisja nie wyklucza skierowania tej sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Rumunia wezwana do przestrzeganie unijnego prawa dot. bezpieczeństwa dostaw gazu

Komisja formalnie wezwała Rumunię do zapewnienia pełnej zgodności z przepisami UE w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu.

Przypomniano, że celem rozporządzenia (UE) nr 994/2010 w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu jest zapewnienie, by państwa członkowskie były odpowiednio przygotowane do postępowania z ewentualnymi zakłóceniami w dostawach. W tym celu muszą umożliwić dwukierunkowy przepływ gazu przez granice i z wyprzedzeniem przygotować plany działań zapobiegawczych i plany na wypadek sytuacji nadzwyczajnej. Komisja Europejska ostrzegła Rumunię, kierując do niej „uzasadnioną opinię”.

KE wytknęła Rumunii, że do tej pory nie zgłosiła w Brukseli przyjęcia planu działań zapobiegawczych i planu na wypadek sytuacji nadzwyczajnej, co jest wymagane na podstawie rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu. Nie poinformowała też Komisji o swoich decyzjach w sprawie dwukierunkowego przepływu gazu.

Przypomniano, że odpowiednie organy w państwach członkowskich miały przyjąć plany działań zapobiegawczych i plany na wypadek sytuacji nadzwyczajnej najpóźniej do 3 grudnia 2012 roku. Decyzje w sprawie dwukierunkowego przepływu gazu miały zostać podjęte do 3 września 2012 roku.

Rumunia ma dwa miesiące na wywiązanie się ze swoich zobowiązań, a w przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości.

• Ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane podpisana przez prezydenta. • Ustawa wprowadza pakiet przepisów unijnych dotyczących udzielania koncesji. • Ma zapewnić większość przejrzystość w tym... więcej »

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Przegląd budynku - pobierz bezpłatnie gotową dokumentację »

prawo budowlaneProtokół kontroli kanałów spalinowych, protokół odbioru robót przy odstąpieniu od umowy, uniwersalny protokół przekazania nieruchomości, protokół kontroli obowiązkowej po zakończonej budowie lub... Chcę pobrać »


Czy dla spółdzielni i wspólnot gaz może być tańszy?

Zamów bezpłatną wizytę konsultanta i osusz swój dom lub budynek ▼

niższa cena gazu Osuszanie ścian budynku
Czy w sytuacji gdy ceny gazu idą w górę, masz pewność, że Twoje stawki nie wzrosną w trakcie trwania... czytam więcej »

Wystarczy, że zostawisz do siebie kontakt, a Konsultant skontaktuje się z Tobą. Podczas kontaktu zostanie ustalony dogodny dla Ciebie termin nieodpłatnego badania zawilgocenia obiektu. W trakcie tej wizyty dowiesz się... czytam więcej»


Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu?

Kotły jakie wybraćKotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Ogrzewanie - automatyczne odpowietrzanie grzejników?

jak obniżyć rachunki za prąd Odpowietrzanie kaloryfera
Czy wiesz, że możesz oszczędzać na rachunkach za prąd w domu lub firmie? Wystarczy szybka (...) zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Gazy nagromadzone w grzejnikach mogą skutecznie zmniejszyć efektywność grzewczą, nie tylko urządzenia... czytam więcej»


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe. Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Zarządco, przygotuj nieruchomość na zimę »

Problem z odczytem wodomierzy - "nie mogę zastać mieszkańców "

Zima i obowiązki zarządcy odczyt liczników wody
Zgodnie z ludową mądrością – lepiej jest zapobiegać niż naprawiać skutki zimowych uszkodzeń. Mimo że do zimy zostało jeszcze trochę czasu, warto zrobić ... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Na szczęście możemy sobie pomóc , dzięki czemu znacznie przyspieszymy ... chcę wiedzieć jak»


Pojemniki podziemne na odpady - zobacz korzyści takiego rozwiązania »

Pojemniki podziemne na osiedlachPodstawową zaletą pojemników podziemnych jest oszczędność powierzchni i minimalizacja kosztów odbioru. Równie istotną zaletą tego typu pojemników jest estetyka, ponieważ jedynymi widocznymi dla otoczenia elementami systemu pojemników jest... Czytam więcej »


Głowice i zawory termostatyczne - jakie wybrać?
Czy wiesz, że możesz monitorować i sterować zestawami do podnoszenia ciśnienia wody»
systemy odpowietrzania HVAC Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Utrzymywanie optymalnego ciśnienia w systemach HVAC może zwiększyć wydajność i poprawić długoterminową trwałość każdego typu instalacji. Zapewnienie, że system jest wolny od pozostałości zanieczyszczeń... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Dlaczego detektory gazów pełnią tak ważną rolę w wentylacji pomieszczeń zamkniętych?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Detektory gazów w garażach podziemnych Ogrzewanie gazem plynnym
Mikroprocesorowe, elektrochemiczne detektory DE-TOX służą do ciągłej kontroli stężenia poziomu tlenku węgla w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania nadmiernego stężenia trującego gazu. ... czytam więcej » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami - Interaktywna Administracja Nieruchomości»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jak dobrze opomiarować i rozliczyć media»
Spadek ciśnienia wody w instalacji wodnej - co zrobić?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
W uzyskaniu oszczędności bardzo pomagają wszelkie narzędzia służące do pomiaru zużycia mediów: wody czy ciepła. Widząc, ile ich zużywają mieszkańcy, możemy lepiej(...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Na co zwrócić uwagę przy ubezpieczeniu budynku? »

ubezpieczenie budynku

Bardzo istotne i jednocześnie problematyczne jest ustalenie wysokości sumy ubezpieczenia. Z prostego powodu – niedoszacowanie może skutkować (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
9/2019

Aktualny numer:

Administrator 9/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Nowelizacja Ustawy o własności lokali
  • - Winda pod nadzorem
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Wyświetleń: 10819|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10393|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl