CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2017

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Czy płyty styropianowe na elewację budynku to dobry pomysł? » ‎
www.administrator24.info/artykul/id10731,jak-nakladac-klej-do-styropianu-plyty-styropianowe-na-elewacje
Płyty styropianowe, aby spełniły swoje funkcje wymagają odpowiedniego montażu. Nie bez znaczenia jest...
Kategorie: jakość styropianu, styropian, klej do styropianu elewacyjnego,

Co nowego w Orzecznictwie?
Ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości wspólnej | Zarządzanie wspólnotą przez spółkę komunalną

Paweł Puch  |  Administrator 12/2014  |  08.12.2014  |  1
Cotygodniowy, aktualny przegląd orzecznictwa (cz. 198), a w nim o ograniczeniach w korzystaniu z nieruchomości wspólnej oraz o zarządzaniu wspólnotą przez spółkę komunalną.
Cotygodniowy, aktualny przegląd orzecznictwa (cz. 198), a w nim o ograniczeniach w korzystaniu z nieruchomości wspólnej oraz o zarządzaniu wspólnotą przez spółkę komunalną.

Cotygodniowy, aktualny przegląd orzecznictwa (cz. 198), a w nim o ograniczeniach w korzystaniu z nieruchomości wspólnej oraz o zarządzaniu wspólnotą przez spółkę komunalną.

Ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości wspólnej

Regulacje ustawy o własności lokali uzupełniane są prawem sąsiedzkim. Wspólnoty są uprawnione do określania zasad postępowania, które pomagać mają w utrzymaniu jak najlepszych stosunków we wspólnocie.

Z tego powodu mogą być wprowadzane pewne ograniczenia, które mają swój wyraz we wszelkich regulaminach porządku domowego.

Wspólnota ma również prawo zadecydować, że pomieszczenia wspólne, czy należące do wspólnoty nie mogą być w określony sposób wykorzystywane - wynika z uzasadnienia do wyroku Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Powodowie w pozwie wniesionym przeciwko wspólnocie mieszkaniowej żądali uchylenia uchwały w sprawie wypowiedzenia powodom umowy najmu pomieszczenia w piwnicy, które powodowie zajmowali jako dodatkową oprócz będącej ich własnością komórkę w piwnicy bloku. Umowę najmu zawarto na czas nieoznaczony.

Użytkownicy zobowiązali się do użytkowania dodatkowego pomieszczenia zgodnie z przeznaczeniem, wzięli na siebie obowiązek dokonywania bieżących napraw, zabezpieczania pomieszczenia oraz utrzymywania go w należytym stanie technicznym, sanitarnym i przeciwpożarowym (§ 7 umowy).

Przeczytaj: Co nowego w Orzecznictwie? Kontrola procesów finansowych zachodzących we wspólnocie | Zmiana ogrzewania indywidualnego na zbiorowe

W § 10 umowy ustalono, że rozwiązanie umowy może nastąpić przez każdą ze stron z zachowaniem formy pisemnej za uprzednim 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Przyczyną wypowiedzenia umowy był fakt, że powodowie z pomieszczenia w piwnicy zrobili noclegownię dla kotów.

Powiatowy Inspektor Sanitarny, który przeprowadził kontrolę w budynku wspólnoty ustalił, że w pomieszczeniach piwnic bloku występuje nieprzyjemny zapach oraz widoczne są ślady dokarmiania kotów. Zalecono podjęcie działań zmierzających do minimalizowania uciążliwości wynikających z obecności kotów w budynku.

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej podejmowała działania zmierzające do zamontowania krat w oknach prowadzących do piwnic budynku, w celu uniemożliwienia dostępu kotów do piwnic. Jednak powodowie sprzeciwili się temu. Sąd uznał, że powództwo nie zasługuje na uwzględnienie. W świetle łączącej strony umowy mogła ona być wypowiedziana przez każdą ze stron za jednomiesięcznym wypowiedzeniem. Decyzja o wypowiedzeniu nie wymagała nawet uzasadnienia.

Stosownie do art. 673 § 1 k.c. jeżeli czas trwania najmu nie jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku z zachowaniem terminów ustawowych. Zatem wypowiedzenie nie musiało mieć żądnych postaw.

Jednak z zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że mieszkańcy skarżyli się oni na nieprzyjemny zapach, chodzenie kotów po samochodach, placu zabaw. W dacie podejmowania uchwały zdecydowana większość głosujących mieszkańców była przeciwna koegzystencji w ramach wspólnoty mieszkaniowej ze zwierzętami dokarmianymi przez powodów.

Zobacz też: Uchwała a prawo własności lokalu

Podstawowe znaczenia dla rozstrzygnięcia mają kwestie natury obligacyjnej wynikające z łączącej strony umowy jednakże sytuacja faktyczna stron skłania do zwrócenia uwagi na pewne kwestie ogólne wynikające z ustawy o własności lokali. Każdy bowiem właściciel lokalu, rezydując w dużych wspólnotach mieszkaniowych, musi liczyć się z ograniczeniami płynącymi z faktu sąsiadowania z innymi nieruchomościami lokalowymi.

Nowe Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania. Poradnik. Przepisy z komentarzen i 170 rysunkami. Wydanie 10. uaktualnione i rozszerzone. Dodatek specjalistyczny "Efektywność energetyczna w budownictwie"
CZYTAJ OPIS »

To wzajemne oddziaływanie nieruchomości w praktyce wywołuje wiele konfliktów, które wymagają pogodzenia sprzecznych, indywidualnych interesów sąsiadów. Regulacje ustawy o własności lokali uzupełniane są normami zawartymi w art. 144-154 kodeksu cywilnego, powszechnie określanymi mianem prawa sąsiedzkiego. Regulacjom tym przyświecają cele zminimalizowania sytuacji konfliktowych.

Według art. 144 KC właściciel lokalu powinien przy wykonywaniu swojego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

Warto przeczytać: Zgoda warunkowa we wspólnocie

Wspólnoty mieszkaniowe są uprawnione do określania zasad postępowania, które pomagać mają w utrzymaniu jak najlepszych stosunków we wspólnocie. Z tego powodu mogą być wprowadzane pewne ograniczenia dla mieszkańców. Mają one swój wyraz we wszelkich regulaminach porządku domowego. Wspólnota ma również prawo zadecydować, że pomieszczenia wspólne, czy należące do wspólnoty nie mogą być w określony sposób wykorzystywane. Decyduje tu wola wspólnoty mieszkaniowej, w której decyzje poddane są demokratycznym procedurom.

Pozwana wspólnota miała zatem pełne prawo nie zgadzać się na wykorzystywanie lokalu należącego do wspólnoty (a nie właściciela lokalu) na pewne cele (np. sex shop, agencja towarzyska). Sposób wykorzystania takiego lokalu nie musi przy tym bezpośrednio oddziaływać na inne lokale.

Wystarczy, że wspólnota mieszkaniowa jako zbiorowy właściciel swojego lokalu, lokalu wspólnoty (w odróżnieniu od właścicieli poszczególnych lokali) wyrazi swoją wolę. Tak też uczyniła wspólnota mieszkaniowa w niniejszej sprawie decydując, że nie chce aby należące do wspólnoty mieszkaniowej dodatkowe pomieszczenie znajdującego się w piwnicy budynku było wykorzystywane do przetrzymywania nieoznaczonej liczby kotów.

W realiach stanu faktycznego niniejszej sprawy brak jest jakichkolwiek podstaw do kwestionowania zaskarżonej uchwały. Zarząd wspólnoty mieszkaniowej dysponował podstawami wypowiedzenia umowy i z uprawnienia tego zasadnie skorzystał.

Uzasadnienie do wyroku Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24.11.2014 roku sygn. akt I C 893/12

Czytaj dalej: Zarządzanie wspólnotą przez spółkę komunalną

Komentarze

(1)
MIRZET | 21.01.2015, 19:22
Na pytanie:
. . .
a) czy istnieją niezaspokojone potrzeby wspólnoty samorządowej na rynku lokalnym, tj. olsztyńskim?
b) czy występujące w gminie Olsztyn bezrobocie w znacznym stopniu wpływa ujemnie na poziom życia wspólnoty samorządowej . . .?
w kontekście:
- ustawy o gospodarce komunalnej;
- ustawy o samorządzie gminnym;
- prowadzenia działalności gospodarczej przez podmiot komunalny, na przykładzie Zakładu Budynków Komunalnych I Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Zamenhofa 16 (100% udziału Gminy Olsztyn), w przedmiocie zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi, w których Gmina Olsztyn nie jest jedynym właścicielem
Prezydent Olsztyna odpowiada . . .

http://okrzei20olsztyn.pl/index_dokumenty/Zarzadzanie_wspolnotami_mieszkaniowymi_przez_spolki_komunalne.pdf
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami »

Kompleksowe usługi na zarządzanieAnaliza zasadności inwestycji, niebezpieczeństwa związane z zakupem i sposoby ich minimalizacji oraz pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, takich jak rejestracja w urzędzie skarbowym czy statystycznym (...) czytam więcej »


Przepisy techniczno-budowlane odnoszące się do wyrobów do wentylacji i klimatyzacji objętych obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym »

Przepisy techniczno budowlaneObowiązkowym oznakowaniem objęte zostaną wyroby do wentylacji i klimatyzacji – to zapowiedź zmian, które przyniesie 2019 rok. (...) czytam więcej »


Urządzenia, które mogą uratować życie i mienie mieszkańców!
Najniższe ceny w internecie dla Zarządców, Wspólnot mieszkaniowych i Spółdzielni »

Ile zapłacisz za ocieplenie stropodachu w budynku wielolokalowym?
Odpowiada ekspert.

Mimo że istnieje wiele różnych czujników, to kryteria ich rozróżnienia są dość ograniczone. Wybierz czujnik, który zapewni spokój i bezpieczeństwo lokatorów... czytaj dalej »

Jeśli ocieplimy stropodachy bloków mieszkalnych, straty możemy natychmiast przekuć na oszczędności. I to wcale niebagatelne – bo możemy zaoszczędzić od...czytam dalej »Czy donice betonowe na placach i deptakach osiedlowych to dobry pomysł »

Donice betonoweAnaliza zasadności inwestycji, niebezpieczeństwa związane z zakupem i sposoby ich minimalizacji oraz pomoc w załatwieniu spraw urzędowych, takich jak rejestracja w urzędzie skarbowym czy statystycznym to tylko (...) zobacz więcej »


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Pojemniki na śmiecie nie muszą być brzydkie i "cuchnące"»

Brzydkie śmietnikiNowe rozwiązanie na polskim rynku przypadło do gustu również deweloperom budującym nowe osiedla mieszkaniowe, którzy coraz chętniej decydują się na... zobacz więcej »


Szybki poradnik dla zarządów spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych ► WINDY»
Pompownie i agregaty pompowe w świetle przepisów obowiązujących od lipca 2018»
Winda bepieczeńśtwo Pompownie i agregaty pompowe w świetle przepisów
Czy można mieć dostęp do bieżących informacji na temat stanu windy ? Jak zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców i reagować z wyprzedzeniem na... czytam więcej» Szybko i dokładnie wykonana mapa rozkładu temperatury na elewacjach wysokich budynków mieszkalnych tak przed jak i po termomodernizacji to gwarancja szybkiej reakcji zgłoszenia... czytam dalej »

10 powodów, dlaczego warto ocieplić budynek stryopianem »

10powodów dla których warto ocieplić dom styropianemOcieplenie budynku to inwestycja, która dla wielu może okazać się nie lada wyzwaniem, szczególnie w kwestii doboru odpowiednich materiałów. Inwestycja z założenia ma przynosić korzyści... czytam więcej »


Hydroizolacje - jak zabezpieczyć budynek przed szkodliwym wpływem wilgoci?
Brak sieci gazowej – jak zapewnić ogrzewanie mieszkańcom? !
Ochrona budynku przed wilgocią Brak ogrzewania w budynku
Skuteczne zabezpieczenie fundamentów i ścian piwnic przed wilgocią może w przyszłości oszczędzić właścicielowi domu zarówno nerwów, jak i pieniędzy... czytam więcej» Podczas budowy nowego budynku wielolokalowego zarówno projektanci, jak zarządcy stają przed zadaniem, jakim jest zapewnienie ogrzewania mieszkańcom. Zadanie niby nie jest (...) czytam dalej »

Kiedy ogrzewanie pompą ciepła się opłaca? »

Ogrzewanie pompą

Pompy ciepła zyskują na popularności. Stosowane są zarówno w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym, jak i wielorodzinnym, a także w obiektach (...) Czytam więcej »


Jak tani może być gaz w Twoich budynkach?
Ogrzewanie za niewielkie pieniądze »
Tańszy gaz w mieszkaniach Niższe koszty ciepła
Zarządzasz budynkami wielorodzinnymi? Szukasz właściwej oferty na media? Zastanawiasz się nad możliwością obniżenia kosztów gazu? czytam dalej» Jakie urządzenia grzewcze zapewniają niskie koszty eksploatacyjne? czytaj dalej »

Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »

Księgowość we wspólnocie mieszkaniowej

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) czytam dalej »


Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej?
Jaki wybrać kocioł do budynku mieszkalnego lub domu »
Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej Kotły do budynków mieszkalnych
Uszkodzony i nieszczelny fragment rury kanalizacyjnej jest nie lada problemem dla zarządcy nieruchomości, zwłaszcza jeśli fragment ten przebiega w lokalu, (...) czytaj dalej »

Kotły dzielą się na (gazowe) kondensacyjne i konwencjonalne. W kotłach kondensacyjnych następuje kondensacja zawartej w spalinach pary wodnej (powstałej w wyniku spalania gazu), a odzyskana dzięki temu dodatkowa energia zostaje przekazana do instalacji c.o ... czytam dalej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Czy uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przyległych nieruchomości gruntowych oraz udzielenia zarządowi (zarządcy nieruchomości) pełnomocnictwa do wykonania czynności zmierzających do osiągnięcia tego celu, zapaść muszą:
ADMIREO ADMIREO Admireo to nowoczesny i funkcjonalny system do kompleksowego zarządzania nieruchomościami online. System działa w modelu SaaS i w...

Produkty i technologie

12/2018

Aktualny numer:

Administrator 12/2018
W miesięczniku m.in.:
  • - Rozstanie z wieczystym użytkowaniem
  • - Termomodernizacja a smog
Zobacz szczegóły

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 15868|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 9520|Ocena: 1.5
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl