CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 7-8/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Co nowego w Orzecznictwie?
Ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości wspólnej | Zarządzanie wspólnotą przez spółkę komunalną

Paweł Puch  |  Administrator 12/2014  |  08.12.2014  |  1
Cotygodniowy, aktualny przegląd orzecznictwa (cz. 198), a w nim o ograniczeniach w korzystaniu z nieruchomości wspólnej oraz o zarządzaniu wspólnotą przez spółkę komunalną.
Cotygodniowy, aktualny przegląd orzecznictwa (cz. 198), a w nim o ograniczeniach w korzystaniu z nieruchomości wspólnej oraz o zarządzaniu wspólnotą przez spółkę komunalną.

Cotygodniowy, aktualny przegląd orzecznictwa (cz. 198), a w nim o ograniczeniach w korzystaniu z nieruchomości wspólnej oraz o zarządzaniu wspólnotą przez spółkę komunalną.

Ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości wspólnej

Regulacje ustawy o własności lokali uzupełniane są prawem sąsiedzkim. Wspólnoty są uprawnione do określania zasad postępowania, które pomagać mają w utrzymaniu jak najlepszych stosunków we wspólnocie.

Z tego powodu mogą być wprowadzane pewne ograniczenia, które mają swój wyraz we wszelkich regulaminach porządku domowego.

Wspólnota ma również prawo zadecydować, że pomieszczenia wspólne, czy należące do wspólnoty nie mogą być w określony sposób wykorzystywane - wynika z uzasadnienia do wyroku Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Powodowie w pozwie wniesionym przeciwko wspólnocie mieszkaniowej żądali uchylenia uchwały w sprawie wypowiedzenia powodom umowy najmu pomieszczenia w piwnicy, które powodowie zajmowali jako dodatkową oprócz będącej ich własnością komórkę w piwnicy bloku. Umowę najmu zawarto na czas nieoznaczony.

Użytkownicy zobowiązali się do użytkowania dodatkowego pomieszczenia zgodnie z przeznaczeniem, wzięli na siebie obowiązek dokonywania bieżących napraw, zabezpieczania pomieszczenia oraz utrzymywania go w należytym stanie technicznym, sanitarnym i przeciwpożarowym (§ 7 umowy).

Przeczytaj: Co nowego w Orzecznictwie? Kontrola procesów finansowych zachodzących we wspólnocie | Zmiana ogrzewania indywidualnego na zbiorowe

W § 10 umowy ustalono, że rozwiązanie umowy może nastąpić przez każdą ze stron z zachowaniem formy pisemnej za uprzednim 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Przyczyną wypowiedzenia umowy był fakt, że powodowie z pomieszczenia w piwnicy zrobili noclegownię dla kotów.

Powiatowy Inspektor Sanitarny, który przeprowadził kontrolę w budynku wspólnoty ustalił, że w pomieszczeniach piwnic bloku występuje nieprzyjemny zapach oraz widoczne są ślady dokarmiania kotów. Zalecono podjęcie działań zmierzających do minimalizowania uciążliwości wynikających z obecności kotów w budynku.

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej podejmowała działania zmierzające do zamontowania krat w oknach prowadzących do piwnic budynku, w celu uniemożliwienia dostępu kotów do piwnic. Jednak powodowie sprzeciwili się temu. Sąd uznał, że powództwo nie zasługuje na uwzględnienie. W świetle łączącej strony umowy mogła ona być wypowiedziana przez każdą ze stron za jednomiesięcznym wypowiedzeniem. Decyzja o wypowiedzeniu nie wymagała nawet uzasadnienia.

Stosownie do art. 673 § 1 k.c. jeżeli czas trwania najmu nie jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku z zachowaniem terminów ustawowych. Zatem wypowiedzenie nie musiało mieć żądnych postaw.

Jednak z zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że mieszkańcy skarżyli się oni na nieprzyjemny zapach, chodzenie kotów po samochodach, placu zabaw. W dacie podejmowania uchwały zdecydowana większość głosujących mieszkańców była przeciwna koegzystencji w ramach wspólnoty mieszkaniowej ze zwierzętami dokarmianymi przez powodów.

Zobacz też: Uchwała a prawo własności lokalu

Podstawowe znaczenia dla rozstrzygnięcia mają kwestie natury obligacyjnej wynikające z łączącej strony umowy jednakże sytuacja faktyczna stron skłania do zwrócenia uwagi na pewne kwestie ogólne wynikające z ustawy o własności lokali. Każdy bowiem właściciel lokalu, rezydując w dużych wspólnotach mieszkaniowych, musi liczyć się z ograniczeniami płynącymi z faktu sąsiadowania z innymi nieruchomościami lokalowymi.

Nowe Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania. Poradnik. Przepisy z komentarzen i 170 rysunkami. Wydanie 10. uaktualnione i rozszerzone. Dodatek specjalistyczny "Efektywność energetyczna w budownictwie"
CZYTAJ OPIS »

To wzajemne oddziaływanie nieruchomości w praktyce wywołuje wiele konfliktów, które wymagają pogodzenia sprzecznych, indywidualnych interesów sąsiadów. Regulacje ustawy o własności lokali uzupełniane są normami zawartymi w art. 144-154 kodeksu cywilnego, powszechnie określanymi mianem prawa sąsiedzkiego. Regulacjom tym przyświecają cele zminimalizowania sytuacji konfliktowych.

Według art. 144 KC właściciel lokalu powinien przy wykonywaniu swojego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

Warto przeczytać: Zgoda warunkowa we wspólnocie

Wspólnoty mieszkaniowe są uprawnione do określania zasad postępowania, które pomagać mają w utrzymaniu jak najlepszych stosunków we wspólnocie. Z tego powodu mogą być wprowadzane pewne ograniczenia dla mieszkańców. Mają one swój wyraz we wszelkich regulaminach porządku domowego. Wspólnota ma również prawo zadecydować, że pomieszczenia wspólne, czy należące do wspólnoty nie mogą być w określony sposób wykorzystywane. Decyduje tu wola wspólnoty mieszkaniowej, w której decyzje poddane są demokratycznym procedurom.

Pozwana wspólnota miała zatem pełne prawo nie zgadzać się na wykorzystywanie lokalu należącego do wspólnoty (a nie właściciela lokalu) na pewne cele (np. sex shop, agencja towarzyska). Sposób wykorzystania takiego lokalu nie musi przy tym bezpośrednio oddziaływać na inne lokale.

Wystarczy, że wspólnota mieszkaniowa jako zbiorowy właściciel swojego lokalu, lokalu wspólnoty (w odróżnieniu od właścicieli poszczególnych lokali) wyrazi swoją wolę. Tak też uczyniła wspólnota mieszkaniowa w niniejszej sprawie decydując, że nie chce aby należące do wspólnoty mieszkaniowej dodatkowe pomieszczenie znajdującego się w piwnicy budynku było wykorzystywane do przetrzymywania nieoznaczonej liczby kotów.

W realiach stanu faktycznego niniejszej sprawy brak jest jakichkolwiek podstaw do kwestionowania zaskarżonej uchwały. Zarząd wspólnoty mieszkaniowej dysponował podstawami wypowiedzenia umowy i z uprawnienia tego zasadnie skorzystał.

Uzasadnienie do wyroku Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24.11.2014 roku sygn. akt I C 893/12

Czytaj dalej: Zarządzanie wspólnotą przez spółkę komunalną

Komentarze

(1)
MIRZET | 21.01.2015, 19:22
Na pytanie:
. . .
a) czy istnieją niezaspokojone potrzeby wspólnoty samorządowej na rynku lokalnym, tj. olsztyńskim?
b) czy występujące w gminie Olsztyn bezrobocie w znacznym stopniu wpływa ujemnie na poziom życia wspólnoty samorządowej . . .?
w kontekście:
- ustawy o gospodarce komunalnej;
- ustawy o samorządzie gminnym;
- prowadzenia działalności gospodarczej przez podmiot komunalny, na przykładzie Zakładu Budynków Komunalnych I Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Zamenhofa 16 (100% udziału Gminy Olsztyn), w przedmiocie zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi, w których Gmina Olsztyn nie jest jedynym właścicielem
Prezydent Olsztyna odpowiada . . .

http://okrzei20olsztyn.pl/index_dokumenty/Zarzadzanie_wspolnotami_mieszkaniowymi_przez_spolki_komunalne.pdf
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Zarządzanie nieruchomościami - centrum wiedzy Akademia Rynku Nieruchomości »

Studia dla zarządcówAkademia Rynku Nieruchomości to centrum wiedzy stworzone dla osób związanych z rynkiem nieruchomości. W ramach Akademii przygotowaliśmy dla Państwa... Czytam więcej »


Jak usunąć nieprzyjemny zapach ze studzienek kanalizacyjnych?

Nieprzyjemny zapach z kanalizacjiNieprzyjemne zapachy wydobywające się ze studzienek kanalizacyjnych to problem nie tylko starych dzielnic, lecz często również nowo budowanych osiedli, które podłączane są do istniejącej infrastruktury... Czytam więcej »


Dowiedz się, jak poprawnie montować styropian?»

Montaż styropianu - jak to zrobić poprawnie Zamawiając usługę, mamy nadzieję, że zostanie ona wykonana poprawnie, jednak za słowami ... Czytam więcej »


Naprawa uszkodzonej elewacji - zobacz sprawdzone sposoby? »

Naprawa uszkodzonej elewacjiJeśli Twoja elewacja osypuje się lub pyli, oznacza to, że następuje początkowa faza spadku wytrzymałości ocieplenia. By zapobiec jej postępowaniu, należy zespoić i wzmocnić  (...) ... Czytam więcej »


Jak zmniejszyć swój rachunek za prąd »

Czy urzędy muszą odbierać e-faktury?

jak obniżyć rachunki za prąd Urząedy czy muszą przyjmować e-faktury
DOszczędzaj na rachunkach za prąd w domu lub firmie. Wystarczy Po Prostu Energia (...)  zobacz, ile możesz oszczędzić » »

Przyjmowanie elektronicznych faktur w administracji staje się faktem. Jak polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z elektronicznego fakturowania w kontaktach z administracją? Czym jest rządowa Platforma... czytam więcej»


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Dom bez rachunków - teraz to możliwe »

Dom bez rachunkówInstalacje solarne przy pomocy kolektorów SUNEX zamieniają energię promieniowania słonecznego w ciepło użytkowe.  Wytworzone w kolektorach słonecznych ciepło przenoszone jest przez czynnik roboczy do zbiornika wody... zobacz więcej »


Jakie wyposażenie osiedlowego placu zabaw wybrać?
Monitoring i sterowanie pompami z aplikacji »
Plac zabaw na osiedlu Aplikacja do monitoringu i sterowania pompami
Wraz z pierwszymi promieniami słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze ... czytam więcej» Aplikacja do monitoringu i sterowania zestawami podnoszenia ciśnienia to bezpieczny system oparty na internecie do monitorowania i zarządzania instalacjami pompowymi w spółdzielniach mieszkaniowych, firm zarządzających... czytam dalej »

Jak skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Indywiudalna temperatura dla każdego emitera ciepła Ogrzewanie gazem plynnym
Termostat pozwala użytkownikowi skorygować indywidualnie ustawienia temperatury dla każdego emitera ciepła (grzejniki płytowe, grzejniki łazienkowei itd.). W każdym pomieszczeniu właściwa temperatura! ... chcę wiedzieć » Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Termomodernizacja nieruchomości - zobacz najnowsze rozwiązania»
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Oze-spoldzielnia Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Poznaj i wybierz kompleksowe rozwiązania ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT - Nowoczesna naprawa rur kanalizacyjnych SZOTT to firma zajmująca się renowacją rur kanalizacyjnych metodą natryskową. Oferujemy także monitoring, czyszczenie, udrażnianie...
7-8/2019

Aktualny numer:

Administrator 7-8/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Gospodarowanie ciepłem
  • - Rachunek strat
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16932|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10541|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 10110|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl