CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 4/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Co nowego w Orzecznictwie?
Ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości wspólnej | Zarządzanie wspólnotą przez spółkę komunalną

Paweł Puch  |  Administrator 12/2014  |  08.12.2014  |  1
Cotygodniowy, aktualny przegląd orzecznictwa (cz. 198), a w nim o ograniczeniach w korzystaniu z nieruchomości wspólnej oraz o zarządzaniu wspólnotą przez spółkę komunalną.
Cotygodniowy, aktualny przegląd orzecznictwa (cz. 198), a w nim o ograniczeniach w korzystaniu z nieruchomości wspólnej oraz o zarządzaniu wspólnotą przez spółkę komunalną.

Cotygodniowy, aktualny przegląd orzecznictwa (cz. 198), a w nim o ograniczeniach w korzystaniu z nieruchomości wspólnej oraz o zarządzaniu wspólnotą przez spółkę komunalną.

Ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości wspólnej

Regulacje ustawy o własności lokali uzupełniane są prawem sąsiedzkim. Wspólnoty są uprawnione do określania zasad postępowania, które pomagać mają w utrzymaniu jak najlepszych stosunków we wspólnocie.

Z tego powodu mogą być wprowadzane pewne ograniczenia, które mają swój wyraz we wszelkich regulaminach porządku domowego.

Wspólnota ma również prawo zadecydować, że pomieszczenia wspólne, czy należące do wspólnoty nie mogą być w określony sposób wykorzystywane - wynika z uzasadnienia do wyroku Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Powodowie w pozwie wniesionym przeciwko wspólnocie mieszkaniowej żądali uchylenia uchwały w sprawie wypowiedzenia powodom umowy najmu pomieszczenia w piwnicy, które powodowie zajmowali jako dodatkową oprócz będącej ich własnością komórkę w piwnicy bloku. Umowę najmu zawarto na czas nieoznaczony.

Użytkownicy zobowiązali się do użytkowania dodatkowego pomieszczenia zgodnie z przeznaczeniem, wzięli na siebie obowiązek dokonywania bieżących napraw, zabezpieczania pomieszczenia oraz utrzymywania go w należytym stanie technicznym, sanitarnym i przeciwpożarowym (§ 7 umowy).

Przeczytaj: Co nowego w Orzecznictwie? Kontrola procesów finansowych zachodzących we wspólnocie | Zmiana ogrzewania indywidualnego na zbiorowe

W § 10 umowy ustalono, że rozwiązanie umowy może nastąpić przez każdą ze stron z zachowaniem formy pisemnej za uprzednim 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Przyczyną wypowiedzenia umowy był fakt, że powodowie z pomieszczenia w piwnicy zrobili noclegownię dla kotów.

Powiatowy Inspektor Sanitarny, który przeprowadził kontrolę w budynku wspólnoty ustalił, że w pomieszczeniach piwnic bloku występuje nieprzyjemny zapach oraz widoczne są ślady dokarmiania kotów. Zalecono podjęcie działań zmierzających do minimalizowania uciążliwości wynikających z obecności kotów w budynku.

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej podejmowała działania zmierzające do zamontowania krat w oknach prowadzących do piwnic budynku, w celu uniemożliwienia dostępu kotów do piwnic. Jednak powodowie sprzeciwili się temu. Sąd uznał, że powództwo nie zasługuje na uwzględnienie. W świetle łączącej strony umowy mogła ona być wypowiedziana przez każdą ze stron za jednomiesięcznym wypowiedzeniem. Decyzja o wypowiedzeniu nie wymagała nawet uzasadnienia.

Stosownie do art. 673 § 1 k.c. jeżeli czas trwania najmu nie jest oznaczony, zarówno wynajmujący, jak i najemca mogą wypowiedzieć najem z zachowaniem terminów umownych, a w ich braku z zachowaniem terminów ustawowych. Zatem wypowiedzenie nie musiało mieć żądnych postaw.

Jednak z zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że mieszkańcy skarżyli się oni na nieprzyjemny zapach, chodzenie kotów po samochodach, placu zabaw. W dacie podejmowania uchwały zdecydowana większość głosujących mieszkańców była przeciwna koegzystencji w ramach wspólnoty mieszkaniowej ze zwierzętami dokarmianymi przez powodów.

Zobacz też: Uchwała a prawo własności lokalu

Podstawowe znaczenia dla rozstrzygnięcia mają kwestie natury obligacyjnej wynikające z łączącej strony umowy jednakże sytuacja faktyczna stron skłania do zwrócenia uwagi na pewne kwestie ogólne wynikające z ustawy o własności lokali. Każdy bowiem właściciel lokalu, rezydując w dużych wspólnotach mieszkaniowych, musi liczyć się z ograniczeniami płynącymi z faktu sąsiadowania z innymi nieruchomościami lokalowymi.

Nowe Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania. Poradnik. Przepisy z komentarzen i 170 rysunkami. Wydanie 10. uaktualnione i rozszerzone. Dodatek specjalistyczny "Efektywność energetyczna w budownictwie"
CZYTAJ OPIS »

To wzajemne oddziaływanie nieruchomości w praktyce wywołuje wiele konfliktów, które wymagają pogodzenia sprzecznych, indywidualnych interesów sąsiadów. Regulacje ustawy o własności lokali uzupełniane są normami zawartymi w art. 144-154 kodeksu cywilnego, powszechnie określanymi mianem prawa sąsiedzkiego. Regulacjom tym przyświecają cele zminimalizowania sytuacji konfliktowych.

Według art. 144 KC właściciel lokalu powinien przy wykonywaniu swojego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych.

Warto przeczytać: Zgoda warunkowa we wspólnocie

Wspólnoty mieszkaniowe są uprawnione do określania zasad postępowania, które pomagać mają w utrzymaniu jak najlepszych stosunków we wspólnocie. Z tego powodu mogą być wprowadzane pewne ograniczenia dla mieszkańców. Mają one swój wyraz we wszelkich regulaminach porządku domowego. Wspólnota ma również prawo zadecydować, że pomieszczenia wspólne, czy należące do wspólnoty nie mogą być w określony sposób wykorzystywane. Decyduje tu wola wspólnoty mieszkaniowej, w której decyzje poddane są demokratycznym procedurom.

Pozwana wspólnota miała zatem pełne prawo nie zgadzać się na wykorzystywanie lokalu należącego do wspólnoty (a nie właściciela lokalu) na pewne cele (np. sex shop, agencja towarzyska). Sposób wykorzystania takiego lokalu nie musi przy tym bezpośrednio oddziaływać na inne lokale.

Wystarczy, że wspólnota mieszkaniowa jako zbiorowy właściciel swojego lokalu, lokalu wspólnoty (w odróżnieniu od właścicieli poszczególnych lokali) wyrazi swoją wolę. Tak też uczyniła wspólnota mieszkaniowa w niniejszej sprawie decydując, że nie chce aby należące do wspólnoty mieszkaniowej dodatkowe pomieszczenie znajdującego się w piwnicy budynku było wykorzystywane do przetrzymywania nieoznaczonej liczby kotów.

W realiach stanu faktycznego niniejszej sprawy brak jest jakichkolwiek podstaw do kwestionowania zaskarżonej uchwały. Zarząd wspólnoty mieszkaniowej dysponował podstawami wypowiedzenia umowy i z uprawnienia tego zasadnie skorzystał.

Uzasadnienie do wyroku Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24.11.2014 roku sygn. akt I C 893/12

Czytaj dalej: Zarządzanie wspólnotą przez spółkę komunalną

Komentarze

(1)
MIRZET | 21.01.2015, 19:22
Na pytanie:
. . .
a) czy istnieją niezaspokojone potrzeby wspólnoty samorządowej na rynku lokalnym, tj. olsztyńskim?
b) czy występujące w gminie Olsztyn bezrobocie w znacznym stopniu wpływa ujemnie na poziom życia wspólnoty samorządowej . . .?
w kontekście:
- ustawy o gospodarce komunalnej;
- ustawy o samorządzie gminnym;
- prowadzenia działalności gospodarczej przez podmiot komunalny, na przykładzie Zakładu Budynków Komunalnych I Sp. z o.o. w Olsztynie, ul. Zamenhofa 16 (100% udziału Gminy Olsztyn), w przedmiocie zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi, w których Gmina Olsztyn nie jest jedynym właścicielem
Prezydent Olsztyna odpowiada . . .

http://okrzei20olsztyn.pl/index_dokumenty/Zarzadzanie_wspolnotami_mieszkaniowymi_przez_spolki_komunalne.pdf
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Elektryczne pojazdy dla spółdzielni mieszkaniowych »

Zanieczyszczenia w wodzie instalacyjnejPojazdy elektryczne to gwarancja bezpieczeństwa i jakości pracy. Zgodnie z obowiązującym prawem pojazdy elektryczne wolnobieżne z naszej oferty osiągają maksymalną prędkość do 25 km/h i nie podlegają rejestracji.Czytam więcej »


Jak zredukować koszty związane z zapewnieniem ciągłości dostaw wody?

Zanieczyszczenia w wodzie instalacyjnejUdowodniono, że ponad 50% akcji awaryjnych i serwisowych można by uniknąć dzięki wcześniejszym i regularnym przeglądom.Czytam więcej »


Zarządco, dbaj o systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych

Pożar budynku a systemy oddymianiaWłaściciel lub zarządca budynku powinien, poza zapewnieniem prawidłowego działania systemów oddymiania, posiadać również dokumentację potwierdzającą utrzymanie ich w odpowiednim stanie ... Czytam więcej »


Otoczenie nieruchomości i sama nieruchomość - nie wolno o tym zapomnieć »?

Systemy przeciwoblodzenioweOkres wiosenno-letni warto poświęcić na naprawy i przeglądy nieruchomości po zimie. Jak oszczędzić na naprawach i przeglądach budynku? Zadbać o bezpieczeństwo miekszańców i zabezpieczyć budyenk i jego okolice przed... Czytam więcej »


Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych »

Jaki system domofonowy wybrać na osiedle mieszkaniowe?

Ciepło i zawór ciepła System domofonowy na osiedle
Dzięki środkom z inicjatywy ELENA (European Local Energy Assistance / Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej) udostępnionym Alior Bankowi przez Europejski Bank Inwestycyjny Inwestorzy będą mogli uzyskać refundację kosztów? czytam dalej »

Domofony wielomieszkaniowe można obsługiwać przez tel GSM lub tel. stacjonarny z dowolnego miejsca na ziemi z zasięgiem sieci GSM. System nie wymaga... czytam więcej»


Jakie ogrzewanie podłogowe wybrać?

Dystrybucja wodyCzęsto szkoda miejsca na grzejniki ścienne, a tradycyjne płaszczyznowe ogrzewanie podłogowe wymaga specjalnego przygotowania konstrukcyjnego budynku. Najlepszym rozwiązaniem w takim przypadku (...) zobacz więcej »


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Zobacz jakie grzejniki warto wybrać do różnych pomieszczeń »

Wymiana rur w budynkuNowoczesny dizajn, solidne wykonanie, bezpieczne w użytkowaniu, wydajność i funkcjonalność – to tylko namiastka cech grzejników. W zalezności od miejsca przeznaczenia... zobacz więcej »


Jak zadbać o dobry wygląd lub renowację elewacji budynku»
Mycie i malowanie elewacji budynków mieszkalnych, najlepsze ceny na rynku»
czyszcenie i renowacja elewacji Mycie i malowanie elewacji
Jednym z najważniejszych powodów, poza ekologią, jest fakt nienaruszania w trakcie czyszczenia naturalnej struktury materiału poddawanego rewitalizacji. Technologie można stosować do powierzchni z wapieni, wapieni zbitych, wszelkiego rodzaju cegły, piaskowców, a także ... czytam więcej» Czy elewacja budynku mieszkalnego lub bloku, w którym mieszkasz wymaga konserwacji? Czy oprócz profesjonalnego czyszczenia, przydało by się pokryć ją dobrej... czytam dalej »

Izoalacja ścian od wewnątrz budynku - jak to zrobić?
Ile kosztuje sieć gazowa zasilana gazem płynnym »
Osuszanie ścian budynku Brak ogrzewania w budynku
Eurothane G jest wolną od freonów, twardą poliuretanową płytą termoizolacyjną (PIR) wykończoną jednostronnie płytą gipsowo-kartonową. Stosowany do termoizolacji... czytam więcej» Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Pompy ciepła zyskują na popularności. Stosowane są zarówno w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym, jak i wielorodzinnym, a także w obiektach (...) Czytam więcej »


Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej?
Profesjonalna obsługa nieruchomości - Jakość a nie ilość!
Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej obsługa nieruchomości
Uszkodzony i nieszczelny fragment rury kanalizacyjnej jest nie lada problemem dla zarządcy nieruchomości, zwłaszcza jeśli fragment ten przebiega w lokalu, (...) czytaj dalej »

Zarządzanie nieruchomościami to niezwykle złożona praca. Zawód ten powołała do życia ustawa o gospodarce nieruchomościami (...) czytam dalej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Czy środki pieniężne zgromadzone na funduszu remontowym, a przeznaczone na nabycie przez nich własności przyległego gruntu:
ADMIREO ADMIREO Admireo to nowoczesny i funkcjonalny system do kompleksowego zarządzania nieruchomościami online. System działa w modelu SaaS i w...
4/2019

Aktualny numer:

Administrator 4/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Prawo a praktyka – debata
  • - Rozliczenie mediów
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16496|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10169|Ocena: 1.5
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl