CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 4/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Czy płyty styropianowe na elewację budynku to dobry pomysł? » ‎
www.administrator24.info/artykul/id10731,jak-nakladac-klej-do-styropianu-plyty-styropianowe-na-elewacje
Płyty styropianowe, aby spełniły swoje funkcje wymagają odpowiedniego montażu. Nie bez znaczenia jest...
Kategorie: jakość styropianu, styropian, klej do styropianu elewacyjnego,

Koszty stałe i zmienne CO

Paweł Puch  |  Administrator 11/2014  |  12.12.2014  |  6
Koszty stałe i zmienne CO
Koszty stałe i zmienne CO
www.freeimages.com

Jest budynek gminny, ze szkołą na parterze i mieszkaniami na górze, które mają nadal status mieszkań komunalnych.

Wójt na koszt gminy wyremontował budynek, w tym przeprowadził remont kotłowni i wymienił piec. Założył też liczniki ciepła.

Przy rozliczaniu kosztów ciepła wlicza najemcom mieszkań koszty przeglądów, odpisy amortyzacyjne, koszty palacza i tajemnicze koszty administrowania w wysokości 10%. W efekcie tzw. koszty stałe przekraczają 50%.

Rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania muszą być zgodne z ustawą – Prawo energetyczne. Gdy wyłącznym odbiorcą ciepła dostarczanego do budynku, jest właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego, odpowiada on za rozliczanie na poszczególne lokale całkowitych kosztów zakupu ciepła. Koszty owe rozlicza się, stosując metody wykorzystujące:

  • dla lokali mieszkalnych i użytkowych – wskazania ciepłomierzy, wskazania urządzeń wskaźnikowych niebędących przyrządami pomiarowymi w rozumieniu przepisów metrologicznych, wprowadzonych do obrotu na zasadach i w trybie określonych w przepisach o systemie oceny zgodności, powierzchnię lub kubaturę tych lokali,
  • dla wspólnych części budynku wielolokalowego – powierzchnię lub kubaturę tych części odpowiednio w proporcji do powierzchni lub kubatury zajmowanych lokali.

Właściciel lub zarządca dokonuje wyboru metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe w tym budynku tak, aby wybrana metoda – uwzględniając współczynniki wyrównawcze zużycia ciepła na ogrzewanie, wynikające z położenia lokalu w bryle budynku przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowych warunków eksploatacji budynku określonych w odrębnych przepisach – stymulowała energooszczędne zachowania oraz zapewniała ustalanie opłat w sposób odpowiadający zużyciu ciepła na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

Sąd Okręgowy w Toruniu w wyroku z dnia 24 września 2013 roku, sygn. akt I C 2455/12, uznał, że dopuszczalny jest sposób podziału kosztów ogrzewania poszczególnych lokali, który bierze pod uwagę nie tylko odczyty podzielników ciepła, lecz także powierzchnię lokali.

Sąd stwierdził, że energia cieplna jest rodzajem energii o specyficznych właściwościach takich, jak np. przenikanie przez przegrody czy ściany. Sprawia to, że nie można z założenia rozliczyć jej tak prosto, jak to się dzieje w przypadku innych rodzajów energii.

Energia cieplna ogrzewa lokal niezależnie od tego, z jakiego źródła pochodzi, to jest: czy z grzejników znajdujących się w danym lokalu, czy z innych źródeł np. kuchni podczas gotowania posiłków, czy też z sąsiedniego, dobrze ogrzanego, lokalu bądź z przewodów cieplnych – rur przechodzących przez lokal. Można więc mieć ogrzany lokal, choć grzejniki w nim będą wyłączone, a podzielniki nie wykażą zużycia.

Odczyt ciepłomierza czy podzielnika jest więc tylko jednym ze składników metody obliczania zużycia ciepła przez dany lokal. Na podzielnikach w lokalach wykazywane są dane szacunkowe, a faktyczne wskazywane są na urządzeniach pomiarowych znajdujących się w węźle ciepłowniczym.

Na podzielnikach wskazywana jest ilość ciepła, jaka została wydalona przez kaloryfer, a na węźle mierzona jest ilość wody podgrzanej i wtłoczonej do instalacji. Ponadto podzielników nie sposób uznać za urządzenia pomiarowe (tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 7.05.2004 r. sygn. III SK 37/04).

Zastosowanie do rozliczania zużytego ciepła metody opierającej się tylko i wyłącznie na stosunku do powierzchni poszczególnych lokali, nie stymuluje energooszczędnego zachowania się użytkowników i nie zapewnia ponoszenia opłat za ciepło odpowiednio do jego zużycia.

Koszty zakupu ciepła dostarczanego do budynku obejmują koszty stałe dostawy ciepła, które są niezależne od tego, ile faktycznie zostało zużyte ciepła. Koszty stałe dzieli się według udziału powierzchni użytkowej lub kubatury lokalu, a koszty zmienne ustalane są w oparciu o wskazania układu pomiarowo-rozliczeniowego.

W praktyce ponoszona przez użytkownika lokalu stała część opłaty za energię cieplną jest zwykle większa od tej, która wynika z rozdzielenia na lokatorów kosztów stałych widniejących na fakturze, a część zmienna jest mniejsza od tej, która wynika z rozdzielenia na poszczególnych lokatorów kosztów zmiennych.

Z całości ciepła dostarczonego do budynku jego część zużywają  bowiem pomieszczenia wspólne, np. korytarze czy piwnice, a część – przez pomieszczenia nieopomiarowane, np. łazienki. Z tych powodów, aby zebrać od lokatorów opłaty na pokrycie całości kosztów dostawy ciepła do budynku, sumuje się koszty stałe i zmienne, a potem dzieli się je procentowo na dwie części.

Podział procentowy będzie różny i zależny od faktycznych kosztów stałych dostarczenia energii cieplnej do budynku oraz wielkości pomieszczeń wspólnych nieopomiarowanych, np. korytarzy czy piwnic.

Koszty stałe mogą więc mieć wysoką wartość procentową, choć koszty stałe przekraczające 50% nie są, moim zdaniem, zgodne z wyżej podanymi zasadami, na jakich ma się opierać rozliczenie, np. nie stymulują energooszczędnych zachowań mieszkańców.

Komentarze

(6)
fix | 26.12.2014, 20:57
Jako oczywiście sprzeczne z prawem uważam twierdzenie, że cyt.:"...Spółdzielnia może też ustalić, że opłaty wyliczane są od m² powierzchni użytkowej lokalu, a wówczas opłata nie obejmuje powierzchni piwnic albo że opłaty są wyliczane od m² powierzchni użytkowej lokalu i od m² powierzchni piwnic..."

Z własnością wyodrębnionego lokalu nierozerwalnie związany jest udział w nieruchomości wspólnej, dlatego też na każdym właścicielu lokalu, który jest jednocześnie współwłaścicielem (lub współużytkownikiem) rzeczy wspólnej spoczywają obowiązki związane z jej utrzymaniem.

Sposób partycypacji w tych wydatkach został określony w art. 12 ust. 2 ustawy o własności lokali,

Przepis ten jednoznacznie określa według jakiego klucza należy dokonywać obciążeń właścicieli lokali.

Wprowadza bowiem zasadę, z której wynika, że pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te potrzeby przypadają właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów.

W takim samym stosunku właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nieznajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach.
kll | 28.01.2015, 15:45
ale ok. Podzielnik ciepła jest tak naprawdę urządzeniem wskaźnikowym. O dopłatach czy zwrotach decyduje system rozliczeniowy. Jest to sposób podziału kosztów miedzy mieszkania. W każdym budynku zasady pomiaru są takie same. I te jednostki dzielą koszty. To znaczy ze co ze to spoldzielnia nie wie i nie ogarnia?
jamsdf | 01.02.2015, 17:47
sama opcja podzielników jest spoko, bo pozwala kontrolować ile ciepła etc. jak narazie nie miałem nieprawidłowych rozliczen
arnik | 05.05.2015, 16:07
jak rozliczane sa koszty stale jak zmienne. nikt nic nie wie. wazne zeby dzialalo i sm rozliczalo prawidlowo. dodatkowo dobrze miec swiadomosc tematu na ktory sie wypowiada.. sam zauwazylem ze wiele osob myli pojecia i nie wie ze podzielnik to wskaznik …
fture | 09.06.2015, 13:10
ja mam wymienione i jestem zadowolony. nareszcie rozliczanie za realne zuzycie
gedzu | 09.06.2015, 13:12
koszty stale powinny byc do 50% natomiast zmienne powyzej 50. tutaj wlasciciel powinien troszke przemyslec zwykle jest k.z to 70% a stale to 30%.
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Elektryczne pojazdy dla spółdzielni mieszkaniowych »

Zanieczyszczenia w wodzie instalacyjnejPojazdy elektryczne to gwarancja bezpieczeństwa i jakości pracy. Zgodnie z obowiązującym prawem pojazdy elektryczne wolnobieżne z naszej oferty osiągają maksymalną prędkość do 25 km/h i nie podlegają rejestracji.Czytam więcej »


Jak zredukować koszty związane z zapewnieniem ciągłości dostaw wody?

Zanieczyszczenia w wodzie instalacyjnejUdowodniono, że ponad 50% akcji awaryjnych i serwisowych można by uniknąć dzięki wcześniejszym i regularnym przeglądom.Czytam więcej »


Zarządco, dbaj o systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych

Pożar budynku a systemy oddymianiaWłaściciel lub zarządca budynku powinien, poza zapewnieniem prawidłowego działania systemów oddymiania, posiadać również dokumentację potwierdzającą utrzymanie ich w odpowiednim stanie ... Czytam więcej »


Otoczenie nieruchomości i sama nieruchomość - nie wolno o tym zapomnieć »?

Systemy przeciwoblodzenioweOkres wiosenno-letni warto poświęcić na naprawy i przeglądy nieruchomości po zimie. Jak oszczędzić na naprawach i przeglądach budynku? Zadbać o bezpieczeństwo miekszańców i zabezpieczyć budyenk i jego okolice przed... Czytam więcej »


Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych »

Jaki system domofonowy wybrać na osiedle mieszkaniowe?

Ciepło i zawór ciepła System domofonowy na osiedle
Dzięki środkom z inicjatywy ELENA (European Local Energy Assistance / Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej) udostępnionym Alior Bankowi przez Europejski Bank Inwestycyjny Inwestorzy będą mogli uzyskać refundację kosztów? czytam dalej »

Domofony wielomieszkaniowe można obsługiwać przez tel GSM lub tel. stacjonarny z dowolnego miejsca na ziemi z zasięgiem sieci GSM. System nie wymaga... czytam więcej»


Jakie ogrzewanie podłogowe wybrać?

Dystrybucja wodyCzęsto szkoda miejsca na grzejniki ścienne, a tradycyjne płaszczyznowe ogrzewanie podłogowe wymaga specjalnego przygotowania konstrukcyjnego budynku. Najlepszym rozwiązaniem w takim przypadku (...) zobacz więcej »


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Zobacz jakie grzejniki warto wybrać do różnych pomieszczeń »

Wymiana rur w budynkuNowoczesny dizajn, solidne wykonanie, bezpieczne w użytkowaniu, wydajność i funkcjonalność – to tylko namiastka cech grzejników. W zalezności od miejsca przeznaczenia... zobacz więcej »


Jak zadbać o dobry wygląd lub renowację elewacji budynku»
Mycie i malowanie elewacji budynków mieszkalnych, najlepsze ceny na rynku»
czyszcenie i renowacja elewacji Mycie i malowanie elewacji
Jednym z najważniejszych powodów, poza ekologią, jest fakt nienaruszania w trakcie czyszczenia naturalnej struktury materiału poddawanego rewitalizacji. Technologie można stosować do powierzchni z wapieni, wapieni zbitych, wszelkiego rodzaju cegły, piaskowców, a także ... czytam więcej» Czy elewacja budynku mieszkalnego lub bloku, w którym mieszkasz wymaga konserwacji? Czy oprócz profesjonalnego czyszczenia, przydało by się pokryć ją dobrej... czytam dalej »

Izoalacja ścian od wewnątrz budynku - jak to zrobić?
Ile kosztuje sieć gazowa zasilana gazem płynnym »
Osuszanie ścian budynku Brak ogrzewania w budynku
Eurothane G jest wolną od freonów, twardą poliuretanową płytą termoizolacyjną (PIR) wykończoną jednostronnie płytą gipsowo-kartonową. Stosowany do termoizolacji... czytam więcej» Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Pompy ciepła zyskują na popularności. Stosowane są zarówno w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym, jak i wielorodzinnym, a także w obiektach (...) Czytam więcej »


Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej?
Profesjonalna obsługa nieruchomości - Jakość a nie ilość!
Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej obsługa nieruchomości
Uszkodzony i nieszczelny fragment rury kanalizacyjnej jest nie lada problemem dla zarządcy nieruchomości, zwłaszcza jeśli fragment ten przebiega w lokalu, (...) czytaj dalej »

Zarządzanie nieruchomościami to niezwykle złożona praca. Zawód ten powołała do życia ustawa o gospodarce nieruchomościami (...) czytam dalej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Czy środki pieniężne zgromadzone na funduszu remontowym, a przeznaczone na nabycie przez nich własności przyległego gruntu:
4/2019

Aktualny numer:

Administrator 4/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Prawo a praktyka – debata
  • - Rozliczenie mediów
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16466|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10144|Ocena: 1.5
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl