CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet i cieszyć się tańszym gazem? ‎
http://ad.administrator24.info/poprostu1085/▲
Zobacz ofertę i uzyskaj idealnie dopasowaną ofertę do swoich upodobań i potrzeb ...
Kategorie: gaz, ceny gazu, gaz przez internet,

Koszty stałe i zmienne CO

Paweł Puch  |  Administrator 11/2014  |  12.12.2014  |  6
Koszty stałe i zmienne CO
Koszty stałe i zmienne CO
www.freeimages.com

Jest budynek gminny, ze szkołą na parterze i mieszkaniami na górze, które mają nadal status mieszkań komunalnych.

Wójt na koszt gminy wyremontował budynek, w tym przeprowadził remont kotłowni i wymienił piec. Założył też liczniki ciepła.

Przy rozliczaniu kosztów ciepła wlicza najemcom mieszkań koszty przeglądów, odpisy amortyzacyjne, koszty palacza i tajemnicze koszty administrowania w wysokości 10%. W efekcie tzw. koszty stałe przekraczają 50%.

Rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania muszą być zgodne z ustawą – Prawo energetyczne. Gdy wyłącznym odbiorcą ciepła dostarczanego do budynku, jest właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego, odpowiada on za rozliczanie na poszczególne lokale całkowitych kosztów zakupu ciepła. Koszty owe rozlicza się, stosując metody wykorzystujące:

  • dla lokali mieszkalnych i użytkowych – wskazania ciepłomierzy, wskazania urządzeń wskaźnikowych niebędących przyrządami pomiarowymi w rozumieniu przepisów metrologicznych, wprowadzonych do obrotu na zasadach i w trybie określonych w przepisach o systemie oceny zgodności, powierzchnię lub kubaturę tych lokali,
  • dla wspólnych części budynku wielolokalowego – powierzchnię lub kubaturę tych części odpowiednio w proporcji do powierzchni lub kubatury zajmowanych lokali.

Właściciel lub zarządca dokonuje wyboru metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe w tym budynku tak, aby wybrana metoda – uwzględniając współczynniki wyrównawcze zużycia ciepła na ogrzewanie, wynikające z położenia lokalu w bryle budynku przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowych warunków eksploatacji budynku określonych w odrębnych przepisach – stymulowała energooszczędne zachowania oraz zapewniała ustalanie opłat w sposób odpowiadający zużyciu ciepła na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

Veolia assistance

Sąd Okręgowy w Toruniu w wyroku z dnia 24 września 2013 roku, sygn. akt I C 2455/12, uznał, że dopuszczalny jest sposób podziału kosztów ogrzewania poszczególnych lokali, który bierze pod uwagę nie tylko odczyty podzielników ciepła, lecz także powierzchnię lokali.

Sąd stwierdził, że energia cieplna jest rodzajem energii o specyficznych właściwościach takich, jak np. przenikanie przez przegrody czy ściany. Sprawia to, że nie można z założenia rozliczyć jej tak prosto, jak to się dzieje w przypadku innych rodzajów energii.

Energia cieplna ogrzewa lokal niezależnie od tego, z jakiego źródła pochodzi, to jest: czy z grzejników znajdujących się w danym lokalu, czy z innych źródeł np. kuchni podczas gotowania posiłków, czy też z sąsiedniego, dobrze ogrzanego, lokalu bądź z przewodów cieplnych – rur przechodzących przez lokal. Można więc mieć ogrzany lokal, choć grzejniki w nim będą wyłączone, a podzielniki nie wykażą zużycia.

Odczyt ciepłomierza czy podzielnika jest więc tylko jednym ze składników metody obliczania zużycia ciepła przez dany lokal. Na podzielnikach w lokalach wykazywane są dane szacunkowe, a faktyczne wskazywane są na urządzeniach pomiarowych znajdujących się w węźle ciepłowniczym.

Na podzielnikach wskazywana jest ilość ciepła, jaka została wydalona przez kaloryfer, a na węźle mierzona jest ilość wody podgrzanej i wtłoczonej do instalacji. Ponadto podzielników nie sposób uznać za urządzenia pomiarowe (tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 7.05.2004 r. sygn. III SK 37/04).

Zastosowanie do rozliczania zużytego ciepła metody opierającej się tylko i wyłącznie na stosunku do powierzchni poszczególnych lokali, nie stymuluje energooszczędnego zachowania się użytkowników i nie zapewnia ponoszenia opłat za ciepło odpowiednio do jego zużycia.

Koszty zakupu ciepła dostarczanego do budynku obejmują koszty stałe dostawy ciepła, które są niezależne od tego, ile faktycznie zostało zużyte ciepła. Koszty stałe dzieli się według udziału powierzchni użytkowej lub kubatury lokalu, a koszty zmienne ustalane są w oparciu o wskazania układu pomiarowo-rozliczeniowego.

W praktyce ponoszona przez użytkownika lokalu stała część opłaty za energię cieplną jest zwykle większa od tej, która wynika z rozdzielenia na lokatorów kosztów stałych widniejących na fakturze, a część zmienna jest mniejsza od tej, która wynika z rozdzielenia na poszczególnych lokatorów kosztów zmiennych.

Z całości ciepła dostarczonego do budynku jego część zużywają  bowiem pomieszczenia wspólne, np. korytarze czy piwnice, a część – przez pomieszczenia nieopomiarowane, np. łazienki. Z tych powodów, aby zebrać od lokatorów opłaty na pokrycie całości kosztów dostawy ciepła do budynku, sumuje się koszty stałe i zmienne, a potem dzieli się je procentowo na dwie części.

Podział procentowy będzie różny i zależny od faktycznych kosztów stałych dostarczenia energii cieplnej do budynku oraz wielkości pomieszczeń wspólnych nieopomiarowanych, np. korytarzy czy piwnic.

Koszty stałe mogą więc mieć wysoką wartość procentową, choć koszty stałe przekraczające 50% nie są, moim zdaniem, zgodne z wyżej podanymi zasadami, na jakich ma się opierać rozliczenie, np. nie stymulują energooszczędnych zachowań mieszkańców.

Komentarze

(6)
fix | 26.12.2014, 20:57
Jako oczywiście sprzeczne z prawem uważam twierdzenie, że cyt.:"...Spółdzielnia może też ustalić, że opłaty wyliczane są od m² powierzchni użytkowej lokalu, a wówczas opłata nie obejmuje powierzchni piwnic albo że opłaty są wyliczane od m² powierzchni użytkowej lokalu i od m² powierzchni piwnic..."

Z własnością wyodrębnionego lokalu nierozerwalnie związany jest udział w nieruchomości wspólnej, dlatego też na każdym właścicielu lokalu, który jest jednocześnie współwłaścicielem (lub współużytkownikiem) rzeczy wspólnej spoczywają obowiązki związane z jej utrzymaniem.

Sposób partycypacji w tych wydatkach został określony w art. 12 ust. 2 ustawy o własności lokali,

Przepis ten jednoznacznie określa według jakiego klucza należy dokonywać obciążeń właścicieli lokali.

Wprowadza bowiem zasadę, z której wynika, że pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te potrzeby przypadają właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów.

W takim samym stosunku właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nieznajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach.
kll | 28.01.2015, 15:45
ale ok. Podzielnik ciepła jest tak naprawdę urządzeniem wskaźnikowym. O dopłatach czy zwrotach decyduje system rozliczeniowy. Jest to sposób podziału kosztów miedzy mieszkania. W każdym budynku zasady pomiaru są takie same. I te jednostki dzielą koszty. To znaczy ze co ze to spoldzielnia nie wie i nie ogarnia?
jamsdf | 01.02.2015, 17:47
sama opcja podzielników jest spoko, bo pozwala kontrolować ile ciepła etc. jak narazie nie miałem nieprawidłowych rozliczen
arnik | 05.05.2015, 16:07
jak rozliczane sa koszty stale jak zmienne. nikt nic nie wie. wazne zeby dzialalo i sm rozliczalo prawidlowo. dodatkowo dobrze miec swiadomosc tematu na ktory sie wypowiada.. sam zauwazylem ze wiele osob myli pojecia i nie wie ze podzielnik to wskaznik …
fture | 09.06.2015, 13:10
ja mam wymienione i jestem zadowolony. nareszcie rozliczanie za realne zuzycie
gedzu | 09.06.2015, 13:12
koszty stale powinny byc do 50% natomiast zmienne powyzej 50. tutaj wlasciciel powinien troszke przemyslec zwykle jest k.z to 70% a stale to 30%.
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Zobacz, jak tani może być gaz i prąd dla Twojego budynku»

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnieszenia ciśnienia wody »

tanszy-gaz poradnik doboru pomp
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Ceny za energię elektryczną również nie ... Chcę zobaczyć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy można płacić mniej za ochronę osiedla?

Ochrona osiedlaWiększa skuteczność ochrony przy niższych jej kosztach – to charakterystyka stworzonego w naszej agencji Aktywnego Systemu Monitoringu (ASM). Rozwiązanie jest dedykowane dla osiedli mieszkaniowych oraz firm i jest odpowiedzią na rosnące koszty pracy mimo... Czytam więcej »


Jaki domofon wybrać, aby uniknąć awarii?

jaki domofon wybraćDomofony stały się standardowym wyposażeniem budynków. Zamontowane w drzwiach wejściowych lub furtce sprawiają, że możemy nie tylko usłyszeć i zobaczyć, kogo Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Nie masz balkonu? Jest na to rozwiązanie - balkony dostawne »

pompy cieplne Balkony dostawne
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Na rynku pierwotnym balkony stanowią standard. Nie można tego samego powiedzieć o rynku wtórnym, na którym balkon jest swego rodzaju luksusem. Wielu właścicieli podejmuje... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Mycie elewacji: glony, pleśń, grzyby - gdzie i kiedy to zrobić?

Innowacyjna koncepcja kotłów, dzięki którym możesz zaoszczędzić »

brudna elewacja kotły gazowe
Elewacja budynku czy to tynkowa, czy szklana ma to do siebie, że z czasem niszczeje, zwłaszcza jeśli jest nienależycie pielęgnowana. Koszt napraw jest bardzo wysoki, dlatego... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do pomiaru i regulacji ciepła w pomieszczeniach, a także współpraca tych urządzeń jest bardzo ważną... chcę wiedzieć więcej»


Czy, wiesz ile możesz zaoszczędzić na dociepleniu stropodachu?!

stropodach ocieplenieTo nie jest moment na odnawianie pergoli czy poprawę estetyki balkonów. To czas gospodarskich inwestycji, które skutecznie obniżą wysokość czynszu i pomogą mieszkańcom w płaceniu swoich zobowiązań... zobacz, ile możesz zaoszczędzić »


Koronawirus. Jakie materiały ochronne dla zarządców, wspólnot i spółdzielni? »»

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Koronawirus- zarzadcy odczyt liczników wody

Najtańsze w Polsce płyny do dezynfekcji pomieszczeń czy klatek schodowych. W czasie zagrożenia koronawirusem to nierzadko dodatkowy, spory wydatek dla zarządców czy wspólnot. Zobacz gdzie kupić je taniej. Odbierz 10% rabatu dla wszystkich na hasło: „ADMINISTRATOR”... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


Zestawy hydroforowe - urządzenia i systemy do podnoszenia ciśnienia wody »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym Program dla zarzadcy
Przesyłanie i podnoszenie ciśnienia wody w sieciach i instalacjach pochłania kilka procent całości energii zużywanej w skali globalnej. Dlatego oprócz ciągłości i bezpieczeństwa dostaw wody coraz ... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet?
Jak naprawić pęknięcia i uszkodzenia rur od wewnątrz bez konieczności kucia ścian i remontów »
gaz jak może być tani wymiana rur kanalizacyjnych
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Do gazociągów podłączane są nowe ... czytam więcej » Oczyszczenie instalacji z zabrudzeń i osadów odsłania faktyczny stan. Uwidacznia wszelkie uszkodzenia mechaniczne rury (uszkodzenia, pęknięcia, dziury, rysy) powstałe w wyniku wieloletniej eksploatacji a także... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Ile kosztuje ocieplenie stropodachu - może Cię to zaskoczyć »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
ocieplanie stropodachu Sprzątanie po psie
Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej? (...) czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »


Szukasz dobrego zarządcy nieruchomości? Sprawdź to! »

Jak wybrac dobrego zarządcę?

Zarządzanie nieruchomościami to wymagająca branża, która nie tylko podlega zmieniającym się przepisom i zarządzeniom ale potrzebuje profesjonalizmu i rzetelności działań, by zapewnić bezpieczeństwo oraz odpowiedni standard życia tych, którzy powierzyli innym zarządzanie swoimi budynkami... Czytam więcej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
5/2020

Aktualny numer:

Administrator 5/2020
W miesięczniku m.in.:
  • - Wycinka drzew
  • - Termomodernizacja i remonty
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18940|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 12103|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11535|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl