CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 4/2018

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Dowiedz się, ile kosztuje docieplenie stropów i piwnic » ‎
https://derowerk.administrator24.info/▲
Zarządcy nieruchomości, rozważający termomodernizację stropów piwnic, napotykają szereg trudności. Jednak analiza dostępnych technologii pokazuje...
Kategorie: ocieplenie stropodachu, docieplenie piwnic, ocieplenie garaży, ocieplenie stropów, izolacja cieplna i akustyczna

Koszty stałe i zmienne CO

Paweł Puch  |  Administrator 11/2014  |  12.12.2014  |  6
Koszty stałe i zmienne CO
Koszty stałe i zmienne CO
www.freeimages.com

Jest budynek gminny, ze szkołą na parterze i mieszkaniami na górze, które mają nadal status mieszkań komunalnych.

Wójt na koszt gminy wyremontował budynek, w tym przeprowadził remont kotłowni i wymienił piec. Założył też liczniki ciepła.

Przy rozliczaniu kosztów ciepła wlicza najemcom mieszkań koszty przeglądów, odpisy amortyzacyjne, koszty palacza i tajemnicze koszty administrowania w wysokości 10%. W efekcie tzw. koszty stałe przekraczają 50%.

Rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania muszą być zgodne z ustawą – Prawo energetyczne. Gdy wyłącznym odbiorcą ciepła dostarczanego do budynku, jest właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego, odpowiada on za rozliczanie na poszczególne lokale całkowitych kosztów zakupu ciepła. Koszty owe rozlicza się, stosując metody wykorzystujące:

  • dla lokali mieszkalnych i użytkowych – wskazania ciepłomierzy, wskazania urządzeń wskaźnikowych niebędących przyrządami pomiarowymi w rozumieniu przepisów metrologicznych, wprowadzonych do obrotu na zasadach i w trybie określonych w przepisach o systemie oceny zgodności, powierzchnię lub kubaturę tych lokali,
  • dla wspólnych części budynku wielolokalowego – powierzchnię lub kubaturę tych części odpowiednio w proporcji do powierzchni lub kubatury zajmowanych lokali.

Właściciel lub zarządca dokonuje wyboru metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i użytkowe w tym budynku tak, aby wybrana metoda – uwzględniając współczynniki wyrównawcze zużycia ciepła na ogrzewanie, wynikające z położenia lokalu w bryle budynku przy jednoczesnym zachowaniu prawidłowych warunków eksploatacji budynku określonych w odrębnych przepisach – stymulowała energooszczędne zachowania oraz zapewniała ustalanie opłat w sposób odpowiadający zużyciu ciepła na ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

Sąd Okręgowy w Toruniu w wyroku z dnia 24 września 2013 roku, sygn. akt I C 2455/12, uznał, że dopuszczalny jest sposób podziału kosztów ogrzewania poszczególnych lokali, który bierze pod uwagę nie tylko odczyty podzielników ciepła, lecz także powierzchnię lokali.

Sąd stwierdził, że energia cieplna jest rodzajem energii o specyficznych właściwościach takich, jak np. przenikanie przez przegrody czy ściany. Sprawia to, że nie można z założenia rozliczyć jej tak prosto, jak to się dzieje w przypadku innych rodzajów energii.

Energia cieplna ogrzewa lokal niezależnie od tego, z jakiego źródła pochodzi, to jest: czy z grzejników znajdujących się w danym lokalu, czy z innych źródeł np. kuchni podczas gotowania posiłków, czy też z sąsiedniego, dobrze ogrzanego, lokalu bądź z przewodów cieplnych – rur przechodzących przez lokal. Można więc mieć ogrzany lokal, choć grzejniki w nim będą wyłączone, a podzielniki nie wykażą zużycia.

Odczyt ciepłomierza czy podzielnika jest więc tylko jednym ze składników metody obliczania zużycia ciepła przez dany lokal. Na podzielnikach w lokalach wykazywane są dane szacunkowe, a faktyczne wskazywane są na urządzeniach pomiarowych znajdujących się w węźle ciepłowniczym.

Na podzielnikach wskazywana jest ilość ciepła, jaka została wydalona przez kaloryfer, a na węźle mierzona jest ilość wody podgrzanej i wtłoczonej do instalacji. Ponadto podzielników nie sposób uznać za urządzenia pomiarowe (tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 7.05.2004 r. sygn. III SK 37/04).

Zastosowanie do rozliczania zużytego ciepła metody opierającej się tylko i wyłącznie na stosunku do powierzchni poszczególnych lokali, nie stymuluje energooszczędnego zachowania się użytkowników i nie zapewnia ponoszenia opłat za ciepło odpowiednio do jego zużycia.

Koszty zakupu ciepła dostarczanego do budynku obejmują koszty stałe dostawy ciepła, które są niezależne od tego, ile faktycznie zostało zużyte ciepła. Koszty stałe dzieli się według udziału powierzchni użytkowej lub kubatury lokalu, a koszty zmienne ustalane są w oparciu o wskazania układu pomiarowo-rozliczeniowego.

W praktyce ponoszona przez użytkownika lokalu stała część opłaty za energię cieplną jest zwykle większa od tej, która wynika z rozdzielenia na lokatorów kosztów stałych widniejących na fakturze, a część zmienna jest mniejsza od tej, która wynika z rozdzielenia na poszczególnych lokatorów kosztów zmiennych.

Z całości ciepła dostarczonego do budynku jego część zużywają  bowiem pomieszczenia wspólne, np. korytarze czy piwnice, a część – przez pomieszczenia nieopomiarowane, np. łazienki. Z tych powodów, aby zebrać od lokatorów opłaty na pokrycie całości kosztów dostawy ciepła do budynku, sumuje się koszty stałe i zmienne, a potem dzieli się je procentowo na dwie części.

Podział procentowy będzie różny i zależny od faktycznych kosztów stałych dostarczenia energii cieplnej do budynku oraz wielkości pomieszczeń wspólnych nieopomiarowanych, np. korytarzy czy piwnic.

Koszty stałe mogą więc mieć wysoką wartość procentową, choć koszty stałe przekraczające 50% nie są, moim zdaniem, zgodne z wyżej podanymi zasadami, na jakich ma się opierać rozliczenie, np. nie stymulują energooszczędnych zachowań mieszkańców.

Komentarze

(6)
fix | 26.12.2014, 20:57
Jako oczywiście sprzeczne z prawem uważam twierdzenie, że cyt.:"...Spółdzielnia może też ustalić, że opłaty wyliczane są od m² powierzchni użytkowej lokalu, a wówczas opłata nie obejmuje powierzchni piwnic albo że opłaty są wyliczane od m² powierzchni użytkowej lokalu i od m² powierzchni piwnic..."

Z własnością wyodrębnionego lokalu nierozerwalnie związany jest udział w nieruchomości wspólnej, dlatego też na każdym właścicielu lokalu, który jest jednocześnie współwłaścicielem (lub współużytkownikiem) rzeczy wspólnej spoczywają obowiązki związane z jej utrzymaniem.

Sposób partycypacji w tych wydatkach został określony w art. 12 ust. 2 ustawy o własności lokali,

Przepis ten jednoznacznie określa według jakiego klucza należy dokonywać obciążeń właścicieli lokali.

Wprowadza bowiem zasadę, z której wynika, że pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te potrzeby przypadają właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów.

W takim samym stosunku właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nieznajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach.
kll | 28.01.2015, 15:45
ale ok. Podzielnik ciepła jest tak naprawdę urządzeniem wskaźnikowym. O dopłatach czy zwrotach decyduje system rozliczeniowy. Jest to sposób podziału kosztów miedzy mieszkania. W każdym budynku zasady pomiaru są takie same. I te jednostki dzielą koszty. To znaczy ze co ze to spoldzielnia nie wie i nie ogarnia?
jamsdf | 01.02.2015, 17:47
sama opcja podzielników jest spoko, bo pozwala kontrolować ile ciepła etc. jak narazie nie miałem nieprawidłowych rozliczen
arnik | 05.05.2015, 16:07
jak rozliczane sa koszty stale jak zmienne. nikt nic nie wie. wazne zeby dzialalo i sm rozliczalo prawidlowo. dodatkowo dobrze miec swiadomosc tematu na ktory sie wypowiada.. sam zauwazylem ze wiele osob myli pojecia i nie wie ze podzielnik to wskaznik …
fture | 09.06.2015, 13:10
ja mam wymienione i jestem zadowolony. nareszcie rozliczanie za realne zuzycie
gedzu | 09.06.2015, 13:12
koszty stale powinny byc do 50% natomiast zmienne powyzej 50. tutaj wlasciciel powinien troszke przemyslec zwykle jest k.z to 70% a stale to 30%.
   1 / 1   

Wybrane dla Ciebie


Jak usunąć nieprzyjemny zapach ze studzienek kanalizacyjnych?

Nieprzyjemny zapach z kanalizacjiNieprzyjemne zapachy wydobywające się ze studzienek kanalizacyjnych to problem nie tylko starych dzielnic, lecz często również nowo budowanych osiedli, które podłączane są do istniejącej infrastruktury.Czytam więcej »


Poznaj programy wspomagające pracę zarządców »

Programy dla zarządców nieruchomościZ roku na rok zarządy wspólnot stawiają swoim zarządcom coraz wyższe wymagania. Doświadczenie wskazuje, że pogodzenie oczekiwań dotyczących ... Czytam więcej »


Wypróbuj za darmo nowy system do zarządzania nieruchomościami »

Ocieplenie ściany od środkaWszystkie procesy i dokumenty związane z zarządzaniem nieruchomościami są dostępne w jednym miejscu — nie musisz ... Czytam więcej »


Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych »

Jaki powinien być zarządca?

Ciepło i zawór ciepła zarządzanie osiedlami wspólnot mieszkaniowych
Dzięki środkom z inicjatywy ELENA (European Local Energy Assistance / Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej) udostępnionym Alior Bankowi przez Europejski Bank Inwestycyjny Inwestorzy będą mogli uzyskać refundację kosztów? czytam dalej »

Jak działa jedna z najstarszych firm zarządzających osiedlami i budynkami należącymi do wspólnot mieszkaniowych na terenie Warszawy... czytam więcej»


Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »

Psie odchody na trawnikuProblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Możemy pomóc właścicielom czworonogów (...) zobacz więcej »


Kotły do ogrzewania - technika grzewcza »

Wymiana rur w budynkuNowoczesny dizajn, solidne wykonanie, bezpieczne w użytkowaniu, wydajność i funkcjonalność – to tylko namiastka cech urządzeń grzejnych. W zalezności od miejsca przeznaczenia... zobacz więcej »


Jakie wyposażenie osiedlowego placu zabaw wybrać?
Idealne narzędzie dla wspólnot spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomości»
Plac zabaw na osiedlu nardzędzie dla zarządców nieruchomości
Wraz z pierwszymi promieniami słońca coraz więcej dzieci bawi się na osiedlowych podwórkach. Jest to dobry moment, aby sprawdzić stan techniczny urządzeń zabawowych jeszcze ... czytam więcej» Kompleksowe rozwiązanie ułatwiające i usprawniające proces administrowania wspólnotami lub spółdzielniami mieszkaniowymi, TBS-ami, współwłasnościami i ... czytam dalej »

Cicha wentylacja w kuchni - jak to osiągnąć?
Dlaczego opłaca się zasilać budynek gazem LPG? »
Osuszanie ścian budynku Ogrzewanie gazem plynnym
Kuchnia stanowi centralne miejsce każdego domu. To tutaj spędzamy znaczną część dnia – przygotowujemy posiłki, spożywamy je ... czytam więcej» Twoje osiedle nie ma dostępu do gazu ziemnego? Wybierz sieć gazową zasilaną gazem płynnym:
- możliwość dofinansowania inwestycji
- indywidualne rozliczanie za zużyty gaz dla każdego lokalu
- bezobsługowe i czyste paliwo do ogrzewania, c.w.u. i gotowania...
Chcę wiedzieć ile to kosztuje»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami»

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Jakie są korzyści z dobrze ocieplonego domu?
Zestawy do podnoszenia ciśnienia wody - który wybrać?
Jak naprawić odcinek rury kanalizacyjnej Zestawy podnoszenia ciśnienia wody
Prawidłowo zrealizowane ocieplenie domu sprawia, iż z budynku nie ucieka ciepło. Dodatkowo, zastosowanie warstwy granulatu izolacji Ekofiber sprzyja także szybkiemu wydalaniu (...) czytaj dalej »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i (...) czytam dalej »


Prawidłowa księgowość i rozliczenia we wspólnocie mieszkaniowej. Jak ją zapewnić? »»

Księgowość we spólnocie

Nie wiedzieć czemu, dość powszechnym zjawiskiem jest przeświadczenie, że wspólnoty mieszkaniowe, o ile nie uzyskują przychodów z tzw. pożytków, nie muszą płacić podatków. To błędne myślenie może spowodować nierzadko przykre konsekwencje (...) Czytam więcej »


Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:
6/2019

Aktualny numer:

Administrator 6/2019
W miesięczniku m.in.:
  • - Współwłasność a gmina
  • - Zwrot nieruchomości wywłaszczonej przez SM
Zobacz szczegóły

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 16740|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 10378|Ocena: 1.5
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl