CZYTELNIKU!

Pobierz pełny numer miesięcznika Administrator 5/2019

WYDANIE BEZPŁATNE - ZAREJESTRUJ konto w portalu

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet i cieszyć się tańszym gazem? ‎
http://ad.administrator24.info/poprostu1085/▲
Zobacz ofertę i uzyskaj idealnie dopasowaną ofertę do swoich upodobań i potrzeb ...
Kategorie: gaz, ceny gazu, gaz przez internet,

Nadszedł sezon grzewczy

Krzysztof Cichowski  |  Administrator 11/2014  |  12.12.2014

Nadszedł sezon grzewczy. Zapewne nie można wykluczyć, iż niektórzy zarządcy budynków wielorodzinnych znów otrzymają wnioski od części mieszkańców, przekonanych o celowości posiadania własnego źródła ciepła w mieszkaniu.

Czyli – przekonanych o możliwości ogrzewania swojego lokum bez korzystania (ich zdaniem) z instalacji wspólnej dla całego budynku. Na szczęście problem ten nie jest już tak popularny, jak przed laty. Ale może warto na chwilę do niego wrócić?

Być może lepiej nie odmawiać od razu takiemu „racjonalizatorowi”, lecz odpowiedzieć mu, by we wniosku wyjaśnił, jak zamierza owe uwarunkowania rozstrzygnąć. Natomiast – być może – nie trzeba na początku informować go o najbardziej ogólnych uwarunkowaniach. My się im jednak przyjrzyjmy.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 sierpnia 1997 roku (sygn. akt III CZP 36/97, opublikowana w zeszycie OSN IC 1/98, poz. 4) jednoznacznie wskazuje, że dokonywanie jakichkolwiek zmian w systemie ogrzewania budynku wielolokalowego jest możliwe tylko za zgodą jego właściciela (współwłaścicieli).

Zmiana sposobu ogrzewania budynku wielolokalowego to zakres robót budowlanych (w tym instalacyjnych), który wykracza poza zakres remontu. Tym samym, zgodnie z art. 28 w nawiązaniu do art. 29 ust. 2 pkt. 1 ustawy – Prawo budowlane, oznacza to obowiązek uzyskania przez prowadzącego roboty pozwolenia na budowę.

Zmiana sposobu ogrzewania części budynku, w tym przypadku jednego z lokali, może też wiązać się ze zmianą sposobu użytkowania całego budynku lub jego części. Wobec tego właściciel takiego obiektu budowlanego lub jego zarządca powinien mieć na uwadze także wymogi i procedury określone przepisami art. 71 ust. 3 ww. Prawa budowlanego.

Zatem przed wydaniem decyzji w sprawie zmiany sposobu ogrzewania i ewentualnym ustaleniem dalszego postępowania, w tym administracyjnego powinien on otrzymać od zainteresowanego tą sprawą podmiotu wszystkie istotne informacje.

Tym samym w pełni zasadne będzie, aby osoba wnioskująca o zmianę sposobu ogrzewania zajmowanego lokalu wykazała zakres zmian, jakie mogą nastąpić zarówno w obszarze nieruchomości wspólnej (pomieszczeń i instalacji oraz urządzeń), jak i w pozostałych lokalach w wyniku realizacji tego przedsięwzięcia. W szczególności wnioskodawca powinien wskazać we wniosku:

 • czy i z jakich elementów budynku i jego otoczenia, wchodzących w skład nieruchomości wspólnej, zamierza skorzystać dla realizacji swojego przedsięwzięcia, polegającego na wprowadzeniu nowego źródła ciepła do obiektu ogrzewanego w określony dotąd sposób;
 • w jaki sposób zapewniona będzie należyta obsługa (konserwacja, wymiana przeglądy i kontrole okresowe) nowego źródła ciepła oraz związanych z nim urządzeń, czego wymagają przepisy prawa oraz warunki dostawców tychże urządzeń;
 • czy nastąpi zwiększenie poboru mediów (wody lub nośników energii) przekazywanych mieszkańcom instalacjami wewnętrznymi tego budynku, a dostarczanych z sieci infrastruktury miejskiej w określony sposób, tzn. zgodnie z umowami z dostawcami i odbiorcami (kanalizacja) tych mediów;
 • czy i jakim zakresie nowe źródło ciepła wymagać będzie dostosowania (przebudowy) istniejących instalacji i urządzeń wentylacyjnych, odprowadzania spalin, zaopatrzenia w wodę czy energię elektryczną;
 • w jaki sposób będą gromadzone i usuwane odpady związane z funkcjonowaniem nowego źródła ciepła;
 • czy i w jaki sposób korzystanie z nowego źródła ciepła zmieni warunki ogrzewania pozostałych lokali i pomieszczeń wspólnych, zwłaszcza w okresie, gdy będzie wymagane ogrzewanie budynku, a nowe źródło nie będzie funkcjonować.

Ponadto wnioskodawca powinien we wniosku:

 • wykazać, że korzystanie z nowego źródła ciepła nie będzie powodować zakłóceń akustycznych, elektromagnetycznych i innych uciążliwości dla mieszkańców,
 • zobowiązać się do udzielania właścicielowi lub zarządcy budynku wszelkich innych wyjaśnień i informacji istotnych dla podjęcia decyzji, a więc także (w razie uznania takiej potrzeby) dostarczyć opracowany zgodnie z wymogami prawa projekt techniczny przedsięwzięcia, wykazujący zakres robót budowlanych oraz (w razie potrzeby) inne dokumenty wymagane przez organy administracji publicznej (np. organ budowlany czy ochrony środowiska),
 • zobowiązać się do wykonania robót budowlanych w sposób wymagany przepisami prawa, pod nadzorem osoby reprezentującej właściciela lub zarządcę budynku,
 • zobowiązać się do uczestniczenia w pokrywaniu kosztów ogrzewania nieruchomości wspólnej, a w przypadku nienależytego funkcjonowania nowego źródła ciepła – także do częściowego pokrywania kosztów ogrzewania pomieszczeń (lokali) przyległych do lokalu wnioskodawcy,
  spełnić inne warunki określone przez właściciela lub zarządcę budynku, zarówno przed podjęciem decyzji, jak i w niej określone,
 • zobowiązać się do pokrycia wszystkich kosztów realizacji tego przedsięwzięcia, a więc także pokrycia kosztów poniesionych z tego tytułu przez właściciela lub zarządcę budynku (koszty nadzoru, postępowania administracyjnego), a także pokrycia wszystkich kosztów opinii i ekspertyz specjalistów, zwłaszcza z dziedziny budownictwa, energetyki i ochrony przeciwpożarowej; także wtedy, gdy otrzyma odmowę uruchomienia nowego źródła ciepła dla swojego lokalu.

Komentarze

(0)

Wybrane dla Ciebie


Zobacz, jak tani może być gaz i prąd dla Twojego budynku»

Zdalne sterowanie i regulowanie zestawami do podnieszenia ciśnienia wody »

tanszy-gaz poradnik doboru pomp
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Ceny za energię elektryczną również nie ... Chcę zobaczyć »

W sieciach i instalacjach wodociągowych trzeba pogodzić dwa sprzeczne interesy – zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w każdym ich punkcie i energooszczędną eksploatację. Z pomocą... czytam więcej »


Czy można płacić mniej za ochronę osiedla?

Ochrona osiedlaWiększa skuteczność ochrony przy niższych jej kosztach – to charakterystyka stworzonego w naszej agencji Aktywnego Systemu Monitoringu (ASM). Rozwiązanie jest dedykowane dla osiedli mieszkaniowych oraz firm i jest odpowiedzią na rosnące koszty pracy mimo... Czytam więcej »


Jaki domofon wybrać, aby uniknąć awarii?

jaki domofon wybraćDomofony stały się standardowym wyposażeniem budynków. Zamontowane w drzwiach wejściowych lub furtce sprawiają, że możemy nie tylko usłyszeć i zobaczyć, kogo Czytam więcej »


Czy warto zainwestować w pompy ciepła?

Nie masz balkonu? Jest na to rozwiązanie - balkony dostawne »

pompy cieplne Balkony dostawne
Pompy ciepła to rozwiązanie coraz częściej stosowane w budownictwie wielorodzinnym. Ich fenomen polega na tym, że wykorzystując energię odnawialną skumulowaną w powietrzu, gruncie czy wodach gruntowych, prowadzą do... Czytam więcej »

Na rynku pierwotnym balkony stanowią standard. Nie można tego samego powiedzieć o rynku wtórnym, na którym balkon jest swego rodzaju luksusem. Wielu właścicieli podejmuje... czytam więcej»


Jaki wybrać ciepłomierz?

Zimne kaloryferyCiepłomierz zlicza zużytą energię cieplną, a jego wskazania stanowią podstawę rozliczeń odbiorcy energii z dostawcą. Współczesne ciepłomierze posiadają niewielkie rozmiary i...... Czytam więcej »


Mycie elewacji: glony, pleśń, grzyby - gdzie i kiedy to zrobić?

Innowacyjna koncepcja kotłów, dzięki którym możesz zaoszczędzić »

brudna elewacja kotły gazowe
Elewacja budynku czy to tynkowa, czy szklana ma to do siebie, że z czasem niszczeje, zwłaszcza jeśli jest nienależycie pielęgnowana. Koszt napraw jest bardzo wysoki, dlatego... czytam dalej »

Sprawne działanie urządzeń do pomiaru i regulacji ciepła w pomieszczeniach, a także współpraca tych urządzeń jest bardzo ważną... chcę wiedzieć więcej»


Czy, wiesz ile możesz zaoszczędzić na dociepleniu stropodachu?!

stropodach ocieplenieTo nie jest moment na odnawianie pergoli czy poprawę estetyki balkonów. To czas gospodarskich inwestycji, które skutecznie obniżą wysokość czynszu i pomogą mieszkańcom w płaceniu swoich zobowiązań... zobacz, ile możesz zaoszczędzić »


Koronawirus. Jakie materiały ochronne dla zarządców, wspólnot i spółdzielni? »»

Jak odczytać liczniki u mieszkańców podczas epidemii koronawirusa?

Koronawirus- zarzadcy odczyt liczników wody

Najtańsze w Polsce płyny do dezynfekcji pomieszczeń czy klatek schodowych. W czasie zagrożenia koronawirusem to nierzadko dodatkowy, spory wydatek dla zarządców czy wspólnot. Zobacz gdzie kupić je taniej. Odbierz 10% rabatu dla wszystkich na hasło: „ADMINISTRATOR”... Czytam więcej »

Jak ciężko jest wykonać odczyt licznika zużycia mediów wie tylko zarządca i osoby do tego wyznaczone. Z pomocą przychodzą liczniki z odczytem radiowym i ... chcę wiedzieć jak »


Jaki wybrać program do zarządzania nieruchomościami?

Programy do zarządzania nieruchomościamiDynamiczny postęp w technologii komputerowej i infor­matyce spowodował, że komputer z odpowiednim opro­gramowaniem stał się podstawowym narzędziem pracy prak­tycznie każdego zarządcy nieruchomości... Czytam więcej »


Zestawy hydroforowe - urządzenia i systemy do podnoszenia ciśnienia wody »
Programy wspomagające pracę zarządców nieruchomości - podpowiadamy co wybrać »
Użycie pompy w budownictwie mieszkaniowym Program dla zarzadcy
Przesyłanie i podnoszenie ciśnienia wody w sieciach i instalacjach pochłania kilka procent całości energii zużywanej w skali globalnej. Dlatego oprócz ciągłości i bezpieczeństwa dostaw wody coraz ... czytam więcej » Koronawirus, który opanował niemal cały świat, zmusza rządzących do wprowadzania pewnych restrykcji. Firmy, instytucje, organizacje zaczynają funkcjonować jakby na nowych zasadach. Część firm postawiła... czytam dalej »

Czy wiesz, że możesz zmienić dostawcę gazu przez internet?
Jak naprawić pęknięcia i uszkodzenia rur od wewnątrz bez konieczności kucia ścian i remontów »
gaz jak może być tani wymiana rur kanalizacyjnych
Roczne zużycie gazu przekracza w Polsce 17 mld m3, co więcej – zapotrzebowanie systematycznie rośnie. Do gazociągów podłączane są nowe ... czytam więcej » Oczyszczenie instalacji z zabrudzeń i osadów odsłania faktyczny stan. Uwidacznia wszelkie uszkodzenia mechaniczne rury (uszkodzenia, pęknięcia, dziury, rysy) powstałe w wyniku wieloletniej eksploatacji a także... czytam dalej»

Gdzie szukać profesjonalnej pomocy w zarządzaniu nieruchomościami?

Dobry Zarządca nieruchomości - opinie

Zarządca przecież odpowiada za funkcjonowanie nieruchomości, za wszystkie sprawy techniczne, formalne, i komunikacyjne. Aby czynić to efektywnie (...) Czytam więcej »


Ile kosztuje ocieplenie stropodachu - może Cię to zaskoczyć »
Jak pozbyć się problemu psich odchodów z trawnika »
ocieplanie stropodachu Sprzątanie po psie
Ceny energii grzewczej od lat rosną. Co możemy zrobić i gdzie szukać oszczędności, skoro nie mamy wpływu na poziom cen energii grzewczej? (...) czytaj dalej »

Oroblem zanieczyszczonych przez psy trawników dotyczy wielu osiedli. Jak możemy pomóc właścicielom czworonogów(...) czytam dalej »


Szukasz dobrego zarządcy nieruchomości? Sprawdź to! »

Jak wybrac dobrego zarządcę?

Zarządzanie nieruchomościami to wymagająca branża, która nie tylko podlega zmieniającym się przepisom i zarządzeniom ale potrzebuje profesjonalizmu i rzetelności działań, by zapewnić bezpieczeństwo oraz odpowiedni standard życia tych, którzy powierzyli innym zarządzanie swoimi budynkami... Czytam więcej »Ekspert Budowlany - zlecenia

Dodaj komentarz
Nie jesteś zalogowany - zaloguj się lub załóż konto. Dzięki temu uzysksz możliwość obserwowania swoich komentarzy oraz dostęp do treści i możliwości dostępnych tylko dla zarejestrowanych użytkowników portalu Administrator24.info... dowiedz się więcej »
5/2020

Aktualny numer:

Administrator 5/2020
W miesięczniku m.in.:
 • - Wycinka drzew
 • - Termomodernizacja i remonty
Zobacz szczegóły

Bezpłatny newsletter

masz wiadomość

 

Mamy dla Ciebie prezent

zapisz się na newsletter i otrzymuj
na bieżąco informacje
o nowościach naszego portalu,
a w prezencie otrzymasz

BEZPŁATNY PORADNIK
"Opomiarowanie i rozliczenie mediów"

Zapisuję się na newsletter

Jeżeli właściciele lokali przeznaczyli środki zgromadzone na funduszu remontowym na inny cel niż wcześniej deklarowany:

Produkty i technologie

Porady eksperta (video)

Wyświetleń: 18957|Ocena: 3.0
Wyświetleń: 12133|Ocena: 1.5
Wyświetleń: 11542|Ocena: 1.0
Dom Wydawniczy MEDIUM Rzetelna Firma
Copyright © 2011 - 2012 Grupa MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, nr KRS: 0000537655. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione. Korzystanie z serwisu i zamieszczonych w nim utworów i danych wyłącznie na zasadach określonych w Zasadach korzystania z serwisu.
realizacja i CMS: omnia.pl